Ngày 21-05-2022
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Chiến thắng Lepanto, Tự do cho Đức Giáo hoàng và Giấc mơ Torino.
Giáo Hội Năm Châu
02:04 21/05/2022
 
Thánh lễ Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục sinh 22/5 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
02:05 21/05/2022


BÀI ĐỌC 1 Cv 15:1-2,22-29

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Hồi ấy, có những người từ miền Giu-đê đến An-ti-ô-khi-a dạy các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ.” Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.

Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín trong Hội Thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau: “Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại An-ti-ô-khi-a, tại miền Xy-ri và Ki-li-ki-a. Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang.

Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây: Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.”

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2 Kh 21:10-14,22-23

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

Tôi là Gio-an, đang khi tôi xuất thần, thì một thiên thần đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa.

Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en. Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa. Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.

Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG

Alleluia. Alleluia.

Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.

Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.

Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Alleluia.

TIN MỪNG Ga 14:23-29

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.

Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.”

Đó là Lời Chúa.
 
Tình yêu, Lời và Thánh Thần
Lm. Giuse Trương Đình Hiền
09:06 21/05/2022
Tình yêu, Lời và Thánh Thần

(Chúa Nhật 6 PS năm C 2022)

Trước khi cử hành lễ Thăng Thiên vào tuần sau, như là cao điểm của Phụng Vụ Mùa Phục Sinh, sứ điệp Chúa Nhật hôm nay muốn chúng ta hướng tầm nhìn về Hội Thánh, một Hội Thánh non trẻ, đang nỗ lực đồng tâm nhất trí làm chứng về Chúa Giêsu, làm chứng về những giá trị tinh thần mà Ngài truyền lại trước khi lìa bỏ thế gian: yêu thương, hiệp nhất, tuân giữ giới răn, hiệp thông trong Ngài…

Cụ thể, đó chính là thực thi mệnh lệnh: Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy. Một mệnh đề chỉ vỏn vẹn có 8 chữ đó nhưng lại bao gồm tất cả nội dung của đức tin và việc thực hành đức tin. Chúng ta thử dừng lại để tìm hiểu thêm “hai vế” hay hai hành vi sống đạo cơ bản “yêu mến Thầy, giữ Lời Thầy”, được Chúa Giêsu ký thác qua mệnh lệnh ngắn ngủi trên.

Trước hết: “yêu mến Thầy”:

Chúng ta biết rằng: trọng tâm và tiêu đích của niềm tin Kitô giáo đọng lại nơi một Ngôi Vị, một con người, Đức Giêsu-Kitô; và qua Đức Kitô, chúng ta đến với Chúa Cha và thuộc về Chúa Thánh Thần. Hành trình đến và gặp gỡ Thiên Chúa là hành trình của tình yêu, từ trái tim đến với trái tim. Thiên Chúa của Kitô giáo là “Thiên Chúa của tình yêu”; và “Đạo Kitô” chính là “Đạo Yêu thương” ! Đừng quên, để trắc nghiệm lòng đạo và niềm tin của Phêrô sau biến cố chối thầy 3 lần trong đêm Ngài bị nộp, thì sau khi sống lại, Chúa Giêsu chỉ hỏi Phêrô vỏn vẹn một câu cho 3 lần: “Con có yêu mến thầy không?”.

Ngày hôm nay, câu hỏi đó cũng được dành cho mỗi người chúng ta: “Con có yêu mến Thầy không?”. Trả lời cho được câu hỏi đó sẽ xác định tính nghiêm túc và đúng đắn cho “sự chọn lựa đức tin” của mỗi người. Vâng, tôi tin, tôi giữ đạo là vì “yêu mến Chúa Kitô”, yêu mến con đường của Tin Mừng mà Ngài đề nghị, yêu mến nẻo đi thập giá mà Ngài làm gương, yêu mến những giá trị khó nghèo, trong sạch, hiền lành… trong Tám Mối phúc, yêu mến “việc rửa chân” cho những người nghèo; và mến Chúa yêu người đến độ sẵn sàng hy sinh mạng sống…

Không thiếu gì những kẻ mang niềm tin Kitô, trong đó không loại trừ cả chúng ta, lắm phen nhiều cách đã chọn lựa đức tin theo hướng “để được lên trời” hay “cho khỏi sa hỏa ngục”. Thực ra, sự chọn lựa như thế cũng không sai; vì “một tình yêu đích thực”, cuối cùng, cũng sẽ dẫn tới đích điểm như cái kết của “dụ ngôn ngày chung thẩm”: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa…” (Mt 25,34). Tuy nhiên, nếu toàn bộ cuộc sống đức tin chỉ loay hoay làm sao cho được hoàn thiện “như người Biệt phái”: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con…” (Lc 18,11-12)…, mà chẳng quan tâm gì đến “người anh em bị thương nằm lây lất bên vệ đường về Giêrikhô” (Lc 10,29-37), thì cần phải “xem lại niềm tin” của mình.

Thứ đến “giữ Lời Thầy”:

Nhưng đâu là cách, là điều để cụ thể hóa hành vi “yêu mến Thầy”?

Để trả lời vấn nạn trên, chúng ta thử nhớ lại câu đáp của chàng thanh niên giàu có đến chất vấn Chúa Giêsu để Ngài chỉ cho con đường nên trọn lành: “Tôi đã giữ trọn tất cả những điều đó ngay từ thuở nhỏ” (Mc 10, 17-22). Nhưng khi được Đức Kitô đề nghị “hãy về bán hết của cải, bố thí cho người nghèo, rồi hãy đến theo ta”. Anh ta đã xịu mặt bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Anh muốn được lên thiên đàng cùng với tất cả của cải của anh để hưởng thụ chứ không phải vì “đề nghị”, hay vì Lời cuối cùng của Đức Kitô: hãy đến theo ta. Việc thực thi “con đường của Đức Kitô”: “… hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi...!”, xem ra không phải là “giải pháp đức tin”, là “chọn lựa sống đạo” của người thanh niên giàu có !

Nếu đã từng có một số người Do Thái đã biến đức tin thành một thói quen “đãi bôi” dựa trên những câu “thần chú” “Lạy Chúa, lạy Chúa…”, như nhận xét và đánh giá của Đức Kitô cách đây 2000 năm: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! (Mt 7,21), thì cũng đã và đang có không ít người Kitô hữu hôm nay đã giới hạn việc thực hành đức tin qua một lối mòn xơ cứng: đọc kinh, xưng tội, rước lễ, giữ ngày Chúa Nhật, ăn chay 1 năm 2 lần, không trộm cắp, giết người…; và cho như thế là tuyệt hảo !

Phải chăng Đức Kitô, vì sợ cái tôn giáo mà Ngài muốn canh tân và thiết lập đặt trên nền tảng của tình yêu sẽ bị biến chất trở thành một thứ tôn giáo của lề luật vụ hình thức, nên trước khi về với Chúa Cha để bàn giao sứ mệnh loan truyền ơn cứu độ cho Hội Thánh, cho các Tông Đồ, Ngài đã muốn nhấn mạnh cái cốt lõi của niềm tin đó chính là cuộc trở về hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi trong việc thực thi Lời: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”.

Vâng, việc thực hiện Lời, giữ Lời chính là giải pháp tối hậu, là sự chọn lựa khôn ngoan nhất để “căn nhà đức tin”, căn nhà Hội Thánh luôn tồn tại vững vàng trước phong ba bão táp của cuộc lữ hành dương thế: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá…” (Mt 7,24-27). Thánh Phêrô đã từng cảm nhận được chân lý đó: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68).

Và để xác quyết việc thể hiện niềm tin như thế là khả thi, không phải tự sức con người, nhưng nhờ sức mạnh đến từ Thiên Chúa, Ngài đã mặc khải về Chúa Thánh Thần: “Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy dỗ anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26).

Vâng, đời sống của Hội Thánh ngày từ thuở ban sơ mà sách Công Vụ Tông Đồ đã liên tiếp trình bày trong suốt những ngày qua đã cho chúng ta thấy sức tác động và vai trò cốt yếu của Chúa Thánh Thần trong việc các Tông Đồ ra đi loan báo Tin Mừng, xây dựng các giáo đoàn và từng bước làm cho Hội Thánh vững mạnh, hiệp nhất và lớn lên, như BĐ 1 hôm nay đã nêu bật trong “công thức mục vụ”: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định…”.

Trong một thế giới mà chiều kích trần tục đang muốn chiếm lĩnh mọi cơ cấu xã hội, kể cả cơ cấu phẩm trật của Hội Thánh, thì niềm tin Kitô, Hội Thánh Chúa Kitô, phải luôn được thanh lọc, hoán cải để mọi thành phần của Hội Thánh, từ những vị chủ chăn cao cấp đến những người tín hữu thấp cổ bé miệng, từ những cộng đoàn Giáo Hội văn minh, giàu có đến những giáo điểm vùng sâu vùng xa nghèo khổ bán khai…, tất cả đều hết sức tỉnh táo mà nhận ra sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa và sức tác động của Chúa Thánh Thần như một định hướng và chọn lựa nền tảng: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định…”.

Như thế, cuộc họp mừng hôm nay chính là cơ hội để cộng đoàn chúng ta được Thiên Chúa viếng thăm và ban sức mạnh của Thánh Thần, để chia sẻ Lời và hiệp thông trong tình yêu. Để rồi từ đây, chúng ta ra đi, làm chứng về một Giáo Hội mà mọi thành phần đều “yêu mến Chúa Kitô và giữ Lời Ngài”, một Giáo Hội luôn mặc lấy sự bình an của yêu thương và hiệp nhất, một Giáo Hội đang cưu mang niềm hy vọng mãnh liệt về một ngày mai tươi sáng mà sách Khải huyền trong BĐ 2 hôm nay đã diễn tả như một “Giêrusalem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa…”. Vâng, đó là Giáo Hội của Tình yêu Ba Ngôi, của Lời Đức Kitô và của quyền năng Thánh Thần. Amen.

Trương Đình Hiền
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09:57 21/05/2022
Chương 1:

ĐỨC TIN“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. (Ga 12, 46)

1. Anh nói anh tin, anh nên đi làm theo cái anh tin, đó mới là đức tin.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10:02 21/05/2022
84. NGƯỜI MÙ ĂN CÁ

Ở thôn Sơn Lỏa có mấy người bị mù, từ trước đến nay chưa được ăn cá lần nào, nghe nói mùi vị của cá rất ngon nên bàn nhau mua cá ăn.

Bởi vì tiền ít nên chỉ mua được mấy con cá nhỏ, nhưng người đông nên ăn không đủ, chỉ có cách là nấu canh để uống. Họ đem con cá tươi bỏ vào trong nồi, từng con từng con nhảy ra khỏi nồi mà họ không biết.

Không lâu sau thì nước sôi sùng sục, có người hít hà ngửi rồi nói:

-“A, mùi cá thơm phứt”.

Những người mù khác nói:

- “Thơm quá a, thơm quá a ! Có tiền thì dành dụm để mua cá ăn”.

Họ chuẩn bị lấy bát, đột nhiên có con cá nhỏ nhảy xuống dưới chân của một người mù, anh ta rất kinh ngạc vội nói lớn:

- “Hỏng rồi, cá không phải ở trong nồi đâu !”

Mọi người đều khom người xuống rờ, quả thật cá đều ở trên đất. Có một vài người buồn rầu, nhưng sau khi nghĩ lại thì rất vui vẻ nói:

- “May mà cá không ở trong nồi, bằng không thì tất cả chúng ta không thể không chết tươi”.

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 84:

Những người nấu cá tuy bị mù không thấy, nhưng trí óc họ không mù khi biết cá không ở trong nồi nước sôi, nên đổi cái buồn bực thành cái vui mừng.

Có nhiều người mắt tuy sáng nhìn rất rõ, nhưng trí óc thì bị mù trước cái danh lợi của thế gian: họ thấy một triệu đồng hối lộ lớn hơn sự thanh thản của tâm hồn; họ thấy vu vạ cáo gian thì sướng hơn là tâm hồn được bình an; họ thấy buôn gian bán lận thì hạnh phúc hơn sự thành thật của tâm hồn.v.v...

Người có đức tin thì không nhìn đau khổ bất hạnh hoặc hạnh phúc bằng con mắt xác thịt, nhưng nhìn bằng con mắt đức tin, nghĩa là họ luôn nhìn thấy thánh ý của Thiên Chúa trong sự đau khổ, trong sự gian nan, trong hoàn cảnh bất lợi cũng như thuận lợi cho mình và cho Giáo Hội...

Người Ki-tô hữu nào cũng có con mắt đức tin, nhưng đôi khi con mắt ấy nó bị mù lòa nhìn không thấy thánh ý của Thiên Chúa, tại sao vậy? Thưa là vì họ chỉ giữ đạo bằng con mắt xác thịt mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 6 PS)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10:06 21/05/2022
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Tin mừng: Ga 14, 23-29.

“Thánh Thần sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”.


Bạn thân mến,

Chúa nhật này tôi xin chia sẻ với bạn hai câu chuyện sau đây, có liên quan đến đời sống tín ngưỡng của chúng ta.

1. Âm thanh quen thuộc.

Một hôm, có một người Mỹ In-di-an (người Mỹ da đỏ) rời khu bảo lưu nơi anh trú ngụ, đi đến thành phố thăm một người bạn da trắng của anh. Xe to xe nhỏ, người đi bộ tới tới lui lui, tiếng ồn ào, tất tất bật bật, làm cho người In-di-an nầy cảm thấy trong lòng không an tâm.

Lúc hai người đi bộ trên một đường phố lớn, đột nhiên người In-di-an dừng bước, đập nhè nhẹ trên vai người bạn, nói nho nhỏ: - “Khoan bước tới trước, đứng đây một chút, anh có nghe âm thanh mà tôi đã nghe được không?”

Người da trắng quay người lại, nhìn người bạn In-di-an của mình, cười nói:

- “Tôi chỉ nghe tiếng xe hơi, tiếng còi và rất nhiều tiếng bước chân của người đi bộ, anh nghe được tiếng gì vậy?”

