Ngày 02-04-2024
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 03/04: Tìm gặp Chúa giữa những thăng trầm cuộc đời – Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD
Giáo Hội Năm Châu
01:27 02/04/2024

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca,

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?” Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”.

Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Đó là lời Chúa
 
Quà tặng của lòng thương xót
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
05:26 02/04/2024
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Cv 4,32-35; 1 Ga 5,1-6; Gv 20,19-31

QUÀ TẶNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Chúa Nhật II Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật Lòng Thương Xót. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập lễ này vào ngày 30 tháng 4 năm 2000 dựa trên lòng sùng kính của người Công Giáo đối với Thiên Chúa, do thánh Faustina Kowalska loan truyền. Qua thánh lễ này, Giáo Hội muốn cổ võ mọi người tín hữu khám phá và chạy đến lòng thương xót của Chúa được biểu lộ qua Đức Giêsu Kitô, dung mạo hữu hình lòng thương xót của Chúa.

Bởi thế, hôm nay, chúng ta suy niệm về những món quà mà Đấng Phục Sinh ban tặng cho chúng ta. Đó là: 1) Sự bình an; 2) Thánh Thần; 3) Ơn tha thứ.

1. “Bình an cho các con”

Trước hết, bình an là quà tặng đầu tiên mà Đấng Phục Sinh ban. Bình an là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng cuộc sống và thi hành tốt sứ vụ. Có bình an sẽ có những thứ khác. Mất bình an sẽ mất hết mọi sự.

Quả thế, khi đối diện với cuộc tử nạn và cái chết tức tưởi của Thầy mình, các môn đệ rơi vào tình trạng lo lắng, sợ hãi và bất an. Họ ở trong phòng kín vì sợ người Do Thái. Khi hiện ra với các ông, Đấng Phục Sinh nói với họ: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19). Tiếng Do Thái gọi là: “Shalom – bình an.” Người Do Thái chào nhau bằng từ này khi gặp nhau: Bình an cho anh (chị). Ở đây không chỉ là một lời chào hỏi xã giao, mà là một ơn huệ của Đấng Phục Sinh ban cho các môn đệ, như lời Chúa đã hứa trước: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27).

Bình an của Chúa mang lại cho tâm hồn sự an ủi, niềm vui nội tâm và sức mạnh để vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Bình an Chúa ban không theo kiểu thế gian ban tặng. Vì bình an của Chúa ban thì bền vững và sâu lắng, còn bình an thế gian ban thì chóng qua và bên ngoài.

Xét như là ân huệ, bình an ở đây được hiểu là chính Đấng Phục Sinh. Vì Chúa Kitô chính là “Hoàng Tử Bình An” như lời tiên tri Isaia đã loan báo (x. Is 9,5) và được thánh Phaolô quả quyết, chính Chúa Giêsu là “bình an của chúng ta” (Ep 2,14). Bởi thế, trong thánh lễ, chủ tế lặp lại nhiều lần lời cầu chúc này: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.” Điều này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của ơn bình an và chính Chúa Giêsu là nguồn mạch bình an cho tâm hồn, cho gia đình và cho tổ quốc. Ở đâu có Chúa, ở đó có sự bình an. Vì thế, chúng ta hãy mở lòng và chạy đến với Chúa, đặc biệt khi gặp khó khăn thử thách, để đón nhận bình an mà Người đã hứa ban, nhờ đó chúng ta sống và thi hành tốt sứ vụ của mình.

2. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)

Món quà thứ hai mà Đấng Phục Sinh ban tặng là Chúa Thánh Thần. Quả thật, Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, là Quà Tặng (Donum) của Chúa Cha và Chúa Con cho chúng ta. Cùng với Chúa Con, Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần xuống để thực hiện một chương trình cứu độ duy nhất trong lịch sử nhân loại.

Mặc dầu Kinh Thánh đã nhiều lần nói tới sự hiện diện và hoạt động của Thánh Thần trong công trình sáng tạo, trong đời sống con người, cách đặc biệt trong Chúa Giêsu. Nhưng phải đợi đến khi Chúa Giêsu phục sinh, lời hứa ban Thánh Thần cho Giáo Hội mới được thực hiện. Thánh Gioan cho biết: Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ, Người thổi hơi và bảo:

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).

Ở đây cần chú ý tới hành vi Chúa “thổi hơi và ban Thánh Thần.” Trong Cựu Ước, khi sáng tạo con người, Thiên Chúa thổi hơi vào Ađam, nhờ đó ông có sự sống. Đấng Phục Sinh thổi hơi và ban Thánh Thần cho các Tông Đồ là ban sự sống mới, sức mạnh mới để họ thi hành sứ vụ được giao phó. Đây quả là cuộc tạo dựng mới! Chúa Thánh Thần là quà tặng lớn nhất của Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đấng Phục Sinh. Bởi lẽ, Chúa Thánh Thần là nguồn mạch mọi ân sủng của Thiên Chúa. Kinh Thánh làm chứng về điều này cách rõ ràng, khi chưa có Chúa Thánh Thần, các môn đệ là những người nhát đảm sợ sệt, yếu đuối. Nhưng khi đầy Thánh Thần, họ trở thành những chứng nhân can đảm, hăng hái ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người, bất chấp khó khăn thử thách. Họ nói được các thứ tiếng lạ, cầm được rắn trong tay, làm phép lạ, trừ quỷ và chữa lành bệnh tật như Chúa Kitô đã làm. Đó là những hiệu quả của ơn Chúa Thánh Thần mang lại.

Ngày nay, Chúa Kitô Phục Sinh tiếp tục ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta qua các bí tích, đặc biệt qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúa Thánh Thần sẽ đồng hành, hướng dẫn và thánh hóa để chúng ta trở thành môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Nên ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đó có Giáo Hội và các ân sủng của Người. Ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đó có sự sống, sức mạnh và sự thánh thiện.

Vì thế, mỗi ngày chúng ta được mời gọi hãy mở lòng và cầu xin Đấng Phục Sinh ban tặng Chúa Thánh Thần cho chúng ta.

3. Ơn tha tội

Quà tặng thứ ba mà Đấng Phục Sinh ban là ơn tha tội và quyền tha tội. Quả thế, ơn tha thứ là hoa quả lớn nhất cho nhân loại mà Đấng Phục Sinh mang lại qua cái chết và sự phục sinh của Người. Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi loài người. Người diệt trừ tội lỗi và chiến thắng sự chết. Đây là Tin Mừng mà Giáo Hội loan báo hơn hai ngàn năm qua. Chúa Kitô sống lại để giải thoát con người khỏi xiềng xích tội lỗi và sự chết; Người hòa giải con người với Thiên Chúa và dẫn tới sự sống mới, sự sống vĩnh cửu. Đấng Phục Sinh không chỉ tha tội, mà ban quyền tha tội cho Giáo Hội:

“Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,23).

Ơn tha thứ là dấu chỉ lớn lao về lòng thương xót của Chúa với loài người qua dòng lịch sử cứu độ. Giờ đây, Đấng Phục ban quyền tha thứ đó cho Giáo Hội. Một cách cụ thể, Chúa Kitô ủy thác quyền tha tội cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục khi cử hành các bí tích, nhất là bí tích Rửa Tội và Hòa Giải. Các ngài có năng quyền tha tội, tha vạ cho người mắc phải. Như thế, Đấng Phục Sinh muốn Giáo Hội trở thành cánh tay nối dài, là thừa tác viên của lòng thương xót của Chúa cho con người mọi thời. Sự trao quyền tha tội cũng là quà tặng của Đấng Phục Sinh. Nhờ đó, chúng ta đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa qua thừa tác viên Giáo Hội Người.

Như thế, hôm nay, chúng ta tìm hiểu về ba món quà quý giá mà Chúa Kitô Phục Sinh ban tặng, đó là: ơn bình an, Chúa Thánh Thần và ơn tha tội. Cả ba món quà ấy là dấu chứng tuyệt hảo của lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết chạy đến Chúa Kitô Phục Sinh để đón nhận những ơn huệ này, đồng thời chúng ta cũng được mời gọi trở thành những chứng nhân của lòng thương xót,” biết cảm thông và giúp đỡ tha nhân, nhất là với người nghèo khổ, như xưa các tín hữu đã sống khi họ sẵn sàng chia sẻ những gì mình có với người nghèo và coi mọi sự là của chung. Amen!

ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê

Nghi Diên - Nghi Lộc - Nghệ An - Việt Nam

http://nguoinguphu.blogspot.com/
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07:25 02/04/2024

7. Thánh sủng của Thiên Chúa khi chưa được mà cầu xin thì ắt được; mất đi, cầu xin thì được lại, được rồi thì luôn gìn giữ không để mất.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức ")


------------

http://www.vietcatholic.com

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07:29 02/04/2024
19. HÒA THƯỢNG LUỘC TÔM

Có một hòa thượng len lén mua một con tôm lớn để ăn, lúc luộc tôm, thấy nó nhảy loạn xạ trong cái nồi nóng.

Hòa thượng chấp tay hướng về cái nồi nóng niệm:

- “A di đà phật, mày chịu khó chút xíu, qua một chút là toàn thân biến thành màu đỏ, chín thấu rồi thì không cảm thấy đau khổ nữa.”

(Tiếu lâm)

Suy tư 19:

Cấm sát sinh là một trong năm giới cấm của nhà Phật, mà hòa thượng thì phải càng tuân giữ kỷ hơn những người khác. Cấm sát sinh và chuyện cấm ăn thịt thì khác nhau, bởi vì có nhiều người không dám cắt cổ con gà, nhưng lại dám ăn cả con gà quay, hoặc có người không dám cắt cổ con vịt, nhưng lại ăn nguyên cả hột vịt lộn...

Thiên Chúa là tình yêu, mọi loài Ngài tạo dựng đều tốt đẹp và để cho con người hưởng dùng, chim bay trên không, thú trong rừng và cá dưới biển đều được Ngài trao ban cho con người tự do toàn quyền sử dụng, có điều là con người có sử dụng cách hợp lý không mà thôi !

Có một vài người Ki-tô hữu con gì cũng không dám giết mà ăn vì tội nghiệp như giết con gà con vịt, cũng như sợ tội nghiệp con chó con mèo, nhưng lại đi giết con của mình đang ở trong bào thai mà không thấy tội nghiệp nó, cũng như không thấy tội ác của mình gây ra, đó là đạo đức giả như ông hòa thường vừa luộc tôm vừa sợ tôm đau vậy...

Cấm giết người là giới luật thứ năm của Thiên Chúa, nhưng cấm sát sinh (loài vật) là luật do một vài tôn giáo tín ngưỡng đặt ra, nhưng giết thai nhi, phá thai, giết người thì mạnh dạn làm, còn giết gà giết vịt để nuôi sống bản thân thì lại không dám, đó là hành vi đạo đức giả của ma quỷ vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.com

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Câu chuyện lớn hơn
Lm Minh Anh
14:33 02/04/2024
CÂU CHUYỆN LỚN HƠN

“Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”.

“Anh trộm bị đóng đinh thủng cả hai tay để không thể làm gì cho Chúa. Một cái đinh xuyên hai bàn chân để anh không thể chạy vặt cho Ngài. Vậy mà Chúa Kitô đã tặng anh món quà cứu rỗi. Ngài ném cho anh tấm hộ chiếu, và anh vào thiên đàng! Câu chuyện tuy gãy gọn, nhưng nó là một ‘câu chuyện lớn hơn’ câu chuyện một đời bôn tẩu của bạn và tôi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Cùng với câu chuyện của anh trộm lành, Lời Chúa hôm nay là những câu chuyện thật đẹp! Chuyện anh què ngồi ăn xin bên cửa đền thờ và chuyện hai môn đệ Emmaus nhận ra vị khách lạ đồng hành, người sẽ kể cho họ một ‘câu chuyện lớn hơn!’.

Với anh què, khá chi tiết, “Ngày ngày, họ đặt anh bên cửa Đền Thờ”; ở đó, anh xin bố thí. Nghĩa là anh hoàn toàn bất lực. Phêrô và Gioan “nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth”, tặng anh món quà của Ngài để anh có thể ‘thử đôi chân mới’ và “cùng hai ông, anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa” - bài đọc một. Câu chuyện của anh chứng tỏ một ‘câu chuyện lớn hơn’ về Đấng Phục Sinh Phêrô sẽ rao giảng, mà rồi đây khiến “3.000 người trở lại”. Dân chúng ngợi khen Thiên Chúa; niềm vui vỡ oà, “Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Câu chuyện thứ hai - Emmaus - hấp dẫn hơn. Emmaus, phía tây, so với Giêrusalem, phía đông. Hai môn đệ đi về đó, phía mặt trời lặn, phía đêm tối, chết chóc và tuyệt vọng. May thay, ở đó, Đấng Phục Sinh đã có mặt dù lúc ẩn, lúc hiện. Ngài đang sống, đồng hành với họ và lòng họ cháy lên. Ngài sẵn sàng lắng nghe những gì họ nói; trách họ ‘vô tín’. Đoạn, kể cho họ một ‘câu chuyện lớn hơn’, “Bắt đầu từ Môsê, giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh”. Thật hồi hộp với phần kết! Khi gần tới làng, hai lữ khách “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Để khi ngồi ăn, “Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người”, Đấng đã buộc họ quay lại Giêrusalem, phía mặt trời mọc.

Ai sẽ kể về Chúa Kitô cho thế giới nếu không phải bạn và tôi! Nhưng đừng quên, trước hết, câu chuyện lớn hơn cả là ‘bạn và tôi phải được Chúa Phục Sinh biến đổi!’. Từ đó, chúng ta mới có thể đồng hành với ai đang trên ‘đường Emmaus’ đời họ, kể cho họ về Giêsu, Đấng Cứu Độ Thế Giới, hầu mắt họ cũng sáng ra mà ‘quay về phía Mặt Trời’.

Anh Chị em,

“Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”. “Christus vivit!”, “Chúa Kitô sống!”. Điều này có khiến lòng bạn và tôi cháy bùng lên khi xem ra cả thế giới đang đi về ‘phía mặt trời lặn?’. Đức Phanxicô quả quyết, Chúa Kitô ‘vẫn đang sống’, Ngài ở trong chúng ta, ở với chúng ta, không bao giờ rời xa. Ngài hiện diện trong chúng ta qua mọi khoảnh khắc, để ban ánh sáng, xua đi mọi buồn phiền cô đơn; lấp đầy đời sống chúng ta với sự hiện diện vô hình của Ngài. Ngài là niềm hy vọng và là nguồn sống. Mọi sự được Chúa Kitô chạm đến đều trở nên trẻ trung, mới mẻ, đầy tràn sức sống. Ngài ‘vẫn đang sống’ và muốn chúng ta sống thực sự. ‘Mặt Trời Giêsu’ đang rực sáng trong Thánh Lễ; trong Lời Chúa, trong tha nhân. Hãy khám phá Ngài! Nhân loại cần nghe câu chuyện vĩ đại đó!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con đi về phía mặt trời lặn; con sẽ quay trở lại, kéo theo nhiều anh em con, kể cho họ ‘câu chuyện lớn hơn’ rằng, Chúa đã thương xót con!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Phanxicô ca ngợi Đức Bênêđíctô nhưng khiển trách Gänswein, gọi Sarah là ‘cay đắng’ trong cuốn sách mới
Vũ Văn An
14:20 02/04/2024

Elise Ann Allen của tạp chí Crux, ngày 2 tháng 4 năm 2024, tường trình rằng Trong một cuốn sách phỏng vấn mới khác sẽ được xuất bản vào ngày mai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở ra những căng thẳng giữa ngài và thư ký riêng của người tiền nhiệm Bênêđíctô XVI, Đức Tổng Giám Mục người Đức Georg Gänswein, người mà ngài nói đã khiến mọi việc “khó khăn” đối với ngài.Nói chuyện với Nhà báo Tây Ban Nha Javier Martinez-Brocal của ABC Español, Đức Phanxicô đề cập đến những so sánh giữa ngài và Đức Bênêđíctô, nói rằng những so sánh như vậy là bình thường, và ngay cả Đức Bênêđíctô cũng được so sánh với Đức Gioan Phaolô II.

Tuy nhiên, ngài cho biết một số điều được cho là không đúng sự thật đối với Đức Bênêđíctô XVI, và bày tỏ niềm tin của mình rằng những người coi việc từ chức của Đức Bênêđíctô là “sự kết thúc của Giáo hội” và việc đã gây ra tổn hại to lớn đều có “quan điểm hơi mang tính ý thức hệ. ”

Đức Phanxicô, không nêu tên, cho biết Đức Bênêđictô đã từng “trục xuất” một người nói xấu ngài ra khỏi tu viện Mater Ecclesiae nơi Đức Bênêđíctô cư ngụ, “nhưng ngài đã làm điều đó một cách dịu dàng. Ngài quả là một chính nhân.”

Đức Phanxicô nói rằng ngài từng tâm sự với Đức Bênêđíctô rằng Gänswein, người từng là thư ký riêng của Đức Bênêđíctô trong suốt triều đại giáo hoàng của ngài và những năm sau khi ngài từ chức, “đã làm một số điều rất khó khăn đối với tôi”.

Đưa ra một ví dụ cụ thể, Đức Phanxicô cho biết ngài đã từng thay thế người đứng đầu một cơ quan của Vatican, không đề cập đến tên, “và quyết định này đã gây ra một số tranh cãi”.

“Giữa tất cả những ồn ào đó, người thư ký đã chủ động đưa ngài đến gặp Đức Bênêđíctô, vì người đó muốn chào thăm ngài. Vì vị giáo hoàng danh dự rất tốt bụng nên ngài đã chấp nhận,” Đức Phanxicô nói như thế, đồng thời cho biết vấn đề là “họ đã loan truyền bức ảnh về cuộc gặp gỡ đó, như thể Đức Bênêđíctô đang trả lời quyết định của tôi”.

Ngài nói, “Thành thật mà nói, điều đó không đúng,” đồng thời cho biết nhiều người muốn Đức Bênêđíctô trở nên “mạnh mẽ” hoặc “chỉ đạo” nhiều hơn trong những năm ngài nghỉ hưu và “tham gia vào trò chơi gây tranh cãi. Nhưng ngài chưa bao giờ làm thế.”

Khi được hỏi liệu ngài có tham khảo ý kiến của Đức Bênêđíctô XVI về quyết định đẩy lùi việc tự do hóa việc sử dụng Thánh lễ Latinh truyền thống của Đức Bênêđíctô hay không, Đức Phanxicô cho biết ngài chưa bao giờ nói chuyện với Đức Bênêđictô về điều đó, nhưng Đức Bênêđíctô đã từng bảo vệ ngài khi ngài phải đối đầu với những lời chỉ trích về việc ngài ủng hộ các cuộc kết hợp dân sự cho các cặp đồng tính.

Ngay sau khi cuộc tranh cãi về những nhận xét đó nổ ra, Đức Phanxicô cho biết, một nhóm Hồng Y đã đến gặp Đức Bênêđíctô về vấn đề đó, và trong cuộc gặp, “Đức Bênêđíctô không hề bị kích động, bởi vì ngài biết rất rõ những gì tôi nghĩ”.

“Ngài lắng nghe họ tất cả, từng người một, trấn an họ và giải thích” việc phân biệt giữa kết hợp dân sự và hôn nhân bí tích, nói với các Hồng Y rằng “đây không phải là một tà giáo”.

“Ngài đã bảo vệ tôi xiết bao!” ĐTC Phanxicô cho biết, tình huống này đã giúp ngài hiểu rằng có những người “che đậy một nửa và lợi dụng cơ hội nhỏ nhất để cắn tôi”, nhưng Đức Bênêđíctô “luôn bảo vệ tôi”.

Đức Phanxicô cũng đề cập đến những căng thẳng với những người ủng hộ Đức Bênêđíctô khác, đặc biệt đề cập đến cuốn sách xuất bản tháng 1 năm 2020 Từ sâu thẳm trái tim chúng ta: Chức linh mục, cuộc sống độc thân và cuộc khủng hoảng của Giáo Hội Công Giáo, được xuất bản với tư cách đồng tác giả của Đức Bênêđíctô XVI và Đức Hồng Y Robert Sarah.

Vào thời điểm đó, người ta có ấn tượng rằng Đức Bênêđíctô đang đứng về phía Sarah bảo thủ trong việc bảo vệ luật độc thân linh mục vào thời điểm Đức Phanxicô đang cân nhắc các đề xuất cho phép truyền chức hạn chế cho những người đàn ông đã có gia đình ở một số khu vực của Amazon, sau Thượng hội đồng Giám mục năm 2019 về Amazon.

Đức Phanxicô nói, trước sự náo động, “Tôi cảm thấy buộc phải yêu cầu thư ký của Đức Bênêđíctô ‘tự nguyện nghỉ phép’, thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Phủ Giáo hoàng cũng như tiền lương của ngài”.

Ngài mô tả Sarah là “một người đàn ông tốt” và một người của cầu nguyện, nhưng cũng tin rằng trong nhiệm kỳ làm bộ trưởng bộ phụng vụ của Vatican, Sarah “ngay lập tức bị các nhóm ly khai thao túng”.

Ngài nói: “Đôi khi tôi có ấn tượng rằng việc làm việc trong Giáo triều Rôma khiến ngài hơi cay đắng”.

Năm ngoái, sau cái chết và tang lễ của Đức Bênêđíctô XVI, Đức Phanxicô đã phái Gänswein trở lại Giáo phận Freiburg quê hương của ngài ở Đức mà không có chức vụ chính thức nào, bị nhiều người coi là làm mất mặt trực tiếp.

Những lời của Đức Phanxicô được đưa ra trong cuốn sách phỏng vấn mới Người Kế vị về mối quan hệ của ngài với Đức Bênêđíctô XVI, được Planeta xuất bản vào ngày 3 tháng Tư.

Nói một cách khái quát về mối quan hệ của ngài với Đức Bênêđíctô, Đức Phanxicô nói “Ngài không bao giờ ngừng ủng hộ tôi,” và ngay cả khi Đức Bênêđíctô không đồng ý với điều gì đó, “Ngài chưa bao giờ nói điều đó,” và thay vào đó chỉ chú ý đến các khía cạnh khác của một vấn đề nhất định nào đó.

“Nếu có một người tiến bộ, cấp tiến thì đó chính là ngài. Đến mức vào thời Công đồng Vatican II, người ta nhìn ngài một cách nghi ngờ. Ngay cả quyết định từ chức cũng rất tiến bộ, rất cấp tiến”, ngài nói thế, đồng thời ca ngợi Đức Bênêđíctô là “một nhà thần học vĩ đại”.

Ngài cho biết, “Tôi luôn chú ý điều này ngài là một trong những người đầu tiên luôn thận trọng và chính xác tại Công đồng Vatican II để đạt được mục tiêu cải tổ”.

Đức Phanxicô cho biết khi còn là Tổng Giám mục của Buenos Aires, mỗi lần ngài đến thăm Joseph Ratzinger lúc bấy giờ là Hồng Y, và là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin để thảo luận về những vấn đề như bổ nhiệm giám mục và cuộc khủng hoảng lạm dụng.

Ngài nói, Đức Bênêđíctô đã “hành động can đảm” về vấn đề lạm dụng và nghiêm túc trong việc giải quyết mọi việc.

Ngài nhớ lại có lần, Đức Hồng Y Ratzinger lúc ấy đã có một cuộc gặp với các quan chức của Phủ Quốc vụ khanh Vatican để giải quyết các cáo buộc chống lại người sáng lập Đạo Binh Chúa Kitô bị thất sủng, Cha Marcial Maciel Degollado, và ngài đã mang hồ sơ về Maciel đến cuộc họp.

Tuy nhiên, sau cuộc họp, ngài đã gác hồ sơ lại, nói với thư ký rằng “hãy mang về văn khố, bên kia đã thắng”.

(Có khả năng nhắc đến cuộc xung đột giữa Ratzinger và Bộ trưởng Ngoại giao lúc bấy giờ của Vatican, Hồng Y người Ý Angelo Sodano, người thân cận với Đạo Binh và phản đối hành động chống lại Maciel. Vai trò của Sodano sau đó đã được Hồng Y Christoph Schönborn của Vienna công khai hóa).

Đức Phanxicô nói, bất chấp thất bại, Đức Bênêđíctô “không gạt vụ việc sang một bên hoặc bỏ qua. Ngài đã tìm kiếm thời điểm thích hợp và nhiều năm sau, với tư cách là giáo hoàng, điều đầu tiên ngài làm là đối mặt với vấn đề đó và giải quyết nó. Ngài là một chiến binh không đầu hàng, không bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành những gì ngài cho là chính đáng ”.

Năm 2006, với tư cách giáo hoàng, Đức Bênêđíctô XVI đã loại bỏ Maciel khỏi thừa tác vụ tích cực và kết án ông sống đời cầu nguyện và sám hối.

Đức Phanxicô nhớ lại Đức Bênêđíctô, trước khi từ chức, đã bảo vệ ngài vào năm 2011 khi các quan chức cấp trung trong Bộ Giám mục lúc bấy giờ muốn ngài mất chức lãnh đạo, vì thế ngài đã chuẩn bị từ chức khi ngài đến tuổi nghỉ hưu là 75, và đã chọn một tên mới là Tổng Giám mục tiếp theo của Buenos Aires.

Tuy nhiên, thay vì chấp nhận, Đức Phanxicô nói rằng Đức Bênêđíctô đã từ chối, nói rằng: “Tôi không biết tại sao Đức Hồng Y Bergoglio lại có quá nhiều kẻ thù ở đây,” và gia hạn nhiệm kỳ của ngài thêm hai năm nữa.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài tin rằng quyết định từ chức của Đức Bênêđíctô có thể là quyết định có hậu quả nhất mà ngài đã đưa ra. Đức Phanxicô cho biết ngài đã biết tin từ chức ngay sau khi nó được công bố, và một người bạn là nhà báo ở Rome đã gọi điện cho ngài để cung cấp tin tức và thông tin chi tiết về mọi việc đang diễn ra.

Nhớ lại cuộc gặp đầu tiên với Đức Bênêđíctô XVI sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Phanxicô cho biết đã 10 ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng và trong cuộc trò chuyện đó, Đức Bênêđíctô đã đưa cho ngài một chiếc hộp chứa tài liệu về vụ tai tiếng Vatileaks.

Đức Bênêđíctô đề nghị những người mà ngài nghĩ nên bị cách chức, Đức Phanxicô nói, đồng thời cho biết ngài đã tiếp nhận những đề xuất này.

Đức Phanxicô cho biết ngài chưa bao giờ xem xét nghiêm túc những báo cáo về căng thẳng giữa ngài và Đức Bênêđíctô, gọi chúng là “vô nghĩa. Tôi không can dự vào chúng”.

Ngài cho biết ngài đã gặp Đức Bênêđíctô thường xuyên và các ngài đã thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn như tiến trình cải cách “Con đường Đồng nghị” gây tranh cãi ở Đức.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài đã cho Đức Bênêđictô xem một lá thư vào tháng 6 năm 2019 mà ngài đã viết cho ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Đức, cảnh cáo rằng tiến trình này có nguy cơ phá vỡ sự hiệp nhất của Giáo hội, ngài nói rằng: “Đức Bênêđíctô nói rằng đó là một trong những tài liệu có liên quan nhất và cũng sâu sắc nhất mà Tôi đã viết."

Ngài nói, “Chúng tôi đã nói về mọi điều một cách rất tự do”.

Nói về sự quá vãng của Đức Bênêđíctô XVI, Đức Phanxicô nhớ lại việc ngài biết được tình trạng sức khỏe của Đức Bênêđíctô không được tốt nhờ một y tá điều trị cho ngài, và ngài đã đến thăm Đức Bênêđíctô sau khi kết thúc buổi tiếp kiến chung hàng tuần, trong thời gian đó ngài xin các tín hữu cầu nguyện cho Đức Bênêđíctô.

Ngài nói rằng ngài đã ngồi với Đức Bênêđíctô một lúc, nói vài lời dịu dàng và ban phước lành cho Đức Bênêđíctô, nhưng trong khi rời đi cùng với y tá đã thông báo cho ngài về tình trạng sức khỏe bấp bênh của Đức Bênêđíctô, một trong những bác sĩ có mặt đã nhìn cô y tá một cách không hài lòng và gọi cô là “một điệp viên.”

Ngài nói, “Thái độ của những bác sĩ đó là giữ kín mọi điều. Theo một cách nào đó, điều đó khiến tôi hiểu rằng họ gần như đã ‘giam giữ Đức Bênêđíctô’”.

