Ngày 08-04-2018
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Lễ Truyền Tin 9/4/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ
VietCatholic Network
03:05 08/04/2018
Bài Ðọc I: Is 7, 10-14

"Này trinh nữ sẽ thụ thai".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa". Và Isaia nói: "Vậy nghe đây, hỡi nhà Ðavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa

Xướng: Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến".

Xướng: Như trong cuốn sách đã chép về con, lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và luật pháp của Chúa ghi tận đáy lòng con.

Xướng: Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

Xướng: Con chẳng có che đậy đức công minh Chúa trong lòng con; con đã kể ra lòng trung thành với ơn phù trợ Chúa; con đã không giấu giếm gì với đại hội về ân sủng và lòng trung thành của Chúa.

Bài Ðọc II: Dt 10, 4-10

"Ở đoạn đầu cuốn sách đã viết về tôi là, lạy Chúa, tôi thi hành thánh ý Chúa".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, máu bò và dê đực không thể xoá được tội lỗi. Vì thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: "Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho con một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên con nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật". Ðoạn Người nói tiếp: "Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa". Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau, chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.

Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người. -Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38

"Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".

Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.

Ðó là lời Chúa.
 
Đức Mẹ -Mẫu gương đức tin
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
07:19 08/04/2018
Thiên Chúa Nhập Thể làm người là một mầu nhiệm vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Ngôi Hai làm người để cứu chuộc nhân loại, thiết lập Nước Trời. Công trình cứu độ đựơc khởi đầu cách âm thầm, giản dị tại một làng quê nghèo, với một thôn nữ bình thường chẳng mấy người biết tới.

Sứ Thần đến Nazareth và cung kính thưa với người nữ ấy rằng: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà!" (Lc 1,28). "Ðấng đầy ơn phước" là tên gọi đẹp nhất của Mẹ Maria, tên gọi mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ, để chỉ cho biết rằng từ muôn thuở và cho đến muôn đời, Đức Mẹ là Ðấng được yêu thương, được Thiên Chúa tuyển chọn, được tiền định để đón nhận hồng ân quý giá nhất, là Chúa Giêsu, "tình thương nhập thể của Thiên Chúa" (Thông điệp: Thiên Chúa là tình yêu, số 12).

Sau khi đã tuyển chọn và trang điểm cho người nữ ấy với muôn vẻ đẹp và ơn phước, Thiên Chúa đã sai Sứ thần Gabriel đến báo tin và thỉnh ý ngài tại làng quê Nazareth.

Sứ thần cung kính bái chào vì thấy Đức Mẹ cao trọng và trong sạch hơn các thiên thần. Tước hiệu “Bà đầy ơn phước” xác nhận lòng Đức Mẹ không có chổ dành cho tội lỗi vì luôn được đầy tràn ơn phước của Thiên Chúa. “Thiên Chúa ở cùng Bà”: Ở đâu có Thiên Chúa, ở đó bóng tối của tội lỗi không thể có mặt. Mẹ luôn sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. “Bà có phúc hơn mọi người phụ nữ”, vì Mẹ là người duy nhất không vướng mắc tội tổ tông.

Đức Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn, ngài đáp tiếng “xin vâng” cách tự do và từ đó Đức Mẹ trở nên thầy dạy tuyệt vời cho nhân loại.

1. Đức Mẹ đựơc Thiên Chúa tuyển chọn.

Nếu tôi có quyền chọn người mẹ sinh ra tôi, tất nhiên tôi sẽ chọn một người nữ hết sức xinh đẹp và thánh đức. Xinh đẹp đến nổi làm cho tất cả các phụ nữ khác đều phải ghen tuông sửng sốt. Thánh đức đến nổi làm cho mọi người đều phải cảm phục, ngợi khen. Ai cũng ước mong như thế.

Trong một lớp giáo lý, cô giáo hỏi các em học sinh: Em mơ ước điều gì cho mẹ của các em? Các em đua nhau trả lời:

• Em muốn cho mẹ em là người đẹp nhất trên thế giới nầy.
• Em mơ ước mẹ em có một sức khoẻ thật dồi dào.
• Em cầu mong cho mẹ em giàu sang, có thật nhiều tiền bạc.
• Em chỉ ước mong cho mẹ em là một bà mẹ hiền lành, đạo đức và nhân hậu.
Chỉ là ước mơ vì không ai có quyền chọn người mẹ sinh ra mình. Nhưng đối với Thiên Chúa thì khác hẳn. Ngài đã sinh ra bởi một người nữ được tuyển chọn. Đây là trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người. Đức Maria đã được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế để cộng tác với Ngài trong công trình cứu độ. Ngài chọn Maria vì Ngài muốn chọn, theo sự tự do của Ngài (x. Rm 9,12.16), và cũng “vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”.

Thời Đức Mẹ, ai cũng mong chờ Đấng Cứu Thế, nhưng chỉ mình Đức Mẹ được diễm phúc mà thôi. Chúa chọn Đức Mẹ, đó là do ân huệ nhưng không của Chúa, và cũng bởi Đức Mẹ có tâm hồn khiêm nhường đón nhận.

Nhờ lòng khiêm nhường nên Đức Mẹ đựơc quyền năng Thiên Chúa bao phủ.

Sứ thần nói với Đức Mẹ: “Quyền năng của Đấng tối cao sẽ bao trùm lên bà, vì thế Đấng Thánh con của bà sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35). Tiếng quan trọng ở trong câu đó là “bao trùm lên” hay “bao phủ lên”. Lều tạm nơi dân Do Thái để hòm Giao Ước. Câu (Xh 40,34) nói rằng bao lâu đám mây còn bao phủ lều tạm thì “lều tạm có Thiên Chúa hiện diện”.

Thánh Luca chọn và dùng từ “bao trùm lên” có ý nghĩa thâm sâu. Thánh sử so sánh thân thế Đức Maria với lều tạm nơi đặt Hòm Giao Ước của Thiên Chúa. Luca so sánh cung lòng Đức Maria nơi Đức Giêsu sẽ tới cư ngụ với Hòm Giao Ước nơi đặt hai phiến đá có ghi 10 điều răn của Thiên Chúa. Như vậy nghĩa là khi quyền năng của Thiên Chúa bao trùm lên Đức Maria, thì có “Thiên Chúa hiện diện” trong Mẹ. Nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa trong Đức Maria thì vô cùng phong phú hơn sự hiện diện của Ngài trong “lều tạm”. Sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Đức Maria chính là sự hiện của Đức Giêsu bằng xương bằng thịt.Quyền năng Chúa Thánh Thần bao trùm, cùng với máu thịt của mình, Đức Maria đã tạo nên hình hài Đức Giêsu.Ngôi Hai mặc lấy thân xác con người nhờ máu thịt Mẹ và Ngài vẫn là Thiên Chúa được Chúa Cha sinh ra từ muôn thuở. Cả hai bài đọc giúp chúng ta hiểu thêm về mầu nhiệm ấy. Thiên Chúa từ chối ngôi đền vật chất mà Đavit muốn xây cho Ngài; nhưng trái lại Thiên Chúa hứa cho Đavit một ngôi nhà thiên thu là dòng dõi Đavit (2 Sm 7,1-16). Lời hứa này được thực hiện nơi Đức Maria, Đấng trở nên Hòm Bia Thiên Chúa,nơi đây Con Thiên Chúa đến với loài người. Đó chính là mạc khải của mầu nhiệm được giữ kín từ muôn thuở nay được bày tỏ ra mà Thánh Phaolô đề cập đến trong (Rm 16,25-27).

2. Đức Mẹ đã tự do đáp tiếng “Xin vâng”.

Thiên Chúa không chọn lựa cách độc đoán. Ngài tôn trọng tự do của người đựơc chọn. Ngài sai Sứ Thần đến và muốn Đức Mẹ hoàn toàn ưng thuận theo suy nghĩ và sự tự do của mình. Thiên Chúa “bật mí” cái bí mật từ ngàn đời. Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nổi muốn trở thành một con người giữa nhân loại. Và Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria là để Ngài sai Con Một đến giữa nhân loại, thực hiện chương trình cứu độ. Giây phút Đức Mẹ tự do đáp lời “Xin vâng” là khởi đầu bình mình ơn cứu độ cho thế nhân. Nếu như Nguyên Tổ bị con rắn cám dỗ bằng lời nghi nan, lừa lọc dối trá, gây cuộc nổi loạn, và Adam và Evà đã sa ngã, đau khổ sự chết tràn vào thế gian; thì Sứ thần Gabriel đề nghị một sự tự do ưng thuận. Đức Maria thưa “Xin vâng”, lời ấy đã làm cho Ngôi Hai làm người. Từ đây, nhờ Đức Maria, tin tưởng và vâng phục, nhân loại được liên kết trở lại với Thiên Chúa.

Thái độ “Xin vâng” của Mẹ hoàn toàn khác với Ađam Evà trong câu chuyện vườn địa đàng. Sau khi ăn quả cấm trái lệnh Chúa, Ađam đã đổ lỗi cho Evà, Evà đổ lỗi cho con rắn. Và đó chính là thảm kịch của con người: không ai nhận lỗi, không ai chịu trách nhiệm, không ai có thiện chí nên xã hội mãi chậm tiến, nên hạnh phúc trở thành khó khăn xa vời. Mẹ Maria đã đáp “Xin vâng” không chỉ một lần mà còn nhiều lần trong đời. Mẹ luôn đảm nhận trách nhiệm và chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Mẹ Maria mãi mãi là tấm gương cho chúng ta soi trong cuộc đối thoại lắng nghe Lời Chúa và đáp trả Lời Chúa. Thiên Chúa đã chứng tỏ nơi Mẹ điều không thể để trở nên điều có thể. Vì “cái gì cũng có thể đối với người có lòng tin” (Mc 9,23).

3. Đức Mẹ là nhà giáo dục tài giỏi.

Thư chung HĐGM Việt Nam năm 2008, với chủ đề "Giáo dục Kitô giáo"có viết: “Thánh Cả Giuse và Đức Maria là những bậc cha mẹ gương mẫu, luôn biết đón nhận thánh ý Chúa và đem ra thực hành. Trong gia đình Nazareth mọi thành viên đều tôn trọng nhau, mong muốn cho nhau điều tốt và cùng nhau thực hiện ý của Cha trên trời. Thánh Giuse và Đức Maria là những nhà giáo dục tài giỏi đã chu toàn sứ mạng được trao phó trong sự khôn ngoan và trung tín”.(Thư HĐGMVN 2008, số 20).

Thiên Chúa đã tín nhiệm Mẹ khi để Con Một là Chúa Giêsu sinh ra và lớn lên trong gia đình Nazareth dưới sự dìu dắt và dạy dỗ của Mẹ. Như thế chúng ta có thể nói rằng Đức Maria là nhà giáo dục tài giỏi và trở thành gương mẫu cho tất cả mọi nhà giáo dục.

“Giáo Hội ước mong mỗi gia đình Kitô giáo phải là trường học đầu tiên để thông truyền, dạy dỗ và bảo dưỡng cho con cái về đời sống đức tin, đức ái, đời sống cầu nguyện, tình liên đới, vị tha, hài hòa, quảng đại, những đức tính nhân bản như khôn ngoan, công bằng, can đảm và tiết độ. Các môi trường khác như giáo xứ hay học đường chỉ tiếp tay với gia đình chứ không thể thay thế gia đình trong vấn đề giáo dục đức tin, đức ái. Cha mẹ phải là những nhà giáo dục tuyệt đối cần thiết cho sự phát triển hài hoà và bền vững của đời sống đạo đức cho mọi người trong gia đình.Gương sáng của cha mẹ và những bậc cha anh đóng vai trò quan trọng để giáo dục lương tâm cho những thế hệ nối tiếp”. (Thư HĐGMVN 2008); “Trong suốt lịch sử mấy trăm năm của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, gia đình vẫn là cái nôi thông truyền đức tin cho con cái, là trường dạy giáo lý đầu tiên cho thế hệ trẻ, là nơi đào tạo những Kitô hữu vững mạnh trong đức tin và gương mẫu trong đời sống đạo đức. Ngày nay, dù phải đối diện với nhiều lo toan trong cuộc sống, xin anh chị em cố gắng duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp này của gia đình Công Giáo. Hãy xây dựng gia đình mình thành ngôi nhà thờ phượng Chúa, trường dạy đức tin, và mái ấm tình thương. Đây là phương thế cụ thể và hữu hiệu nhất để anh chị em góp phần vào công cuộc Tân Phúc Âm hoá mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Giáo Hội và từng người chúng ta”. (Thư Mục Vụ Năm Đức Tin HĐGMVN).

Thư Mục Vụ Năm Đức Tin mời gọi dân Chúa hướng lòng về Đức Mẹ như mẫu gương Đức Tin: “Mẹ có phúc hơn mọi người nữ vì đã tin rằng Lời Chúa phán cùng Mẹ sẽ được thực hiện (x. Lc 1,42). Trong ngày Truyền Tin, Mẹ dạy chúng ta sống đức tin khiêm tốn và vâng phục: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa thực hiện nơi tôi điều thiên sứ truyền” (Lc 1,38). Bằng những bước chân vội vã lên đường thăm viếng bà Elisabeth, Mẹ thúc đẩy chúng ta sống đức tin dấn thân loan báo Tin Mừng, đem niềm vui cứu độ đến cho mọi người. Dưới chân thập giá, Mẹ nêu gương cho chúng ta về đức tin chứa chan hy vọng”.

Đức Mẹ chính là thầy dạy đức tin và lòng yêu mến. Tin và yêu giống như đôi cánh giúp cho Mẹ bay lên rất cao lên tới Thiên Chúa.Tin và yêu giống như chiếc chìa khóa có thể mở được cánh cửa khó mở nhất. Mở được cả cánh cửa Nước Trời.

