Ngày 13-04-2024
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Chúa Nhật 3 Phục Sinh 14/4 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
01:11 13/04/2024

BÀI ĐỌC 1  Cv 3, 13-15. 17-19

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Hôm ấy, ông Phê-rô lên tiếng nói với dân chúng rằng: “Thưa đồng bào Ít-ra-en, Thiên Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung của Người là Đức Giê-su, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết: về điều này, chúng tôi xin làm chứng.

“Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là : Đấng Ki-tô của Người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em.”

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2  1 Ga 2, 1-5a

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội.

Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính.

Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.

Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.

Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy.

Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG  x Lc 24, 32

Alleluia, Alleluia!
Lạy Chúa Giê-su, xin mở trí cho chúng con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn

Alleluia

TIN MỪNG  Lc 24, 35-48

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.

Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

Đó là Lời Chúa.
 
Để khổ đau
Lm. Minh Anh
16:29 13/04/2024
ĐỂ KHỔ ĐAU
“Đấng Kitô phải chịu khổ hình!”.

“Đừng đặt quyền năng của Chúa Kitô Phục Sinh ngang hàng với những mánh khoé của các pháp sư, để Ngài có vẻ như không phải là chính mình. Như thế, khác nào cứ cho là Ngài đã ăn mà không có răng, đi mà không có chân, bẻ bánh mà không có tay, nói mà không có lưỡi; và để lộ một bên hông không có xương sườn!” - Thánh Jêrôme.

Kính thưa Anh Chị em,

Chiều ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện ra cho các tông đồ, họ kinh hồn bạt vía, tưởng mình thấy ma. Bởi lẽ, với họ, Ngài đã chết. Và nhất là vì thiếu hiểu biết Thánh Kinh, họ không thể tin! Họ quên lời Thầy đã nói, “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại!”. Ơn gọi của Ngài là ơn gọi cứu độ, Ngài đến ‘để khổ đau’, để chuộc lại và Chúa Cha quyền năng làm sao có thể để cho sự chết là tiếng nói cuối cùng!

Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Đó chính là Mầu Nhiệm Vượt Qua! Nhiều lần, chúng ta nghe những lời này nhưng không hiểu hết. Mầu Nhiệm Vượt Qua là nội dung các tông đồ rao giảng cho thế giới. Rằng, Giêsu Kitô, Đấng Chúa Cha sai đến ‘để khổ đau’, chết đi vì tội lỗi con người và đã sống lại, tiêu diệt tội lỗi, chiến thắng nó hầu cứu độ con người.

Phêrô đã mạnh mẽ loan báo Mầu Nhiệm này, “Đấng ban sự sống thì anh em giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết!” - bài đọc một; Gioan cũng cao rao cùng một nội dung, “Chính Ngài là của lễ đền tội chúng ta; không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian!” - bài đọc hai.

Trọng tâm toàn bộ các sách Tin Mừng là Ơn Cứu Độ con người phát xuất từ Đấng Cứu Độ Giêsu, một Giêsu đã chết vì con người và đã sống lại để con người có thể tái hưởng Nước Thiên Chúa. Không ai vào đó đơn giản vì họ là người tốt; đúng hơn, bất cứ ai vào Nước Thiên Chúa cũng chỉ nhờ hành động cứu độ chết và sống lại của Chúa Kitô.

Tin Mừng nói, Chúa Giêsu “mở trí cho các ông hiểu Thánh Kinh”. Phải, hiểu biết Thánh Kinh là điều tối quan trọng! “Ai không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô!” - Jêrôme. Ngài đã mở ra những bí ẩn của Thiên Chúa mặc khải trong Thánh Kinh; chỉ cho họ hiểu rằng, ơn gọi của Ngài cũng như của chính họ không thể loại trừ lời mời được gọi ‘để khổ đau’. Mặc dầu khổ đau không tự nó cứu thoát; nhưng nó là con đường dẫn đến vinh quang khi chúng ta thông phần vào thập giá của Ngài.

Anh Chị em,

“Đấng Kitô phải chịu khổ hình!”. Không ai muốn khổ hình, nhưng một nghịch lý là không ai không gặp khổ đau. Hãy đón nhận chúng như Chúa Kitô! Bạn và tôi không thể đón nhận Chúa Kitô mà không đón nhận thập giá của Ngài, bạn cũng không nhận lấy thập giá nếu ở đó không có Chúa Kitô. Thiên Chúa Cha muốn chúng ta nên một với Con Ngài, kết hợp với hy tế của Ngài trong mọi biến cố đời mình để cùng Ngài, trở nên hy tế cho tha nhân. Một số tín hữu nghĩ, họ sẽ làm được một việc lớn lao nào đó cho Chúa, nhưng tất cả những gì Chúa cho phép họ làm là ‘chịu khổ đau’. Mỗi người đều có một câu chuyện khác với người khác, nhưng mọi người đều có chung câu chuyện khổ đau. Nhưng ai biết thông phần vào thập giá Chúa Kitô, mặc dù ‘nước sâu’, tất cả đều có thể ‘qua bờ bên kia!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con tìm an nhàn; cho con biết, với Chúa, con chỉ cứu độ được con, cứu độ anh chị em con nhờ thông phần vào sự chết và sự sống lại của Ngài!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20:54 13/04/2024

17. Các bạn hãy chú ý: ân sủng trên trời là ban cho những người đi trong hoang dã tìm kiếm Đức Chúa Giê-su Ki-tô.

(Thánh Ambrosius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20:57 13/04/2024
29. HỢP TÁC TRỒNG RUỘNG

Hai anh em cùng nhau trồng ruộng.

Khi lúa đã chín thì họ bèn thương lượng với nhau chia như thế nào đây?

Người anh nói:

- “Nửa trên là của anh, nửa dưới là của em.”

Người em cho rằng không công bằng, nên không chịu, người anh nói:

- “Sao lại không công bằng chứ, sang năm nửa trên là của em, nửa dưới là của anh, thì giống nhau thôi?”

Năm thứ hai, phải gieo mạ nên người em hối thúc người anh đem lúa giống đến, người anh nói:

- “Năm nay không trồng lúa.”

Người em hỏi:

- “Vậy thì trồng gì?”

Người anh đáp:

- “Trồng khoai lang.”

(Tiếu lâm)

Suy tư 29:

Trồng lúa thì lấy trên bỏ dưới, trồng khoai lang thì lấy dưới bỏ trên, đó là điều ai cũng biết, rất đơn giản, nhưng cái không đơn giản và con người khó mà biết được đó chính là lòng dạ đen tối của con người ta, dù đó là anh chị em ruột thịt với nhau.

Có nhiều gia đình anh chị em ruột thịt chia rẻ nhau và coi nhau như kẻ thù, bởi vì tranh chấp gia tài của cha mẹ để lại; có những anh chị em ruột thịt phải trở thành kẻ xa lạ là vì làm ăn chia lợi không đều; có anh chị em ruột thịt vì một tiếng nói của con cháu mà trở thành người xa lạ như chưa hề gặp mặt. Đó là những nhức nhối của con người và là những mầm đại loạn của xã hội, bởi vì anh chị em ruột thịt mà không yêu thương giúp đỡ nhau, coi nhau như kẻ thù thì trong thế giới loài người ai là người thân cận chứ?

Làm anh làm chị thì nhường cho em mình mới phải, vì đó là lẽ tự nhiên và là trật tự của Thiên Chúa đã đặt định, làm em thì phải biết yêu mến và tôn trọng anh chị mình, đó cũng là điều mà Thiên Chúa đã đặt định, đi ngược những điều ấy là mất trật tự và phát sinh nhiều hổn loạn trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Không một người anh người chị nào nhẫn tâm nhìn thấy em mình đói khổ khi mình quá giàu có; cũng không một người em nào nhỡn nhơ phè phỡn khi anh chị mình nghèo đói đầu tắt mặt tối mà cũng thiếu ăn, đó là tình thương ruột thịt, tình thương rất thiêng liêng mà Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn của con người vậy.

Không yêu thương anh chị em ruột thịt của mình, thì đừng bao giờ nói với người khác là mình thương yêu họ, bởi vì đó là lời nói dối lớn nhất của ma quỷ qua mọi thời đại...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bốn câu hỏi dai dẳng sau ‘Dignitas Infinita’
Vũ Văn An
14:51 13/04/2024

Jonathan Liedl trên National Catholic Register, ngày 11 tháng 4, 2024, nhận định rằng: Tuyên bố mới về phẩm giá con người đã được đón nhận nồng nhiệt, nhưng tác động của nó đối với các chủ đề như Thượng Hội đồng về Tính đồng nghị và phản ứng mục vụ của Giáo hội đối với lý thuyết phái tính vẫn còn phải xem xét.Theo ông, căn cứ vào hầu hết các giải trình, Dignitas Infinita, tuyên bố mới của Vatican về phẩm giá con người, đã được Giáo hội đón nhận phần lớn mà không gặp trở ngại nào. Trên thực tế, nó có thể là một trong những tài liệu cấp cao ít gây tranh cãi nhất mà chúng ta từng thấy từ triều giáo hoàng của Đức Phanxicô trong những năm gần đây.

Điều này đặc biệt đúng khi so sánh với tuyên bố cuối cùng của Đức Hồng Y Victor Manuel Fernández và Bộ Giáo lý Đức tin, Fiducia Supplicans. Hơn ba tháng sau khi tài liệu đó được công bố vào ngày 19 tháng 12, việc chấp thuận việc ban phép lành ngoài phụng vụ cho các cặp đồng tính vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi.

Ngược lại, Dignitas Infinita phần lớn được ca ngợi là sự trình bày lại mới mẻ giáo huấn của Giáo hội về phẩm giá con người (mặc dù nó có những lời gièm pha ở cả phía cấp tiến bộ lẫn phía bảo thủ trong Giáo hội). Đặc biệt, các học giả và các nhà lãnh đạo Công Giáo đã hoan nghênh việc tài liệu này áp dụng giáo huấn của Giáo hội về phẩm giá con người vào các vấn đề nhức nhối đương thời như mang thai hộ, lý thuyết phái tính và chiến tranh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tài liệu này không đưa ra những câu hỏi vẫn cần câu trả lời - bao gồm cả các chủ đề đa dạng như tài liệu này tác động như thế nào đến giáo huấn của Giáo hội về hình phạt tử hình, đến việc việc tái khẳng định nhân học truyền thống của Giáo hội có thể hạn chế tác động của Thượng Hội đồng về tính đồng nghị.

1. Tại sao tài liệu lại mất tới 5 năm?

Dignitas Infinita đã cần nhiều thời gian mới xuất hiện. Theo lời giới thiệu bản văn của Đức Hồng Y Fernández, văn phòng giáo lý của Vatican và các cố vấn của nó đã làm việc về tuyên bố này trong hơn 5 năm.

Thực thế, mốc thời gian mà tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đưa ra phù hợp với một báo cáo cho rằng Vatican đang nghiên cứu một tài liệu tập trung vào lý thuyết phái tính từ năm 2018. Được biết, việc sắp xuất bản tài liệu đó đã được sử dụng để biện minh cho việc Vatican ngăn chặn nỗ lực riêng của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ nhằm giải quyết một cách toàn diện thừa tác vụ cho những người xác định LGBTQ, với lý do Vatican muốn là người đầu tiên.

Nhưng bất chấp những gợi ý cho rằng tài liệu về lý thuyết phái tính của Vatican sắp ra mắt, bao gồm cả báo cáo năm 2019 của CNA, nó chưa bao giờ được công bố - cho đến tuần này.

Ngoại trừ việc có vẻ rõ ràng là Dignitas Infinita khác biệt đáng kể về phạm vi và trọng tâm so với tài liệu ở các lần lặp lại trước đó.

Thứ nhất, có những đoạn được cho là đã được đưa vào tài liệu Vatican năm 2018 nhưng không có trong phiên bản cuối cùng, bao gồm những đoạn xem xét sâu sắc hơn bản chất của bản sắc phái tính và cung cấp các hướng dẫn mục vụ về thừa tác vụ bí tích cho những người chuyển giới. Bản chất mục vụ và toàn diện hơn của những đoạn này cho thấy lý thuyết giới tính là trọng tâm quan trọng hơn nhiều trong những lần lặp lại trước đó của những gì đã trở thành Dignitas Infinita, nhiều hơn cả sáu đoạn dành cho chủ đề trong phiên bản cuối cùng muốn ngụ ý.

Tất nhiên, chúng ta biết rằng khi Đức Hồng Y Fernández trình bản thảo cuối cùng của văn bản lên Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào tháng 11 năm 2023, Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu ngài viết lại nó để giải quyết toàn bộ các vấn đề vi phạm phẩm giá con người, chẳng hạn như chiến tranh và nghèo đói.

Nhưng tại sao Đức Giáo Hoàng lại đưa ra quyết định sau 5 năm diễn ra tiến trình nhằm thay đổi đáng kể phạm vi của tài liệu – đặc biệt là sau khi ban đầu nó được coi là một phản ứng chủ yếu đối với lý thuyết giới tính và tình dục, và Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã bị ngăn cản tiến tới vì những lý do đó? Cách xử lý lý thuyết phái tính của Dignitas Infinita đã được nhiều người hoan nghênh như một đóng góp đáng hoan nghênh cho chủ đề này, nhưng có vẻ lạ là phản ứng tập thể của các giám mục Hoa Kỳ đã bị trì hoãn trong hơn 5 năm - một giai đoạn mà lý thuyết giới tính chắc chắn đã phát triển sâu xa hơn trong Văn hóa và xã hội Mỹ - chỉ vì sáu đoạn trong bản văn (cuối cùng).

Một số người thậm chí còn suy đoán rằng Dignitas Infinita lạc quan hơn đã được xuất bản như một phương tiện để đánh lạc hướng khỏi hậu quả liên quan đến Fiducia Supplicans - mặc dù điều đó dường như không phải là sự cân nhắc chính, vì Đức Hồng Y Fernández đã trình bản thảo cuối cùng của tài liệu cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô trọn một tháng trước khi tuyên bố về phước lành cho người đồng tính được công bố.

Dù lý do cho sự chậm trễ là gì, các nhà lãnh đạo Giáo hội đều rất biết ơn khi có được sự hướng dẫn của Vatican về lý thuyết phái tính, ngay cả khi nó kém toàn diện hơn những gì họ mong đợi.

2. Còn Thượng Hội đồng và các Nhóm nghiên cứu thì sao?

Dignitas Infinita là tài liệu cao cấp thứ hai của Vatican được xuất bản giữa phiên họp thứ nhất và thứ hai của Thượng Hội đồng về Tính đồng nghị, trực tiếp đề cập đến một chủ đề được nêu ra tại Thượng hội đồng. Tài liệu đầu tiên là Fiducia Supplicans, bị chỉ trích gay gắt vì thúc đẩy phương thức mục vụ đối với những người Công Giáo bị thu hút bởi người đồng giới, một phương thức nhất quyết đã không được thông qua tại phiên họp tháng 10 năm 2023, làm dấy lên mối lo ngại cho rằng Thượng hội đồng thực sự là một chương trình biểu diễn không được ưa thích nhưng cần phải làm.

Dignitas Infinita rõ ràng được khai triển mang tính cộng tác nhiều hơn Fiducia Supplicans - xét cho cùng, phải mất hơn 5 năm để công bố và trải qua nhiều vòng xem xét khác nhau của các thành viên và cố vấn Bộ Giáo lý Đức tin. Nhưng giống như Fiducia Supplicans, tuyên bố mới đưa ra một sự can thiệp đáng chú ý vào một chủ đề dường như đã được đặt ra để xem xét sâu hơn trong tiến trình thượng hội đồng: lý thuyết phái tính.

Thực thế, Vatican gần đây đã công bố thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên biệt của Thượng Hội đồng để “diễn giải lại” các phạm trù truyền thống của nhân học Công Giáo, nhằm bảo đảm việc kinh nghiệm mục vụ lên khuôn tín lý. Nhóm, bao gồm các nhà thần học và quan chức giáo triều chọn lọc, sẽ tiếp tục công việc của mình sau phiên họp cuối cùng của Thượng Hội đồng vào tháng 10, dẫn đến suy đoán rằng nó có thể là phương tiện để thay đổi nền tảng giáo huấn của Giáo hội về các vấn đề như bản sắc, hiện thân và sự thu hút giới tính.

Nhưng Dignitas Infinita mạnh mẽ tái khẳng định nhân học truyền thống của Giáo hội, nhấn mạnh rằng thân xác thể lý của một người, bao gồm sự kiện nó có giới tính, là “một hồng ân của Thiên Chúa”, vốn “phải được chấp nhận với lòng biết ơn và được đặt để phục vụ điều thiện” tương phản sự chấp nhận biết ơn này với ước muốn “tự quyết định cá nhân dẫn đến sự nhượng bộ trước cám dỗ lâu đời muốn biến mình thành Thiên Chúa”.

Việc tái khẳng định tín lý mạnh mẽ này dường như cắt giảm hoặc hạn chế những gì mà nhóm nghiên cứu của Thượng Hội đồng tập trung vào việc đánh giá lại các phạm trù nhân học của Giáo hội có thể tiếp cận được. Và, nếu vậy, nó có thể sẽ gây ra những lời chỉ trích từ một số người Công Giáo cấp tiến rằng Thượng hội đồng, tuy là một công việc to lớn, nhưng lại giống như một con hổ giấy. Mặt khác, việc nhóm nghiên cứu tập trung vào thực hành mục vụ như một ảnh hưởng đối với tín lý cho thấy rằng những người tìm kiếm những thay đổi lớn vẫn có thể có cơ hội.

3. Lời dạy của Giáo hội về hình phạt tử hình có thay đổi không - Một lần nữa?

Triều giáo hoàng của Đức Phanxicô đã được đánh dấu bằng một số thay đổi đáng kể trong ngôn ngữ được sử dụng để mô tả giáo huấn của Giáo hội về hình phạt tử hình, nhưng Dignitas Infinita lại chứa đựng một thay đổi khác.

Tuyên bố khẳng định rằng hình phạt tử hình “vi phạm phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, bất kể hoàn cảnh nào”.

Điều này dường như dựa trên những thay đổi năm 2018 đối với Sách Giáo lý, trong đó mô tả hình phạt tử hình là “không thể chấp nhận được” vì nó làm suy yếu “quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người”. Sự thay đổi này là hợp lý, một phần vì “người ta ngày càng nhận thức được rằng phẩm giá con người không bị mất đi ngay cả sau khi phạm những tội ác rất nghiêm trọng”.

Trước đó, Sách Giáo lý được Thánh Gioan Phaolô II phê chuẩn đã dạy rằng hình phạt tử hình có thể là một phương tiện hợp pháp để trừng phạt tội phạm “trong những trường hợp cực kỳ nghiêm trọng”, mặc dù nó nhấn mạnh rằng “nếu có sẵn các phương tiện không đổ máu” để bảo vệ xã hội, “ Cơ quan công quyền nên giới hạn những phương tiện như vậy, vì chúng phù hợp hơn với những điều kiện cụ thể của công ích và phù hợp hơn với phẩm giá con người”.

Tất nhiên, những gì chứa đựng trong Dignitas Infinita không phải là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô chưa từng nói trước đây. Trong một cuộc gặp vào tháng 8 năm 2023 với các tu sĩ Dòng Tên Bồ Đào Nha, ngài nói rằng án tử hình là “một tội lỗi”. “Bạn không thể sử dụng nó, nhưng trước đây thì không như vậy.”

Nhưng giờ đây, quan điểm đó đã được đưa vào tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin (tuyên bố này không mô tả hình phạt tử hình hoặc bất cứ hành vi vi phạm nhân phẩm nào là tội ác về bản chất). Một số người, như Đức Hồng Y Wilton Gregory của Washington, coi đây đơn giản là bước tiếp theo trong việc Giáo hội củng cố vững chắc việc phản đối án tử hình. Nhưng những người khác lo ngại rằng khi khẳng định rằng hình phạt tử hình là vi phạm nhân phẩm mọi lúc mọi nơi, giáo huấn của Đức Phanxicô thể hiện sự phá vỡ truyền thống của Giáo hội, cho thấy rằng Giáo hội trước đây đã dạy sai hoặc chính Đức Giáo Hoàng đã sai.

Đó là một cuộc tranh cãi chắc chắn chưa được giải quyết trước Dignitas Infinita, nhưng bây giờ có khả năng sẽ bùng phát trở lại sau tuyên bố này - ít nhất là trong ngắn hạn.

4. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo về Lý thuyết phái tính?

Như đã lưu ý, Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã chờ đợi một thời gian dài để Vatican công bố tài liệu riêng của mình đề cập trực tiếp đến lý thuyết phái tính. Giờ đây, liệu các giám mục Hoa Kỳ có tận dụng cơ hội để giải quyết vấn đề một cách toàn diện hơn không?

Có lẽ. Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ Chieko Noguchi đã nói với giới truyền thông rằng các giám mục “rất biết ơn” khi nhận được tuyên bố này và “sẽ nghiên cứu và suy gẫm về nó”. Và như Cha Raymond de Souza đã lưu ý, tài liệu mới có thể sẽ “mở ra những con đường mới để thảo luận, biện giải và truyền giáo” – và có lẽ cả việc chăm sóc mục vụ.

Tất nhiên, các giám mục Hoa Kỳ đã không ngồi yên trước lý thuyết phái tính trong khi Vatican chuẩn bị cho Dignitas Infinita. Vào tháng 3 năm 2023, Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã ban hành một thông tư mang tính giáo lý nhấn mạnh rằng các bệnh viện Công Giáo không thể cung cấp các biện pháp can thiệp nhằm “chuyển đổi các đặc điểm giới tính của cơ thể con người thành đặc điểm giới tính của người khác giới” và tiếp theo đó vào tháng 6 năm 2023 bằng cách phê duyệt việc xây dựng các hướng dẫn cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe về các vấn đề chuyển giới. Một số giám mục Hoa Kỳ cũng đã cung cấp hướng dẫn giáo lý và mục vụ trong các giáo phận của họ, chẳng hạn như Tổng giáo phận Milwaukee, Tổng giáo phận thành phố Oklahoma và Giáo phận Arlington.