- Tôi nghe tiếng gáy của một con dế ở gần đây”.

Người da trắng cũng dừng chân nghe ngóng tỉ mỉ, nhưng anh ta lắc đầu nói:

- “Xem ra anh nói đùa tôi đấy, ở đây làm gì có dế mèn chứ, ừ, thì cho có đi, nhưng làm sao anh có thể nghe được âm thanh của nó giữa phố xá đông người ồn ào như thế này, anh lại còn cho rằng anh có thể nghe được tiếng gáy của con dế?”

-“Thật mà, tôi có nghe thật đấy”, người In-di-an nói tiếp: “Chắc chắn có một con dế ở bên cạnh chúng ta đây”.

Người In-di-an đi về phía trước đến một bậc thềm, sau đó đứng bên cạnh bức tường của một căn nhà, căn nhà nầy có một giàn hoa trường sinh bò trên tường, người In-di-an vén bỏ cây trường sinh, bên trong quả nhiên có một con dế mèn đang cất cao giọng gáy.

Bấy giờ người da trắng mới nhìn thấy, anh ta cũng nhận ra sự biến đổi nguồn gốc của âm thanh. Trên đuờng đi người da trắng nói với bạn của mình:

- “Đương nhiên anh có thể nghe được tiếng gáy của con dế, bởi vì thính lực của người In-di-an của các anh hơn hẳn chúng tôi”.

Người Indian phá lên cười nói:

- “Cách nói nầy của anh tôi không đồng ý, thính lực của nguời In-di-an hoàn toàn không hơn người da trắng, bây giờ tôi có thể chứng minh cho anh thấy”.

Người In-di-an lấy trong túi ra năm xu, sau đó quăng nó xuống đường dành cho người đi bộ, tiếng kim thuộc của đồng tiền cứng rơi trên đường nhựa, khiến cho rất nhiều người quay lại nhìn về hướng đó, người In-di-an nhặt đồng tiền lên, và bỏ vào trong túi, hai người tiếp tục đi đường.

-“Anh nên biết”, người In-di-an nói với người da trắng, “Âm thanh của đồng năm hào có phải lớn hơn tiếng gáy của con dế không, nhưng có rất nhiều người nghe được, hơn nữa họ còn quay đầu lại nhìn. Trái lại, người nghe được tiếng con dế gáy, thì chỉ có một mình tôi, nguyên nhân nầy, không phải thính giác của người In-di-an tốt hơn của người da trắng, mà là con người của chúng ta vẫn nghe được sự vật mà mình quan tâm quen biết”.

2. Lắng nghe bằng tâm.

Tôi thường đi dâng thánh lễ tại viện dưỡng lão, có khoảng hơn hai mươi cụ già tham dự, các cụ đi đứng khó khăn, mắt mờ tai kém, nhưng các cụ rất sốt sắng tham dự thánh lễ, thành tâm nghe giảng và rất tích cực hát lễ dù là hát được câu trước thì mất câu sau. Những con người mà thể xác đã đến lúc mòn mỏi tàn tạ và cuộc đời chẳng còn là bao, các cụ đã dùng tâm mình để nghe tiếng Thiên Chúa, dùng tâm của mình để hát ca chúc tụng Thiên Chúa, dùng tâm của mình để ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa.

Sau thánh lễ tôi có thói quen trò chuyện với các cụ vài phút trước khi đưa Mình Thánh Chúa cho một vài cụ đi đứng bất tiện, tôi hỏi:

- “Các cụ già rồi đi lễ có nghe được con giảng gì không?”. Các cụ cười và trả lời:

- - “Thì nghe tiếng được tiếng mất, nhưng phải cố gắng mà nghe cha giảng Lời Chúa, nếu nghe không được thì cầu nguyện với Chúa vậy...”

Bạn thân mến,

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta rằng, ai yêu mến Ngài thì tuân giữ lời Ngài, người Mỹ da đỏ nghe được tiếng kêu của con dế ngay tại thành phố, người Mỹ da trắng và những người đi đường đều nghe được tiếng âm thanh của đồng bạc giữa muôn vàn âm thanh hỗn độn, bởi vì tiếng kêu của con dế quá quen thuộc với người Mỹ da đỏ, và âm thanh của đồng bạc rơi quá quen thuộc với người Mỹ da trắng.

Lời Chúa quá quen thuộc với bạn và tôi, và chắc chắn chúng ta không thể quên được Lời Chúa trong cuộc sống, chỉ có những cám dỗ vật chất, chỉ có những thói quen xấu, chỉ có những kiêu ngạo ích kỷ mới làm chúng ta phớt lờ Lời Chúa kêu gọi chúng ta mà thôi.

Thước đo tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa là lắng nghe và tuân giữ lời của Ngài, là thực hành lời của Ngài qua cuộc sống của mình, là đem hết tâm hồn yêu mến Ngài qua thánh lễ và các bí tích thánh, như các cụ già trong viện dưỡng lão đã tham dự cách đơn sơ, chân thành yêu mến.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18:52 21/05/2022

2. Tất cả tội lỗi đều do thiếu đức tin mà ra.

(Thánh Terexa of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18:58 21/05/2022
85. MỘT NGƯỜI KHÁC

Có một năm nọ, tuần phủ Giang Tô đi kiểm duyệt quân đội, tướng lĩnh ở Trường Giang được lệnh đem thuyền đến cửa Ngô Tùng, tổng binh trấn Qua Châu là Cao Mưu và tổng binh trấn Tôn Minh là Trần Húc Quân cùng đi xe bảo vệ dân quân.

Hai người bình thương không thích nhau, sau khi báo danh và chức vụ thì Cao Mưu đột nhiên nổi giận vung tay đánh Trần Húc Quân, lại còn lớn tiếng gọi đầy tớ, nói:

- “Đem đao của ta lại đây, đem đao của ta lại đây”,

Và đòi giết Trần Húc Quân.

Mọi người khuyên can, Cao Mưu nói:

- “Hắn ta có trấn Tôn Minh còn chưa biết đủ, lại còn muốn đoạt trấn Qua Châu của ta, lẽ nào ta tha thứ cho hắn sao?”-

Họ Trần biện bạch quyết không có chuyện đó, Cao Mưu càng giận dữ nói:

- “Trước mặt tổng đốc lưỡng Giang, ông hai ba lần cầu xin, có người báo cho ta biết, ông muốn chối cãi sao?”

Có người hỏi chuyện này xảy ra lúc nào, Cao Mưu nói:

- “Ba năm trước”.

Người khác nói:

- “Trần công nhậm chức trấn Tôn Minh chỉ mới năm nay, ngài đừng hiểu lầm”.

Cao Mưu hổ thẹn nói:

- “Lại còn có một Tôn Minh khác nữa sao?”

(Tân tiếu sử)

Suy tư 85:

Đúng là quan võ biền.

Võ biền là ăn nói hồ đồ, cộc cằn và không suy nghĩ.

Giải thích cách bình dân: hồ đồ là nói không có chứng cớ, nghe ai mách lại thì chửi toáng lên mà không kiểm chứng; cộc cằn là dùng những câu nói ngắn ngủn giận dữ, làm cho người nghe cảm thấy mất cảm tình và như bị xúc phạm.

Phương tiện truyền giáo không thể thiếu trước tiên của người Ki-tô hữu là lời nói:

- Không ai muốn nghe Tin Mừng nơi giọng nói cộc cằn, dù người đó là giám mục, linh mục hay các bà Sơ đẹp như tiên giáng trần.

- Không ai muốn nghe Lời Chúa nơi miệng của người hồ đồ, dù người đó là giàu có, học thức và nổi tiếng.

- Không ai muốn nghe và làm theo lời của những người ăn nói thiếu suy nghĩ, dù người đó có tiếng là đạo đức, bởi vì Lời Chúa luôn được phát ngôn bởi những người đã đọc và đã thực hành sau khi đã suy nghĩ kỹ càng.

Lời nói hồ đồ, thái độ cộc cằn đều có thể sửa đổi được với một điều kiện là phải khiêm tốn và quyết tâm, bởi vì “đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối vơi Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được”(Mt 19, 26).

Ai muốn làm người môn đệ của Đức Chúa Giê-su thì sửa lại cá tính hồ đồ, cộc cằn của mình, bằng không muốn thì thôi cũng không sao, chỉ có điều là “mất mặt” Chúa và Giáo Hội của Ngài lắm lắm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Toàn văn tuyên bố của Đức Tổng Giám Mục Cordileone gửi Nancy Pelosi cấm không được rước lễ
J.B. Đặng Minh An dịch
06:27 21/05/2022
Sau một thời gian đối thoại mà không có kết quả, Đức Tổng Giám Mục Cordileone của tổng giáo phận San Francisco đã ra thông báo sau gởi đến bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

THÔNG BÁO

Gửi Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ Nancy Pelosi

Công đồng Vatican II, trong Sắc lệnh về Giáo hội trong Thế giới Hiện đại, Gaudium et spes, đã nhắc lại giáo huấn từ ngàn xưa và nhất quán của Giáo hội rằng “ngay từ giây phút đầu tiên thụ thai, sự sống phải được bảo vệ cẩn thận nhất; và phá thai cũng như giết trẻ sơ sinh là những tội ác không thể kể xiết. “(Số 51). Quả thật, các Kitô hữu luôn đề cao phẩm giá của cuộc sống con người trong mọi giai đoạn, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, bắt đầu từ cuộc sống trong bụng mẹ. Tương tự như vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tỏ ra rất rõ ràng và nhấn mạnh trong giáo huấn về phẩm giá của cuộc sống con người khi còn trong bụng mẹ.

Chân lý luân lý căn bản này có hậu quả đối với người Công Giáo trong cách họ sống đời sống của họ, đặc biệt là những người được giao phó để thúc đẩy và bảo vệ công ích của xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng rất nhất quán trong việc duy trì giáo huấn liên tục này của Giáo hội, và thường xuyên nhắc nhở chúng ta rằng “những người trực tiếp tham gia vào các cơ quan lập pháp có 'nghĩa vụ nghiêm trọng và rõ ràng là chống lại' bất kỳ luật nào tấn công cuộc sống con người. Đối với họ, cũng như đối với mọi người Công Giáo, không thể cổ vũ những luật đó hoặc bỏ phiếu cho chúng “(xem Ghi chú Tín lý về một số câu hỏi liên quan đến sự tham gia của người Công Giáo vào đời sống chính trị [24 tháng 11 năm 2002], n. 4, §1). Một nhà lập pháp Công Giáo ủng hộ việc hợp pháp hóa phá thai, sau khi biết giáo lý của Giáo hội, đã phạm một tội lỗi nghiêm trọng, là nguyên nhân gây ra tai tiếng trầm trọng nhất cho người khác. Do đó, luật chung của Giáo hội quy định rằng những người như vậy “không được rước lễ” (Bộ Giáo luật, khoản 915).

Về việc áp dụng những nguyên tắc này đối với người Công Giáo trong đời sống chính trị, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger lúc bấy giờ, với tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã viết cho các giám mục Hoa Kỳ vào năm 2004 giải thích cách tiếp cận sẽ được thực hiện như sau:

“khi sự hợp tác chính thức của một người trở nên rõ ràng, được hiểu là, trong trường hợp của một chính trị gia Công Giáo, liên tục vận động và bỏ phiếu cho luật phá thai và trợ tử, vị linh mục của người ấy nên gặp ông ta, hướng dẫn ông ta về giáo huấn của Giáo Hội, thông báo cho ông ta rằng ông ta không được lên rước lễ cho đến khi ông ta chấm dứt tình hình tội lỗi khách quan của mình, và cảnh báo ông ta rằng ông ta sẽ bị từ chối không cho rước lễ. Khi 'những biện pháp phòng ngừa này không có tác dụng...,' và người được đề cập, với sự ngang bướng cố chấp, vẫn tiến lên rước Mình Thánh Chúa, thì 'thừa tác viên Rước Lễ phải từ chối phân phát.'“

Cố gắng noi theo chỉ dẫn này, tôi biết ơn bà vì bà đã dành thời gian cho tôi trong quá khứ để nói về những vấn đề này. Thật không may, tôi đã không nhận được cơ hội như vậy sau nhiều yêu cầu của tôi muốn được nói chuyện với bà một lần nữa kể từ khi bà thề sẽ luật hóa quyết định Roe chống Wade của Tòa án Tối cao trong luật liên bang sau khi thông qua Dự luật Thượng viện Texas 8 tháng 9 năm ngoái. Đó là lý do tại sao tôi thông báo mối quan tâm của tôi với bà qua lá thư vào ngày 7 tháng 4 năm 2022, và thông báo cho bà qua thư đó rằng, nếu bà không công khai bác bỏ việc ủng hộ cái gọi là “quyền” phá thai, và tiếp tục công khai nại đến đức tin Công Giáo để ủng hộ cho điều đó và tiếp tục rước lễ, thì tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bố, phù hợp với điều luật 915, rằng bà không được rước lễ.

Vì bà đã không công khai bác bỏ lập trường của mình về việc phá thai, và tiếp tục nại đến đức tin Công Giáo của mình trong việc biện minh cho lập trường của bà, cũng như cứ tiếp tục rước lễ, cho nên thời điểm đó đã đến. Trách nhiệm của tôi trong tư cách là Tổng Giám mục San Francisco là “quan tâm đến tất cả các tín hữu Kitô được giao cho tôi chăm sóc” (Bộ Giáo luật, khoản 383, §1), qua tuyên bố này, tôi thông báo cho bà dưới đây rằng bà không được lên Rước lễ và nếu bà làm như vậy, bà sẽ bị từ chối không cho Rước lễ, cho đến khi bà công khai từ chối việc ủng hộ việc hợp pháp hoá phá thai, đi xưng tội, và được ơn xá giải cho tội trọng này trong Bí tích Hòa giải.

Hãy biết rằng tôi sẵn sàng tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta bất cứ lúc nào, và sẽ tiếp tục dâng lời cầu nguyện và ăn chay cho bà.