Đức Maria đã hiện diện trên núi Calvariô vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (Ga19,25) và trong nhà Tiệc Ly vào dịp lễ Ngũ Tuần (Cv1,14), chắc hẳn Mẹ cũng là một chứng nhân ưu tuyển của Chúa Kitô Phục sinh; như vậy là hoàn tất việc tham dự vào hết các giai đoạn chính yếu của mầu nhiệm Vượt qua. Ngoài ra, khi đón tiếp Đức Kitô Phục sinh, Đức Maria là dấu hiệu và điểm chỉ tiên báo cho một nhân loại đang hy vọng vào sự hoàn thành sung mãn của mình với việc kẻ chết được sống lại.

Trong mùa Phục sinh, cộng đoàn Kitô hữu khi hướng về Thân mẫu của Thiên Chúa, đã mời Người hãy vui mừng: “Lạy Nữ Vương Thiên đàng, hãy vui mừng, alleluia!”. Họ nhắc lại niềm vui của Đức Maria vì cuộc Phục sinh của Đức Giêsu, kéo dài qua lời mời gọi của thiên sứ vào lúc Truyền tin “hãy vui lên”, ngõ hầu Mẹ trở thành “nguyên nhân vui mừng” cho toàn thể nhân loại.

Hãy lắng nghe những lời giáo huấn của Đức Mẹ và hãy noi gương giáo dục của Đức Mẹ để sống tốt lành và thánh thiện hơn.


 
Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, ĐGH mời gọi “Nhìn ngắm tình yêu vô hạn.”
Giuse Thẩm Nguyễn
17:14 08/04/2018
(Vatican News) Trong bài giảng vào Thánh Lễ Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, ngày 8 tháng Tư năm 2018, ĐGH Phanxicô nói rằng sự nghi ngờ của ông Toma cuối cùng đã “đắm chìm trong yêu của Thiên Chúa”.

ĐGH đã nhắc đến động tự “xem thấy” nhiều lần trong đoạn Tin Mừng (Gn 20:19-31). Mặc dầu các tông đồ xem thấy Chúa, nhưng Tin Mừng không mô tả là họ xem thấy Chúa như thế nào. ĐGH đề cập đếnmột đoạn mô tả một chi tiết là “Chúa đã cho họ xem thấy lỗ đinh ở tay và vết đâm ở cạnh sườn Ngài” (v.20) và điều này dường như muốn nói cho chúng ta rằng “các tông đồ và ông Toma đã nhận ra Chúa qua những thương tích của Ngài.”

Tự mình nhìn xem.

Thánh Thomas muốn “nhìn xem bên trong”. Ngài muốn “sờ vào tay và cạnh sườn của Chúa, dấu ấn của tình yêu.” Chính điều này mà thánh nhân đã là anh em sinh đôi với chúng ta, bởi vì rất nhiều lần chúng ta muốn tự mình nhìn thấy Thiên Chúa hiện hữu hơn là nghe người khác nói về sự hiện diện của Ngài. “Không, chúng ta cũng cần nhìn thấy Chúa, muốn tận tay sờ vào Chúa để biết là Chúa đã sống lại vì chúng ta.”

Một câu chuyện tình yêu

ĐGH nói rằng chính vì được nhìn thấy những thương tích của Chúa mà các tông đồ ở mọi thời đại biết rằng chúng ta được tha thứ bởi vì chúng ta “nhìn ngắm tình yêu vô bờ chảy ra từ trái tim ngài”, một trái tim có nhịp đập cho mỗi người chúng ta. Khi Thánh Thomas sờ vào vết thương của Chúa thì Chúa Giêsu trở thành “Chúa của con, Thiên Chúa của con.” ĐGH mô tả sự nhận ra Thiên Chúa là của tôi là một “chuyện tình yêu”. Lòng nghi ngờ và lo lắng của vị tông đồ đã chìm đắm vào tình yêu của Chúa để nói lên rằng “Chúa là của con, Chúa đã chết và sống lại vì con và vì thế Chúa không chỉ là Chúa của con, là Thiên Chúa của con, mà Chúa là cả cuộc sống của con. Trong Chúa, con có được tình yêu mà con hằng kiếm tìm và nhiều nhiều hạnh phúc hơn nữa mà con không thể tưởng tượng nổi.”

Thưởng thức tình yêu này.

ĐGH nói rằng chúng ta có thể bắt đầu nếm trải tình yêu mới mẻ này qua cùng một món quà mà Chúa Giêsu đã tặng ban vào buổi tối Phục Sinh của Ngài: Ơn tha tội. Trước ơn tha thứ, chúng ta chỉ còn biết dấu mặt sau những cánh cửa vì xấu hổ, khước từ và tội lỗi.

Ơn sủng giúp chúng ta hiểu được xấu hổ là “bước đầu tiên để tiến tới sự gặp gỡ” và là một “sự mời gọi kín đáo của linh hồn cần đến Chúa để vượt thắng gian tà.”

Sự khước từ làm cho chúng ta tin rằng không thể thay đổi được nữa khi chúng ta bị sa lầy như các tông đồ đã thất vọng sau khi “thời Giêsu” của đời họ dường như chấm hết. Vào một thời điểm nào đó,“chúng ta khám phá ra quyền năng của sự sống là nhận được sư tha thứ của Thiên Chúa và từ đó tiến đến từ sự tha thứ để tha thứ.”

Cánh cửa cuối cùng được mở ra là tội lỗi. ĐGH nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu “thích đi thẳng ngay “ vào những cánh cửa đóng kín” khi mọi lối vào dường như bị cấm cản. Khi chúng ta đi xưng tội, chúng ta sẽ biết được là những điều mà chúng ta tin là ngăn cản chúng ta đến với Chúa - tội lỗi – lại là nơi mà chúng ta gặp được Ngài. Nơi đó Thiên Chúa, Đấng bị thương tích vì yêu thương sẽ đến để chữa lành những vết thương của chúng ta.”

Giuse Thẩm Nguyễn
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
ĐGH Phanxicô mời gọi “Chiêm ngưỡng tình yêu vô hạn.”
Giuse Thẩm Nguyễn
17:36 08/04/2018
(Vatican News) Trong bài giảng vào Thánh Lễ Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, ngày 8 tháng Tư năm 2018, ĐGH Phanxicô nói rằng sự nghi ngờ của thánh Toma cuối cùng đã biến ngài “đắm chìm trong yêu của Thiên Chúa”.

ĐGH đã nhắc đến động tự “xem thấy” nhiều lần trong đoạn Tin Mừng (Gn 20:19-31). Mặc dầu các tông đồ xem thấy Chúa, nhưng Tin Mừng không mô tả là họ xem thấy Chúa như thế nào. ĐGH đề cập đếnmột đoạn mô tả một chi tiết là “Chúa đã cho họ xem thấy lỗ đinh ở tay và vết đâm ở cạnh sườn Ngài”(v.20) và điều này dường như muốn nói cho chúng ta rằng “các thánh tông đồ và thánh Toma đã nhận ra Chúa qua những thương tích của Ngài.”

Tự mình nhìn xem.

Thánh Thomas muốn “nhìn xem bên trong”. Ngài muốn “sờ vào tay và cạnh sườn của Chúa, dấu ấn của tình yêu.” Chính điều này mà thánh nhân đã là anh em sinh đôi với chúng ta, bởi vì rất nhiều lần chúng ta cũng muốn tự mình nhìn thấy Thiên Chúa hiện hữu hơn là nghe người khác nói về sự điều này. “Không, chúng ta cũng cần nhìn thấy Chúa, muốn tận tay sờ vào Chúa để biết là Chúa đã sống lại vì chúng ta.”

Một câu chuyện tình yêu.

ĐGH nói rằng chính vì được nhìn thấy những thương tích của Chúa mà các tông đồ ở mọi thời đại biết rằng mình được tha thứ bởi vì chúng ta “chiêm ngương tình yêu vô bờ chảy ra từ trái tim ngài”, một trái tim có nhịp đập cho mỗi người chúng ta. Khi thánh Toma sờ vào vết thương của Chúa thì Chúa Giêsu trở thành “Chúa của con, Thiên Chúa của con.” ĐGH mô tả sự nhận ra Thiên Chúa của tôi là một “chuyện tình yêu”. Lòng nghi ngờ và lo lắng của vị tông đồ đã chìm đắm vào tình yêu của Chúa để nói lên rằng “Chúa là của con, Chúa đã chết và sống lại vì con và vì thế Chúa không chỉ là Chúa của con, là Thiên Chúa của con, mà Chúa là cả cuộc sống của con. Trong Chúa, con có được tình yêu mà con hằng kiếm tìm và nhiều hạnh phúc hơn nữa mà con không thể tưởng tượng nổi.”

Thưởng thức tình yêu này.

ĐGH nói rằng chúng ta có thể bắt đầu nếm trải tình yêu mới mẻ này qua cùng một món quà mà Chúa Giêsu đã tặng ban vào buổi tối Phục Sinh của Ngài: Ơn tha tội. Trước ơn tha thứ, chúng ta chỉ còn biết dấu mặt sau những cánh cửa vì xấu hổ, khước từ và tội lỗi.

Ơn sủng giúp chúng ta hiểu được xấu hổ là “bước đầu tiên để tiến tới sự gặp gỡ” và là một “sự mời gọi kín đáo của linh hồn cần đến Chúa để vượt thắng gian tà.”

Sự khước từ làm cho chúng ta tin rằng không thể thay đổi được nữa khi chúng ta bị sa lầy như các tông đồ đã thất vọng sau khi “thời Giêsu” của đời họ dường như chấm hết. Vào một thời điểm nào đó,“chúng ta khám phá ra quyền năng của sự sống là nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa và từ đó tiến đến từ sự tha thứ để thứ tha.”

Cánh cửa cuối cùng được mở ra là tội lỗi. ĐGH nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu “thích đi thẳng ngay” vào những cánh cửa đóng kín” khi mọi lối vào dường như bị cấm cản. Khi chúng ta đi xưng tội, chúng ta sẽ biết được là những điều mà chúng ta tin là ngăn cản chúng ta đến với Chúa - tội lỗi – lại là nơi mà chúng ta gặp được Ngài. Nơi đó Thiên Chúa, Đấng bị thương tích vì yêu thương sẽ đến để chữa lành những vết thương của chúng ta.”

Giuse Thẩm Nguyễn
 
Hội nghị tại Rôma khẩn khoản xin Huấn Quyền “củng cố chúng con trong đức tin”
Vũ Văn An
20:33 08/04/2018
Ngày 7 tháng Tư vừa qua, Nhóm “Thân Hữu Của Đức Hồng Y Caffarra” đã họp hội nghị tại Rôma và đã ra một tuyên bố chung khẩn khoản xin Huấn Quyền “củng cố chúng con trong đức tin”.Theo Ký Giả Edward Pentin của tờ National Catholic Register, thì chủ đề của Hội Nghị này là: “Giáo Hội Công Giáo: Bà đang đi về đâu?” với phụ đề “Chỉ người mù mới có thể chối cãi hiện không có sự hàm hồ hỗn độn lớn lao trong Giáo Hội”, trích lời của Đức Hồng Y Caffarra trả lời phỏng vấn trước khi qua đời.

Triết gia vô thần người Ý, Marcello Pera, người từng là đồng tác giả với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger của cuốn Without Roots —The West, Relativism, Christianity, Islam (Không Gốc Rễ - Phương Tây, Duy Tương Đối, Kitô Giáo, Hồi Giáo) là một trong các diễn giả tại Hội Nghị này.

Các diễn giả khác gồm Đức Hồng Y Walter Brandmüller nói về văn kiện “ Về Việc Tham Khảo Tín Hữu Trong Các Vấn Đề Tín Lý” của Chân Phúc Henry Newman; Đức Hồng Y Joseph Zen nói về Giáo Hội tại Trung Hoa; Đức Hồng Y Raymond Burke nói về các giới hạn của thẩm quyền giáo hoàng đối với tín lý của Giáo Hội; Đức Cha Athanasius Schneider nói về sự vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Hội nghị được giới thiệu và phối trí bởi Francesca Romana Poleggi, giám đốc biên tập của tạp chí Ý phò sự sống Notizie ProVita.Pentin cho rằng hội nghị trên là nguyện ước cuối cùng của Đức Hồng Y Carlo Caffarra, Tổng Giám Mục hưu trí của Bologna, mới qua đời ngày 6 tháng Chín năm 2017, và là một trong 4 vị Hồng Y của nhóm “dubia” (gửi thư xin Đức Phanxicô giải thích một số điểm trong Niềm Vui Yêu Thương). Ngài vốn hết sức ngã lòng trước tầm mức bị ngài coi là hàm hồ lẫn lộn về tín lý trong Giáo Hội.

Cuối hội nghị, một tuyên bố chung đã được công bố nhân danh các tham dự viên, cả giáo sĩ lẫn giáo dân, nhằm tái khẳng định tín lý vô ngộ của Giáo Hội liên quan đến các vấn đề luân lý như hôn nhân và các hành vi xấu xa từ trong nội tại và nhờ thế trả lời năm dubia (câu hỏi) nguyên thủy, tức các câu hỏi mà sau 18 tháng đệ nạp, chưa được Đức Phanxicô trả lời.

Sau đây là nguyên văn bản tuyên bố:

Cho nên chúng tôi chứng thực và tuyên xưng...

Tuyên bố sau cùng của Hội Nghị “Giáo Hội Công Giáo: Bà Đang Đi Về Đâu?”
Rôma, 7 tháng Tư, 2018

Vì các giải thích mâu thuẫn nhau về Tông Huấn “Amoris laetitia” (Niềm Vui Yêu Thương), bất mãn và hỗn độn đang lan tràn nơi tín hữu khắp thế giới.

Lời yêu cầu khẩn thiết xin được minh giải đệ nạp lên Đức Thánh Cha bởi gần 1 triệu tín hữu, hơn 250 học giả và một số Hồng Y, đã không nhận được câu trả lời nào.