Nhưng bây giờ có lẽ họ đã được sự đồng ý của Vatican, Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ có thể đưa ra một cách tiếp cận thống nhất về lý thuyết phái tính, không chỉ cung cấp một sự tham gia giáo lý toàn diện hơn về hiện tượng này, mà còn cung cấp cho người Công Giáo Hoa Kỳ hướng dẫn thực tế về một số vấn đề mục vụ hóc búa.

Hơn nữa, như nhà thần học Abigail Favale của Notre Dame đã nói với tờ National Catholic Register, cách xử lý lý thuyết phái tính của Dignitas Infinita, chẳng hạn như dòng quả quyết mạnh như “quả bom” của nó rằng “tất cả những nỗ lực nhằm che đậy việc đề cập đến sự khác biệt giới tính không thể loại bỏ giữa nam và nữ cần phải bị bác bỏ,” cung cấp một “lan can” giáo lý rõ ràng có thể giúp thiết lập các giới hạn cho sự tham gia mục vụ, không chỉ liên quan đến các can thiệp y tế, mà còn cả việc sử dụng một cách thích hợp ngôn ngữ, trang phục và các cơ sở dành cho một giới tính mà thôi.

Vì vậy, trong khi tài liệu được cho là đã trì hoãn một phản ứng toàn diện hơn đối với lý thuyết phái tính, điều mà nhiều nhà lãnh đạo Công Giáo đã mong muốn trong nhiều năm, thì việc công bố nó có thể sẽ tạo ra sự tập trung mạnh mẽ hơn vào vấn đề này.
 
Đức Giáo Hoàng cần thời gian để phân định việc bổ nhiệm tân Hồng Y Giám quản Rôma
Đặng Tự Do
18:00 13/04/2024


Một tuyên bố do Văn phòng Truyền thông của Giáo phận Rôma đưa ra cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đang dành thời gian để “thực hiện một sự phân định lành mạnh” trước khi bổ nhiệm Đức Hồng Y mới là Đại diện của ngài ở Rôma.

Sáng thứ Hai ngày 8 tháng 4, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Hội đồng Giám mục giáo phận Rôma đã được tổ chức tại dinh Tông Tòa.

Vì chức vụ của Đức Hồng Y Giám Quản rất tế nhị, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo với các giám mục, và những người cộng tác thân cận của ngài rằng ngài sẽ dành thời gian để đưa ra một nhận định lành mạnh về hình dáng của người mà ngài sẽ bổ nhiệm đảm nhận vai trò này. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các giám mục tiếp tục thừa tác vụ mục vụ và các hoạt động hành chính mà các ngài đã bắt đầu.

Như đã được dự kiến trước bởi Điều 14 triệt 3 của Tông Hiến In Ecclesiarum Communione liên quan đến việc sắp xếp Giám Quản Rôma, trong thời gian chức vụ của Đức Hồng Y Đại Diện còn trống, mọi chức năng và quyền hạn của nó, bao gồm cả quyền đại diện hợp pháp, sẽ được thực thi bởi Phó Giám quản, là Đức Cha Baldassare Reina.


Source:Vatican News
 
Thiếu niên Idaho bị bắt vì âm mưu tấn công nhà thờ, giết Kitô hữu theo lệnh ISIS
Đặng Tự Do
18:01 13/04/2024


Bộ Tư pháp đã bắt giữ một thanh niên 18 tuổi đến từ Coeur d'Alene, Idaho, người được cho là đã lên kế hoạch giết các Kitô hữu và đốt phá các nhà thờ trong thị trấn của anh ta để tiếp tục sứ mệnh của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Merrick Garland cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư, 10 Tháng Tư.

Theo ông Garland, Alexander Scott Mercurio có ý định giết Kitô hữu ở nhà thờ gần nhất, đốt tòa nhà, sau đó cướp một chiếc xe hơi và làm điều tương tự ở các nhà thờ khác gần đó. Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, anh ta đã lên kế hoạch còng tay cha mình và bịt miệng cha mình để có thể cướp súng của ông nhằm thực hiện các vụ tấn công.

Mercurio lọt vào tầm ngắm của Cục Điều tra Liên bang khi anh ta cố gắng hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố nước ngoài, bao gồm cả ISIS, khi anh ta 17 tuổi. Sau đó, anh ta đã liên lạc với những cá nhân mà anh ta tin là có liên kết với ISIS nhưng thực ra lại là các nhân viên FBI giả danh ISIS.

Mercurio được cho là đã nói với các nguồn tin này rằng hắn dự định tấn công các nhà thờ vào ngày 8 tháng 4, tức là hai ngày trước khi kết thúc tháng Ramadan và lễ kỷ niệm Eid al-Fitr. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng cáo buộc rằng anh ta đã tuyên thệ với ISIS và mua các vật liệu mà anh ta dự định thực hiện cuộc tấn công, bao gồm cả các hộp đựng butan.

Mercurio bị buộc tội cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất hoặc nguồn lực cho một tổ chức khủng bố nước ngoài được chỉ định và phải đối mặt với án tù liên bang lên tới 20 năm nếu bị kết án.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nhấn mạnh rằng: “Nhờ những nỗ lực điều tra của FBI, bị cáo đã bị bắt giữ trước khi kịp hành động và hiện anh ta bị buộc tội cố gắng hỗ trợ sứ mệnh khủng bố và bạo lực của ISIS”. “Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục không ngừng truy đuổi, ngăn chặn và buộc tội những kẻ thực hiện hành vi khủng bố chống lại người dân và lợi ích của Hoa Kỳ.”

Theo các tin nhắn được cho là do Mercurio gửi tới một cuộc trò chuyện nhóm được mã hóa nhằm tìm cách tạo điều kiện tài trợ cho các tổ chức khủng bố Hồi giáo, chàng trai 17 tuổi khi đó cho biết anh có “cha mẹ theo Kitô giáo và rất bảo thủ”. Anh ta được cho là đã nói với một nguồn tin FBI rằng gia đình anh ta “áp bức” anh ta bằng cách ngăn cản anh ta không cho theo đạo Hồi.

Vào tháng 12 năm 2023, khi bày tỏ nghi ngờ về việc thực hiện hành động khủng bố, Mercurio được cho là đã nói với một trong những nguồn tin của FBI rằng anh ta “chỉ muốn chết và mọi vấn đề của tôi sẽ biến mất.” Vào ngày 3 tháng 4, anh ta được cho là đã gặp một trong những nhân viên của FBI, mà anh ta nghĩ rằng là một thành viên của ISIS, và bày tỏ ý định thực hiện các cuộc tấn công. Anh ta cũng được cho là đã nói với các nguồn tin rằng anh ta muốn trở thành một vị tử đạo vì đạo Hồi.

Đặc vụ Shohini Sinha của FBI Thành phố Salt Lake cho biết trong một tuyên bố: “Vụ án này sẽ giúp bạn nhận ra sự nguy hiểm của việc tự cực đoan hóa, vốn là mối đe dọa thực sự đối với cộng đồng của chúng ta”.


Source:Catholic News Agency
 
Thống đốc Missouri từ chối khoan hồng cho tử tù bất chấp sự phản đối của Công Giáo
Đặng Tự Do
18:02 13/04/2024


Thống đốc Mike Parson của Missouri hôm thứ Hai đã từ chối yêu cầu khoan hồng cho kẻ sát nhân bị kết án Brian Dorsey, kẻ dự kiến sẽ bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc vào tối ngày 9 tháng 4 trong vụ hành quyết đầu tiên của tiểu bang vào năm 2024.

Dorsey, 52 tuổi, bị bắt năm 2006 và sau đó bị kết tội bắn chết em họ Sarah Bonnie và chồng cô là Ben. Các luật sư của Dorsey lập luận rằng anh ta đang bị rối loạn tâm thần do ma túy, vì anh ta bị trầm cảm mãn tính và nghiện cocaine vào thời điểm xảy ra vụ giết người.

Các giám mục Công Giáo của Missouri đã mạnh mẽ kêu gọi các tín hữu liên lạc với Thống Đốc Parson và yêu cầu ông ta hoãn lại việc hành quyết Dorsey, viện dẫn giáo huấn Công Giáo về việc không thể chấp nhận án tử hình. Nếu Parson khoan hồng cho Dorsey, đây sẽ là lần đầu tiên ông ta khoan hồng cho một tử tù trong suốt 6 năm làm thống đốc của mình. Missouri là một trong những bang có nhiều án tử hình nhất trong số các bang của Mỹ, chỉ riêng trong năm 2023 đã thực hiện 4 vụ hành quyết và là một trong 5 tiểu bang duy nhất thực hiện các vụ hành quyết vào năm ngoái.

Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, phản ánh bản cập nhật do Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành vào năm 2018, mô tả án tử hình là “không thể chấp nhận được” và là “sự tấn công vào quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người” (Số 2267). Sự thay đổi này phản ánh sự phát triển của giáo lý Công Giáo trong những năm gần đây. Thánh Gioan Phaolô II, gọi án tử hình là “tàn nhẫn và không cần thiết”, đã khuyến khích các Kitô hữu “ủng hộ sự sống một cách vô điều kiện” và nói rằng “phẩm giá của sự sống con người không bao giờ bị tước bỏ, ngay cả trong trường hợp một người đã phạm tội đại ác.”

Bản án tử hình của Dorsey đã thu hút được sự chú ý chặt chẽ. Trong hơn 17 năm ở trong tử tù, Dorsey không vi phạm gì và làm thợ cắt tóc cho các tù nhân, quản giáo, nhân viên - được tin cậy sử dụng các dụng cụ có khả năng gây chết người. Theo Trung tâm Thông tin Hình phạt Tử hình, một nhóm gồm 72 sĩ quan cải huấn hiện tại và trước đây của Missouri đã nộp và ký một lá thư xác nhận tính cách của anh ta, đồng thời yêu cầu Parson khoan hồng cho Dorsey và giảm án tử hình cho anh ta.

Ngoài ra, các luật sư của Dorsey đã lập luận rằng các quy trình thực thi của Bộ Cải Huấn Missouri, sẽ ngăn cản Dorsey “có bất kỳ cuộc thảo luận hoặc tham gia tâm linh có ý nghĩa nào vào nghi thức tôn giáo cuối cùng của anh ta với cố vấn tinh thần của mình,” tờ Kansas City Star đưa tin.

Bất chấp sự phục hồi rõ ràng của anh ta, Tòa án Tối cao Missouri đã lên lịch xử tử Dorsey vào tháng 12 năm ngoái. Dorsey đã kháng cáo vụ việc của mình lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, nơi vẫn có thể tạm dừng việc xử tử anh ta bất chấp việc Parson từ chối sự khoan hồng.

Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Missouri, tổ chức ủng hộ chính sách công thay mặt cho năm giám mục của tiểu bang, nói rằng ngoài việc Dorsey “đã phải chịu đựng chấn thương thể chất và tinh thần đáng kể thời thơ ấu”, anh ta cũng đã tuyên bố rằng sự trợ giúp luật sư là không hiệu quả của luật sư. Vị luật sư ấy chỉ được trả một khoản phí cố định nhỏ để bào chữa cho anh ta - đã đưa anh ta vào một thỏa thuận nhận tội mà không phản đối khả năng bị tử hình.

Ngoài việc gửi yêu cầu khoan hồng cho Parson,Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Missouri còn tổ chức một “cuộc biểu tình tôn trọng” bên ngoài văn phòng thống đốc tại Tòa nhà Đại hội Bang Missouri ở Thành phố Jefferson từ trưa đến 1 giờ chiều thứ Ba. Các Giám Mục đã kêu gọi công chúng tham dự cuộc biểu tình và liên hệ với thống đốc để bày tỏ sự ủng hộ đối với sự khoan hồng.

Các Giám Mục lưu ý: “Giáo Hội Công Giáo phản đối mạnh mẽ án tử hình vì nó coi thường sự thiêng liêng và phẩm giá của sự sống con người”.


Source:Catholic News Agency
 
Hướng tới một Giáo hội tuyên xưng
Vũ Văn An
18:17 13/04/2024

Francis X. Maier, trên The Catholic Thing, ngày 28 tháng 2 năm 2024, nói về khía cạnh tuyên xưng của Giáo Hội.

Ông bắt đầu bằng một câu đố vui. Ai đã nói những lời sau đây?Sự điên rồ của học thuyết cứu chuộc Kitô giáo thực sự không phù hợp với thời đại chúng ta chút nào. Tuy nhiên, có những người học rộng, có học thức đang chiếm giữ những địa vị cao trong đời sống công cộng, bám chặt lấy nó với niềm tin của một đứa trẻ. Đơn giản là không thể hiểu nổi làm sao người ta lại có thể coi giáo lý cứu chuộc của Kitô giáo như một kim chỉ nam cho cuộc sống khó khăn ngày nay… Trong khi những nhà khoa học uyên bác nhất và khôn ngoan nhất phải vật lộn cả đời để nghiên cứu chỉ một trong những quy luật của tự nhiên, thì một [linh mục nông thôn] nhỏ bé lại có quyền quyết định vấn đề này dựa trên kiến thức tôn giáo của mình. Người ta chỉ có thể coi thường một màn trình diễn đáng tởm như vậy. Một hội thánh không theo kịp kiến thức khoa học hiện đại sẽ bị diệt vong.

Nghe có vẻ quen? Nó nên như vậy. Có lẽ đó là lời của một người vô thần nổi tiếng như Richard Dawkins, hay Sam Harris, hay Daniel Dennett? Hoặc có thể nó thuộc về một thành viên của ban giáo sư Harvard hoặc Yale ngày nay? Cả hai đều là những lựa chọn rất hợp lý. Nhưng cả hai đều sai.

Thực ra, nó là lời lẽ của nhà tuyên truyền Đức Quốc xã Joseph Goebbels. Ông đã nguệch ngoạc ghi lại những dòng chữ đó trong nhật ký của mình vào những năm 1930.

Vâng, tôi biết, nước Mỹ năm 2024 cách Đức những năm 1930 rất xa. Và vâng, tất nhiên, những gì đã xảy ra ở đó thì không thể xảy ra ở đây. Lịch sử không bao giờ lặp lại. Nhưng điều đó không cần thiết, bởi vì những khuôn mẫu suy nghĩ và hành vi của con người làm nên lịch sử thì luôn lặp lại.

Chúng ta đã sống trong tình trạng bị giám sát. Ở Trung Quốc, đó là chính sách của nhà nước. Đây là một dự án cộng đồng được chia sẻ. Phiên bản của chúng ta tinh tế hơn những tiền lệ xấu xí của nó, nhưng nó cũng có sức lan tỏa và thấu xuốt hơn. Chúng ta củng cố nó mỗi khi chúng ta đăng ký quyền riêng tư của mình bằng cách tải xuống ứng dụng điện thoại hoặc máy tính mới.

Và cần nhớ rằng, cách đây không lâu, một đội đặc nhiệm của FBI đã đột kích vào nhà của một người đàn ông ủng hộ sự sống vô tội – Mark Houck – vì một tội danh hành hung giả mà anh ta đã được tha bổng tại địa phương và nhanh chóng được trắng án lần nữa vào năm 2007 ở tòa án liên bang. Bắt nạt hiện là phương pháp áp dụng của tầng lớp lãnh đạo “được khai sáng” của chúng ta.

Nhưng tôi đi đâu đây với điều này?

Mùa xuân năm nay đánh dấu kỷ niệm 90 năm Tuyên bố Barmen. Nếu điều đó khiến tạo ra những cái nhìn trống rỗng thì đó là điều dễ hiểu. Người Mỹ chúng ta có xu hướng kém về lịch sử, đặc biệt khi nó liên quan đến các sự kiện vượt ra ngoài biên giới của chúng ta. Vì vậy, đây là thông tin cơ bản: Vào tháng 5 năm 1934, Liên đoàn Khẩn cấp của các Mục sư (Tin lành) Đức đã tổ chức một hội nghị ở thành phố Barmen. Từ đó xuất hiện Tuyên bố. Được soạn thảo phần lớn bởi nhà thần học Karl Barth, nó là sự bác bỏ gay gắt những nỗ lực của Ki-tô giáo Đức nhằm ủng hộ và khẳng định Chủ nghĩa Quốc xã.

Ngày nay phần lớn tuyên bố, dù được viết một cách mạnh mẽ, dường như không còn phù hợp với người Công Giáo Mỹ. Hoàn cảnh của chúng ta rất khác so với cuộc khủng hoảng Tin lành ở Đức cách đây gần một thế kỷ. Nhưng bản văn Barmen cũng đánh dấu sự ra đời của phong trào “Giáo hội Tuyên xưng” ở Đức, do Dietrich Bonhoeffer đồng sáng lập và phát triển một cách nhiệt tình. Và trong đó ẩn chứa một bài học vượt thời gian và biên giới.

Thuật ngữ “tuyên xưng” có một số ứng dụng. Chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình, nhưng chúng ta cũng xưng nhận đức tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội của Người. Trong Bí tích Rửa tội, các Kitô hữu được coi là “những người tuyên xưng” từ bản chất. Đó là ơn gọi của chúng ta. Chúng ta có nhiệm vụ phải làm chứng hoặc tuyên xưng đức tin của mình qua gương sống của mình; trong những gì chúng ta nói và trong những gì chúng ta làm.

Năm 1933, Vatican đã ký một Hiệp ước với Đế chế thứ ba để bảo vệ (về lý thuyết) các tín hữu và lợi ích của Công Giáo Đức. Đến năm 1934, Đức Quốc xã đã vi phạm nó. Quan điểm của Tuyên bố Barmen năm 1934 và của “Giáo hội Tuyên xưng” ở Đức là đưa ra một bằng chứng phản bác mạnh mẽ việc Quốc xã hóa Giáo hội Tin lành Lutheran chính thức của quốc gia và các cộng đồng Thệ phản khác. Cuối cùng, vai trò của Bonhoeffer trong Giáo hội Tuyên xưng đã khiến ông phản kháng hoàn toàn chế độ Đức Quốc xã và bị xử tử bằng cách treo cổ chỉ vài tuần trước khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

Chúng ta đang sống trong một thời đại khác với những thách thức khác. Nhưng có lẽ không quá khác biệt như chúng ta nghĩ. Trong gần ba năm làm việc cho cuốn sách True Confessions [Những Lời Tuyên xưng Đích thật] (xuất bản ngày hôm qua), tác giả đã tìm thấy rất nhiều thiện chí, lòng nhiệt thành và niềm hy vọng nơi những người Công Giáo Mỹ trung thành.

Nhưng chữ chủ chốt trong câu trên là trung thành. Tự nhận mình là người Công Giáo trong khi ngoan ngoãn tuân theo một nền văn hóa coi thường Lời Chúa và vi phạm đức tin của chúng ta chỉ đơn giản là một cách thuận tiện để lừa dối bản thân và mọi người khác. Đó là liều thuốc gây mê hữu ích cho lương tâm.

Nhưng Thiên Chúa không bị lừa. Chúng ta cần nhớ mình là ai, chúng ta phục vụ ai và tại sao chúng ta lại ở đây với tư cách là Kitô hữu. Chúng ta cần phải là những người tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội của Người. Mọi ngày, mỗi ngày. Trong mọi sự.

Như một giám mục cấp cao đã nói với tác giả trong quá trình phỏng vấn:

“Tôi lớn lên trong một nền văn hóa Công Giáo cực kỳ ấm áp và phóng khoáng. Điều đó đã biến mất. Chúng ta không còn có thể tin cậy vào nền văn hóa hỗ trợ đời sống Kitô hữu nữa. Những gì chúng ta có hiện nay ở đất nước chúng ta, tốt nhất, chỉ là sự khoan dung tôn giáo như một sở thích cá nhân dành cho những người yếu đuối mê tín bám vào những giấc mơ thời thơ ấu của họ. Tệ nhất là chúng ta ngày càng phải đối đầu với sự căm ghét thực sự, sự cố chấp hoàn toàn đối với đức tin tôn giáo. Điều này thật mỉa mai, bởi vì chưa bao giờ có một phong trào cải cách tiến bộ nào trong lịch sử nước Mỹ mà không được sinh ra từ tôn giáo. Chúng ta gần như quay trở lại thời kỳ Cách mạng Pháp. Chúng ta có một nhóm Jacobins đầy nhiệt huyết đang điều hành xã hội, những người thực sự nghĩ rằng chính phủ nên kiểm soát mọi thứ... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt lời cầu nguyện của Tổng lãnh thiên thần Michael lên tấm gương tủ thuốc của mình. Nhưng tôi đã làm. Bây giờ tôi đọc kinh đó mỗi sáng khi cạo râu. Một cái ác hoàn toàn, nguyên con tồn tại trên thế giới và đó là thế lực mạnh nhất trong vũ trụ. Trừ một.

Dietrich Bonhoeffer đã đúng. Thế giới của ông cần một Giáo hội tuyên xưng, và ông sẵn lòng liều mạng vì điều đó. Thời gian đã thay đổi. Hoàn cảnh đã thay đổi. Nhưng nhu cầu thì không.

Bài học rất đơn giản: Chúng ta cần phải là những Ki-tô hữu tuyên xưng. Và chúng ta cần một Giáo hội Tuyên xưng.
 
Điện văn của Đức Giáo Hoàng gởi Đức Tổng Giám Mục Anthony Colin Fisher của Sydney chia buồn về vụ tấn công bạo lực
Đặng Tự Do
18:48 13/04/2024
Tòa Thánh vừa công bố Điện văn của Đức Giáo Hoàng, do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ký, gởi Đức Tổng Giám Mục Anthony Colin Fisher của Sydney chia buồn về vụ tấn công bạo lực ở Sydney, Australia, diễn ra hôm Thứ Bẩy, 13 Tháng Tư.

Bức điện viết như sau:

Kính gởi: Đức Cha Anthony Fisher

Tổng Giám Mục Sydney

Đức Thánh Cha Phanxicô vô cùng đau buồn khi biết về cuộc tấn công bạo lực ở Sydney, và ngài gửi đến Đức Cha sự bảo đảm về sự gần gũi tinh thần của ngài với tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm họa vô nghĩa này, đặc biệt những người hiện đang đau khổ về sự mất mát người thân yêu. Ngài cũng cầu nguyện cho những người quá cố, những người bị thương, cũng như những người phản ứng đầu tiên, và kêu cầu ơn an ủi, sức mạnh, và phúc lành của Thiên Chúa trên đất nước.