Tôi cũng yêu cầu tất cả các tín hữu của Tổng giáo phận San Francisco cầu nguyện cho tất cả các nhà lập pháp của chúng ta, đặc biệt là các nhà lập pháp Công Giáo đang cổ vũ hợp pháp hóa phá thai, để với sự giúp đỡ và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, họ có thể được hoán cải trái tim liên quan đến vấn đề nghiêm trọng nhất này và sự sống của con người có thể được bảo vệ và nâng đỡ trong mọi giai đoạn và điều kiện của cuộc sống.

Ban hành tại San Francisco, vào ngày thứ mười chín của tháng Năm, trong Năm của Chúa chúng ta 2022.

[Đã ký]

+ Salvatore J. Cordileone

Tổng giám mục San FranciscoSource:Catholic News Agency
 
Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi bị cấm rước lễ
Nguyễn Long Thao
10:45 21/05/2022
San Francisco 20/5/2022.-Đức Tổng Giám Mục San Francisco, Salvatore Cordileone, cho biết Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi không còn được rước lễ trong tổng giáo phận của Ngài, vì bà ủng hộ quyền phá thai. Bà Nancy Pelosi là một tín hữu Công Giáo cư ngự trong giáo phận San Francisco, California.

Tin trên đây đã được hầu hết các cơ quan truyền thông tại Hoa Kỳ loan báo

Trong một bức thư gửi cho Pelosi được công bố vào chiều thứ Sáu, 20 tháng 5 năm 2022, vị tổng giám mục viết rằng Tôi đã thông báo với bà Nancy Pelosi rằng vì bà công khai ủng hộ 'quyền' phá thai, nên tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bố bà Nancy Pelosi không còn được rước lễ trong tổng giáo phận San Francisco. Quyết định này theo điều 915 của bộ giáo luật.

Năm ngoái, Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã bỏ phiếu áp đảo để thông qua một văn kiện cho rằng đó là điều không phù hợp trong việc từ chối không cho Tổng thống Joe Biden rước lễ, hoặc những người khác ủng hộ quyền phá thai.

Tổng Thống Biden, khi đến thăm Ý năm ngoái, cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô nói với ông rằng ông rất vui vì ông là một "người Công Giáo tốt" và nói rằng ông nên tiếp tục rước lễ.

Ông Biden, một người Công Giáo mộ đạo, đã bị từ chối rước lễ vào năm 2019 tại một nhà thờ Công Giáo ở Nam Carolina vì ủng hộ quyền phá thai.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên tiếng phản đối động thái của một số giám mục Hoa Kỳ khi cho phép các giám mục riêng lẻ từ chối rước lễ đối với các chính trị gia ủng hộ quyền phá thai. Phong trào từ chối rước lễ được thúc đẩy bởi một khuynh hướng bảo thủ của Giáo Hội Công Giáo Hoa kỳ.

Tưởng cũng nên nói thêm lệnh cấm người chủ trương phá thai không được rước lễ ở Mỹ đã được giáo quyền áp dụng một cách không đồng nhất.

Ví dụ thứ nhất: Giáo phận này cấm người chủ trương phá thai không được rước lễ, nhưng giáo phận khác lại cho phép rước lễ.

Ví dụ thứ hai: Chỉ những chính trị gia nổi tiếng như Tổng Thống Joe Biden hay bà Nancy Pelosi, cả hai đều là người Công Giáo, mới chính thức bị giáo quyền nơi này, nơi khác ra văn thư cấm không được rước lễ. Còn nhiều giáo dân có chủ trương cho phép phá thai, từng đi biểu tình đòi quyền phá thai, thì không bị giáo quyền nghiêm khắc cảnh cáo, mà chỉ ban hành những thông báo chung chung.

Nguyễn Long Thao
 
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phò phá thai cực đoan đến mức coi lập trường phò sinh của Giáo Hội là tai tiếng nghiêm trọng
Đặng Tự Do
15:25 21/05/2022
Bà Nancy Pelosi sinh ngày 26 tháng Ba, 1940, năm nay 82 tuổi. Tuyệt đại đa số những người Công Giáo sẽ nghĩ rằng ở tuổi gần đất xa trời ấy bà phải tỏ ra lo lắng về phần rỗi linh hồn của mình và ngừng ủng hộ phá thai. Hy vọng của đại đa số những người Công Giáo chúng ta đối với bà Pelosi rất mong manh. Bà ấy có một tập hợp các lý thuyết để chống lại lập trường phò sinh của Giáo Hội.

Nhóm “Catholics for Choice” nghĩa là nhóm “Công Giáo phò phá thai” là một tổ chức nhỏ, nhưng được tài trợ rất mạnh với mục đích chính là nhằm đưa ra các “lý lẽ thần học” cho các chính trị gia tự xưng là Công Giáo nhưng ủng hộ việc phá thai. Ngày 24 tháng 8, 2008, nhóm này đã đưa Pelosi ra gặp gỡ giới truyền thông trong sự kiện “Meet the Press” của năm đó để trình các “lý luận thần học” biện minh cho chủ trương phò phá thai. Bà ta bác bỏ các giáo huấn của Giáo Hội liên quan đến phá thai và kêu gọi Giáo Hội “hoán cải, thay vì cứ tiếp tục bị ám ảnh bởi vấn đề phá thai.” Một ngày sau đó, Đức Tổng Giám Mục Donald Wuerl của Washington, D.C chính thức quở trách Pelosi về những tuyên bố do bà ta đưa ra.

Tháng Hai năm sau đó, 2009, bà ta xin gặp Tổng Giám Mục của mình là Đức Cha George Hugh Niederauer, Tổng Giám Mục San Francisco, là người cũng đã mạnh mẽ quở trách bà hồi tháng 8, 2008. Sau một cuộc tranh cãi nẩy lửa bà ta tuyên bố với ngài rằng lập trường chống phá thai của Đức Tổng Giám Mục là giáo điều, vụ luật. Trong khi lập trường phò phá thai của bà ấy là nhân văn, tiến bộ. Bà sẽ dành cuộc đời mình để chiến đấu cho quyền phá thai của phụ nữ và sẽ hiên ngang đứng trước mặt Chúa ở tòa phán xét!

Bực mình với Đức Tổng Giám Mục Niederauer, bà Pelosi sang tận Vatican để tranh luận với thần học gia nổi tiếng nhất trong thế giới Công Giáo là Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16. Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 tiếp bà trong 15 phút sau buổi tiếp kiến chung thứ Tư 18/2/2009.

Thấy trước khả năng có thể bị lợi dụng, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 cấm không được chụp hình, không được mang theo các ký giả và nhiếp ảnh gia.

Theo Sandro Magister, ký giả người Ý chuyên về Vatican, sau 15 phút gặp gỡ bà Pelosi, chủ yếu dành để quở trách bà ta, Đức Bênêđíctô thứ 16 bước ra mặt rất buồn. Ngài truyền cho Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố tức khắc một bản tuyên bố có nội dung như sau:

“Sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ ngắn gọn với Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, cùng với đoàn tùy tùng của bà.

Đức Thánh Cha đã nhân cơ hội để nói về các yêu cầu của luật luân lý tự nhiên và giáo huấn nhất quán của Giáo hội về phẩm giá của cuộc sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, là điều khích lệ mọi người Công Giáo, và đặc biệt là các nhà lập pháp, các luật gia và những người có trách nhiệm vì lợi ích chung của xã hội, phải hợp tác với tất cả những người nam nữ thiện chí trong việc tạo ra một hệ thống pháp luật công bằng có khả năng bảo vệ cuộc sống con người ở tất cả các giai đoạn phát triển của nó”.

Sau cuộc gặp gỡ với Đức Bênêđíctô thứ 16, bà Pelosi vẫn giữ một thái độ bác bỏ công lý cho các thai nhi, ủng hộ các chính sách phá thai cực đoan bao gồm phá thai muộn từ tiền nộp thuế của người dân, cả ở Hoa Kỳ cũng như ở hải ngoại, cũng như buộc các dòng tu Công Giáo như dòng Tiểu Muội Của Người Nghèo phải cung cấp thuốc phá thai trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe của các nữ tu.

Lần thứ hai bà ta được một vị Giáo Hoàng tiếp là vào ngày 9 tháng 10 năm ngoái, 2021.

Theo thông lệ đối với các cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng với những người không phải là nguyên thủ quốc gia, vào thời điểm công bố, Vatican đã không cho biết chi tiết về những gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Pelosi đã thảo luận.

Các bức ảnh do Vatican công bố cho thấy Pelosi cũng đã gặp gỡ Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher, Bộ trưởng ngoại giao.

Chủ tịch Hạ viện là người Mỹ gốc Ý có mặt tại Rôma để có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các diễn giả G20. Bà ta cũng đã gặp Thủ tướng Ý Mario Draghi.

Một ngày trước khi tiếp kiến Đức Giáo Hoàng, bà Pelosi, năm nay 81 tuổi, đã thảo luận về môi trường, di cư và nhân quyền trong chuyến thăm Vatican.

Hồng Y Peter Turkson cũng tiếp bà Nancy Pelosi tại Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện

Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã ra một thông báo về chuyến thăm của bà Nancy Pelosi vào ngày 8 tháng 10 trong một bài đăng trên tài khoản Twitter của mình.

Pelosi sống ở vùng Pacific Heights của San Francisco. Báo cáo công bố tài chính năm 2016 của bà liệt kê trong số tài sản của bà có một ngôi nhà và vườn nho ở St. Helena, California, hai tòa nhà thương mại ở San Francisco và một dãy phố ở Loomis, California.

Trung tâm Responsive Politics ước tính vào năm 2014, giá trị tài sản của Pelosi là 101,273,023 Mỹ Kim, đứng thứ 8 trong số 25 thành viên giàu có nhất của Quốc hội.

Bà ta rất giàu, ở tuổi này, bà ấy không cần làm gì cả, ngồi hưởng phước ăn không hết của, Nhưng bà vẫn muốn làm việc vì muốn cổ võ cho phá thai không phải ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới.

Chúng ta nên cầu nguyện cho bà ấy nhưng với thái độ cố chấp và kiêu căng của bà, hy vọng bà ấy hoán cải là rất mong manh. Quan điểm phò phá thai của bà ta đi xa đến mức coi rằng thật là một tai tiếng trầm trọng khi người Công Giáo chống phá thai.

Sau khi hạ gục được tổng thống Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cáo buộc những người phò sinh là đã đặt thái độ chống phá thai của họ lên trên các nguyên tắc của nền dân chủ. Bà Pelosi nói như trên trong lần xuất hiện trên podcast của cựu Thượng nghị sĩ Hillary Clinton.

“Tôi nghĩ rằng Donald Trump đã có thể trở thành tổng thống là vì vấn đề quyền lựa chọn của phụ nữ”, Pelosi nói trong chương trình “Bạn và tôi đều ủng hộ Hillary Clinton” ngày 18 tháng Giêng, 2021. Bà ta mạt sát 4 năm cầm quyền của Tổng thống Trump là một “tai họa cho nước Mỹ” và quyết liệt đổ lỗi cho những cử tri phò sinh đã gây ra cái tai họa ấy. Pelosi nói rằng sự ủng hộ của các cử tri có niềm tin tôn giáo đối với Tổng thống Trump là một vấn đề “khiến tôi rất đau buồn trong tư cách là một người Công Giáo”.

Pelosi, một bà mẹ Công Giáo có 5 con, đã nhiều lần xung đột với Đức Tổng Giám Mục của giáo phận quê hương về việc bà ủng hộ việc phá thai.

Đức Tổng Giám Mục Salvatore Cordileone đã phát động một chiến dịch cầu nguyện vào tháng 9 năm 2021 nhằm mục đích truyền cảm hứng cho sự “hoán cải tâm hồn” của các chính trị gia ủng hộ việc phá thai.

Đức Tổng Giám Mục San Francisco nói: “Cần có sự hoán cải trái tim của đa số đại diện Quốc hội của chúng ta về vấn đề này, bắt đầu từ lãnh đạo Hạ viện, Nancy Pelosi”.

“Do đó, tôi mời tất cả những người Công Giáo tham gia vào một chiến dịch cầu nguyện và ăn chay quy mô lớn và tỏ tường cho Chủ tịch Hạ Viện Pelosi. Xin anh chị em cầu nguyện một chuỗi mân côi mỗi tuần và ăn chay vào các ngày thứ Sáu để hoán cải trái tim bà ấy.”

Đức Tổng Giám Mục Cordileone cũng kêu gọi những người Công Giáo và những người thiện chí ghi danh tham gia chiến dịch “Bông hồng và chuỗi hạt cho Nancy Pelosi”
Source:Catholic News Agency
 
Đức Tổng Giám Mục Denver: Đức Cha Cordileone đã làm mọi cách để tránh việc cấm Pelosi rước lễ
Đặng Tự Do
16:05 21/05/2022
Đức Tổng Giám Mục Samuel Aquila của Denver đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Sáu ủng hộ quyết định của Đức Tổng Giám Mục San Francisco Salvatore Cordileone không cho Nancy Pelosi rước lễ vì bà ta kiên trì ủng hộ việc phá thai.

“Tôi ủng hộ và khen ngợi vị giám mục anh của tôi vì đã đưa ra quyết định can đảm, từ bi và cần thiết này,” Đức Cha Aquila nói. “Tôi biết Đức Tổng Giám Mục Cordileone là một mục tử với trái tim và khối óc của Chúa Kitô, người thực sự mong muốn dẫn dắt những người khác đến với tình yêu, lòng thương xót và lời hứa của Chúa Kitô về sự cứu rỗi đời đời.”

Thông báo của Đức Tổng Giám Mục Cordileone được đưa ra vào lúc 3 giờ chiều thứ Sáu theo giờ Đông Bộ Hoa Kỳ và giải thích rằng lý do cho quyết định của ngài “hoàn toàn là về phương diện mục vụ, chứ không phải chính trị.”