Giữa sự nguy hiểm trầm trọng đối với đức tin và sự hợp nhất của Giáo Hội đã và đang xuất hiện, chúng tôi, các chi thể đã được rửa tội và thêm sức của Dân Thiên Chúa được mời gọi tái khẳng định đức tin Công Giáo của mình.

Công Đồng Vatican II ban quyền cho chúng tôi và khuyến khich chúng tôi làm thế, qua câu nói trong “Lumen Gentium” số 33: “Như thế, mọi giáo dân, do chính các hồng phúc được ân ban cho họ, vừa là chứng tá vừa là phương thế sống động của sứ mệnh Giáo Hội ‘theo mức độ Chúa Kitô ân ban’ (Ep 4:7)”.

Chân Phúc John Henry Newman cũng khuyến khích chúng tôi làm thế. Trong khảo luận có tính tiên tri của ngài tựa là “Về Việc Tham Khảo Tín Hữu Về Các Vấn Đề Tín Lý” (1859), ngài nói đến sự quan trọng của việc người giáo dân làm chứng cho đức tin.

Do đó, phù hợp với truyền thống chân chính của Giáo Hội, chúng tôi chứng thực và tuyên xưng rằng:

1) Một hôn nhân đã thành hiệu và hoàn hợp giữa hai người đã rửa tội chỉ có thể bị hủy tiêu bởi sự chết.

2) Cho nên, các Kitô Hữu nào đã được kết hợp bởi một cuộc hôn nhân thành sự mà lại đi kết hợp với một người khác trong khi người phối ngẫu của mình còn sống thì phạm tội trọng ngoại tình.

3) Chúng tôi xác tín rằng đây là giới điều luân lý tuyệt đối có tính bắt buộc luôn luôn và không hề có luật trừ.

4) Chúng tôi cũng xác tín rằng không một phán đoán chủ quan của lương tâm nào có thể biến một hành vi xấu xa từ trong nội tại thành một hành vi tốt lành và được phép.

5) Chúng tôi xác tín rằng việc phán đoán về khả thể cho lãnh nhận ơn giải tội không dựa vào tính có thể qui tội đã phạm, nhưng dựa vào ý hướng hối nhân muốn từ bỏ lối sống ngược với các giới điều của Thiên Chúa.

6) Chúng tôi xác tín rằng các người đã ly dị và tái hôn dân sự, và các người không sẵn lòng sống tiết dục, đang sống trong một hoàn cảnh trái ngược một cách khách quan với lề luật Thiên Chúa, và do đó, không thể lãnh nhận Hiệp Thông Thánh Thể.

Chúa Giêsu Kitô của chúng ta vốn phán: “Nếu các con tiếp tục sống trong lời Thầy, các con thực là môn đệ của Thầy, và các con sẽ được biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các con” (Ga 8:31-32).

Với niềm tin tưởng trên, chúng tôi tuyên xưng đức tin của chúng tôi trước mục tử và thầy dạy tối cao của Giáo Hội cùng với các giám mục, và chúng tôi xin các vị củng cố chúng tôi trong đức tin.

Cho người ly dị và tái hôn dân sự rước lễ không phải là một khai triển tín lý chân chính

Theo hai ký giả John Allen và Claire Giangravé của tạp chí Crux, tại hội nghị, có một cảm thức rất mạnh mẽ đến nỗi dù quan điểm trên đây có thể chỉ đại diện cho một thiểu số, nhưng quan diiểm này không thể bị làm ngơ.

Đức Hồng Y Brandmuller nói rằng “Kinh nghiệm suốt trong lịch sử dạy ta rằng sự thật không nhất thiết đứng về phía đa số, với những con số lớn lao. Đôi khi, trong lịch sử dân Chúa, chính đa số chứ không hẳn thiểu số đã không sống thực đức tin của mình”.

Ngài trích dẫn trường hợp lạc giáo Ariô, một phong trào ở thế kỷ thứ tư vốn tin Chúa Kitô không là Thiên Chúa trọn vẹn, một điều đa số Kitô hữu lúc đó tin theo.

Hai ký giả này cho hay: Đức Hồng Y Burke lên tiếng rất mạnh trong dịp này khi hàm ý rằng thời gian chờ Đức Phanxicô trả lời đã qua rồi. Ngài nói: “như lịch sử từng chứng minh, có thể có việc một vị giáo hoàng, khi sử dụng quyền hạn của mình một cách trọn vẹn, vẫn rơi vào lạc giáo hay không thi hành bổn phận thứ nhất của mình là bảo vệ và duy trì tính thống nhất của đức tin và kỷ luật của Giáo Hội”.

Vị Hồng Y trên còn nói rằng “vì vị giáo hoàng không thể bị chi phối bởi diễn trình tư pháp, nên tình huống này phải được giải quyết và sửa chữa dựa trên luật tự nhiên, Tin Mừng, và truyền thống giáo luật, và đó là diễn trình hai bước. Thứ nhất, ta sửa chữa một điều bị coi là sai lầm hay bỏ rơi bổn phận lên thẳng vị giáo hoàng. Nếu ngài không đáp ứng, thì ta tiến qua việc sửa chữa công khai”.

Hai ký giả này tường trình rằng khi nghe điều trên, một số người trong cử tọa đứng lên và hô to: “Hỡi dân Chúa, hãy đứng lên! Chúng ta là những người phải hành động!”.

Đức Hồng Y Burke nói tiếp: “về vấn đề bổn phận, vị giáo hoàng có thể bất tuân. Có cả một bộ phận trước tác phong phú nói về chủ đề này. Thẩm quyền của vị giáo hoàng không có chi là ma thuật cả. Nó phát sinh từ việc vâng theo Chúa”. Câu nói này, theo hai ký giả, cũng được cử tọa hoan hô vang dội.

Trước đó, Đức Hồng Y Brandmüller cho rằng lời dạy trong Niềm Vui Yêu Thương không thể được coi như một “khai triển tín lý” chân chính, dựa vào quan điểm của Chân Phúc Newman. Theo ngài: “cảm thức tín hữu không thể bị hiểu như cuộc thăm dò dư luận hay trưng cầu ý dân, điều này không thể có. Giáo Hội không phải là một xã hội được thiết lập một cách dân chủ, nó là corpus misticum (“nhiệm thể”), mà tín hữu kết hợp với như các chi thể của cở thể ấy”.

Theo Đức Hồng Y Brandmüller, Chân Phúc Newman nhấn mạnh rằng để một khai triển tín lý là chân chính, nó phải tuyệt đối không mâu thuẫn với truyền thống chân chính.
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Gặp gỡ một linh mục truyền giáo tại Lào
Vũ Loan
08:58 08/04/2018
Mới đây, tôi có dịp gặp một linh mục đang phục vụ tại Lào. Nhìn dáng người thấp bé, da ngăm đen, giọng nói từ tốn của cha, tôi có một chút suy nghĩ: nước Lào nghèo, ít tài nguyên, nhiều cư dân có cuộc sống chưa “văn minh”, phương tiện giao thông và nhiều điều khác vẫn còn non kém; thế mà cha đã đến đó...Tôi liền thực hiện một cuộc “phỏng vấn bỏ túi” với linh mục đang phục vụ tại Lào này.

- Kính thưa cha, xin cha cho biết sơ qua về giáo xứ tại Lào mà cha đang phục vụ?

- Giáo Hội Công Giáo Lào là một Giáo Hội còn non trẻ, rất ít người có đạo nên việc truyền giáo như là bước đầu để khai phá, là đi tìm con chiên, tìm nhân sự để cho có nhiều người biết Chúa và tin vào Chúa nhiều hơn.

Giáo xứ mà tôi đang phụ trách có rất ít người Lào theo đạo Công Giáo, chỉ khoảng 500 giáo dân, và những giáo điểm nhỏ lẻ thì có 300 người, 200 người, thậm chí chỉ có 50 người đạo Công Giáo. Trong khi đó, một tỉnh Savanakhet chỉ có một linh mục 80 tuổi mà phải phụ trách 15 giáo xứ, còn tôi thì trẻ tuổi nên được coi sóc một giáo xứ và 9 giáo điểm, nên việc truyền giáo phải đi xa trong phạm vi 160 km.

- Thưa cha,về khó khăn và những thuận lợi trong công cuộc truyền giáo này, thì sao ạ?

Nhân sự còn rất ít. Người Việt sang đây sinh sống còn khó khăn về chỗ ở, công ăn việc làm...nên tôi phải kiên trì để tìm con chiên trong số họ. Có một số anh em công nhân Việt Nam ở các giáo phận Vinh, Bùi Chu, Thái Bình, Hà Nội, Huế sang Lào làm việc, đã cộng tác đắc lực với tôi trên đất nước này nên lòng tôi ấm lại, mang một tâm tình vui tươi trên cánh đồng truyền giáo.

- Là một linh mục người Việt, cơ duyên nào cha được sai đi đến đây ạ?

Một cha giáo người Lào là An tôn Pôn-Sơ-Vanh, là bạn học với cha Pet Nguyễn Văn Mễn, GP Long Xuyên, tại Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt, từ mối quan hệ này, cha Mễn muốn giới thiệu tôi sang Lào. Tôi sang thăm Lào “tiền trạm” hai tháng rồi trở về, sau đó, xin phép Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giáo phận Long Xuyên, và được Đức Cha ký giấy gởi tôi sang phục vụ truyền giáo. Có đến đây tôi mới thấy nơi này con chiên thật khát khao được dâng thánh lễ, mong muốn được có mục tử ở bên, biết bao!

- Đối tượng cha phục vụ truyền giáo mang một “dáng dấp” thế nào ạ?

- Đó là những học sinh nghèo, mong được học hành đến nơi đến chốn; người già cả thì cho thuốc chữa bệnh, cho một cái áo ấm mùa đông... chỉ nho nhỏ thôi nhưng với một tâm tình giới thiệu chân dung Đức Kitô Phục Sinh đầy yêu thương. Còn riêng những anh chị em người Việt sống bên Lào thì tôi chỉ có mục vụ thăm viếng, dâng thánh lễ, kinh sáng kinh tối và trợ giúp giáo lý hay một vài sinh hoạt có tính tôn giáo mà thôi!

- Khó khăn là vậy, cha có được sự trợ giúp của các tổ chức khác không?

Khi đi sang đây, tôi mang tâm tình của một người được Chúa dẫn đưa, đồng hành và cùng làm việc nên việc truyền giáo trong bảy năm qua có kết quả tốt đẹp như hiện đang nuôi dưỡng ơn gọi là mười thầy người Lào trong việc học hành, ăn ở; những em dự tu được học hành và hướng dẫn đúng về ý nghĩa ơn gọi.

Không có một sự trợ giúp chính thức nào; mỗi lần về Việt Nam thì nhận được ít bổng lễ từ Đức Cha của giáo phận Long Xuyên, khi về Lào thì san sẻ lại; dư dả thì không có, nhưng thiếu thốn thì vẫn vui vì có Chúa ở cùng. Và chị hỏi thì tôi trả lời, nếu có muốn giúp đỡ công việc truyền giáo này thì liên hệ với Tòa Giám Mục Long Xuyên và nói rằng “giúp cha Điền, đang đi truyền giáo bên hạ Lào”.

- Xin cảm ơn Cha. Kính chúc cha luôn thành công với những bước chân được sai đi, để giới thiệu Đức Kitô Phục Sinh cho nhiều người trên đất nước anh em.
 
Bổn Mạng Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh TGP Sydney
Diệp Hải Dung.
09:10 08/04/2018
Tối Thứ Bảy 07/04/2018 các anh chị em Ca viên thuộc các Giáo Đoàn Cabramatta, Georges Hall, Fairfield, Lakemba, Marrickville, Mt.Pritchard, Miller, và Revesby đã đến nhà thờ Sacred Heart Cabramatta Sydney tham dự Lễ mừng kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh là Quan Thầy của Liên Ca Đoàn.

Xem Hình

Các Ca viên tập trung dưới cuối nhà thờ và cùng với đoàn Phụng vụ rước di ảnh Thánh Tử Đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh lên bàn thờ, và Cha Paul Văn Chi Đặc trách Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh TGP Sydney ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Liên Ca Đoàn và dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi nói về Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh mà Liên Ca Đoàn mừng kính hôm nay cũng đã khẳng định niềm tin vững mạnh của Ngài rao giảng Thập Tự Giá Chúa Kitô, hơn nữa Ngài cũng đã nói: “Mọi ơn được ban qua Đức Me. Yêu mến Đức Mẹ thì Mẹ sẽ dẫn đến với Chúa." Ngài mời gọi chúng ta yêu mến Mẹ Maria trong cuộc đời. Ngày 6.4.1857, Ngài bị đem ra pháp trường Bẩy Mẫu đón nhận ngành lá Tử Đạo làm chứng nhân cho Thiên Chúa..

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Trần Anh Vũ Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney lên ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Liên Ca Đoàn và sau cùng anh Nguyễn Quốc Hào Liên Ca Đoàn Trưởng lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Quan Khách và mọi người đã đến tham dự Thánh lễ mừng Bổn Mạng của Liên Ca Đoàn.

Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng ở lại tham dự tiệc liên hoan bên hội trường nhà thờ mừng Bổn Mạng.

Diệp Hải Dung
 
Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót Tại Giáo Xứ Chính Tòa Phủ Cam
Trương Trí
17:28 08/04/2018
Chú nhật thứ Hai Phục sinh cũng là lễ Kính Lòng Chúa Thương xót, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót thuộc Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam long trọng mừng Bổn mạng. Đặc biệt hôm nay là lần đầu tiên Đức Tổng Giám Mục Giáo phận chủ tế Thánh lễ mừng Kính Lòng Chúa Thương xót tại Tổng Giáo phận Huế. Trong tâm tình cảm tạ vì biết bao hồng ân mà Chúa đã ban cho mỗi hội viên Phong trào Lòng Chúa Thương xót trong bao năm qua, lại được Đức Tổng Giám Mục dâng Thánh lễ tạ ơn hôm nay, mọi người đều hân hoan và vui mừng, càng sốt sắng hơn nữa.