+Hồng Y Pietro Parolin

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
 
Sáu người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao ở trung tâm thương mại Sydney
Đặng Tự Do
19:05 13/04/2024
Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Six Killed in Sydney Mall Stabbing Attack”.

Theo cảnh sát, ít nhất sáu người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao tại một trung tâm mua sắm ở Sydney, Australia, trước khi một nữ cảnh sát bắn chết nghi phạm.

Thanh tra Cảnh sát New South Wales Karen Webb cho biết những người thiệt mạng bao gồm 5 người phụ nữ và một người đàn ông. Trong số này, một phụ nữ chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng, những người còn lại chết ngay tại hiện trường.

Tám người, trong đó có một đứa trẻ 9 tháng tuổi, đã được đưa đến bệnh viện vì bị thương trong vụ tấn công, The Sydney Morning Herald đưa tin.

Trợ lý Cảnh sát New South Wales Anthony Cooke cho biết một kẻ tấn công đơn độc đã bước vào một nhà hàng trong trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction vào khoảng 3h10 chiều giờ địa phương hôm thứ Bảy.

Anh ta rời khỏi trung tâm và quay trở lại 10 phút sau đó khi “anh ta giao chiến với khoảng 9 người” và đâm họ “bằng vũ khí anh ta mang theo”.

Một nữ cảnh sát đã “đối mặt với kẻ phạm tội”, kẻ này quay sang cô và giơ dao. Cooke nói: “Cô ấy đã nổ súng và hung thủ hiện đã chết.

Tuyên bố của cảnh sát về sự việc nghiêm trọng tại Westfield Bondi Junction được đưa ra ngay trước 4 giờ chiều và hàng trăm người đã được di tản khỏi trung tâm mua sắm.

“Chúng tôi vẫn đang kêu gọi mọi người không đến khu vực này”, phát ngôn nhân của Cảnh sát New South Wales nói với Newsweek.

Một nhân chứng cho biết họ nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên mặt đất và trốn trong một cửa hàng bán đồ trang sức. “Đó là điều tồi tệ nhất từ trước đến nay, ai lại làm điều đó với mọi người?” Một người phụ nữ giấu tên đứng bên ngoài trung tâm thương mại cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Sky News.

“Tôi không nhìn thấy anh ta vì tôi đang chạy, điều đó thật điên rồ, thật là điên rồ,” cô nói. “Tôi chỉ nghĩ mình sắp chết.” Một nhân chứng nam trong trung tâm thương mại cho biết anh nghe thấy 5 tiếng súng rồi im lặng.

Brendan Blomeley, người đang cùng hai con ở Westfield khi nghe thấy hai tiếng súng, nói với đài ABC của Australia: “Thật đáng sợ, thật đau khổ” và rằng ông cùng gia đình phải trốn trong một cửa hàng cùng hàng trăm người khác. “Đó thật là một trong những tình huống mà bạn không mong muốn xảy ra với bất kỳ ai,” anh nói.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã viết trên X, “Thật bi thảm, nhiều thương vong đã được báo cáo và suy nghĩ đầu tiên của tất cả người dân Úc là hướng về những người bị ảnh hưởng và những người thân yêu của họ.”

“Trái tim của chúng tôi hướng về những người bị thương và chúng tôi gửi lời cảm ơn đến những người chăm sóc họ cũng như cảnh sát dũng cảm và những người ứng cứu đầu tiên của chúng tôi.”

Albanese sau đó cho biết trong một cuộc họp báo rằng nhà chức trách sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và có vẻ như kẻ tấn công đã “hành động một mình”.

Ông nói thêm: “Động cơ vẫn chưa được biết và suy đoán về điều đó sẽ không hữu ích vào lúc này”.

Trong một tuyên bố, Penny Sharpe, quyền thủ hiến bang New South Wales, cho biết: “Tôi bị sốc trước báo cáo về nhiều người thương vong tại Bondi Junction vào cuối chiều nay.

“Suy nghĩ của tôi và Chính phủ New South Wales hướng về các nạn nhân, gia đình họ và những người ứng phó đầu tiên vào thời điểm này, cũng như những người có thể đã phải chứng kiến những sự kiện kinh hoàng này.”

Source:Newsweek
 
Một thảm họa ít khi xảy ra tại Úc Châu, một châu lục hiền hòa… Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ giết người ở một khu Thương mại Sydney.
Thanh Quảng sdb
20:20 13/04/2024
Một thảm họa ít khi xảy ra tại Úc Châu, một châu lục hiền hòa… Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ giết người ở một khu Thương mại Sydney.

Một cảnh kinh hoàng đã xảy ra vào lúc 3h20 chiều thứ Bảy tại một khu Thương mại nổi tiếng tại một vùng biển du lịch Bondi Junction ở Sydney khi một người đàn ông mặc áo thun của một câu lạc bộ (NRL) bắt đầu đâm chém một cách minh nhiên vào những người đang mua sắm, gây tử thương cho 5 người phụ nữ và một người đàn ông. Nhiều người cũng bị đâm và chạy trốn trong nỗi kinh hoàng và hoảng loạn! Trong số nhiều người bị thương có 8 người phải điều trị tại bệnh viện.

Trong một bức điện tín do Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký, Đức Thánh Cha Phanxicô nói ngài “vô cùng đau buồn” trước vụ tấn công tại một trung tâm thương mại ở Sydney, Australia khiến sáu người thiệt mạng. Ngài bảo đảm với các nạn nhân những tâm tình lời cầu nguyện và sự gần gũi thiêng liêng của ngài.

Trong một bức điện tín do Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký gửi tới Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher, Tổng Giáo phận Sydney, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ nỗi buồn sâu sắc khi biết tin về vụ hành hung bạo lực ở Sydney, Australia, tại một trung tâm thương mại....

Đảm bảo “sự gần gũi tinh thần với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm cảnh vô nghĩa này” và đặc biệt là những người đang đau buồn vì mất người thân, Đức Thánh Cha đã dâng lời cầu nguyện cho những người đã chết, những người bị thương và những người đang cứu hộ... Trong bức điện thư, ĐTC "cầu nguyện cho dân chúng bằng phước lành thiêng liêng về niềm an ủi và sức mạnh thiêng liêng."

Các nạn nhân

Cảnh sát địa phương nói với truyền thông Úc rằng các nạn nhân tại Trung tâm Thương mại Westfield ở Bondi Junction là một người đàn ông và 5 phụ nữ, trong đó có một người mẹ của một em bé 9 tháng tuổi bị thương và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng, em bé đã được giải phẫu.

Thủ phạm của vụ tấn công là một gã đàn ông 40 tuổi bị cảnh sát bắt và đang chờ điều tra. Các quan chức thực thi pháp luật tin rằng hành động này không phải vì kỳ thị ý thức hệ hay khủng bố, mặc dù các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Cảnh sát đang nỗ lực để cứu các nạn nhân ở nhiều cửa hàng, máu chảy vương vãi khắp trung tâm mua sắm rất nhộn nhịp này.
 
Văn Hóa
Truyền thống Trí thức Công Giáo trong Thế kỷ Hai mươi, Chương Ba 4
Vũ Văn An
23:11 13/04/2024
Chương ba: thần học và những thống khổ của thời hiện đại, tiếp theo

Trở về Nguồn

Một trong những nhân vật quan trọng khác đã bắt đầu rời xa việc tuân theo học thuyết Tôma nghiêm ngặt—ít nhất là trong số những người vẫn là Công Giáo chính thống—là Marie-Dominique Chenu (1895–1990), một tu sĩ Đa Minh đã nghiên cứu học thuyết Tôma nghiêm ngặt trong bảy năm ở Rôma và đã viết luận án của mình dưới sự chỉ đạo của không ai khác ngoài Garrigou-Lagrange. Công trình tiến sĩ của Chenu dường như nhằm mục đích hướng sự tập chú trong chiêm niệm ra khỏi mối quan tâm đến linh hồn cá nhân và hướng tới chính Thiên Chúa, sử dụng các công cụ khái niệm một phần được tìm thấy nơi Thánh Tôma. Thành thử, ngài trở lại Nhà Đa Minh Le Saulchoir, lâu đài ở Bỉ mà các tu sĩ Đa Minh Pháp đã trốn đến khi các dòng tu bị trục xuất khỏi Pháp vào năm 1903. Ở đó, cách tiêu chuẩn tiếp cận Thánh Tôma là đọc bản văn của ngài từng dòng một, với ít bối cảnh lịch sử hoặc suy tư tâm linh. Chenu không đủ thâm niên để dạy về Thánh Tôma và thay vào đó, ngài giảng về các nguồn giáo phụ của Thánh Tôma—Các Giáo phụ vốn là sợi chỉ xuyên suốt giữa mọi tác giả của thần học mới. Dòng lập luận chính của ngài - hoàn toàn thông thường vào cuối thế kỷ 20, đến lúc đó, kế hoạch của Summa Theologiae như một giải trình về sự xuất phát (exitus) từ và trở về (reditus) với Thiên Chúa đã được công nhận rộng rãi - đó là tác phẩm vĩ đại nhất của Thánh Tôma, là một loại “Hành trình của tâm trí đến với Thiên Chúa”, như Thánh Bonaventura đã đặt tựa đề cho một trong những chuyên luận nổi tiếng nhất của ngài.

Bất chấp những cách làm việc đã được thiết lập và những nghi ngờ vốn coi phương thức “lịch sử” như có tiềm năng là một con dốc trơn trượt hướng tới thuyết duy tương đối và thuyết duy hiện đại, công trình của Chenu và những tài năng cá nhân rõ ràng của ngài đã dẫn đến việc ngài được bổ nhiệm làm nhiếp chính của Le Saulchoir vào năm 1937 ở độ tuổi bốn mươi hai tương đối trẻ. Ngài cũng đưa ra một bài phê bình gay gắt về phương thức lịch sử cũ: Une école de théologie: le Saulchoir [Một trường phái thần học: Le Saulcoir]. Nó đã được Rôma chú ý, và Chenu được triệu tập để tự bảo vệ trước một hội đồng giám khảo, bao gồm cả Garrigou-Lagrange. Trong diễn trình này, ngài buộc phải ký vào một văn bản khẳng định rằng ngài chấp nhận mười “đề xuất” nhìn bề ngoài không có gì là vô lý nhưng lại quá đơn giản hóa và độc đoán. (42) Năm năm sau, cuốn sách được đưa vào Danh mục [sách cấm], và Chenu bị tước nhiệm vụ. Ngài được thuyên chuyển đến École des hautes études [Trường Cao Học] ở Paris, một học viện thế tục. Tại Công đồng Vatican II, ngài là một cố vấn nhưng không phải là nhân vật trung tâm.

Chenu có lẽ là người đầu tiên gây ra một sự hiểu lầm nào đó. Vì nhiều người hiển nhiên theo thuyết duy hiện đại cũng đã sử dụng các nghiên cứu lịch sử trong nỗ lực tương đối hóa giáo huấn Công Giáo, nên một kiểu người theo học thuyết Tôma nào đó coi tất cả các nghiên cứu lịch sử đều có cùng một tinh thần. Điều này không đúng với Chenu. Ngài sử dụng các nghiên cứu lịch sử để cố gắng mở các bản văn của Thánh Tôma, vì chính Thánh Tôma cũng cởi mở đối với việc xem xét các phản bác khác nhau, đồng thời coi trọng hơn các yếu tố Kinh thánh và khía cạnh con người của nhà tư tưởng vĩ đại. Ngài cũng tìm cách hòa giải người khổng lồ trí thức với bậc thầy tâm linh, như gần đây đã có người làm. (43) Không giống như những người theo thuyết duy hiện đại, Chenu biết rằng những người theo học thuyết Tôma nghiêm khắc đã nắm giữ một phần sự thật trong việc bảo vệ các nguyên tắc siêu hình vượt thời gian, nhưng những điều này cần được cân bằng với những sự thật về hành động của Thiên Chúa trong lịch sử, con người, hành động và “việc trở thành”. Những người Thệ phản, những người duy hiện đại trước Chenu và những người Công Giáo sau Vatican II đã coi những ý tưởng như vậy là làm tiêu tan sự nhấn mạnh cũ của Công Giáo về những chân lý vĩnh viễn, nhưng sự tập chú quá mức của họ vào những điều cụ thể và có tính lịch sử không có nghĩa là Chenu đã sai, chỉ có nghĩa là có thể mất thế cân bằng vì có quá nhiều định hướng.

Thật vậy, Chenu có nhiệm vụ viết phần giới thiệu cho nghiên cứu về Thánh Tôma (44), nhằm cho thấy việc một cân bằng khác có thể mang lại cho chủ đề này ra sao, một sự cân bằng không phải là không có những mối quan hệ nào đó từ phía thần học với những người theo học thuyết triết học Tôma như Jacques Maritain, Étienne Gilson và Josef Pieper. Như chúng ta đã thấy trong chương trước, cách tiếp cận này đã thừa nhận một cuộc đối thoại nhất định trong diễn trình hoàn thiện các mục viết riêng lẻ trong Summa [Tổng luận]. Sự hòa giải của các lập trường và tiếng nói khác nhau không phải là một phần nhỏ của diễn trình thần học. Ngoài việc làm phong phú thêm “câu trả lời” đã đạt được như thế, nó cho thấy rằng Thánh Tôma không chỉ viết loại bản văn duy lý một cách thích đáng hơn sản phẩm triết học và thần học đặt cơ sở trên phong trào Ánh sáng, với khát vọng đạt được sự chắc chắn của hình học và luận lý học. Lại càng ít hơn khi ngài chỉ đơn thuần hợp lý hóa để ủng hộ những tín điều được xác định trước. Ngài là một Kitô hữu tìm kiếm mọi ánh sáng có sẵn trong tư tưởng mà ngài đã quen thuộc để trình bày đức tin một cách sống động. Phong trào được gọi là ressourcement [trở về nguồn] đã tìm cách mở rộng tính Công Giáo để bao gồm những gì Thánh Tôma đã đưa vào nghiên cứu về chính Thánh Tôma và suy tư về đạo Công Giáo nói chung.

Ở mức tối thiểu, điều đó có nghĩa là nhận ra rằng hành động lịch sử của Thiên Chúa trong Kinh thánh và trong Giáo hội của Người qua nhiều thế kỷ không chỉ đơn thuần là chất liệu để được biến thành một tập hợp hẹp các tuyên bố hợp lý hẹp hòi. Nhưng trong thế kỷ 21, dù nhiều điều được coi là đương nhiên, phải nói rằng nhiều nỗi sợ hãi được bày tỏ bởi Garrigou-Lagrange và những người phản đối Chenu và những người bạn của ngài về thần học mới đã qua đi. Việc chấp nhận những quan điểm mới tại Công đồng Vatican II đã không dẫn đến việc tái đồng điệu [reattunement] giữa hai phía khác nhau của chân lý Công Giáo—vượt thời gian và lụy thời gian— như có thể thấy trong tác phẩm của Chenu về Thánh Tôma. Đạo Công Giáo, bất chấp có hai vị giáo hoàng trí thức cao, Đức Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI, vẫn gặp khó khăn trong việc bảo vệ các tín điều và luân lý lâu đời. Mặc dù đó không phải là ý định của các ngài, nhưng tốt hơn, những người chỉ trích hệ thống cũ nên nêu rõ những gì họ chống lại hơn là những giới hạn sẽ tồn tại một khi những cách tiếp cận quá nghiêm ngặt đã bị loại bỏ. (45) Sau Công đồng, điều đôi khi gọi là “axit của tính hiện đại” không tìm thấy vật liệu có sức chịu đựng đủ để chứa chúng. Các nhà thần học và giám mục cá nhân đã xuất hiện như những người lãnh đạo trong cuộc đấu tranh, nhưng tình hình còn lâu mới ổn định—đặc biệt ở châu Âu, nhưng ở cả toàn bộ thế giới đã phát triển—và có thể sẽ tiếp tục còn như vậy trong một thời gian tới.

Congar: Giáo hội, hàng ngũ giáo dân, tính hợp đoàn

Trong số những người dọn đường cho Vatican II, có lẽ không ai có ảnh hưởng bằng Yves Congar (1904–1995), một thần học gia khác nghiên cứu triết học và thần học Tôma nhưng rẽ sang nhiều hướng khác nhau. Congar vào chủng viện ở Paris và trở thành học trò của Jacques Maritain. Nhưng kinh nghiệm của ngài trong quân đội, đặc biệt là 5 năm trong nhà tù Đức quốc xã, khiến ngài nhấn mạnh giá trị của sự hiệp nhất Kitô giáo và cải cách Giáo hội. Giống như Chenu, ngài đã tham gia vào phong trào công nhân-linh mục vào thập niên 1950, và kết quả là ngài đã bị loại khỏi vị trí giảng dạy ở Le Saulchoir. Trên thực tế, ngài đã được gửi đến Anh và bị cấm giảng dạy bởi các tu sĩ Đa Minh. Nhưng Đức Gioan XXIII rất nhiệt tình với công việc của Congar và đã bổ nhiệm ngài vào ủy ban soạn thảo các bản văn cho Công đồng Vatican II. Nếu Chenu muốn khôi phục bối cảnh rộng lớn hơn cho thần học, thì Congar mong muốn làm điều tương tự cho một số lĩnh vực, đặc biệt là nghiên cứu về Giáo hội: giáo hội học. Và vì những lý do tương tự: theo quan điểm của ngài, để phản ứng lại các cuộc tấn công của Phong trào Cải cách, Giáo Hội đã thu hẹp các chủ trương của mình vào một vị thế hạn chế và phòng thủ. Ngài tin rằng sự hợp nhất với hầu hết những người Thệ phản là điều rất khó xảy ra do sự chia rẽ sâu xa. Nhưng việc hàn gắn rạn nứt giữa Đông Hy Lạp và Tây Latinh và ít nhất một cách tiếp cận với người Anh giáo dường như có thể xảy ra.

Congar cũng chịu trách nhiệm phần lớn về việc nâng cao ý thức về vai trò của giáo dân trong Giáo hội. (46) Mặc dù mới trong tương phản với sự nhấn mạnh vào phẩm trật, nhưng nó không triệt để như các đối thủ của ngài — và những diễn biến sau đó— làm nó có vẻ như vậy. Có những lập luận Công Giáo khá vững chắc cùng một cung giọng chung như nơi Đức Hồng Y Newman vĩ đại và ngay cả nơi các phong trào giáo dân chính thống như Opus Dei. (Newman, khi được hỏi liệu Giáo hội có cần giáo dân hay không, đã trả lời một cách chua chát rằng nếu không có họ thì Giáo Hội sẽ trông như rất ngu ngốc.) Sự kiện điều này không được hiểu rõ hơn và Giáo hội, như trong giai thoại của Newman, thường được đồng nhất với phẩm trật, được gán cho yếu tố xấu xa là tính phòng ngự của Giáo hội kể từ cuộc Cải cách. Congar lập luận rằng tốt hơn nhiều — và đã thành công trong việc đưa vào chương trình nghị sự tại Công đồng Vatican II—nên nghĩ về Giáo hội như dân Thiên Chúa, mầu nhiệm, và những ý niệm nay đã thành quen thuộc khác. (47) Ngài cũng tham gia vào tuyên ngôn tự do tôn giáo và vào việc cổ vũ tính hợp đoàn.

Tất cả các ý niệm này ngày nay đã trở nên quen thuộc với người Công Giáo. Và, mặc dù tầm quan trọng của ngài đã giảm đi khi những cải cách mà ngài tìm kiếm đã thành công, Congar vẫn được coi là một trong những nhà thần học Công Giáo có ảnh hưởng nhất của thế kỷ XX. Đức Gioan Phaolô II, chịu nhiều ảnh hưởng từ công việc của ngài, đã tấn phong ngài làm Hồng Y vào năm 1994. Nhưng chính Congar cũng nhìn thấy những khó khăn phía trước. Chẳng hạn, ngài sợ văn kiện của công đồng về tự do tôn giáo sẽ dẫn đến việc mọi người nghĩ rằng tất cả các tôn giáo, trong căn bản, đều giống nhau; điều này phần lớn đã xảy ra nơi nhiều người Công Giáo, với những tác động tai hại đối với việc giảng dạy tín lý Công Giáo và cảm thức về Kitô giáo như một đức tin truyền giáo và truyền giảng Tin Mừng, như Đấng Sáng lập nó đã truyền lệnh. Và sẽ không ngoa khi nói rằng những ý tưởng về tính hợp đoàn và hàng ngũ giáo dân trong Giáo hội cũng bị bóp méo đến mức sau Công đồng xem ra như thể giáo dân và thậm chí một số giáo sĩ chống Công Giáo còn nhiều hơn những người Thệ phản thân thiện đến lúc đó. Giống như Chenu, Congar đã mang lại nhiều điều tốt đẹp cho Giáo Hội Công Giáo trong thế kỷ hai mươi. Nhưng xem ra chủ nghĩa cấp tiến văn hóa, vốn ảnh hưởng đến toàn thế giới trong thập niên1960, đã lái công trình của ngài đi theo nhiều hướng mà chính ngài không mong muốn.

Còn 1 kỳ
 
Church Documents
Thủy 14.4/2024
Đặng Tự Do
19:50 13/04/2024
1. Điện văn của Đức Giáo Hoàng gởi Đức Tổng Giám Mục Anthony Colin Fisher của Sydney chia buồn về vụ tấn công bạo lực

Tòa Thánh vừa công bố Điện văn của Đức Giáo Hoàng, do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ký, gởi Đức Tổng Giám Mục Anthony Colin Fisher của Sydney chia buồn về vụ tấn công bạo lực ở Sydney, Australia, diễn ra hôm Thứ Bẩy, 13 Tháng Tư.

Bức điện viết như sau:

Kính gởi: Đức Cha Anthony Fisher

Tổng Giám Mục Sydney

Đức Thánh Cha Phanxicô vô cùng đau buồn khi biết về cuộc tấn công bạo lực ở Sydney, và ngài gửi đến Đức Cha sự bảo đảm về sự gần gũi tinh thần của ngài với tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm họa vô nghĩa này, đặc biệt những người hiện đang đau khổ về sự mất mát người thân yêu. Ngài cũng cầu nguyện cho những người quá cố, những người bị thương, cũng như những người phản ứng đầu tiên, và kêu cầu ơn an ủi, sức mạnh, và phúc lành của Thiên Chúa trên đất nước.