Khi được hỏi liệu ngài có phong Đức Bênêđíctô XVI là tiến sĩ Giáo hội hay không, một danh hiệu cao quý được trao cho các vị thánh được coi là đã có đóng góp đáng kể cho thần học hoặc tín lý, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng hiện nay quá trình ban vinh dự đó đang bị đình trệ.

“Có một căn bệnh của các dòng tu là yêu cầu những người sáng lập của họ được phong làm tiến sĩ của Giáo hội. Tôi đã dừng nó lại bởi vì, nếu chúng ta bắt đầu trao danh hiệu này cho mọi người, nó sẽ mất đi ý nghĩa của nó”, ngài nói thế, nhưng nói thêm rằng Đức Bênêđíctô “tất nhiên có khả năng thuộc hạng mục như vậy”.

Về những tin đồn rằng ngài đang có kế hoạch cải cách các quy tắc quản lý cách thức hoạt động của các mật nghị viện, Đức Phanxicô nói “chẳng có gì liên quan đến điều này cả,” và trong khi tất cả các giáo hoàng trong thế kỷ qua đã sửa đổi mật nghị viện theo một cách nào đó, thì ngài thấy không cần thiết phải làm như vậy. Về việc từ chức giáo hoàng trong tương lai, Đức Phanxicô bày tỏ niềm tin của mình rằng “điều đó tùy thuộc vào mỗi người”.

Ngài cho biết, “Ngay bây giờ, cánh cửa này đang mở…khả thể này luôn hiện hữu, nhưng Đức Bênêđíctô đã mở nó ra. Một số hỏi tôi xem tôi có định từ chức không. Có thể, nhưng hiện tại tôi thấy chưa cần thiết”.
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Tam Nhật Thánh tại Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm, Calgary, Canada
Khanh Lai
18:19 02/04/2024
Tam Nhật Thánh tại Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary Canada


Hình ảnh thứ 5 tuần Thánh:

Hình ảnh thứ 6 tuần Thánh:

Hình ảnh thứ 7 Tuần Thánh:

Hình ảnh vọng Phục Sinh:

Tam Nhật Thánh

Facebook:

Youtbe:

Kính thưa quý vị. Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm được Địa Phận Calgary cho phép có cộng doàn và trở thành Giáo xứ do các Cha Dòng Đa Minh phục vụ từ năm 1978 cho đến nay. Kể từ ngày 4/9/2021, Đức Cha William còn cho phép tăng thêm một thánh lễ chiều thứ Bảy cho các Bạn Trẻ. Hiện nay đang có 2 ngành lớn là Ban Giáo Lý Đức Tin và Phong trào Thiếu nhi đảm trách. Vào tuần thánh, đặc biệt Tam Nhật Thánh năm nay 2024. Mỗi ngày đều có 2 thánh lễ Thiếu Nhi và Người lớn xen kẽ nhau. Trung bình mỗi thánh lễ khoảng 900 người tham dự. Mặc dầu cuối tháng Ba thời tiết còn rất lạnh và đổ tuyết nữa, nhưng mọi người đều cố gắng đến tham dự những thánh lễ, ngắm nguyện, hoặc hoạt cảnh thương khó Chúa và tham dự lễ Vọng Phục Sinh. Nhất là thánh lễ 8:30 pm Vọng phục sinh năm nay, giáo xứ tiếp nhận 8 anh chị em Tân Tòng. Tạ ơn Chúa là người Công Giáo Việt Nam từ ngoại quốc, chúng con vẫn cố gắng gìn giữ niềm tin nơi Chúa và thể hiện niềm tin vào sự chết và Phục Sinh của Chúa để nâng đỡ nhau mọi mặt.

Lm JB Nguyễn Đức Vượng
 
VietCatholic TV
Thật hư tin Putin qua đời. Máy bay Israel san bằng sứ quán Iran. Nga tung rôbô đánh Ukraine, gục hết
VietCatholic Media
01:31 02/04/2024


1. Chú ý: Tin lan nhanh trên các mạng xã hội rằng Putin trúng gió, lăn ra, lìa đời rồi không đúng đâu

Nhiều người dễ tin đã thở phào nhẹ nhõm trước tin cho rằng Putin trúng gió hay bị cái gì đó đã lăn ra, lìa đời rồi. Họ hân hoan trước một viễn tượng tươi sáng trong đó cuộc sống sẽ bình thường trở lại, hàng hóa xuống giá, công ăn việc làm ổn định, và âu lo về vũ khí hạt nhân qua đi.

Nhiều người thắc mắc hỏi chúng tôi tại sao một tin quan trọng như thế lại không đăng tải? Nhưng Kim Thúy xin thưa rằng: Anh chị em hãy chú ý: Tin đó không đúng đâu.

Theo thông tấn xã Tass của nhà nước Nga, chiều ngày 1 tháng Tư, Putin, vẫn còn sống – chắc chắn rồi - và đã có cuộc họp Nội Các, trong đó, ông ta ra lệnh cho chính phủ chuẩn bị dự báo ngân sách dài hạn cho giai đoạn 2025-2030.

“Chính phủ Liên bang Nga cần đảm bảo xây dựng và phê duyệt dự báo ngân sách của Liên bang Nga trong thời gian dài, bao gồm các thông số về kế hoạch tài chính dự kiến cho giai đoạn 2025-2030 và số tiền tài trợ cho các dự án quốc gia và liên bang,” ông ta nói.

Tin Putin lăn ra chết phản ảnh niềm mơ ước của nhiều người yêu chuộng hòa bình. Nhưng đó là tin “cá tháng Tư”, tiếng Anh gọi là “April Fool's Day”.

Ngày cá tháng Tư, hay Ngày nói dối là một phong tục hàng năm vào ngày 1 tháng Tư dương lịch bao gồm những trò đùa và trò lừa bịp vô hại, đánh lừa người khác nhằm mục đích mua vui và mọi người mà có thể không chịu những lời chỉ trích, hay tác hại nào. Trong ngày này, những người thích đùa thường cố gắng lừa những người thân, bạn bè của họ tin vào điều gì đó không đúng sự thật, nhưng một cách vô hại và hài hước và không có nghĩa lừa lọc hoặc khiến người khác bực bội. Sau màn đùa và lừa, người đùa thường hét lên “Cá tháng tư” để giải tỏa thắc mắc và tiết lộ trò đùa. Truyền thống về ngày Cá tháng Tư tồn tại ở hầu hết các nước Âu Châu cũng như Bắc Mỹ.

Các phương tiện thông tin đại chúng thường tham gia vào những trò đùa này, với những tin vịt hoặc thông tin phóng đại ra ngoài sự thật, chia sẻ những câu chuyện hài hước vào ngày 1 tháng 4, và thường là đính chính hoặc tiết lộ vào ngày hôm sau.

2. Lãnh sự quán Iran ở Syria bị san thành bình địa trong cuộc không kích

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Iranian consulate in Syria destroyed in ‘air strike’”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Truyền thông Syria và Iran hôm thứ Hai đưa tin một vụ nổ ở thủ đô Damascus của Syria đã san thành bình địa lãnh sự quán và giết chết một chỉ huy cao cấp của lực lượng vũ trang Tehran.

Nói chuyện với Ngoại trưởng Syria sau đó vào thứ Hai, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố rằng Israel đứng đằng sau vụ tấn công bị cáo buộc, mà ông mô tả là “vi phạm tất cả các công ước quốc tế”.

Trong một động thái có thể coi là sự leo thang kịch tính trong cuộc xung đột ở Trung Đông, Iran cho biết vụ nổ là do một cuộc tấn công của chiến đấu cơ Israel. Sáu người được cho là đã thiệt mạng, trong đó có Mohammad Reza Zahedi, một sĩ quan trong đơn vị tinh nhuệ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran.

Theo truyền thông nhà nước Iran, một số nhà ngoại giao cũng thiệt mạng, mặc dù đại sứ Hossein Akbari được cho là không hề hấn gì.

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy tòa nhà bị san thành bình địa, trong khi nhân viên dịch vụ khẩn cấp đang tìm kiếm trong đống đổ nát.

Phản ứng trước diễn biến này, Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad “lên án mạnh mẽ” vụ tấn công và nói rằng “thực thể xâm lược của Israel sẽ không thể tác động đến mối quan hệ giữa Iran và Syria.” Tehran đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho chế độ Syria kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến ở nước này vào năm 2011.

Bộ Quốc phòng Israel đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ POLITICO, mặc dù phát ngôn nhân Lực Lượng Phòng Vệ Israel, Đề Đốc Daniel Hagari, đã nói với các hãng truyền thông khác, bao gồm cả Reuters: “Chúng tôi không bình luận về các báo cáo trên các phương tiện truyền thông nước ngoài”.

Israel đã nhiều lần thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria và lực lượng dân quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Li Băng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống lại đồng minh của Tehran, là Hamas, ở Gaza vào tháng 10.

3. Video cho thấy các Robot chiến đấu mới tinh của Nga bị máy bay không người lái cho nổ tung gần Avdiivka

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russia's New Combat Robots Blown Up by Drones Near Avdiivka: Video”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Các máy bay không người lái có chất nổ của Ukraine đã tiêu diệt các robot chiến đấu của Nga gần thành phố chiến lược Avdiivka do Mạc Tư Khoa kiểm soát ở phía đông, đoạn phim mới xuất hiện cho thấy robot chiến đấu trên mặt đất nhỏ hơn có thể sẽ có vai trò nổi bật hơn trong cuộc chiến trong tương lai.

Lữ đoàn cơ giới số 47 của Kyiv cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chúa Nhật rằng các lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng robot chiến đấu trên mặt đất với súng phóng lựu tự động ở Ukraine.

Lữ đoàn cho biết Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất để tiêu diệt hai trong số các robot chiến đấu gần Avdiivka, một điểm nóng giao tranh ở khu vực Donetsk phía đông Ukraine. Mạc Tư Khoa đã chiếm được Avdiivka vào giữa tháng 2 và các cuộc đụng độ đã nổ ra kể từ đó ở phía tây khu định cư.

Trong một đoạn video ngắn được lữ đoàn công bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram, có vẻ như ít nhất một robot chiến đấu trên mặt đất của Nga đã bị các chuyên gia máy bay không người lái của lữ đoàn nhắm tới.

Lữ đoàn cho biết thêm: “Cho đến nay, đây là những trường hợp cá biệt người Nga sử dụng kỹ thuật như vậy”.

Mạc Tư Khoa và Kyiv đã đầu tư rất nhiều vào các phương tiện không người lái, nổi bật nhất là trên không, cũng như trên mặt đất và trên mặt nước. Nga và Ukraine đều đang sử dụng thiết bị điều khiển từ xa trên mặt đất trong các nỗ lực chiến tranh của họ, thường được thiết kế để giúp binh lính tránh xa các cuộc xung đột khi các robot chiến đấu trên mặt đất thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm.

Nga đã phát triển một số loại robot chiến đấu trên mặt đất, bao gồm robot chiến đấu “Marker” được hỗ trợ bằng Trí Tuệ Nhân Tạo; và robot Zabilo, được thiết kế để hỗ trợ hậu cần. Ukraine cũng đang nỗ lực phát triển và triển khai robot chiến đấu trên mặt đất.

Samuel Bendett, thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân, cho biết ngày càng có nhiều robot chiến đấu hạng nhẹ, chiến đấu và hậu cần xuất hiện trên chiến tuyến, nhiều trong số đó được chế tạo bởi quân đội hoặc các tổ chức tình nguyện và có thiết kế thô sơ hơn có thể được lắp ráp nhanh chóng.

Đoạn video do Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine công bố cho thấy các robot chiến đấu trên mặt đất đã bị vô hiệu hóa sau đó liên tục bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công, có nghĩa là các máy bay không người lái trên mặt đất có thể đã nhanh chóng được xác định và tiêu diệt, Bendett nói.

Ông nói với Newsweek: “Những gì chúng ta sẽ chứng kiến là việc sử dụng nhiều robot chiến đấu trên mặt đất rẻ, nhẹ như trong video này, có thể nhanh chóng được lắp ráp lại với nhau, có khả năng nhanh chóng bị mất nếu cần thiết và nhanh chóng được thay thế”.

Với số lượng lớn các máy bay không người lái do thám và giám sát trên không—có khả năng đánh hơi các robot chiến đấu trên mặt đất lớn hơn, tinh vi hơn mà Mạc Tư Khoa đã phát triển, giống như “Marker”—”không có khả năng các robot chiến đấu trên mặt đất lớn có thể xuất hiện trong cuộc chiến này, ít nhất là trong thời gian có thể thấy trước trong tương lai,” Bendett đánh giá.

Từ đoạn clip do quân đội Ukraine công bố, không rõ tình huống xung quanh mục tiêu của các robot chiến đấu trên mặt đất Nga là gì. Bendett nói, thật khó để biết liệu robot chiến đấu trên mặt đất có thể thay cho binh lính hay không.

“Khi có nhiều robot chiến đấu trên mặt đất tham gia chiến đấu hơn, cả hai bên sẽ cố gắng phát triển các chiến thuật và khái niệm để tích hợp chúng vào các hoạt động tấn công và chiến trường” đồng thời loại bỏ một số mối nguy hiểm cho chiến binh thực sự.

Ông nói thêm rằng cả Nga và Ukraine đều đang nỗ lực phát triển các robot chiến đấu trên mặt đất có khả năng tự hoạt động ngày càng nhiều.

Vào giữa tháng 9 năm 2023, Sa hoàng máy bay không người lái và Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine, Mykhailo Fedorov, cho biết Ukraine đang thử nghiệm robot không người lái “Ironclad” của mình trong các nhiệm vụ chiến đấu ở tiền tuyến.

Fedorov cho biết, nó được trang bị súng máy hoặc tháp pháo chiến đấu robot và được thiết kế để giúp tấn công các vị trí của đối phương, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và hỗ trợ hỏa lực. Theo báo cáo, nó có thể di chuyển với tốc độ lên tới 12 dặm một giờ.

Vào đầu năm 2024, lực lượng mặt đất của Ukraine cho biết Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 5 của họ đang sử dụng máy bay không người lái chiến đấu trên mặt đất để nhắm vào các vị trí của Nga.

4. Hải quân Ukraine Nga rút hết các tàu 'có giá trị nhất' khỏi Crimea bị tạm chiếm

Thuyền trưởng Thiếu Tá Dmytro Pletenchuk, phát ngôn nhân Hải Quân cho biết quân đội Nga đã rút gần như toàn bộ các tàu lớn khỏi các cảng ở Crimea bị tạm chiếm sau cuộc tấn công thành công của Ukraine vào Hạm đội Hắc Hải.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu của Hạm đội Hắc Hải ở Crimea bị tạm chiếm, tấn công thành công vào một số tàu và buộc các tàu Nga phải tái triển khai đến vùng biển an toàn hơn.

Thiếu Tá Pletenchuk cho biết Nga hiện đã rút tất cả các tàu lớn của mình ngoại trừ tàu mang hỏa tiễn hành trình Cyclone.

Ông nói: “Ý tôi là hầu hết các đơn vị chiến đấu, nếu bạn tính đến các tàu mang hỏa tiễn hành trình, thực tế đều đã được di dời, ngoại trừ một chiếc”.

Pletenchuk mô tả Cyclone là “kẻ thất bại” khi “vẫn chưa phóng được một hỏa tiễn nào”. Cyclone được đóng tại Kerch và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 7 năm ngoái 2023.

Người ta vẫn chưa biết tại sao chiến hạm Cyclone vẫn còn ở Sevastopol. Thiếu Tá Pletenchuk nhận xét rằng nếu bạn nghe tin một tàu Nga nữa bị phá hủy thì rất có thể đó là chiếc Cyclone.

Nga bắt đầu tái triển khai Hạm đội Hắc Hải tới Novorossiysk vào năm ngoái sau một loạt cuộc tấn công tàn khốc của Ukraine, trong đó có vụ tấn công hỏa tiễn vào trụ sở của nước này ở Sevastopol vào ngày 22/9.

Giờ đây, “những tài sản có giá trị nhất đều đã bị rút đi”.

Trung tâm Truyền thông Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine (StratCom) mới đây đưa tin, tính đến đầu tháng 2/2024, 33% tàu chiến của Hạm đội Hắc Hải đã bị vô hiệu hóa, bao gồm 24 tàu và một tàu ngầm.

Nga đã thực hiện một số bước để giải quyết mối đe dọa đang tiếp diễn, bao gồm cả việc thay thế chỉ huy Hải quân Nga vào đầu tháng này.

5. Tướng NATO bị cách chức tiếp tục khẳng định mình vô tội trong cuộc điều tra của tình báo, e có âm mưu của Nga

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Fired NATO General Maintains Innocence in Intel Probe”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Một chỉ huy quân đội Ba Lan được lệnh quay trở lại Warsaw trong bối cảnh cuộc điều tra phản gián đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, sau khi có những lo ngại không xác định rõ về mức độ bảo đảm bí mật của ông.

Trung tướng Jarosław Gromadziński, người từng giữ chức chỉ huy của Eurocorps – một nhóm quân sự chung của các quốc gia Liên minh Âu Châu và NATO – kể từ tháng 6 năm 2023, đã bị cách chức chỉ huy trong tuần này.

Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng công bố hôm thứ Tư cho biết: “Cơ quan phản gián quân sự đã bắt đầu các thủ tục kiểm tra liên quan đến việc bảo đảm an ninh cá nhân của Trung tướng Jarosław Gromadziński liên quan đến việc thu thập thông tin mới về sĩ quan này”.

Bộ nói thêm rằng một sĩ quan khác đã được giao lãnh đạo Eurocorps để “bảo đảm tính liên tục” trong vai trò này “có hiệu lực ngay lập tức”.

Gromadziński, người trước đây từng phục vụ ở Iraq và chỉ huy Sư đoàn cơ giới số 18 của Ba Lan, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong một bài dài đăng trên X.

“Liên quan đến nhiều bình luận và suy đoán liên quan đến thủ tục thanh tra do Cơ quan Phản gián Quân đội khởi xướng đối với quyền kiểm soát an ninh của tôi, tôi muốn tuyên bố rằng trong suốt 34 năm phục vụ quân đội chuyên nghiệp của mình, tôi luôn ưu tiên phúc lợi của quân đội và hạnh phúc của quê hương, thường là gia đình tôi phải trả giá,” ông viết.

“Tôi muốn tuyên bố rằng tôi không có gì phải tự trách mình cả. Tôi tin rằng thủ tục thanh tra do Cơ quan Phản gián Quân đội khởi xướng sẽ có kết thúc tích cực đối với tôi “.

Trong vai trò lãnh đạo Eurocorps, Gromadziński đã tham gia huấn luyện binh lính Ukraine cho các vai trò tiền tuyến trong cuộc chiến phòng thủ đang diễn ra của Kyiv chống lại Nga. Cả Gromadziński và Bộ Quốc phòng đều không cho rằng cuộc điều tra phản gián có bất kỳ mối liên hệ nào với Nga, bất kể các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội.

Eurocorps là một đội quân đa quốc gia gồm có quân đội đến từ 11 quốc gia: Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg, Ba Lan, Tây Ban Nha, Áo, Đông Phương, Ý, Rumani và Thổ Nhĩ Kỳ. Đơn vị này có trụ sở tại Strasbourg ở miền đông nước Pháp và được ủy quyền tham gia các nhiệm vụ di tản, nhân đạo, gìn giữ hòa bình và quản lý khủng hoảng của Liên Hiệp Quốc và NATO.

Đơn vị này trước đây đã được triển khai thực hiện nhiệm vụ tới các quốc gia bao gồm Mali, Cộng hòa Trung Phi và Afghanistan.

Sự xâm nhập của Nga vào quân đội NATO – luôn là mối lo ngại đối với một liên minh 75 năm tuổi được thành lập để ngăn chặn sự xâm lược của Liên Xô, và sau đó là Nga – hiện đang là mối lo ngại đặc biệt khi các quốc gia phương Tây vận động ủng hộ Ukraine.

Năm nay đã bắt đầu với những thất bại đáng chú ý về mặt tình báo. Vào tháng 2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz dường như đã vô tình tiết lộ sự hiện diện của quân đội Anh và Pháp bên trong Ukraine, cho thấy họ đang hỗ trợ lực lượng Kyiv sử dụng hỏa tiễn hành trình Storm Shadow/SCALP.

Ngay sau đó, chính quyền Nga đã công bố đoạn ghi âm cuộc họp qua video giữa các quan chức quân sự cao cấp của Đức, trong đó họ thảo luận về cách lực lượng Ukraine có thể sử dụng viện trợ quân sự của Berlin. Các quan chức dường như cũng xác nhận sự hiện diện của lực lượng NATO bên trong Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius coi vụ việc là “một phần của cuộc chiến thông tin mà Putin đang tiến hành”. Ông nói thêm: “Đó là một cuộc tấn công làm sai lệch thông tin kết hợp. Đó là về sự gây chia rẽ. Đó là làm suy yếu sự đoàn kết của chúng ta.”

6. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết Pháp sẽ cung cấp hỏa tiễn mới, và xe thiết giáp đã qua sử dụng cho Ukraine

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “France to provide new missiles, used armored vehicles to Ukraine, defense minister says”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Paris sẽ gửi 'hàng trăm' phương tiện trong tháng tới, Sébastien Lecornu nói với La Tribune Dimanche.

Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết hôm Chúa Nhật rằng Pháp sẽ gửi hỏa tiễn đất đối không mới và xe thiết giáp cũ tới Ukraine.

Sébastien Lecornu nói với La Tribune Dimanche rằng Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu ông thiết kế một “gói viện trợ mới” để giúp Kyiv chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Ông nói: “Điều này đặc biệt sẽ bao gồm các thiết bị cũ của quân đội chúng ta vẫn còn hoạt động”. “Để trấn giữ một chiến tuyến dài như vậy, chẳng hạn, quân đội Ukraine cần các phương tiện bọc thép của chúng tôi - đây hoàn toàn là chìa khóa cho khả năng di chuyển của quân đội và là một phần trong yêu cầu của Ukraine.”

Khi được hỏi Pháp sẽ cung cấp bao nhiêu phương tiện, Lecornu cho biết: “Chúng tôi đang nói về số lượng hàng trăm phương tiện cho năm 2024 và đầu năm 2025”.

Ông cho biết Pháp cũng sẽ cung cấp một “lô hỏa tiễn Aster 30 mới” cho Ukraine. “Chúng tôi cũng đang phát triển các loại vũ khí điều khiển từ xa trong một khoảng thời gian rất ngắn để giao cho Ukraine vào đầu mùa hè này,” ông nói.

Việc chuyển giao vũ khí diễn ra trong bối cảnh có những cáo buộc – đặc biệt là từ phía Đức – rằng Paris viện trợ quân sự quá ít cho Ukraine. Các quan chức Đức đã công khai bày tỏ sự thất vọng với quy mô hỗ trợ của Pháp dành cho Kyiv. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần kêu gọi kiểm toán các khoản đóng góp của quốc gia trong bối cảnh các cuộc thảo luận về cách điều chỉnh quỹ Liên Hiệp Âu Châu để hoàn trả các khoản đóng góp quân sự của các quốc gia cho Kyiv.

Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào Chúa Nhật. Hãng tin AP đưa tin, một cuộc tấn công hỏa tiễn của Nga vào khu vực Lviv phía tây Ukraine hôm Chúa Nhật đã giết chết một người, trong khi một người khác chết trong một cuộc tấn công ở phía đông bắc.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 9 trong số 11 máy bay không người lái loại Shahed được Nga phóng trong đêm, cũng như 9 trong số 14 hỏa tiễn hành trình.

Trong khi đó, hàng trăm ngàn người ở khu vực Odesa của Ukraine đã bị mất điện vào hôm Chúa Nhật sau khi các mảnh vỡ từ máy bay không người lái của Nga bị bắn rơi gây ra vụ cháy tại một cơ sở năng lượng, AP đưa tin Thống đốc Oleh Kiper cho biết.

Các cuộc tấn công hôm Chúa Nhật diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mạc Tư Khoa phóng 99 hỏa tiễn và máy bay không người lái trong một cuộc tấn công lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Công ty năng lượng DTEK của Ukraine cho biết ba nhà máy điện đã bị hư hại nghiêm trọng trong vụ tấn công dữ dội đó.

Putin hôm Chúa Nhật đã ký sắc lệnh thiết lập chiến dịch gọi nhập ngũ mùa xuân thường lệ, kêu gọi 150.000 công dân đi nghĩa vụ quân sự, một bài đăng trên trang web của Điện Cẩm Linh cho biết hôm Chúa Nhật. Tất cả nam giới ở Nga đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc một năm.

7. Nga cáo buộc Ukraine pháo kích vào một ngôi làng biên giới Nga

AFP dẫn lời thống đốc địa phương cho biết, cuộc pháo kích của Ukraine đã giết chết một phụ nữ ở làng biên giới Dunayka của Nga, đó là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công xuyên biên giới chết người ở Kyiv.

“Thị trấn Dunayka, ở quận đô thị Graivoron, nằm dưới hỏa lực của Ukraine. Thật đau buồn, một thường dân đã thiệt mạng”, thống đốc Vyacheslav Gladkov nói trên mạng xã hội.

“Cô ấy chết vì vết thương ngay tại chỗ trước khi đội cứu thương đến. Tôi bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè của người quá cố”, ông nói thêm.

Dunayka, ở tỉnh Belgorod, cách biên giới Ukraine khoảng 4 dặm.

Gladkov cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành hơn chục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh vào khu vực này trong 24 giờ qua.

Chính quyền Nga hôm qua cho biết họ đã di tản 5.000 trẻ em khỏi lãnh thổ biên giới sau nhiều tuần xảy ra các cuộc tấn công chết người khiến hơn chục người thiệt mạng.

Vyacheslav Gladkov thường xuyên tuyên bố quân Ukraine pháo kích vào thường dân nhưng không có những bằng cớ chứng minh cho các cáo buộc của mình

8. ISW nhận định 'Nhóm hỏa lực di động' của Nga gợi ý về vấn đề sâu sắc hơn

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russia's 'Mobile Fire Groups' Hint at Deeper Problem: ISW”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Theo một phân tích mới, quân đội Nga đang thành lập các nhóm hỏa lực cơ động mới để chống lại máy bay không người lái của Ukraine, nhưng đây có thể là một nỗ lực nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt hệ thống phòng không hiện có ở miền Tây nước Nga.

Mạc Tư Khoa đang thành lập các đơn vị mới trong quân đội hiện có, tờ báo nhà nước Nga Izvestia đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn các nguồn quân sự giấu tên của Nga. Các đơn vị này sẽ có xe tải gắn súng phòng không, cũng như hệ thống tác chiến điện tử và máy phát khói. Các nhóm cứu hỏa di động được thiết kế để nhanh chóng ứng phó với các mối đe dọa từ trên không, như máy bay không người lái, ở bất cứ nơi nào cần thiết.

Trong hơn 25 tháng chiến tranh toàn diện, Mạc Tư Khoa và Kyiv đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ máy bay không người lái. Cả hai bên đều sử dụng máy bay không người lái cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm trinh sát và tấn công trực tiếp vào tài sản bằng chất nổ.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, cho biết Nga “có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thành lập các nhóm này ở quy mô cần thiết trong thời gian tới”.

Viện nghiên cứu cho biết thêm: “Việc thành lập các nhóm hỏa lực cơ động cho thấy Nga có thể không thể triển khai các hệ thống phòng không thông thường, như hệ thống Pantsir-S1 hoặc S-300/400, tới tất cả các cơ sở quan trọng ở miền Tây nước Nga”.

Kyiv thường xuyên tấn công vào các tài sản của Nga tại các khu vực do Mạc Tư Khoa kiểm soát ở miền đông Ukraine và cơ sở hạ tầng - chẳng hạn như các nhà máy lọc dầu - ở Nga. ISW cho biết các nhóm hỏa lực di động có thể là phản ứng trước việc Kyiv tăng cường tấn công các cơ sở sản xuất dầu trong hai tháng qua.

Tuy nhiên, “không rõ liệu các nhóm cơ động này có thể bảo vệ phạm vi lãnh thổ mà máy bay không người lái Ukraine nhắm tới hay không”, ISW đánh giá. Tổ chức nghiên cứu này cho biết các nhóm hỏa lực di động mới sẽ thành công hơn ở lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát so với ở miền Tây nước Nga, “nơi mà Mạc Tư Khoa dường như thậm chí đã thất bại trong việc tiếp cận các mục tiêu tiềm năng quan trọng ở những khu vực được cho là được phòng thủ tốt”.