Xem Hình

Nói lời chào mừng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót trước Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục đặc biệt nhắc lại sự kiện Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã tôn kính Lòng Chúa Thương xót và đặt ngày lễ Chúa Nhật thứ Hai Phục sinh là ngày lễ Kính Lòng Chúa Thương xót. Chúng ta cầu nguyện cho Phong trào Lòng Chúa Thương xót ngày càng phát triễn để loan báo Tin mừng của Chúa khắp nơi.

Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám Mục chia sẻ: Phong trào Lòng Chúa Thương xót chỉ mới phát triển kể từ sau khi Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II ban hành việc chọn ngày Chúa Nhật thứ Hai Phục sinh là lễ Kính Lòng Chúa Thương xót, và Thiên Chúa đã mặc khải qua Thánh Nữ Faustina. Chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào đã lan rộng khắp nơi trên thế giới. và được tất cả mọi người từ những người giàu sang phú quí, doanh nhân, trí thức cho đến những người nghèo khổ, địa vị thấp kém trong xã hội. Riêng tại Giáo phận Thánh Hóa, chỉ mới đây thôi số lượng chỉ hơn 7 ngàn, nhưng vừa qua trong Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương xót, Ngài cũng rất ngạc nhiên khi số lượng tham gia đã lên đến trên 10 ngàn người. Và con số vẫn gia tăng một cách khác thường, vậy đâu là bí quyết, đâu là lý do để người ta tham gia phong trào một cách nhanh chóng. Phải có gì đó đánh động đến tâm tư con người để người ta tham gia một cách nhiệt tình như vậy. Thật ra không phải việc tôn sùng Lòng Chúa Thương xót không phải mới bắt đầu sau này, mà là kể từ khi Giáo hội tôn sung Thánh Tâm Chúa Giêsu, nghía là từ khi người lính cầm đòng đâm vào trái tim Chúa Giêsu trên Thập giá, máu và nước đã chảy ra. Máu tượng trưng cho sự sống, các nhà Thần học thì cho rằng: Máu tượng trưng cho Bí tích Thánh thể. Chúa Giê su đã hy sinh thân mình để nuôi dưỡng nhân loại. Nước tượng trưng cho Bí tixhs Thánh tẩy, cho sự tẩy rửa và sự bình an. Vậy tại sao đã có tượng ảnh Thánh tâm Chúa Giêsu lại còn có thêm tượng ảnh Lòng Chúa Thương xót? Đó chính là cách Chúa nhấn mạnh cho con người trong thời đại này, theo các nhà nghiên cứu thì trên thế giới này chưa lúc nào có được quá 2 phút đồng hồ không có chiến tranh. Nhất là trong thời gian qua, bao cuộc chiến tranh khủng bố xảy ra trên toàn thế giới. Các nước Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Anh .v.v… đã tốn biết bao tiền bao tiền của để lắp đặt các thiết bị theo dõi chống khủng bố ở những nơi công cộng. Ngay tại Việt Nam chúng ta, không còn chiến tranh nhưng lại nảy sinh ra tình trạng vô cảm ở con người sống trong xã hội, nhất là ở tầng lớp thanh thiếu niên, ngay cả các nữ sinh cũng tổ chức đánh đập và tra tấn bạn mình, thậm chí vợ chồng cũng giết nhau chỉ vì những lý do hết sức cỏn con. Con người hầu như không còn có tình yêu thương đồng loại, thế giới đang sống trong bạo lực và vô cảm đối với tha nhân, nói theo cách mà chúng ta suy niệm trong Thánh lễ hôm nay là không có lòng thương xót. Chính vì vậy hình Lòng Chúa Thương xót là hình ảnh rất phù hợp với thời đại chúng ta hôm nay, con người trong thời ngày nay cần đến tình thương để chấm dứt chiến tranh, để quan tâm tới nhau hơn, để thể hiện và chia sẻ tình yêu một cách thiết thực. Hai luồng sang xuất phát từ trái tim Chúa Giê su là biểu tượng của máu và nước, là biểu tượng của tình yêu thương. Đó là dấu tích mà Chúa đã dành cho nhân loại, chúng ta thực sự là con cái Ngài khi chúng ta nhìn ra được dấu tích yêu thương của Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới biết nhận ra tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta và mang tình yêu thương đó đến với mọi người trên thế giới này cũng như trong xã hội mà chúng ta đang sống.

Sau Thánh lễ, chị Văn Thị Nỡ, trưởng Phong trào Lòng Chúa Thương xót Phủ Cam đã thay mặt cộng đoàn dâng lời cảm tạ và tri ân Đức Tổng Giám Mục, Cha Quản xứ cũng là Linh giám của Phong trào Lòng Chúa Thương xót Phủ Cam, Ngài đã luôn mời gọi cộng đoàn tham Lòng Chúa Thương xót, đặc biệt vào lúc 3 giờ chiều mỗi thứ Tư hàng tuần, Ngài đều dâng Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương xót, đặc biệt Ngài còn mời gọi anh chị em Lòng Chúa Thương xót hiệp dâng Thánh lễ tại gia đình những bệnh nhân, những người già cả tật nguyền không thể tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ. Cách riêng cảm ơn Đức Tổng đã ưu ái dâng Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương xót, bổn mạng Phong trào hôm nay một cách long trọng.

Trương Trí
 
Giáo Xứ Paris Mừng Chặng Đường Dài Phó Tế Của Hai Thầy Phạm Bá Nha Và Tạ Đình Chung
Lê Đình Thông
17:32 08/04/2018
Sáng 08/04, trong Thánh lễ Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót cử hành tại Giáo Xứ Paris, cộng đoàn đã mừng :

- 20 năm Phó tế vĩnh viễn của Thầy Phạm Bá Nha, chủ bút báo Giáo Xứ kiêm Trưởng ban Tu thư ;

- và 15 năm Phó tế của Thầy Tạ Đình Chung, đặc trách mục vụ giáo dục.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, thầy Tạ Đình Chung đã diễn giảng ý nghĩa của Chúa Nhật Lòng Chúa Thương xót, từng được Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II đưa vào lịch phụng vụ. Trong cuốn nhật ký, thánh nữ Faustine Kowalska cho biết đã được Chúa Giêsu đã giao nhiệm vụ rao giảng Lòng Thương Xót Chúa. Thầy Chung mời gọi cộng đoàn vững tâm trông cậy vào lòng Chúa Thương xót, vì sẽ được Chúa xót thương thứ tha tội lỗi.

Sau đó, toàn thể cộng đoàn đã dâng lên Thiên Chúa ‘‘Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót’’ : ‘‘Xin cho cộng đoàn đến với các thầy Phó tế, để mỗi người nhận biết mình được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ.’’

Vào cuối thánh lễ, Cha Giám đốc Nguyễn Kim Sang đã tán dương công đức của thầy Phạm Bá Nha và thầy Tạ Đình Chung. Trong thời gian qua, hai thầy đã tận tụy chăm lo công việc mục vụ văn hóa và giáo dục của Giáo xứ.

Thầy Phạm Bá Nha ngỏ lời cám ơn cha Giám đốc, ban Giám đốc và toàn thể cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho hai thầy trong ngày này. Thầy nhắc lại ý chỉ của Thánh Giáo hoàng Piô X về việc xây dựng cộng đoàn trong tình thương yêu, vì đó là phương cách duy nhất để phát huy tốt đẹp các sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ.

Thầy Phạm Bá Nha gia nhập hàng giáo sĩ ngày 28/03/1998. Như vậy là đã 20 năm thầy phục vụ Giáo hội. Trong bài ‘‘Kìa ai ánh hồng’’ tường thuật lễ truyền chức phó tế hai thầy Inhaxio Nguyễn Văn Thạch (đã từ trần) và Giuse Phạm Bá Nha do Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger cử hành tại Vương cung Thánh đường Notre-Dame de Paris ngày 28/03/1998, thầy Phạm Bá Nha cho biết :

Tôi xuất thân là giáo sư Việt văn tại Saigon và là sĩ quan trong quân đội, từng đi học tập cải tạo. Trong trại học tập, tôi đã gặp một linh mục củng cố đức tin cho tôi. Tôi nhớ một câu Phúc âm được vị linh mục nhắc nhở : ‘‘Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt’’. Khi ra khỏi trại, tôi nhủ lòng : Làm sao giúp các cha ? Làm sao giúp Giáo hội ?

Ơn gọi phó tế của Thầy khởi đầu từ hai câu hỏi : Làm sao giúp các cha ? Làm sao giúp Giáo hội ?

Sau 20 năm mục vụ phó tế, thầy Phạm Bá Nha chủ biên hai cuốn sách mà tựa đề vẫn là hai câu hỏi :

- Phó tế vĩnh viễn, Thầy là ai ? (Giáo Xứ Việt Nam Paris, 2015)

- Ai là anh em tôi ? (Giáo Xứ Việt Nam Paris, 2017)

Lê Đình Thông
 
Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne
Trần Văn Minh
20:11 08/04/2018
Melbourne, trong một ngày thời tiết rất đẹp. Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót đã được rất đông giáo dân trong Tiểu bang Victoria về tham dự buổi Tam Nhật Thánh, dự rước kiệu và Thánh lễ đồng tế kết thúc do Đức Cha Emannuel Nguyễn Hồng Sơn chủ tế và 14 Linh mục, một phó tế đồng tế, cùng với quý tu sỹ nam nữ và giáo dân Việt Nam cùng hiệp dâng thánh lễ.

Rước kiệu và Thánh lễ

Ngày đại lễ

Hình Ngày Thứ Hai

Hình Ngày Thứ Nhất

Buổi Tam Nhật Thánh cuối cùng được bắt đầu từ lúc 1 giờ 30 chiều Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót Ngày 8/4/2018, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Do Phong Trào Cổ động Lòng Chúa Thương Xót Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm tổ chức.

Mọi người dễ nhận ra địa điểm tổ chức vì đây là một trung tâm quen thuộc với mọi người hơn 40 năm qua. Từ xa, trung tâm đã trang hoàng để cho đại lễ thêm long trọng, và dễ nhận thấy với hai lá cờ Úc và Việt Nam Cộng Hòa hai bên cổng tam quan mới xây dựng, cộng với cờ của Hội Thánh và cờ Thánh Tâm Chúa bay phất phới. Một tấm băng rôn với nội dung của đại lễ giăng ngang trên hàng rào của trung tâm. Chiếc bạt lớn hai mầu đỏ trắng phủ trên nối khu lễ đài với khu nhà nguyện mới sửa lại cũng nhẹ nhàng bay trong gió.

Mở đầu như để chào mừng mọi người là các bài thánh ca. Đúng 2 giờ chiều, Đức Cha Emannuel với bài giảng cuối. Tất cả các bài giảng trong Tam Nhật Thánh Lòng Chúa Thương Xót Năm 2018 đều xoay quanh các chủ đề: Thánh Thể, Thánh Tâm, Thánh Giá đối với gia đình và Lòng Chúa Thương Xót. Ngoài Đức Cha Emannuel giảng chính, cộng đồng còn được quý cha: Trần Ngọc Tân, Xuân Đường, Nguyễn Hữu Quảng, Đinh Thanh Bình, Đặng Nhật Trường với những bài giảng thật ý nghĩa cho đời sống gia đình.

Trong Tam Nhật Thánh Lòng Chúa Thương Xót, mỗi ngày đều kết thúc với Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Emannuel Nguyễn Hồng Sơn chủ tế, hai thánh lễ được cử hành trong nhà thờ và hai thánh lễ được cử hành tại lễ đài của Trung tâm Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm để đáp ứng với số đông giáo dân về dâng lễ.

Ba giờ chiều, giờ chầu Lòng Chúa Thương Xót, nghe giảng, giải lao để 4 giờ 30, cộng đồng kiệu tượng Lòng Chúa Thương Xót qua một vòng lớn của Debney’s Park cạnh bên trung tâm với rất đông các đoàn thể và giáo dân theo kiệu do Đức Cha Emannuel chủ sự. Sau mỗi chục kinh, mọi người dừng lại hướng về kiệu để Đức Cha xông hương.

Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Emannuel chủ tế. trong khuôn viên trung tâm các hàng ghế đã không còn chỗ, nhiều người phải ngồi trong hội trường, khu trước thang máy và cả trên lầu. Năm nay có hai xe Bus chở người từ xa về và rất nhiều xe nhà đến, mọi chỗ đậu xe gần trung tâm đã không có chỗ.

Cuối lễ, Ông Vũ Đình Cư, đại diên ban tổ chức đã lên cám ơn Đức Cha Emannuel, quý cha, quý tu sỹ, Đại diện ban mục vụ cộng đồng và các ban mục vụ cộng đoàn, quý ban ngành đoàn thể trong tổng giáo phận đã giành thời gian quý báu cho ban tổ chức, nhất là Linh mục Trần Ngọc Tân đã hết sức giúp đỡ cho ban tổ chức để tổ chức đại lễ. Quý ca đoàn trong Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm, Liên Ca đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm, các anh chị em trong ban trật tự, ban ẩm thực đã hết lòng phục vụ để cho đại lễ thành công tốt lành. Và rất đông mọi người về dự, vì thiếu quý vị, buổi đại lễ sẽ thiếu đi tình gắn kết cộng đồng. Ông cũng không quên xin mọi người bỏ qua cho những thiếu sót mà ban tổ chức không thể tránh khỏi.

Ông Nguyễn Quốc Dũng cũng đã thay mặt cho ban mục vụ Cộng đồng Công Giáo Tổng Giáo phận Melbourne, cám ơn ban tổ chức, quý vị đã bỏ công sức, tài chánh để tổ chức Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót hằng năm thay cho cộng đồng. Đây là một công sức rất lớn của Linh mục quản nhiệm và Ban Cổ động Lòng Chúa Thương Xót nói riêng và Cộng đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm nói chung.