+Hồng Y Pietro Parolin

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh

2. Sáu người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao ở trung tâm thương mại Sydney

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Six Killed in Sydney Mall Stabbing Attack”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Theo cảnh sát, ít nhất sáu người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao tại một trung tâm mua sắm ở Sydney, Australia, trước khi một nữ cảnh sát bắn chết nghi phạm.

Thanh tra Cảnh sát New South Wales Karen Webb cho biết những người thiệt mạng bao gồm 5 người phụ nữ và một người đàn ông. Trong số này, một phụ nữ chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng, những người còn lại chết ngay tại hiện trường.

Tám người, trong đó có một đứa trẻ 9 tháng tuổi, đã được đưa đến bệnh viện vì bị thương trong vụ tấn công, The Sydney Morning Herald đưa tin.

Trợ lý Cảnh sát New South Wales Anthony Cooke cho biết một kẻ tấn công đơn độc đã bước vào một nhà hàng trong trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction vào khoảng 3h10 chiều giờ địa phương hôm thứ Bảy.

Anh ta rời khỏi trung tâm và quay trở lại 10 phút sau đó khi “anh ta giao chiến với khoảng 9 người” và đâm họ “bằng vũ khí anh ta mang theo”.

Một nữ cảnh sát đã “đối mặt với kẻ phạm tội”, kẻ này quay sang cô và giơ dao. Cooke nói: “Cô ấy đã nổ súng và hung thủ hiện đã chết.

Tuyên bố của cảnh sát về sự việc nghiêm trọng tại Westfield Bondi Junction được đưa ra ngay trước 4 giờ chiều và hàng trăm người đã được di tản khỏi trung tâm mua sắm.

“Chúng tôi vẫn đang kêu gọi mọi người không đến khu vực này”, phát ngôn nhân của Cảnh sát New South Wales nói với Newsweek.

Một nhân chứng cho biết họ nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên mặt đất và trốn trong một cửa hàng bán đồ trang sức. “Đó là điều tồi tệ nhất từ trước đến nay, ai lại làm điều đó với mọi người?” Một người phụ nữ giấu tên đứng bên ngoài trung tâm thương mại cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Sky News.

“Tôi không nhìn thấy anh ta vì tôi đang chạy, điều đó thật điên rồ, thật là điên rồ,” cô nói. “Tôi chỉ nghĩ mình sắp chết.” Một nhân chứng nam trong trung tâm thương mại cho biết anh nghe thấy 5 tiếng súng rồi im lặng.

Brendan Blomeley, người đang cùng hai con ở Westfield khi nghe thấy hai tiếng súng, nói với đài ABC của Australia: “Thật đáng sợ, thật đau khổ” và rằng ông cùng gia đình phải trốn trong một cửa hàng cùng hàng trăm người khác. “Đó thật là một trong những tình huống mà bạn không mong muốn xảy ra với bất kỳ ai,” anh nói.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã viết trên X, “Thật bi thảm, nhiều thương vong đã được báo cáo và suy nghĩ đầu tiên của tất cả người dân Úc là hướng về những người bị ảnh hưởng và những người thân yêu của họ.”

“Trái tim của chúng tôi hướng về những người bị thương và chúng tôi gửi lời cảm ơn đến những người chăm sóc họ cũng như cảnh sát dũng cảm và những người ứng cứu đầu tiên của chúng tôi.”

Albanese sau đó cho biết trong một cuộc họp báo rằng nhà chức trách sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và có vẻ như kẻ tấn công đã “hành động một mình”.

Ông nói thêm: “Động cơ vẫn chưa được biết và suy đoán về điều đó sẽ không hữu ích vào lúc này”.

Trong một tuyên bố, Penny Sharpe, quyền thủ hiến bang New South Wales, cho biết: “Tôi bị sốc trước báo cáo về nhiều người thương vong tại Bondi Junction vào cuối chiều nay.

“Suy nghĩ của tôi và Chính phủ New South Wales hướng về các nạn nhân, gia đình họ và những người ứng phó đầu tiên vào thời điểm này, cũng như những người có thể đã phải chứng kiến những sự kiện kinh hoàng này.”

3. Đức gửi hệ thống phòng không Patriot tới Ukraine nhưng vẫn không cung cấp hỏa tiễn Taurus

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Germany to send Patriot air-defense system to Ukraine but holds out on Taurus missiles”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Đức đã đồng ý gửi hệ thống phòng không Patriot tới Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết hôm thứ Bảy, nhưng Berlin vẫn tiếp tục từ chối cung cấp cho Kyiv hỏa tiễn hành trình Taurus.

Động thái này của Đức được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Bảy, trong đó Zelenskiy mô tả “các cuộc không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự”, nhà lãnh đạo Đức cho biết: “Chúng tôi kiên quyết ủng hộ Ukraine”, Scholz nói thêm.

Zelenskiy cảm ơn Scholz vì “quyết định cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, cũng như hỏa tiễn phòng không cho các hệ thống hiện có”.

Kyiv đã cầu xin các đồng minh phương Tây cung cấp thêm nguồn cung cấp quân sự, bao gồm cả các khẩu đội hỏa tiễn Patriot. Sự hỗ trợ của phương Tây đã suy yếu trong những tháng gần đây, với gói viện trợ lớn của Mỹ bị trì hoãn do tranh cãi giữa các đảng phái trong Quốc hội Mỹ.

“ Đây là một biểu hiện thực sự của sự ủng hộ dành cho Ukraine vào thời điểm quan trọng đối với chúng tôi”, ông Zelenskiy. “Tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo khác của các quốc gia đối tác làm theo”.

Bất chấp viện trợ mới, Scholz vẫn từ chối cung cấp cho Kyiv hỏa tiễn hành trình Taurus - một động thái mà Zelenskiy đã chỉ trích gay gắt vào đầu tuần này. Ukraine muốn hỏa tiễn Taurus do Đức sản xuất, có tầm bắn khoảng 500 km và mang đầu đạn cực mạnh, để tấn công các mục tiêu phía sau tiền tuyến, chẳng hạn như Cầu Kerch nối Nga và Crimea bị tạm chiếm.

Scholz đã kiên quyết từ chối gửi hỏa tiễn của Đức tới Ukraine, cho rằng điều đó có thể dẫn đến leo thang chiến tranh hoặc thậm chí lôi kéo Đức vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Zelenskiy cho biết ông đã có một “cuộc gọi quan trọng và hiệu quả” với Scholz, nơi họ cũng thảo luận về hai hội nghị sắp tới về hòa bình và sự phục hồi của Ukraine. “Đây là sự thể hiện sự ủng hộ thực sự dành cho Ukraine trong thời điểm quan trọng. Tôi kêu gọi tất cả lãnh đạo các nước đối tác khác làm theo”, ông Zelenskiy nói.

Khi viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine chậm lại, tổng tư lệnh quân đội Ukraine hôm thứ Bảy đã cầu xin sự hỗ trợ nhanh hơn từ các đồng minh để chống lại vũ khí vượt trội của Mạc Tư Khoa. Oleksandr Syrskyi cho biết tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine đã “xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây”.

4. Von der Leyen chỉ trích đảng AfD cực hữu về vụ bê bối Russiagate

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Von der Leyen castigates far-right AfD over Russiagate scandal”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Von der Leyen nói: “Họ chưa bao giờ giấu giếm sự ngưỡng mộ của mình đối với kẻ coi thường nền dân chủ ở Điện Cẩm Linh”.

Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã chỉ trích đảng cực hữu “Sự thay thế cho nước Đức”, gọi tắt là AfD, vì những cáo buộc cho rằng một số thành viên hàng đầu của đảng này có liên quan đến vụ tai tiếng phổ biến tuyên truyền thân Nga.

“Tôi không ngạc nhiên khi cơ quan mật vụ Tiệp hiện đang điều tra hai ứng cử viên đứng đầu danh sách của AfD cho cuộc bầu cử Âu Châu,” von der Leyen cho biết vào tối thứ Sáu tại cuộc họp của Liên minh Dân chủ Kitô giáo, gọi tắt là CDU, ở Hildesheim, Lower Saxony. Cô nói: “Họ từ lâu đã kích động chống lại Liên minh Âu Châu.

“Họ chưa bao giờ giấu diếm sự ngưỡng mộ của mình đối với kẻ coi thường nền dân chủ ở Điện Cẩm Linh. Họ đã mang sự tuyên truyền của ông ta vào xã hội của chúng ta. Cho dù họ có nhận hối lộ hay không”, von der Leyen, người đang vận động cho nhiệm kỳ 5 năm thứ hai điều hành Ủy ban Âu Châu, cho biết.

Chính quyền Tiệp hồi tháng 3 đã trừng phạt trang web Tiếng nói Âu Châu có trụ sở tại Praha vì cáo buộc rằng các chính trị gia Âu Châu đã hợp tác với cơ quan này, sử dụng ảnh hưởng của họ để ngăn cản sự ủng hộ dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Hai trong số các giám đốc điều hành của kênh - bao gồm Viktor Medvedchuk, đồng minh lâu năm của Putin - đã bị trừng phạt.

Đài Tiếng nói Âu Châu đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với Maximilian Krah, ứng cử viên hàng đầu của AfD trong cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu vào tháng 6, và với Petr Bystron, người đứng thứ hai trong danh sách ứng cử viên AfD. Cả hai chính trị gia đều phủ nhận hành vi sai trái, phát ngôn nhân của AfD Daniel Tapp nói với Bloomberg.

Bystron đặc biệt bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đã nhận tiền của Putin để truyền bá thông tin thân Nga. Theo các phương tiện truyền thông, Bystron viết trong một bức thư gửi lãnh đạo AfD: “Tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ khoản thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử nào từ một nhân viên của 'Voice of Europe' (hoặc bất kỳ người Nga nào).

Những lo ngại đã dấy lên trong những tháng gần đây về quy mô ảnh hưởng của Nga trong các thể chế Liên Hiệp Âu Châu trước cuộc bỏ phiếu ở Âu Châu vào tháng 6. Jiore Craig, thành viên cao cấp về liêm chính kỹ thuật số tại Viện Đối thoại Chiến lược, cho biết: “Nguy cơ đối với các cuộc bầu cử ở Âu Châu sắp tới là các tác nhân xấu như các tác nhân nước ngoài và Nga sẽ cố gắng thâm nhập vào không gian trực tuyến của mọi người khi họ mất cảnh giác”..

Hôm thứ Sáu, Bỉ đã mở một cuộc điều tra hình sự về mạng lưới thông tin sai lệch bị cáo buộc. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết các thành viên của Nghị Viện Âu Châu giấu tên đã được trả tiền để thúc đẩy chương trình nghị sự của Mạc Tư Khoa.

5. Tổng Tư Lệnh của Ukraine nói tình hình ở miền đông Ukraine đã 'xấu đi đáng kể'

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Situation in east Ukraine has ‘deteriorated significantly,’ Kyiv commander says”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Tổng Tư Lệnh Ukraine, Đại Tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết Nga đã tăng cường tấn công kể từ khi Putin tái đắc cử vào tháng 3.

Nhà lãnh đạo quân đội Ukraine hôm thứ Bảy cho biết tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine đã “xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây” trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công.

Theo hãng tin AFP, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, Kyiv đã chứng kiến “sự gia tăng đáng kể cuộc tấn công của đối phương” kể từ khi Putin tái đắc cử vào tháng 3.

Syrskyi, người trở thành chỉ huy quân sự vào tháng 2 sau khi nhà lãnh đạo quân đội trước đó bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy chuyển công tác sang làm Đại Sứ tại Vương Quốc Anh, đã đưa ra lời kêu gọi viện trợ quân sự nhanh hơn từ các đồng minh phương Tây để chống lại vũ khí vượt trội của Mạc Tư Khoa. Ông cho biết Nga đang triển khai các đơn vị thiết giáp mới và đôi khi đạt được những lợi ích về mặt chiến thuật.

Ukraine cho biết tình hình xung quanh thành phố Chasiv Yar, ở tiền tuyến phía đông, rất khó khăn và căng thẳng vì khu vực này thường xuyên gánh chịu hỏa lực của đối phương. Thành phố này cách Bakhmut 20 km về phía tây, nơi Mạc Tư Khoa chiếm được vào tháng 5 năm ngoái trong một cuộc tấn công do lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner chỉ huy.

Khi viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine chậm lại, Nga đã giành được lãnh thổ trong khu vực.

Syrskyi nói: “Đối phương đang tích cực tấn công các vị trí của chúng tôi trong khu vực Lyman và Bakhmut bằng các nhóm tấn công được hỗ trợ bởi xe thiết giáp”. Ông nói thêm: “Tại khu vực Pokrovsk, họ đang cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi bằng cách sử dụng hàng chục xe tăng và xe thiết giáp chở quân”.

6. Đồng minh chủ chốt của Putin tiết lộ lý do chưa phát động cuộc xâm lược Ukraine

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Putin's Key Ally Reveals Why He Hasn't Launched Ukraine Invasion”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Alexander Lukashenko đã bác bỏ viễn cảnh Belarus tham gia cuộc chiến ở Ukraine do đồng minh thân cận nhất của ông, Vladimir Putin, khởi xướng, bởi vì điều đó sẽ “có lợi cho NATO”.

Lukashenko đã dựa vào Putin để duy trì quyền lực ở Minsk sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào năm 2020 và mặc dù ông đã cho phép tổng thống Nga sử dụng Belarus làm bàn đạp cho các cuộc tấn công vào Ukraine, nhưng ông đã tránh can dự trực tiếp vào cuộc chiến.

Việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus và một thỏa thuận được ký vào Tháng Giêng nhằm củng cố mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Mạc Tư Khoa, quốc gia mà Lukashenko tin tưởng, đã làm dấy lên suy đoán rằng Minsk có thể đóng một vai trò lớn hơn ở Ukraine.

Tuy nhiên, Lukashenko nói với các phóng viên hôm thứ Bẩy rằng Belarus “không có nhu cầu như vậy và trong tương lai sẽ không có nhu cầu tham gia cuộc chiến.”

Điều này một phần là do Nga cần một Belarus “hòa bình, yên tĩnh” như một nước láng giềng, khi ông chê bai quan điểm của cộng đồng quốc tế về đất nước mà ông cai trị bằng nắm đấm sắt là “kẻ đồng xâm lược” với Mạc Tư Khoa ở Ukraine.

“Những lời kêu gọi thúc giục Belarus tham gia cuộc chiến ở Ukraine có lợi cho NATO. Họ đang làm mọi cách để lôi chúng tôi vào một cuộc chiến”, ông nói, theo hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta.

Ông đưa ra những lý do khác để không tham chiến, nói rằng động thái như vậy đồng nghĩa với việc mặt trận sẽ kéo dài thêm hàng ngàn km. “Chúng tôi có thể thắng trên mặt trận này nếu tham chiến hay không? Chúng tôi có thể làm được điều đó không? Chúng tôi không thể.”

“Nếu chúng tôi tham gia chiến sự, điều đó sẽ không thay đổi được gì cả. Ukraine đã rào chắn biên giới với Belarus,” ông nói. “Ukraine đã gài mìn và triển khai 120.000 binh sĩ.”

Hôm 6 Tháng Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết “chúng tôi không thấy bất kỳ kế hoạch nào” về một cuộc tấn công mới của Nga đến từ Belarus. Phe đối lập Belarus cho rằng không có khả năng xảy ra sự tham gia trực tiếp của Minsk và có thể đe dọa việc nắm giữ quyền lực của Lukashenko tại quốc gia có người dân phản đối chiến tranh.

Hôm thứ Sáu, Lukashenko cũng nói rằng cả ông và Putin đều “không muốn người dân Ukraine anh em phải chịu đau khổ”, khi ông bảo vệ các cuộc tấn công của Nga vào các trung tâm năng lượng như một phản ứng thích đáng đối với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu đã tấn công cỗ máy chiến tranh và xuất khẩu lớn của Nga.

Ông Lukashenko nói: “Người Ukraine nên hiểu rằng nếu họ phóng máy bay không người lái vào các cơ sở như nhà máy lọc dầu, sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn gấp 10 lần”.

Tháng trước, Lukashenko đã đến thăm lực lượng của mình gần biên giới Belarus với Lithuania, một thành viên NATO, và đưa ra lời đe dọa đối với liên minh đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở quốc gia Baltic, nói rằng “bất kỳ hành động khiêu khích nào đều phải bị trấn áp bằng các biện pháp vũ trang” và rằng “ nếu bạn vi phạm biên giới tiểu bang, bạn sẽ bị tiêu diệt”.

Theo các quan sát viên, tuyên bố của Lukashenko được đưa ra có lẽ là để ngăn Putin không áp lực Belarus tấn công Ukraine. Trong bối cảnh các thành viên Quốc Hội tại Hạ Viện Hoa Kỳ đã ngăn chặn viện trợ cho Ukraine từ tháng 10 cho đến nay, trong một cuộc họp tại Bộ Quốc Phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết đây là thời cơ “bây giờ hoặc không bao giờ”.

Tổng Tư Lệnh Ukraine, Đại Tướng Oleksandr Syrskyi, hôm thứ Bảy cho biết tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine đã “xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây” trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công.

7. Kyiv cho biết quân đội Nga đang tuyển dụng nữ tù nhân cho cuộc chiến Ukraine

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russia's Military Is Recruiting Female Prisoners for Ukraine War: Kyiv”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Một quan chức hàng đầu của Ukraine cho biết Nga đã tích cực tuyển dụng phụ nữ từ các nhà tù hình sự để chiến đấu trong cuộc chiến với Ukraine.

Andriy Yusov, phát ngôn viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là GUR, nói với tờ Kyiv Post trong một câu chuyện đăng hôm thứ Bẩy rằng lực lượng Mạc Tư Khoa đã sử dụng các nữ tù nhân cho nhiệm vụ tích cực trên chiến trường.

“ Chúng tôi không chỉ nói về các đơn vị phụ trợ mà còn cả các đơn vị chiến đấu nếu cần.”

Quân đội của Putin đã chịu tổn thất nghiêm trọng ở Ukraine, trong đó Kyiv đưa tin Mạc Tư Khoa đã mất hơn 450.000 quân kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Các báo cáo từ lâu cho rằng Nga đã phải vật lộn để bổ sung thêm quân sau những tổn thất này và việc thực hiện sử dụng tù nhân là một giải pháp.

Vào tháng 12, nhà bất đồng chính kiến người Nga lưu vong Vladimir Osechkin – nhà lãnh đạo nhóm bảo vệ quyền tù nhân có tên Gulagu.net – nói với Newsweek rằng nghiên cứu của ông cho thấy Nga đã tuyển dụng hơn 100.000 tù nhân từ các nhà tù hình sự để chiến đấu ở Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Sau khi truyền thông Nga đưa tin Điện Cẩm Linh đang giảm án tù cho những người bị kết án chiến đấu ở Ukraine, phản ứng dữ dội của công chúng đã bắt đầu ở Nga. Cuối cùng, Điện Cẩm Linh buộc phải bảo vệ chương trình này.

“Các tù nhân chuộc tội bằng máu vì tội ác của họ trên chiến trường, trong các lữ đoàn tấn công, dưới làn đạn, dưới đạn pháo”, phát ngôn viên của Putin, Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 10 Tháng Mười Một.

Kyiv trước đây đã cáo buộc Nga đưa nữ tù nhân ra chiến trường. Vào tháng 3 năm 2023, Bộ Quốc phòng Ukraine đã báo cáo về sự tồn tại của một đoàn tàu chở “nữ tù nhân” cho lực lượng Nga ở khu vực Donetsk của nước này. Russia Behind Bars, một nhóm giám sát nhà tù độc lập của Nga, đã lên tiếng ủng hộ cáo buộc của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine khi đó đăng trên Telegram: “Trong bối cảnh tổn thất lớn về nhân lực trong chiến tranh, đối phương sử dụng các nguồn bổ sung nhân lực thay thế”. “Tuần trước, việc di chuyển một đoàn tàu với các toa hạng nhất để vận chuyển tù nhân đã được ghi nhận hướng tới khu vực Donetsk. Một trong những chiếc xe chở tù nhân nữ.”

Hiện chưa rõ vai trò của những nữ tù nhân được tuyển dụng, nhưng Yusov hiện cáo buộc Nga sử dụng tù nhân nữ trên chiến trường. Ông cũng nói với tờ Kyiv Post rằng rất ít binh sĩ trong số này còn sống trở về nhà.

Yusov cho biết: “Hầu hết các nữ tù nhân được Nga tuyển dụng đều bị giết hoặc bị trả về với những vết thương nghiêm trọng”.

8. Biến cố rất lớn: Iran trực tiếp tấn công Israel. Video xuất hiện cho thấy phòng không Israel đánh chặn máy bay không người lái của Iran

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Video Appears to Show Israeli Air Defense Intercepting Iran's Drones”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Các cảnh quay trực tiếp và video clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hệ thống phòng không của Israel đánh chặn các máy bay không người lái và hỏa tiễn đang lao tới trong cuộc tấn công của Iran hôm thứ Bảy.

Lực lượng Phòng vệ Israel gọi tắt là IDF xác nhận với Newsweek hôm thứ Bảy rằng Iran đã phóng máy bay không người lái từ lãnh thổ của mình về phía nước này.

IDF cho biết hệ thống phòng không của Israel, bao gồm hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Iron Dome, đã chuẩn bị cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, mà các quan chức Iran cho biết được thực hiện để đáp trả cuộc tấn công của Israel khiến hai tướng Iran thiệt mạng hồi đầu tháng này.

CNN đã phát sóng đoạn phim từ Giêrusalem, dường như cho thấy hệ thống phòng không của quốc gia Trung Đông này đang chặn máy bay không người lái của Iran. Trong các phần của đoạn clip dài gần hai phút được chia sẻ trên X,, có thể nhìn thấy các vụ nổ và ánh sáng chói trên bầu trời phía trên thành phố Israel khi còi báo động vang lên.

“Chúng tôi tiếp tục thấy nhiều vụ chặn trên bầu trời phía trên tôi đến từ nhiều hướng khác nhau. Thật khó để nói đâu là hỏa tiễn đang bay tới và đâu là hỏa tiễn đánh chặn”, biên tập viên ngoại giao quốc tế của CNN, Nic Robertson, đưa tin tối thứ Bảy.