Hệ thống phòng không là tài sản quan trọng đối với cả Nga và Ukraine. Mỗi bên đều ưu tiên nhắm vào các hệ thống này để bảo vệ lực lượng khỏi các cuộc tấn công trên không như hỏa tiễn và máy bay không người lái.

Nhóm nghiên cứu cho biết, các nhóm hỏa lực di động này có vẻ giống với đội hình của Ukraine mà Kyiv đã sử dụng trong năm qua để bảo vệ trước các cuộc tấn công liên tục của máy bay không người lái cảm tử Shahed của Nga.

Ukraine cho biết hôm thứ Sáu rằng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất năng lượng và quân sự của Ukraine trong suốt cuộc chiến, bao gồm cả trước cuối tuần.

Trong bài phát biểu hàng ngày hôm Chúa Nhật, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã ca ngợi công việc của các nhóm hỏa lực cơ động Ukraine vì “đánh chặn mục tiêu thành công”.

Quân đội Ukraine trước đây cho biết họ đang dựa vào các nhóm hỏa lực cơ động để bù đắp cho sự thiếu hụt các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp.

Phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, Đại Tá Yurii Ihnat, cho biết vào tháng 11 năm ngoái rằng:

“Các nhóm hỏa lực di động là một bước đi bắt buộc mà giới lãnh đạo quân sự của nhà nước buộc phải thực hiện nhằm cung cấp sự bảo vệ thực địa tại địa phương cho chính các cơ sở hạ tầng cũng như các đối tượng quân sự chiến lược và nhà nước khác”

9. Vương Quốc Anh cho biết Nga sử dụng xà lan để bảo vệ Hạm đội Hắc Hải

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russia Turning to Barges To Protect Its Black Sea Fleet: UK”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Theo phân tích mới, Nga đang sử dụng một số sà lan để bảo vệ hạm đội Hắc Hải đóng tại cảng Novorossiysk, sau khi Kyiv buộc Mạc Tư Khoa phải di dời nhiều tài sản của mình ra khỏi bán đảo Crimea sáp nhập và căn cứ của nó tại thành phố Sevastopol.

Bộ Quốc phòng Anh hôm Chúa Nhật cho biết Mạc Tư Khoa đang sử dụng 4 sà lan để bảo vệ lối vào căn cứ hạm đội Hắc Hải tại Novorossiysk nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của cảng trước thuyền không người lái của hải quân Ukraine.

Nga đã chịu tổn thất nặng nề về hạm đội Hắc Hải của mình dưới tay Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022, khi Điện Cẩm Linh tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Kyiv đã sử dụng máy bay không người lái hải quân không người lái MAGURA V5 được sản xuất trong nước trong một loạt cuộc tấn công kịch tính vào hạm đội Hắc Hải, hạ gục một loạt tàu trong vài tháng qua.

Thuyền không người lái của hải quân Ukraine đã phá hủy tàu hộ tống trang bị hỏa tiễn Ivanovets của Nga vào tháng 2. Cuối tháng đó, Kyiv cho biết họ tấn công vào Caesar Kunikov, một tàu đổ bộ lớn, với các phương tiện mặt nước không có người điều khiển, và trước đó vào tháng 3, Ukraine đã đăng tải đoạn phim cho thấy máy bay không người lái MAGURA V5 tấn công tàu tuần tra Sergei Kotov.

Ukraine cũng đã tấn công thành công vào các tài sản ở Hắc Hải của Mạc Tư Khoa bằng cách sử dụng hỏa tiễn chống hạm Neptune được sản xuất trong nước và hỏa tiễn hành trình tầm xa phóng từ trên không do phương Tây cung cấp.

Các quan chức Ukraine ước tính Nga hiện đã mất tới 1/3 Hạm đội Hắc Hải.

Kyiv đã gây nguy hiểm cho các hoạt động của Nga ở phía tây bắc Hắc Hải và Mạc Tư Khoa đã di chuyển nhiều tài sản hải quân có giá trị ra xa khỏi tầm với của Ukraine, bao gồm cả căn cứ Novorossiysk.

Nga vẫn chiếm ưu thế trên phần lớn Hắc Hải, ngay cả khi nước này bị hạn chế ở góc tây bắc gần Ukraine nhất vì các cuộc tấn công của lực lượng Kyiv, Đại úy Hải quân Ukraine đã nghỉ hưu Andrii Ryzhenko nói với Newsweek vào đầu tháng 3.

Các báo cáo cũng cho thấy Điện Cẩm Linh đang lên kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự mới tại cảng Ochamchire ở Abkhazia, một khu vực ly khai của Georgia. Điều này sẽ đẩy tài sản của Nga ra xa bờ biển Ukraine hơn nữa.

Chính phủ Anh hồi đầu tháng này cho biết Nga có thể đã hạn chế hầu hết các hoạt động của mình ở phía đông Hắc Hải.

Chính phủ Anh cho biết thêm hôm Chúa Nhật: “Do nguy cơ bị Ukraine tấn công ngày càng tăng tại căn cứ hải quân truyền thống Sevastopol của họ, cảng Novorossiysk hiện đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ những tài sản quý giá nhất của hạm đội Hắc Hải”.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu “đã ra lệnh lắp đặt thêm vũ khí hỏa lực, hệ thống súng máy cỡ nòng lớn để tiêu diệt máy bay không người lái của đối phương”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin các khẩu súng này sẽ được triển khai trên các tàu của hạm đội Hắc Hải.

Mạc Tư Khoa cho biết hỏa lực mới sẽ giúp “tăng khả năng sống sót của tàu thuyền” cùng với các chương trình huấn luyện mới “cả ban ngày lẫn ban đêm để đẩy lùi các cuộc tấn công khủng bố của đối phương”.

Thông tin tình báo do chính phủ Anh công bố cũng cho thấy Nga đã sử dụng những tài sản đắt giá nhất của mình làm mồi nhử để ngăn chặn hạm đội thuyền không người lái của hải quân Ukraine.

Chính phủ Anh cho biết hồi đầu tháng này rằng Nga hiện đang ngụy trang các tàu của mình bằng sơn đen, “có khả năng khiến các tàu chiến của họ trông nhỏ hơn và trở thành mục tiêu kém hấp dẫn hơn”. “Hình bóng của các con tàu cũng được sơn ở bên các bến cảng, có lẽ nhằm gây nhầm lẫn cho những người điều khiển phương tiện bay không người lái của Ukraine.”
 
Tin vui: 61 tỷ sớm được Hạ Viện đồng ý. Chính Iran cũng đã báo cho Nga vụ khủng bố, Putin không tin
VietCatholic Media
15:34 02/04/2024

1. Ukraine có thể sẽ nhận được 34 tỷ Mỹ Kim vũ khí Mỹ - Và sẽ sớm thôi

Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Ukraine Might Be Getting $34 Billion In American Weapons—And Soon”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, Mike Johnson, cuối cùng đã nhượng bộ trước áp lực quá lớn từ đa số cử tri Mỹ muốn Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến tranh tự vệ của Ukraine trước sự xâm lược của Nga.

Đúng vậy, viện trợ của Mỹ có thể sẽ sớm đến. Rất nhiều.

Mặc dù Johnson chưa công bố chi tiết về đề xuất của Hạ viện mà ông cho biết có thể sẽ đưa ra bỏ phiếu trong tháng này, nhưng rất có thể nó sẽ phản ánh gói chi tiêu mà Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua nhiều tháng trước - một gói bao gồm 60 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. 34 tỷ Mỹ Kim trong số đó dành cho vũ khí. Phần còn lại chi trả cho việc huấn luyện quân đội Ukraine cũng như viện trợ nhân đạo và các hỗ trợ phi quân sự khác.

Để hình dung số lượng vũ khí trị giá 34 tỷ Mỹ Kim có thể mua được, ta hãy xem xét điều đó - trong 23 tháng đầu tiên của cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga với Ukraine - Hoa Kỳ đã chi 45 tỷ Mỹ Kim để mua vũ khí cho Ukraine.

Khoảng một nửa số chi tiêu đó là dưới dạng hợp đồng thương mại trực tiếp mà Ngũ Giác Đài đã đàm phán và thanh toán thay mặt cho Ukraine. Nửa còn lại của chi tiêu dùng để mua vũ khí mới cho lực lượng Mỹ sau khi Ngũ Giác Đài tặng trực tiếp vũ khí cũ cho Ukraine từ nguồn dự trữ của Mỹ.

Có thể nói, số tiền viện trợ mới sẽ giúp Ukraine luôn tràn ngập vũ khí thêm một năm nữa hoặc hơn.

Dự kiến khoản viện trợ mới sẽ chi trả cho rất nhiều radar, thiết bị gây nhiễu vô tuyến, máy bay không người lái, thuyền, xe thiết giáp và thiết bị kỹ thuật. Đặc biệt mong đợi nó sẽ chi trả cho các hệ thống pháo và hệ thống phòng không - và đạn dược cho cả hai.

Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm nhiều khẩu pháo 155 ly bên cạnh khoảng 200 khẩu pháo mà khoản tài trợ trước đó đã chi trả, nhiều Hệ thống hỏa tiễn pháo cơ động cao hay HIMARS ngoài 39 chiếc trước đó và nhiều hơn nữa hệ thống phòng không Patriot và Hệ thống hỏa tiễn đất đối không tiên tiến quốc gia các loại pin, ngoài một chiếc Patriot duy nhất và 12 chiếc NASAMS mà Ukraine đã nhận được từ Hoa Kỳ.

Và điều đó có nghĩa là ít nhất một triệu quả đạn pháo 155 ly từ nhà máy đạn mới mà Quân đội Hoa Kỳ xây dựng ở Texas đặc biệt để sản xuất đạn cho Ukraine. Nhà máy ở Texas, cũng như các cơ sở mới và mở rộng khác hỗ trợ sản xuất đạn, phụ thuộc vào nguồn vốn bổ sung - và đã rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính kể từ khi các thành viên Quốc Hội cắt viện trợ vào tháng 10.

Với nguồn tài trợ mới, nhà máy ở Texas và một cặp nhà máy tương tự ở Pennsylvania có thể —trong vòng vài tháng — tăng tốc sản xuất 60.000 quả đạn pháo mỗi tháng và tiến tới sản xuất 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng trong vòng chín tháng. Các nhà máy ở Pennsylvania chỉ sản xuất được 15.000 quả đạn pháo mỗi tháng trước khi Nga mở rộng chiến tranh với Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Không có lý do gì mà phần lớn trong số 60.000 đến 100.000 quả đạn pháo đó mỗi tháng lại không thể đến Ukraine. Lượng đạn khổng lồ này sẽ bổ sung vào hàng trăm ngàn quả đạn pháo mà Liên minh Âu Châu đang quyên góp cho Ukraine trong những tuần và tháng tới - cũng như vào số một triệu quả đạn pháo mà một tập đoàn do Tiệp dẫn đầu đang quyên góp ngay từ đầu.

Gần đây nhất là vào tháng 2, các khẩu đội pháo binh Ukraine chỉ bắn 2.000 viên đạn mỗi ngày, so với 10.000 viên đạn mỗi ngày mà các khẩu đội pháo Nga có thể bắn. Khoảng cách về pháo binh này là một trong những lý do chính khiến các lữ đoàn Ukraine gần đây phải rút lui - và cũng là lý do chính khiến các trung đoàn và lữ đoàn Nga tiến lên, mặc dù phải trả một cái giá rất lớn.

Với đạn pháo của Mỹ, Liên Hiệp Âu Châu và Tiệp - có khả năng có ít nhất 2,5 triệu viên cho đến cuối năm nay - các khẩu đội của Ukraine sẽ bắt đầu sánh ngang với tốc độ bắn 10.000 viên mỗi ngày của khẩu đội Nga. Xét rằng pháo binh Ukraine có xu hướng chính xác hơn pháo binh Nga, điều này có nghĩa là — chẳng bao lâu nữa — Ukraine có thể có lợi thế về pháo binh… lần đầu tiên sau một năm.

Thật khó để nói quá rằng lợi thế hỏa lực mới này có thể cải thiện đáng kể vận mệnh của Ukraine như thế nào. Cũng khó để nói quá rằng Ukraine sẽ được hưởng lợi bao nhiêu từ việc bổ sung các khẩu đội phòng không và hỏa tiễn cho các khẩu đội này.

Patriot có tầm bắn 90 dặm là hệ thống phòng không tốt nhất của Ukraine, nhưng ban đầu Ukraine chỉ có ba khẩu đội với khoảng chục bệ phóng: Đức tặng hai khẩu đội và Mỹ tặng một khẩu.

Chừng đó là đủ để bảo vệ hai trong số hàng chục thành phố lớn của Ukraine – Kyiv và Odesa – khỏi hỏa tiễn và máy bay không người lái của Nga, đồng thời trang bị vũ khí cho một đơn vị phòng không di động di chuyển dọc chiến tuyến để phục kích chiến đấu cơ Nga.

Đơn vị thứ hai đã tàn phá các trung đoàn chiến đấu cơ của lực lượng không quân Nga nhưng gần đây đã mất hai bệ phóng quý giá và một số binh sĩ vì một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga.

Lực lượng không quân Ukraine cần nhiều Patriot hơn, tốt nhất là nhiều hơn nữa. Và vì Lockheed Martin và các đối tác của họ đã mở rộng sản xuất radar, bệ phóng và hỏa tiễn nhằm đón đầu nhu cầu tăng đột biến, Ukraine có lẽ đã có thêm bệ phóng và hỏa tiễn nếu các thành viên Quốc Hội chấp thuận thêm viện trợ của Mỹ sáu tháng trước, khi Tổng thống Biden lần đầu tiên đề xuất nó.

Muộn còn hơn không. Chẳng hạn, với ba khẩu đội Patriot nữa, Ukraine có thể thay thế những tổn thất trên chiến trường, bảo vệ Kharkiv và Dnipro, đồng thời bố trí hai khẩu đội cho các đơn vị cơ động: mỗi khẩu đội một cho mặt trận phía đông và phía nam. Được cung cấp đầy đủ vài trăm hỏa tiễn, lực lượng Patriot mở rộng của Ukraine có thể chấm dứt mối đe dọa hỏa tiễn và máy bay không người lái đối với các thành phố lớn nhất của Ukraine, đồng thời làm suy yếu lợi thế không quân khổng lồ của Nga trên tiền tuyến.