Đức Cha trong phần đáp từ, cũng nói: Ngài rất vinh dự được đến với đại lễ, Ngài cám ơn Cha Quản nhiệm, ban tổ chức, quý cha và toàn thể mọi người. Nhân dịp này Đức Cha đã gửi lời chào đến hết tất cả mọi người, vì sau đại lễ hôm nay, Ngài sẽ phải trở về nhiệm sở, và không thể ở lâu hơn được.

Cuối cùng, là buổi tiệc mừng được tổ chức ngay tại khuôn viên, để mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn do các đầu bếp của cộng đoàn phục vụ. Tiệc tan, mọi người chung tay thu dọn và kết thúc đại lễ Năm 2018 lúc 8 giờ tối.
 
Tuần Cửu Nhật và Mừng Kính Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Sydney.
Diệp Hải Dung.
21:17 08/04/2018
Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney tổ chức tuần Cửu Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo đoàn Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị Fairfield từ Thứ Sáu Tuần Thánh 30/03/2018 và kết thúc vào ngày Chúa Nhật 08/04/2018 mừng kính Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly, Sydney.

Suốt 9 ngày của Tuần Cửu Nhật trong những giờ nguyện kinh cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót, Cha Linh hướng Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót FX Nguyễn Văn Tuyết đã lồng vào những bài chia sẻ theo chủ đề riêng của từng ngày và dâng Thánh lễ tạ ơn.

Xem Hình

Sáng Chúa Nhật 08/04/2018 hàng ngàn giáo dân đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bingelly Sydney tham dự mừng kính Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót. Tất cả mọi người tập trung trên tượng đài Đức Mẹ. Khai mạc giờ đền tạ Ban Tây Nhạc Cecilia thổi bài Kính Mừng Nữ Vương và Cha FX Nguyễn Văn Tuyết cùng với mọi người dâng giờ đền tạ Đức Mẹ. Sau đó 3 hồi chiêng trống, kiệu cung nghinh Thánh tượng Lòng Chúa Thương Xót rước về hội trường Trung Tâm. Cuộc kiệu rất trang nghiêm và sốt sắng, mọi người cùng dâng lên Chúa chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót cầu nguyện cho bản thân , cho gia đình, Cộng Đồng và Giáo Hội.

Khi Thánh tượng Lòng Chúa Thương Xót tiến vào hội trường và an vị trên bàn thờ. Anh Nguyễn Thanh Gioan đại diện Phong Trào đọc sơ lược tiểu sử về Lòng Chúa Thương Xót mà Chúa Giêsu đã uỷ nhiệm cho Thánh nữ Faustina. Sau đó Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết ngỏ lời chào mừng tất cả mọi người đã đến tham dự Đại Lễ Mừng Kính Lòng Chúa Thương Xót đồng thời Cha giới thiệu Cha Paul Văn Chi và Cha Lê Hồng Mạnh cùng hiệp dâng Thánh lễ

Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi nói về ý nghĩa của Lòng Thương Xót mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho Thánh nữ Faustina và ngày 30/04/2000 Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Đại lễ Lòng Chúa Thương xót sau Chúa Nhật Phục Sinh. Đồng thời Cha cũng chia sẻ về bài Phúc Âm hôm nay mà Thánh Tôma đã tin vào Chúa Giêsu thật sự đã sống lại từ cõi chết...

Trước khi kết thúc Thánh lễ, bà Agatha Nguyễn Thị Kim Nhẫn Trưởng Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý quan khách, quý ân nhân và mọi người đã không quản ngại cùng đến tham dự Thánh lễ và hiệp chung lời cầu nguyện cho Phong Trào. Đặc biệt cám ơn Ban Mục Vụ Giáo đoàn Fairfield đã tận tình giúp đỡ trong Tuần Cửu Nhật vừa qua tại Giáo đoàn.

Sau đó là nghi thức ra mắt Tân Ban Chấp Hành của nhiệm kỳ 2018 – 2021 gồm có :

Trưởng: Ông Dominico Trần Quang Bình

Phó Nội : Bà Agatha Nguyễn Thị Kim Nhẫn

Phó Ngoại 1 Anh Micae Vũ Văn Cường

Phó Ngoại 2 Anh Phêrô Trịnh Đình Lộc

Phó Kế Hoạch : Anh Phêrô Nguyễn Văn Niềm

Thư Ký: Chị Maria Trinh Thị Hòa

Thủ Quỹ: Chị Anna Phạm Thị Hiền

Thánh lễ kết thúc, mọi người cùng ở lại tham dự tiệc liên hoan mừng kính Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót trong nhà ăn Trung Tâm.

Diệp Hải Dung
 
Bênh vực công lý và Giáo Hội
Đa đảng tiếp đón độc đảng tại Paris
Hà Minh Thảo
17:17 08/04/2018
Nhận lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng cùng phái đoàn gồm các đảng viên cao cấp đến Paris nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ Pháp-Việt và 5 năm đối tác chiến lược, từ 25 đến 28.03.2018. Ðây là một cuộc tiếp đón lạnh nhạt Lãnh đạo tối cao của một đảng độc tài và cướp nhân quyền của đồng bào, bởi Tổng thống Cộng hòa Pháp, Người được sự ủy nhiệm của đa số cử tri toàn quốc bằng lá phiếu dân chủ và tự do. Do đó, cuộc công du đã diễn ra không bình thường…

I./ CÁC CƠ HỘI KỶ NIỆM.

A.- 45 năm quan hệ ngoại giao Pháp-Việt.

Thi hành Hiệp định Genèvre, Quân đội Pháp đã rút khỏi Bắc Việt cộng sản ngày 10.10.1954. Ngày 20.06.1955, tại quốc gia Việt Nam, nhân cơ hội Cao ủy Pháp Paul Ély mãn nhiệm và về Pháp, Thủ tướng Ngô Ðình Diệm yêu cầu Tổng thống Pháp chỉ cử Ðại sứ và phải được Việt Nam chấp nhận trước (Chủ quyền quốc gia về ngoại giao) như các nước khác. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu Pháp rút hết các lực lượng quân sự về nước. Quân nhân Pháp cuối cùng rời lãnh thổ Việt Nam vào ngày 28.04.1956. Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Cộng hòa cấp đại sứ từ năm 1956. Khi Sài Gòn thất thủ ngày 30.04.1975, các Ðại sứ Pháp, Nhật và Ðức Khâm sứ Tòa Thánh còn ở tại nhiệm sở và bị mời đi…

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết ngày 27.01.1973, Cộng hoà Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 12.04.1973 và mở đại sứ quán tại Hà Nội.

B.- Năm năm Ðối tác chiến lược.

Sau Chiến tranh lạnh giữa khối cộng sản và tư bản, trong quan hệ quốc tế hình thành một số hình thức mới. Các nước với thể chế chính trị, kinh tế khác nhau đã tìm những phương cách mới và áp dụng chúng một cách linh hoạt để thúc đẩy quan hệ với nhau. Thí dụ : quan hệ đối tác chiến lược. Các nước cộng sản, như Tàu, Nga và Việt cộng bây giờ trở thành các tư bản đỏ. Do đó, quan hệ này được sử dụng, từ năm 1991, giữa Hoa kỳ và Trung cộng. Sau đó, lan sang các nước khác

- Đối tác (Partnership), mối quan hệ hợp tác ở mức độ cao hơn và cụ thể hơn, bao gồm hai hay nhiều bên hành động cùng nhau để nâng cao hợp tác bằng việc thực hiện những mục tiêu chung. Xây dựng những kênh/cơ chế giải quyết các bất đồng/tranh chấp, biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác và phương pháp đánh giá tiến bộ cũng như chia sẻ những thành tựu hợp tác.

- Ðối tác chiến lược (Strategic Partnership) của Việt Nam chỉ là mối quan hệ chiến lược gắn liền với ngoại giao, an ninh và kinh tế. Việt Nam ký với rất nhiều nước nhưng không có thực chất, chỉ tìm cách để đi du lịch, tham nhũng bằng tiền người dân đóng thuế.

Hãy nhìn : Quan hệ Hoa kỳ và Liên hiệp Âu châu tuy không phải là đối tác chiến lược, nhưng mối quan hệ hợp tác thì vô cùng chặt chẽ. Trái lại, quan hệ Việt Nam cộng sản và Hoa kỳ tuy là quan hệ đối tác chiến lược nhưng mức độ quan hệ không thể so sánh được với quan hệ Hoa kỳ và Liên hiệp Âu châu.

-> Ðình chỉ đối tác chiến lược. Ngày 23.07.2017, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị nhóm người Việt võ trang khống chế và bắt cóc tại công viên Tiergarten (Berlin). Do ông Thanh la lối, người qua đường đã ghi hình và trao cho cảnh sát, chính phủ Ðức im lặng chờ Việt cộng bịa đặt láo (nghề của cộng sản) ra sao. Ngày 30.07.2017, những tin ‘Trịnh Xuân Thanh đầu thú’ được loan truyền, và ngày 31.07.2017, đương sự đã xuất hiện tại phòng trực Ban Hình sự của Bộ Công an để ‘đầu thú’. Ngày 02.08.2017, bộ Ngoại giao Đức ra thông cáo báo chí buộc Việt Nam vi phạm nghiêm trọng pháp luật Đức và luật quốc tế khi sai những người võ trang bắt cóc ông Thanh, một người đã xin tị nạn tại Đức và đang được xem xét.

Ngày 22.09.2017, trong cuộc họp báo về vụ Trịnh Xuân Thanh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, ông Breul, đã loan tin về việc Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi một bức thư hồi đáp cho Bộ Trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel để giải thích về vụ này. Ông Breul đưa ra quan điểm: `không thể chấp nhận hành động coi thường pháp luật Đức và quốc tế khi Việt Nam cho mật vụ bắt cóc ông Thanh. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chấp nhận điều này. Họ, cho đến nay, chưa có một lời xin lỗi nào, và cũng không cam kết, trong tương lai, sẽ không có hành động tương tự. Họ cũng không cam kết là sẽ xử lý những người có trách nhiệm về vụ bắt cóc này.

Về ông Thanh, một trong những điều kiện Đức đòi hỏi Việt Nam là phải xét xử ông này theo những chuẩn mực của một nhà nước pháp quyền và cho những quan sát viên quốc tế đến Việt Nam theo dõi. Vì họ chưa đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi, chưa công nhận đã vi phạm pháp luật Đức, nên ngày hôm qua, chúng tôi đã mời Đại sứ Việt Nam tại Đức tới Bộ Ngoại giao để thông báo về việc đình chỉ đối tác chiến lược.

- > Xin góp ý. Việt cộng ký kết bao nhiêu Hiệp ước (Genève 1954, Paris 1973) hay Tuyên ngôn Nhân Quyền 1948… nhưng có thi hành nghiêm chỉnh đâu. Ngày nay, chúng ký các văn kiện gọi là ‘đối tác’, ‘đối tác chiến lược’ hay ‘đối tác chiến toàn diện’ cũng chỉ là những tờ giấy lộn chứa đựng những cam kết mà chúng không khả năng hay không muốn thực thi, nhưng để che đậy sự tàn bạo đối với người dân mà vẫn được ngồi ngang hàng với lãnh đạo dân cử các quốc gia tự do.

C.- Hiện tình bang giao.

Việt Nam và Pháp tuy thuộc hai châu lục khác nhau nhưng có mối quan hệ rất đặc biệt do các gắn bó mật thiết về lịch sử, văn hóa và xã hội. Từ 45 năm qua, Pháp luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam. Pháp là nhà tài trợ song phương hàng đầu Âu châu cho Việt Nam. Nhiều trăm thỏa thuận đã được ký kết giữa các trường đại học. Những quan hệ hợp tác giữa các địa phương cũng được ký kết giữa 20 địa phương Pháp và 15 tỉnh, thành Việt Nam. Ngoài ra, cộng đồng người Việt ở Pháp là một tập thể lâu đời, lớn nhất tại Âu châu, là cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước. Về kinh tế, Pháp là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở Tây Âu. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt hơn 4,6 tỷ mỹ kim. Pháp cũng là một trong số thị trường xuất cảng lớn của Việt Nam.

Hiện nay, Pháp đầu tư vào Việt Nam gần 3 tỷ mỹ kim với 513 dự án. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, vẫn còn rất nhiều tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước chưa được khai thác hết. Kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều vẫn còn khiêm tốn, chỉ hơn 1% tổng kim ngạch xuất nhập cảng của Việt Nam.

Kết quả trong thời gian qua cho thấy quan hệ Việt - Pháp đã vượt qua khuôn khổ quan hệ song phương và nằm trong khuôn khổ quan hệ giữa Liên hiệp Âu châu với Việt Nam và nằm trong chính sách Pháp đối với Đông Nam Á. Hai nước có đồng quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế lớn, nhất là trong các liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững, phát huy sự đa dạng văn hóa và vai trò của các thiết chế đa phương trong việc điều tiết, quản lý tiến trình toàn cầu hóa.

II./ TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI DÂN.

Pháp là một quốc gia dân chủ, Tổng thống E. Macron tiếp nhận từ các đoàn thể hay cá nhân những văn thư góp ý, ủng hộ hay khiếu nại, hoặc những kiếùn nghị của các đoàn biểu tình.

A.- Góp ý với Chính quyền Pháp.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF), ngày 24.03.2018, kêu gọi Pháp thẳng thắn nêu các vấn đề nhân quyền với Tổng bí thư Cộng đảng sản Việt khi ông này đến Paris vào chiều Chúa Nhật, yêu cầu họ ngưng trấn áp các nhà báo và bloggers độc lập. 'Quan hệ đối tác chiến lược' này có mục đích gì nếu thiếu tự do báo chí?’. Từ đầu năm 2017, hơn 20 nhà báo công dân đã bị bắt, bị trục xuất hoặc bị kết án tới 9, 10 hoặc thậm chí 14 năm tù chỉ vì cố gắng cung cấp thông tin cho công chúng. ‘Đây là đợt trấn áp tồi tệ nhất nhắm vào quyền tự do cung cấp thông tin trong hơn 20 năm qua’, RSF lưu ý.