Robertson cho biết vào thời điểm đó anh đã chứng kiến 20 đến 30 lần đánh chặn có thể xảy ra.

“Tôi nghe thấy nhiều tiếng nổ, lại nghe như tiếng đánh chặn,” ông nói. “Tôi không nghe thấy âm thanh va chạm.”

Người dùng mạng xã hội Acyn đã đăng một đoạn clip của CNN lên X và viết: “Đây là những hình ảnh trực tiếp. Không rõ chính xác chúng ta đang nhìn thấy gì, nhưng bạn có thể thấy những vệt đó trên bầu trời.”

IDF chưa xác nhận tại thời điểm công bố liệu họ có chặn bất kỳ máy bay không người lái nào hay mục tiêu dự định của chúng là gì hay không. Trong khi hơn 100 máy bay không người lái đã được triển khai, IDF nói với Newsweek rằng lực lượng phòng không của Israel đã sẵn sàng cho cuộc tấn công.

“IDF đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và liên tục theo dõi tình hình hoạt động”, quân đội Israel nói với Newsweek trong một tuyên bố hôm thứ Bảy. “Mảng phòng thủ trên không của IDF đang trong tình trạng báo động cao, cùng với các chiến đấu cơ của IAF và tàu Hải quân Israel đang thực hiện nhiệm vụ phòng thủ trên không phận Israel. IDF đang theo dõi tất cả các mục tiêu. Chúng tôi yêu cầu công chúng tuân thủ và làm theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa và các thông báo chính thức của IDF về vấn đề này.”

Sau khi đe dọa trả đũa, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran nhằm vào Israel hôm thứ Bảy diễn ra sau cuộc tấn công của Israel khiến 2 tướng Iran và 5 sĩ quan khác thiệt mạng hồi đầu tháng này ở Syria.

Căng thẳng giữa Israel và Iran đã gia tăng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Israel-Hamas khi nhóm chiến binh Palestine tiến hành cuộc tấn công bất ngờ giết chết 1.200 người ở Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel sau đó đã phát động một chiến dịch nhắm vào Hamas ở Gaza, giết chết hơn 1.200 người ở Israel. Theo các quan chức y tế địa phương, 30.000 người Palestine.

Các quan chức Mỹ và Israel đều cáo buộc Iran không chỉ hỗ trợ chính trị mà còn hỗ trợ vật chất cho Hamas và Thánh chiến Hồi giáo, cũng như các lực lượng dân quân khác ở nước ngoài như Hezbollah của Li Băng, Ansar Allah của Yemen, còn được gọi là phong trào Houthi, và một loạt lực lượng nổi dậy ở Iraq và Syria.
 
Cẩm Yến 14/4/2024
Đặng Tự Do
20:44 13/04/2024
1. Zelenskiy: Ukraine đang nỗ lực để có thêm hệ thống phòng không IRIS-T, và hỏa tiễn phòng không từ Đức

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Zelenskiy: Ukraine working to secure additional IRIS-T air defense system, anti-air missiles from Germany”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Cẩm Yến.

Ukraine đang đàm phán với Đức để bảo đảm có thêm hệ thống phòng không IRIS-T, cũng như hỏa tiễn cho các hệ thống phòng không hiện có, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết trong bài phát biểu buổi tối.

Bình luận của Zelenskiy được đưa ra khi Berlin tuyên bố trước đó rằng họ sẽ cung cấp cho Ukraine thêm một hệ thống phòng không Patriot để chống lại các cuộc tấn công gia tăng của Nga.

Khi Mạc Tư Khoa tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine trong mùa xuân, tình trạng thiếu hệ thống phòng không ở các thành phố và làng mạc của Ukraine ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Các cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã phá hủy một số nhà máy nhiệt điện trên khắp đất nước, bao gồm nhà máy Trypillia, nhà cung cấp điện chính cho các tỉnh Kyiv, Zhytomyr và Cherkasy.

Kyiv đã tăng cường kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Zelenskiy hôm 6 Tháng Tư cho biết Ukraine cần 25 hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ bầu trời nước này trước các cuộc tấn công của Nga.

Đức trước đây đã cung cấp các hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine, bao gồm ba hệ thống IRIS-T SLM, có tầm bắn lên tới 40 km và một hệ thống IRIS-T SLS, có tầm bắn lên tới 12 km.

Theo bản tóm tắt chuyển giao của Đức, nước này cũng đã chuyển giao 2 hệ thống Patriot, 52 pháo phòng không tự hành Gepard cho lực lượng phòng không Ukraine, Reuters đưa tin.

Ban đầu bị chỉ trích vì cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine chậm chạp sau khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Đức đã trở thành nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn thứ hai sau Mỹ.

Tổng thống Zelenskiy nói thêm: “Sự lãnh đạo của Đức thực sự được cảm nhận và nhờ sự lãnh đạo này, chúng tôi sẽ có thể cứu được hàng ngàn sinh mạng và giúp Ukraine được bảo vệ nhiều hơn khỏi sự khủng bố của Nga”.

2. Phó Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: Việc vận chuyển máy bay không người lái đến tiền tuyến năm nay đã cao gấp 3 lần so với năm 2023

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Deputy commander: Drone deliveries to front line this year already 3 times higher than in 2023”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Cẩm Yến.

Theo Phó Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Vadym Sukharevskyi, số lượng máy bay không người lái được vận chuyển đến tiền tuyến ở Ukraine kể từ đầu năm 2024 đã cao gấp ba lần so với cả năm ngoái.

“Kể từ đầu năm 2024, chúng tôi đã cung cấp số lượng máy bay không người lái nhiều hơn gần gấp ba lần so với cả năm trước. Quá trình này vẫn tiếp tục... và sẽ tiếp tục gia tăng”, Sukharevskyi cho biết như trên hôm Chúa Nhật, 14 Tháng Tư.

Sukharevskyi không nêu rõ số lượng máy bay không người lái chính xác được giao trong năm nay.

Các hệ thống không người lái đã trở thành năng lực then chốt cho cả hai bên trong cuộc chiến tranh của Nga, khi Kyiv tăng cường sản xuất và nhập khẩu máy bay không người lái trong nước.

Cuối tháng 2, Sukharevskyi cho biết mục tiêu của Ukraine vào năm 2024 là đối đầu với lực lượng Nga trên chiến trường bằng máy bay không người lái. Theo Sukharevskyi, quân đội Ukraine không từ bỏ các hệ thống cũ mà đang tìm kiếm giải pháp để tăng cường khả năng hiện có của mình.

Sukharevskyi, một quan chức quân sự cao cấp Ukraine chịu trách nhiệm phát triển và sử dụng các hệ thống không người lái trong quân đội, cho biết hầu hết mọi máy bay không người lái được cung cấp đều được sản xuất trong nước.

Bộ trưởng Chuyển đổi kỹ thuật số Mykhailo Fedorov trước đó cho biết Ukraine sẽ đạt được mục tiêu sản xuất 1 triệu máy bay không người lái mỗi năm vào năm 2024.

Sukharevsky cũng thông báo rằng các máy bay không người lái hàng hải mà Ukraine từng sử dụng để tấn công các mục tiêu hải quân Nga ở Hắc Hải sẽ được triển khai tới Biển Azov “trong tương lai gần”.

Máy bay không người lái hàng hải “Sea Baby” của Ukraine đã được sử dụng trong nhiều cuộc tấn công vào Hạm đội Hắc Hải của Nga kể từ năm ngoái.

Ông cũng cho biết khả năng Ukraine phóng máy bay không người lái có khả năng vươn tới 1.200 km bên trong lãnh thổ Nga “không phải là giới hạn”.

“Và hãy tin tôi, hôm nay và thậm chí cả ngày hôm qua, 1.200 km không phải là giới hạn,” đại tá nói.

Lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm mục đích gây thiệt hại cho các cơ sở sản xuất và công nghiệp dầu mỏ của Nga.

Ukraine hôm 2 Tháng Ba đã tấn công các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và một nhà máy lọc dầu ở các thành phố Yelabuga và Nizhnekamsk thuộc Cộng hòa Tatarstan của Nga, cách biên giới nước này khoảng 1.300 km. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào khu vực này của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện.

Tổng cộng có 12 nhà máy lọc dầu của Nga được cho là đã bị tấn công thành công ở nhiều khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga tính đến ngày 17 tháng 3.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã ký một sắc lệnh vào tháng 2, thành lập một nhánh riêng của Lực lượng Vũ trang Ukraine chuyên phụ trách máy bay không người lái.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Hanna Hvozdiar cho biết Ukraine có khả năng sản xuất 150.000 máy bay không người lái mỗi tháng và có thể sản xuất 2 triệu máy bay không người lái vào cuối năm nay.

3. Financial Times cho biết Nga có thể đang chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào Ukraine

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Financial Times: Russia may be gearing up for large-scale offensive against Ukraine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Cẩm Yến.

Các lực lượng Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè, nhằm chiếm thêm đất ở các tỉnh Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia do Ukraine xâm lược một phần, tờ Financial Times đưa tin hôm 13 Tháng Tư, dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây giấu tên.

Các quan chức Ukraine cũng cho biết, Nga có thể lên kế hoạch tấn công Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine nằm gần biên giới Nga, Financial Times đưa tin.

Khi viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine vẫn bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ, các lực lượng Ukraine đang bị Nga đè bẹp cả về quân số lẫn vũ khí đang phải vật lộn để đẩy lùi các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga theo nhiều hướng.

Các quan chức nước ngoài và Ukraine đều cho rằng việc thiếu viện trợ của Mỹ đã bắt đầu làm tổn hại đến vị thế của Ukraine trên chiến trường và cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không có sự hỗ trợ quân sự mới.

Trước đó vào ngày 13 Tháng Tư, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine đã “xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây” khi Nga tăng cường các nỗ lực tấn công.

Theo Syrskyi, thời tiết ấm áp, khô ráo đã tạo điều kiện cho Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng xe thiết giáp ở các khu vực Bakhmut, Lyman và Pokrovsk.

Quân đội Nga gần đây đang tập trung nỗ lực gần Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk, cách thành phố Donetsk bị tạm chiếm khoảng 70 km về phía Tây Bắc và cách Bakhmut bị tạm chiếm khoảng 10 km về phía Tây.

Theo quân đội Ukraine, Nga coi việc chiếm được Chasiv Yar là một cột mốc quan trọng cho những bước tiến xa hơn về phía tây tới Kostiantynivka, Kramatorsk và Sloviansk.

Vào cuối tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy không loại trừ khả năng một cuộc tấn công lớn của Nga có thể diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6.

Nga gần đây cũng tăng cường các cuộc tấn công vào Kharkiv, nhắm vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào thành phố này trong năm nay.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hôm 6 Tháng Tư cho biết “Kharkiv được bảo vệ” trong trường hợp Nga cố gắng tiến hành một cuộc tấn công.

“Hôm nay, Kharkiv không gặp nguy hiểm,” Zelenskiy nói, đề cập đến các tuyến phòng thủ địa phương và sự sẵn sàng của quân đội. “Người Nga không giấu giếm rằng Kharkiv là một mục tiêu mong muốn”, ông Zelenskiy nói.

Tình báo quân sự Ukraine gọi tin tức về một cuộc tấn công tiềm tàng vào Kharkiv là “một phần trong hoạt động tâm lý của Nga”, đồng thời nói thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Mạc Tư Khoa đang chuẩn bị các đội hình tấn công mới để thực hiện một cuộc tấn công trên bộ.

Trong bối cảnh các thành viên Quốc Hội tại Hạ Viện Hoa Kỳ đã ngăn chặn viện trợ cho Ukraine từ tháng 10 cho đến nay, trong một cuộc họp tại Bộ Quốc Phòng Nga, hôm Thứ Bẩy, 13 Tháng Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết đây là thời cơ “bây giờ hoặc không bao giờ”.

4. Ngoại trưởng Tajikistan chỉ trích cách đối xử với nghi phạm tấn công Mạc Tư Khoa, đàn áp người Tajik ở Nga

Tối 22 Tháng Ba, một số tay súng đã nổ súng tại Tòa thị chính Crocus ở Krasnogorsk, ngoại ô Mạc Tư Khoa, khiến ít nhất 144 người thiệt mạng. Một nhánh của Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngay sau đó.

Chính quyền Nga đã bắt giữ 11 người đàn ông, trong đó có 10 người đến từ Tajikistan, liên quan đến vụ tấn công, trong đó có 4 người bị cáo buộc trực tiếp tham gia.

Bốn nghi phạm người Tajik xuất hiện tại tòa với những dấu hiệu bị đánh đập rất rõ ràng, sau các video và hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Nga mô tả cảnh họ bị chính quyền Nga tra tấn. Một người bị móc mắt, và một khác bị xẻo lỗ tai và bị buộc phải ăn lỗ tai của mình.

Ngoại trưởng Sirojiddin Muhriddin nói: “Việc sử dụng tra tấn dưới hình thức cắt xẻo cơ thể là không thể chấp nhận được.”

“Cái giá của những lời thú tội được trích ra theo cách này thì mọi người đều biết rõ”.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã viết vào năm 2017 rằng ngoài việc “vô đạo đức” và “bất hợp pháp”, tra tấn còn “không hiệu quả”. Mark Fallon, cựu quan chức Mỹ từng giám sát các cuộc thẩm vấn tại trại giam Vịnh Guantanamo ở Cuba, cho biết, nó thậm chí có thể “phản tác dụng”.

Các sự việc bài ngoại cũng được báo cáo hàng loạt sau vụ tấn công, cũng như trường hợp người Trung Á rời khỏi Nga vì lo ngại có thể bị trả thù và phân biệt chủng tộc gia tăng.

Muhriddin nói rằng do kết quả của một “chiến dịch thông tin sai lầm”, “nhận thức tiêu cực đang được hình thành đối với Tajikistan và người Tajiks”.

Hàng triệu người Tajik và những người Trung Á khác sống lâu dài ở Nga hoặc làm việc theo mùa ở đó. Ngân hàng Thế giới ước tính vào năm 2022 rằng lượng kiều hối gửi về từ người lao động nhập cư chiếm tới 50% GDP của Tajikistan.
 
VietCatholic TV
Lính Nga nói về tổn thất ở Belgorod: Hoàn toàn hỗn loạn. FSB: Anh chỉ đạo tấn công Hạm Đội Hắc Hải
VietCatholic Media
02:16 13/04/2024


1. Nga cáo buộc Vương Quốc Anh chỉ đạo 'phần lớn' các cuộc tấn công ở Hắc Hải của Kyiv

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russia Accuses UK of Overseeing 'Vast Majority' of Kyiv's Black Sea Attacks”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, đổ lỗi cho Vương quốc Anh đã tạo điều kiện cho “phần lớn” các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea.

Trong một tuyên bố bằng video do FSB phát hôm thứ Sáu, một sĩ quan tình báo Nga cho biết cơ quan này “thường xuyên nhận được thông tin về sự tham gia của các cơ quan tình báo phương Tây, chủ yếu là Vương Quốc Anh, trong việc huấn luyện lực lượng đặc biệt Ukraine”.

Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi đã khẳng định vai trò chỉ đạo của lực lượng đặc biệt Anh trong phần lớn các hành động khủng bố và phá hoại nhằm vào các tàu của Hạm đội Hắc Hải của Nga và Bán đảo Crimea”.

FSB không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của họ và Newsweek đã liên hệ với văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Grant Shapps qua email vào để bình luận.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công chống lại Crimea và Hạm đội Hắc Hải của Nga trong những tháng gần đây, gây tổn thất đáng kể cho hạm đội hải quân Mạc Tư Khoa đóng quân quanh bán đảo.

Ngoài hải quân Nga, Ukraine đã tấn công các cơ sở quân sự quan trọng trên khắp Crimea, nơi đóng vai trò là bệ phóng cho cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa vào tháng 2 năm 2022.

Ukraine cũng nhắm tới cơ sở hạ tầng như cầu Kerch, nối Crimea với đất liền Nga. Các cuộc tấn công của Kyiv vào cây cầu đã làm gián đoạn dòng giao thông và vật tư qua cầu trong hai lần khác nhau, và một báo cáo hồi đầu tháng này của tình báo quân sự Ukraine đã tiết lộ về một cuộc tấn công thứ ba trong “nửa đầu năm 2024”.

Ukraine tuyên bố rằng chiến tranh sẽ không thể kết thúc cho đến khi Crimea, nơi bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014, được trả lại cho Kyiv quyền kiểm soát.

Theo FSB, lực lượng Anh đã giúp huấn luyện quân đội Ukraine và cung cấp cho Kyiv thiết bị trinh sát cũng như “các loại” vũ khí và chất nổ mới.

Sĩ quan FSB cho biết: “Các cơ quan tình báo Anh đề ra các kế hoạch đại thể, không đi vào chi tiết việc lập kế hoạch cho các hành động được cân nhắc kỹ lưỡng và các hoạt động cụ thể, càng không quan tâm đến sự an toàn của binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine”.

Mạc Tư Khoa đã đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine bằng cách tăng cường khả năng phòng không ở Hắc Hải và thực hiện các biện pháp răn đe nhằm đánh lừa đối phương của mình bằng sơn đen để khiến các tàu chiến trông giống như một mục tiêu “kém hấp dẫn hơn”. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng tuyên bố vào tuần trước rằng Hạm đội Hắc Hải sẽ được tăng cường vào cuối năm nay, bao gồm ba tàu mang hỏa tiễn mới.

“Để tăng cường tiềm năng chiến đấu của Hải quân, chúng tôi tiếp tục trang bị cho lực lượng này những tàu mang vũ khí chính xác tầm xa”, ông Shoigu nói trong cuộc gọi hội nghị với quân đội Nga, thừa nhận rằng hạm đội đã trải qua một “tháng tồi tệ” vào tháng 3.

2. Đồng minh của Putin choáng váng trước máy bay không người lái Ukraine 'cực kỳ nguy hiểm'

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Putin Ally Stunned by 'Extremely Dangerous' Ukraine Drones”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Theo cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga, các máy bay không người lái hạng nặng của Ukraine hoạt động song song với máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất khét tiếng của Kyiv đang tỏ ra “cực kỳ nguy hiểm” đối với các lực lượng Nga tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Ukraine đang kết hợp các máy bay không người lái tấn công hạng nặng, lớn — được gọi là máy bay không người lái Baba Yaga — với các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất bay theo cặp vào ban đêm để tạo thành “toàn bộ phi đội” máy bay không người lái, cựu lãnh đạo Roscosmos, Dmitry Rogozin, cho biết như trên.

Ông Rogozin nói, bầu trời đêm phía trên Ukraine “đầy rẫy máy bay không người lái của đối phương”, đồng thời cho biết thêm rằng Baba Yaga là “cực kỳ nguy hiểm” đối với quân đội Nga.

Theo Samuel Bendett của tổ chức nghiên cứu CNA của Hoa Kỳ, máy bay không người lái Baba Yaga là loại máy bay không người lái cỡ lớn, đa năng của Ukraine, thường được thiết kế dưới dạng máy bay bốn cánh, máy bay sáu cánh và máy bay trực thăng.

Hơn 25 tháng chiến tranh ở Ukraine đã thúc đẩy sự phát triển máy bay không người lái nhanh chóng và Kyiv đã có nhiều đổi mới trong việc sử dụng công nghệ không người lái trên không, trên bộ và dưới nước.

Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất hay FPV nhanh chóng trở thành biểu tượng cho những nỗ lực của Ukraine với máy bay không người lái. Chúng có thể được sử dụng để ghi lại các cảnh quay chiến trường đầy kịch tính, nơi máy bay không người lái lao về phía các phương tiện của Nga trước khi phát nổ hoặc được sử dụng làm công cụ trinh sát để hướng dẫn các cuộc tấn công bằng pháo binh.

Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Kyiv, nhà lãnh đạo các nỗ lực sử dụng máy bay không người lái của Ukraine chống lại Nga, nói với Newsweek vào tháng 12 rằng “đôi khi chúng hoạt động hiệu quả hơn cả pháo binh”.

Cả hai bên không ngừng cố gắng giành lợi thế trong cuộc chiến máy bay không người lái, đổ nguồn lực phát triển đồng thời sản xuất hàng loạt và triển khai nhiều loại máy bay không người lái. Mạc Tư Khoa và Kyiv được cho là đã tiêu diệt hàng trăm máy bay không người lái mỗi ngày.

Ukraine đã và đang triển khai máy bay không người lái Baba Yaga trong bóng tối, sau khi nhiều máy bay không người lái FPV của họ bị thu hồi hoặc sử dụng. Rogozin cho biết máy bay không người lái Baba Yaga bay với tốc độ khoảng 60 km/h. “Nhưng FPV nhanh nhẹn và nhanh hơn.”

Bendett nói với Newsweek rằng việc phòng thủ trước các máy bay không người lái vào ban đêm khó khăn hơn nhiều, đồng thời cho biết thêm rằng Nga chưa có máy bay không người lái tương đương có thể mang cùng loại vũ khí vào ban đêm. Kích thước của Baba Yaga có nghĩa là chúng có thể mang theo số lượng lớn đạn dược đang đe dọa lực lượng Nga”, ông nói.

Bendett nói: “Chúng tôi biết người Nga đang sửa chữa những chiếc Baba Yagas bị bắn rơi và cho chúng bay như của riêng họ, đồng thời họ đang cố gắng chế tạo một chiếc tương đương với chiếc máy bay không người lái này”. “Người Ukraine là chuyên gia điều khiển những chiếc máy bay không người lái này”.

Ông nói thêm rằng việc phối hợp một máy bay không người lái hạng nhẹ để tấn công mục tiêu trước khi Baba Yaga thả chất nổ là một chiến thuật của Ukraine trong cuộc chiến này.

3. Việc sử dụng hàng loạt bom dẫn đường thúc đẩy tiến bộ của Nga

Theo một phân tích của chính phủ Ukraine, việc Nga sử dụng hàng loạt bom dẫn đường “thả và quên” có chứa các thành phần nước ngoài đang thúc đẩy những bước tiến của Nga ở Ukraine, với con số lên tới 500 quả được bắn mỗi tuần.

Bom nổ mạnh và bom chùm được trang bị hệ thống dẫn đường “UMPC” với tầm bắn 40 đến 60km hiện được cho là mối đe dọa trung tâm ở tiền tuyến, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui.

Theo báo cáo của chính phủ Ukraine mà Guardian có được, những vũ khí như vậy được máy bay bắn từ xa đang “đóng vai trò quan trọng trong việc Nga phá hủy thành phố phía đông Avdiivka và chiếm giữ tàn tích của nó “.

Nga đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Avdiivka vào giữa tháng 2, ở khu vực công nghiệp Donbas. Đó là thành tựu lớn nhất của nước này kể từ khi chiếm được Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái.

Các nhà phân tích Ukraine viết:

Nga sử dụng bom UMPC chủ yếu vào các mục tiêu ở khu vực tiền tuyến, giảm thiểu khả năng máy bay của mình bị lực lượng phòng không Ukraine bắn trúng. Chỉ trong một tuần, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, Nga đã sử dụng hơn 500 bom dẫn đường có gắn UMPC.

4. Máy bay không người lái của Mỹ quá đắt đối với Ukraine

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “America's Drones Are Too Expensive for Ukraine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Ukraine đã phụ thuộc rất nhiều vào máy bay không người lái trong suốt cuộc chiến chống lại lực lượng xâm lược của Nga, nhưng nhiều máy bay không người lái đó không còn đến từ Hoa Kỳ vì giá thành máy bay không người lái của Mỹ quá cao.

Chi tiết về những thiếu sót của máy bay không người lái của Mỹ trong cuộc chiến Ukraine đã được trình bày chi tiết hôm thứ Tư trong một báo cáo được công bố. Theo câu chuyện trên tờ The Wall Street Journal, ngoài việc quá đắt đối với Kyiv, máy bay không người lái của Mỹ còn hoạt động không tốt trước hệ thống phòng thủ của Nga.

Máy bay không người lái đã trở thành vũ khí quý giá cho cả hai bên trong cuộc chiến do Putin phát động vào tháng 2 năm 2022. Các nhà phân tích quân sự đã ghi nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã đưa Nga vào thế phòng thủ ở khu vực Crimea, và máy bay không người lái từ Kyiv đã đánh phá tới tận Mạc Tư Khoa.

Nhưng sau khi nguồn cung cấp máy bay không người lái ban đầu của Mỹ được gửi đến Ukraine trong những ngày đầu của cuộc chiến, Kyiv ngày càng chuyển sang sử dụng máy bay không người lái từ Trung Quốc. Tạp chí viết rằng Kyiv đã “tìm cách để có được hàng chục ngàn máy bay không người lái”, cùng với các bộ phận của máy bay không người lái, từ quốc gia cộng sản, có liên minh chặt chẽ với Nga.

“ Nhiều máy bay không người lái thương mại của Mỹ có giá cao hơn hàng chục ngàn Mỹ Kim mỗi chiếc so với mẫu của Trung Quốc”, đồng thời lưu ý rằng Ukraine tiêu thụ khoảng 10.000 máy bay không người lái mỗi tháng.

Georgii Dubynskyi, Thứ trưởng cơ quan phụ trách chương trình máy bay không người lái của Ukraine, nói với tờ báo rằng trong khi đất nước của ông muốn thử nghiệm nhiều máy bay không người lái của Mỹ hơn, họ đang “tìm kiếm các giải pháp hiệu quả về mặt chi phí”.

Cùng với mức giá cao, máy bay không người lái của Mỹ quá dễ bị hệ thống phòng thủ của Nga phát hiện. Tạp chí cho biết, nhiều máy bay không người lái do Mỹ sản xuất đã bị phát hiện là “trục trặc và khó sửa chữa”. Điều này không biện minh cho mức giá khi các lựa chọn thay thế rẻ hơn của Trung Quốc đã hoàn thành công việc trên chiến trường.

Adam Bry, giám đốc điều hành của Skydio, một công ty ở Thung lũng Silicon chuyên cung cấp máy bay không người lái cho Ukraine, nói với Tạp chí: “Danh tiếng chung của mọi loại máy bay không người lái của Mỹ ở Ukraine là chúng không hoạt động tốt như các hệ thống khác”.

Trong một tuyên bố với Newsweek, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết bộ này “nhận thức đầy đủ về những thách thức mà các đối tác Ukraine của chúng tôi phải đối mặt trong việc sử dụng máy bay không người lái trong môi trường xung đột hiện tại, đặc biệt là trước khả năng tác chiến điện tử tinh vi của Nga”.

Phát ngôn nhân viết: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong ngành và các đối tác Ukraine để giải quyết những vấn đề này và bảo đảm rằng máy bay không người lái được cung cấp hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy và linh hoạt nhất có thể”.

Tuyên bố cho biết thêm: “Bộ Quốc phòng tích cực hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng để xác định, phát triển và thực hiện các công nghệ có thể đáp ứng nhu cầu khắt khe của môi trường tác chiến điện tử và chiến đấu hiện đại. Chúng tôi cam kết hỗ trợ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bằng cách cung cấp cho họ khả năng kết hợp tốt nhất có thể để chống lại sự xâm lược của Nga.

“Mặc dù chúng tôi không thể bình luận về các chi tiết hoạt động cụ thể, nhưng chúng tôi liên tục đánh giá và cải thiện các hệ thống mà chúng tôi cung cấp cho các đồng minh, kết hợp những phản hồi có giá trị từ môi trường hoạt động để thúc đẩy các cải tiến và đổi mới lặp đi lặp lại trong khả năng quân sự của chúng tôi.”

Guy McCardle, chủ biên của tờ “Báo cáo Lực lượng Tác chiến Đặc biệt”, gọi tắt là SOFREP, nói với Newsweek rằng máy bay không người lái của Mỹ “chắc chắn” có giá cao hơn máy bay không người lái của Trung Quốc, “nhưng đó là một sự so sánh táo bạo”.

“Hầu hết các máy bay không người lái của Mỹ đều tinh vi và có khả năng đáng kinh ngạc, mặc dù chúng có thể đang giải quyết một số vấn đề gặp phải trên chiến trường. Điều này được mong đợi vì công nghệ chiến đấu phải liên tục được cải tiến và mài giũa để duy trì tính tiên tiến”, McCardle nói. “Máy bay không người lái giá rẻ của Trung Quốc chính xác là như vậy – được sản xuất với số lượng hàng triệu chiếc và bán cho cả hai bên trong cuộc chiến Ukraine-Nga”.

Trong khi đó, Ukraine đã có những bước tiến lớn trong việc phá bỏ sự phụ thuộc vào máy bay không người lái từ các đồng minh bằng cách tăng cường đáng kể việc sản xuất máy bay không người lái nội địa và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, cũng như các thuyền không người lái.

McCardle mô tả máy bay không người lái của Ukraine “như một loại trung gian” giữa máy bay không người lái của Trung Quốc và Mỹ.

Ông nói: “Các máy bay không người lái của Ukraine, chẳng hạn như SkyKnight, SHARK và Raybird-3, thường sử dụng các bộ phận phổ biến trên thị trường máy bay không người lái dành cho người có sở thích, cho thấy sự tập trung vào việc dễ lắp ráp và vận hành”. Những máy bay không người lái này được thiết kế cho các nhiệm vụ cụ thể như trinh sát, tấn công và mang bom nhỏ…Sự khác biệt về chi phí là đáng kể.”

Ông nói thêm: “Máy bay không người lái của Ukraine có phần hiệu quả với vai trò hạn chế dự định của chúng và tập trung vào hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động quân sự cũng như phương pháp tiếp cận tác chiến trực tiếp”.

Trong cuộc họp báo cuối năm vào tháng 12 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã công bố mục tiêu sản xuất máy bay không người lái trong nước đạt 1 triệu chiếc vào năm 2024.

Tháng trước, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Hanna Hvozdiar cho biết quốc gia này đang đi trước thời hạn. Phát biểu trên truyền hình địa phương, bà cho biết Kyiv hiện có khả năng sản xuất 150.000 máy bay không người lái mỗi tháng.

Hvozdiar cho biết: “Ukraine đã vượt mốc một triệu máy bay không người lái.”

5. Nga chỉ trích kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ. Theo bà ta, hội nghị này được thúc đẩy bởi các cuộc bầu cử ở Mỹ. Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 15 và16 tháng 6 và truyền thông Thụy Sĩ đưa tin Tổng thống Biden dự kiến sẽ tham dự.

Zakharova nói với hãng thông tấn nhà nước Tass: “Các đảng viên Đảng Dân chủ Mỹ, những người cần ảnh và video về các sự kiện được cho là cho thấy dự án ‘Ukraine’ của họ vẫn đang được triển khai, đang đứng đằng sau việc này”.

6. Lính Nga phàn nàn về tổn thất ở Belgorod: 'Hoàn toàn hỗn loạn'

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russian Soldier Complains of Losses in Belgorod: 'Total Mess'“. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Tình báo quân đội Ukraine gần đây đã công bố đoạn ghi âm về những gì họ nói là một cuộc điện thoại bị chặn, trong đó một người lính Nga ở vùng Belgorod của Nga phàn nàn về những tổn thất của binh sĩ trong cái mà anh ta gọi là “một mớ hỗn độn hoàn toàn” của một cuộc tấn công chiến thuật.

Đoạn ghi âm ban đầu được ban giám đốc tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là GUR, đăng hôm thứ Ba trên kênh Telegram của mình, và Kyiv Post đã dịch lời kêu gọi cho một bài báo hôm thứ Năm.

Các khu vực Belgorod và Kursk của Nga, nằm gần biên giới Ukraine, là nơi xảy ra giao tranh dữ dội kể từ khi các chiến binh Nga chống Điện Cẩm Linh tràn vào khu vực này vào tháng trước. Cùng với việc giao chiến với lực lượng của Putin ở hai khu vực, lực lượng dân quân ủng hộ Kyiv còn tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng Gorkovsky.

Người lính không được nêu tên phát biểu trong đoạn ghi âm mà GUR thu được mô tả đơn vị của anh ta bị tổn thất nặng nề ở Quận Grayvoronsky của Belgorod.

“Đó hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Hoàn toàn chết tiệt,” người lính nói, theo bản dịch của Kyiv Post, khi nói về số lượng binh sĩ bị tử trận trong đơn vị của anh ta.

Ở những nơi khác trong cuộc gọi, người lính này được cho là đã nói về việc thành lập một lữ đoàn quân sự mới của Nga gồm 500 cá nhân, mà anh ta gọi một cách bôi bác là một “băng đảng”.

GUR thường xuyên đăng tải đoạn ghi âm về những gì họ cho là các thông tin liên lạc bị chặn liên quan đến quân đội Nga. Các cuộc gọi thường được coi là ví dụ về tinh thần xuống thấp của các chiến binh của Putin ở Ukraine. Vào tháng 12, GUR đã chia sẻ một đoạn clip như vậy về hai người lính Nga bày tỏ sự thất vọng về cuộc chiến bằng cách nói về việc lãnh đạo một cuộc binh biến chống lại Điện Cẩm Linh.

GUR gần đây cũng đăng một loạt cuộc trò chuyện có mục đích của dân thường ở vùng Belgorod. Những người được ghi trong cuộc gọi phàn nàn không thể ngủ được do quân đội Nga bắn thiết bị quân sự vào khu dân cư vào ban đêm.

“Họ đã phá hủy một nửa Gorkovsky... Và bây giờ họ vẫn đang làm điều đó,” một phụ nữ Belgorod nói trong cuộc gọi được GUR chia sẻ, theo bản dịch của Kyiv Post cho một câu chuyện xuất bản ngày 15 tháng 3. “Họ quyết định đặt bệ phóng hỏa tiễn Grads tại giao lộ gần Kirpichne. Nó ồn ào quá, giống như mưa đá ở ngã tư vậy.”

Cô ấy nói thêm, “Tối nay tôi đã không ngủ được chút nào, suốt cả đêm. Nó là một cơn ác mộng!”

7. Truyền thông cho biết Hà Lan phân bổ thêm 429 triệu Mỹ Kim cho Ukraine vào năm 2024

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Media: Netherlands to allocate additional $429 million to Ukraine for 2024”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Đài truyền hình Hà Lan RTL đưa tin hôm 12 Tháng Tư, Hà Lan sẽ phân bổ thêm 400 triệu euro tức là 429 triệu Mỹ Kim cho Ukraine, nâng tổng cam kết cho năm 2024 lên hơn 2,4 tỷ euro hay 2,5 tỷ Mỹ Kim.

Chính phủ Hà Lan cũng đã dành 1,5 tỷ euro cho Ukraine trong năm 2025.

Dưới thời Thủ tướng Hà Lan sắp mãn nhiệm Mark Rutte, Hà Lan đã đóng vai trò chủ động hỗ trợ Ukraine; dẫn đầu liên minh chiến đấu cơ và cam kết cung cấp 24 máy bay phản lực F-16 cho Ukraine.

Rutte và Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cũng đã ký thỏa thuận 10 năm về hợp tác an ninh giữa Ukraine và Hà Lan vào tháng 3.

Hà Lan đã tổ chức một cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2023, trong đó Đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ, gọi tắt là VVD của Rutte đứng thứ ba sau Đảng cực hữu vì Tự do, gọi tắt là PVV, và liên minh Lao động Cánh tả Xanh.

Sau nhiều tháng đàm phán, các cuộc đàm phán để thành lập chính phủ liên minh mới đã bị đình trệ vào đầu tháng 2. Cho đến khi chính phủ mới được thành lập, Rutte vẫn là thủ tướng tạm quyền của đất nước.

Lãnh đạo PVV thân Nga Geert Wilders hôm 24 Tháng Hai, cho biết ông phản đối việc Hà Lan ký hợp tác an ninh với Ukraine, cho rằng “nội các sắp mãn nhiệm không thể ký kết thỏa thuận 10 năm”.

8. Quân đội Nga đông hơn lực lượng Ukraine từ 7 đến 10 lần ở khu vực phía đông

Lực lượng Nga đông hơn quân đội Ukraine từ 7 đến 10 lần ở các khu vực phía đông, Tướng Ukraine Yury Sodol phát biểu trước quốc hội hôm thứ Năm.

Sodol, người đang chỉ huy quân đội ở các vùng Kharkiv, Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine, cho biết: “Đối phương đông hơn chúng tôi từ 7-10 lần, chúng tôi thiếu nhân lực”.

Trước đó trong ngày thứ Năm, Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật gây tranh cãi sẽ thay đổi các quy định về lệnh động viên trong nỗ lực giải quyết vấn đề nhân lực trong lực lượng của nước này.

Văn bản đầy đủ, cuối cùng với tất cả các sửa đổi chưa được công bố ngay lập tức trên các trang web của quốc hội nhưng rõ ràng là ngày xuất ngũ đối với những người lính đã trải qua thời gian dài chiến đấu ở tiền tuyến có cơ hội trở về nhà đã bị hủy bỏ.

9. Nghị viện Liên Hiệp Âu Châu trì hoãn phê duyệt ngân sách của Hội đồng để gây áp lực viện trợ quân sự cho Ukraine

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “EU Parliament delays approval of Council budget to press for military aid to Ukraine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Nghị viện Âu Châu hôm thứ Năm đã từ chối ký vào bản kiểm toán ngân sách năm 2022 của Hội đồng Âu Châu và Hội đồng Bộ trưởng nhằm gây áp lực buộc các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu phải hỗ trợ Ukraine bổ sung các hệ thống phòng không Patriot trước rồi họ mới chịu ký.

Sáng Thứ Năm, 11 Tháng Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã phản ứng trước một làn sóng tấn công hỏa tiễn khác của Nga trong đêm. Ông nói:: “Chúng tôi cần các hệ thống phòng không và sự hỗ trợ phòng thủ khác, xin đừng nhắm mắt làm ngơ và thảo luận kéo dài bất tận”.

Việc điều chỉnh ngân sách được đề xuất bởi cựu Thủ tướng Bỉ và thành viên của Nghị Viện Âu Châu theo chủ nghĩa tự do Guy Verhofstadt, người đã giành được sự ủng hộ của các nhà lập pháp để trì hoãn việc bỏ phiếu cho đến phiên họp toàn thể tiếp theo trong tháng này, đây sẽ là phiên họp cuối cùng trong nhiệm kỳ lập pháp này.

Động thái của Verhofstadt được nhiều người coi là đầy kịch tính tại quốc hội, vì cơ quan lập pháp không có quyền buộc Hội đồng cung cấp vũ khí. Dù sao thì cả hai tổ chức này cũng đang trong tình trạng tranh chấp ngân sách kéo dài vì Hội đồng từ chối tham gia vào hoạt động kiểm tra kiểm toán của Nghị viện và Nghị viện đã không phê duyệt việc giải ngân ngân sách của Hội đồng trong bất kỳ năm nào kể từ năm 2009.

Tác giả chính của báo cáo, Nghị sĩ Ái Nhĩ Lan Luke Ming Flanagan cho biết Hội đồng không quan tâm đến cuộc bỏ phiếu.

“Trong số tất cả các tổ chức mà bạn không trừng phạt bằng cách trì hoãn cuộc bỏ phiếu, đây là tổ chức không quan trọng. Họ không quan tâm,” ông nói. Ông nói thêm: “Hội đồng không gặp chúng tôi, không nói chuyện với chúng tôi và không trả lời các câu hỏi”.

Verhofstadt cho biết ông “phát ngán với những gì đang xảy ra ở Ukraine” khi Nga tiếp tục ném bom các bệnh viện, cơ sở năng lượng và thành phố, đồng thời lưu ý rằng mặc dù Liên Hiệp Âu Châu nói rằng cánh cửa của họ luôn mở để Kyiv cuối cùng gia nhập khối nhưng “trong trường hợp khẩn cấp như vậy, họ thậm chí không có khả năng quyết định gửi một số hệ thống chống hỏa tiễn.”

Trong bài phát biểu của mình, Verhofstadt - người tỏ ra tức giận - nói rằng “có tổng cộng 100 hệ thống Patriot này ở Âu Châu và họ chỉ yêu cầu có 7 hệ thống thôi.”

Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu sẽ họp tại Hội đồng Âu Châu đặc biệt vào tuần tới và phiên họp Nghị viện tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 4.

10. Zelenskiy gặp tổng thống Hung Gia Lợi tại Hội nghị thượng đỉnh Ba Biển ở Lithuania

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Zelensky meets with Hungarian president at Three Seas Summit in Lithuania”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Trong Hội nghị thượng đỉnh ba biển ở Vilnius ngày 11 Tháng Tư, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã gặp Tổng thống Hung Gia Lợi mới được bổ nhiệm Tamas Sulyok, đồng thời gửi lời mời Hung Gia Lợi tham gia Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại Thụy Sĩ.

Zelenskiy cũng mời Hung Gia Lợi tham gia Tuyên bố ủng hộ Ukraine của G7 ở Vilnius và đề nghị khởi động một thỏa thuận an ninh song phương giữa hai nước.

Sáng kiến Ba Biển, gọi tắt là TSI, bao gồm 13 quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu, đóng vai trò là nền tảng để giải quyết các mối lo ngại về kinh tế và cơ sở hạ tầng giữa những người tham gia.

Năm 2022, Ukraine được cấp tư cách đối tác tham gia TSI trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ bảy ở Riga.

Theo trang web của chính phủ Ukraine, năm sau Ukraine trở thành thành viên liên kết, được tiếp cận tất cả các nguồn lực và cơ chế trong sáng kiến này.

Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Peter Szijjarto nói với đài phát thanh công cộng hôm 24 Tháng Ba rằng “việc chấm dứt “chiến tranh Nga-Ukraine càng sớm càng tốt và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình là lợi ích cơ bản của Hung Gia Lợi”. Tuy nhiên, Szijjarto sau đó nói rằng Hung Gia Lợi sẽ tiếp tục từ chối tham gia vào bất kỳ sáng kiến chính trị hoặc tài chính nào liên quan đến viện trợ vũ khí cho Ukraine, vì điều đó sẽ tạo ra nguy cơ leo thang.

Tamas Sulyok nhậm chức Tổng thống Hung Gia Lợi vào tháng 3 sau khi người tiền nhiệm Katalin Novak từ chức.

11. Tướng Mỹ nói lực lượng Nga thay thế tổn thất trên chiến trường 'nhanh hơn nhiều' so với dự kiến

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “US general says Russian forces replaced battlefield losses 'far faster' than expected”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Tướng Christopher Cavoli, tư lệnh hàng đầu của Mỹ ở Âu Châu, cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản trước Quốc hội ngày 11 Tháng Tư rằng quân đội Nga đã bù đắp phần lớn những tổn thất nặng nề trên chiến trường ở Ukraine và với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự đoán.

Tổng số ước tính về thương vong và tổn thất thiết bị của Nga kể từ cuộc xâm lược toàn diện rất khác nhau.

Ban tiếng Nga của BBC cùng với hãng truyền thông độc lập Mediazona của Nga đã xác nhận danh tính của hơn 50.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine hồi đầu tháng 4. Số người chết thực sự được cho là cao hơn nhiều.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga cũng đã mất hơn 20.000 xe chiến đấu bọc thép và xe tăng, cũng như hàng trăm máy bay và trực thăng.

Mặc dù vậy, Cavoli cho rằng Nga đã xây dựng lại lực lượng của mình một cách hiệu quả.

“ Thông điệp chung mà tôi muốn gửi đến các bạn là quân đội Nga đã trở lại như trước đây vào tháng 2 năm 2022”.

“Họ có một số khoảng trống do cuộc chiến này tạo ra, nhưng năng lực tổng thể của họ vẫn rất đáng kể và họ có ý định nâng cao hơn nữa.”

Cavoli nói thêm rằng Nga hiện sở hữu nhiều quân ở tiền tuyến hơn so với trước cuộc xâm lược toàn diện.

Cavoli viết: “Nga đang tái lập lực lượng đó nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu mà chúng tôi đề xuất”. “Quân đội hiện nay thực sự đã lớn hơn - 15% - so với khi xâm chiếm Ukraine”.

Quân đội Nga đã củng cố quân số của mình thông qua đợt huy động một phần được tiến hành vào mùa thu năm 2022, điều mà nhiều người tin rằng đã tiếp tục diễn ra một cách bí mật hơn kể từ đó. Nó cũng đưa các tù nhân, người di cư và công dân nước ngoài vào hàng ngũ của mình.