Nếu Chủ tịch Hạ viện Johnson tôn trọng lời nói của mình và đưa viện trợ cho Ukraine ra biểu quyết trong tháng này, rất nhiều tiền và rất nhiều vũ khí vô cùng cần thiết sắp đến tuyến đầu trong cuộc chiến tàn khốc nhằm tiêu diệt dân tộc Ukraine của Nga. Hy vọng, Ukraine có thể cầm cự thêm vài tuần nữa, để rồi sẽ mạnh hơn rất nhiều.

2. Quân đội Nga vừa phát động cuộc tấn công bằng xe tăng lớn nhất trong cuộc xâm lược Ukraine

Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “The Russian Army Just Launched The Biggest Tank Assault Of The War”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Hôm thứ Bảy, 30 Tháng Ba, quân đội Nga đã phát động một trong những cuộc tấn công bằng xe tăng quy mô lớn nhất trong cuộc chiến kéo dài 25 tháng của Nga ở Ukraine.

Nó kết thúc bằng một trong những vụ thảm sát xe tăng quy mô lớn nhất trong cuộc chiến kéo dài 25 tháng của Nga với Ukraine. Khi khói tan, quân Nga đã bỏ chạy để lại một phần ba số xe tăng của họ trên con đường phía tây khu tàn tích Avdiivka ở miền đông Ukraine.

Cuộc tấn công tốn kém nhấn mạnh hai xu hướng xung đột khi cuộc chiến lựa chọn của Nga bước sang năm thứ ba. Trong nhiều tuần trước cuộc tấn công hôm thứ Bảy, các trung đoàn và lữ đoàn Nga —thiếu phương tiện sau khi mất hàng trăm xe tăng và xe thiết giáp khi chiếm được Avdiivka vào giữa tháng 2 — chủ yếu triển khai bộ binh bộ binh để tấn công phía tây thành phố.

Điều đó đã thay đổi trong những ngày gần đây. “Trên hướng Avdiivka, đối phương đã tái triển khai việc sử dụng các phương tiện bọc thép, bao gồm cả xe tăng,” Đại Tá Georgi Gleba, phát ngôn nhân lực lượng đặc biệt lưu ý hôm thứ Sáu, một ngày trước khi một hoặc hai phương tiện trong số đó lao vào một cuộc tắm máu gần Tonen'ke.

Việc người Ukraine có thể đánh bại một lực lượng lớn và được trang bị vũ khí mạnh như vậy của Nga chỉ ra một xu hướng khác. Mặc dù đang phải vật lộn với nguồn cung cấp vũ khí chủ chốt không đủ, các lữ đoàn Ukraine vẫn có khả năng xây dựng một hệ thống phòng thủ khốc liệt - thường bằng sự kết hợp giữa mìn, pháo, hỏa tiễn chống tăng và máy bay không người lái có góc nhìn thứ nhất mang chất nổ.

“Đôi khi thật đáng ngạc nhiên khi số lượng thịt... ngu ngốc, thiếu suy nghĩ chết thành từng bó do tham vọng của một người đàn ông nhỏ bé,” viên Đại Tá Ukraine trầm ngâm khi đề cập đến trận chiến hôm thứ Bảy ở phía tây Tonen'ke ở ngoại ô phía tây Avdiivka. Người đàn ông nhỏ bé đó tất nhiên là nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Theo Đại Tá Georgi Gleba, quân Ukraine có kinh nghiệm với quân xâm lược Nga. Họ đề cao cảnh giác vì quân xâm lược thường mở các cuộc tấn công vào những ngày lễ lớn khi các binh sĩ Ukraine xuống tinh thần nhất khi ngậm ngùi nhớ về quê nhà nơi lẽ ra họ đang ở đó mừng lễ với những người thân yêu. Năm nay, hầu hết người Ukraine mừng lễ Phục sinh vào cuối tuần qua theo lịch Grêgôriô. Người Nga phải đến đầu tháng 5 mới mừng lễ Phục sinh theo lịch Giuliô.

Ba mươi sáu xe tăng và 12 xe chiến đấu BMP từ Trung đoàn xe tăng số 6 của quân đội Nga—một phần của Sư đoàn xe tăng số 90—đã tấn công dọc theo con đường nối từ Tonen'ke bị Nga tạm chiếm về phía thị trấn tự do Uman'ske, hai dặm về phía tây.

Lữ đoàn 25 Ukraine phát hiện đoàn xe 48 chiếc và đánh mạnh. “Mười hai xe tăng và tám chiếc BMP đã bị tiêu diệt”, “Kriegsforscher”, một người điều khiển máy bay không người lái thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 Ukraine cho biết. “Thực sự điên cuồng.”

Nếu người Nga thực sự giành được bất kỳ vị trí nào với cái giá phải trả là 20 phương tiện đó - và có thể là rất nhiều quân - thì mức thu được rất khiêm tốn. Nhưng họ đã thất bại.

Làm thế nào Lữ đoàn 25 loại bỏ đoàn xe tăng lớn kỷ lục của Nga cho đến nay vẫn không hoàn toàn rõ ràng từ bằng chứng trực quan về hậu quả của trận chiến. Nhưng không khó đoán. Chiến thuật phòng thủ tiêu chuẩn của lực lượng Ukraine là xác định vị trí, bằng máy bay không người lái, một nhóm tấn công của Nga và phá vỡ nhóm này bằng một loạt pháo binh tấn công tốt.

Pháo binh đánh tan các xe Nga. Những người sống sót vô tổ chức sau đó trở thành mục tiêu dễ dàng cho máy bay không người lái FPV tấn công từng binh sĩ và phương tiện. Mìn và hỏa tiễn chống tăng có thể góp phần vào cuộc tàn sát.

Chiến thuật này ra đời là cần thiết sau khi các thành viên Quốc Hội tại Hạ Viện Hoa Kỳ cắt viện trợ cho Ukraine bắt đầu từ tháng 10 – tước đi phần lớn vũ khí hạng nặng của lực lượng Ukraine và cuối cùng buộc lực lượng đồn trú đang thiếu đạn dược ở Avdiivka phải rút lui vào giữa tháng 2.

Các đồng minh Âu Châu của Ukraine phải mất vài tháng để tập hợp lại sau sự phản bội gây sốc này. Trong sáu tuần sôi động bắt đầu từ giữa tháng 2, một tập đoàn do Tiệp đứng đầu đã huy động được hơn một tỷ Mỹ Kim để mua ít nhất một triệu quả đạn pháo cho Ukraine.

Những quả đạn pháo đầu tiên sẽ đến trong những tuần tới, khôi phục một phần hỏa lực pháo binh của Ukraine. Nhưng khoảng cách về đạn dược kéo dài nhiều tháng đó đã thúc đẩy Ukraine ồ ạt mở rộng sản xuất máy bay không người lái FPV. Mạng lưới xưởng nhỏ hiện sản xuất hơn 50.000 máy bay không người lái mỗi tháng.

Trước đây, một khẩu đội pháo binh Ukraine có thể bắn 10 quả đạn để đánh bại một nhóm tấn công của Nga thì giờ đây nó chỉ bắn 5 quả đạn và phối hợp với những người điều khiển FPV gần đó để kết liễu quân Nga.

Hy vọng chiến thuật này sẽ tiếp tục định hình chiến trường ngay cả khi đạn mới được chuyển đến Ukraine. Trong những tuần và tháng tới, người Ukraine có thể sẽ tiếp tục phòng thủ trước các nhóm tấn công của Nga chủ yếu bằng cách phối hợp pháo và máy bay không người lái của họ. Chỉ là bây giờ, có thể có nhiều pháo binh hơn so với những tháng gần đây.

Đó là một điều may mắn cho những người bạn của một Ukraine tự do, vì các nhóm tấn công của Nga có thể ngày càng lớn mạnh hơn. Có nghĩa là cần nhiều hỏa lực hơn để ngăn chặn chúng.

3. Iran cho biết họ đã thông báo cho Nga về khả năng xảy ra 'hoạt động khủng bố' lớn trước vụ tấn công phòng hòa nhạc ở Mạc Tư Khoa

Theo báo cáo của Reuters, Iran đã thông báo cho Nga về khả năng xảy ra một "chiến dịch khủng bố" lớn trên đất nước này trước vụ thảm sát tại phòng hòa nhạc gần Mạc Tư Khoa vào tháng trước.

Vào ngày 22 tháng 3, các tay súng đã nổ súng bằng vũ khí tự động vào những người tham dự buổi hòa nhạc, khiến ít nhất 144 người thiệt mạng.

Nga đã tìm cách đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công, mặc dù nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ việc này và công bố đoạn phim cho thấy các tay súng của họ tự quay phim trong hội trường khi chúng săn lùng nạn nhân để giết và bắn họ ở cự ly gần..

Ba nguồn tin nói với Reuters rằng Iran – một đồng minh ngoại giao – đã chia sẻ thông tin tình báo với Nga về cuộc tấn công sắp tới.

Một trong những nguồn tin nói với Reuters: “Vài ngày trước vụ tấn công ở Nga, Tehran đã chia sẻ thông tin với Mạc Tư Khoa về một cuộc tấn công khủng bố lớn có thể xảy ra bên trong nước Nga, thông tin này thu được trong quá trình thẩm vấn những người bị bắt liên quan đến vụ đánh bom chết người ở Iran”.

Một nguồn tin thứ hai, cũng yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề, cho biết thông tin mà Tehran cung cấp cho Mạc Tư Khoa về một cuộc tấn công sắp xảy ra thiếu chi tiết cụ thể về thời gian và mục tiêu chính xác.

Nguồn tin thứ hai cho biết: “Những kẻ khủng bố IS được chỉ thị chuẩn bị cho một chiến dịch quan trọng ở Nga… Một trong những kẻ khủng bố bị bắt ở Iran cho biết một số thành viên của nhóm đã tới Nga”.

Nguồn tin thứ ba, một quan chức an ninh cao cấp, cho biết: “Vì Iran là nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố trong nhiều năm nên chính quyền Iran đã hoàn thành nghĩa vụ cảnh báo Mạc Tư Khoa dựa trên thông tin thu được từ những kẻ khủng bố bị bắt giữ”.

Khi được hỏi về báo cáo của Reuters, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Hai: “Tôi không biết gì về việc này”.

Mỹ cũng đã cảnh báo Nga về khả năng xảy ra một cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo, dựa trên việc đánh chặn các “cuộc trò chuyện” giữa các phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Theo Reuters, Mạc Tư Khoa "rất nghi ngờ" ý định của các quan chức nhà nước Mỹ nên đã hạ thấp thông tin tình báo.

Bộ Ngoại giao Iran đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về câu chuyện và Tòa Bạch Ốc cũng không đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

4. Pháp muốn Trung Quốc gửi 'thông điệp rõ ràng' tới Nga về cuộc chiến Ukraine

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “France wants China to send ‘clear messages’ to Russia over Ukraine war”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné phát biểu tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc nên lý luận với Nga về cuộc chiến ở Ukraine.

Chính phủ Trung Quốc “đóng vai trò quan trọng trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả chủ quyền của Ukraine, và do đó, chúng tôi rõ ràng mong đợi rằng Trung Quốc sẽ gửi những thông điệp rất rõ ràng tới Nga,” Séjourné nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Trung Quốc, sau khi nói chuyện cùng với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Bình luận của Séjourné được đưa ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris vào đầu tháng 5.

Trung Quốc thể hiện mình là trung lập trong cuộc chiến Ukraine và chưa chính thức lên án Nga về cuộc xâm lược. Thay vào đó, Bắc Kinh đã tăng cường mối quan hệ với Mạc Tư Khoa - thậm chí quyết định bỏ đồng đô la Mỹ cho thương mại song phương.

Tháng trước, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu đã cảnh báo về việc chiến tranh leo thang và cho biết cả Ukraine và Nga “đồng ý rằng các cuộc đàm phán, thay vì súng đạn, cuối cùng sẽ chấm dứt cuộc chiến này”. Trung Quốc muốn Âu Châu để Nga ngồi vào bàn đàm phán hòa bình trong tương lai - nếu không Bắc Kinh sẽ tẩy chay các cuộc thảo luận như vậy.

Séjourné cũng cho biết Pháp không muốn “tách rời” khỏi nền kinh tế Trung Quốc mà muốn tham gia vào quá trình “tái cân bằng kinh tế” để bảo đảm các mối quan hệ thương mại “lành mạnh và bền vững”.

Liên minh Âu Châu đã và đang phát triển các quy tắc để giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế Âu Châu và bảo đảm Âu Châu không quá phụ thuộc vào Trung Quốc.

5. Tổng thống Zelenskiy đã trao 'Huân chương Sao Vàng' - huân chương quân sự cao nhất ở Ukraine - và Huân chương Quân công cho các quân nhân và gia đình của những người lính đã hy sinh đang được truy tặng các danh hiệu và vinh dự.

Trong diễn từ gởi quốc dân đồng bào hôm 2 Tháng Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết:

Không có quyền lực nhà nước nếu không có quyền lực cá nhân của người dân. Không có niềm tự hào dân tộc nếu không có những con người mà bạn có thể thực sự tự hào khi họ ở bên cạnh bạn, khi họ là anh em chiến đấu của bạn. Thật vinh dự cho đất nước khi có được những chiến binh như vậy. Tôi biết ơn từng người trong số họ. Tôi biết ơn cha mẹ của các Anh hùng Ukraine vì đã nuôi dạy những người con như vậy. Tôi biết ơn người dân và các chiến binh của chúng ta đã bảo vệ nền độc lập của Ukraine.

6. Ukraine có máy bay không người lái tấn công với tầm bắn hơn 1.000 km, Fedorov nói

Ukraine có máy bay không người lái tấn công được sản xuất trong nước có khả năng bay hơn 1.000 km, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Mykhailo Fedorov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Welt vào ngày 1 tháng 4.

Kyiv đã tăng cường nỗ lực đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái trong nước, một công cụ quan trọng trên chiến trường, nhằm mục tiêu sản xuất 1 triệu máy bay không người lái trong năm nay.

Một loạt vụ tấn công trong những tháng gần đây nhằm vào các nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Nhiều nhà máy lọc dầu được cho là đã phải đóng cửa hoàn toàn hay giảm công suất sau các cuộc tấn công và Nga đang lên kế hoạch giảm xuất khẩu dầu diesel từ các cảng Hắc Hải và Biển Baltic trong tháng 4 xuống mức thấp nhất trong 5 tháng.

Fedorov cho biết: “Hầu hết các máy bay không người lái tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga đều có tầm hoạt động từ 700 đến 1.000 km, nhưng hiện nay có những mẫu có thể bay hơn 1.000 km”.

Vào tháng 2, ông thừa nhận Ukraine có máy bay không người lái với tầm hoạt động lên tới 1.000 km và cho biết có tới 10 công ty tham gia vào quá trình sản xuất và phát triển chúng.

Fedorov cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 1/4 rằng kết quả của cuộc chiến có thể sẽ phụ thuộc vào công nghệ máy bay không người lái nhưng hiện tại không thể nói liệu Nga hay Ukraine chiếm thế thượng phong.

Fedorov cũng cho biết nguyên mẫu máy bay không người lái sử dụng công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo có thể xuất hiện trên chiến trường vào cuối năm 2024.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã ký một sắc lệnh vào tháng 2 để thành lập một nhánh mới của Lực lượng Vũ trang Ukraine dành riêng cho máy bay không người lái.

Lực lượng Hệ thống Không người lái được cho là sẽ tập trung đặc biệt vào việc cải thiện công việc của Ukraine với máy bay không người lái, tạo ra các đơn vị đặc biệt dành riêng cho máy bay không người lái, tăng cường huấn luyện, hệ thống hóa việc sử dụng chúng, tăng cường sản xuất và thúc đẩy đổi mới. Zelenskiy cho biết vào Tháng Giêng rằng một trong những mục tiêu chính của năm 2024 là vượt xa Nga trong việc sản xuất máy bay không người lái.

7. Ukraine cho biết Nga đã sử dụng 5 hỏa tiễn siêu thanh để tấn công Kyiv kể từ đầu năm

Thượng Tướng Serhiy Popko, Thống Đốc Biệt khu Thủ đô Kyiv, cho biết, Nga đã sử dụng 5 hỏa tiễn Zircon siêu thanh để tấn công Kyiv kể từ đầu năm nay.

Tổng cộng, họ đã phóng 180 loại vũ khí các loại, bao gồm hỏa tiễn và máy bay không người lái, vào thủ đô Ukraine trong ba tháng đầu năm

8. Johnson để mắt tới tài sản của Nga trong cuộc chiến tài trợ cho Ukraine

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Johnson eyes Russian assets in Ukraine funding fight”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Quốc hội đang chuẩn bị trao cho Tổng thống Joe Biden một công cụ tài chính mới mạnh mẽ để củng cố Ukraine, một động thái có thể định nghĩa lại chính sách ngoại giao kinh tế hiện đại.

Vấn đề là luật lưỡng đảng được các ủy ban Hạ viện và Thượng viện thông qua sẽ cho phép chính quyền tịch thu khoảng 5 tỷ đến 8 tỷ Mỹ Kim tài sản thuộc chủ quyền của Nga trên lãnh thổ Hoa Kỳ và sử dụng số tiền này để giúp tài trợ cho sự phục hồi của Ukraine. Các cuộc thảo luận về kế hoạch này dự kiến sẽ diễn ra sôi nổi trong những tuần tới khi Quốc hội thông qua dự luật viện trợ mới cho Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm Chúa Nhật, Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson đã nêu đề xuất tịch thu tài sản của Nga như một trong những ý tưởng mà đảng Cộng hòa sẽ theo đuổi để đáp lại yêu cầu của chính quyền Tổng thống Biden về việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Ngoài ra, ông còn báo hiệu rằng đảng Cộng hòa có thể cố gắng cung cấp một số khoản viện trợ cho Ukraine dưới dạng cho vay và cũng đang cân nhắc việc mở rộng xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Mỹ để “không tài trợ” cho nỗ lực chiến tranh của Nga.

Động thái tiếp theo của các nhà lập pháp về việc tịch thu tài sản của Nga đã sẵn sàng tạo tiền lệ mới cho cách Mỹ điều hướng các cuộc xung đột địa chính trị trong tương lai.

“Khi nhìn vào các đối thủ cường quốc toàn cầu, bạn phải nhận ra rằng mình có một nền ngoại giao quân sự, ngoại giao và kinh tế phải được phối hợp và phải hiệu quả,” Dân biểu French Hill, một trong những người thúc đẩy nỗ lực này, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Đối với tôi, đây là một phần quan trọng của ngoại giao kinh tế, vượt xa việc bổ sung thêm nhiều cái tên vào danh sách trừng phạt mà sẽ không bao giờ bị trừng phạt.”

Mặc dù chính sách này đã được hình thành trong vài tháng nhưng một loạt vấn đề căng thẳng và các chi tiết quan trọng vẫn cần được giải quyết.

Mối lo ngại cơ bản lớn của một số nhà lập pháp đang tìm cách giúp đỡ Ukraine là nó có thể được coi là sự thay thế cho việc ban hành thêm viện trợ, điều mà các nhà lãnh đạo về luật pháp cho rằng không phải như vậy.

Trên phạm vi toàn cầu, ý tưởng chung cũng vấp phải một số phản kháng ở Âu Châu, nơi hầu hết các tài sản bị đóng băng đang được đề cập – khoảng 300 tỷ Mỹ Kim –được nắm giữ. Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đang tiến lên phía trước theo một cách thức hẹp hơn bằng cách thu lại lợi nhuận từ tài sản của Nga cố định ở đó, thay vì tịch thu chúng hoàn toàn. Một phần suy nghĩ đằng sau đạo luật của Hoa Kỳ là nó sẽ giúp Liên Hiệp Âu Châu cảm thấy thoải mái hơn với bước tịch thu tài sản có nhiều thách thức về mặt pháp lý, chính trị và kinh tế hơn. Trong bối cảnh Âu Châu không hài lòng, câu hỏi liệu Mỹ có cần phải được G7 đồng thuận để chiếm giữ lượng tài sản nhỏ hơn của Nga thuộc thẩm quyền của mình hay không cũng là một trong những điểm tranh luận trên Đồi Capitol.

David Wessel, giám đốc Trung tâm Chính sách tài chính và tiền tệ Hutchins tại Brookings, cho biết: “Nó sẽ tăng cường đáng kể khả năng của Mỹ nếu nước này chọn nắm giữ nguồn dự trữ”. “Điều đó quan trọng vì mặc dù không có nhiều nguồn dự trữ của Nga ở Mỹ - chủ yếu ở Âu Châu - nhưng nó sẽ giúp Mỹ có thêm động lực để thúc đẩy người Âu Châu làm nhiều hơn nữa”.

Hill đã tham gia rất nhiều vào việc lập pháp với tư cách là thành viên của Bộ Ngoại giao Hạ viện, cơ quan đã phê chuẩn nó và Dịch vụ Tài chính Hạ viện, cơ quan có thẩm quyền riêng biệt đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế. Hill là cựu nhân viên ngân hàng, quan chức Bộ Tài chính và trợ lý Thượng viện.

Trong khi ủng hộ dự luật chính của Hạ viện, được gọi là Đạo luật REPO dành cho người Ukraine, Hill cũng đang nỗ lực mở rộng phạm vi các quỹ tiềm năng có thể bị tịch thu và cách sử dụng chúng. Ví dụ, ông muốn luật này không chỉ bao gồm các tài sản có chủ quyền của Nga mà còn bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước. Ông đã cố gắng giúp tập hợp Âu Châu ủng hộ kế hoạch tịch thu, bao gồm cả việc thông qua một bài bình luận chung của Wall Street Journal với nhà lập pháp Albania Lulzim Basha. Ông đã viết trong một bài riêng với cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich vào tháng trước rằng Hoa Kỳ “không thể chờ đợi sự chấp thuận của G7 để lãnh đạo hoặc hành động”.

Hill nói: “Bạn đã thấy một quốc gia có chủ quyền xâm lược một quốc gia có chủ quyền khác bằng cách sử dụng chiến tranh tàn bạo nhất có thể. “Đó không phải là một cuộc nội chiến. Đó là cuộc xâm lược của một thành viên P5 của Liên Hiệp Quốc, vi phạm mọi luật pháp quốc tế mà chúng ta biết. Và do đó, khi đạt được một giải pháp hòa bình, Nga sẽ phải trả cho nước láng giềng có chủ quyền một số hình thức bồi thường. Đây là một cách tuyệt vời để thành lập một quỹ tái thiết Ukraine sau hòa bình.”

Chính quyền Tổng thống Biden cũng đã nhiệt tình với ý tưởng này. Phát ngôn nhân của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc cho biết chính quyền ủng hộ các mục tiêu của “Đạo luật REPO lưỡng đảng mạnh mẽ dành cho người Ukraine được giới thiệu tại Thượng viện”. Chính quyền cũng đang tích cực đối thoại với các đồng minh và đối tác bao gồm G7 “để bảo đảm tất cả chúng ta đều phối hợp trong việc buộc Nga phải trả giá”.

Các thành viên Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Ngoại giao Hạ viện cho biết sự khác biệt giữa đường lối của Hạ viện và Thượng viện có thể khắc phục được và tác động trong thế giới thực của hai kế hoạch sẽ rất gần nhau, nếu không muốn nói là giống hệt nhau. Thượng nghị sĩ Rand Paul là người duy nhất bỏ phiếu chống lại phiên bản Thượng viện trong ủy ban.

Nhưng hóa đơn REPO không phải là trò chơi duy nhất trong Quốc Hội Hoa Kỳ. Một số đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện cũng đang thúc đẩy Hạ viện thông qua một dự luật lưỡng đảng riêng của Dân biểu Lloyd Doggett sẽ áp thuế 100% đối với thu nhập từ tài sản của Nga, lặp lại đường lối đang hình thành ở Âu Châu. Một trợ lý của Đảng Dân chủ tại Hạ viện cho biết nó có thể “thu hút được sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế và điều này sẽ tiếp tục mang lại lợi ích theo thời gian”.

Doggett cho biết trong một tuyên bố: “Những dự luật này có thể di chuyển cùng nhau như khi chúng được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện phê duyệt. “Tôi là người đồng tài trợ cho dự luật REPO của Chủ tịch Michael McCaul và ông ấy ủng hộ dự luật của tôi. Cả hai chúng tôi đều tìm mọi cách hợp lý để buộc Putin phải chịu trách nhiệm và đưa ra ít nhất một khoản bồi thường nào đó cho một Ukraine đã phải chịu đựng lâu dài.”

Điều gì sẽ xảy ra nếu Quốc hội ban hành REPO? Thành viên cao cấp của Viện Peterson, Nicolas Véron cho biết ông “rất nghi ngờ” việc Mỹ sẽ hành động đối với tài sản Nga trước cả Âu Châu. Các nhà lãnh đạo Âu Châu phải đối mặt với hàng loạt lo ngại có thể cản trở họ, bao gồm lo ngại về tương lai của đồng euro với tư cách là đồng tiền dự trữ và sự trả đũa của Nga. Không giống như Quốc hội Mỹ bị tê liệt, Âu Châu cũng cam kết viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine, bên cạnh việc khai thác thu nhập từ tài sản của Nga.

Véron, người cũng là thành viên cao cấp tại tổ chức tư vấn Brussels Bruegel, cho biết: “Tôi thấy khó có khả năng Mỹ sẽ tịch thu nếu không cùng Âu Châu thực hiện việc này. “Nó sẽ tạo ra nhận thức rằng việc giữ dự trữ bằng đô la sẽ rủi ro hơn là bằng euro và tôi không chắc chính phủ Mỹ muốn làm điều đó”.

9. Các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đang đẩy giá dầu thô lên cao, Reuters đưa tin.

Dầu thô Brent sáng nay tăng 25 cent, tương đương 0,3%, ở mức 87,25 Mỹ Kim/thùng, sau khi tăng 2,4% vào tuần trước. Dầu thô trung cấp West Texas của Mỹ ở mức 83,44 Mỹ Kim/thùng, tăng 27 cent, tương đương 0,3%, sau khi tăng 3,2% vào tuần trước.

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak hôm thứ Sáu cho biết các công ty dầu mỏ của nước này sẽ tập trung vào việc giảm sản lượng xuất khẩu trong quý 2 để theo xu thế cắt giảm sản lượng với các thành viên OPEC+ khác.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine đã đánh sập một số nhà máy lọc dầu của Nga, điều này được cho là sẽ làm giảm mức xuất khẩu nhiên liệu của Nga.

Các nhà phân tích của Energy Aspects cho biết trong một ghi chú: “Rủi ro địa chính trị đối với nguồn cung nguyên liệu thô và nguyên liệu nặng làm tăng thêm các yếu tố đẩy giá nhiên liệu lên cao”.

Công ty tư vấn cho biết thêm, gần 1 triệu thùng một ngày đã bị cắt giảm khi các nhà máy lọc dầu Nga ngừng hoạt động sau các cuộc tấn công, ảnh hưởng đến việc xuất khẩu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao. Một số lớn sẽ cần được giải quyết tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc và Ấn Độ.
 
Chuyện khôi hài: Tháp bút khổng lồ cao 24 m, nặng 330 tấn, biến mất khỏi quảng trường Thánh Phêrô
VietCatholic Media
18:12 02/04/2024


1. Tháp bút khổng lồ biến mất khỏi quảng trường Thánh Phêrô

Catholic World News có bài tường trình nhan đề “Obelisk missing from St. Peter’s Square”, nghĩa là “Tháp bút khổng lồ biến mất khỏi quảng trường Thánh Phêrô.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Tháp tưởng niệm của người Ai Cập cổ đại từng tồn tại ở trung tâm Quảng trường Thánh Phêrô trong nhiều thế kỷ đã bị mất tích vào Thứ Hai Phục sinh, khiến các quan chức Vatican và cảnh sát Rôma không thể giải thích được sự biến mất của nó.

Cấu trúc khổng lồ bằng đá granit màu hồng, cao hơn 80 feet hay 24 mét và nặng khoảng 330 tấn, đã có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày hôm trước, khi hàng chục ngàn người tụ tập để tham dự Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh và buổi đọc sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi của Đức Giáo Hoàng. Có vẻ như nó đã bị đánh cắp vào lúc nào đó trong đêm.

Các quan chức Vatican cho biết chưa có kế hoạch di chuyển hoặc thay đổi đài tưởng niệm. Việc loại bỏ nó đã để lại một cái lỗ giống như miệng núi lửa ở trung tâm quảng trường Thánh Phêrô. Các công nhân đã dựng lên các rào chắn xung quanh đống đổ nát để bảo vệ người hành hương và khách du lịch khỏi bị thương do tai nạn.

Tháp tưởng niệm được Hoàng đế Caligula mang đến Rôma và ban đầu được đặt trong Rạp xiếc nơi Thánh Phêrô bị hành quyết. Năm 1586, dưới sự chỉ đạo của Đức Giáo Hoàng Xích tô Đệ Ngũ, nó được chuyển đến vị trí hiện tại, trong một chiến dịch lớn với sự tham gia của 900 người và 140 con ngựa, và mất 5 tháng để hoàn thành. Ban đầu được dành riêng cho “Caesar Augustus thần thánh”, đài tưởng niệm sau đó được thánh hiến lại với dòng chữ: “Christus vincit/Christus regnat/Christus imperat”.

Cảnh sát ở Rôma cho biết không có chuyển động bất thường nào của máy móc hạng nặng trong đêm sau lễ Chúa Nhật Phục Sinh. Nơi ở hiện tại của đài tưởng niệm vẫn chưa được biết.

Tuy nhiên, một nhà báo người Ý lưu ý rằng một thám tử tư nổi tiếng người Mỹ, được xác định là Benedico Blanco, đã ngồi im lặng ở rìa ngoài Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi của Đức Giáo Hoàng vào Chúa Nhật Phục sinh. Khi được liên lạc vào Thứ Hai Phục Sinh, Blanco nói rằng anh ta có mặt vì biết rằng tội ác sẽ xảy ra.

Khi được yêu cầu giải thích linh cảm của mình, Blanco trả lời:

Tôi biết điều gì đó như thế này sẽ xảy ra vì hôm nay là Ngày Cá tháng Tư.

Cũng liên quan đến Ngày Cá tháng Tư, nhiều người dễ tin đã thở phào nhẹ nhõm trước tin cho rằng Putin trúng gió hay bị cái gì đó đã lăn ra, lìa đời rồi. Họ hân hoan trước một viễn tượng tươi sáng trong đó cuộc sống sẽ bình thường trở lại, hàng hóa xuống giá, công ăn việc làm ổn định, và âu lo về vũ khí hạt nhân qua đi.

Nhiều người thắc mắc hỏi chúng tôi tại sao một tin quan trọng như thế lại không đăng tải? Nhưng Thụy Khanh xin được thưa rằng: Anh chị em hãy chú ý: Tin đó không đúng đâu.

Theo thông tấn xã Tass của nhà nước Nga, chiều ngày 1 tháng Tư, Putin, vẫn còn sống – chắc chắn rồi - và đã có cuộc họp Nội Các, trong đó, ông ta ra lệnh cho chính phủ chuẩn bị dự báo ngân sách dài hạn cho giai đoạn 2025-2030.

“Chính phủ Liên bang Nga cần đảm bảo xây dựng và phê duyệt dự báo ngân sách của Liên bang Nga trong thời gian dài, bao gồm các thông số về kế hoạch tài chính dự kiến cho giai đoạn 2025-2030 và số tiền tài trợ cho các dự án quốc gia và liên bang,” ông ta nói.

Tin Putin lăn ra chết phản ảnh niềm mơ ước của nhiều người yêu chuộng hòa bình. Nhưng đó là tin “cá tháng Tư”, tiếng Anh gọi là “April Fool's Day”, cũng hệt như tin “Tháp bút khổng lồ biến mất khỏi quảng trường Thánh Phêrô.”

Ngày cá tháng Tư, hay Ngày nói dối là một phong tục hàng năm vào ngày 1 tháng Tư dương lịch bao gồm những trò đùa và trò lừa bịp vô hại, đánh lừa người khác nhằm mục đích mua vui và mọi người mà có thể không chịu những lời chỉ trích, hay tác hại nào. Trong ngày này, những người thích đùa thường cố gắng lừa những người thân, bạn bè của họ tin vào điều gì đó không đúng sự thật, nhưng một cách vô hại và hài hước và không có nghĩa lừa lọc hoặc khiến người khác bực bội. Sau màn đùa và lừa, người đùa thường hét lên “Cá tháng tư” để giải tỏa thắc mắc và tiết lộ trò đùa. Truyền thống về ngày Cá tháng Tư tồn tại ở hầu hết các nước Âu Châu cũng như Bắc Mỹ.

Các phương tiện thông tin đại chúng thường tham gia vào những trò đùa này, với những tin vịt hoặc thông tin phóng đại ra ngoài sự thật, chia sẻ những câu chuyện hài hước vào ngày 1 tháng 4, và thường là đính chính hoặc tiết lộ vào ngày hôm sau.

2. Đức Thánh Cha vượt qua những lo ngại về sức khỏe để chủ sự Thánh lễ Phục sinh và kêu gọi hòa bình ở Gaza và Ukraine

Đức Thánh Cha Phanxicô đã vực dậy sau cơn bệnh hô hấp kéo dài trong mùa đông để dẫn dắt khoảng 60.000 người tham dự lễ Phục sinh vào Chúa Nhật, đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về lệnh ngừng bắn ở Gaza và trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine.

Đức Phanxicô đã chủ trì Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô được trang hoàng đầy hoa và sau đó đã gửi lời cầu nguyện chân thành cho hòa bình trong đợt tổng kết hàng năm về các cuộc khủng hoảng toàn cầu của ngài. Người dân Gaza, bao gồm cả cộng đồng Kitô giáo nhỏ bé ở đó, luôn là mối quan tâm thường xuyên đối với Đức Phanxicô và Lễ Phục sinh ở Thánh địa nói chung là một vấn đề ảm đạm trong năm nay do chiến tranh.

“Hòa bình không bao giờ được tạo ra bằng vũ khí, nhưng bằng đôi bàn tay dang rộng và trái tim rộng mở,” Đức Phanxicô nói từ hành lang nhìn ra quảng trường, trong tiếng vỗ tay của đám đông bên dưới đang đứng giữa trời lộng gió.

Đức Phanxicô xuất hiện với phong độ tốt, mặc dù vừa cử hành Đêm Vọng Phục sinh kéo dài 2 tiếng rưỡi chỉ vài giờ trước đó. Vị giáo hoàng, người bị cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ, đã phải chiến đấu với các vấn đề về hô hấp suốt mùa đông và việc tham gia đầy đủ vào các buổi lễ Phục sinh không hoàn toàn được bảo đảm, đặc biệt là sau khi ông bỏ qua nghi lễ truyền thống Thứ Sáu Tuần Thánh.

3. Chế độ của Daniel Ortega đã triển khai một chiến dịch lớn với hàng ngàn cảnh sát để ngăn chặn các cuộc rước trong Tuần Thánh

Khoảng bốn ngàn cảnh sát đã được triển khai trong Tuần Thánh này xung quanh các ngôi đền Công Giáo ở Nicaragua để ngăn chặn các cuộc rước tôn giáo diễn ra trên đường phố, trong khi chế độ thúc đẩy các hoạt động dưới chiêu bài “truyền thống bình dân” thông qua Viện Du lịch, Cảnh sát và thị trưởng thành phố.

Theo luật sư Martha Patricia Molina, người đã cống hiến vài năm qua để điều tra và vạch trần cuộc đàn áp mà Giáo hội phải gánh chịu, khoảng 400 giáo xứ trong nước đã nhận được thông báo của cảnh sát cấm họ xuống đường tham gia các cuộc rước tôn giáo truyền thống trong Tuần Thánh Công Giáo ở Nicaragua.

Việc triển khai cảnh sát được Molina tính toán theo số lượng đặc vụ được báo cáo tại mỗi giáo xứ trong cả nước.

Theo Molina, khoảng 4.800 hoạt động tôn giáo theo truyền thống được tổ chức trên đường phố của các thị trấn và thành phố đã không diễn ra trong năm nay, và một số giáo xứ đã quyết định tổ chức lễ kỷ niệm trong hoặc xung quanh nhà thờ, nơi họ vẫn được phép tổ chức các hoạt động.

Nhà nghiên cứu nói rằng các thông báo của cảnh sát mà các linh mục nhận được không giải thích lý do cấm đoán nhưng chỉ giới hạn trong các tuyên bố “không được phép” đối với các sự kiện theo cách chúng được tổ chức theo truyền thống.

Vào Chúa Nhật, ngày 24 tháng 3, Chúa Nhật Lễ Lá của Công Giáo, cảnh sát và lực lượng bán quân sự đã tăng cường giám sát trong các đền thờ. Molina nói: “Có ít nhất hai viên chức cảnh sát ở mỗi nhà thờ và ở một số nhà thờ, một số đội tuần tra với các đặc vụ Hoạt động Đặc biệt đã đến”.

Cô nói, cảnh sát tìm cách đe dọa giáo dân bằng sự hiện diện và chụp ảnh của họ.

Nhà báo Miguel Mendoza đã đưa tin trong tài khoản X của mình rằng cảnh sát Nicaragua đã bắt được 4 thanh niên ăn mặc như người Do Thái đến thăm những ngôi nhà gần đó, như một phần của truyền thống Tuần Thánh.” Mendoza tuyên bố rằng vụ bắt giữ diễn ra bằng bạo lực và cho đến thứ Sáu tuần này, những người trẻ tuổi vẫn chưa được thả.

Chế độ của Daniel Ortega duy trì một cuộc tấn công chống lại Giáo Hội Công Giáo Nicaragua, từ tháng 4 năm 2018, khi các cuộc biểu tình rầm rộ của công dân diễn ra, cho đến Tháng Giêng năm ngoái, đã ghi nhận 812 vụ tấn công, theo số liệu được luật sư Martha Patricia Molina lưu giữ trong báo cáo có nhan đề “ Một giáo hội bị bách hại” của cô.

Những cuộc tấn công này bao gồm bỏ tù, tấn công thể xác, trục xuất khỏi đất nước, xúc phạm các nghi lễ và biểu tượng tôn giáo cũng như trục xuất các linh mục, giáo dân, giám mục và nữ tu, cùng những người khác.

Năm ngoái, chế độ này đã quyết định cấm tổ chức lễ Phục sinh trên đường phố và trong tháng 4 đã bỏ tù ít nhất 13 người có liên quan đến các lễ kỷ niệm tôn giáo truyền thống, trong đó có một nhà báo đưa tin về các sự kiện này.

Nhà báo Víctor Ticay bị bắt vào ngày 6 tháng 4 năm 2023, một ngày sau khi đưa tin về một cuộc rước tôn giáo ở Nandaime, Granada, và vào ngày 17 tháng 8 cùng năm đó, ông bị kết án 8 năm tù vì bị cáo buộc tội “truyền bá tin giả” và “sự phản bội đất nước”.

Bất chấp sự hiện diện đáng sợ của cảnh sát, giáo dân vẫn tập trung tại các ngôi nhà thờ và thực hiện một số hoạt động bên trong hoặc xung quanh nhà thờ. “Chúa nhật Lễ Lá với sự hiện diện của cảnh sát và lực lượng bán quân sự trong và ngoài các giáo xứ. Họ chụp ảnh và quay phim giáo dân. Luật sư Molina nói trong tài khoản X của mình: “Một ngày Chúa Nhật bị bao vây khắc nghiệt.

Trong khi điều này đang diễn ra trong các nhà thờ, chế độ Nicaragua đã chuẩn bị thực hiện lịch hoạt động dưới nhãn hiệu “truyền thống bình dân” thông qua Cảnh sát, thị trưởng đất nước và Viện Du lịch Nicaragua, gọi tắt là Intur.

“Chính phủ hòa giải và đoàn kết dân tộc tốt đẹp, thông qua Viện Du lịch Nicaragua, nhân dịp Tuần Thánh và Lễ Phục sinh ở Nicaragua, trong năm 2024 này, sẽ phát triển một loạt hành động và hoạt động nhằm quảng bá văn hóa, truyền thống, ẩm thực và văn hóa, các điểm du lịch khác nhau ở vùng đất có nhiều hồ và núi lửa, khiến chúng ta trở nên độc đáo”, Intur tuyên bố khi công bố “Chiến lược Tuần Thánh và Lễ Phục sinh ở Nicaragua”.

Martha Patricia Molina cho biết thêm, tương tự như vậy, “các thị trưởng đã kêu gọi các hoạt động tôn giáo trong Tuần Thánh mà không có sự cho phép và tham gia của Giáo Hội Công Giáo”.

Tuy nhiên, Rosario Murillo, vợ của Daniel Ortega và phó tổng thống nước này, đã nhấn mạnh các lễ kỷ niệm trong tuần này mà không đề cập đến việc cảnh sát cấm các đám rước tôn giáo.

“Nicaragua của chúng ta tràn đầy đức tin, đầy lòng sùng mộ, lòng sùng kính đích thực, Nicaragua của chúng ta đang sống trong Tuần lễ quan trọng này, Tuần Thánh, như chúng ta đã quen, trong những truyền thống đầy đủ, những truyền thống chứa đựng lòng sùng kính của một dân tộc Kitô giáo, một dân tộc Kitô, một xã hội theo xã hội chủ nghĩa, những gia đình hỗ trợ, những gia đình yêu thương người lân cận của chúng ta, những người tin tưởng và tạo ra lợi ích chung,” Murillo nói vào hôm thứ Hai 25 tháng 3, trên đài phát thanh.

Và theo thông lệ, ông dành một phần bài phát biểu của mình cho những người phản đối chế độ của ông. “Hãy sống có tình thương, xua tan hận thù, xua đuổi ác tâm.”

Việc cảnh sát triển khai để chống lại các hoạt động tôn giáo diễn ra bất chấp thực tế là vào ngày 7 tháng 3, Murillo đã tuyên bố trong thông điệp chúc mừng nhân ngày sinh nhật của Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, tổng giám mục Managua, rằng “những ngày của chuông và pha lê đã ở phía sau chúng ta, đã bị phá vỡ”, điều này có vẻ dự đoán sự hòa hoãn giữa chế độ và Giáo Hội Công Giáo.
 
Thánh Ca
Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa
Phạm Trung
14:29 02/04/2024
 
Tạ Ơn Lòng Thương Xót Chúa
Phạm Trung
14:30 02/04/2024