RSF cũng lưu ý tới tình trạng sức khỏe đang xấu đi của nhiều nhà báo công dân đang bị cầm tù, trong đó có luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và blogger Mẹ Nấm. Nghị viện Châu Âu tháng 12/2017 đã thông qua nghị quyết khẩn cấp đòi Việt cộng thả các nhà báo công dân đang bị giam giữ sai trái ở Việt Nam. RSF kêu gọi Pháp đòi hỏi nhà chức trách Việt Nam thực thi các nghĩa vụ quốc tế và tôn trọng các quyền được bảo đảm trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Việt Nam xếp thứ 175 trên 180 quốc gia trên bảng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2017 do RSF thực hiện. ‘Là người đứng đầu về quyền lực ở Việt Nam, đứng trên các vị trí Chủ tịch và Thủ tướng, Tổng Bí thư Trọng là người đầu tiên chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp khủng khiếp đã đánh vào các nhà báo và blogger kể từ khi phe nhóm của ông nắm quyền lực nội bộ ở đất nước này vào năm 2016’. Trong năm 2017, khoảng 20 nhà báo đã bị bắt, bị trục xuất hoặc bị kết án tù 9, 10 hoặc 14 năm tù giam, ‘đơn giản chỉ vì họ muốn thông tin đến người dân’ và ‘đây là đợt đàn áp tự do thông tin tồi tệ nhất kể từ hơn 20 năm qua’.

Vài ngày trước khi Nguyễn Phú Trọng đến Pháp, 3 Tổ chức Nhân quyền có trụ sở tại Paris, là Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH), Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) và Hội Nhân quyền Pháp quốc (LDH) đã ký chung bức Thư Ngỏ gửi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẩn thiết yêu cầu ông ‘hãy đặt ra câu hỏi nóng bỏng về nhân quyền trong các cuộc tiếp xúc TBT Nguyễn Phú Trọng’. Các tổ chức phi chính phủ này phàn nàn rằng người số 1 cộng đảng Việt Nam được tiếp đón tại Phủ Tổng thống như ‘người đứng đầu nhà nước’ dù ông ta cổ xúy một ‘hệ tư tưởng độc tài toàn trị’.

Ngày 23.04.2018, ACAT (Hành động Thiên Chúa giáo chống Tra tấn) đã phổ biến Thư Ngỏ gửi chánh phủ Pháp để yêu cầu các vị này đòi hỏi ông Trọng phải tôn trọng nhân quyền của người dân Việt khi ông này đến Paris. ACAT tố cáo Việt cộng gia tăng đàn áp trong năm 2017 như các Tổ chức Nhân quyền khác và thêm trường hợp Giáo sư Phạm Minh Hoàng bị tước đoạt Việt tịch và buộc rời Quê Hương, để lại hiền thê và ái nữ.

B.- Biểu tình.

Từ 6 giờ ngày 26.03.2018, dọc từ tòa đại sứ Việt Nam tại Pháp, đường Miromenil cho đến Phủ Tổng Thống ở điện Elysée, cảnh sát canh chừng nghiêm ngặt. Ðồng lúc, tại Place du Perou, góc đường Miromenil và Messine, đồng bào Việt tại Paris đang chuẩn bị cho cuộc biểu tình để phản đối sự hiện diện của Nguyễn Phú Trọng tại Pháp.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã lái xe trên 400 cây số từ Rennes, lúc 3 giờ, đến đây để tham dự cuộc biểu tình, đã phát biểu : « Chúng ta biết là người tị nạn không thể nào nói chuyện với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cho nên chúng tôi chỉ muốn nhắn nhủ với vị Tổng Thống của nước Pháp: Mỗi sự bang giao, nhất là vấn đề thương mại, những người cộng sản Việt Nam luôn luôn tìm những nguồn lợi cho cá nhân họ và cho đảng phái của họ chứ họ không vì người dân. Và điểm thứ nhì mà quan trọng nhất: Tổng thống Pháp cần phải phân biệt giữa người dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thì lợi dụng lòng yêu nước của người dân cũng như dùng mọi phương thức để bóc lột người dân và hiện nay người dân đang là nạn nhân thì họ đang cố gắng để chống lại »

Dù thứ hai phải đi làm, nhưng anh Phan Lâm Khanh đã lấy ngày nghỉ để :

« Phản đối những hành động phản Nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với những người yêu nước, phản đối sự đàn áp dã man những người dân đòi hỏi nhân quyền, công quyền và công lý tại Việt Nam, để cho Trung cộng tàn phá môi trường Việt Nam ». Những người biểu tình đưa cao hình ảnh các Tù Nhân Lương Tâm cũng như những biểu ngữ bằng tiếng Pháp và tiếng Việt nói lên chính kiến của mình. Những khẩu hiệu đòi Nhân quyền, Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam cũng được hô vang.

Ngoài ra, Văn phòng Liên lạc các Hội đoàn Việt tại Paris đã gửi thư yêu cầu được gửi một Thỉnh nguyện thư đến Tổng thống và nhị vị Chủ tịch các Viện Lập pháp. Lúc 9 giờ 20 giờ, một nhân viên Bộ Nội vụ đã tiếp xúc với Ðại diện đoàn biểu tình, ông Nguyễn Quốc Nam. Người đại diện đã được mời đến Ðiện Elysée và trao tận tay Văn phòng Thư ký Phủ Tổng thống Thư Ngỏ của các Hội đoàn tại Pháp. Nhân viên Văn phòng giao một biên nhận mang số 4.

Ông Nguyễn Quốc Nam cho đài RFA biết nội dung Thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống và các Chủ tịch Quốc hội và Thượng nghị viện : « Khi đến cửa Elysée thì có người ra mở cửa vì mình đã xin phép đem Thỉnh nguyện thư đó đến. Chúng tôi đã trao Văn thư đó cho Văn phòng Phủ Tổng thống… Thỉnh nguyện Thư gồm có nhiều phần: Phần thứ nhất là mình thông tin cho Tổng thống biết Nguyễn Phú Trọng là ai. Nước Việt Nam có 4 người đứng đầu trong nước nhưng Nguyễn Phú Trọng là người cầm quyền. Thứ hai: Đảng Cộng sản đã làm gì trong nước Việt Nam ? Mình đưa ra những chứng cớ từ những vụ đàn áp nhân quyền, có những người chỉ vì viết một bài báo mà có thể ở tù từ 9-10 năm. Bên cạnh đó, họ đã cấu kết với hiểm họa phương Bắc mà ai cũng biêt đó là Trung Cộng. Sau nữa là vấn đề ô nhiểm môi trường lớn nhất của nước Việt Nam là Formosa. Vì đảng Cộng sản Việt Nam không cho biết nên chúng ta phải báo động với thế giới mà nước Pháp là một trong những quốc gia đã ký kết hiệp định về khí hậu tại Paris thì nước Pháp cần phải biết những thông tin đó. Kết luận của mình là khi quý vị biết những thảm trạng đó đối với nước Việt Nam của chúng tôi thì mỗi khi trao đổi bất kỳ về phương diện gì, từ thương mại, kinh tế cho đến khoa học với Việt Nam thì quý vị quan tâm đến vấn đề Nhân quyền cho đất nước của chúng tôi vì Biển Đông là nơi mà quý vị cũng có quyền lợi ở đó. Hy vọng rằng những thông tin đó sẽ hữu ích cho họ khi họ trao đổi với chính quyền Việt Nam hiện nay »

Không dám đối diện với sự thật, phái đoàn bí thư Trọng đã không đi trên đoạn đường từ tòa đại sứ đến Phủ Tổng thống ngang qua đoàn biểu tình mà đã dùng một con đường khác. Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 10 giờ 30. Cuộc biểu tình được phép của nhà chức trách địa phương và được cảnh sát hổ trợ.

Những hình thức dân chủ và văn minh này làm gì được thấy tại Việt Nam cộng sản. Ở nước này, người dân chỉ thấy các điều luật hình sự 79 (lật đỗ chính quyền nhân dân), 88 (tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN), 257 (chống người thi hành công vụ) và 258 (lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân). Ðây là những điều luật thật nực cười khi cộng đảng luôn ca ngợi chúng chiến thắng Pháp, Mỹ, Tàu và nay lại sợ người Việt không võ trang và không cộng sản. Các đại biểu Ðảng hội chỉ đủ khả năng để làm các điều hề này, chứ khá dốt để làm luật về biểu tình như hiến pháp dự trù.

Bởi thế, chính phủ Pháp đã tiếp thật đặc biệt một Tổng Bí thư đảng cộng sản của nước Việt độc đảng. Tại Pháp đa đảng, đảng cộng sản Pháp không còn khả năng (thu được 5% số phiếu bầu hợp lệ) để đưa người ra tranh cử Tổng thống trong nhiều kỳ bầu cử Tổng thống vừa qua.

C.- Tự do viết và thuê đăng báo.

Trước khi đến Paris, người đứng đầu cộng đảng Việt Nam đã có một bài viết trên nhật báo Pháp ‘Le Monde’ (Thế giới). Trong đó, ông viết Pháp và Việt cộng ‘có đồng quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế lớn, nhất là trong các vấn đề liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững, phát huy sự đa dạng văn hoá và vai trò của các thiết chế đa phương trong việc điều tiết, quản lý tiến trình toàn cầu hoá’. Ông Trọng quảng bá ‘Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa Pháp với ASEAN (Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á), và mong rằng, Pháp cũng sẽ là cầu nối hiệu quả cho quan hệ giữa Việt Nam với EU (Liên hiệp Âu châu)’.

Do bài này không có giá trị thông tin gì đối với Le Monde và người đọc, nên nó phải được thuê đăng trên trang quảng cáo của tờ báo rất có uy tín ở Pháp với lệ phí có thể lên tới hơn 4 tỷ đồng. Chi phí này là một trong những vấn đề khác biệt giữa Việt Nam (độc đảng) và Pháp (đa đảng). Tại Việt Nam, số tiền trên 4 tỷ đồng được thanh toán bởi ngân sách nhà nước, tức tiền thuế do người dân nghèo khổ đóng thuế (mọi người, giàu nghèo, đều phải đóng Thuế Trị giá Gia tăng). Trái lại, Tại các nước dân chủ đa đảng, ngân sách nhà nước được chính phủ dùng để thực hiện chính sách Công ích và công bằng xã hội. Không hoàn thành chính sách này, đảng cầm quyền có thể bị cử tri không tín nhiệm trong lần tuyển cử sau và phải rời chính trường. Các chi phí của đảng phải do ngân quỹ đảng đó chi trả.

D.- Viết sách để tranh cử.

Năm 2016, sau khi tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2017-2022, ông Emmanuel Macron đã viết sách ‘Révolution’ (Sự Cách mạng)

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/revolution/Revolution.pdf

(15 trang đầu) để tự giới thiệu với cử tri với ước mong được họ tín nhiệm bằng phiếu bầu. Kết quả, ông đã trở thành Tổng thống Pháp ở tuổi 39. Sau đó, sách này được dịch sang 20 thứ tiếng. Trong đó, có tiếng Việt do nhà xuất bản First news – Trí Việt dịch và phát hành.

Tư tưởng chính trong sách là sự tự nguyện đấu tranh cho tự do và dân chủ thứ thật, không khoan nhượng hay do dự, chống mọi hình thức độc tài đảng trị, tự do bình đẳng trong chính trị, trong kinh tế và kinh doanh, trong nghiên cứu khoa học, trong yêu đương, trong xã hội, gia đình và trường học.

Ứng cử viên trẻ ở tuổi 39 dấn thân hết mình cho tự do, dân chủ và nhân quyền, không thể có chỗ nào dành tình cảm chính trị cho những quyền lực độc tài tàn ác với những chiến sỹ dân chủ chống bành trướng. Dù chưa có dịp đọc sách này, nhưng qua sự tiếp đón thờ ơ cấp rất thấp đến các cuộc hội kiến xã giao nhạt nhẽo với Thủ tướng, các Chủ tịch Quốc hội và Thượng nghị viện, không có một nghi lễ trọng thể nào cũng đủ cho ông Trọng và phái đoàn hiểu rõ rằng ông không có tư cách nguyên thủ quốc gia, mà chỉ là đại diện cho một đảng cộng sản đã hết thời, thù địch với tự do dân chủ, nước Pháp miễn cưỡng quan hệ với các ông để có những hợp đồng tổng trị giá gần 11 tỷ euro.

III. NHÂN VẬT SỐ MỘT VIỆT NAM ÐẾN PHÁP.

A.- Tiếp đón tại Phi trường.

Chiếc chuyên cơ Vietnam Airlines chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn tùy tùng cao cấp đảng cộng sản từ Hà Nội bay đến Paris vào lúc 17 ngày 25.03.2018 đã được mời đáp ở sân bay nhỏ Orly, thường chỉ dùng cho các chuyến bay nội địa và các chuyến bay gần.

Ra đón tiếp đoàn, số người Việt đông gấp nhiều lần người Pháp chủ nhà. Theo phóng viên báo Nhân dân tháp tùng đoàn, ra đón ông Trọng có đại diện chính phủ Pháp (nhưng không nêu tên và chức vụ! Thật sự, chỉ là một bà nhân viên vụ nghi lễ Tổng thống phủ), hai đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary và Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp. Chỉ có thế, không có một nghi lễ nào dành cho đoàn khách cấp nhà nước. Khi các Tổng thống Mỹ B. Obama và D. Trump đến Hà Nội đều được nhà nước cử các thanh nữ mang hoa đón chào. Rất tiếc, tại phi trường Orly, chỉ có bé gái Việt tặng hoa cho đệ nhất đảng viên cộng sản Việt. Thế mà VOV, báo điện tử Ðài Tiếng nói Việt Nam, ngày 26.03.2018, viết sai : ‘Đón đoàn tại sân bay, phía Pháp có: Bộ trưởng Nhà ở, Đất đai, Quy hoạch và Đô thị Jaccques Mezard, một số quan chức cấp cao trong Chính phủ Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt Nam. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt nam tại Cộng hòa Pháp Nguyễn Thiệp, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện bà con cộng đồng người Việt tại Pháp’.