Cavoli nhấn mạnh rằng: Sức mạnh mới của quân đội Nga không chỉ giới hạn ở nhân sự. Ông nói thêm rằng hiện nay Nga đang vận hành số lượng xe tăng nhiều như trước cuộc xâm lược toàn diện.

Lời cảnh báo nghiêm trọng này được đưa ra trong bối cảnh vị thế của Ukraine đang suy yếu trên chiến trường và tình trạng thiếu đạn dược, vốn càng trở nên trầm trọng hơn do Quốc hội đang bế tắc về viện trợ của Mỹ.

Ngày hôm trước, Cavoli nói với Quốc hội rằng Ukraine sẽ hết đạn dược và hỏa tiễn đánh chặn phòng không “trong thời gian khá ngắn” nếu không có thêm sự hỗ trợ từ Mỹ.

Cavoli nói rằng các lực lượng Nga đang bắn 5 quả đạn cho mỗi quả mà Ukraine bắn - sự chênh lệch mà ông cảnh báo có thể tăng lên 10:1 trong những tuần tới - và nhấn mạnh tầm quan trọng của viện trợ Mỹ đối với khả năng tự vệ của Ukraine.

“Ukraine năm nay thực sự phụ thuộc vào chúng ta...và nếu không có sự hỗ trợ của chúng ta, họ sẽ không thể thắng thế.”
 
Diễn từ cảm động của Boris Johnson về tình hình Ukraine. FSB: Biệt kích Kyiv vừa tấn công ở Moscow
VietCatholic Media
16:52 13/04/2024


1. Tuyên bố của cựu Thủ tướng Boris Johnson về tình hình nguy hiểm hiện nay của Ukraine

Cựu Thủ tướng Vương Quốc Anh Boris Johnson vừa đưa ra tuyên bố sau trên tờ Daily Mail với nhan đề “If Ukraine falls, it'll be a catastrophic turning point in history - and an utter humiliation for the West... Why the hell are we waiting to give this heroic nation the weapons it needs?”, nghĩa là “Nếu Ukraine thất thủ, đó sẽ là một bước ngoặt thảm khốc trong lịch sử - và là một sự sỉ nhục tột độ đối với phương Tây. Tại sao chúng ta lại phải chờ đợi để cung cấp cho quốc gia anh hùng này những vũ khí mà họ cần?” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Nhưng tại sao lại chậm trễ? Cái quái gì đã xảy ra với chúng ta vậy? Nếu chiến tranh ở Ukraine kết thúc trong thảm họa thì đó chỉ vì một lý do duy nhất - đó là sự dao động và lảng tránh của phương Tây.

Mỗi tháng chúng ta chờ đợi là một tháng có thêm nhiều trẻ em Ukraine bị đánh bom và giết chết.

Mỗi tuần mà chúng ta không làm được điều hiển nhiên phải làm - và không cung cấp cho người Ukraine những vũ khí mà họ cần - là một tuần mà Putin tiến gần hơn đến tham vọng kinh tởm của mình, và tra tấn một quốc gia Âu Châu cho đến chết.

Mỗi ngày áp lực lên người Ukraine ngày càng tăng – trong khi thực ra giải pháp vẫn nằm trong tầm tay của chúng ta.

Chúng ta biết phải làm gì. Chúng ta đã làm điều đó trước đây và chúng ta có thể dễ dàng làm điều đó một lần nữa.

Khi Ronald Reagan giành chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh - với sự ủng hộ nhiệt tình của Margaret Thatcher - ông đã thành công vì sự cấp bách và quyết tâm khi ông đối mặt với vấn đề.

Ông có thể thấy, với sự rõ ràng hoàn toàn về mặt đạo đức, rằng Hoa Kỳ đang tham gia vào một cuộc đấu tranh quyết liệt: giữa tự do và chuyên chế.

Vì vậy, ông đã nghĩ ra một giải pháp có thể thực hiện được nhờ chính quyền tự do kinh tế mà ông tin tưởng. Sau nhiều năm bị Cộng sản áp bức ở Liên Xô, Hoa Kỳ đã trở nên giàu có hơn rất nhiều đến mức ông có thể chi tiêu nhiều hơn Mạc Tư Khoa.

Ronald Reagan đã sử dụng sức mạnh chi tiêu quân sự khổng lồ của Mỹ để đe dọa người Nga, buộc họ ngồi vào bàn đàm phán và bắt đầu một quá trình dẫn đến sự tan rã của đế chế Xô Viết.

Đối với hàng chục triệu người dân nghèo trên khắp Đông Âu và xung quanh Liên Xô cũ, đó là buổi rạng đông của tự do.

Khi Bức tường Berlin sụp đổ, đó là thời điểm chính trị hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Đối với hàng trăm triệu người, điều đó có nghĩa là sự kết thúc của thảm trạng công an, mật vụ và những tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Nó chấm dứt nỗi kinh hoàng của Sở An ninh và Stasi. Nó chấm dứt tình cảnh khốn nạn và bất nhân khi trẻ em được trả tiền để mật báo cha mẹ. Nó chấm dứt tình cảnh nhiều người – hàng chục ngàn người - bị tống vào tù chỉ vì họ có can đảm bất đồng quan điểm với chế độ Cộng sản.

Đó là thời điểm chiến thắng hoàn toàn về mặt đạo đức, kinh tế và chính trị của các tư tưởng tự do và nhân bản của phương Tây. Thế nhưng tất cả những lợi ích đó hiện đang gặp rủi ro. Thế giới vào năm 2024 đang ở trong tình trạng khó khăn, với nguy cơ thực sự là các nền dân chủ phương Tây sắp bị sỉ nhục, và các chế độ chuyên quyền đang trở nên táo bạo trên khắp thế giới - vì sự mệt mỏi của chúng ta, sự từ chối thảm hại của chúng ta không làm những gì chúng ta phải làm.

Hãy nghĩ lại điều gì sẽ xảy ra nếu Putin đã thành công trong trận chiến chớp nhoáng vào tháng 2 năm 2022, như rất nhiều chuyên gia dự đoán. Hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu tên bạo chúa ấy chinh phục toàn bộ Ukraine, bao gồm cả Kyiv.

Điều đó có nghĩa là sự kết thúc của nền dân chủ Ukraine và sự hình thành một quốc gia chư hầu; và để bảo đảm sự phục tùng của dân chúng mới bị chinh phục, Putin sẽ đi theo một vở kịch ghê tởm mà ông ta đã sử dụng ở những vùng của Ukraine mà ông ta đã chiếm được: cưỡng bức Nga hóa, giết hại có hệ thống bất kỳ ai chống lại và đưa trẻ em Ukraine sang Nga để học tập tẩy não.

Hãy lưu ý cách Putin điều hành đất nước của mình - bắn chết các nhà báo, sát hại trắng trợn các đối thủ chính trị như Alexei Navalny.

Đó gần như là số phận của toàn bộ Ukraine và lý do duy nhất nó không xảy ra là vì người Ukraine đã bác bỏ luận điểm của Putin và chiến đấu như những con sư tử cho đất nước họ yêu quý. Lý do họ thành công ngoạn mục là vì họ đã nhận được sự hỗ trợ quan trọng của phương Tây, bao gồm cả hỏa tiễn chống tăng từ Mỹ và Anh. Hãy nhìn xem người Ukraine đã đạt được những gì, bất chấp hoàn cảnh khó khăn, với số vũ khí mà chúng ta đã cung cấp cho họ cho đến nay.

Họ đã đẩy Putin ra khỏi hơn 50% lãnh thổ mà hắn ta đã xâm lược; họ đã vô hiệu hóa hơn 40% Hạm đội Hắc Hải; họ đã gây ra thương vong kinh hoàng cho lực lượng vũ trang của Putin - hơn 300.000 người chết hoặc bị thương.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng cái giá phải trả đối với Ukraine cũng rất nghiêm trọng và cái giá đó hiện đang gia tăng - một cách hoàn toàn không cần thiết – chỉ bởi vì chúng ta không cung cấp cho họ những gì họ cần.

Tình trạng thiếu đạn pháo ở tiền tuyến Ukraine hiện nay trầm trọng đến mức có khi họ phải nằm chịu trận dưới làn đạn pháo kích của Nga, mà không thể bắn trả được.

Sự thiếu hụt lực lượng phòng không hiện nay trầm trọng đến mức Kharkiv - thành phố thứ hai của Ukraine - có nguy cơ bị biến thành một Mariupol khác. Các nhà máy điện của Ukraine đang bị nghiền thành bột. Người Ukraine từng có khả năng đánh chặn 90% hỏa tiễn đang bay tới. Ngày nay, họ mất đi khả năng đó.

Bây giờ chúng ta đang bỏ đói họ, vì những lý do mà tôi không hiểu. Còn về những lá chắn bảo vệ mà họ cần, có khoảng 100 hệ thống Patriot rải rác khắp Âu Châu nhưng không có tác dụng gì. Tại sao? Nếu điều này tiếp diễn - việc Nga bắn phá liên tục, nguồn cung cấp cho Ukraine thiếu hụt - thì có nguy cơ thực sự là Putin sẽ có thể thực hiện một cuộc đột phá nào đó vào mùa hè này và một lần nữa đưa lực lượng thiết giáp của mình đến Kyiv.

Điều đó có nghĩa là gì, sau tất cả những gì chúng ta đã nói với người Ukraine - rằng chúng ta sẽ 'ủng hộ họ bao lâu cũng được?'

Chúng ta hãy nói rõ rằng nếu Ukraine thất thủ, đó sẽ không chỉ là một thảm họa đối với đất nước vô tội đó.

Đây sẽ là một sự sỉ nhục hoàn toàn đối với phương Tây - lần đầu tiên trong 75 năm tồn tại của NATO mà liên minh thành công cho đến nay này đã hoàn toàn bị tan rã – và điều đó diễn ra ngay trên đất Âu Châu.

Một thất bại đối với Ukraine sẽ mở ra một kỷ nguyên sợ hãi mới trên toàn khu vực Âu Châu-Đại Tây Dương, khi Putin tiếp tục nỗ lực xây dựng lại đế chế Liên Xô: từ vùng Baltic đến Georgia đến Moldova đến Trung Á đến Bắc Cực.

Đó sẽ là một khoảnh khắc kinh hoàng đối với người dân Đài Loan và các dân tộc giáp giới với Trung Quốc, và là tín hiệu rõ ràng nhất có thể gửi tới Bắc Kinh rằng phương Tây đã mất đi ý chí bảo vệ nền dân chủ.

Đó sẽ là một bước ngoặt trong lịch sử, thời điểm mà phương Tây cuối cùng mất đi quyền bá chủ thời hậu chiến, thời điểm mà biên giới ở khắp mọi nơi đột nhiên bị chiếm đoạt và sự xâm lược được coi là đáng giá - và tất cả chỉ vì thất bại trong việc đứng lên bảo vệ Ukraine.

Điều đáng phẫn nộ về thảm họa đang dần diễn ra này là chúng ta có thể dễ dàng ngăn chặn nó. Chúng ta có khả năng cung cấp cho Ukraine những gì họ cần: không chỉ gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ Mỹ Kim mà tôi hy vọng và tin rằng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ sớm thông qua.

Người Đức có thể và nên cung cấp hỏa tiễn Taurus, và tất cả chúng ta đều có thể cho và làm nhiều hơn thế nữa. Chúng ta có thể dễ dàng cung cấp cho Ukraine pháo binh tầm xa để phá hủy đường liên lạc giữa Nga và Crimea và gây ra những vấn đề chiến lược nghiêm trọng cho Putin.

Tại sao chúng ta không làm điều đó? Lần này lợi thế của phương Tây thậm chí còn lớn hơn thời Chiến tranh Lạnh. Nền kinh tế NATO có quy mô gấp khoảng 30 lần Nga.

Nếu bây giờ chúng ta nắm bắt được và bắt đầu nghiêm chỉnh sản xuất các loại vũ khí mà người Ukraine cần, thì chúng ta không chỉ có thể giải quyết vấn đề ở Ukraine - chúng ta có thể thúc đẩy việc làm và tăng trưởng ở đất nước của mình.

Đã đến lúc phương Tây, trong đó có Anh, phải thoát khỏi cơn mộng du của chúng ta; để phục hồi tinh thần của Reagan và Thatcher và đầu tư vào việc bảo vệ các quyền tự do của chúng ta.

Cách đơn giản và tiết kiệm chi phí nhất để bảo vệ tự do là đầu tư ngay vào việc phòng thủ Ukraine.

2. Tấn công bằng bom xe: Khoảnh khắc kịch tính đại tá mật vụ Ukraine phản bội bị nổ tung trong vụ ám sát bom xe ở Mạc Tư Khoa

Tờ The Sun có trụ sở ở London cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “CAR BOMB ATTACK Dramatic moment treacherous Ukrainian secret service colonel is BLOWN UP in car bomb assassination bid in Moscow”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, cựu sĩ quan tình báo Ukraine đào tẩu sang Nga đã bị nổ tung trong một vụ ám sát bằng bom xe ở Mạc Tư Khoa.

Đoạn video kịch tính ghi lại khoảnh khắc chiếc SUV của Vasily Prozorov phát nổ, khiến vị đại tá gây tranh cãi bị thương ở tay và chân.

Anh ta đã sống sót một cách kỳ diệu sau vụ tấn công và đang được điều trị tại bệnh viện.

Một lúc trước vụ nổ, người ta nhìn thấy cựu Đại Tá 48 tuổi của SBU Ukraine đang đi bộ ra xe của mình trong một đoạn video.

Sau đó, anh ta được cho là bị thương, ngồi ở phía sau xe với sự chăm sóc của một người đàn ông và một phụ nữ không rõ danh tính.

Một bên mắt của anh ta có màu đỏ tím.

Chiếc xe của Prozorov bị biến dạng hoàn toàn sau vụ nổ, với một cửa bên tách ra khỏi thân xe, cuộn tròn từ phía dưới.

Nhiều bộ phận khác của chiếc SUV nằm rải rác bên dưới nó.

Đại tá này được cho là đã chuyển đến Nga “vài năm trước” và đã hợp tác với cơ quan tình báo Nga từ năm 2014.

Anh ta bị coi là kẻ phản bội ở quê hương.

Tính mạng của Prozorov được cho là không bị đe dọa do những vết thương mà anh ta phải chịu trong vụ ám sát hôm Thứ Sáu.

Diễn biến này xảy ra sau khi ông ta nói với giới truyền thông Nga rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ xả súng kinh hoàng tại buổi hòa nhạc ở Crocus City Hall khiến 145 người thiệt mạng vào tháng trước.

Những người đàn ông có vũ trang và đeo mặt nạ ngụy trang xông vào hội trường, nổ súng và ném chất nổ vào đám đông, trong vụ việc được cho là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong 20 năm qua.

Khoảng 6.000 người đang ở bên trong địa điểm xem ban nhạc rock Nga Picnic khi các tay súng bắt đầu tấn công.

Prozorov nói: “Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng có dấu vân tay của người Ukraine về những gì đã xảy ra tại Tòa thị chính Crocus.

“ Đó là một mô hình hành động do Ukraine phát minh ra…

“Về hành vi của những kẻ khủng bố, các chuyên gia sẽ ngay lập tức nói rằng nó trông giống một hoạt động đặc biệt hơn…”

Không có bằng chứng chắc chắn nào được đưa ra cho thấy Kyiv chịu trách nhiệm về vụ xả súng ở tòa thị chính.

Phương Tây tin rằng đây là hoạt động của một chi nhánh của ISIS, điều mà Prozorov bác bỏ, cho rằng nó không giống các cuộc tấn công khủng bố “được tiến hành bởi những người theo trào lưu chính thống Hồi giáo, với mục tiêu cuối cùng là chết khi chiến đấu với những kẻ ngoại đạo”.

Ông nói: “Trong trường hợp này, đó là một hoạt động phá hoại”.

3. Chủ tịch Hạ viện Mỹ đàm phán với Tòa Bạch Ốc về việc thúc đẩy viện trợ Ukraine

Sau nhiều tháng trì hoãn, một thành viên Đảng Cộng hòa hàng đầu tại Hạ viện cho biết, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đang đàm phán với Tòa Bạch Ốc về việc thúc đẩy tài trợ thời chiến cho Ukraine - một gói sẽ khác với gói an ninh nước ngoài trị giá 95 tỷ Mỹ Kim của Thượng viện và bao gồm một số yêu cầu của Đảng Cộng hòa, hãng tin AP cho biết.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng liên quan đến gói viện trợ Ukraine, không chỉ từ Tổng thống Joe Biden, người đã nhiều lần chỉ trích đảng Cộng hòa vì không giúp đỡ Ukraine, mà còn từ các thành viên cực hữu trong chính đảng của Johnson, những người vẫn kiên quyết phản đối viện trợ bổ sung cho Ukraine.

“Chưa có thỏa thuận nào đạt được”. “Rõ ràng là phải đạt được thỏa thuận không chỉ với Tòa Bạch Ốc mà còn với chính các thành viên của chúng tôi.”

Johnson đã tới câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Florida vào thứ Sáu để gặp Donald Trump - người đã nói rằng ông sẽ đàm phán để chấm dứt xung đột khi cố gắng đẩy Mỹ sang lập trường theo chủ nghĩa biệt lập hơn. Johnson được cho là đã tham khảo ý kiến của Trump trong những tuần gần đây về khoản tài trợ cho Ukraine để giành được sự ủng hộ của ông - hoặc ít nhất là ngăn ông công khai phản đối gói này.

Một số khoản viện trợ này có thể bao gồm việc gửi tiền tới Kyiv dưới dạng cho vay hoặc chuyển hướng các tài sản của Nga bị tịch thu theo Đạo luật Tái thiết thịnh vượng và cơ hội kinh tế cho người Ukraine - khác với các gói viện trợ trước đây được gửi tới Ukraine. Dù vậy, những người phản đối viện trợ như nữ Dân biểu Marjorie Taylor Greene của Georgia khó có thể bị lung lay. Greene đã đe dọa sẽ cố gắng loại bỏ Johnson khỏi vị trí Chủ tịch Hạ Viện và cảnh báo rằng việc thúc đẩy tài trợ cho Ukraine sẽ giúp củng cố lập trường của bà rằng các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa nên chọn một Chủ tịch Hạ Viện mới.

Nghị sĩ Don Bacon, một đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ viện trợ Ukraine, cho biết: “Thế giới sẽ trở nên nguy hiểm hơn với sự có mặt của Nga ở Kyiv”. “Vì vậy, chúng ta phải tìm ra một cách thông minh để dự luật được thông qua để chúng ta có thể thoát ra ngoài và đưa trở lại Thượng viện.

Hôm Thứ Sáu, Thủ tướng Nhật Bản, Fumio Kishida, đã kêu gọi người Mỹ vượt qua “sự nghi ngờ bản thân” khi đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine. “Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, liệu Ukraine sẽ chống trả được bao lâu trước sự tấn công dữ dội từ Mạc Tư Khoa?” Kishida hỏi.

4. Fico cho biết Slovakia hoàn toàn ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên Liên Hiệp Âu Châu

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Fico: Slovakia fully supports Ukraine's EU membership”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết trong cuộc họp báo với Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tại Slovakia ngày 11 Tháng Tư rằng Bratislava sẽ không cản trở việc Kyiv gia nhập Liên minh Âu Châu.

Được bầu vào tháng 9 năm 2023 trên nền tảng dân túy, hoài nghi Ukraine, Fico đã tạm dừng cung cấp vũ khí từ kho quân sự của Slovakia và đã nhiều lần chỉ trích cả hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine lẫn các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Thủ tướng Slovakia trước đó từng nói rằng ông không phản đối việc Ukraine trở thành thành viên Liên Hiệp Âu Châu nếu Kyiv đáp ứng mọi tiêu chuẩn để gia nhập.

“Đây không phải là suy đoán. Đây là sự hỗ trợ tuyệt đối đầy đủ,” Fico nói. “Chúng tôi không phải là quốc gia sẽ gây trở ngại cho các bạn. Ngược lại, chúng tôi muốn giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi với các bạn.”

Về các cuộc đàm phán gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, Bratislava muốn Ukraine “nhanh chóng” trở thành thành viên của Liên minh Âu Châu, “vì đây là sự bảo đảm cho triển vọng và sự phát triển hòa bình của đất nước”, theo Fico.

Fico cũng cho biết Slovakia sẵn sàng hợp tác quân sự với Ukraine trên cơ sở thương mại và đề nghị hỗ trợ trong việc rà phá bom mìn.

Sau khi Ukraine nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vào năm 2022, các nhà lãnh đạo Âu Châu đã đồng ý mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên trong hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Âu Châu vào tháng 12 năm ngoái.

Ủy ban Âu Châu ngày 12 Tháng Ba đã đề xuất dự thảo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tư cách thành viên với Ukraine và Moldova, một ứng cử viên khác gia nhập khối, hiện bao gồm 27 quốc gia.

Chính phủ Ukraine tin rằng các cuộc đàm phán về việc nước này gia nhập Liên minh Âu Châu có thể bắt đầu vào nửa đầu năm 2024, Shmyhal cho biết.

5. Ukraine và Latvia ký thỏa thuận an ninh song phương

Ukraine và Latvia đã ký một thỏa thuận an ninh song phương, Volodymyr Zelenskiy tuyên bố, trong chuyến thăm Vilnius.

Tổng thống Zelenskiy cho biết: “Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics và tôi vừa ký một thỏa thuận an ninh song phương giữa Ukraine và Latvia.”

“Nó dự tính hỗ trợ quân sự hàng năm của Latvia cho Ukraine ở mức 0,25% GDP. Latvia cũng đưa ra cam kết 10 năm hỗ trợ Ukraine về công nghệ phòng thủ mạng, rà phá bom mìn và máy bay không người lái, cũng như hỗ trợ Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu và NATO.

“Tôi biết ơn người bạn và đối tác của chúng tôi, Latvia. Đây chính xác là tính đặc thù và có thể dự đoán được mà cuộc đấu tranh vì tự do và độc lập của chúng ta đòi hỏi.”

6. Đại sứ cho biết Mỹ phân bổ 138 triệu Mỹ Kim nâng cấp hệ thống phòng không Ukraine

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Ambassador: US to allocate $138 million for Ukrainian air defense system upgrades”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink cho biết hôm 11 Tháng Tư rằng Mỹ đã ký một thỏa thuận cung cấp cho Ukraine 138 triệu Mỹ Kim để hiện đại hóa phòng không quan trọng.

Cách đây vài ngày, Bộ Ngoại giao đã phê duyệt gói bán quân sự nước ngoài khẩn cấp trị giá 138 triệu Mỹ Kim cho Ukraine, cho phép sửa chữa thiết yếu và mua sắm các phụ tùng cần thiết cho hệ thống hỏa tiễn Hawk.

“Khoản tài trợ này sẽ giúp duy trì hoạt động của lực lượng phòng không Ukraine trước các cuộc tấn công không ngừng của Nga vào mạng lưới năng lượng và người dân Ukraine,” Brink viết trên X.

Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược liên tục, trong đó nước này rất cần đạn pháo và hỏa tiễn trong khi lực lượng Nga tăng cường tấn công trong mùa xuân, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự.

Sự chậm trễ trong khoản viện trợ trị giá khoảng 60 tỷ Mỹ Kim của Mỹ đã tác động trực tiếp đến chiến trường, góp phần làm mất thành phố tiền tuyến quan trọng Avdiivka.

Các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng hòa được cho là đã nói rằng một cuộc bỏ phiếu về viện trợ cho Ukraine tại Quốc hội có thể vẫn còn cần vài tuần nữa mặc dù Johnson đã khẳng định vào ngày 1 tháng 4 rằng cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức “ngay sau Lễ Phục sinh”.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hôm 7 Tháng Tư tuyên bố “Ukraine sẽ thua trong chiến tranh” nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn viện trợ quân sự cho Kyiv.

7. Máy bay không người lái của Ukraine tấn công doanh trại quân đội Nga ở Belgorod

Hôm Thứ Bẩy, Vyacheslav Gladkov, Thống đốc khu vực Belgorod của Nga, cho biết sáu máy bay không người lái của Ukraine vừa tấn công tỉnh Belgorod của Nga, làm hai người bị thương và làm hư hại một tòa nhà hành chính.

Gladkov cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 4 máy bay không người lái. Một chiếc gây cháy cỏ ở ngoại ô thành phố Belgorod, trong khi chiếc còn lại tấn công tòa nhà hành chính.

Gladkov cho biết, từ vụ nổ tại tòa nhà hành chính, một người đàn ông bị mảnh đạn ở chi dưới và một người khác bị mảnh đạn ở chi trên và chi dưới. Cả hai đều được chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Tỉnh Belgorod, nằm ở biên giới Ukraine, là mục tiêu thường xuyên của lực lượng Ukraine trong những tuần gần đây.

Theo mô tả của Gladkov, các mục tiêu bị tấn công là các cơ sở dân sự. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ Kyiv, đó là một doanh trại của quân đội Nga.

8. Người đàn ông Belarus bị buộc tội xúc phạm Lukashenko chết trong tù khi đang chờ xét xử

Aliaksandr Kulinich, một người đàn ông Belarus bị bỏ tù vì bị cáo buộc xúc phạm nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko, đã chết khi bị giam giữ trong khi chờ xét xử, nhóm nhân quyền Viasna cho biết hôm 11 Tháng Tư.

Các cuộc đàn áp chống lại các nhân vật đối lập và những người bất đồng chính kiến leo thang ở Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, trong đó Lukashenko chứng nhận việc nắm giữ quyền lực của mình thông qua gian lận bầu cử và đàn áp bạo lực.

Kulinich bị bắt vào tháng 2 đầu năm nay vì bị cáo buộc phạm tội xúc phạm Lukashenko. Chính quyền Belarus thông báo Kulinich qua đời vì bệnh tim mạch vành vào ngày 9 Tháng Tư, hai ngày trước sinh nhật lần thứ 52 của ông, Viasna cho biết.

Theo Viasna, Kulinich là tù nhân chính trị thứ sáu chết sau song sắt trong hai năm qua.

Ihar Lednik, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội Belarus (BSDP), chết trong tù hồi tháng 2. Lednik đã bị kết án ba năm tù vì tội tương tự như Kulinich – xúc phạm Lukashenko.

Lãnh đạo phe đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya bình luận về cái chết của Kulinich, nói rằng ông chết vì “chống lại chế độ”.

“Đối với nhiều tù nhân chính trị bị biệt giam ở Belarus, không biết họ còn sống hay đã chết.”

9. Nhà lãnh đạo IAEA cảnh báo về 'sự leo thang lớn' trong bối cảnh các cuộc tấn công nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, Rafael Grossi nói với Hội đồng Quản Trị IAEA hôm 11 tháng Tư rằng các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) bị Nga tạm chiếm đã đánh dấu “sự leo thang lớn” về mối nguy hiểm an toàn hạt nhân ở Ukraine.

Tổ chức này đã tổ chức một cuộc họp bất thường tại Vienna theo yêu cầu của Ukraine và Nga sau khi có báo cáo về các cuộc tấn công vào nhà máy.

Theo IAEA, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã hứng chịu ít nhất ba cuộc tấn công trực tiếp vào ngày 7 tháng Tư. Đây là cuộc tấn công đầu tiên được xác nhận như vậy kể từ tháng 11 năm 2022. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác được cho là nhắm vào trung tâm đào tạo của nhà máy gần địa điểm này vào ngày 9 tháng Tư.

Nga tuyên bố máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết Kyiv không liên quan và gọi cuộc tấn công mới nhất là “sự khiêu khích của Nga”.

Grossi cho biết, mặc dù không gây thiệt hại nhưng các cuộc tấn công có thể “khởi đầu một mặt trận mới và cực kỳ nguy hiểm của cuộc chiến”.

“Như tôi đã nhiều lần tuyên bố... không ai có thể hình dung được lợi ích hoặc đạt được bất kỳ lợi thế quân sự hoặc chính trị nào từ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân. Tấn công một nhà máy điện hạt nhân là điều tuyệt đối không nên làm. Tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đồng nghĩa với việc gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân”, Grossi nói.

Grossi kêu gọi các giới chức quân sự kiềm chế và tuân thủ 5 nguyên tắc cụ thể để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Grossi đang lên kế hoạch gặp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại New York vào tuần tới để nêu lên mối lo ngại về các cuộc tấn công đã “làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân” tại địa điểm này.

Cơ quan năng lượng hạt nhân Energoatom của Ukraine cho biết cách duy nhất để ngăn chặn các trường hợp khẩn cấp về hạt nhân và phóng xạ là tuân thủ nghị quyết của IAEA, rút quân đội Nga và thiết bị của họ khỏi nhà máy, rà phá bom mìn các vùng lãnh thổ lân cận và trao lại quyền kiểm soát nhà máy cho cơ quan này.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, là nhà máy hạt nhân lớn nhất ở Âu Châu, đã nằm dưới sự xâm lược của Nga kể từ tháng 3 năm 2022. Các nhóm IAEA đã có trụ sở luân phiên tại cơ sở này kể từ tháng 9 năm 2022.

Trong suốt thời gian xâm lược, nhà máy này đã nhiều lần bị ngắt khỏi lưới điện Ukraine do các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Quân đội Nga cũng đã sử dụng nhà máy này làm nền tảng để tiến hành các cuộc tấn công vào Nikopol, nằm ngay bên kia Hồ chứa Kakhovka và các khu định cư khác của Ukraine gần đó.

10. Bloomberg: Liên Hiệp Âu Châu chuẩn bị phê duyệt kế hoạch cải cách Ukraine vào tháng 5, giải phóng hàng tỷ Mỹ Kim viện trợ

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Bloomberg: EU set to approve Ukrainian reform plan in May, unlocking billions in aid”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Theo Bloomberg, Liên Hiệp Âu Châu dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch cải cách của Ukraine vào tháng 5, mở khóa thêm 1,9 tỷ euro hay 2,04 tỷ Mỹ Kim viện trợ tài chính vào cuối mùa xuân.

Sau khi phê duyệt Cơ sở Ukraine 4 năm vào tháng 2, Liên Hiệp Âu Châu đã cam kết gửi 50 tỷ euro hay 54 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine trong vài năm tới.

Gói này cung cấp vốn cho Ukraine từ năm 2024 đến năm 2027, với 33 tỷ euro dưới dạng cho vay và 17 tỷ euro dưới dạng tài trợ.

Các quan chức Ukraine đã đưa ra một đề xuất vào tháng trước, bao gồm các chiến lược đầu tư và cải cách, nhằm mục đích giải phóng một phần đáng kể hỗ trợ tài chính của Liên Hiệp Âu Châu cho đến năm 2027. Ủy ban Âu Châu đang xem xét chương trình cải cách của Ukraine nhằm bảo đảm viện trợ tài chính, cho đến nay không có mối lo ngại lớn nào được nêu ra.

Một số cải cách đã được thống nhất bao gồm áp dụng chiến lược quản lý nợ công, xem xét lại chi tiêu ngân sách của chính phủ và mở rộng số lượng nhân viên của Văn phòng Công tố viên chống tham nhũng chuyên ngành.

Tính đến ngày 20 tháng 3, Ủy ban Âu Châu đã phân bổ 4,5 tỷ euro hay 4,8 tỷ Mỹ Kim ban đầu cho Ukraine, đánh dấu khoản thanh toán đầu tiên theo thỏa thuận.

Các bộ trưởng tài chính Liên Hiệp Âu Châu có thể đã thảo luận thêm về kế hoạch của Ukraine vào thứ Sáu tuần này tại Luxembourg.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko cho biết: “Tôi rất biết ơn các đối tác Liên Hiệp Âu Châu vì quyết định quan trọng hỗ trợ Ukraine”.

11. Hàng ngàn binh sĩ Nga chạy trốn cuộc chiến ở Ukraine

Hãng tin AP hôm Thứ Bẩy, 13 Tháng Tư, đưa tin về hàng ngàn binh sĩ Nga đang chạy trốn cuộc chiến ở Ukraine, ẩn náu trong khi chờ kết quả đơn xin tị nạn tới các nước phương Tây như Đức, Pháp và Mỹ.

Kể từ tháng 9 năm 2022, hãng truyền thông độc lập Mediazona của Nga đã ghi nhận hơn 7.300 vụ kiện tại tòa án Nga chống lại binh lính đào ngũ. Các trường hợp đào ngũ – là cáo buộc dẫn đến các hình phạt rất khắc nghiệt – đã tăng gấp sáu lần vào năm ngoái.

Idite Lesom, hay còn gọi là “Get Lost”, một nhóm do các nhà hoạt động Nga ở Cộng hòa Georgia điều hành, đã nhận được số lượng kỷ lục những người tìm cách đào ngũ – hơn 500 người trong hai tháng đầu năm nay.

Tổng cộng, nhóm này đã hỗ trợ hơn 26.000 người Nga tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự và giúp hơn 520 binh sĩ và sĩ quan tại ngũ chạy trốn – một con số nhỏ so với sức mạnh tổng thể của quân đội Nga, nhưng lại là một dấu hiệu về tinh thần của một quốc gia trong việc phản đối chiến tranh trở thành một tội ác.

Grigory Sverdlin, nhà lãnh đạo nhóm, cho biết: “Rõ ràng, cơ quan tuyên truyền của Nga đang cố gắng bán cho chúng ta câu chuyện rằng tất cả nước Nga đều ủng hộ Putin và cuộc chiến của ông ấy”. “Nhưng điều đó không đúng.”

Trong khi số đơn xin tị nạn của công dân Nga tăng lên, rất ít người giành được sự bảo vệ – các nhà hoạch định chính sách vẫn còn chia rẽ về việc liệu có nên coi người Nga lưu vong là tài sản tiềm năng hay là rủi ro đối với an ninh quốc gia. Ít hơn 300 người Nga có quy chế tị nạn ở Mỹ trong năm tài chính 2022 trong khi chưa đến 10% trong số 5.246 người được giải quyết đơn ghi danh vào năm ngoái nhận được sự bảo vệ nào đó từ chính quyền Đức. Tại Pháp, yêu cầu tị nạn đã tăng hơn 50% từ năm 2022 đến năm 2023, lên tổng số khoảng 3.400 người.
 
May quá: Đức Mẹ Phù Hộ Các Tín Hữu - Hoa Kỳ phá hỏng âm mưu tấn công nhà thờ của ISIS
VietCatholic Media
17:57 13/04/2024


1. Đức Giáo Hoàng cần thời gian để phân định việc bổ nhiệm tân Hồng Y Giám quản Rôma

Một tuyên bố do Văn phòng Truyền thông của Giáo phận Rôma đưa ra cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đang dành thời gian để “thực hiện một sự phân định lành mạnh” trước khi bổ nhiệm Đức Hồng Y mới là Đại diện của ngài ở Rôma.

Sáng thứ Hai ngày 8 tháng 4, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Hội đồng Giám mục giáo phận Rôma đã được tổ chức tại dinh Tông Tòa.

Vì chức vụ của Đức Hồng Y Giám Quản rất tế nhị, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo với các giám mục, và những người cộng tác thân cận của ngài rằng ngài sẽ dành thời gian để đưa ra một nhận định lành mạnh về hình dáng của người mà ngài sẽ bổ nhiệm đảm nhận vai trò này. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các giám mục tiếp tục thừa tác vụ mục vụ và các hoạt động hành chính mà các ngài đã bắt đầu.

Như đã được dự kiến trước bởi Điều 14 triệt 3 của Tông Hiến In Ecclesiarum Communione liên quan đến việc sắp xếp Giám Quản Rôma, trong thời gian chức vụ của Đức Hồng Y Đại Diện còn trống, mọi chức năng và quyền hạn của nó, bao gồm cả quyền đại diện hợp pháp, sẽ được thực thi bởi Phó Giám quản, là Đức Cha Baldassare Reina.


Source:Vatican News

2. Thiếu niên Idaho bị bắt vì âm mưu tấn công nhà thờ, giết Kitô hữu theo lệnh ISIS

Bộ Tư pháp đã bắt giữ một thanh niên 18 tuổi đến từ Coeur d'Alene, Idaho, người được cho là đã lên kế hoạch giết các Kitô hữu và đốt phá các nhà thờ trong thị trấn của anh ta để tiếp tục sứ mệnh của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Merrick Garland cho biết như trên trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư, 10 Tháng Tư.

Theo ông Garland, Alexander Scott Mercurio có ý định giết Kitô hữu ở nhà thờ gần nhất, đốt tòa nhà, sau đó cướp một chiếc xe hơi và làm điều tương tự ở các nhà thờ khác gần đó. Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, anh ta đã lên kế hoạch còng tay cha mình và bịt miệng cha mình để có thể cướp súng của ông nhằm thực hiện các vụ tấn công.

Mercurio lọt vào tầm ngắm của Cục Điều tra Liên bang khi anh ta cố gắng hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố nước ngoài, bao gồm cả ISIS, khi anh ta 17 tuổi. Sau đó, anh ta đã liên lạc với những cá nhân mà anh ta tin là có liên kết với ISIS nhưng thực ra lại là các nhân viên FBI giả danh ISIS.

Mercurio được cho là đã nói với các nguồn tin này rằng hắn dự định tấn công các nhà thờ vào ngày 8 tháng 4, tức là hai ngày trước khi kết thúc tháng Ramadan và lễ kỷ niệm Eid al-Fitr. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng cáo buộc rằng anh ta đã tuyên thệ với ISIS và mua các vật liệu mà anh ta dự định thực hiện cuộc tấn công, bao gồm cả các hộp đựng butan.

Mercurio bị buộc tội cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất hoặc nguồn lực cho một tổ chức khủng bố nước ngoài được chỉ định và phải đối mặt với án tù liên bang lên tới 20 năm nếu bị kết án.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nhấn mạnh rằng: “Nhờ những nỗ lực điều tra của FBI, bị cáo đã bị bắt giữ trước khi kịp hành động và hiện anh ta bị buộc tội cố gắng hỗ trợ sứ mệnh khủng bố và bạo lực của ISIS”. “Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục không ngừng truy đuổi, ngăn chặn và buộc tội những kẻ thực hiện hành vi khủng bố chống lại người dân và lợi ích của Hoa Kỳ.”

Theo các tin nhắn được cho là do Mercurio gửi tới một cuộc trò chuyện nhóm được mã hóa nhằm tìm cách tạo điều kiện tài trợ cho các tổ chức khủng bố Hồi giáo, chàng trai 17 tuổi khi đó cho biết anh có “cha mẹ theo Kitô giáo và rất bảo thủ”. Anh ta được cho là đã nói với một nguồn tin FBI rằng gia đình anh ta “áp bức” anh ta bằng cách ngăn cản anh ta không cho theo đạo Hồi.

Vào tháng 12 năm 2023, khi bày tỏ nghi ngờ về việc thực hiện hành động khủng bố, Mercurio được cho là đã nói với một trong những nguồn tin của FBI rằng anh ta “chỉ muốn chết và mọi vấn đề của tôi sẽ biến mất.” Vào ngày 3 tháng 4, anh ta được cho là đã gặp một trong những nhân viên của FBI, mà anh ta nghĩ rằng là một thành viên của ISIS, và bày tỏ ý định thực hiện các cuộc tấn công. Anh ta cũng được cho là đã nói với các nguồn tin rằng anh ta muốn trở thành một vị tử đạo vì đạo Hồi.

Đặc vụ Shohini Sinha của FBI Thành phố Salt Lake cho biết trong một tuyên bố: “Vụ án này sẽ giúp bạn nhận ra sự nguy hiểm của việc tự cực đoan hóa, vốn là mối đe dọa thực sự đối với cộng đồng của chúng ta”.


Source:Catholic News Agency

3. Thống đốc Missouri từ chối khoan hồng cho tử tù bất chấp sự phản đối của Công Giáo

Thống đốc Mike Parson của Missouri hôm thứ Hai đã từ chối yêu cầu khoan hồng cho kẻ sát nhân bị kết án Brian Dorsey, kẻ dự kiến sẽ bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc vào tối ngày 9 tháng 4 trong vụ hành quyết đầu tiên của tiểu bang vào năm 2024.

Dorsey, 52 tuổi, bị bắt năm 2006 và sau đó bị kết tội bắn chết em họ Sarah Bonnie và chồng cô là Ben. Các luật sư của Dorsey lập luận rằng anh ta đang bị rối loạn tâm thần do ma túy, vì anh ta bị trầm cảm mãn tính và nghiện cocaine vào thời điểm xảy ra vụ giết người.

Các giám mục Công Giáo của Missouri đã mạnh mẽ kêu gọi các tín hữu liên lạc với Thống Đốc Parson và yêu cầu ông ta hoãn lại việc hành quyết Dorsey, viện dẫn giáo huấn Công Giáo về việc không thể chấp nhận án tử hình. Nếu Parson khoan hồng cho Dorsey, đây sẽ là lần đầu tiên ông ta khoan hồng cho một tử tù trong suốt 6 năm làm thống đốc của mình. Missouri là một trong những bang có nhiều án tử hình nhất trong số các bang của Mỹ, chỉ riêng trong năm 2023 đã thực hiện 4 vụ hành quyết và là một trong 5 tiểu bang duy nhất thực hiện các vụ hành quyết vào năm ngoái.

Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, phản ánh bản cập nhật do Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành vào năm 2018, mô tả án tử hình là “không thể chấp nhận được” và là “sự tấn công vào quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người” (Số 2267). Sự thay đổi này phản ánh sự phát triển của giáo lý Công Giáo trong những năm gần đây. Thánh Gioan Phaolô II, gọi án tử hình là “tàn nhẫn và không cần thiết”, đã khuyến khích các Kitô hữu “ủng hộ sự sống một cách vô điều kiện” và nói rằng “phẩm giá của sự sống con người không bao giờ bị tước bỏ, ngay cả trong trường hợp một người đã phạm tội đại ác.”

Bản án tử hình của Dorsey đã thu hút được sự chú ý chặt chẽ. Trong hơn 17 năm ở trong tử tù, Dorsey không vi phạm gì và làm thợ cắt tóc cho các tù nhân, quản giáo, nhân viên - được tin cậy sử dụng các dụng cụ có khả năng gây chết người. Theo Trung tâm Thông tin Hình phạt Tử hình, một nhóm gồm 72 sĩ quan cải huấn hiện tại và trước đây của Missouri đã nộp và ký một lá thư xác nhận tính cách của anh ta, đồng thời yêu cầu Parson khoan hồng cho Dorsey và giảm án tử hình cho anh ta.

Ngoài ra, các luật sư của Dorsey đã lập luận rằng các quy trình thực thi của Bộ Cải Huấn Missouri, sẽ ngăn cản Dorsey “có bất kỳ cuộc thảo luận hoặc tham gia tâm linh có ý nghĩa nào vào nghi thức tôn giáo cuối cùng của anh ta với cố vấn tinh thần của mình,” tờ Kansas City Star đưa tin.

Bất chấp sự phục hồi rõ ràng của anh ta, Tòa án Tối cao Missouri đã lên lịch xử tử Dorsey vào tháng 12 năm ngoái. Dorsey đã kháng cáo vụ việc của mình lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, nơi vẫn có thể tạm dừng việc xử tử anh ta bất chấp việc Parson từ chối sự khoan hồng.

Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Missouri, tổ chức ủng hộ chính sách công thay mặt cho năm giám mục của tiểu bang, nói rằng ngoài việc Dorsey “đã phải chịu đựng chấn thương thể chất và tinh thần đáng kể thời thơ ấu”, anh ta cũng đã tuyên bố rằng sự trợ giúp luật sư là không hiệu quả của luật sư. Vị luật sư ấy chỉ được trả một khoản phí cố định nhỏ để bào chữa cho anh ta - đã đưa anh ta vào một thỏa thuận nhận tội mà không phản đối khả năng bị tử hình.

Ngoài việc gửi yêu cầu khoan hồng cho Parson,Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Missouri còn tổ chức một “cuộc biểu tình tôn trọng” bên ngoài văn phòng thống đốc tại Tòa nhà Đại hội Bang Missouri ở Thành phố Jefferson từ trưa đến 1 giờ chiều thứ Ba. Các Giám Mục đã kêu gọi công chúng tham dự cuộc biểu tình và liên hệ với thống đốc để bày tỏ sự ủng hộ đối với sự khoan hồng.

Các Giám Mục lưu ý: “Giáo Hội Công Giáo phản đối mạnh mẽ án tử hình vì nó coi thường sự thiêng liêng và phẩm giá của sự sống con người”.


Source:Catholic News Agency