Ngay sau khi Đức Tổng Giám Mục Salvatore Cordileone đưa ra tuyên bố này web site của tổng giáo phận San Francisco bị tấn công và nhiều ngày sau vẫn không thể hoạt động bình thường.

Đức Tổng Giám Mục Aquila nói rằng thông báo của Đức Cha Cordileone cho Pelosi và bức thư riêng của ngài gửi các linh mục của tổng giáo phận “trình bày rõ ràng giáo huấn của Giáo hội về phá thai, nêu chi tiết những nỗ lực sâu rộng mà ngài đã thực hiện để đối thoại với chủ tịch Hạ Viện Pelosi, đồng thời giải thích lý do giáo luật và mục vụ cho quyết định này.”

Đức Tổng Giám Mục Aquila khuyến khích các tín hữu trong tổng giáo phận của mình đọc tất cả những bức thư mà Đức Cha Cordileone đã đưa ra.

Trích lời Đức Tổng Giám Mục Cordileone, Đức Cha Aquila nói, “cải đạo luôn tốt hơn là loại trừ, và trước khi bất kỳ hành động nào như vậy có thể được thực hiện, nó phải được thực hiện trước bằng những nỗ lực chân thành và kiên trì đối thoại và thuyết phục.”

Đức Cha Cordileone “đã cố gắng hết sức để cố gắng tránh bước này,” Đức Tổng Giám Mục Denver nói thêm.

“Như tôi đã viết trước đây và Đức Tổng Giám Mục Cordileone cũng nói rõ, vấn đề này không phải là về chính trị hay đơn giản là thực thi các quy tắc của Giáo hội, mà là về tình yêu - tình yêu đối với cá nhân và tình yêu đối với toàn thể cộng đồng”.

Aquila nói tiếp: “Giáo huấn của Giáo hội rõ ràng rằng con người sẽ gây nguy hiểm cho linh hồn của họ nếu họ bị xa cách Thiên Chúa vì tội trọng và sau đó rước Mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Nếu Giáo Hội thực sự yêu thương họ, như một Giáo Hội từ ái, thì sẽ Giáo Hội phải kêu gọi họ trở lại mối quan hệ mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa qua việc ăn năn sám hối trước khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa Giêsu để họ được cứu rỗi đời đời. Khi bắt đầu sứ vụ, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người 'hãy ăn năn và tin'” (Mc 1, 15). “

“Và khi người đó là người của công chúng, tình yêu đối với cộng đồng có nghĩa là chống lại tai tiếng và sự nhầm lẫn, bảo vệ những người khác không bị dẫn dắt đến tội lỗi khi họ không nhìn thấy vấn đề được giải quyết một cách thích hợp và nhân ái.”

Đức Cha Aquila nói thêm rằng ngài “sẽ khuyến khích các tín hữu của Tổng giáo phận Denver, bao gồm cả các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta, đọc các bức thư do Đức Tổng Giám Mục Cordileone viết, và cầu xin Chúa Thánh Thần với tấm lòng rộng mở xóa bỏ mọi nghi ngờ hoặc bối rối mà anh chị em có về vấn đề này, và dẫn anh chị em đến một mối quan hệ mật thiết và trọn vẹn hơn với Chúa Giêsu”.

Ngài nói: “Những gì Thánh Phêrô và các Thánh Tông Đồ nói với các nhà cầm quyền dân sự và tôn giáo vào thời của các ngài ‘Chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người’ (Công vụ 5: 29), vẫn còn giá trị cho đến ngày nay”.

Đức Cha Aquila kết luận bằng cách kêu gọi cầu nguyện cho “tất cả các nhà lãnh đạo chính trị, để họ có thể cai trị theo cách thúc đẩy và bảo vệ phẩm giá do Chúa ban cho mỗi người, từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho tiểu bang và đất nước của chúng ta, để một lần nữa chúng ta có thể coi mọi cuộc sống quý giá như một món quà thực sự từ Cha trên trời của chúng ta.”


Source:Catholic News Agency
 
Tiến sĩ George Weigel: Cơn Cuồng Loạn Dobbs Và Sự Xuyên tạc Thông Tin Của Nga. Putin, Kirill, Biden, Nancy, Jennings đều là những kẻ phản bội Tin Mừng.
J.B. Đặng Minh An dịch
18:11 21/05/2022

Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết đăng trên tờ First Things có nhan đề “Dobbs Hysteria And Russian Disinformation”, nghĩa là “Cơn Cuồng Loạn Dobbs Và Sự Xuyên tạc Thông Tin Của Nga”, trong đó ông khẳng định Putin, Kirill, Biden, Nancy, Jennings đều là những kẻ phản bội Tin Mừng.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Có những điểm tương đồng đáng chú ý giữa chiến dịch thông tin sai lệch của Nga tiếp tục làm ô nhiễm không gian truyền thông toàn cầu trong tháng thứ ba của cuộc chiến Ukraine và chuỗi dài những diễn từ điên loạn của các chính trị gia Mỹ ủng hộ việc phá thai sau khi dự thảo phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ Dobbs bị rò rỉ. Trong cả hai trường hợp, những người đã thất bại trong một cuộc tranh luận – và cả những kẻ không có lập luận nào để bắt đầu – đã và đang quay sang sử dụng cách tạo ra một thực tại giả bằng những tuyên bố ấm ớ mà về mặt chức năng không khác gì những lời nói dối.

Đóng góp của Tổng thống Joe Biden cho thực tại giả là tuyên bố cho rằng phán quyết Roe kiện Wade (là cái phán quyết đã hình thành nên luật phá thai cấp tiến nhất trên thế giới) “nói lên điều mà tất cả các tôn giáo chính thống về cơ bản đã kết luận trong lịch sử, rằng khi nào bắt đầu sự tồn tại của một cuộc sống con người luôn là một câu hỏi.” Bị chôn vùi trong cú pháp hỗn độn đó là lời khẳng định ác độc rằng câu hỏi về thời điểm cuộc sống con người bắt đầu là tôn giáo, chứ không phải là một thực tại khách quan. Không phải như thế; chưa bao giờ là như thế; và sẽ không bao giờ là như thế. Sự sống của con người bắt đầu từ lúc thụ thai là một sự thật khoa học, từng được biết đến trong môn sinh học đối với các học sinh năm thứ hai trung học.

Có sự song song đáng ngại giữa khẳng định vô lý của Tổng thống Biden cho rằng không có câu trả lời dứt khoát về thời điểm cuộc sống bắt đầu, và tuyên bố vô lý không kém của Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Ukraine không phải là một quốc gia thực sự hay một quốc gia có chủ quyền, mà là một phần không thể tách rời của “thế giới Nga” và phải được khôi phục về vị trí thích hợp của nó trong cái “thế giới” đó? Cả hai tuyên bố đều nói lên một thực tại giả nhằm thay thế cho thực tại thật.

Sau đó, có câu thần chú do chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và những người khác nêu ra, rằng phán quyết Roe kiện Wade cho phép phá thai theo yêu cầu là điều cần thiết để “chăm sóc sức khỏe sinh sản”. Sự thối nát của ngôn ngữ ở đây là đáng kinh ngạc - và nó song song với việc Putin khăng khăng rằng cuộc xâm lược Ukraine của ông ta là một “cuộc hành quân đặc biệt”, không phải là một hành động chiến tranh.

Trong một bài bình luận năm 1946, có nhan đề “Chính trị và ngôn ngữ tiếng Anh”, George Orwell lập luận rằng ngôn ngữ “xấu xí và không chính xác” trong chính trị “được thiết kế để làm cho những lời nói dối nghe có vẻ trung thực và đáng kính trọng, đồng thời mang một làn gió nhẹ nhàng đến cho thái độ kiên quyết.” Đây là những gì Pelosi và Putin làm khi họ từ chối gọi mọi thứ bằng đúng danh xưng của chúng, khi họ triển khai các cách viết tắt để che giấu thực tế của một thứ gì đó tàn bạo và đáng ghê tởm, và khi làm như vậy, họ đánh lừa công chúng mà họ tự xưng là các nhà lãnh đạo. Nhiều người Mỹ thực sự kinh hoàng trước mức độ ủng hộ của người dân Nga đối với hành động gây hấn giết người của Putin, một phần là kết quả của việc người dân Nga bị nhồi nhét bởi những lời dối trá thường xuyên từ các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát. Chẳng phải chế độ tuyên truyền giả dối gây chết người đó không tương tự như việc coi phá thai là “chăm sóc sức khỏe sinh sản”, là cần thiết để “trao quyền cho phụ nữ” sao?

Tổng thống Biden và chủ tịch Hạ Viện Pelosi đã vượt qua làn khói tuyên truyền của Putin và nói sự thật về Nga và Ukraine. Nhưng họ không thể và sẽ không thấy rằng họ đang triển khai chiến thuật của Putin để ủng hộ phán quyết Roe kiện Wade trong cố gắng không thể chống đỡ nổi về mặt hiến pháp của họ. Họ cũng sẽ không cho chúng ta biết việc bảo vệ phá thai theo yêu cầu đã trở nên tồi tệ, thậm chí khốn nạn như thế nào.

Việc bóp méo những điều của Thiên Chúa vì mục đích chính trị là một chiến thuật khác trong việc tạo ra một thực tại giả.

Vào ngày 3 tháng 5, chủ tịch Nghị viện của Giáo hội Anh Giáo tại Hoa Kỳ, là bà mục sư Gay Clark Jennings, đã chỉ trích nỗ lực của những người phò sinh trong việc “thực hiện việc kiểm soát thần quyền” đối với những người khác và tuyên bố rằng, “Là những người theo Anh Giáo, chúng tôi có một nghĩa vụ cụ thể chống lại những Kitô hữu đang tìm cách phá hủy nền dân chủ đa văn hóa của chúng ta và coi Hoa Kỳ như một thần tượng của Kitô giáo độc ác và xuyên tạc mà họ chủ trương.” Do đó, bà kết luận, “chúng ta phải làm cho Kitô hữu của chúng ta làm chứng cho phẩm giá của mỗi con người bằng cách khăng khăng rằng chúng ta ủng hộ quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản an toàn và hợp pháp vì đức tin của chúng ta vào một Thiên Chúa nhân từ đòi hỏi chúng ta phải làm như vậy”.

Câu hỏi với bà mục sư Jennings là “Thiên Chúa từ bi” của chúng ta không có gì để nói về hàng chục triệu người vô tội bị giết trong tử cung bằng cách “chăm sóc sức khỏe sinh sản an toàn và hợp pháp” hay sao?

Lời hiệu triệu ngày 3 tháng 5 của bà mục sư Jennings kêu gọi hành thành các rào cản để ủng hộ việc phá thai sẽ khiến các tín hữu Kitô chính thống cảm thấy thật kỳ quái, thậm chí là dị giáo. Nhưng nó có gì khác biệt so với bài giảng được giảng cùng ngày trong Nhà thờ Tổng Lãnh Thiên Thần của Điện Cẩm Linh không? Tại đó, Thượng phụ Kirill của Mạc Tư Khoa và Toàn Nga 'tuyên bố rằng “Nga chưa bao giờ tấn công bất kỳ ai. Thật là đáng kinh ngạc khi một quốc gia vĩ đại và hùng mạnh không bao giờ tấn công bất cứ ai — nó chỉ bảo vệ biên giới của mình. Chúa ban cho chúng ta điều đó... cho đất nước của chúng ta tiếp tục được như thế này — mạnh mẽ và đầy sức mạnh, đồng thời được Chúa yêu thương.”

Jennings và Kirill phản bội phúc âm bằng cách chấp nhận hai hình thức của văn hóa cái chết. Không một xã hội nhân đạo nào có thể được xây dựng trên nền tảng chết người đó.
Source:First Things
 
VietCatholic TV
Wall Street Journal: Putin rơi vào ngõ cụt, chờ giờ tận số. Ukraine pháo kho đạn 80 lính Nga ra đi
VietCatholic Media
03:25 21/05/2022


1. Wall Street Journal: Putin rơi vào “ngõ cụt tuyệt đối”, chờ giờ tận số

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên The Wall Street Journal, Thiếu tướng Kyrylo Budanov, lãnh đạo Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Ukraine sẽ chiến đấu cho đến khi tất cả các lực lượng Nga bị trục xuất khỏi lãnh thổ của mình theo biên giới vào năm 1991. Hiện tại, Vladimir Putin đang lâm vào cảnh bế tắc vì không thể ngừng cuộc chiến và cũng không thể giành chiến thắng.

“Tôi không biết bất kỳ biên giới nào ngoại trừ biên giới của năm 1991,” Thiếu tướng Kyrylo Budanov nói, đề cập đến năm Ukraine độc lập khỏi Liên Xô. “Ai có thể buộc Ukraine phải đình chiến và nhượng bộ? Đây là cuộc chiến của tất cả người dân Ukraine, và nếu ai đó trên thế giới nghĩ rằng họ có thể ra lệnh cho Ukraine những điều kiện mà nước này có thể hoặc không thể tự vệ, thì họ đã nhầm lẫn nghiêm trọng”.

“Putin đang ở trong một ngõ cụt tuyệt đối. Ông ta không thể ngưng chiến tranh và ông ta không thể chiến thắng. Ông ấy không thể giành chiến thắng vì những lý do khách quan. Và nếu đình chiến, ông ấy phải thừa nhận rằng nước Nga hoàn toàn không phải là một quốc gia mạnh mẽ và vĩ đại như ông ấy muốn miêu tả,” Tướng Budanov nói.

“Tôi kinh ngạc trước sự ngu ngốc của người Nga. Trong số tất cả các lựa chọn mà Putin có trước khi bắt đầu cuộc chiến, ông ấy đã chọn phương án tàn bạo nhất và tồi tệ nhất đối với mình”, tướng Budanov nói. “Các chuyên gia Nga đã nhiều lần cảnh báo ông ấy rằng phương án này là phương án cuối cùng và phải được đánh giá rất kỹ lưỡng. Họ có nhiều lựa chọn tốt hơn cho ông ta. Bây giờ chúng ta đã thấy kết quả”.

Budanov cũng nhấn mạnh rằng để tăng tốc độ phản công, Ukraine cần khẩn cấp triển khai các hệ thống hỏa tiễn tầm trung và tầm xa, pháo cỡ lớn và máy bay tấn công để bù đắp lợi thế của Nga về nhân lực và trang thiết bị.

2. Người phụ nữ Ukraine bị Putin ném bom, Đại Sứ Nga lăng mạ, mật vụ Nga hăm dọa và truy sát

Bức ảnh chụp một người phụ nữ mang thai sắp sinh chạy trốn khỏi bệnh viện phụ sản bị đánh bom đã trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất về cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng người phụ nữ trong bức ảnh đó đã bị tấn công bởi một chiến dịch thông tin sai lệch bất thường của Nga và cô ấy đã nhận được nhiều lời đe dọa lấy mạng.

Được bọc trong một chiếc chăn bông với trán đầy máu, hình ảnh của Marianna Vyshemirsky đã được nhìn thấy trên khắp thế giới.

Bức ảnh được chụp sau một cuộc không kích của Nga ở Mariupol. Nó được lan truyền trực tuyến, trên các trang nhất của tờ báo, và đã được tranh luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Nhưng, sau khi sống sót sau một cuộc tấn công, Marianna phải đối mặt với một cuộc tấn công dữ dội khác - thông tin sai lệch và sự căm ghét nhắm vào cô và gia đình cô.

Khi Nga cố gắng gieo rắc sự giả dối về vụ tấn công, Marianna, 29 tuổi, đã bị Nga cáo buộc tội gian dối và “đóng phim”. Các nhà ngoại giao Nga thậm chí còn tuyên bố rằng cô ta đã “đóng phim” không phải là trong vai một phụ nữ mà là hai phụ nữ khác nhau.

Marianna cho biết: “Tôi nhận được những lời đe dọa rằng họ sẽ đến và tìm tôi, rằng tôi sẽ bị giết, con tôi sẽ bị băm ra thành nhiều mảnh”.

Cô cho biết cảm giác như thế nào khi thấy mình trong một trận chiến thông tin khi hạ sinh con gái Veronika của cô trong một vùng chiến sự.

Cuộc sống ở Mariupol rất khác trước chiến tranh. Trước đó, Marianna quảng cáo các sản phẩm làm đẹp trên mạng xã hội, trong khi anh cHồng Yuri làm việc tại nhà máy thép Azovstal.

“Chúng tôi có một cuộc sống bình lặng và đơn giản,nhưng sau đó, mọi thứ bị đảo lộn”.

Tài khoản Instagram của cô ấy cho thấy sự phấn khích của cô ấy trước viễn cảnh trở thành một người mẹ.

Marianna đã đăng bức ảnh trên Instagram vào cuối tháng 2, và yêu cầu những người theo dõi cô đoán xem con cô sẽ là trai hay gái

Nhưng vào thời điểm Marianna nhập viện, Mariupol đã trở thành thành phố bị đánh bom nhiều nhất ở Ukraine.

Vào ngày 9 tháng 3, cô đang trò chuyện với những phụ nữ khác thì một vụ nổ làm rung chuyển bệnh viện.

Cô kéo một tấm chăn lên đầu. Sau đó, một vụ nổ thứ hai ập đến.

Cô nói: “Bạn có thể nghe thấy mọi thứ bay xung quanh, mảnh đạn và nhiều thứ khác. Âm thanh đã văng vẳng bên tai tôi trong một thời gian rất dài.”

Những người phụ nữ trú ẩn trong tầng hầm cùng với những thường dân khác. Marianna bị một vết cắt ở trán và các mảnh thủy tinh găm vào da, nhưng một bác sĩ nói với cô rằng cô không cần phải khâu.

Những gì cô ấy cần, là lấy lại tài sản của mình từ đống đổ nát của bệnh viện. Cô đã nhờ một sĩ quan cảnh sát giúp cô vào lại bên trong.

Cô nói: “Mọi thứ tôi đã chuẩn bị cho đứa con của mình đều nằm trong khu hộ sinh đó.

Trong khi cô ấy đứng bên ngoài bệnh viện, chờ thu hồi đồ đạc của mình, cô ấy đã được các phóng viên của hãng thông tấn AP chụp ảnh. Họ chụp cô một lần nữa khi cô đi xuống cầu thang ra khỏi tòa nhà.

Những hình ảnh đó nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ. Và đó là khi những cáo buộc sai sự thật rằng những bức ảnh đó được “dàn dựng”. Những lời chửi bới lần đầu tiên xuất hiện trên một kênh Telegram ủng hộ Điện Cẩm Linh. Việc viết blog để quảng cáo sản phẩm làm đẹp của Marianna được sử dụng để gợi ý rằng cô ấy là một “diễn viên” đã sử dụng lớp trang điểm để giả bị thương.

Những sự giả dối này đã được lặp lại và khuếch đại bởi các quan chức cấp cao của Nga và các phương tiện truyền thông nhà nước.

Họ thậm chí còn khẳng định rằng bức ảnh chụp một người phụ nữ mang thai khác trên cáng cũng là Marianna, mặc dù rõ ràng những bức ảnh đó là của những người khác nhau. Người phụ nữ trên cáng và đứa con trong bụng sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng.

Andrey Kelin, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nga tại Anh, đi xa đến mức cáo buộc thông tấn xã AP hợp tác với chuyên gia hoá trang Marianna để dàn cảnh chụp hình. Dòng tweet này từ Đại sứ quán Nga tại London đã bị Twitter gỡ xuống vì chứa thông tin sai lệch.

Marianna đã được đưa sang một bệnh viện khác và hạ sinh cháu bé.

Marianna đã không nhìn thấy những hình ảnh đó cho đến nhiều ngày sau đó. Đến thời điểm đó, Instagram của cô tràn ngập những tin nhắn buộc tội và đe dọa.

“Thật sự rất xúc phạm khi nghe điều đó, bởi vì tôi đã thực sự trải qua tất cả,” cô nói. Nhưng cô ấy kiềm chế và không chỉ trích trực tiếp các quan chức Nga đã lan truyền thông tin sai lệch về cô ấy.

Thay vào đó, cô chỉ trích Associated Press.

“Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi các nhà báo đăng ảnh của tôi lên mạng xã hội đã không phỏng vấn những phụ nữ mang thai khác, những người có thể xác nhận rằng cuộc tấn công này đã thực sự xảy ra.”

Cô ấy gợi ý rằng điều này có thể giúp giải thích tại sao một số người “có ấn tượng rằng tất cả đều được dàn dựng”. Nhưng theo lời kể của Marianna, cô ấy là một trong những bệnh nhân cuối cùng được di tản, và đó là lúc các nhà báo của AP đến.

Giống như hàng ngàn người khác, Marianna và Yuri cố gắng thoát khỏi Mariupol một cách tuyệt vọng. Nhưng họ phải ra đi, Mariupol đã bị chiếm và nếu người Nga tìm được họ, “tôi sẽ bị giết, con tôi sẽ bị băm ra thành nhiều mảnh,” cô nói.

3. Quân phòng thủ Ukraine đẩy lùi 11 đợt tấn công của đối phương, phá hủy 8 xe tăng ở miền đông Ukraine

Lực lượng phòng thủ Ukraine thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp đã đẩy lùi 11 đợt tấn công của quân Nga vào ngày 20 tháng 5, phá hủy 8 xe tăng, 3 hệ thống pháo, 10 xe chiến đấu bọc thép và các thiết bị khác.

Trong bản tin sáng 21 tháng 5, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết: “Các quân nhân nam nữ Ukraine bảo vệ quốc gia từ Lực lượng Đặc nhiệm Liên quân đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của quân Nga trong ngày hôm qua. Những chiến binh dũng cảm của chúng ta gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho những kẻ xâm lược Ngat. Trong 24 giờ qua, Lực lượng Liên quân đã phá hủy 8 xe tăng, 3 hệ thống pháo, 10 xe bọc thép chiến đấu, 3 xe bọc thép đặc biệt và 6 xe cơ giới.”

Ngoài ra, các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ một máy bay không người lái Orlan-10 và một máy bay không người lái chiến thuật và một chiếc ZALA trên bầu trời Donbas của Ukraine.

Đặc biệt, quân cảm tử Ukraine đã đột kích tìm ra vị trí một kho đạn, chỉ điểm cho pháo binh, tạo điều kiện cho Lực lượng phòng thủ Ukraine tiêu diệt khoảng 80 quân xâm lược Nga trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến và chiến thuật phía Đông.

“Hôm qua, ngày 20/5, tại khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến và chiến thuật phía Đông, quân đội phát xít Nga đã thực hiện một cuộc tấn công. Ngoài ra, một kho đạn của địch đã bị phá hủy bằng hỏa lực pháo binh. Tổn thất của quân Nga lên đến 80 nhân sự, một xe tăng, hai thiết giáp, một hệ thống phóng hỏa tiễn hàng loạt, một hệ thống pháo, một khẩu súng cối, bốn tháp pháo và một máy bay không người lái.”

Trong khi đó, Lực lượng lính dù Lviv tăng viện cho chiến trường phía Đông đã tiêu diệt 2 xe tăng và 3 xe chiến đấu bọc thép của lực lượng Nga.

“Đoạn video cho thấy hoạt động tinh vi của các đơn vị pháo binh thuộc Lữ đoàn Dù số 80 của Lực lượng vũ trang Ukraine. Đặc biệt, lính dù Lviv đã phá hủy 2 xe tăng và 3 xe chiến đấu bọc thép của quân chiếm đóng Nga. Lực lượng Dù luôn là người đi đầu! Vinh quang cho Ukraine.”

4. Văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố không thỏa hiệp về toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine

Vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine không thể là chủ đề của bất kỳ thỏa hiệp nào về việc chấm dứt chiến tranh.

Ông Andriy Smirnov, Phó Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết như trên giữa những đồn đoán tại Ukraine cho biết các tướng lãnh Nga đang mưu tìm một cuộc ngưng bắn với Ukraine, phớt lờ Putin.

“Sẽ không có 'Minsk-2' hay 'Minsk-3.' Về nguyên tắc, không thể có sự nhân nhượng về toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Đây là những điều cơ bản, “ông nói.

Smirnov cũng nói rằng thế giới tiếp tục sát cánh cùng Ukraine để đạt được chiến thắng và sự ủng hộ này sẽ ngày càng tăng. Ông đưa ra kết luận như vậy trên cơ sở các quyết định gần đây, bao gồm cả Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu, về việc phân bổ thêm ngân quỹ để hỗ trợ Ukraine.

Ngày 17/5, Mykhailo Podoliak, cố vấn của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, cho biết các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đã bị đình chỉ do Nga hiểu sai về tình hình thực tế.

5. Tình báo Ukraine cho biết: Nga tung tin giả đánh bom khắp Transnistria để gây bất ổn khu vực

Các cơ quan tình báo Nga đang lan truyền các báo cáo sai sự thật về mối đe dọa đánh bom nhắm vào các cơ sở hạ tầng xã hội ở Cộng hòa Moldova thuộc vùng Transnistria nhằm gây bất ổn tình hình trong khu vực.

Tình báo quân Ukraine, gọi tắt là SBU, cho biết: “Theo hướng Bessarabian, các cơ quan đặc nhiệm của Nga đang thực hiện các biện pháp để gây mất ổn định khu vực. Các báo cáo đánh bom giả liên quan đến các cơ sở hạ tầng và cái gọi là tổ chức 'nhà nước' ở các thành phố Tiraspol, Bendery, Dubossary và Rybnitsa đã được lan truyền một lần nữa”

Bộ Quốc phòng Nga đã từng công bố mục tiêu hiện tại của cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine là kiểm soát hoàn toàn Donbas và miền nam Ukraine, bao gồm cả hành lang đất liền tới Crimea và Transnistria.

Một quan chức quân sự Nga cho biết, quyền kiểm soát đối với miền nam của Ukraine có thể mang lại cho Nga một con đường khác tới Transnistria, nơi được cho là đã diễn ra “sự đàn áp đối với cộng đồng nói tiếng Nga”.

6. Hỏa tiễn của Nga tấn công cơ sở hạ tầng ở khu vực Odesa

Vào khoảng 17h ngày 20 tháng 5, theo giờ địa phương, lực lượng xâm lược Nga đã phóng một hỏa tiễn vào một cơ sở hạ tầng ở khu vực Odesa.

Chỉ huy quân sự khu vực Odesa, Serhiy Bratchuk, cho biết như sau: “Do một quả hỏa tiễn bắn trúng một trong những cơ sở hạ tầng ở khu vực Odesa, hỏa hoạn đã bùng phát, vì vậy một đội khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Không có mối đe dọa nào đối với cuộc sống và sức khỏe của dân thường trong các khu định cư gần đó.”

Serhiy Bratchuk nói thêm rằng “sự tàn phá của hỏa tiễn đã gây ra mùi amoniac trong không khí, nhưng những người cấp cứu thuộc Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Bang bảo đảm rằng mọi thứ đều ổn. Nồng độ là tối thiểu.”
 
Chống lại mưu toan bôi nhọ ngài, hàng nghìn người chúc mừng Đức Bênêđíctô. Ngài rất hạnh phúc
VietCatholic Media
05:13 21/05/2022


1. Tổng giáo phận Buenos Aires sắp có Tổng Giám Mục mới

Khi được bầu vào ngôi Giáo Hoàng vào năm 2013, một trong những bổ nhiệm giám mục đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô là việc bổ nhiệm người kế vị ngài với tư cách là Tổng giám mục Buenos Aires.

Ngài đã bổ nhiệm Đức Cha Mario Aurelio Poli, làm Tổng Giám Mục thủ đô Á Căn Đình, và tấn phong Hồng Y cho ngài một năm sau đó. Tuy nhiên, quan hệ giữa Đức Giáo Hoàng Á Căn Đình và người từng là Giám Mục Phụ Tá của ngài từ năm 2002 đến năm 2008 hiện đã nguội lạnh.

Vấn đề đang gây tranh cãi là việc quản lý một số tài sản bất động sản của tổng giáo phận thủ đô Á Căn Đình, đang là trung tâm của cuộc điều tra của Vatican vì các thủ tục, quy định của Bộ Giáo luật về các khoản đầu tư của tổng giáo phận, đã không được tôn trọng.

Theo tờ La Nacion, việc gia hạn thêm thời gian cai quản của Đức Hồng Y Poli sau sinh nhật lần thứ 75 của ngài vào ngày 29 tháng 11 dường như khó có thể xảy ra.

Đức Tổng Giám Mục Victor Fernandez, nguyên hiệu trưởng Đại học Công Giáo Á Căn Đình, là một ứng viên nặng ký vì sự gần gũi cá nhân của ngài với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Được bổ nhiệm làm tổng giám mục của La Plata vào năm 2018, vị giám mục 59 tuổi đã được Đức Giáo Hoàng tiếp đón nồng nhiệt tại Vatican vào hôm thứ Bảy và dường như đang chuẩn bị đảm nhận những trọng trách mới.

Tổng giáo phận Buenos Aires được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Ngũ thành lập vào ngày 6 tháng Tư năm 1620. Trong tổng số 3,162,000 dân, có 2,893,800 người Công Giáo, chiếm 91.5%.

Tổng giáo phận được coi sóc bởi 762 linh mục, trong đó có 444 linh mục triều và 318 linh mục dòng. Bên cạnh đó còn có 1,430 nữ tu và 435 thầy phụ giúp công việc mục vụ cho 186 giáo xứ.

Ngày 20 tháng Năm 1992, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Cha Jorge Mario Bergoglio, linh mục Dòng Tên, làm Giám Mục Phụ Tá Tổng giáo phận Buenos Aires. Ngài được nâng lên Giám Mục Phó vào ngày 3 tháng Sáu, 1997, trước khi tự động kế nhiệm Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Antonio Quarracino, vào ngày vị tiền nhiệm qua đời, 28 tháng Hai, 1998. Đức Tổng Giám Mục Jorge Mario Bergoglio được nâng lên hàng Hồng Y vào ngày 21 tháng Hai, 2001 và được bầu vào ngôi Giáo Hoàng vào ngày 13 tháng Ba, 2013.
Source:La Nacion

2. Đức Bênêđíctô XVI nói: Những lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 95 từ khắp nơi trên thế giới 'khiến tôi rất hạnh phúc'

Đức Bênêđíctô XVI cho biết việc nhận được tin nhắn chúc mừng từ khắp nơi trên thế giới vào sinh nhật lần thứ 95 của ngài khiến ngài “rất hạnh phúc”.

Vị giáo hoàng người Đức đã nghỉ hưu đã nhận được gần 3.000 lời chúc mừng bằng 24 ngôn ngữ thông qua trang web benedictusXVI.org.

Trên trang web của Tagespost Foundation, vị giáo hoàng danh dự đã gửi lời cảm ơn đến những người chúc mừng ngài.

Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 nói: “Nhân dịp sinh nhật lần thứ 95 của mình, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ khắp nơi trên thế giới chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Nhiều biểu hiện của sự quan tâm và đoàn kết đã làm cho tôi rất hạnh phúc. Trong lòng biết ơn của mình, tôi cảm thấy hợp nhất với mọi người trong lời cầu nguyện “.

Các tin nhắn chủ yếu được viết bằng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Ba Lan.

Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, thư ký riêng của giáo hoàng, đã cho Đức Bênêđíctô XVI xem các thông điệp trên một máy tính bảng tại tư dinh của ông, Tu viện Mater Ecclesiae của Vatican.

“Giáo hoàng danh dự đã yêu cầu tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những ai đã chúc sinh nhật vui vẻ trên trang web benedictusXVI.org,” Đức Tổng Giám Mục Gänswein nói.

“Ngài tràn ngập niềm vui và vô cùng xúc động trước nhiều thông điệp ấm áp và tình cảm được gửi đến anh ấy ở đó.”

Sinh nhật của vị giáo hoàng đã nghỉ hưu năm nay rơi vào Thứ Bảy Tuần Thánh, giống như khi ngài sinh ngày 16 tháng 4 năm 1927, tại Marktl am Inn, một thị trấn nhỏ của Bavaria không xa Áo.

Nhìn lại ngày sinh của mình trong cuốn hồi ký, ngài viết: “Sự kiện sinh nhật là ngày cuối cùng của Tuần Thánh và đêm trước Lễ Phục sinh luôn được ghi nhận trong lịch sử gia đình, bởi vì nó có liên hệ với sự kiện tôi đã được rửa tội vào buổi sáng ngày sinh nhật của tôi với nước vừa được thánh hiến trong 'Canh thức Phục sinh' được cử hành vào buổi sáng lúc đó. Việc trở thành người đầu tiên được rửa tội bằng nước mới được coi là một sự kiện quan trọng”

Ngài nói tiếp: “Việc đời tôi chìm đắm trong Mầu nhiệm Vượt qua ngay từ đầu theo cách này đã khiến tôi luôn tràn đầy lòng biết ơn, vì đây chỉ có thể là một dấu hiệu của phước lành.”

“Phải thừa nhận rằng - đó không phải là Chúa Nhật Phục sinh, mà chỉ là Thứ Bảy Tuần Thánh. Nhưng càng nghĩ lâu về điều đó, tôi càng thấy nó phù hợp với bản chất của cuộc sống con người chúng ta, chúng ta vẫn đang chờ đợi Lễ Phục sinh, vẫn chưa trong ánh sáng đầy đủ, nhưng vẫn tự tin tiến về phía đó. “

Trong số những người chúc mừng Đức Bênêđíctô XVI vào ngày sinh nhật thứ 95 của ngài có Đức Cha Wolfgang Ipolt của Görlitz, miền đông nước Đức.

Ngài viết: “Con cảm ơn Đức Giáo Hoàng danh dự từ tận đáy lòng vì tất cả những gì ngài đã cống hiến cho Giáo hội, và các bài viết của mình. Con chắc chắn rằng ngài đã giúp nhiều người tìm thấy Chúa và hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu Kitô sâu sắc hơn. Cầu xin Chúa ân thưởng cho ngài vì nỗ lực này một ngày nào đó trong vinh quang của Ngài! “

BenedictusXVI.org nói rằng những lời chúc mừng sinh nhật cũng sẽ được trình bày với vị giáo hoàng danh dự trong một tập sách in ra và đóng bìa.
Source:Catholic News Agency

3. Sáng kiến của Tagespost làm một trang Web chúc mừng sinh nhật Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16

Sáng kiến của Tagespost làm một trang web chúc mừng sinh nhật Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 được xem như một cách an ủi Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 sau một thời kỳ khó khăn gây ra bởi một chiến dịch nhằm bôi nhọ ngài.

Tội lỗi lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ đã được các Giám Mục cấp tiến Đức dùng làm chiêu bài để mở ra Tiến Trình Công Nghị trong đó hô hào thay đổi các giáo lý và kỷ luật truyền thống của Giáo Hội như chúc lành và công nhận các kết hiệp đồng tính, phong chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân linh mục, thay đổi giáo huấn về tính dục, giải thích lại Kinh Thánh về đồng tính luyến ái, cho người Tin lành được rước lễ…

Trong tính toán đó, Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám Mục Munich-Freising đã tiêu tốn hàng trăm nghìn euro của Giáo Hội khi giao cho một công ty luật tiến hành cuộc điều tra tình trạng lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ, nhằm tạo ra sức ép buộc phải có những thay đổi về tín lý và kỷ luật của Giáo Hội. Cuộc điều tra này được khởi động cách đây hơn 2 năm từ tháng 11 năm 2019, và được dự trù công bố vào tháng 11 năm 2021.

Tháng 10 năm ngoái 2021, Tiến Trình Công Nghị Đức có nguy cơ sụp đổ dưới sức nặng của chính nó vì chính các tham dự viên nhận ra sự vô lý của các đòi hỏi của các Giám Mục cấp tiến Đức và phong trào giáo dân cực đoan ZdK. Tội lỗi lạm dụng tính dục là một vấn đề nghiêm trọng của Giáo Hội. Nhưng tại sao để giải quyết tội lỗi lạm dụng tính dục cần phải cho người Tin lành được rước lễ trong các thánh lễ Công Giáo? Tại sao phải chúc lành và công nhận các kết hiệp đồng tính, phong chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân linh mục, thay đổi giáo huấn về tính dục, giải thích lại Kinh Thánh về đồng tính luyến ái, tái định nghĩa lại hôn nhân? Hay tai tiếng lạm dụng tình dục giáo sĩ chỉ là chiêu bài cho các Giám Mục Đức tung ra những nghị trình mà họ đã ấp ủ từ lâu.

Chính vì thế, hơn một nửa tham dự viên bỏ họp khiến cho các cuộc bỏ phiếu không thể diễn ra vì không đủ túc số. Trong bối cảnh đó, thay vì công bố báo cáo về tình trạng lạm dụng tại Tổng giáo phận Munich-Freising vào tháng 11, người ta hoãn lại và cố lôi Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 xuống bùn. Họ trao cho ngài một bản câu hỏi gồm 20 trang và hỏi ngài những câu hỏi gài bẫy, chẳng hạn như cách đây 42 năm vào ngày 15 tháng Giêng năm 1980 ngài có tham dự một cuộc họp không; và yêu cầu trả lời trong một thời gian ngắn, không cho phép mọi khả năng trì hoãn pháp lý. Thật ra, ngài có tham dự các cuộc họp nào đó hay không đều có trong các biên bản. Họ không cần phải hỏi. Vấn đề là họ cố tình gài bẫy ngài. Thử hỏi mấy người trong chúng ta có thể nhớ được những gì diễn ra gần một nửa thế kỷ trước?

Gần 500 trường hợp đã được ghi lại trong báo cáo lạm dụng tính dục tại Munich được công bố vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua, trong đó công ty luật cho rằng Đức Hồng Y Ratzinger đã có sai sót trong 4 trường hợp. Sau đó, chính họ rút xuống còn 3 trường hợp. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong suốt cuộc họp báo, họ chỉ xoáy vào Đức Bênêđíctô.

Vấn đề là họ muốn lôi Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 xuống bùn, tạo ra một xung động mới để Tiến Trình Công Nghị Đức có thể tiếp tục và như chúng ta thấy trong những ngày qua, họ đã thông qua được các văn bản kêu gọi chúc lành và công nhận các kết hiệp đồng tính, phong chức linh mục cho phụ nữ, và bãi bỏ luật độc thân linh mục.

Đức Hồng Y Dominik Duka, Tổng Giám Mục thủ đô Prague, hay còn gọi là Praha, đã cáo buộc Hồng Y Reinhard Marx của Munich đã “bôi nhọ và làm hoen ố” danh tiếng của Đức Bênêđíctô XVI. Đức Hồng Y Duka nói rằng ngài “quy trách nhiệm cho Tổng giám mục Munich, và cả Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, là Giám Mục Georg Bätzing của Limburg vì đã bôi nhọ và làm hoen ố danh tiếng của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI.”
 
Sợ bị đảo chính, Putin ra tay trước, thanh trừng Tướng Thiết Giáp Biệt Khu Thủ Đô và Tướng Hải Quân
VietCatholic Media
15:41 21/05/2022


1. Tình báo Anh cho biết Putin đang cách chức các tướng lĩnh Nga bị tình nghi mưu toan đảo chính

Putin đã sa thải các chỉ huy cấp cao bị tình nghi mưu toan đảo chính với lý do “hoạt động kém” hiệu quả trong cuộc xâm lược Ukraine, một bản cập nhật tình báo của Bộ Quốc phòng Anh đã cho biết như trên.

“Trung tướng Serhiy Kisel, người chỉ huy Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 tinh nhuệ, đã bị cách chức do không chiếm được Kharkiv”.

Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 thuộc về Biệt Khu Thủ Đô Mạc Tư Khoa. Ngày 19/8/1991, theo lệnh của Yanayev là kẻ cầm đầu cuộc đảo chính chống lại tổng thống Gorbachev, hai sư đoàn xe tăng Tamanskaya và Kantemirovskaya của Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 được lệnh tiến vào Thủ Đô Mạc Tư Khoa để tham gia đảo chính. Sau đó, họ đã ngả về phe Boris Yelsin, quay súng chống lại phe đảo chính.

Phó Đô đốc Igor Ospipov, người chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga, cũng có khả năng đã bị cách chức sau vụ soái hạm Mạc Tư Khoa bị đánh chìm vào tháng 4”.

Tổng tham mưu trưởng Nga Valeriy Gerasimov “có khả năng” vẫn giữ được chức vụ của mình, nhưng “không rõ” liệu ông ta có giữ được lòng tin của Tổng thống Vladimir Putin hay không.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đã nói chuyện với Valeriy Gerasimov lần đầu tiên kể từ khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine diễn ra.

Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley, đã nói chuyện với Tướng Nga Valery Gerasimov, qua điện thoại vào hôm thứ Năm. Thiếu tướng John Kirby, phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài cho biết như trên.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo quân sự kể từ khi Nga xâm lược Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2.

“Các nhà lãnh đạo quân đội đã thảo luận về một số vấn đề liên quan đến an ninh mà họ quan tâm và đồng ý giữ các đường dây liên lạc mở,” Thiếu tướng John Kirby cho biết như trên nhưng không cho biết thêm về nội dung trao đổi.

Cuộc trò chuyện của Milley với Gerasimov diễn ra sáu ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, lần đầu tiên kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine.

Thông tin cập nhật của tình báo Anh cũng cho biết văn hóa che đậy và biến người khác làm vật tế thần “rất phổ biến” trong hệ thống an ninh và quân sự của Nga.

Tuyên bố cho biết: “Nhiều quan chức liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine có thể sẽ ngày càng bị phân tâm bởi những nỗ lực nhằm tránh trách nhiệm cá nhân gây ra hậu quả cho hoạt động của Nga”.

Bản tin tình báo nhận định thêm: “Điều này có thể sẽ gây căng thẳng hơn nữa đối với mô hình chỉ huy và kiểm soát tập trung của Nga, khi các sĩ quan ngày càng tìm cách trì hoãn các quyết định quan trọng, và đùn đẩy cho cấp trên của họ”.

Theo các nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ và phương Tây, cuộc chiến tại Ukraine gắn liền với tính mạng của Putin, nên hàng ngày Putin dành nhiều thời gian trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine. Ông ta được tin là đã can dự trực tiếp vào các quyết định đến cấp tiểu đoàn, với những mệnh lệnh hành quân thường được các sĩ quan cấp dưới đưa ra. Vì không được đào tạo chuyên nghiệp, Putin đã đưa ra các quyết định ngu xuẩn, dẫn đến những tổn thất nặng nề.

Các nguồn tin tình báo cũng nhận định Putin khó bị dư luận Nga làm chao đảo đối với các quyết định của ông ta liên quan đến chiến tranh Ukraine

Các quan chức tình báo Mỹ nghi ngờ rằng bất kỳ thay đổi nào trong dư luận Nga theo xu hướng phản chiến cho dù là kịch tính đi chăng nữa sẽ có tác dụng thuyết phục Putin chấm dứt xung đột.

Đánh giá đó phản ánh mức độ mà các quan chức tin rằng Putin đã củng cố quyền kiểm soát của mình đối với Nga trong hơn hai thập kỷ cầm quyền.

2. G-7 huy động 19,8 tỷ USD cho Ukraine

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G-7 cho biết họ đã huy động được 19,8 tỷ USD cho Ukraine vào cuối cuộc họp tại Đức.

“Trong năm 2022 này, chúng tôi đã huy động được 19,8 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ ngân sách, bao gồm 9,5 tỷ đô la Mỹ cho các cam kết gần đây để giúp Ukraine thu hẹp khoảng cách tài chính và tiếp tục bảo đảm cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân Ukraine”, G- 7 cho biết trong thông cáo của họ.

“Hơn nữa, chúng tôi hoan nghênh công việc đang diễn ra trên khắp G7 và các tổ chức tài chính quốc tế về việc cung cấp tài chính đáng kể hơn nữa cho Ukraine, đặc biệt là bao gồm đề xuất của Ủy ban Âu Châu về hỗ trợ tài chính vĩ mô bổ sung lên tới 9 tỷ euro,” tuyên bố cho biết.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine trong suốt cuộc chiến này và hơn thế nữa và sẵn sàng làm nhiều việc hơn khi cần thiết,” G-7 nói thêm.

3. Các nhà báo, truyền thông trong số các mục tiêu chính của nhà độc tài Nga

Chính phủ Nga lo ngại sự tự do của người Ukraine, đó là lý do tại sao các nhà báo và giới truyền thông là một trong những mục tiêu chính của Putin.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Chính sách Thông tin Oleksandr Tkachenko đã cho biết như trên: “Putin thường được so sánh với Hitler hoặc Stalin vì những tác động của ông ta đến giờ vẫn khó bị đánh giá thấp. Sự tàn phá đối với quốc gia và văn hóa Ukraine, cố ý tấn công vào các nhà thờ và đền thờ, lòng căm thù cuồng loạn đối với lịch sử, và tất cả những thứ mang tính Ukraine và thậm chí hơn thế nữa cả tình yêu tự do vốn có ở người Ukraine. Chính phủ Nga không chỉ ghét tự do mà còn lo sợ điều đó. Đó là lý do tại sao các nhà báo và giới truyền thông là một trong những mục tiêu chính của nhà độc tài Nga”.

Do đó, cơ sở hạ tầng Internet và truyền thông Ukraine là mục tiêu của các lực lượng vũ trang Nga, nhằm cản trở người dân tiếp cận thông tin trung thực. Nga cũng đang mở rộng việc tung ra thông tin sai lệch. Quân đội Nga bắn vào các tháp truyền hình Ukraine, dàn dựng các cuộc tấn công mạng vào các trang web của Ukraine, bắt cóc, tra tấn và giết chết các nhà báo. Cho đến nay, chúng đã bắt giữ và bắt cóc trái phép 21 nhà báo và một nhà hoạt động.

Theo Ông Tkachenko, sự gia tăng gây hấn với các đại diện của “nhánh quyền lực thứ tư” chỉ củng cố thêm sự hiểu biết rằng bộ máy tuyên truyền của Nga đang bắt đầu tan rã.

Đó là lý do tại sao trong mỗi cuộc gặp với các đối tác nước ngoài của chúng tôi, tôi liên tục nhấn mạnh sự cần thiết phải cấm phát sóng các kênh truyền hình Nga, bao gồm RT và Sputnik. Tôi cảm ơn bà Ribeiro vì đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn tuyên truyền của Điện Cẩm Linh ở Liên Hiệp Âu Châu”.

Tkachenko lưu ý rằng tự do ngôn luận và tin tưởng vào các phương tiện truyền thông là một trong những chỉ số chính của một nhà nước dân chủ.

Ông Tkachenko của tiết lộ rằng những kẻ xâm lược Nga đang chuẩn bị một chuyến tham quan báo chí trên khắp các khu vực bị chiếm đóng của vùng Kherson để truyền thông trong và ngoài nước Nga đưa tin về hoạt động của các cộng tác viên và tung tin giả về “pháo kích” vào các khu vực của Lực lượng vũ trang Ukraine.

4. Cố vấn của Tướng Zaluzhnyi: Tất cả những gì người Nga đang nói, ngay cả với lực lượng của họ, là dối trá

Cố vấn đặc biệt của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhynyi, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền tải sự thật cho thế giới về cuộc chiến mà Nga đã gây ra ở Ukraine.

Từ bên kia bờ Đại Tây Dương, thật khó để phân biệt sự thật khỏi hư cấu và sự thật khỏi dối trá, vì vậy với tất cả những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông chính thống, thật khó cho một nhà báo giỏi, trung thực hiểu được đâu là sự thật.

“Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với những người như tôi phải báo cáo sự thật. Một trong những điều tôi muốn làm là kể một câu chuyện. Tôi đã phỏng vấn nhiều người, tôi quay phim mọi thứ,” Rice nói.

Tuy nhiên, truyền thông Nga vẫn cố gắng truyền tải một số lời nói dối của mình tới khán giả phương Tây vì nhiều người khó phân biệt đâu là thật và đâu là dối.

Đồng thời, người Nga có một “đội quân khủng khiếp, thực hiện các hành động tàn bạo.”

“Họ tuyên bố có Đức quốc xã ở đây nhưng thực ra họ đang hành xử như Đức quốc xã, tra tấn người dân, hành quyết tù nhân... phạm tội ác chiến tranh trên quy mô lớn. Họ đang gửi các hệ thống phóng hỏa tiễn hàng loạt vào các mục tiêu dân sự. Không có quân đội ngay cả trong khu vực và họ đang bắn các hệ thống phóng hỏa tiễn hàng loạt tiêu diệt toàn bộ lưới điện,” Rice nói.

Ông cố vấn cho rằng Nga đã thua trong chiến tranh thông tin trong cuộc xâm lược Ukraine.

“Cả thế giới đều biết họ đang nói dối. Người dân của họ không biết điều đó nhưng phần còn lại của thế giới không tin bất kỳ thứ gì những gì xuất phát từ Nga. Họ tin Ukraine.”

Ông tin rằng quân đội Ukraine đã thực hiện “một công việc đáng kinh ngạc” với những thông tin về cuộc chiến, và những thông tin liên lạc chiến lược.

“Họ đang nói sự thật - dù tốt hay xấu. Nếu họ mất một thành phố, họ nói sự thật. Nếu họ giành được thành phố, họ nói như vậy. Nhưng tất cả những gì người Nga nói về cơ bản là dối trá. Và họ đang nói dối với chính quân đội của mình.”

5. Chủ tịch Quốc hội Moldova phản ứng trước các chỉ trích của Bộ Ngoại Giao Nga

Chủ tịch Quốc hội Moldova Igor Grosu đã phản ứng lại những tuyên bố gần đây của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, là người phàn nàn rằng các nhà ngoại giao Nga ở Chisinau không thể hoạt động bình thường do các cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán.

“Tôi kêu gọi tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao. Các nhà ngoại giao, hãy quen với việc công dân ở Moldova có quyền biểu tình. Hãy quen với việc ở Moldova, bất kỳ công dân nào cũng có thể biểu tình trước quốc hội, chính phủ, tổng thống, và thậm chí là Đại sứ quán. Điều này rất quan trọng. Nếu điều này không thể thực hiện được ở quốc gia của bạn, hãy lưu ý rằng bất kỳ ai ở Moldova cũng có thể làm được”, Grosso nói.

Trước đó, Zakharova đã phàn nàn rằng do các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Chisinau, khiến đại sứ quán “không thể hoạt động bình thường.”

“Các cuộc biểu tình chống Nga diễn ra hàng ngày trong hai tháng qua là do chính quyền Moldova không hành động. Những cuộc biểu tình này ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan ngoại giao”, Zakharova tuyên bố.

Vào cuối tháng 4, Đại sứ Nga tại Moldova Oleg Vasnetsov đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao và Hội nhập Âu Châu hai lần trong vài ngày vì những lời của tướng Nga nói về ý định của quân đội Nga là “mở một hành lang tiến vào Transnistria”.

6. Zelenskiy gọi các hành động của Nga là “sự xấu xa tuyệt đối, sự ngu ngốc tuyệt đối”, sau cuộc tấn công tàn phá trung tâm văn hóa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Sáu đã gọi các cuộc không kích của Nga là hình ảnh thu nhỏ của “cái ác tuyệt đối, sự ngu ngốc tuyệt đối”.

Zelenskiy đã đăng video trên Telegram về cuộc không kích đã phá hủy “Ngôi nhà Văn hóa mới được trùng tu”, gây ra một đám mây bụi và những mảnh vỡ khổng lồ.

Hỏa tiễn của Nga đã phá hủy tòa nhà văn hóa ở thành phố Lozova của Ukraine, khiến 7 người bị thương, văn phòng tổng thống cho biết

Một hỏa tiễn của Nga đã phá hủy Nhà Văn hóa ở thành phố Lozova của Ukraine hôm thứ Sáu, khiến 7 người bị thương, trong đó có một trẻ em 11 tuổi. Lozova nằm cách Izium khoảng 45 dặm về phía tây nam.

Hỏa tiễn được nhìn thấy trong video vài mili giây trước khi nó phá hủy tòa nhà. Khi hỏa tiễn bắn trúng tòa nhà, có một tia sáng lớn và một đám khói bùng lên khi nó phát nổ.

Văn phòng tổng thống tuyên bố rằng tòa nhà này vừa mới được trùng tu như mới.

Ông Zelenskiy nói thêm: “Bọn xâm lược đã xác định văn hóa, giáo dục và con người là kẻ thù của chúng. Chúng không tiếc hỏa tiễn hay bom cho những mục tiêu này. Điều gì trong suy nghĩ của những người chọn mục tiêu như vậy? Chính là cái ác tuyệt đối, sự ngu ngốc tuyệt đối.”

7. Công ty khí đốt Phần Lan Gasum cho biết Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho Phần Lan

Công ty khí đốt chính của Phần Lan, Gasum, cho biết rằng nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Phần Lan đã bị cắt vào thứ Bảy lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương.

Bắt đầu từ thứ Bảy và trong mùa hè sắp tới, Gasum sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên cho khách hàng từ các nguồn khác, công ty quốc doanh Phần Lan cho biết như trên trong một thông cáo báo chí.

“Rất tiếc là nguồn cung khí tự nhiên theo hợp đồng cung cấp của chúng tôi giờ sẽ bị tạm dừng,” Giám đốc điều hành của Gasum, Mika Wiljanen, cho biết, đồng thời lưu ý rằng công ty đã “chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống này”.

Wiljanen tiếp tục nói rằng “với điều kiện là mạng lưới truyền dẫn khí đốt sẽ không có gián đoạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp khí đốt cho tất cả các khách hàng của chúng tôi trong những tháng tới.”

Phần Lan cũng đang nhận khí đốt thông qua đường ống Balticconnector qua Estonia, nhưng nói thêm rằng mùa đông sẽ “đầy thử thách”.

Hôm thứ Ba, công ty khí đốt cho biết họ sẽ không thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp hoặc sử dụng kế hoạch thanh toán khí đốt do Gazprom đề xuất. Trong một tuyên bố, công ty cho biết các cuộc đàm phán về hợp đồng khí đốt dài hạn với Gazprom đang có tranh chấp và Gazprom đang đưa Gazprom ra trọng tài kinh tế để tìm cách giải quyết vấn đề.

Phần Lan, cùng với Thụy Điển, đã nộp đơn gia nhập NATO sau khi Nga xâm lược Ukraine, gây ra những lo ngại về an ninh trên toàn khu vực. Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo rằng Nga “sẽ buộc phải thực hiện các bước trả đũa, cả về bản chất quân sự-kỹ thuật và các bản chất khác” nếu Phần Lan và Thụy Điển tham gia liên minh. Phần Lan có đường biên giới dài 800 dặm hay 1.335km với Nga.

Tuần trước, Nga đã cắt điện cung cấp cho Phần Lan.
 
Đền Thánh Đức Mẹ bị Giang Thanh đặt bom không sập, đang bị Tập ngăn cản hành hương. Đức Hồng Y Bo lên tiếng
VietCatholic Media
15:50 21/05/2022


1. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các Hội Giáo hoàng truyền giáo

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi sứ điệp khích lệ các Hội Giáo hoàng truyền giáo trong việc giúp đẩy mạnh công cuộc truyền giáo trong Giáo hội.

Sứ điệp được ngài gửi đến các vị Giám đốc các Hội Giáo hoàng truyền giáo các nước, đang nhóm Đại hội đặc biệt tại thành phố Lyon bên Pháp, từ ngày 16 đến 23 tháng Năm này, nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Hội truyền bá do chị Pauline Jaricot, sẽ được phong chân phước vào thứ Bảy, ngày 21 tháng Năm tới đây, cũng tại Lyon.

Đây cũng là dịp kỷ niệm 100 năm Hội truyền bá đức tin được nâng lên hàng Hội Giáo hoàng, kỷ niệm 150 năm của chân phước linh mục Paolo Manna, vị sáng lập Hội Giáo hoàng Liên hiệp Truyền giáo, tất cả trong khuôn khổ kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Truyền giáo.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của vị Tôi tớ Chúa Pauline Jaricot, năm 23 tuổi, đã có can đảm lập một hội để hỗ trợ hoạt động truyền giáo của Giáo hội và vài năm sau đó, đã lập hội Mân côi sống, chuyên cầu nguyện và chia sẻ dâng cúng giúp việc truyền giáo của Hội thánh.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha chia sẻ ba khía cạnh đã góp phần rất nhiều vào việc truyền bá Tin mừng trong lịch sử các Hội Giáo hoàng truyền giáo:

Trước tiên là sự hoán cải truyền giáo: Sự tốt lành của việc truyền giáo tùy thuộc hành trình ra khỏi bản thân, khỏi ước muốn tập trung cuộc sống vào mình, trái lại tập trung vào Chúa Giêsu, Đấng đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ (Xc Bc 10,45). Theo nghĩa đó, chị Pauline Jaricot coi cuộc sống của mình như một lời đáp lại lòng thương xót cảm thương và dịu dàng của Thiên Chúa: từ nhỏ cô đã tìm cách trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, kể cả qua những đau khổ, với mục đích thắp lên ngọn lửa tình thương nơi mỗi người. Chính nơi đây là nguồn mạch của việc truyền giáo, nơi lòng nhiệt thành đức tin, qua sự hoán cải hằng ngày, noi gương và thông chuyển lòng thương xót của Chúa trên các nẻo đường thế giới”.

Khía cạnh thứ hai là qua việc cầu nguyện, vốn là hình thức đầu tiên của việc truyền giáo. Không phải tình cờ mà chị Pauline Jaricot đã lập Hội Mân côi sống đi kèm Hội truyền bá đức tin, như thể tái khẳng định rằng việc truyền giáo bắt đầu với việc cầu nguyện và không thể thực hiện nếu không có kinh nguyện. Vì chính Chúa Thánh Linh đi trước và để cho mọi việc của chúng ta được tốt đẹp. Chẳng vậy, việc truyền giáo sẽ trở thành một cuộc chạy vô ích.

Sau cùng là bác ái cụ thể: cùng với mạng lưới cầu nguyện, chị Pauline cũng khởi xướng việc lạc quyên rộng lớn và theo một hình thức sáng tạo, đi kèm những thông tin về cuộc sống và hoạt động của các thừa sai. Những đóng góp của bao nhiêu người dân thường thật là điều Chúa Quan Phòng xếp đặt đối với lịch sử các cuộc truyền giáo.

2. Chủ tịch Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu gọi Hương Cảng là 'một quốc gia cảnh sát trị' sau vụ bắt giữ Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân

Một trong những Hồng Y Công Giáo hàng đầu Á Châu cho biết việc bắt giữ Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân là nguyên nhân gây lo ngại “về tình hình nhân quyền và các mối đe dọa đối với tự do tôn giáo ở Hương Cảng.”

Đức Hồng Y Charles Bo, của Miến Điện, chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã đưa ra tuyên bố vào ngày 14 tháng 5, ba ngày sau khi nhà chức trách Hương Cảng bắt giữ Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân và cáo buộc ngài vi phạm luật an ninh của lãnh thổ, được Bắc Kinh áp dụng đối với thuộc địa cũ của Anh vào năm 2020, sau một loạt các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hương Cảng. Vị Hồng Y đã tham gia vào một quỹ để bào chữa cho những người bị buộc tội theo luật an ninh.

Đức Hồng Y Quân được tại ngoại cùng ngày sau nhiều giờ thẩm vấn của cảnh sát.

“Anh tôi, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, đã bị bắt và phải đối mặt với các cáo buộc chỉ vì ngài từng là người được ủy thác của một quỹ hỗ trợ pháp lý cho các nhà hoạt động đối mặt với các vụ kiện của tòa án. Trong bất kỳ hệ thống nào mà nhà nước pháp quyền tồn tại, việc hỗ trợ để giúp những người bị truy tố chi trả án phí là một quyền phù hợp và được chấp nhận. Giúp người bị tố cáo có quyền bào chữa, đại diện hợp pháp thì làm sao có thể có thể coi là một tội phạm được?”, Đức Hồng Y Bo nói trong tuyên bố của mình.

Ngài kêu gọi người Công Giáo và cộng đồng Kitô giáo rộng lớn hơn trên toàn thế giới cầu nguyện cho Hương Cảng và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi tình hình và lên tiếng vì tự do và công lý.

“Hương Cảng từng là một trong những thành phố tự do và cởi mở nhất Á Châu. Ngày nay, nó đã được chuyển đổi thành một nhà nước cảnh sát trị”, Đức Hồng Y Miến Điện nói.

“Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội, và tự do học thuật đều đã bị hủy bỏ. Có những dấu hiệu ban đầu cho thấy quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, một quyền con người được quy định trong Điều 18 của Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, mà Hương Cảng là một bên, đang bị đe dọa.”

Tuyên bố của Đức Hồng Y Bo là một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất xuất hiện sau khi Đức Hồng Y Quân bị bắt.

Luật Cơ bản là hiến pháp trên thực tế của Hương Cảng, được áp dụng sau khi lãnh thổ chuyển giao năm 1997 từ Vương quốc Anh cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bảo đảm các quyền tự do dân sự được hưởng dưới sự cai trị của Anh, thường được gọi là “một quốc gia, hai hệ thống”.

Trung Quốc bị cáo buộc đã làm xói mòn các quyền tự do này, đặc biệt là trong ba năm qua.

Đức Hồng Y Bo cho biết những điều kiện này đã dẫn đến “sự tự kiểm duyệt ngày càng tăng” giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Hương Cảng và cáo buộc các “phương tiện truyền thông thân Bắc Kinh” trên lãnh thổ đang mở “các cuộc tấn công tuyên truyền chống lại Giáo Hội”.

“Nhìn thấy một thành phố từng là ngọn hải đăng cho tự do, bao gồm cả tự do tôn giáo, di chuyển một cách triệt để và nhanh chóng xuống một con đường đen tối và đàn áp hơn nhiều là điều đau lòng. Thật là kinh khủng khi chứng kiến một chính phủ ở Trung Quốc vi phạm lặp đi lặp lại và trắng trợn những lời hứa đã đưa ra trong một hiệp ước quốc tế, là Tuyên bố chung Trung Quốc và Vương Quốc Anh.”

Đức Hồng Y Bo lưu ý rằng Giáo Hội kỷ niệm Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội ở Trung Quốc và Lễ Đức Mẹ Phù hộ các Kitô hữu - ở Trung Quốc, được tôn vinh là Mẹ Xà Sơn của chúng ta - vào ngày 24 tháng 5”.

“Năm ngoái, tôi đã kêu gọi biến ngày này thành Tuần cầu nguyện mỗi năm, và tôi đã rất phấn khích khi một nhóm giáo dân Công Giáo trên khắp thế giới nhận lời mời của tôi và thành lập Tuần lễ cầu nguyện toàn cầu cho Trung Quốc,” ngài nói.

“Năm nay, tôi kêu gọi các Kitô hữu thuộc mọi truyền thống ở khắp mọi nơi cầu nguyện cho Hương Cảng, đặc biệt là Giáo Hội ở Trung Quốc, cũng như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và những người khác đang đối mặt với sự đàn áp ở Trung Quốc, trong Tuần lễ cầu nguyện đó, và cầu nguyện đặc biệt cho Đức Hồng Y Quân chính vào ngày 24 tháng 5 khi chúng ta tìm kiếm sự cầu bầu của Đức Maria, Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu. Nếu có thể, xin các nhà thờ dâng một thánh lễ cầu nguyện theo những ý chỉ này vào ngày đó.”

“Đối với người dân Hương Cảng, việc tự do lên tiếng ngày càng khó khăn, vì vậy những người trong chúng ta bên ngoài Hương Cảng có tiếng nói phải thay mặt họ sử dụng tiếng nói đó, đồng thời dành những lời cầu nguyện và nỗ lực của chúng ta để thể hiện tình đoàn kết và ủng hộ họ, với hy vọng một ngày nào đó các quyền tự do của họ sẽ được khôi phục.”


Source:Crux

3. Trung Quốc tiếp tục cản trở người Công Giáo hành hương đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã thiết định ngày 24 tháng Năm là ngày thế giới cầu nguyện cho những người Công Giáo bị bách hại tại Hoa Lục.

Trong tuyên bố đưa ra sau khi Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân bị nhà cầm quyền Hương Cảng bắt, Đức Hồng Y Bo lưu ý rằng Giáo Hội kỷ niệm Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội ở Trung Quốc và Lễ Đức Mẹ Phù hộ các Kitô hữu - ở Trung Quốc, được tôn vinh là Mẹ Xà Sơn của chúng ta - vào ngày 24 tháng 5”.

“Năm ngoái, tôi đã kêu gọi biến ngày này thành Tuần cầu nguyện mỗi năm, và tôi đã rất phấn khích khi một nhóm giáo dân Công Giáo trên khắp thế giới nhận lời mời của tôi và thành lập Tuần lễ cầu nguyện toàn cầu cho Trung Quốc,” ngài nói.

“Năm nay, tôi kêu gọi các Kitô hữu thuộc mọi truyền thống ở khắp mọi nơi cầu nguyện cho Hương Cảng, đặc biệt là Giáo Hội ở Trung Quốc, cũng như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và những người khác đang đối mặt với sự đàn áp ở Trung Quốc, trong Tuần lễ cầu nguyện đó, và cầu nguyện đặc biệt cho Đức Hồng Y Quân chính vào ngày 24 tháng 5 khi chúng ta tìm kiếm sự cầu bầu của Đức Maria, Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu. Nếu có thể, xin các nhà thờ dâng một thánh lễ cầu nguyện theo những ý chỉ này vào ngày đó.”

Chúng ta hãy nhớ đến họ trong lời cầu nguyện của chúng ta.

Ngày 24 tháng 5 hàng năm cũng là ngày lễ Đức Mẹ Phù Hộ Các Tín Hữu, được các tín hữu Công Giáo Trung Quốc mừng rất trọng thể. Đặc biệt, họ thường tổ chức các cuộc hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn cách Thượng Hải 38km về phía Tây.

Asia-News, cơ quan thông tin của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, cho biết viện lý do đại dịch coronavirus, trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc, bọn cầm quyền Bắc Kinh vẫn đang lặp đi lặp lại các chỉ thị cấm các cuộc tụ họp tôn giáo nhằm ngăn cản các tín hữu hành hương về Xà Sơn. Đây rõ ràng là một hành vi lợi dụng tình trạng dịch bệnh để tăng cường bách hại tôn giáo vì thực tế là tại Hoa Lục, mọi thứ gần như đã trở lại bình thường, với một vài ngoại lệ tại các địa phương riêng lẻ.

Thị trấn Xà Sơn gồm hai quả đồi ở quận Song Giang phía tây Thượng Hải. Hai ngọn đồi, cao khoảng 100m, được gọi là Đông và Tây Xà Sơn, mặc dù ngọn đồi phía tây quan trọng hơn cũng được gọi là Xà Sơn.

Đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn, được các nhà truyền giáo Âu châu xây dựng từ năm 1925 đến 1935. Ban đầu mọi nghi thức Phụng Vụ trong nhà thờ được cử hành bằng tiếng Latinh. Từ khi Hoa Lục rơi vào tay cộng sản, các nghi thức Phụng Vụ được cử hành bằng tiếng Hoa.

Con đường lên đỉnh đồi, nơi có Đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn, gọi là Via Dolorosa, tức là con đường thương khó.

Ngọn đồi cũng có một đài quan sát thiên văn được thành lập bởi các cha dòng Tên.

Theo tổ chức Đức Hồng Y Cung Phần Mai, cộng sản rất chướng mắt với ngôi đền Đức Mẹ quá hùng vĩ này nên đã nhiều lần âm mưu đặt bom giật sập ngôi đền. Nỗ lực cuối cùng diễn ra vào tháng Giêng 1967, dưới thời Cách Mạng Văn Hóa, và do Giang Thanh, vợ của Mao Trạch Đông trực tiếp chỉ đạo. Tuy nhiên, bom không nổ. Tại sao các quả bom này không nổ thì đến nay không thể biết chính xác được. Có lẽ phải đợi hết thời cộng sản ác ôn này người ta mới có thể biết tại sao. Nhưng có điều này thì chúng ta biết chắc chắn: Sau cái chết của Mao vào tháng 9, năm 1976, chỉ một tháng sau đó, Giang Thanh bị bắt và bị kết án chung thân khổ sai. Tháng 5 năm 1991 khi được tạm tha, việc đầu tiên Giang Thanh làm là thắt cổ tự tử chết.

Sau nỗ lực đặt bom bất thành của Giang Thanh, Đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn được để yên và hàng năm có các cuộc hành hương kính Đức Mẹ vào ngày 24 tháng Năm.

Từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, văn phòng Tôn giáo Thượng Hải và Hiệp hội Công Giáo Yêu nước Trung Quốc đã cố gắng làm cho người Công Giáo Trung Quốc khó đến thăm Xà Sơn hơn. Các cuộc hành hương trở nên thất thường, có năm có, có năm không.

Trong Lá thư gửi người Công Giáo Trung Quốc vào năm 2007, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã chọn ngày 24 tháng Năm là Ngày Thế giới cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc để cầu xin Đức Mẹ Xà Sơn tăng cường sức mạnh cho các tín hữu trước những bách hại liên tục của cộng sản.