Theo đúng nghi thức ngoại giao, viên chức đồng vị đến đón khách mời tại phi trường. Trong trường hợp này, người đồng vị là ông Pierre Laurant, Thư ký toàn quốc đảng cộng sản Pháp, nhưng vì ông Trọng được Tổng thống mời, nên ông Laurant chỉ đến trình diện ông Trọng ngày 27.03.2018.

Một thí dụ điển hình. Sau nhiều lần nhận lời mời từ Nguyên thủ Hoa kỳ Dwight D. Eisenhower, rời Sài Gòn ngày 06.05.1957, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm và đoàn tùy tùng chỉ gồm 7 thành viên đáp phi cơ đến Honolulu hôm sau, 21 phát đại bác nổ vang chào mừng và được tiếp đón bởi Bộ trưởng Ngoại giao John F. Dulles, vị này mời phái đoàn Việt Nam cùng đáp phi cơ riêng Tổng thống Mỹ Columbine III để bay đến thủ đô. Đến phi trường Andrew (Hoa thạnh đốn), Tổng thống Diệm được chính Tổng thống Hoa kỳ tiếp đón ngay tại cầu thang phi cơ. Đồng thời, 21 phát đại bác nổ vang long trọng chào mừng. Theo Wikipedia, dọc đại lộ từ phi trường đến thủ đô, khoảng 50.000 người đứng hai bên vệ đường để vẫy tay chào Người.

Ngay khi rời phi trường, đoàn đại biểu cấp cao Việt cộng đã đến Thành phố Montreuil, tỉnh Seine-Saint-Denis, để cùng lãnh đạo Montreuil đặt hoa trước Tượng đài Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm.

B.- Lễ tiếp đón chính thức.

Sáng ngày 26.03.2018, tại sân Hôtel des Invalides* Paris, Chính phủ Pháp đã tổ chức lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ bởi ông Jacques Mézard, Bộ trưởng bộ đất đai, nhà ở và quy họach đô thị, nhân vật thứ 13 trong danh sách chính phủ, và hai viên chức bộ Ngọai giao và bộ Quốc phòng!

[* Hôtel des Invalides, nơi có bảo tàng quân sự, xưa là nơi nghỉ dưỡng của các thương binh chiến tranh nặng, tàn tật. Không hiểu sao lễ đón lại diễn ra ở đây, chuỵện chưa từng có.]

C.- Các cuộc hội kiến.

Ngoài ra, ông Trọng được ông François Rugy, Chủ tịch Quốc hội tiếp kiến chiều ngày 26 và, sáng 27 hội kiến với Thủ tướng Edouard Philippe, sau đó, chào hỏi xã giao Chủ tịch Thượng nghị viện, ông Gerard Larcher. Thế là cả đoàn Việt Nam hơn 20 vị cấp cao đi theo tổng bí thư như Tòng thị Phóng, Trần Tuấn Anh, Chu Ngọc Anh, Hoàng Bình Quân,… đều ‘thất nghiệp’, không có ai tiếp chuyện.

Khi gặp ông François Rugy, ông Trọng có nhờ Chủ tịch Quốc hội Pháp giúp để Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Âu châu (EVFTA) sớm được thông qua. Thẩm quyền này thuộc Nghị viện Âu châu (Parlement Européen), không liên hệ đến các Viện Lập pháp những quốc gia thành viên. Là kẻ rất kỵ với nguyên tắc ‘Tam quyền phân lập’, ông Trọng không biết việc thông qua đó nằm trong tay ông phần lớn, ông chỉ cần trả Trịnh Xuân Thanh về Ðức và thực thi các Nghị Quyết của Nghị viện này, tức đừng đàn áp, cầm tù người dân Việt. Nếu không, năm 2017 đã trôi qua, năm 2018 đang trôi qua, Hiệp định vẫn ở nguyên trạng…

D.- Tổng thống tiếp tiệc Tổng Bí thư đảng.

Ngày 27.03.2018, lúc 13 giờ 30, tại Ðiện Elysée, Tổng thống Emmanuel Macron đã tiếp và hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong khi ăn trưa và sau đó hai vị đã ra phát biểu trước giới truyền thông quốc tế. Thông tấn xã Pháp AFP cho biết, khi hội đàm, ông Macron đã nói về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và trường hợp các blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền bị bỏ tù và kêu gọi Việt Nam thực hiện những cải cách để tăng cường nhà nước pháp quyền.

Thông tấn xã Pháp AFP đưa tin ‘Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Macron đã nói về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và trường hợp các blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền bị bỏ tù. Ông cũng kêu gọi Việt Nam thực hiện những cải cách để tăng cường nhà nước pháp quyền’. Hãng thông tấn Anh Reuters cho biết ‘ông Macron đã thảo luận với Nguyễn Phú Trọng về vấn đề nhạy cảm: nhân quyền’. Để giúp Việt Nam hoàn thành nhà nước pháp quyền, một chương trình hợp tác cho giai đoạn 2018-2019 đã được ký kết giữa Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam và Pháp.

Thật buồn đến nhục khi lãnh đạo một nước đến một nước khác để nghe lãnh đạo nước này khuyên đừng đàn áp dân mình và cho tiền để xây dựng một nhà nước pháp quyền. Từ khi Tổng trưởng Tư pháp R. Badinter, thời Tổng thống F. Mitterand, đến nay, ngân sách nước Pháp đã tiêu bao nhiêu tiền thuế người dân đó thuế để chi cho tập đoàn cộng sản tham nhủng để cho đến ngày 05.04.2018, Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên án chớp nhoáng sơ thẩm 6 bị cáo tổng cộng 59 năm về tội ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ quy định tại Điều 79, Khoản 1, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Chiều cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tuyên bố : ‘Về thông tin do một số tổ chức nhân quyền đưa ra, tôi bác bỏ những thông tin sai sự thực, thiếu khách quan. Ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, không có việc những người tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ. Như ở tất cả các quốc gia khác trên thế giới, ở Việt Nam, tất cả những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng pháp luật. Tôi xin khẳng định bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam, được thực hiện phù hợp với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm và thúc đẩy quyền con người đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận’.

Ðó là những trả lời trực tiếp của đảng cộng sản Việt cho tổ chức nhân quyền, đáng kính và đáng được cám ơn, và đó cũng là những trả lời gián tiếp cho các nhà nước pháp quyền những quốc gia dân chủ chi tiền cho chúng.

Vì lý do đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vị trí và vai trò của Pháp ở Âu châu và trên thế giới, khẳng định Việt Nam luoân coi việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Pháp là một ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của mình; cảm ơn Pháp trong những năm qua đã hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam về nhiều mặt.

Tiếp ông Trọng, Tổng thống Macron và nước Pháp đã toàn thắng về Hợp đồng kinh tế nhờ đã ký kết nhiều hợp đồng hợp tác giữa các tập đoàn Việt và Pháp có tổng trị giá 10,80 tỷ mỹ kim. Trong đó, theo Reuters, trị giá cao nhất 7,3 tỷ mỹ kim là hợp đồng ký giữa hãng hàng không tư nhân VietJet với tập đoàn Safran-CFM và GECAS để thuê và mua các máy bay và động cơ cũng như cung cấp các dịch vụ bảo trì cho máy bay. VietJet cho biết họ sẽ nhận về 6 phi cơ Airbus 321 loại mới từ hợp đồng ký kết với GECAS.

IV. MỘT GƯƠNG SÁNG.

Ngày 23.03.2018, trong một vụ khủng bố ở Trèbes, Aude, miền nam nước Pháp, hung thủ theo Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã sát hại 4 người. Trong đó có Trung tá Hiến binh** Arnaud Beltrame, người đã thế mạng cho một con tin nữ không quen biết, bị thương nặng và đã qua đời tại bệnh viện sáng hôm sau. Trên giường bệnh, Sĩ quan anh hùng này đã nhận Bí tích Xức Dầu và Hôn Phối (đám cưới dân sự đã hình thành và Hôn phối Công Giáo được dự trù vào ngày 09.06.2018).

[** Tại Pháp và Việt Nam thời xưa, trách nhiệm giữ an ninh, trật tự được giao phó cho :

- Cảnh sát (Police) có thẩm quyền đối với thường dân ;

- Quân cảnh (Police militaire) đối với quân nhân ;

- Hiến binh (Gendarme) có thẩm quyền đối với quân nhân lẫn thường dân.]

Ngày 28.03.2018, tại Hôtel des Invalides, Tổng thống E. Macron, các cựu Tổng thống, thật nhiều các Tướng Quân đội hồi hưu và các chính khách mọi chính đảng để vinh danh Sĩ quan Arnaud Beltrame. Bên ngoài, dọc theo đường phố linh cửu đi qua, dưới cơn mưa nhẹ, đông đảo đồng bào chiêm ngưỡng anh hùng quá cố. Qua các hệ thống truyền hình, hàng triệu người xem theo dõi điếu văn tuyên dương người hùng hoàn tất nhiệm vụ bảo vệ đồng bào. Tổng thống, Tư lịnh Tối cao Quân đội vinh thăng Ðại tá cho người hùng Arnaud Beltrame và truy tặng Bắc đẩu Bội tinh (Légion d’honneur) đẳng Commandeurs (theo thống kê, từ ngày 15.07.1804 đến 15.07.2010 chỉ có 3.009 người được đẳng này) và 3 huy chương khác.

Chị Marielle, phu nhân Ðại tá anh dũng, thú y sĩ, mô tả về chồng mình với tuần báo ‘La Vie’: « Ðối với Arnaud, Hiến binh có nghĩa là bảo vệ tha nhân. Với anh ấy, đó là hành động của một Hiến binh vừa là nghĩa cử của một Kitô-hữu. Hai điều đó liên kết với nhau. Người ta không thể tách rời. Arnaud đã tìm nhận Ðức Tin ở khoảng tuổi 30… Lễ an táng chồng tôi diễn ra giữa Tuần Thánh, sau khi trút linh hồn ngày vọng Lễ Lá. Tràn đầy niềm hy vọng, tôi chờ mừng Chúa Phục Sinh với chồng tôi ». Thật xứng đáng là ‘một công dân tốt và một Công Giáo tốt’.

Ðây thật là Gương Sáng để công an, bộ đội có nhiệm vụ bảo vệ đồng bào và đất nước noi theo. Thật nhục cho những côn(g) an bịt miệng Cha Tadêô Nguyễn Văn Lý hay đi bắt và canh chừng các chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù, Trần thị Nga 9 năm và Lê Thu Hà vừa bị kết án 9 năm ngày 05.04.2018.

Về các tướng công an Việt cộng, ngày 11.03.2018, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, bị bắt để điều tra về tội ‘tổ chức đánh bạc’ chiếu Điều 249 Bộ luật Hình sự. Ông bị cáo buộc là đã ‘bảo kê’ cho đường dây đánh bạc do hai ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao -CNC, và Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VTC Online, cầm đầu. Tiếp theo, ngày 06.04.2018, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an loan tin việc khởi tố và bắt tạm giam Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát - Bộ Công an, vừa bị bắt giam trong cuộc điều tra liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng đã gây chấn động dư luận Việt Nam mới đây. Oâng bị cáo buộc vi phạm Điều 281 Bộ luật Hình sự ‘lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’. Thông báo này cho biết ông sẽ bị tạm giam trong 4 tháng.

Tướng Vĩnh đã được ca tụng về những thành quả trong việc phá vỡ các băng nhóm tội phạm, nên được phong tặng danh hiệu ‘Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân’. Nay, trước khi bị khởi tố và tạm giam, ông đã bị Chủ tịch nước Trần Đại Quang tước danh hiệu Anh hùng này. Tác phong tướng cộng sản chỉ có vậy thôi.

Hà Minh Thảo
 
VietCatholic TV
Giáo Hội Năm Châu 09/04/2018: Tuần Thánh tại Tây Ban Nha
Thế Giới Nhìn Từ Vatican
15:37 08/04/2018
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
1. Các Đức Giám Mục Đức yêu cầu Vatican can thiệp trước đề nghị cho người Tin Lành Rước Lễ

Bảy giám mục Đức, đứng đầu là Đức Hồng Y Rainer Woelki, Tổng Giám Mục Köln, đã yêu cầu Tòa Thánh can thiệp trước các đề xuất cho phép những người theo đạo Tin Lành là phối ngẫu của người Công Giáo được Rước Lễ.

Theo bản dự thảo được Hội Nghị Khoáng Đại các Giám Mục Đức thông qua vào tháng Hai, những người phối ngẫu Tin Lành có thể được Rước Lễ sau khi “cẩn thận cân nhắc lương tâm” và phải “khẳng định đức tin của Giáo Hội Công Giáo” và có lòng muốn chấm dứt “sự đói khát Thánh Thể”

Mặc dù Đức Hồng Y Cardinal Reinhard Marx, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục khẳng định rằng đây không phải là một cố gắng nhằm thay đổi giáo lý của Giáo hội, đề xuất này đã gây ra chia rẽ sâu sắc trong hàng giáo phẩm Đức.

Đức Hồng Y Brandmüller, một vị Hồng Y người Đức nêu ra câu hỏi là tại sao một người “đáp ứng được những điều kiện đó, và không ở trong trường hợp khẩn cấp, lại không thể đơn giản là xin được nhận vào Giáo Hội Công Giáo”.

Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, tố cáo hành động này như là một “thủ thuật ngụy biện” và nói rằng các điều kiện được đề cập trong văn kiện dự thảo sẽ không bao giờ có thể được đáp ứng nếu người ta muốn trung thành với giáo huấn của Giáo Hội.

Bây giờ bảy Giám Mục đã yêu cầu người kế nhiệm của Đức Hồng Y Gerhard Müller, là Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria, can thiệp. Trong một bức thư dài ba trang xuất bản trên nhật báo Kölner Stadt-Anzeiger, các Giám Mục Đức nói rằng Hội đồng Giám mục Đức có nguy cơ đi quá xa, vượt quá thẩm quyền của mình, và yêu cầu Vatican phải can thiệp. Bức thư cũng được gửi đến Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Cổ Vũ Đại kết Kitô Giáo.

Ngoài Đức Hồng Y Woelki, bức thư cũng được ký bởi Đức Tổng Giám Mục Ludwig Schick của Bamberg, các Đức Giám Mục Konrad Zdarsa của Augsburg, Gregor Maria Hanke của Eichstätt, Wolfgang Ipolt của Görlitz, Rudolf Voderholzer của Regensburg và Stefan Oster của Passau.

Nhật báo Kölner Stadt-Anzeiger nói Đức Hồng Y Marx đã trả lời lá thư của bẩy vị Giám Mục Đức và bác bỏ những lo ngại của các ngài, đồng thời nhấn mạnh rằng đề nghị này chỉ là một dự thảo và không có thay đổi nào về mặt giáo lý.

2. Mục sư David Bereit đã được đón nhận vào Giáo Hội Công Giáo và sau 28 năm dự lễ mỗi Chúa Nhật

Một người đồng sáng lập ra phong trào 40 ngày Phò Sinh đã được đón nhận vào Giáo Hội Công Giáo trong đêm Vọng Phục Sinh sau khi đã tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật trong suốt 28 năm qua.

Ông David Bereit, nguyên là mục sư Tin Lành, đã tham dự Thánh lễ mỗi Chúa Nhật kể từ khi gặp người bây giờ là vợ ông vào tháng Giêng năm 1990.

“Sau nhiều năm cầu nguyện, phân định và sau nhiều cuộc vật lộn với Thiên Chúa, tôi đã được đón nhận vào sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo vào buổi tối Phục Sinh hôm qua,” ông viết trong một blog trên mạng xã hội.

Trong suốt 28 năm qua, mỗi sáng Chúa Nhật, ông David Bereit đều đến nhà thờ Công Giáo với vợ và sau đó đến nhà thờ của ông để tiếp tục giảng đạo Tin Lành. Ông cứ tiếp tục cuộc sống như thế trong 28 năm trời cho đến khi:

“Sau một lần trải nghiệm sâu sắc trong một giờ Chầu Mình Thánh Chúa hồi tháng 9 năm ngoái, tôi đã tham dự các lớp học Khai Tâm Kitô Giáo trong vài tháng qua. Mùa Chay đã mang lại nhiều ý nghĩa hơn bình thường cho tôi, khi tôi cầu nguyện và ăn chay mạnh mẽ hơn bao giờ hết với một mong muốn tập trung để tiếp tục tiến gần hơn với Chúa Kitô. Bây giờ tôi tràn ngập niềm vui, và hoàn toàn bình an, về bước tiếp theo này trong cuộc hành trình dài về đức tin trong cuộc đời tôi.”

Năm 2007, ông đã giúp thành lập phong trào 40 ngày Phò Sinh, bao gồm việc tổ chức các buổi cầu nguyện ôn hòa bên ngoài các phòng khám phá thai, cũng như ăn chay và cầu nguyện.

David đã được đón nhận vào Giáo Hội Công Giáo tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Fredericksburg, tiểu bang Virginia.

3. Hơn 30,000 người lớn được đón nhận vào Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ trong đêm Vọng Phục sinh

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cho biết theo các báo cáo sơ khởi của 85 trong tổng số gần 200 giáo phận tại Hoa Kỳ, hơn 30,000 người đã được đón nhận vào Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ trong đêm Vọng Phục sinh 31 tháng Ba.

Những người chưa bao giờ chịu phép rửa tội, đã được rửa tội, được rước lễ lần đầu và được ban phép thêm sức. Các ứng viên, tức là những người đã được rửa tội theo một truyền thống Kitô giáo khác, đã được đón nhận vào Giáo Hội Công Giáo qua việc tuyên xưng đức tin, được thêm sức và rước lễ lần đầu.

Tổng giáo phận Hoa Kỳ với số người Công Giáo lớn nhất nước – là Tổng Giáo phận Los Angeles - đã tiếp đón 1,700 người giáo lý và 1,127 ứng cử viên.

Sát bên Tổng giáo phận Los Angeles, tổng giáo phận San Francisco chào đón 173 tân tòng và 169 ứng viên. Cũng trong tiểu bang California, 1,091 tân tòng và ứng viên được đón nhận vào Giáo Hội tại giáo phận San Diego.

Các tổng giáo phận khác có đông số tân tòng và các ứng viên là Galveston-Houston, 2,154; Atlanta: 1,988; Seattle, và New York, 868;

4. 67 phần trăm người Công Giáo Ba Lan đi xưng tội trong Tuần Thánh

Văn phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Ba Lan, trích dẫn dữ liệu của Viện Nghiên Cứu Ý Kiến của nước này cho biết có hơn 25 triệu người Ba Lan, tức 67% dân số nhận bí tích hòa giải trong tuần thánh vừa qua để mừng Lễ Phục Sinh.

Phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Ba Lan, cha Pawel Rytel Andrianik cho biết “Giáo Hội Ba Lan làm tất cả những gì cần thiết để bảo đảm ai cũng sẽ có cơ hội làm hòa với Chúa.

Cha nói thêm. Những người không có cơ hội đi xưng tội ban ngày thì nhà thờ vẫn mở cửa suốt đêm và cha giải tôi vẫn ở đó chờ đón họ.

Số giáo dân đi xưng tội nhiều nhất trong dịp này là hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh.

Theo Viện Nghiên Cứu Ý Kiến thì 44% dân chúng Ba Lan coi lễ Phục Sinh là sự kiện tôn giáo, 67% dân chúng coi lễ Phục Sinh là lễ để mừng trong gia đình.

Theo viện nghiên cứu ý kiến thì trong suốt mùa chay, phân nửa dân số Ba Lan từ bỏ những thú vui giải trí công cộng như xem truyền hình, khiêu vũ, đi xem xinê, nghe nhạc. Vào ngày thứ Sáu tuần thánh, 85% dân Ba Lan giữ chay không ăn thịt và nhiều người không phải Công Giáo cũng thích giữ chay như người Công Giáo

Theo truyền thống Ba Lan, trong dịp lễ Phục Sinh, tại nhà thờ có nghi lễ ban phép lành cho thực phẩm của gia đình và cũng có phong tục trao đổi trứng như là cách thức chúc mừng lễ Phục Sinh.

5. Chính Thống Giáo mừng lễ Phục sinh

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chúc mừng đến các tín hữu Chính Thống Giáo và Công Giáo nghi lễ Đông Phương, nhân dịp Lễ Phục Sinh vào ngày Chúa Nhật mùng 8 tháng Năm. Anh chị em tín hữu Chính Thống Giáo dùng lịch Julian nên Lễ Phục Sinh trễ hơn một tuần so với Công Giáo.

Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật 8 tháng Tư, Đức Thánh Cha nói:

“Tôi xin gởi những tâm tình chân thành tới những anh chị em của chúng ta thuộc Giáo Hội Đông Phương, ngày hôm nay, đang mừng lễ Phục Sinh. Xin Thiên Chúa Phục Sinh mang đến cho tất cả mọi người những ân sủng của ánh sáng và bình an. Christos anesti! (Đức Kitô đã phục sinh!)”

Trước đó, trong một tweet trên account @Pontifex của mình, Đức Giáo Hoàng nói: “Tôi gởi lời chào thân ái đến các tín hữu của Giáo Hội Đông Phương, đang cử hành Lễ Vượt Qua ngày hôm nay. Χριστὸς ἀνέστη!”

Trong một thông điệp, Đức Thượng Phụ Đại kết thành Constantinople, là Bácthôlômêô I, kêu gọi các tín hữu làm chứng cho tình yêu với những người láng giềng của họ giữa sự tàn bạo của một thế giới đương đại, đang bị sâu xé bởi chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh và đau khổ.

Các giám mục Chính thống Ý, Malta, và Gennasius, cũng đã công bố những lời kêu gọi “thanh tẩy con tim” để có thể “cảm nhận đầy đủ sự hiện diện của Đấng Phục Sinh”.

6. Quân đội Tây Ban Nha tham gia các cuộc diễn hành trong Tuần Thánh

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Chúng tôi xin dành phần cuối của chương trình này để trình bày các hoạt động trong Tuần Thánh của quân đội Tây Ban Nha.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy đây diễn ra vào sáng ngày thứ Năm Tuần Thánh tại nhà thờ chính tòa Santo Domingo của thủ đô Madrid.

Các quân nhân trong tiểu đội danh dự của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Tây Ban Nha đang rước từ trong nhà thờ ra tượng Chúa Giêsu chịu nạn nặng 180 kg.

Quân đội Tây Ban Nha đã tham dự 152 cuộc diễu hành và lễ kỷ niệm trong Tuần Thánh tại 80 thành phố trên khắp đất nước trong năm nay, bao gồm Seville, Granada, Madrid và quần đảo Canary.

Tuần Thánh đối với người Tây Ban Nha có một ý nghĩa rất quan trọng. Các hình thức nguyện ngắm của chúng ta trong Tuần Thánh đã được hấp thụ từ các thừa sai Tây Ban Nha.

Bên cạnh các hình thức nguyện ngắm diễn ra trong nhà thờ, người Tây Ban Nha còn có một hình thức sùng kính khác là rước kiệu, và cầu nguyện thống hối trên đường phố.

Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang thấy là cảnh chuẩn bị xe hoa tại nhà thờ chính tòa Santo Domingo của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Tây Ban Nha.

Trước cửa nhà thờ Santo Domingo, các tướng lãnh và sĩ quan Tây Ban Nha cùng với hàng quân danh dự đang kính chào tượng Chúa chịu nạn.

Trong khi đó, ban quân nhạc Bộ Tổng Tham Mưu, trình tấu bài “El novio de la muerte” nghĩa là bằng hữu đã chết vì chúng ta

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Các tướng lãnh và sĩ quan Tây Ban Nha đang giơ tay kính chào tượng Chúa chịu nạn.

Cha sở nhà thờ chính tòa đang kêu gọi cầu nguyện xin Chúa ban cho những người hiện diện tấm lòng thống hối tội lỗi khi tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Kitô.

Giờ đây hàng quân danh dự của Tây Ban Nha đang giơ cao những lá cờ trong lễ nghi quân cách để vinh danh Chúa đã chết để cứu độ nhân loại.

Tiểu đội danh dự đang đưa tượng Chúa chịu nạn vào nhà chuẩn bị xe hoa gọi là Casa Hermanda.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Như chúng tôi đã tường trình trước đây, trong thông cáo được công bố hôm thứ Ba 27 tháng Ba, 2018 bà Maria Dolores Cospedal, Bộ Trưởng Quốc Phòng Tây Ban Nha ra lệnh cho tất cả các cơ quan của Bộ Quốc phòng nước này, các doanh trại quân đội và các cơ sở khác của lực lượng vũ trang tại quốc nội và hải ngoại treo cờ rũ để tưởng niệm Chúa chịu chết.

Trong thông cáo, Bộ Quốc Phòng cho biết tất cả các cơ quan, đơn vị, căn cứ, doanh trại bao gồm tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Madrid sẽ hạ cờ từ 2 giờ chiều ngày Thứ Năm Tuần Thánh đến 0h01 sáng Chúa Nhật Phục Sinh “như truyền thống” tưởng nhớ cái chết của Chúa Kitô trong Tuần Thánh này.

Giờ đây các quân nhân sẽ dùng ròng rọc để đưa tượng Chúa chịu nạn lên chiếc xe hoa. Tổng cộng xe hoa này nặng 2 tấn 6.

Buổi tối cùng ngày chiếc xe hoa này sẽ cùng tham gia với xe hoa của các giáo xứ khác trong tổng giáo phận Madrid như quý vị và anh chị em có thể thấy sau đây.
 
TV Thời Sự Giáo Hội Và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 9/4/2018
VietCatholic Network
21:16 08/04/2018
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. VietCatholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chương trình Truyền Hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau:

1- Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật ngày 8 tháng Tư năm 2018 tại Vatican.

2- Vatican News công bố video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng Tư, 2018.

3- Đức Thánh Cha nhắn nhủ: “Không thể dừng lại trong việc than khóc vinh quang quá khứ” và đừng than van về sự thiếu ơn gọi.

4- Đức Giáo Hoàng Phaolô VI có thể là vị thánh bảo trợ cho các thai nhi.

5- Đức ông Marc V. Trudeau vừa được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá của Tổng Giáo phận Los Angeles, CA, Hoa Kỳ.

6- Các Đức Giám Mục nước Đức yêu cầu Vatican can thiệp trước đề nghị cho người Tin Lành Rước Lễ.

7- Tòa Thánh Vatican tưởng nhớ 50 năm kỷ niệm ngày giỗ của Mục Sư Tin Lành, Martin Luther King Jr.

8- Sau 500 năm, người Công Giáo có thể cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Lund, của Giáo Hội Lutheran.

9- Trung Quốc nói sẽ kiên quyết kiểm soát Giáo Hội Công Giáo.

10- Một nhóm người lừa đảo nhận tiền quyên góp để trùng tu Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà tại Sài Gòn, Việt Nam.

11- Giới thiệu thánh ca: Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa

Xin mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết