Ngày 20-07-2022
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 21/07: Chúa dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng –Lm. Phêrô Hoàng Kim Huy, SDB
Giáo Hội Năm Châu
03:10 20/07/2022

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Đó là lời Chúa
 
Đất trũng
Lm. Minh Anh
04:24 20/07/2022

ĐẤT TRŨNG
“Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe!”.

Một thần học gia nói, “Chúa ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, Ngài không muốn bạn tìm Ngài ở mọi nơi mà chỉ trong Lời. Hãy tiếp cận nó và bạn sẽ gặp được Ngài ở khắp mọi nơi! Bằng không, bạn cám dỗ Thiên Chúa để thiết lập việc thờ ngẫu tượng. Hãy tìm Ngài trong Lời! Nhưng tâm hồn bạn phải thật khiêm tốn, nó là mảnh đất giàu, màu mỡ; đất giàu thường là vùng ‘đất trũng!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tâm hồn bạn phải thật khiêm tốn; đất giàu thường là vùng ‘đất trũng!’”. Lời khuyên thiết thực của nhà thần học kia được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay. Để Lời Chúa có thể đâm chồi, tâm hồn chúng ta phải là một vùng trũng! ‘Đất trũng’, nơi nguồn nước tụ lại, ắp đầy phù sa; cũng thế, với một tâm hồn trũng, con người trống rỗng sẵn sàng mở ra cho ân sủng. Được như thế, Lời Chúa sẽ có cơ may lớn lên, sinh hoa kết quả, “hạt một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi!”.

“Đôi tai” Chúa Giêsu nói đến ở đây mang nhiều ý nghĩa hơn đôi tai thể lý! Ngài đang nói về đời sống nội tâm; qua đó, chúng ta nghe, hiểu, chấp nhận và chọn thánh ý Ngài. Chúa Giêsu ban Lời cho chúng ta bằng nhiều cách; nhưng liệu chúng ta có lắng nghe và sẵn sàng để Lời Ngài thấm nhuần không! Chỉ khi chăm chú vào Lời, chúng ta mới có thể nắm bắt được ý muốn của Thiên Chúa, “Đấng ở khắp mọi nơi”. Thật không dễ để tâm hồn là một mảnh đất giàu; đất khô, gai gốc, nhiều đá và cứng cỏi… sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng để nuôi dưỡng một tâm hồn giàu có thực sự, đất ở đó cần rất nhiều chăm sóc. Vậy làm thế nào để điều này được thực hiện?

Một trong những điều quan trọng bậc nhất để có một mảnh đất giàu cho tâm hồn, là chúng ta phải tìm kiếm sự khiêm tốn. Khiêm tốn, cuối cùng, là nhìn thấy sự thật chúng ta là ai, một tội nhân! Và đặc biệt, thấy được sự cấp thiết của ân sủng Chúa! Tâm hồn khiêm tốn thừa nhận rằng, sẽ bất lực nếu không có ân sủng; đất nội tâm sẽ khô cằn nếu không có phù sa. Thế mà như phù sa chỉ đọng lại vùng ‘đất trũng’; ân sủng cũng chỉ lưu lại nơi tâm hồn khiêm tốn! Từ đó, hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn hạ mình, chúng ta lệ thuộc tuyệt đối vào Chúa. Chỉ khi đó, ân sủng mới có thể thấm vào cuộc sống chúng ta; và qua chúng ta, chảy tràn cho người khác.

Bài đọc Cựu Ước hôm nay cho thấy tiến trình của dòng chảy đó nơi Giêrêmia, một đại ngôn sứ. Chúa phán, “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi; Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc”. Và tôi thưa, “A, a, lạy Chúa là Thiên Chúa, con đâu biết ăn nói, vì con còn con nít”. Tâm hồn Giêrêmia quả là một vùng ‘đất trũng!’. Từ con người khiêm hạ đó, Thiên Chúa sẽ nói, sẽ làm những việc cả thể cho dân Ngài. Và Giêrêmia đã mềm mỏng thưa lên, “Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban!” như tâm tình Thánh Vịnh đáp ca bộc lộ.

Anh Chị em,

“Ai có tai để nghe, thì hãy nghe!”. Ai nghe và sống Lời Chúa bằng Đức Mẹ, một vùng ‘đất trũng’ tuyệt vời trong muôn một! Mẹ không chỉ đón nhận Lời, nhưng còn cưu mang Đấng là Ngôi Lời! Không chỉ sinh “hạt một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi”; Mẹ còn sinh hạ Con Thiên Chúa, Chủ Tể muôn vật, muôn loài! Cũng thế, bạn và tôi phải là những ‘đất trũng’; trong đó, Thiên Chúa không chỉ gieo Lời, nhưng còn gieo chính sự sống thần linh của Ngài. Hãy có trách nhiệm trên cuộc đời mình, sao cho sự sống của Thiên Chúa lớn mạnh và sinh hoa trái; hãy để ân sủng vun đắp! Phần chúng ta, ra sức cày xới và chăm bón, hầu Lời có thể sinh “hạt một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi”. Hãy trở nên vùng ‘đất trũng’; ở đó, ân sủng Chúa thường thích đọng lại!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin đừng để cái tôi và kiêu căng chiếm hết chỗ trong tâm hồn con, khiến ân sủng Chúa trôi đi, và hạt Lời chỉ làm mồi cho lũ sẻ. Cho tim con trở nên đất giàu, sẵn sàng cho đồng lúa Vương Quốc vàng rộ hôm nay và mai ngày!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Cầu nguyện với Thiên Chúa như con thảo với cha hiền
Lm. Đan Vinh
04:35 20/07/2022
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C

St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13

CẦU NGUYỆN VỚI THIÊN CHÚA NHƯ CON THẢO VỚI CHA HIỀN

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Lc 11,1-13

(1) Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông”. (2) Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói”. “Lạy Cha, xin làm cho Danh thánh Cha vinh hiển, Triều đại Cha mau đến. (3) Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. (4) Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”. (5) Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, (6) vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. (7) Mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: Cửa đã đóng rồi. Các cháu lại ngủ cùng giường với tôi. Tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được”. (8) Thầy nói cho anh biết: Dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thể diện”. (9) Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. (10) Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. (11) Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? (12) Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bò cạp? (13) Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời. Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người?”

2. Ý CHÍNH:

Theo đề nghị của môn đệ, Đức Giê-su đã dạy các ông cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha và kèm theo 3 lời khuyên về sự cầu nguyện như sau: Một là lời cầu nguyện phải vừa có tâm tình yêu mến lại vừa ngắn gọn phong phú. Hai là phải kiên trì cầu xin và đừng ngã lòng. Ba là phải vững tin Chúa sẽ ban ơn lành hồn xác giúp ta được ơn cứu độ.

3. CHÚ THÍCH:

- C 1-2a: + Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia: Thánh Mat-thêu đặt Kinh Lạy Cha trong khung cảnh Bài giảng trên núi” (x. Mt 6,5-15). Còn ở đây thánh Lu-ca không nói về thời gian và nơi chốn của Kinh Lạy Cha, mà chỉ cho thấy có liên quan giữa gương cầu nguyện của Đức Giê-su với việc Người dạy môn đệ cầu nguyện.

- C 2b-4: + Lạy Cha: Lời xưng hô mở đầu đơn giản hơn trong Tin mừng Mát-thêu. Khi gọi Thiên Chúa là Cha, Đức Giê-su muốn dạy môn đệ khẩn cầu với Thiên Chúa như con cái thưa chuyện với người Cha rất thân thương. + Xin làm cho Danh thánh Cha vinh hiển: Xin cho Danh Cha được nhìn nhận là thánh, vì Cha là Đấng Thánh. Đây là lời ước nguyện cho mọi người được nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. + Triều đại Cha mau đến: Triều đại ám chỉ Hội thánh trần thế hữu hình. Ở đây xin cho Hội thánh được lan truyền khắp nơi, cho Vương quốc của Thiên Chúa được mọi người đón nhận.+ Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy: Xin Chúa ban thực phẩm cần dùng hằng ngày. Của ăn nuôi thể xác là cơm ăn áo mặc và của nuôi linh hồn là Lời Chúa, Mình Thánh Chúa và Thánh Ý Chúa (x Ga 6,34). + Xin tha tội cho chúng con: Lu-ca đổi chữ “lỗi” trong Mát-thêu (x. Mt 6,12) thành chữ “tội”. Hai từ “tội, lỗi” tiếng Hy lạp còn có nghĩa là “nợ”. Tội là trở ngại lớn nhất cho Triều Đại của Thiên Chúa mau hiển trị cũng như cho tình yêu thương giữa cộng đoàn, nên cần phải xin Cha tha tội. + Vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con: Tha thứ cho người mắc lỗi với mình là điều kiện để xứng đáng được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho mình (x Lc 23,34; Mt 6,14; Mc 11,25). + Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ: Cám dỗ nguy hiểm nhất của ma quỷ là xúi người ta chối bỏ đức tin vào Thiên Chúa và thù ghét làm hại nhau. Do đó Đức Giê-su kêu gọi “Hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22,40).

- C 5-8: + Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn.”: Đức Giê-su dùng dụ ngôn về người bạn quấy rầy để dạy môn đệ phải kiên nhẫn nài xin và đừng bao giờ ngã lòng khi xin mãi mà chưa nhận được. Kiên trì xin đi xin lại là điều kiện để lời cầu của ta được Thiên Chúa vui nhận. Thiên Chúa sẽ không ban ơn để khỏi bị quấy rầy giống như người chủ nhà trong bài dụ ngôn. Khi không ban ngay điều ta xin là Người để ta thể hiện thái độ kiên nhẫn cậy trông và phó thác vào tình thương của Người. + Vì thể diện: Câu chuyện dụ ngôn xoay quanh ba nhân vật như sau: Nhân dịp có một anh bạn A lỡ đường ghé lại trọ tại nhà của bạn mình là B. Anh B liền chạy sang nhà anh C cũng là bạn để xin vay ba cái bánh về nhà đãi khách. Anh C khi ấy đã vào giường ngủ rồi và rất ngại phải ra khỏi giường lấy bánh cho bạn. Nhưng vì anh B cứ kêu nài mãi nên cuối cùng anh C đành phải ra khỏi giường thỏa mãn tất cả những gì anh B cần, dù không phải do tình bạn thúc đẩy thì cũng vì e ngại bị mất thể diện, sợ bị mang tiếng là ích kỷ vì đã từ chối giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn. Từ đó Đức Giê-su muốn các môn đệ nhớ đến tình thương của Thiên Chúa Cha. Người sẽ ban điều tốt lành là ơn Thánh Thần cho những ai thành tâm và kiên trì cầu xin Người.

- C 9-13: + Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho...: Lời cầu nguyện là điều kiện cần để được Chúa nhậm lời: Thiên Chúa sẽ ban ơn cứu độ cho ai xin, ban đức tin cho những ai đi tìm, và sẵn sàng rộng mở Nước Trời cho những ai kiên trì cầu xin Người. + Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó?: Đức Giê-su cho biết Thiên Chúa sẽ chấp nhận lời cầu nguyện của chúng ta, vì Người là Cha nhân hậu và hay thương xót hơn các người cha thế gian bội phần. + Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời: Đức Giê-su so sánh giữa tình thương có giới hạn của các bậc cha mẹ thế gian vốn gian ác, với tình thương vô biên của Thiên Chúa là Cha thánh thiện và đầy từ tâm. + Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người: Ơn Thiên Chúa ban cho những kẻ kêu xin Người là “Thánh Thần”, tương đương với “những của tốt lành” trong Mát-thêu (Mt 7,11). Chính “Thánh Thần làm cho ta nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên “Áp-ba! Cha ơi!” (Rm 8,15).

4. CÂU HỎI:

1) Dựa theo lời Đức Giê-su dạy trong kinh Lạy Cha, bạn hãy cho biết: Cầu nguyện là gì? Phải cầu nguyện với ai và cầu khi nào? Nên cầu xin những gì?

2) Có được cầu xin ơn với Đức Mẹ và các thánh không? Tại sao?

3) Trong thực tế có nhiều người chẳng cần cầu xin mà thi cử vẫn đậu, buôn bán vẫn thành công, uống thuốc vẫn khỏi bệnh, gieo trồng đúng thời vụ vẫn được mùa bội thu... Đang khi nhiều tín hữu siêng năng cầu khấn nhưng vẫn không đạt được kết quả như ý. Như vậy phải chăng không có Thiên Chúa và cầu nguyện chỉ là hành động mê tín và vô ích?

II.SỐNG LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).

2. CÂU CHUYỆN:

1) CẦU NGUYỆN MỌI LÚC MỌI NƠI:

Có một bác sĩ gốc công giáo, nhưng đã bỏ cầu nguyện và không đến nhà thờ dự lễ từ năm lên 10 tuổi. Một hôm bệnh viện của ông ta tiếp nhận một cô bé 8 tuổi mắc bệnh đau ruột thừa cần phải được mổ cấp thời. Trước khi đưa em lên bàn mổ, viên bác sĩ căn dặn em rằng: “Này em, bệnh em cần phải mổ mới khỏi. Bây giờ em sẽ phải uống một liều thuốc mê để thiếp ngủ trong lúc tôi giải phẫu cho em”. Em bé này từ nhỏ đã được bà mẹ có lòng đạo đức huấn luyện thói quen cầu nguyện mỗi tối trước khi đi ngủ. Khi nghe bác sĩ nói sắp phải ngủ, em liền xin bác sĩ hoãn lại ít phút và quì gối đọc kinh rồi kết thúc bằng lời cầu nguyện như sau: “Xin Chúa chúc lành cho chú bác sĩ và xin Chúa cho con được mau khỏi bệnh”. Về sau viên bác sĩ giải phẫu cho em thuật lại rằng: Chiều tối hôm đó ông đã thành tâm cầu nguyện sốt sắng trước khi nghỉ đêm, một việc mà sau ba mươi năm lãng quên, đến nay ông quyết định sẽ bắt đầu làm lại noi gương cô bé bệnh nhân đã cầu nguyện.

2) CẦU NGUYỆN VỮNG TIN VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA CHA:

Vào cuối thập niên 80, tại Ru-ma-ni, một trận động đất lớn đã xảy ra làm hơn 10 ngàn người chết. Ngay sau trận động đất, một người cha đã chạy đến nhà trường tìm đứa con trai của mình. Ngôi trường ba tầng đã bị sụp đổ, nhưng người cha đã định hướng vị trí lớp học của con và bắt đầu lấy xẻng đào bới trong đống gạch đổ nát để tìm con. Các nhân viên cứu hộ và cảnh sát ngăn cản và khuyên ông đừng mất công đào bới vì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ông không nghe và tiếp tục công việc.

Ông đào suốt 12 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi con đâu. Ông vừa đào vừa nghĩ: "Mình đã hứa sẽ đến đón con sau giờ tan học thì phải giữ lời, biết đâu nó còn sống dưới đống gạch vụn này thì sao?" Nghĩ thế rồi, ông lại tiếp tục đào. 24 tiếng rồi 48 tiếng đồng hồ đã trôi qua... Rồi ông chợt nghe thấy có tiếng động. Ông gọi tên con và nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ vọng lại: "Ba ơi ! ". Nước mắt tuôn trào và ông lại hăng hái đào tiếp cho đến tận lớp học của con. Thằng bé vẫn còn sống cùng với 20 đứa khác đang ngồi ở một góc phòng chưa bị sập. Nó chạy lại ôm chầm lấy ba vừa khóc vừa nói: "Con đã bảo với các bạn rằng: "Ba tớ đã hứa sẽ đến đón tớ, thì thế nào ba tớ cũng giữ lời. Các bạn cứ yên tâm đi, chắc chắn ba tớ sẽ đến đón tớ và sẽ cứu cả bọn mình đó".

Tiếng gọi ba của đứa con nói trên cũng tương tự như lời kinh Lạy Cha mà Đức Giê-su đã dạy chúng ta hôm nay: "Lạy Cha chúng con ở trên trời".

3) CẤU NGUYỆN TÍN THÁC VÀO QUYỀN NẰNG CỦA CHA:

Giữa đêm khuya, một căn nhà bằng gỗ ở nơi hẻo lánh đột nhiên bị bốc cháy. Trong cơn hoảng hốt, vợ chồng và con cái ngủ ở tầng trệt đã mau thức dậy và chạy thoát ra ngoài, rồi đành bất lực đứng nhìn ngọn lửa đang cháy lan bao trùm toàn thể ngôi nhà. Rồi bà mẹ sực nhớ ra là vẫn còn một đứa con trai út năm tuổi tối qua ngủ trên tầng gác và giờ vẫn chưa có mặt. Phải làm gì đây? Không ai có thể vào nhà đang cháy được. Giữa lúc mọi người bấn loạn thì cánh cửa sổ trên gác mở ra, cậu bé đã thò đầu ra kêu lớn: “Ba ơi cứu con !”. Từ phía dưới, người cha liền nói với cậu bé: “Con hãy nhảy xuống đi”. Nhưng làm sao cậu bé dám nhảy xuống, bởi vì cậu chỉ thấy khói và lửa ở bên dưới. Cậu bé thốt lên trong tuyệt vọng: “Làm sao con dám nhảy xuống khi không nhìn thấy ba”. Thế nhưng người cha đã trấn an: “Con không thấy ba nhưng ba lại nhìn thấy con rất rõ. Hãy cứ yên tâm nhảy xuống vì đã có ba sẵn sàng đỡ con”. Thế là với lòng tin cậy phó thác, cậu bé nhắm mắt nhảy từ trên gác cao bốn mét xuống và đã nằm gọn trong vòng tay yêu thương của cha.

Còn chúng ta hôm nay. Khi gặp khó khăn chúng ta có tin cậy và phó thác tương lai cuộc đời cho Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi thương xót hay không?

4) CẦU NGUYỆN PHẢI VỪA XIN ƠN VỪA TẠ ƠN CHÚA:

Hai thiên thần được sai xuống trần gian, mỗi vị mang theo một chiếc giỏ. Họ chia tay nhau để đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến nhà các người giàu có cũng như nhà người nghèo khổ, thăm các trẻ em cầu nguyện tại tư gia cũng như tất cả nam phụ lão ấu cầu nguyện tại các nhà thờ.

Sau một thời gian, hai thiên thần gặp nhau đúng thời điểm đã hẹn để cùng trở về trời. Chiếc giỏ của một thiên thần thứ nhất nặng như chì, còn chiếc giỏ của thiên thần thứ hai có vẻ như chứa toàn bông gòn.

- Ông mang gì mà nặng thế? Thiên thần thứ nhất hỏi.

- "Tôi được sai đến để thu nhận tất cả những lời cầu xin của nhân loại. Thiên thần mang giỏ nặng trả lời. Rồi hỏi lại:

- Còn ông, sao giỏ của ông lại có vẻ nhẹ hều như thế?

- À, tôi được sai đến để góp nhặt những lời thiên hạ cám ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã thương ban.

Thì ra, chiếc giỏ thu nhận lời cầu xin luôn nặng hơn gấp bội chiếc giỏ thu nhận những lời cám ơn. Còn bạn. Bạn có biết dâng lời tạ ơn về bao ơn lành Chúa đã thương ban hay không?

3. SUY NIỆM:

1) CẦU NGUYỆN LÀ GÌ?:

Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa, như tổ phụ Áp-ra-ham cầu nguyện với Đức Chúa, hoặc như Đức Giê-su đã dành lúc sáng sớm tinh sương hay đêm khuya thanh vắng để đàm đạo với Chúa Cha, Đấng đã sai Người đến. Cả đời sống của Đức Giê-su là một lời cầu nguyện liên lỉ. Khi làm bất cứ việc gì, hay trước khi quyết định điều gì quan trọng, Đức Giê-su đều cầu nguyện để tìm biết thánh ý Chúa Cha và mau mắn thi hành. Khi đựơc yêu cầu, Đức Giê-su đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha với nội dung và tâm tình như sau:

2) NỘI DUNG CẦU NGUYỆN NHƯ KINH LẠY CHA:

- Qua lời thưa: “Lạy Cha”, Đức Giê-su dạy môn đệ phải thưa chuyện trực tiếp với Thiên Chúa như đứa con hiếu thảo tâm sự với người cha thân yêu của mình.

- Nội dung lời cầu nguyện bao gồm bốn tâm tình chính sau: Một là Chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa qua câu: ”xin làm cho Danh thánh Cha vinh hiển, Triều đại Cha mau đến“ ( Lc 11,2 ). Hai là ăn năn sám hối vì những tội ta đã xúc phạm đến Chúa trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót qua câu: ”Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con“ ( Lc 11, 4). Ba là cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban, và bốn là xin Chúa ban các ơn lành hồn xác qua câu: ”Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy“ ( Lc 11,3), và “xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ“ (Lc 11,4).

3) TÂM TÌNH KHI CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA:

- Kiên nhẫn cầu xin và đừng ngã lòng: như dụ ngôn hai người bạn mà người này giữa lúc đêm khuya tìm đến nhà người kia yêu cầu được giúp đỡ. Lúc đầu bị chủ nhà từ chối với lý do cả nhà đã ngủ. Nhưng cuối cùng do sự kiên trì mà chủ nhà đã phải trỗi dậy lấy bánh cho người kia để tránh khỏi tiếp tục bị quấy rầy.

- Hãy luôn tín thác vào tình thương và quyền năng vô biên của Chúa Cha: Có những điều chúng ta cầu xin mà Thiên Chúa không đáp ứng. Thực ra Chúa chưa ban là do chúng ta còn thiếu lòng tin và sự kiên trì. Hoặc Chúa không ban vì có thể điều đó có hại cho phần rỗi đời đời của ta. Bù lại, Ngài sẽ ban những ơn khác thực sự giúp ta được ơn cứu độ như lời Đức Giê-su: ” Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó?... Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người” ( Lc 11,11.13).

4) CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?:

- Phải kết hiệp cầu nguyện và làm việc chứ không khoanh tay ỷ lại: Thiên Chúa là Cha chung của mọi người lành kẻ dữ (x Mt 5,45b). Ngài muốn mọi người cộng tác bằng việc tuân theo các quy luật do Ngài sáng tạo là các luật tự nhiên như: Phải học hành chăm chỉ mới thi đậu; Phải uống thuốc đúng liều lượng theo toa bác sĩ giỏi mới khỏi bệnh; Phải gieo trồng đúng thời vụ và hợp khoa học kỹ thuật mới có mùa gặt bội thu... Trừ ra trong vài trường hợp vì ích lợi thiêng liêng mới được Ngài can thiệp để làm phép lạ mà thôi. Do đó chúng ta không được ỷ lại vào tình thương và quyền năng của Chúa và lười biếng làm việc, chỉ biết cầu xin Chúa ban theo ý riêng ích kỷ của mình.

- Phải bỏ ý riêng để xin vâng ý Chúa: Chúng ta vừa phải làm việc lại vừa phải cầu nguyện và phó thác kết quả cho Chúa quan phòng định liệu, noi gưong Đức Giê-su trước giờ khổ nạn đã cầu xin Chúa Cha: “Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Trong kinh Lạy Cha, Đức Giê-su cũng dạy môn đệ cầu nguyện xin vâng ý Cha: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Chúng ta cần vâng ý Thiên Chúa vì chỉ Ngài mới biết điều nào là tốt nhất cho phần rỗi đời đời của ta. Nhiều khi chúng ta xin được trúng số mà không biết rằng tiền bạc lại chính là rắn độc làm hại linh hồn ta sau này. Nhiều lúc chúng ta cầu xin ơn lành nhưng lại gặp tòan tai ương thất bại … Nhưng thực ra các tai ương đó chính là thuốc đắng Chúa ban để chữa lành các thói hư của ta như người đời thường nói: “Thuốc đắng dã tật”. Đó cũng là phương cách Chúa thường dùng để thánh hóa ta. Các thánh nhân đã phải trải qua bao bệnh tật và tai ương để đi con đường “Qua đau khổ vào trong vinh quang” như Chúa Giê-su đã trải qua.

- Phải vững tin Chúa có thể “rút từ sự dữ ra sự lành”: Chúng ta cần xác tín rằng: khi thành tâm cầu nguyện là chắc chắn ta đã được Chúa nhậm lời rồi. Nhưng Chúa thường ban ơn khác với suy nghĩ của ta, như ngôn sứ I-sai-a đã tuyên sấm lời Chúa: “Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy” (Is 55,9). Phải sau một thời gian, chúng ta mới cảm nghiệm được các biến cố xảy ra dù trái ý ta nhưng đều là ơn Chúa ban để ban hạnh phúc thực sự cho ta. Giống như tổ phụ Giu-se đã nói với các anh đã bán ông làm nô lệ sang Ai Cập như sau: “Điều dữ anh em làm cho tôi thì Chúa đã biến ra sự lành là để tôi giờ đây có thể cứu cha già và con cháu qua cơn đói kém” (x St 45,8).

4. THẢO LUẬN:

Bạn nên có thái độ thế nào khi cầu xin điều tốt đẹp chính đáng cho mình hay cho người khác mà lâu ngày vẫn không được Chúa ban như ý?

5. NGUYỆN CẦU:

LẠY CHÚA GIÊ-SU. Con xin thú thật là con ít cầu nguyện. Con chưa cảm nghiệm được giá trị của lời cầu nguyện và thường ngần ngại khi phải đến nhà thờ dự lễ đọc kinh. Xin cho con biết noi gương Chúa xưa: dành thời gian trong ngày để thưa chuyện với Chúa Cha, lắng nghe lời Chúa phán trong Thánh Kinh và mau mắn xin vâng, tránh lạm dụng lòng khoan dung nhân từ của Chúa Cha. Xin cho con hăng say cộng tác với mọi người để làm cho Nước Cha được mau trị đến.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17:00 20/07/2022

7. Một người càng yêu người thì họ nhất định cũng càng yêu mến Thiên Chúa; nhìn người yêu người như thế nào thì biết họ cũng yêu Thiên Chúa như thế ấy, đó là thước đo đáng tin cậy.

(Thánh Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17:03 20/07/2022
44. ĐỎ 赤 (1) BẠCH 白 (2) KHÔNG PHÂN

Có một người vừa mới sinh thì đã bị mù, đối với các hình dạng của sự vật trên thế gian ai nói sao thì biết vậy mà thôi.

Nhưng có một hôm, anh ta nghe người khác nói về các màu sắc, bèn nói:

- “Mặc dù mắt tôi mù không thấy nhưng cũng biết đỏ và trắng là cùng một màu.”

Mọi người cùng khinh bạc phát ra tiếng cười chế giễu.

Người mù dẫn chứng nói:

- “Nếu chúng nó không cùng màu sắc, vậy thì tại sao chữ “đỏ赤” của “tay không赤手空拳” (3) và chữ “trắng” của “tay trắng làm nên白手起家” (4) , lẽ nào ý nghĩa của lời đó giống nhau sao?”

Mọi người khó mà bác bỏ lời của người mù, nên chỉ thuận nước xuôi thuyền đùa giỡn nói:

- “Cho nên xích đới bạch đới cùng là loại bệnh của phụ nữ mà !”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 44:

Người mù thì không thấy, không phân biệt được màu sắc, cho nên họ chỉ “thấy” trong óc của mình mà thôi, nghĩ sao thì nói vậy, thật tội nghiệp cho họ.

Người mù con mắt xác thịt thì vẫn còn có người khác yêu mến và cảm thông, nhưng không ai cảm thông với người sáng mắt nhưng lại bị mù tâm hồn, vì họ không biết cảm thông với nỗi bất hạnh của người khác; không ai yêu mến người sáng mắt nhưng lương tâm bị mù, khi họ ỷ vào quyền thế thay trắng đổi đen làm hại dân lành và người cô thế cô thân; cũng không ai muốn có người bạn thân thiết khi họ sáng mắt nhưng lòng thật thà thì bị mù khi họ tham lam ích kỷ với người khác, không phân biệt được trắng đen xấu tốt...

Người Ki-tô hữu dù bị mù con mắt xác thịt sáng hay mù, thì họ vẫn luôn cầu xin Chúa ban cho họ luôn sáng mắt tâm hồn, để họ biết nhìn thấy những bất hạnh của người khác mà giúp đỡ, an ủi; họ luôn cầu xin Chúa ban cho họ lương tâm luôn trong sáng, để họ biết phân biệt trắng đen mà tránh làm điều thiệt hại cho tha nhân và làm cho Chúa buồn...

Bởi vì Đức Chúa Giê-su đã nói: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục” (Mt 5, 29).

Ôi, hỏa ngục thật khủng khiếp.

(1) 赤 Hán Việt là xích, nghĩa là đỏ thắm.

(2) 白 Hán Việt là bạch, nghĩa là trắng.

(3) 赤手空拳 nghĩa là: tay không, chân tay không.

(4) 白手起家 nghĩa là: tay trắng làm nên.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Lm. Minh Anh
21:45 20/07/2022

“CÓ”
“Ai đã có thì được cho thêm!”.

Một nhà tu đức nói, “Ân sủng là quà tặng kỳ diệu, vô hạn, vô song; là tất cả ‘mọi thứ’ tặng không cho những ai không chút xứng đáng, miễn là họ “có” niềm tin! Và ai đã “có” thì được cho thêm!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Ý tưởng của nhà tu đức trên trùng hợp với Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu nói đến việc sở hữu những quà tặng, “Ai đã có thì được cho thêm; ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi!”. Nghĩa là bạn có thể ‘có thêm’ hoặc có thể ‘không còn có’ ngay với cái đang có. Tuy nhiên; ở đây, Chúa Giêsu nói đến những cái “có” tinh thần hơn là “có” vật chất!

Nhưng “có” cái gì? Trước hết, có Thiên Chúa, có Đức Kitô! Thánh Phaolô quả quyết, “Đức Kitô không phải là Đấng vừa có lại vừa không, bởi nơi Ngài luôn luôn có!”. Vì vậy, khi nói, “Ai đã có”, Chúa Giêsu đang nói về cái “có” của việc hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời. Qua đó, Ngài xác định rằng, các môn đệ đang có Thiên Chúa, có Nước Trời. Như thế, quà tặng ở đây, phải là quà tặng thần linh; nói cách khác, Quà Tặng Giêsu! Quả vậy, một khi đã cảm nếm Thiên Chúa, cảm nếm Giêsu, nhận biết tình yêu và quyền năng của Ngài, bất cứ ai cũng sẽ say mê Ngài. Chẳng hạn Augustinô, sau một quảng đời tìm kiếm để “có” những cái dưới đất mà Augustinô tưởng như là hạnh phúc, đã thốt lên, “Lạy Chúa, Chúa là vẻ đẹp từ ngàn xưa, cũng là vẻ đẹp mỗi ngày mỗi mới, con đã yêu Ngài; nhưng con đã yêu Ngài quá muộn!”. Vì thế, suốt cả chuỗi đời còn lại, Augustinô chỉ còn một việc là tìm biết Chúa để yêu mến Ngài.

Thứ đến, “có” ân sủng, “có” niềm tin, “có” hy vọng và “có” tình yêu! Với bất cứ ai đã có, họ sẽ được cho thêm. Khi bạn thực hành đức tin, sống trong hy vọng và tình yêu của mình, những quà tặng này sẽ gia tăng bên trong tâm hồn. Kết quả? Bạn trở nên giàu có trong ân sủng Chúa. Nhưng nếu bạn không thực thi niềm tin, hy vọng và tình yêu của mình, bạn sẽ mất tất cả; bởi lẽ, thế giới vật chất này đang qua đi. Thánh Phaolô nói, “Xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt!”; ở chỗ khác, ngài nói thêm, “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại!”.

Thật trùng hợp, bài đọc Giêrêmia hôm nay cho thấy điều tương tự. Với Israel, một dân hưởng nhận bao ân huệ từ Thiên Chúa mà lẽ ra, họ ngày càng phải “có” nhiều hơn trong tình yêu Ngài; vậy mà, xem ra, không được như thế, họ đã làm mất ơn Chúa, “Chúa phán, Ta đã dẫn dắt các ngươi vào đất phì nhiêu, để các ngươi hưởng dùng hoa quả của nó; nhưng vừa ở đó, các ngươi đã làm dơ bẩn đất của Ta”. Và Ngài lên tiếng, “Họ đã từ bỏ Ta, nguồn nước hằng sống, để đào những giếng rạn nứt không giữ nước!”. Họ từ bỏ Đấng hằng “có” đời đời, để chạy theo bụt thần “hư không” bằng sứ bằng sành. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay nói lên một niềm xác tín dẫu khá muộn màng, pha lẫn một điều gì đó đáng phải tiếc xót, “Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống!”.

Anh Chị em,

“Ai đã có thì được cho thêm!”. Giêsu là món quà vĩ đại nhất lịch sử mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, một món quà luôn luôn “có”. Món quà này sẵn sàng trao ban cho chúng ta bất cứ lúc nào; và Chúa Cha ước mong chúng ta luôn “có” Giêsu, Đấng Ngài ban tặng. “Có” Giêsu, chúng ta có tất cả; và một khi đã “có” Ngài, những sự khác chỉ là “không”, là hư vô. Nhưng nghịch lý thay! Muốn “có” Giêsu, trước tiên, tâm hồn chúng ta phải ‘rỗng không’; rỗng cho cái tôi và mọi sự “có” của thế gian. Đức Maria là khuôn mẫu của cái ‘rỗng không’ đó, và Thiên Chúa đã đổ tràn vào Mẹ sự khôn ngoan, giàu có vô bờ của Ngài! Nếu được như Đức Mẹ, lúc đó, chúng ta sẽ “có” và “có” dư thừa; nghĩa là “có” ân sủng, “có” niềm tin, “có” hy vọng và “có” tình yêu!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin hãy tước khỏi con những cái “có” bất lợi cho cuộc sống hôm nay và cuộc sống đời đời của con; cho con nên ‘rỗng không’ hầu có chỗ cho Quà Tặng Giêsu mỗi ngày!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Tổng Giám Mục nêu bật tình cảnh những trẻ vị thành niên bị bắt cóc và lạm dụng ở Pakistan
Đặng Tự Do
17:32 20/07/2022


Đức Tổng Giám Mục Sebastian Shaw của Lahore ở Pakistan đang kêu gọi cộng đồng quốc tế làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề bắt cóc, cưỡng bức cải đạo và trở thành nạn nhân tình dục của các thanh thiếu niên Kitô Giáo và các tôn giáo thiểu số khác ở Pakistan.

Theo Phong trào Đoàn kết và Hòa bình có trụ sở tại Pakistan, hàng năm, 1.000 phụ nữ và trẻ em gái Kitô Giáo và Ấn Giáo từ 12 đến 25 tuổi bị bắt cóc ở Pakistan.

Những con số rõ ràng này đã khiến Đức Tổng Giám Mục Sebastian Shaw của Lahore kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhiều hơn nữa để giải quyết nạn bắt cóc, tấn công tình dục và cưỡng bức cải đạo những người trẻ theo Kitô Giáo và các tôn giáo thiểu số khác trong nước.

Phát biểu trong một sự kiện ở Bồ Đào Nha tại đền thờ Chúa Kitô Vua ở Giáo phận Setúbal, Đức Tổng Giám Mục đã mô tả những nguy hiểm mà những người trẻ phải đối mặt.

“Những người trẻ này thậm chí không được tự do chơi trong vườn. Chúng tôi có nhiệm vụ lên tiếng về những gì đang xảy ra, để ngăn chặn những trường hợp này”.

Ngài cũng nêu bật những nỗi đau khổ của các bậc cha mẹ khi con họ bị bắt cóc.

“Hãy tưởng tượng hoàn cảnh của những bậc cha mẹ này, những người chuẩn bị cặp sách cho con mình, đưa chúng đến lớp, và sau đó không bao giờ gặp lại chúng vì chúng đã bị bắt cóc.”

“Đôi khi xác của họ được tìm thấy, và họ chỉ còn biết tổ chức tang lễ, và than khóc”.

“Nhưng trong những trường hợp khác, tất cả những gì các bậc cha mẹ có thể làm là khóc trước sự biến mất của con mình”.

Trong sự kiện do văn phòng Bồ Đào Nha của tổ chức bác ái Công Giáo Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ tổ chức, Đức Tổng Giám Mục Shaw lưu ý rằng vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến các bé gái. Ông nói: “Đôi khi các bé trai cũng bị bắt cóc, lạm dụng tình dục và thường xuyên bị giết sau đó”.

Đức Tổng Giám Mục Shaw nhấn mạnh rằng chính phủ Pakistan đang cố gắng giải quyết tình trạng bắt cóc, hãm hiếp, cưỡng ép kết hôn và cưỡng bức cải đạo những người thuộc các nhóm tín ngưỡng thiểu số - nhưng nói thêm rằng sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế là cần thiết để giúp giải quyết vấn đề này.

Ngài cũng cho biết Tổng giáo phận Lahore đang làm việc về những vấn đề này thông qua một nhóm liên tôn.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về những trường hợp này, Đức Tổng Giám Mục nói rằng những sự kiện công cộng như thế này, do tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ tổ chức, “là một phần quan trọng trong nỗ lực giảm thiểu số trường hợp.”

Vào năm 2021, văn phòng Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ của Vương quốc Anh đã đưa ra báo cáo Hear Her Cries – Nghe Tiếng Khóc của cô ấy đề cập đến các vụ bắt cóc, cưỡng bức cải đạo và trở thành nạn nhân tình dục của các phụ nữ và trẻ em gái Kitô giáo.

Báo cáo đã xem xét các vấn đề mà các cộng đồng Kitô phải đối mặt ở Ai Cập, Iraq, Mozambique, Nigeria và Syria, cũng như Pakistan.
Source:Vatican News
 
Tóm lược các bản văn đã thông qua tại Con đường Đồng nghị Đức
Vũ Văn An
19:21 20/07/2022

Luke Coppen của tờ The Pillar, ngày 19 tháng 7, tóm tắt nội dung các tài liệu căn bản của Con đường Đồng nghị Đức, một con đường hiện đang gây tranh cãi lớn không phải chỉ ở Đức mà ở khắp Giáo Hội hoàn vũ.Theo Coopen, những người tham gia vào “Con đường Đồng nghị” gây tranh cãi của Đức sẽ tập trung tại Frankfurt vào đầu tháng 9 để dự phiên họp toàn thể tiếp theo của sáng kiến.

Cuộc họp diễn ra sau một cuộc họp vào tháng Hai, là cuộc họp chứng kiến các cuộc bỏ phiếu ủng hộ các dự thảo bản văn tán thành chức linh mục nữ, các linh mục đã kết hôn, chúc phúc cho các cặp đồng tính và việc sửa đổi Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo về tình dục.

“Con đường đồng nghị” là một diễn trình tham vấn - các quyết định của nó không làm thay đổi chính sách ở Đức, nhưng, với sự tham gia của các giám mục trong quá trình này, chúng được coi như định đường tiến lên phía trước cho Giáo hội ở Đức.

Tại phiên họp toàn thể lần thứ tư, một số bản văn được trình bày để đọc lần đầu, và sau đó được sửa đổi thêm, và những bản văn khác sẽ được đọc lần thứ hai và được thông qua như những nghị quyết của Con đường Đồng nghị.

Sau đây là tóm lược các bản văn trên:

1.'Bản văn định hướng'

“Bản văn định hướng”, được chính thức thông qua như một nghị quyết của Con đường Đồng nghị vào tháng Hai, đặt ra cơ sở thần học cho sáng kiến - một cuộc hội họp nhiều năm giữa các giám mục và giáo dân để thảo luận về bốn chủ đề: quyền lực, chức tư tế, phụ nữ trong Giáo Hội, và tình dục.

Tài liệu dài 18 trang định nghĩa Con đường Đồng nghị như “một cuộc đối thoại được thực hiện trong thái độ đức tin, dẫn đến việc lắng nghe và nhìn xem, phán đoán và hành động.” Nó giải thích rằng diễn trình này dựa trên các nguồn bao gồm “Thánh kinh và thánh truyền, các dấu chỉ thời đại, và cảm thức đức tin của dân Chúa, cũng như Huấn quyền và thần học.”

* Nó nói rằng “bất cứ cuộc cải tổ nào của Giáo hội xứng với tên gọi của nó đều lấy Kinh thánh làm thước đo.”

* Nó mô tả thánh truyền như “một vật thể sống”, tương phản nó với chủ nghĩa duy truyền thống, là chủ nghĩa, theo nó, chỉ công nhận “giai đoạn áp chót của lịch sử Giáo hội như có tính ràng buộc trong hầu hết các trường hợp, do đó tước mất sự phong phú của truyền thống hoặc buộc nó rút vào chiếc áo nịt ngực của một hệ thống." Nó nhấn mạnh rằng “các cuộc cải cách là một phần không thể thiếu của thánh truyền: Thay đổi việc thờ phượng; phát triển học thuyết; triển nở caritas [đức ái].”

* Bản văn kêu gọi Giáo hội xem xét “các dấu chỉ thời đại để tìm dấu vết của sự hiện diện cứu rỗi và giải thoát của Thiên Chúa”. Những dấu chỉ này bao gồm cuộc khủng hoảng lạm dụng, vốn có tác động tàn phá đối với Giáo hội ở Đức.

* Nó liên kết cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục với bốn chủ đề chính của Con đường Đồng nghị, nói rằng lạm dụng “khiến người ta tập chú vào những vấn đề khác của đời sống Giáo hội mà trong một số trường hợp đã bỏ ngỏ từ lâu: vấn đề về quyền lực và ước muốn phân quyền; tính bền vững của lối sống linh mục; mong muốn được tiếp cận bình đẳng với các thừa tác vụ và các chức vụ trong Giáo hội cho mọi phái tính; việc Giáo hội thiếu tiếp nhận nền luân lý tình dục ngày nay.”

Bản văn định hướng nói rằng “cảm thức đức tin của các tín hữu” (sensus fidei fidelium) có thể diễn ra “khi một tín lý của Giáo Hội không được chấp nhận bởi một bộ phận lớn dân Chúa mặc dù đã có nhiều lời giải thích và làm sáng tỏ”. Nhưng nó thừa nhận rằng “sự bất đồng tiếp diễn không có nghĩa là tự động phủ nhận sự thật của một cái nhìn sâu sắc thần học hoặc của một tín lý đã được trình bày.”

* Tài liệu mô tả Huấn quyền và thần học là “các biến số sinh động”. Nó nói rằng Huấn Quyền không chỉ tìm cách duy trì sự hiệp nhất mà còn để kích hoạt và bảo vệ “sự đa dạng hợp pháp của đức tin và tín lý vốn luôn thuộc về đời sống của Giáo Hội và hoạt động của Chúa Thánh Thần.”

Bản văn lập luận rằng vào thời Trung Cổ, Huấn Quyền đã “tự chế” trong các tranh chấp thần học. Nhưng trong thế kỷ 19, ngôi vị giáo hoàng đã được củng cố, tạo nên “chủ nghĩa tập quyền mà hậu quả của nó vẫn còn được cảm nhận cho đến ngày nay”.

Nó gợi ý rằng, “Hậu quả của Công đồng Vatican I là Huấn quyền Giáo hoàng, vì những lý do hộ giáo, ngày càng tự nhận nhiệm vụ và thẩm quyền đối với chính thần học, và tự hiểu mình như một điển hình định nghĩa đức tin một cách phòng thủ trước mặt một thời hiện đại bị nó coi như mối đe dọa đối với đức tin”.

“Điều này đã cản trở việc tiếp nhận kiến thức từ các khoa học nhân văn và khoa học tự nhiên, và do đó cũng ngăn cản các nỗ lực của thần học nhằm mở ra những nẻo đường đức tin mới trong cuộc đối thoại với tư duy đương thời, và làm cho người dân thời đó có thể hiểu được niềm tin vào Thiên Chúa”.

Nó lập luận, Công đồng Vatican II đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới và “dẫn đến một sự nở rộ mới cho thần học,”

Bản văn nói, “Con đường Đồng nghị ghi nhận rằng vào thời đại của chúng ta, Huấn quyền Rôma cũng can thiệp vào các diễn trình liên tục làm sáng tỏ và các cuộc thảo luận, và nhấn mạnh vào các lập trường tín lý mà nhiều tín hữu, bao gồm các phó tế, linh mục và giám mục, ngoài nước Đức, không còn thấy có thể hiểu được nữa”.

“Sự tha hóa giữa giáo huấn của Giáo hội và cuộc sống ngày càng phức tạp hơn bao giờ hết của con người đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô lưu ý và Thượng hội đồng về gia đình [2014-2015] cũng đang trở thành một vấn đề lớn lao trong việc loan báo Tin Mừng cho các giáo hội địa phương ở Đức."

2. Bản văn về quyền hành

Diễn đàn đầu tiên trong số bốn diễn đàn của Con đường Đồng nghị được dành để suy nghĩ về “Quyền hành và việc phân quyền trong Giáo hội - Sự tham gia và can dự chung vào sứ mệnh”.

* Những lời đầu tiên của bản văn nền tảng dài 23 trang, được chính thức thông qua như một nghị quyết của Con đường Đồng nghị vào tháng Hai, là: “Giáo Hội Công Giáo đang ở trong một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.” Nó khẳng định rằng “sự thay đổi cơ cấu quyền hành của Giáo hội là cần thiết vì lợi ích của việc hội nhập văn hóa thành công vào một xã hội tự do, dân chủ dựa trên pháp quyền”.

Bản văn xem xét việc quyền hành được thực thi như thế nào trong Giáo hội, kể cả theo quan điểm của giáo luật. Nó kêu gọi những thay đổi đối với luật của Giáo hội để “một hệ thống phân chia quyền hành, tham gia vào việc ra quyết định và giám sát độc lập các quyền hành, được thiết lập phù hợp với Giáo hội và dựa trên phẩm giá độc lập của mỗi người đã được rửa tội.”

* Ngoài ra còn có một bản văn thực thi, một tài liệu dài ba trang có tựa đề “Sự can dự của các tín hữu trong việc bổ nhiệm Giám mục giáo phận.” Nó thảo luận về nhiều cách khác nhau theo đó, các giám mục được lựa chọn ở Đức do sự khác biệt lịch sử của khu vực. Bản văn, được chính thức thông qua như một nghị quyết của Con đường Đồng nghị vào tháng Hai, khuyến nghị rằng đoàn kinh sĩ [chapter] của nhà thờ chính tòa, tức định chế có vai trò giới thiệu các ứng viên, nên làm việc với một bộ phận dân cử đại diện cho “toàn thể dân Chúa trong giáo phận” để xác định danh sách những ứng viên thích đáng được đoàn gửi đến Vatican.

* Bản văn Hành động tựa là “Tham vấn và ra quyết định chung,” dài bốn trang, yêu cầu mỗi giám mục Đức cam kết thiết lập “các cơ cấu có tính ràng buộc để các tín hữu trong giáo phận mà ngài lãnh đạo tham gia và đồng quyết định trên cơ sở trách nhiệm của họ trong mọi vấn đề thiết yếu của đời sống và sứ mệnh của Giáo hội,” cũng như “đưa ra các quyết định trong sự tương tác có tính ràng buộc với các bộ phận đồng nghị của giáo phận.”

Mỗi giám mục được kêu gọi thành lập một “hội đồng đồng nghị” trong giáo phận của họ. Bản văn nói rằng một hội đồng đồng nghị “có thể sửa đổi các dự thảo quyết định của giám mục, hoặc tự quyết định về các vấn đề có ý nghĩa của giáo phận.” Các hội đồng đồng nghị cũng nên được thành lập tại các giáo xứ. Các thành viên sẽ có thể "mâu thuẫn với phiếu bầu của cha xứ với đa số hai phần ba."

* Bản văn Hành động dài ba trang tựa là “Chức vụ Kiểm tra [ombusperson] để ngăn chặn và tái thẩm định việc lạm dụng quyền hành của những người có thẩm quyền trong Giáo hội” kêu gọi thành lập và tài trợ cho “chức vụ kiểm tra liên giáo phận” với nhiệm vụ “ngăn chặn và giải quyết các lạm dụng quyền hành của các cá nhân nắm giữ trách nhiệm trong Giáo hội.”

* Bản văn Hành động dài ba trang tựa là "Quy luật bài giảng" yêu cầu các giám mục Đức cam kết duyệt lại "Qui luật bài giảng" năm 1988 của họ, do "các điều kiện mục vụ đã thay đổi," để dành một vai trò lớn hơn cho giáo dân, nhất là phụ nữ. Các giám mục được yêu cầu “xin phép (indult) Tòa Thánh để sửa đổi quy luật bài giảng có hiệu lực từ ngày hôm nay theo cách mà việc chuẩn bị và trình bầy bài giảng trong các buổi cử hành Thánh Thể vào các Chúa Nhật và các ngày lễ có thể do các tín hữu đảm nhiệm, những người đủ tiêu chuẩn về thần học và linh đạo, và là những người được giám mục ủy nhiệm.”

* Bản văn Hành động tựa là “Quy định khung về tài chính giáo phận,” dài bốn trang, mưu tìm “một quy định khung có tính ràng buộc” về “hiến pháp tài chính của các giáo phận Đức”. Nó nói rằng cần có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn để tránh lặp lại những “quyết định kém cỏi” đã “gây ra những vụ tai tiếng” trong những năm gần đây.

* Bản văn Hành động dài ba trang tựa là “Quy định khung về trách nhiệm giải trình” đưa ra các kế hoạch cho “các thủ tục giải trình trách nhiệm thường xuyên” để “cổ vũ sự tin cậy và minh bạch”. Nó viết: “Để theo đuổi trách nhiệm giải trình, một ủy ban do Hội đồng giám mục Đức và Ủy ban Trung ương của những người Công Giáo Đức chỉ định sẽ đưa ra một quy định khung trong 24 tháng sau khi thông qua nghị quyết vốn bảo đảm các tiêu chuẩn tối thiểu này.”

* Bản văn Hành động tựa là “Bảo đảm quyền cầu viện luật pháp” là một tài liệu hai trang nhằm hài hòa các “quy tắc khiếu nại” của các giáo phận Đức. Nó phác thảo một “hệ thống quản lý khiếu nại” ba cấp, bao gồm các đơn vị khiếu nại hoạt động độc lập, hội đồng trọng tài giáo phận và các tòa án hành chính của Giáo hội.

* Bản văn Hành động tựa là “Tăng cường một cách lâu dài tính Đồng nghị: Hội đồng Đồng nghị cho Giáo Hội Công Giáo ở Đức” kêu gọi thành lập một “cơ quan tư vấn và ra quyết định” thường trực trên toàn quốc bao gồm cả giám mục lẫn giáo dân. Một phiên bản sửa đổi của bản văn, hiện chỉ có bằng tiếng Đức, mưu tìm một cơ quan trung gian được gọi là "ủy ban đồng nghị" để đặt cơ sở cho việc thành lập hội đồng đồng nghị toàn quốc, đồng thời đưa ra "các quyết định căn bản" về các vấn đề ngân sách.

3. Các bản văn về chức linh mục

Diễn đàn thứ hai của Con đường Đồng nghị tập chú vào “Sự hiện hữu của linh mục ngày nay”.

* Bản văn Căn bản, dài đến 11 trang, suy nghĩ về cuộc khủng hoảng lạm dụng của giáo sĩ Đức. Nó viết: “Có một sự đồng thuận cho rằng việc suy tôn và thánh thiêng hóa chức linh mục đã giúp làm cho việc lạm dụng có thể xảy ra, dẫn đến việc làm ngơ tiếng nói của nạn nhân, thuyên chuyển thủ phạm đến các giáo xứ khác và bạo lực tình dục được tích cực che đậy để bảo vệ định chế.” Nó nói thêm rằng "sự đồng thuận này thúc đẩy các thay đổi có hệ thống đáng kể khiến một số người lo sợ và lo lắng."

Nó tiếp tục viết: “Đây đơn giản chỉ là vấn đề quay lưng khỏi chế độ tổ phụ với những cơ cấu qui hướng về nam giới của nó, và chỉ là vấn đề phải có cách tiếp cận mới đối với chức linh mục thừa tác bên trong chức linh mục chung của mọi tín hữu; là vấn đề quay lưng khỏi các vai trò linh mục được cường điệu hóa và thánh thiêng hóa, và là vấn đề suy tư về sự tham gia của phụ nữ ở các bình diện khác nhau của Giáo hội; về vấn đề quay lưng khỏi cách tiếp cận thuần túy nam giới, độc thân đối với chức linh mục."

Sau đó, bản văn đưa ra một suy nghĩ mở rộng về vai trò của các linh mục trong một Giáo hội đồng nghị.

* Bản văn Thực thi dài bốn trang tựa là “Phòng ngừa và đối phó với các thủ phạm” đưa ra 10 đề xuất cụ thể để ngăn chặn hành vi giáo sĩ lạm dụng và bảo đảm việc xử lý thủ phạm một cách thống nhất. Chúng bao gồm việc chỉ định cho mỗi thủ phạm một “quản trị viên trường hợp” [case manager].

* Bản văn Thực thi tựa là “Phát triển nhân cách và chuyên nghiệp hóa” là một tài liệu dài 9 trang kêu gọi các giám mục Đức và Ủy ban Trung ương của những người Công Giáo Đức thành lập một nhóm làm việc để đưa ra “một quy định khung siêu giáo phận để phát triển nhân cách của các linh mục và nhân viên mục vụ”. Các giám mục được yêu cầu bắt buộc “việc tham dự các khóa đào tạo để có thể học tập suốt đời và truyền đạt rằng đức tin cần một chiều kích lịch sử để nó không trở thành một ý thức hệ”.

* Bản văn Thực thi dài bảy trang tựa là “Lời thề độc thân trong chức vụ linh mục” khẳng định rằng đời sống độc thân của linh mục là “có giá trị” nhưng thúc giục Đức Giáo Hoàng cho phép truyền chức cho những người đàn ông đã có gia đình trong Giáo hội Nghi lễ Latinh, theo thông lệ Công Giáo Đông phương. Nó viết, “Nếu vì lý do khôn ngoan cẩn trọng, cuộc bỏ phiếu trước đó được coi là tiến quá xa, thì phiên họp toàn thể của thượng hội đồng yêu cầu Đức Thánh Cha xem xét các phần mở rộng riêng lẻ của thực hành hiện có”.4. Các bản văn về phụ nữ trong Giáo hội

Diễn đàn thứ ba của Con đường Đồng nghị liên quan đến “Phụ nữ trong các thừa tác vụ và chức vụ trong Giáo hội.”

♀️ Bản văn Căn bản dài 32 trang, hiện chỉ có bằng tiếng Đức, lập luận rằng “công bằng phái tính trong Giáo hội là đá thử vàng thiết yếu của một công bố Tin Mừng đáng tin cậy và hữu hiệu cho mọi người.”

Tài liệu “Phụ nữ trong các chức vụ và văn phòng trong Giáo hội” viết, “Về mặt lịch sử, có thể chứng minh được sự phân biệt giữa chức phó tế và các hình thức khác của thừa tác vụ bí tích. Nhìn vào Giáo hội hoàn vũ ta thấy rằng đại đa số phụ nữ dấn thân vào mục vụ và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo”.

“Không có một đường đứt đoạn nào trong truyền thống để loại trừ phụ nữ khỏi việc loan báo Tin Mừng chính thức. Ngoài những tuyên bố được cho là rõ ràng trong chính dòng truyền thống thần học về sự thiệt thòi của phụ nữ, luôn có những phát triển trái ngược. Chúng đã mang đến những quan điểm và câu trả lời mới cho những đòi hỏi của thời đại và nền văn hóa tương ứng. Phụ nữ đã tham gia đáng kể vào việc này."

“Cái nhìn mới vào các chức vụ trong các bản văn Kinh thánh và cách tiếp cận đối với sự bình đẳng căn bản của mọi tín hữu có nghĩa là đặt vấn đề phụ nữ được quyền nắm giữ chức vụ bí tích trong bối cảnh đổi mới của nền thần học về các chức vụ.”

♀️ Bản văn Thực thi tựa là “Phụ nữ trong thừa tác vụ bí tích” xem xét vai trò của phụ nữ từ Giáo hội sơ khai cho đến ngày nay. Nó nói rằng "do việc đánh giá lại sự tinh trong của việc phụng tự, việc ức chế và loại bỏ các thành viên nữ khỏi phạm vi công cộng của Giáo hội bắt đầu muộn nhất là từ thế kỷ thứ 2 trở đi."

Nó nói: “Do đó, Giáo hội đã đi theo một nẻo đường trong đó các đặc sủng và ơn gọi của phụ nữ ngày càng bị bỏ qua và không thể được sử dụng để xây dựng cộng đồng Kitô giáo. Điều này cũng được liên kết với một lịch sử đau đớn đã dẫn đến các trải nghiệm kỳ thị, luận chiến đầy thiên kiến bài phụ nữ và thiếu sự công nhận đối với phụ nữ có ơn gọi trong những thế kỷ trước và cho đến ngày nay”.

Tài liệu dài bốn trang nói rằng các việc biện minh cho việc “loại trừ phụ nữ khỏi thừa tác vụ bí tích” cần được xem xét kỹ lưỡng bởi một ủy ban mới với “khuôn mạo quốc tế cao” để “trình bày định kỳ những phát hiện của mình cho công chúng.”

Nó kêu gọi hội đồng giám mục Đức “bảo đảm rằng các hoạt động của ủy ban được Giáo hội hoàn vũ tiếp nhận”.

♀️ Bản văn Thực thi dài sáu trang tựa là “Chức phó tế phụ nữ” kêu gọi thành lập “chức vụ nữ phó tế”, khi nhận định rằng đã có cả một phong trào lâu đời ở Đức ủng hộ các nữ phó tế.

♀️ Bản văn Hành động tựa là “Quản lý các giáo xứ, cộng đoàn và không gian mục vụ”, một tài liệu dài sáu trang khác, cho là “gây thương tích và bất công” việc “loại trừ phụ nữ khỏi thừa tác vụ thụ phong”. Nó nói rằng “sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào các chức vụ và thừa tác vụ của Giáo hội hiện chỉ có thể làm cho khả hữu bằng cách mở rộng năng quyền của những phụ nữ giáo dân đủ tiêu chuẩn.” Nó kêu gọi tất cả các giáo phận của Đức “cổ vũ các mô hình lãnh đạo khác nhau trong trách nhiệm chung nơi các giáo đoàn, giáo xứ và giáo hạt, giúp cho các năng lực và đặc sủng của phụ nữ và nam giới cùng có hiệu quả với nhau.”

♀️ Bản văn Hành động dài ba trang tựa là “Phụ nữ tại các Phân khoa Thần học, Học viện và Đại học Giáo hội” tìm cách thành lập một ủy ban của hội đồng giám mục, do Ủy ban Trung ương của những người Công Giáo Đức hỗ trợ, để báo cáo hàng năm “về các biện pháp bình đẳng phái tính và việc đại diện của phụ nữ” trong các phân khoa thần học và các học viện của Giáo hội.

Nó yêu cầu cả hội đồng giám mục lẫn Ủy ban Trung ương của những người Công Giáo Đức “tạo ra sự gia tăng đáng kể tỷ lệ nữ học giả trong các cơ quan và ủy ban tư vấn của họ”. Nó cũng thúc giục các giáo phận “bao gồm một cách có ý thức các nghiên cứu về phụ nữ và thần học duy nữ vào việc nghiên cứu và các chương trình tu nghiệp nhân viên mục vụ (bao gồm việc huấn luyện dành cho các linh mục và việc huấn luyện trong các cộng đồng tu trì).”

♀️ Bản văn Hành động dài năm trang tựa là “Trao đổi lập luận thần học trong các bối cảnh giáo hội phổ quát” kêu gọi các giám mục Đức vận động cho “các khía cạnh chuyên đề của tính bình đẳng phái tính, các quan điểm phái tính, sự tham gia của phụ nữ trong các thừa tác vụ lãnh đạo của Giáo hội, và dưới ba hình thức của chức vụ bí tích” trong suốt diễn trình hai năm của Thượng hội đồng hoàn cầu, kết thúc bằng Thượng hội đồng về tính đồng nghị tại Rôma.

♀️ Bản văn Hành động dài bảy trang tựa là “Hiện diện và Lãnh đạo - Phụ nữ trong Giáo hội và Thần học,” hiện chỉ có bằng tiếng Đức, nói rằng “mục tiêu trở thành một Giáo hội bình đẳng phái tính đòi hỏi sự hiện diện ngày càng nhiều của phụ nữ trong các chức vụ lãnh đạo, trong thần học, nghiên cứu và giảng dạy, và trong các cơ quan ra quyết định và cố vấn." Nó đề xuất các cách để đạt được các mục tiêu này.

5. Các bản văn về đạo đức tình dục

Diễn đàn thứ tư của Con đường Đồng nghị được dành cho "Cuộc sống trong các mối liên hệ nối tiếp nhau - Sống tình yêu trong tình dục và cặp đôi"

* Bản văn Căn bản dài 28 trang nói rằng mặc dù giáo huấn của Giáo hội về vấn đề tình dục không phải là “nguyên nhân trực tiếp” của sự lạm dụng, nhưng nó “tạo thành một hậu cảnh chuẩn mực hiển nhiên có thể tạo điều kiện cho những hành vi phạm tội như vậy”.

Bản văn viết, “Phiên họp toàn thể của thượng hội đồng tin chắc rằng sẽ không thể định hướng lại việc chăm sóc mục vụ nếu không định nghĩa lại sự nhấn mạnh trong giáo huấn tình dục của Giáo hội ở một mức độ đáng kể. Do đó, phiên họp toàn thể của thượng hội đồng đề nghị phải có sự tái nhấn mạnh lớn lao trong tín lý của Giáo hội và xem xét nhu cầu cấp thiết cần hiện hữu để vượt qua một số hạn chế trong các câu hỏi về tình dục, vì các lý do khoa học tình dục cũng như thần học.”

“Đặc biệt, giáo huấn dạy rằng quan hệ tình dục chỉ hợp pháp về mặt đạo đức trong bối cảnh hôn nhân hợp pháp, và chỉ với sự cởi mở thường trực đón nhận việc truyền sinh, đã gây ra rạn nứt rộng rãi giữa Huấn quyền và các tín hữu. Điều này có nguy cơ che khuất hoàn toàn các lời lẽ quan trọng khác của Tin mừng Thiên Chúa, vốn có tác dụng giải phóng trong việc định hình tình dục có phẩm cách”.

Tài liệu lưu ý rằng đạo đức tình dục nằm “trong năng quyền tín lý của Giám mục Rôma” và nói rằng các đề xuất của nó do đó được ngỏ cùng Đức Giáo Hoàng “như lời phát biểu của giáo hội địa phương, do trách nhiệm chung của tất cả những người đã được rửa tội và thêm sức vì lợi ích của Giáo Hội Chúa Kitô. "

Nó đưa ra 10 đề nghị, trong đó có một đề nghị khẳng định rằng “các nguyên tắc và tiêu chuẩn của tình dục từng được sống thực trong Kitô giáo - tôn trọng quyền tự quyết và tình dục có trách nhiệm, cũng như sự chung thủy, vĩnh viễn, độc quyền và có trách nhiệm với nhau trong các mối liên hệ - cũng áp dụng cho người đồng tính luyến ái” và phản đối “điều gọi là phương pháp điều trị chuyển đổi”.

Một đề nghị khác nói rằng “nhiệm vụ giáo dục tình dục, cũng như giáo dục Kitô giáo và giáo dục nói chung, là cổ vũ việc đào tạo có tính phục vụ sự sống và do đó, một cách cố ý và xứng đáng về ham muốn tình dục trong suốt cuộc đời con người, để nhậy cảm hóa nó cho những khoảnh khắc khoan khoái của nó, và do đó để bảo vệ nó khỏi sự thoái hóa tầm thường."

* Bản văn Thực thi tựa là “Trật tự Căn bản của việc Phục vụ Giáo hội,” dài bốn trang, đề cập đến luật nhân dụng của Giáo Hội Công Giáo Đức, nhà tuyển dụng lớn thứ hai của quốc gia sau nhà nước. Nó lập luận rằng luật lao động của Giáo hội, được đặt ra trong một bản văn được gọi là “Trật tự Căn bản của việc Phục vụ Giáo hội trong Khuôn khổ Các mối liên hệ nhân dụng của Giáo hội,” hiện đang “kỳ thị đối với những nhân viên sống trái với đạo đức tình dục truyền thống của Giáo hội.”

Nó kêu gọi một sự thay đổi về luật lệ để “trong tương lai không còn cho phép các quyết định để một hình thức cặp đôi [partnership] được quy định hợp pháp hoặc không bị cấm bị coi là vi phạm nghĩa vụ trung thành và do đó ngăn cản việc làm trong việc phục vụ Giáo Hội hoặc gây ra việc chấm dứt liên hệ việc làm hiện có.”

Nó nói thêm: "Tình trạng hôn nhân bản thân sẽ không liên quan đến việc làm hoặc tiếp tục việc làm để phục vụ Giáo hội."

* Bản văn Thực thi dài bốn trang tựa là “Các nghi thức chúc lành cho các cặp đôi yêu nhau” yêu cầu các giám mục của Đức “chính thức cho phép tổ chức các nghi thức chúc lành trong giáo phận của họ cho các cặp đôi yêu nhau và muốn cam kết với nhau, nhưng với họ, hôn nhân bí tích không thể tiếp cận được hoặc họ là những người không muốn kết hôn.” Nó nhấn mạnh rằng “điều này cũng áp dụng cho các cặp đồng tính trên cơ sở đánh giá lại đồng tính luyến ái như một dị bản bình thường của tính dục con người”.

* Bản văn Thực thi dài ba trang tựa là “Các tuyên bố của huấn quyền về tình yêu vợ chồng” kêu gọi Đức Giáo Hoàng cung cấp “một minh xác và tái lượng giá tình yêu vợ chồng có tính huấn quyền”. Tài liệu này yêu cầu các thay đổi đối với Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo về khả năng sinh sản của vợ chồng (các số 2366 và 2367, 2396) và quy định về việc sinh sản (2368-2370, 2399).

Nó viết: “Khuyến nghị của Giáo hội về việc làm cha mẹ có trách nhiệm không mâu thuẫn một cách căn bản với sự cởi mở của một cặp vợ chồng sẵn sàng đón nhận con cái. Sự lựa chọn tự do và có trách nhiệm các phương pháp kế hoạch hóa gia đình cũng không cần phải dẫn đến việc từ chối diễn trình sinh sản và thụ thai về căn bản”.

Nó lập luận rằng sự chú ý của Giáo hội đối với các phương pháp ngừa thai “đã tạo ra hình ảnh Giáo hội quá bị ám ảnh một chiều về tính sinh dục [genitality]”.

Nó kết luận rằng “việc tiêu chuẩn hóa chi tiết các hành vi tình dục bởi Huấn quyền của Giáo hội mâu thuẫn với quyền tự do của con cái Thiên Chúa, những người trong tư cách kết hôn phải định hình cuộc sống và mối liên hệ của họ trong trách nhiệm hỗ tương.”

* Bản văn bốn trang tựa là “Huấn quyền đánh giá lại đồng tính luyến ái,” hiện chỉ có bằng tiếng Đức, nói rằng “các đoạn 2357-2359 và 2396 (đồng tính luyến ái và trinh khiết) của Sách Giáo lý nên được sửa đổi” như một phần của việc “đánh giá lại đồng tính luyến ái.”

Nó khẳng định: “Từ sự đánh giá lại này, Giáo hội nên thừa nhận rằng ở nhiều nơi, mình đã gây ra đau khổ và vi phạm phẩm giá của con người qua việc giảng dạy và thực hành liên quan đến đồng tính luyến ái".

Nó nói rằng cũng vì thế “không ai bị từ chối việc đảm nhiệm các chức vụ trong Giáo Hội và việc tiếp nhận thụ phong linh mục, và không một người nào đang phục vụ Giáo hội có thể phải chịu những bất lợi về nghề nghiệp, vì họ có khuynh hướng đồng tính luyến ái.”
 
Hai linh mục Công Giáo bị bắt cóc ở Nigeria
Đặng Tự Do
17:29 20/07/2022


Giáo phận Kafanchan của Nigeria đã yêu cầu những lời cầu nguyện sau khi hai linh mục Công Giáo bị bắt cóc vào tối thứ Sáu.

Cha John Mark Cheitnum và Cha Denatus Cleopas bị bắt cóc vào khoảng 5:45 chiều ngày 15 tháng 7 tại nhà xứ của Nhà thờ Công Giáo Chúa Kitô Vua ở thị trấn Lere, bang Kaduna phía bắc Nigeria.

Cha Emmanuel Uchechukwu Okolo viết trong một tuyên bố chia sẻ với CNA: “Cầu mong Chúa Giêsu, bị đóng đinh trên Thập tự giá, lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi và nhanh chóng mang lại tự do vô điều kiện cho các linh mục của Ngài và tất cả những người bị bắt cóc khác”.

Cha Okolo, Chưởng Ấn của giáo phận Kafanchan, nói rằng giáo phận đang kêu gọi mọi người cầu nguyện cho việc thả các linh mục bị bắt cóc một cách nhanh chóng và an toàn.

Ngài nói: “Chúng tôi sẽ sử dụng mọi phương tiện hợp pháp để bảo đảm họ được trả tự do nhanh chóng và an toàn.

Ít nhất 7 linh mục Công Giáo đã bị bắt cóc ở Nigeria trong tháng 7, theo dữ liệu do tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, một tổ chức phi lợi nhuận của Công Giáo, tổng hợp.

Vụ bắt cóc mới nhất nâng tổng số lên tới 20 linh mục Nigeria bị bắt cóc kể từ đầu năm 2022 đến nay. Ba trong số các linh mục đã thiệt mạng.

Chuyên gia an ninh David Otto, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Phi Châu, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, nói với CNA rằng sự đồng thuận của các chuyên gia an ninh trong nhóm của ông là Giáo Hội Công Giáo đang bị tấn công vì họ đã trả tiền chuộc cao do bọn cướp yêu cầu, có thể lên tới 200.000 USD hoặc hơn. Càng trả tiền chuộc cao, càng kích thích bọn cướp.

Đức Cha Jude Arogundade của Ondo, phía tây nam Nigeria, nơi các tay súng vẫn chưa bị bắt đã giết chết ít nhất 40 người tham dự Thánh lễ Hiện xuống ở Owo, tin rằng Giáo Hội Công Giáo ở Nigeria vừa là mối đe dọa vừa là mục tiêu chiến lược cho những người chăn gia súc theo đạo Hồi cực đoan Fulani và các nhóm khủng bố Hồi giáo sử dụng bạo lực để gây bất ổn ở Nigeria.

Đặc biệt, bang Kaduna của Nigeria đã được tổ chức nhân quyền Christian Solidarity Worldwide có trụ sở tại Vương quốc Anh miêu tả là “tâm chấn của nạn bắt cóc và bạo lực bởi các tác nhân phi nhà nước” ở Nigeria. Một báo cáo năm 2022 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ trích dẫn sáu cuộc tấn công nhằm vào các nhà thờ ở Bang Kaduna vào năm 2021.

Các linh mục Công Giáo trong tổng giáo phận Kaduna đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối bạo lực chống lại các tín hữu Kitô ở Nigeria trong đám tang của một linh mục bị giết vào cuối tháng Sáu.

Hiệp hội Linh mục Công Giáo Giáo phận Nigeria đã kêu gọi các linh mục tuân thủ một tuần cầu nguyện, ăn chay, chầu Thánh Thể và đọc kinh Mân Côi để giúp các ngài bền đỗ trong thánh chức bất chấp tình hình an ninh nguy hiểm.

“ Bổn phận của chúng ta là đặt lên trước bàn thờ Thiên Chúa lòng biết ơn, sự quan tâm, lo lắng và những lời cầu xin của các tín hữu và của chúng ta. Chúng ta là những người ủng hộ cuộc sống và hòa bình,” tuyên bố của hiệp hội các linh mục cho biết.

“Chúng ta được kêu gọi và gửi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo, trả tự do cho những người bị giam cầm, giải phóng những người bị áp bức, chữa lành trái tim tan vỡ, băng bó những vết thương và những thứ tương tự. Chúng ta đã thực hiện lời kêu gọi này và chúng ta sẽ tiếp tục.”
Source:Catholic News Agency
 
Phải làm gì khi có tin tức giả mạo như tin giả về cái chết của Đức Bênêđíctô XVI
Đặng Tự Do
17:31 20/07/2022


Cha Juan Manuel Góngora, một linh mục người Tây Ban Nha có hơn 53.000 người theo dõi trên Twitter và gần đây đã nhận được giải thưởng HazteOír vì bảo vệ đức tin của mình trên các phương tiện truyền thông xã hội, đã giải thích với EWTN Spanish News vào ngày 12 tháng 7 về những cách nhằm phản ứng trước những tin tức giả mạo như tuyên bố gần đây cho rằng Đức Giáo Hoàng Danh dự Bênêđictô XVI đã qua đời.

Trong cuộc phỏng vấn, vị linh mục từ Almería, Tây Ban Nha, nói rằng khi tin tức giả mạo về Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 được đưa ra, “chúng tôi đã tuyên bố phủ nhận độ tin cậy của nó, đặc biệt là khi xem xét rằng tài khoản đó là giả mạo và đang lan truyền một lời nói dối.”

Tài khoản Twitter giả mạo @BischofBatzing đã sử dụng tên của chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Giám mục Georg Bätzing. Sau trò lừa bịp, khi một số phương tiện truyền thông đã cắn câu, chính người tung tin giả đã viết: “Tài khoản này là giả mạo được tạo bởi nhà báo người Ý Tommaso De Benedetti.”

Vị linh mục người Tây Ban Nha đã chỉ ra rằng “trong thế giới truyền thông xã hội, điều thường xảy ra là các phương tiện truyền thông cố gắng thu hút người xem, bằng những tin tức thật nhanh, bất kể nó đúng hay sai, để nhận được nhiều lượt truy cập vào trang web.”

De Benedetti nói với tờ The Guardian vào năm 2012 rằng “Twitter hoạt động hiệu quả đối với những trường hợp tử vong.”

Trò chơi khăm này đã khiến một số cơ quan Công Giáo bị lừa vì quá nhanh nhẩu, và là một minh chứng hùng hồn cho luận điểm của De Benedetti.

Trước tình hình này, ngài cảnh báo, “chúng ta phải hết sức thận trọng và trên hết, phải rõ ràng về tiêu chí độ tin cậy của nguồn tin và tìm đến các nguồn chính thức để kiểm chứng loại tin tức này”.

Đây là “một bằng chứng nữa về sự cần thiết ngày nay, khi lượng thông tin khổng lồ di chuyển nhanh trên lục địa thứ sáu này là Internet, cần phải cảnh giác và quan tâm nhiều hơn đến độ tin cậy và các tiêu chí xác minh.”

Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta cảm thấy mệt mỏi khi nghe những người tự xưng là những người xác minh thực tế làm việc để kiểm tra độ chính xác của tin tức.”

Ngài kết luận, “một tiêu chí thực tế, và phù hợp hơn cần phải được thiết lập để bảo đảm thông tin trung thực, đặc biệt là không vô tình khuyến khích những báo cáo thông tin sai lệch trong nỗ lực thao túng.” Ngài cũng cảnh giác rằng “ngày này người ta có xu hướng coi Giáo Hội Công Giáo là một trong những nạn nhân yêu thích của họ.”
Source:Catholic News Agency
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Giáo xứ Tân Việt: Thánh Lễ Thêm Sức
Vinh Sơn Trần Văn Đẩu
21:32 20/07/2022
Giáo xứ Tân Việt: Thánh Lễ Thêm Sức

“ Hôm nay các con lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức để kiện toàn chúng ta trong đời sống làm con cái Chúa”. Đó là lời chia sẻ của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, khi ngài về thăm mục vụ và ban Bí Tích Thêm Sức tại giáo xứ Tân Việt, được cử hành lúc 17g30 thứ ba 19/07/2022, tại nhà thờ Tân Việt giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Xem Hình

Đồng tế với ngài có Lm chánh xứ Đa minh Vũ Ngọc Thủ, Lm phụ tá Giuse Nguyễn Minh Duy và quý Lm khách.

Đến hiêp dâng Thánh lễ, ngoài 109 em sắp Thêm Sức còn có cha mẹ đỡ đầu, các phụ huynh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Lúc 17g30, các em sắp Thêm Sức, đại diện các đoàn thể cùng quý chức đã rước Đức TGM và quý cha tiến vào nhà thờ bắt đầu Thánh lễ.

Chia sẻ Tin mừng, Đức TGM nói: Hôm nay các con lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức để kiện toàn chúng ta trong đời sống làm con cái Thiên Chúa, những người do thái ngày xưa biết rõ Chúa Giêsu, còn Chúa Thánh Thần không làm người nên thế gian không biết được nhưng các con biết vì Chúa Thánh Thần ở trong các con, tác động và hướng dẫn chúng ta. Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ, ở bên cạnh chúng ta giúp chúng ta sống lời Chúa. Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, ngài chính là thần khí sự thật để giúp chúng ta sống theo sự thật.

Thánh Phao lô bảo chúng ta hãy cẩn thận vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho đung ý Thiên Chúa nhưng có Chúa Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, ngài ở trong chúng ta và giúp chúng ta cầu nguyện. Vì vậy nếu chúng ta cầu nguyện trong Chúa Thánh Thần và nhờ Chúa Thánh Thần thì chúng ta sẽ được nhận lời.

Sau bài giảng, Đức TGM thẩm vấn các em sắp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức lặp lại lời tuyên xưng đức tin từ khi lãnh nhận Bí Tích Rửa tội. Toàn thể cộng đoàn cùng đứng để hiệp ý với các em tuyên xưng đức tin.

Tiếp đến là nghi thức đặt tay và xức dầu thánh – phần chính yếu của Bí Tích Thêm Sức, Đức TGM đặt tay trên các em, xin Chúa Thánh Thần kiện toàn các em nên vững mạnh, khôn ngoan, đạo đức đồng thời ghi ấn tín Chúa Thánh Thần trên trán các em, một dấu ấn thiêng liêng không bao giờ phai nhòa trong tâm hồn các em. Đây là cột mốc quan trọng trong đời sống của một tín hứu, nhờ ơn Chúa các em sống trọn vẹn căn tính của một Kitô hữu và trở nên chứng tá tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc đời.

Thánh lệ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Ông phó chủ tịch HĐMV báo cáo lên Đức TGM những sinh hoạt của giáo xứ trong năm qua, đồng thời cám ơn quý Lm và anh chi Huynh trưởng GLV đã dạy dỗ các em trong suốt thời gian qua.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g30. Đức TGM, quý Lm đã cùng chụp hình lưu niệm với các em vừa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.

Vinh sơn Trần văn Đẩu
 
Cảnh quan sống đạo tại HK: Giới thiệu Ban Làm Đẹp Nhà Chúa của Gx ĐMHCG Garland, TX
Trần Mạnh Trác
13:47 20/07/2022
Xem hình ảnh sinh hoạt thứ Hai và thứ Ba tại Gx ĐMHCG

Tất cả là Tự Nguyện.

Xây dựng 1 thánh đường và trường học dù có đắt đỏ, nhưng nhờ việc 'tích tiểu thành đại' qua nhiều thập kỷ thì vẫn có thể làm xong. Tuy nhiên, duy trì ngần ấy cơ sở một cách nghiêm túc để chúng không bị 'đào thải' là một vấn đề trường kỳ không bao giờ chấm dứt, trong đó quan trọng nhất là nhân lực.

Gx ĐMHCG ở Garland, TX, nơi mà vào tháng 10 sắp tới, hầu hết các linh mục VN ở hải ngoại sẽ tụ tập về đây sinh hoạt 5 ngày gọi là 'Hành Trình Emmaus', có thể là một thí dụ trong số các giáo xứ VN tiêu biểu tại Hoa Kỳ.

Trong thời gian làm việc cho Gx, trong khuôn khổ đổi mới thể thức hành chánh Gx cuả giáo phận lúc đó,chúng tôi đã có nhiều buổi họp với các quan chức điều hành (business managers) cuả các Gx Mỹ, thì khám phá ra là một giáo xứ Mỹ cùng cỡ 7000 giáo dân thường có một 'pay rolls' (danh sách nhân viên có trả lương) là 40 người, trong khi Gx ĐMHCG cuả chúng tôi lúc ấy chỉ có 2 nhân viên được trả lương, là cô thư ký và một ông từ.

-"Vậy thì các con điều hành như thế nào?", Đức Giám Mục Phó hỏi trong một cuộc thanh tra thường niên, với một vẻ mặt khó tin.

-"Xin thưa, tất cả các quan chức đều là tự nguyện (volunteer), kể cả ông business manager (chánh văn phòng). Chúng con tạo ra nhân lực dựa vào nhiều đoàn thể, huy động được 200 người." Tôi thưa như vậy với Ngài.

Lúc đó tôi báo cáo một con số gần 100 người trong khối giáo dục là: các Sơ, các Thày, các cô giáo thầy giáo, hội phụ huynh và những người giúp việc văn phòng cho trường học (Giáo Lý và Việt Ngữ).

Kế đến là nhiều chục người làm bếp trong 1 tổ chức gọi là Hội Quán, nấu nướng những món 'ăn trưa' cho học sinh trong giờ nghỉ. (Hội Quán thực sự còn bao gồm những việc khác như gây quĩ, bán hàng Tết, làm bánh chưng, lo lễ hội v.v)

Xin lưu ý danh xưng 'Hội Quán' cuả chúng tôi, tuy có sự trùng hợp nhưng chỉ là ngẫu nhiên, không có ý nghĩa như Lodge hay Grand Lodge (Hội Quán, Đại Hội Quán) cuả hội kín Tam Điểm.

Tôi còn liệt kê nhiều chục thanh niên ban trật tự, họ kiểm soát khuôn viên Gx để tránh tai nạn cho các em học sinh.

Và một tổ chức mới, khoảng mươi... mười lăm người, do cha Chánh Xứ Phêrô Bùi Quang Tuấn (Bây giờ là Bề Trên Giám Phụ Tỉnh DCCT VN hải ngoại) thành lập và đặt tên là 'Ban Làm Đẹp Nhà Chuá'.

Đức giám mục lúc đó ước mong rằng các Gx khác cũng nên noi gương người VN mà thúc đẩy việc tự nguyện nhiều hơn nữa.

Ban Làm Đẹp Nhà Chuá.

Trước đây cứ sau buổi lễ sáng ngày thứ Hai, các cha kêu gọi ai rảnh thì xin ở lại nửa tiếng để giúp ông từ nhà thờ dọn dẹp khuôn viên, vốn là rấ́t bừa bãi sau những sinh hoạt cuả ngày Chuá Nhật.

Trong thời gian đó thì hầu như các vị 'Làm Đẹp Nhà Chuá' là những người lớn tuổi đã về hưu, những công việc cần làm đã được xác định và nền nếp tổ chức cũng được hình thành.

Việc nào mà trao cho các vị cao niên thì thường được kết thúc rất cẩ̉n thận, cho nên qua nhiều năm trời, ban Làm Đẹp Nhà Chuá không bao giờ là một mối 'bận tâm' cho ai cả, và tôi cũng quên bẵng rằng ban đó có tồn tại.

Mới đây, 10 năm sau, nhân dịp ghé thăm một gia đình bạn, tôi bất ngờ gặp mặt một buổi tụ tập (khá thường xuyên) cuả những vị trong ban Làm Đẹp Nhà Chuá.

Ngoài các ông bà lớn tuổi đã biết, tôi còn nhậ̣n ra những anh chị em trẻ hơn, và theo lời cuả họ thì không những con số hội viên đã tăng mà họ còn 'thụ đắc' nhiều máy móc tân kỳ, rất 'professional' cho công việc lau chùi đánh bóng, giúp cho giáo xứ tiết kiệm một khoản tiền lớn hàng trăm ngàn nếu phải thuê người ngoài.

Và vì thế mà có bài phóng sự bất ngờ đến tay quí vị độc giả về một ban 'không tên tuổi' này.

Mà 'có tên có tuổi' làm sao được khi mà, sau lễ lúc mọi người đã đi về hết, bỏ lại một ngôi nhà thờ và một hội trường rộng thênh thang nhưng vắng tanh, thì lúc đó ban Làm Đẹp Nhà Chuá mới, ai lo việc nấy, thực hiện công việc cuả mình một cách âm thầm.

Âm thầm vì hình như chỉ có tôi là người còn gây ra chuyện bông đuà để mua một nụ cười cho những tấm hình tôi muốn chụp, còn những người khác thì vừa làm việc vừa lắng nghe bài 'thánh ca' đang vang lên nhè nhẹ từ một cái loa ở cuối nhà thờ.

Cuối nhà thờ, cũng âm thầm như thế, cha xứ Phaolô Nguyễn Tất Hài lặng lẽ bấm máy IPhone và chờ đợi tiếp chuyện với bất kỳ ai với một nụ cười...Hình như ở đâu có sinh hoạt giáo dân thì Ngài thích được gần gũi với họ ở đó chăng?

Tôi quan sát thấy nhiều người có vẻ muốn kết thúc công việc cuả mình một cách mau lẹ trước 10 giờ sáng! Những 'hội viên trẻ' này, thuộc lứa tuổi đang đi làm hoặc bận việc nhà, có lẽ vì thế mà hễ xong việc thì họ vội vàng ra về ngay chăng?

Ngày thứ Hai cũng là ngày thuận tiện cho nhiều người có thể thu xếp công việc để tới giúp, nhất là những người làm nghề tự do hoặc dịch vụ. Họ tuy rất bận ngày Chuá Nhật nhưng lại có thể nghỉ bù vào thứ Hai và thứ Ba.

Dù cho công việc được thực hiện mau lẹ, nhưng chắc chắn không phải 'cho xong chuyện', vì qua sự quan sát tận mắt, tôi thấy việc lau chùi là rất tỉ mỉ, các bà các cô đã không quản ngại phải với lên hay cuí xuống để lau chùi từng khe hở, bờ lề...dù là từ đỉnh cao cửa sổ hoặc xuống tận chân ghế dưới sàn nhà.

Sự tỉ mỉ đó, phải chăng là hiệu quả được lưu truyền qua những phương cách 'tẩy trùng' cuả những năm đại dịch? Dù thế nào đi nữa, thì khi nhìn xuống cái nền gạch sạch bóng, mà ngay cả những đường chỉ ximăng ở giữa những viên gạch cũng được trắng boong, tôi không khỏi có một ước mơ 'tuổi thơ', là được lăn lộn trên cái sàn mát lịm, giống như những em nhỏ chơi với mẹ trong những buổi trưa hè ở Việt Nam thửa xưa...

Nhìn những tấm kiếng trong xuốt và những chiếc ghế không dính bụi, tôi đã không chỉ nghĩ tới giá trị cuả vệ sinh, cuả lao động, nhưng hơn nữa tôi còn nghĩ rằng đây là một món quà cuả tình yêu thương, mà qua bàn tay mềm mại cuả ban Làm Đẹp Nhà Chúa, được trao tặng cho mọi người trong Gx.
 
VietCatholic TV
Lại thêm một máy bay 40 triệu USD của Nga bị bắn rớt. Ukraine thắng lớn tại Bruskynske và Kakhovka
VietCatholic Media
03:13 20/07/2022


1. Ukraine thắng lớn tại Bruskynske và Kakhovka. Nga gánh chịu tổn thất nghiêm trọng

Trong bản báo cáo sáng thứ Tư 20 tháng 7, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết gần Nhà máy Thủy điện Kakhovka, quân trú phòng Ukraine đã phá hủy một hệ thống tác chiến điện tử Repelent-1 của Nga được thiết kế để ngăn chặn hoạt động của các máy bay không người lái Ukraine.

Phát ngôn nhân Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết “Một hệ thống tác chiến điện tử Repelent-1 của đối phương, được thiết kế để khống chế hoạt động của máy bay không người lái của Ukraine, đã bị phá hủy gần nhà máy thủy điện Kakhovka vào chiều thứ Ba 19 tháng 7.” Theo các phương tiện truyền thông Nga hệ thống tác chiến điện tử Repelent-1 trị giá khỏang 8 triệu Mỹ Kim.

Trong ngày 19 tháng 7, quân đội Ukraine đã gây thiệt hại cho một số sở chỉ huy của quân Nga, các trạm kiểm soát và các căn cứ hỗ trợ hậu cần trong khu vực Kakhovka. Tổng cộng, quân Ukraine loại khỏi vòng chiến 41 binh sĩ và 12 đơn vị thiết bị.

“Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ bắn của các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh của chúng tôi, một số sở chỉ huy, trạm điều khiển và căn cứ hỗ trợ hậu cần của địch đã bị thiệt hại,” Bộ Tư lệnh Tác chiến “Miền Nam” báo cáo.

Quân Nga đã tung các chiến đấu cơ lên hỗ trợ cho các lực lượng đang bị tấn công ở Bruskynske, vùng Kherson. Tuy nhiên, một máy bay Su-35 đã bị bắn rơi, và những chiếc còn lại bỏ chạy. Kết quả sơ khởi trong cuộc chiến ở Bruskynske, ngoài chiếc Su-35 bị bắn rớt, quân Ukraine còn phá hủy một máy bay không người lái, tịch thu ba hệ thống phóng hỏa tiễn Grad, ba Msta-B và một xe tăng Gvozdika, một xe liên lạc và hai xe cơ giới. Đặc biệt pháo binh vũ trang Ukraine đã phá hủy một kho dã chiến khác trong khu vực, nơi quân Nga chứa các loại hỏa tiễn và đạn pháo.

Vào buổi tối, hai máy bay cường kích của Lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh vào một đoàn xe tăng Nga gần Lozove, trong khi một máy bay ném bom phá hủy một cứ điểm của Nga gần đó.

Bộ Tư lệnh lưu ý rằng tình hình ở mặt trận phía Nam “phức tạp, căng thẳng và năng động, nhưng do lực lượng phòng thủ kiểm soát”. Quân Nga tiếp tục tiến hành các hành động phòng ngự, cố gắng củng cố và giữ các phòng tuyến đã chiếm đóng. Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam, quân xâm lược thiếu đạn dược, lương thực và nước uống.

Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cũng cho biết từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 19 tháng 7, quân đội Ukraine đã loại bỏ khoảng 38.550 quân xâm lược Nga. Lực lượng vũ trang cũng phá hủy 1.691 xe tăng địch, 3.892 xe bọc thép, 851 hệ thống pháo, 248 hệ thống hỏa tiễn hàng loạt, 113 hệ thống phòng không, 220 máy bay, 188 trực thăng, 167 hỏa tiễn hành trình, 15 tàu chiến, 693 máy bay không người lái cấp tác chiến-chiến thuật, 2.767 phương tiện giao thông và, 70 đơn vị thiết bị đặc biệt.

2. Chiến trường chính Sloviansk: Quân Nga tháo chạy khỏi Sloviansk

Quân đội Ukraine đã gây tổn thất cho quân xâm lược Nga và buộc chúng phải rút lui tại Sloviansk. Trong bản báo cáo sáng thứ Tư 20 tháng 7, Bộ Chỉ Huy các lực lượng liên hợp phía Đông cho biết:

Tính đến 18 giờ ngày 19 tháng 7, trên hướng Kharkiv, quân Nga tiếp tục tấn công các khu định cư bằng hỏa lực pháo binh ở các khu vực phía bắc, đông và đông nam thành phố Kharkiv. Quân xâm lược Nga đã thực hiện những nỗ lực không thành công khi tiến hành các hành động tấn công theo hướng các làng Udy và Husarivka.

Tại mặt trận Sloviansk, địch pháo kích vào các khu vực định cư với pháo phản lực và xe tăng, và mở cuộc tấn công vào Dmytrivka nhưng bị đẩy lui. Quân xâm lược Nga đã rút lui với tổn thất nặng nề. Sau một cuộc không kích, các lực lượng Nga đã cố gắng tấn công ngôi làng Husarivka cách Sloviansk khoảng 30 km về phía tây bắc nhưng quân đội Ukraine cho biết họ “đáp trả bằng hỏa lực mạnh và đẩy lùi quân xâm lược”.

Theo Bộ Tổng tham mưu, trên hướng Donetsk, quân Nga đang tập trung lực lượng chủ yếu tìm cách chiếm Siversk và Bakhmut. Đối phương pháo kích vào các vùng lân cận trước khi tấn công bằng bộ binh nhưng không thành công.

Trong một diễn biến khác, dọc theo mặt trận 3 mặt ở Donetsk, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết nhiều khu vực đã bị bắn cháy. Người Nga cũng đã thực hiện các cuộc tấn công gần làng Spirne, nhưng “không thành công và rút lui”.

Spirne nằm sâu bên trong vùng lãnh thổ ở Donetsk mà lực lượng Ukraine đang bảo vệ và gần như bị tấn công liên tục kể từ khi người Nga chiếm thành phố Lysychansk ở khu vực láng giềng Luhansk.

Serhiy Hayday, người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Luhansk, cho biết người Nga đã “tấn công từ bốn hướng, hầu như ở mọi nơi cuộc tấn công đã bị đẩy lùi”.

3. Ukraine sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Belarus nếu nước này tấn công Ukraine

Theo báo cáo của tờ Euromaidan, Ukraine sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Belarus nếu các lực lượng của họ vượt qua biên giới để ủng hộ cuộc xâm lược của Nga.

Tờ báo này dẫn lời Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, nói rằng Ukraine đã ngừng quan hệ ngoại giao với Nga khi nước này xâm lược nước này vào tháng 2 và sẽ làm điều tương tự nếu Belarus xua quân xâm lược Ukraine.

“Belarus là đồng phạm trong tội ác xâm lược này, không ai nghi ngờ điều này”, Bộ trưởng Kuleba nói.

Kuleba cũng nói rằng “Belarus đã nhường lãnh thổ của mình cho người Nga để mở các cuộc pháo kích vào Ukraine. Đồng thời, chúng ta vẫn có quan hệ ngoại giao với họ. Làm thế nào để đối phó với nghịch lý này? Quan hệ ngoại giao sẽ bị cắt đứt với Belarus nếu lực lượng vũ trang của họ vượt qua biên giới Ukraine”.

4. Liên minh Âu Châu đã đồng ý tài trợ thêm 500 triệu euro cho Ukraine

Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh Âu Châu đã đồng ý tài trợ thêm 500 triệu euro để cung cấp vũ khí cho Ukraine, nâng mức hỗ trợ an ninh của khối lên 2,5 tỷ euro kể từ tháng Hai.

“Hôm nay tại cuộc họp ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu, một thỏa thuận chính trị đã đạt được trong đợt hỗ trợ quân sự thứ năm cho Ukraine”, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển, Ann Linde, cho biết trong một tuyên bố.

Khoản tiền này sẽ giúp Liên Hiệp Âu Châu tiếp tục mua chung thiết bị và vật tư cho quân đội Ukraine, bao gồm cả vũ khí sát thương, mà khối này cho rằng nên được sử dụng cho mục đích phòng thủ.

Các quy tắc của Liên Hiệp Âu Châu thường ngăn khối này sử dụng ngân sách 7 năm để tài trợ cho các hoạt động quân sự, nhưng Quỹ Hòa bình Âu Châu, có giới hạn 5 tỷ euro, là ngoài ngân sách và có thể được sử dụng để cung cấp viện trợ quân sự.

5. Mỹ chuẩn bị gói vũ khí mới cho Ukraine

Thiếu tướng John Kirby, phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài cho biết Mỹ sẽ công bố một gói vũ khí mới cho Ukraine trong những ngày tới. Gói này dự kiến sẽ bao gồm các bệ phóng hỏa tiễn di động được gọi là Himars, và nhiều loại đạn pháo khác nhau.

Tin tức này được đưa ra trong cuộc họp báo chiều thứ Ba trong đó phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài John Kirby cũng tiết lộ đánh giá của Mỹ rằng Nga đang đặt cơ sở cho việc sáp nhập lãnh thổ Ukraine và cài đặt các quan chức ủy quyền bất hợp pháp trong các khu vực do nước này kiểm soát.

Tướng Kirby, tiết lộ những gì ông nói là từ tình báo Mỹ, theo đó Nga đang tìm cách thiết lập đồng rúp làm đơn vị tiền tệ mặc định và buộc người dân phải nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga.

Ông cũng cân nhắc về chuyến đi của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Iran, nói rằng cuộc hội đàm của ông với nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei hôm thứ Ba, là chuyến đi đầu tiên của nhà lãnh đạo Điện Cẩm Linh bên ngoài Liên Xô cũ kể từ cuộc xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 của Mạc Tư Khoa, đã cho thấy ông đã trở nên cô lập như thế nào.

Tuần trước, Mỹ cho biết họ có thông tin rằng Iran đang chuẩn bị cung cấp cho Nga tới vài trăm máy bay không người lái, bao gồm một số máy bay có khả năng mang vũ khí, nhưng Kirby cho biết hôm thứ Ba rằng không có dấu hiệu cho thấy việc chuyển giao đã diễn ra.

6. Tổng thống Nga, Vladimir Putin, nói rằng không thể tách Nga khỏi phần còn lại của thế giới.

Hôm thứ Hai, Putin đã trấn an người dân Nga rằng không ai có thể tách Nga khỏi phần còn lại của thế giới và nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt sẽ không quay ngược thời gian sự phát triển của Nga.

Kể từ khi đưa quân vào Ukraine, Nga đã phải hứng chịu một loạt các lệnh trừng phạt, nhằm cô lập nước này khỏi nền kinh tế toàn cầu, khiến nước này không được tiếp cận với hàng hóa bao gồm thiết bị điện tử thương mại, chất bán dẫn và các bộ phận máy bay.

“Không chỉ các hạn chế mà việc đóng cửa gần như hoàn toàn quyền tiếp cận các sản phẩm công nghệ cao của nước ngoài đang được sử dụng có chủ đích nhằm chống lại đất nước của chúng ta”, ông Putin nói trong một cuộc họp video với các nhân vật chính phủ.

“Rõ ràng đây là một thách thức to lớn đối với đất nước của chúng ta, nhưng... chúng ta sẽ không bỏ cuộc và không rơi vào trong tình trạng hỗn loạn hoặc như một số 'nhà thông thái' của chúng ta dự đoán, sẽ quay ngược lại nhiều thập kỷ. Tất nhiên là không,” Ông Putin nói.

7. Zelenskiy bổ nhiệm Vasyl Maliuk làm quyền giám đốc SBU

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, đã bổ nhiệm một quan chức an ninh giàu kinh nghiệm và có nhiều thành tích trong việc chống tham nhũng làm người đứng đầu tạm thời cơ quan an ninh nội địa sau khi đột ngột cách chức người tiền nhiệm.

Tổng thống Zelenskiy đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Vasyl Maliuk làm quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Nhà nước, gọi tắt là SBU, một ngày sau khi tổng thống cách chức người bạn thời thơ ấu Ivan Bakanov vì những gì tổng thống miêu tả là không có khả năng tiêu diệt những kẻ phản quốc trong cơ quan.

Reuters báo cáo rằng trong một thay đổi cấp cao hơn nữa, quốc hội đã bỏ phiếu chấp nhận đơn từ chức của bộ trưởng chính sách xã hội, Maryna Lazebna. Cô ấy đã không giải thích về lý do của việc từ chức của mình, nhưng đã đệ đơn từ chức vào tuần trước. Thủ tướng Denys Shmyhal đã đưa ra một tuyên bố cảm ơn cô vì đã làm việc “hiệu quả” trong vai trò kể từ tháng 3 năm 2020.

8. Đài truyền hình Dozhd của Nga đã bắt đầu phát sóng ở Hoa Kỳ để tố cáo Putin

Đài truyền hình Dozhd của Nga, đã bị chặn hồi tháng 3 do chính phủ Nga đàn áp các phương tiện truyền thông độc lập sau cuộc xâm lược Ukraine, đã bắt đầu phát sóng từ nước ngoài.

Vào lúc 17h00 GMT ngày thứ Hai, đài bắt đầu phát sóng qua kênh YouTube của mình với một chương trình tin tức do Tikhon Dzyadko, tổng biên tập và người dẫn chương trình hàng đầu của đài tổ chức.

Dozhd đã đình chỉ hoạt động của mình sau khi nhà chức trách chặn các chương trình phát sóng, trong đó có đưa tin quan trọng về cuộc xung đột.

Giống như một số hãng truyền thông khác, Dozhd quyết định đặt trụ sở tại Latvia. Họ cho biết họ có giấy phép phát sóng ở Liên minh Âu Châu và họ cũng có các trường quay ở Amsterdam, Paris và Tbilisi.

“Trong suốt 4 tháng rưỡi Dozhd không hoạt động, một cuộc chiến đẫm máu và vô nghĩa do các nhà lãnh đạo Nga tiến hành chống lại Ukraine đã tiếp diễn và người dân chết và sinh mạng bị hủy diệt”, đài truyền hình cho biết trong một tuyên bố.

“Ngày nay, hơn bao giờ hết, công dân Nga nên có quyền truy cập thông tin độc lập,” đồng thời Dozhd nói thêm rằng cuộc xung đột “phá hủy các thành phố của Ukraine và tương lai của Nga”.

Dozhd cho biết họ sẽ dần dần tăng cường hoạt động và phát sóng thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và truyền hình.

Ra mắt năm 2008, TV Dozhd đã tích cực đưa tin về các phong trào phản đối của Nga. Vào năm 2021, các nhà chức trách Nga đã chụp mũ và phản đối là “gián điệp nước ngoài”, là một tình trạng đặt cơ quan này dưới những ràng buộc hành chính nặng nề và có nguy cơ bị phạt nặng và bị cấm.

9. Gazprom của Nga nói với Âu Châu khí đốt sẽ bị ngừng ngoài tầm kiểm soát của nó

Theo một lá thư, Gazprom của Nga đã nói với các khách hàng ở Âu Châu rằng họ không thể bảo đảm nguồn cung khí đốt vì những trường hợp 'bất thường'.

Ngày 14 tháng 7, lá thư từ cơ quan độc quyền khí đốt của nhà nước Nga, cho biết họ đang tuyên bố về tình trạng bất khả kháng đối với nguồn cung cấp, bắt đầu từ ngày 14 tháng 6, Reuters đưa tin.

Bất khả kháng là tiêu chuẩn trong các hợp đồng kinh doanh trong các trường hợp khắc nghiệt khiến một bên không phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của họ.

Uniper, nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn nhất của Đức, là một trong những khách hàng cho biết họ đã nhận được một lá thư, và họ đã chính thức bác bỏ tuyên bố này là vô lý. Trong khi đó, RWE, nhà sản xuất điện lớn nhất của Đức và là nhà nhập khẩu khí đốt khác của Nga, cũng cho biết họ đã nhận được thông báo bất khả kháng.

Một nguồn tin, đề nghị giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, cho biết nguyên nhân bất khả kháng liên quan đến nguồn cung cấp thông qua đường ống Nord Stream 1, một tuyến đường cung cấp chính cho Đức và nhiều quốc gia khác.

Dòng chảy qua đường ống đang ở mức 0 vì liên kết được bảo trì hàng năm bắt đầu vào ngày 11 tháng 7 và dự kiến kết thúc vào thứ Năm.

10. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói rằng ông mong đợi “kết quả đáng kể” cho Ukraine sau chuyến đi của vợ ông đến Washington.

Trong bài nói chuyện với quốc dân đồng bào tối thứ Ba 19 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết tăng cường hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine, hỗ trợ thêm để bảo vệ người dân khỏi khủng bố của Nga, giải quyết các nhu cầu nhân đạo là tất cả các nhiệm vụ trong chuyến thăm Mỹ đang diễn ra của Đệ nhất phu nhân Ukraine.

Tôi kỳ vọng từ chuyến thăm này của Đệ nhất phu nhân sẽ mang lại những kết quả quan trọng cho Ukraine trong hợp tác với Mỹ. Nó là quan trọng ngay bây giờ. Đã có các cuộc gặp với Ngoại trưởng Antony Blinken, với Samantha Power và các nữ chính trị gia có ảnh hưởng khác đại diện cho các cơ cấu chính phủ và nghị viện của Mỹ.

Ngày mai Olena sẽ phát biểu tại Quốc Hội - thay mặt cho tất cả các bà mẹ Ukraine, tất cả phụ nữ Ukraine, và đây sẽ là một diễn từ quan trọng. Và tôi thực sự tin rằng điều đó sẽ được lắng nghe bởi những người có thẩm quyền trong việc ra quyết định ở Mỹ.

Trong ngày thứ Tư, theo giờ địa phương Washington, bà dự kiến sẽ phát biểu trước các thành viên Quốc hội trong một khán phòng ở Điện Capitol, sau khi chồng bà xuất hiện tương tự vào thời điểm trước đó khi cuộc chiến xâm lược của Nga bắt đầu.
 
Ngỡ ngàng: Đồng Chủ tịch Tiến Trình Công Nghị Đức ủng hộ phá thai. TGM Ukraine bày tỏ âu lo
VietCatholic Media
04:41 20/07/2022


1. Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk bày tỏ âu lo khi Nga tăng cường các cuộc tấn công tầm xa

Nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương đã bày tỏ những âu lo của ngài sau khi có những báo cáo cho thấy chỉ trong một quần tuần qua đã có gần 150 thường dân vô tội chết vì các cuộc tấn công hỏa tiễn tầm xa của Nga.

Trước đó, tại Thượng hội đồng giám mục, diễn ra ở Ba Lan từ ngày 7 đến 15/7, các giám mục Công Giáo Ukraine đã cùng nhau tập trung cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào thành phố Vinnytsia, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Ngay khi Thượng hội đồng giám mục vừa bế mạc, còi báo động cảnh báo các cuộc không kích vang lên khắp Kyiv hôm thứ Bảy khi Nga tăng cường bắn phá tầm xa vào các thành phố của Ukraine khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong ba ngày qua.

Thống đốc khu vực, Valentyn Reznichenko, cho biết vào cuối ngày thứ Sáu, hỏa tiễn của Nga đã bắn trúng thành phố trung tâm Dnipro, khiến 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Ông cho biết trên Telegram, hỏa tiễn đã bắn trúng một nhà máy công nghiệp và một con phố bên cạnh nó.

Đoạn phim trên các mạng xã hội cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ các tòa nhà và ô tô bốc cháy.

Thống đốc Pavlo Kyrylenko cho biết 8 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong một loạt đạn pháo ở 10 nơi ở miền đông Donetsk.

Hôm thứ Năm, hỏa tiễn hành trình Kalibr phóng từ một tàu ngầm Nga ở Hắc Hải đã bắn trúng một khu đông đúc ở Vinnytsia, tây nam Kyiv, trong một cuộc tấn công mà Ukraine cho biết đã giết chết ít nhất 24 người.
Source:The Guardian

2. Theo Ngũ Giác Đài, khoảng 100 đến 150 dân thường đã thiệt mạng do các cuộc không kích của quân đội Nga ở Ukraine trong hai tuần qua.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Thiếu tướng John Kirby, phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài bày tỏ âu lo về cách hành xử của người Nga đối với thường dân Ukraine.

Ông cho biết: “Tôi nghĩ rằng tất cả những gì đã xảy ra trong tuần qua nói với chúng ta rất nhiều điều. Chúng ta đang có trong tay khoảng 100, 150, khoảng đó, những thương vong dân sự, những thường dân chết, trong tuần này ở Ukraine như một kết quả của các cuộc tấn công của Nga”.

Sự gia tăng số người chết trong thời gian gần đây diễn ra khi các lực lượng quân sự của Nga và Ukraine vẫn đang ở trong một trận chiến khốc liệt trên tiền tuyến của các vùng lãnh thổ phía đông Ukraine.

Khi được hỏi liệu cuộc chiến đã đi vào bế tắc hay chưa, Tướng Kirby cho biết: “Có lẽ còn quá sớm để đưa ra phỏng đoán như vậy. Tôi nghĩ, bạn biết đấy, HIMARS đã có tác dụng.”

“Tôi nghĩ những gì chúng ta đang thấy là sự kết hợp giữa một bên là sự xuống tinh thần đến mức tồi tệ của người Nga và ý chí mạnh mẽ của người Ukraine.”

Cựu Tổng thống Ba Lan từ 1995 đến 2005, Alexander Kwasniewski, nhận định rằng cuộc chiến của Nga chống Ukraine có thể còn kéo dài. Một mặt, Putin không muốn thua trong cuộc chiến nên sẽ tiếp tục gây hấn với những cường độ khác nhau.

“Mặt khác, Ukraine không thể đầu hàng vì Ukraine giờ đây đã bị thuyết phục về tính đúng đắn của mình, họ chiến đấu vì đất đai, quyền lợi của mình, vì sự an toàn của người dân. Nếu phương Tây giúp đỡ và đã cam kết làm như vậy, đặc biệt là về mặt quân sự, thì họ sẽ cung cấp càng nhiều vũ khí nếu cần, và nhiều hơn thế nữa. Tính đến tất cả những điều này, điều đó có nghĩa là cuộc chiến có thể kéo dài và mệt mỏi”

Cựu Tổng Thống Ba Lan thừa nhận rằng ông khó có thể hình dung ra một bước ngoặt của cuộc chiến khi cả hai bên sẽ sẵn sàng nhượng bộ và ngồi xuống bàn đàm phán.

“Tôi không tin rằng Putin đã sẵn sàng nhượng bộ và trở lại tình trạng trước ngày 24 tháng 2 trong điều kiện Nga đã hiện diện ở phía nam, khi ông ấy mở một hành lang tới Crimea và giành quyền kiểm soát Biển Azov và Mariupol. Đồng thời, tôi không thể tưởng tượng được bất kỳ chính trị gia Ukraine nào lại bắt đầu nói về bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào cho Nga. Do đó, một giải pháp hòa bình cho vấn đề là hoàn toàn không thể rằng vào lúc này”

Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ tình trạng “xung đột bị đóng băng tại một thời điểm nhất định”

“Nếu cả hai bên, đặc biệt là người Nga, thừa nhận rằng họ đã cạn kiệt sức người và lực lượng, cần thời gian để hồi phục, thì sáng kiến đình chiến nào đó có thể xuất hiện. Trước tình hình cạn kiệt tài nguyên, lực lượng và phương tiện, cũng có thể phía Ukraine chấp nhận. Nhưng chúng tôi biết xung đột đóng băng là gì. Trong điều kiện như vậy, rất khó để phát triển hoặc có bất kỳ kế hoạch sâu rộng nào, bởi vì hôm nay xung đột đã bị đóng băng, và ngày mai nó có thể không bị đóng băng. Trong tất cả các kịch bản, kịch bản này có vẻ là khả thi nhất”, cựu tổng thống Ba Lan nhấn mạnh.

3. Đồng Chủ tịch Tiến Trình Công Nghị Đức kêu gọi 'cung cấp dịch vụ phá thai trên toàn quốc'

Một nữ giáo dân hàng đầu và là đồng chủ tịch của “Tiến Trình Công Nghị” của Đức đã yêu cầu “cung cấp dịch vụ phá thai trên toàn quốc” tại quốc gia đông dân nhất của Liên minh Âu Châu.

Trong các bình luận được xuất bản bởi tuần báo Die Zeit của Đức, Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương những người Công Giáo Đức (ZdK), 65 tuổi này đã viết rằng “cần phải bảo đảm việc cung cấp trên phạm vi toàn quốc can thiệp y tế phá thai. Đây không phải là trường hợp hiện nay vì đặc biệt là vùng nông thôn còn thiếu dịch vụ chăm sóc phụ khoa”.

Ủy ban Trung ương của những người Công Giáo Đức, cùng với Hội đồng Giám mục Đức là những thành phần chính trong “Tiến Trình Công Nghị” gây tranh cãi. Là chủ tịch của ủy ban giáo dân, Stetter-Karp cũng là đồng chủ tịch của Tiến Trình Công Nghị.

Bình luận của Stetter-Karp đã bị Alexandra Linder, chủ tịch Hiệp hội Liên bang về Sự sống ở Đức (Bundesverband Lebensrecht), chỉ trích gay gắt. Hiệp hội là đơn vị tổ chức Cuộc Tuần Hành Vì Cuộc Sống hàng năm ở Berlin.

Trong các bình luận với CNA Deutsch, Lindner cáo buộc Stetter-Karp đã ngụy biện cho “những tuyên bố sai trái của việc vận động phá thai” và kêu gọi tư vấn và hỗ trợ tốt hơn cho những người mang thai thay vì xúi giục họ phá thai.

“Các con số ở Đức không giảm chút nào, có thể dễ dàng nhận thấy tỷ lệ phá thai luôn ở mức cao. Hơn nữa, do không có báo cáo bắt buộc, một tỷ lệ lớn hơn các ca nạo phá thai không được thống kê.”

Nội các Liên bang Đức vào tháng 3 đã bãi bỏ lệnh cấm quảng cáo phá thai, một động thái được hoan nghênh bởi Liên đoàn Thanh niên Công Giáo Đức, gọi tắt là BDKJ, một tổ chức bảo trợ các hiệp hội trẻ em và thanh niên Công Giáo.

BDKJ cũng chỉ trích thực tế là không thể tiếp cận đầy đủ các thủ thuật phá thai trên khắp nước Đức. Phát ngôn nhân của hiệp hội thanh niên Công Giáo phàn nàn: “Ở một số khu vực ở Đức, người ta không còn tiếp cận được thủ thuật phá thai. “Điều này khiến phụ nữ mang thai phải chịu thêm áp lực về thời gian, gây khó khăn trong việc quyết định phá thai hay chống lại việc phá thai”.

Đức hiện cho phép phá thai trong 12 tuần đầu của thai kỳ, với tư vấn bắt buộc tại một trung tâm được nhà nước phê duyệt, cũng như việc phá thai sau 12 tuần trong một số trường hợp nhất định.

Đất nước 83 triệu dân ghi nhận khoảng 100.000 ca nạo phá thai trong năm đại dịch 2020.

Sau quyết định của chính phủ liên bang Đức vào tháng 3, hội đồng giám mục Đức đã công bố một tuyên bố bày tỏ sự chỉ trích thận trọng về kế hoạch của chính phủ nhằm dỡ bỏ lệnh cấm quảng cáo phá thai.


Source:Catholic News Agency
 
Ukraine phóng HIMARS ngay chỗ Tham mưu phó Putin vừa đứng. TT Erdogan làm bẽ mặt Putin tại Tehran
VietCatholic Media
16:37 20/07/2022


1. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ làm bẽ mặt Putin

Một đoạn video quay cảnh Vladimir Putin chờ đợi để gặp tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdoğan, đã thu hút được sự chú ý trên mạng ngày hôm nay. Video cho thấy Tổng thống Nga đang lo lắng đứng trong một căn phòng với vẻ “mệt mỏi”.

Joyce Karam, phóng viên cấp cao của National News, châm biếm: “50 giây mà Erdogan khiến Putin phải chờ đợi, nhìn bối rối trước ống kính máy quay nói lên rất nhiều điều đã thay đổi sau Ukraine”.

Chuyến thăm Iran hôm thứ Ba là chuyến đi đầu tiên của nhà lãnh đạo Điện Cẩm Linh bên ngoài Liên Xô cũ kể từ khi Mạc Tư Khoa xâm lược Ukraine. Trong chuyến thăm Tehran, ông Putin cũng có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ cuộc xâm lược với một nhà lãnh đạo NATO, Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, để thảo luận về một thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở Hắc Hải của Ukraine cũng như hòa bình ở Syria.

Người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Nga Olga Skabeyeva, là người ủng hộ hết mình cho Vladimir Putin cảnh báo những người nào cố ý làm nhục nước Nga sẽ phải trả một giá đắt. Không rõ là cô ta có ý muốn đề cập đến Ông Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Olga Skabeyeva là một người rất hiếu chiến. Hôm 15 tháng 7, cô ta gợi ý rằng Ba Lan đang cung cấp cho Ukraine các khí tài chiến tranh và nếu người Nga không tấn công Warsaw ngay bây giờ thì sẽ là quá muộn.

2. Phó Tham mưu trưởng của Putin suýt tử trận. Pháo binh Ukraine bắn đúng vào chỗ ông ta vừa đứng không lâu

Trong bản báo cáo chiều thứ Tư 20 tháng 7, Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Ukraine đã tỏ ra tiếc nuối vì đã trễ một bước trong cuộc tấn công nhằm giết chết Sergey Kirienko, Phó Tham mưu trưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sergey Kirienko đã suýt bị giết chết trong cuộc pháo kích sau khi lực lượng vũ trang Ukraine nã đạn vào thành phố Nova Kakhovka ở miền nam Kherson hôm thứ Hai sau khi có các tin tình báo cho thấy Kirienko đang có mặt ở đó.

Kirienko, một quan chức hàng đầu của Nga và là cánh tay phải của Putin, được cho là đã ở vùng Kherson bị chiếm đóng ngay trước đó, khi quân đội Ukraine nã pháo vào một nhà máy thủy điện trong thành phố.

Các phương tiện truyền thông Nga cũng khẳng định các báo cáo của phía Ukraine. Trích dẫn các nguồn tin ở vùng Kherson, nhà báo Nga Semyon Pegov đã viết trên kênh Telegram của mình rằng Kirienko đã đến thăm nhà máy thủy điện Kakhovskaya, và sau đó gặp gỡ các quan chức địa phương của Nga.

Theo nhà báo, khi cuộc họp kết thúc và các quan chức bắt đầu rời đi, các lực lượng vũ trang của Ukraine đã tấn công nhà máy thủy điện.

Pegov viết: “Những người tham gia các cuộc họp đã ẩn náu trong tầng hầm. Không ai trong số những người tham gia các sự kiện bị thương.”

Nhà báo này nói thêm: “Phó Tham mưu trưởng Sergei Kirienko của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã suýt bị cuốn vào các cuộc pháo kích sau khi các lực lượng vũ trang của Ukraine nã pháo vào thành phố Nova Kakhovka hôm thứ Hai.”

Cơ quan truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti đưa ra thông tin trái với Pegov, nói rằng Kirienko đã rời khỏi nhà máy thủy điện Kakhovskaya ngay trước khi xảy ra vụ tấn công.

Trích dẫn một nguồn tin trong số những người đi cùng Kirienko, RIA Novosti nói rằng cơ sở đã bị tấn công sau khi anh ta đi khỏi. Nguồn tin trong phái đoàm nói với RIA Novosti rằng:

“Chúng tôi an toàn, mọi thứ đều ổn. Hỏa tiễn đã bắn trúng vị trí nơi những chiếc xe của phái đoàn của chúng tôi vừa đậu. Hai người của bảo vệ nhà máy thủy điện bị thiệt mạng”.

Người đứng đầu chính quyền thành phố, Vladimir Leontiev, cho biết mức độ thiệt hại của nhà máy thủy điện vẫn chưa rõ ràng, hãng tin Internet URA đưa tin.

RIA Novosti trích dẫn một nguồn tin nói rằng một đường ống dẫn khí đốt đã bị hư hỏng ở khu vực lân cận của nhà máy thủy điện, nhưng nguồn điện đó đã không bị ngắt sau cuộc đình công.

RIA Novosti đưa tin quân đội Ukraine đã pháo kích vào Novaya Kakhovka hai lần vào tuần trước và các quan chức Nga cho biết cuộc tấn công đầu tiên được thực hiện bằng Hệ thống Hỏa tiễn Pháo binh Cơ động Cao M142 do Mỹ cung cấp - được gọi là HIMARS.

Sergey Kirienko được tường trình là đã về thẳng Mạc Tư Khoa cho chắc ăn, bỏ ngang các kế hoạch thăm viếng theo dự trù.

Natalia Humeniuk, người đứng đầu Trung tâm Báo chí Điều phối Thống nhất của Lực lượng An ninh và Quốc phòng miền Nam Ukraine, nói với hãng thông tấn Ukraine Ukrinform hôm thứ Hai rằng Ukraine gần đây đã phá hủy hai kho đạn quân sự của Nga ở Kherson, trong đó có một kho ở Nova Kakhovka.

Humeniuk nói rằng những cuộc không kích này dẫn đến việc “quân Nga” thiếu đạn dược để tấn công các vị trí của Ukraine, đồng thời nói thêm rằng họ đã thấy “kết quả rất tốt”. Những cuộc tấn công như vậy “không chỉ làm gián đoạn chuỗi hậu cần của khu vực mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của quân xâm lược.”

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để đưa ra bình luận.

3. Ukraine bắn tiếng sẽ tấn công hạm đội Hắc Hải của Nga

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội nước này đang thảo luận về việc sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công hạm đội Hắc Hải của Nga trong bối cảnh cuộc chiến tiếp tục kéo dài.

Volodymyr Havrylov nói với The Times rằng việc tấn công hạm đội có thể giúp Ukraine lấy lại Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014.

Tờ báo Anh dẫn lời ông Havrylov cho biết: “Nga sẽ phải rời Crimea nếu họ muốn tồn tại như một quốc gia”.

“Chúng tôi có mối đe dọa thường trực từ hạm đội Hắc Hải của Nga. Với những công nghệ và khả năng mới mà chúng tôi nhận được, chúng tôi phải giải quyết mối đe dọa này. Chúng tôi sẵn sàng tấn công họ trên toàn Hắc Hải nếu chúng tôi có khả năng đó.”

Vũ khí do Mỹ cung cấp được tường trình đã giúp Ukraine đẩy lùi quân đội Nga trong những ngày gần đây. Tuần trước, Ukraine cho biết họ đã phá hủy hai kho đạn của Nga ở thành phố Nova Kakhovka, miền Nam nước này bằng cách sử dụng các phương tiện phóng nhiều hỏa tiễn HIMARS do Mỹ sản xuất. Một báo cáo được tờ The Moscow Times công bố hôm thứ Hai cho biết, Nga đang phải vật lộn để bảo vệ các xe tăng của mình trước vũ khí được Mỹ gửi đến Ukraine.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một cuộc họp ngắn tại Ngũ Giác Đài vào tuần trước rằng vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine đang có “tác động đáng kể đến những gì đang diễn ra, trên tiền tuyến”.

Hắc Hải tiếp giáp với biên giới của Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Georgia và Rumani. Bán đảo Crimea nằm trong Hắc Hải.

Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, đã tweet vào tháng 5 rằng Mỹ “đang chuẩn bị một kế hoạch tiêu diệt Hạm đội Hắc Hải”.

“Công việc hiệu quả của người Ukraine trên các tàu chiến đã thuyết phục người Mỹ chuẩn bị kế hoạch mở chốt chặn các cảng. Việc cung cấp vũ khí chống hạm mạnh mẽ Harpoon và Hỏa tiễn tấn công hải quân với tầm bắn 250-300 km đang được thảo luận.”

Ông cho biết như trên sau khi Reuters đưa tin vào ngày 19/5 rằng Tòa Bạch Ốc đang làm việc để cung cấp cho Ukraine các hỏa tiễn chống hạm nhằm đánh bại cuộc phong tỏa hải quân của Nga.

Ông Havrylov nói với The Times rằng các quan chức Ukraine đang đàm phán để xác định xem liệu họ có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lực lượng Nga ở Crimea hay không.

Ông nói: “Không sớm thì muộn, chúng tôi sẽ có đủ nguồn lực để nhắm vào Nga ở Hắc Hải và Crimea. Crimea là lãnh thổ của Ukraine, đó là lý do tại sao bất kỳ mục tiêu nào ở đó đều hợp pháp đối với chúng tôi.”

Crimea và Hắc Hải đã là chủ đề của các cuộc thảo luận và các báo cáo giao tranh nhiều lần trong những tháng gần đây.

Nga đã xây dựng một cầu đôi được gọi là cầu Eo biển Kerch, chạy giữa lục địa Nga và Crimea. Tướng Philip Breedlove, người từng là chỉ huy đồng minh tối cao của NATO ở Âu Châu, nói với The Times trong tháng này rằng cầu Eo biển Kerch là một “mục tiêu hợp pháp”.

Tháng trước, Ukraine tuyên bố đã tái chiếm Đảo Rắn, thuộc Hắc Hải. Vào thời điểm đó, Mạc Tư Khoa cho biết họ rút lực lượng khỏi hòn đảo này như một “cử chỉ thiện chí”, nhưng Ukraine nhấn mạnh rằng họ đã đánh bại quân đội Nga.

Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: “Không thể chịu được hỏa lực của các cuộc tấn công bằng pháo, hỏa tiễn và không kích của Ukraine, quân đội Nga đã rút chạy khỏi Đảo Rắn”.

4. Tòa Bạch Ốc cho biết Nga lên kế hoạch thôn tính một phần lãnh thổ Ukraine

Thiếu tướng John Kirby, phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài, cho biết Hoa Kỳ có thông tin tình báo cho thấy Nga có kế hoạch sáp nhập thêm các phần lãnh thổ của Ukraine, lặp lại một vở kịch mà nước này đã sử dụng trong vụ sáp nhập Crimea năm 2014 để chiếm thêm lãnh thổ.

Tướng John Kirby, cũng là điều phối viên truyền thông tại Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết các bước mà Nga đang lên kế hoạch có thể bao gồm cuộc trưng cầu dân ý “giả tạo”, cài đặt các quan chức ủy quyền bất hợp pháp, thiết lập đồng rúp làm đơn vị tiền tệ chính thức và buộc công dân Ukraine phải xin nhập quốc tịch Nga.

Kirby cho biết Mỹ sẽ trừng phạt Nga vì nỗ lực sáp nhập thêm lãnh thổ Ukraine và cho biết Tòa Bạch Ốc sẽ công bố hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine vào cuối tuần này.

Ông trích dẫn thông tin tình báo Mỹ đã được giải mật và được chấp thuận cho công bố rộng rãi để đưa ra tuyên bố về kế hoạch của Nga.

Kirby nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc: “Nga đang bắt đầu tung ra một phiên bản mà các bạn có thể gọi là một sách lược thôn tính, rất giống với phiên bản mà chúng ta đã thấy vào năm 2014.”

Ông cho biết cuộc trưng cầu dân ý có thể sớm diễn ra.

Ông nói: “Điện Cẩm Linh chưa tiết lộ lịch trình cho cuộc trưng cầu dân ý, nhưng những người thân cận của Nga tại các vùng lãnh thổ này tuyên bố rằng những thứ này sẽ diễn ra vào cuối năm nay, có thể cùng với cuộc bầu cử khu vực vào tháng 9 của Nga.”

Ông cho biết các khu vực Kherson và Zaporizhzhia, cùng với các vùng Donetsk và Luhansk, là những mục tiêu có thể nằm trong kế hoạch thôn tính của Nga.

5. Sáu khẩu pháo Caesar khác do Pháp sản xuất đang trên đường đến Ukraine

Bà Catherine Colonna, Bộ trưởng về Âu Châu và Ngoại Giao Sự Vụ Pháp đã xác nhận rằng sáu khẩu pháo Caesar khác do Pháp sản xuất mà Tổng thống Emmanuel Macron hứa với Ukraine vào tháng 6 đang “trên đường” đến Kyiv.

Mười hai khẩu súng, được đánh giá cao về độ chính xác và tính cơ động, đã được chuyển giao cho Ukraine và “sáu khẩu khác đang trên đường vận chuyển”, Catherine Colonna nói với một ủy ban của Thượng viện.

“Ở cấp độ quốc gia, Pháp hoàn toàn thực thi các cam kết của mình mặc dù chúng ta không nói nhiều như những người khác về những gì chúng ta đang làm,” Colonna nói thêm. “Chúng tôi đã quyết định không thông báo tất cả đóng góp quân sự của chúng tôi.”

Cùng với đạn dược, Pháp được tường trình là đang cung cấp hỏa tiễn chống tăng Milan và Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu cho biết vào cuối tháng 6 rằng Paris sẽ gửi cho Ukraine “một số lượng đáng kể” các thiết giáp.

Được chế tạo bởi nhà sản xuất vũ khí Nexter thuộc sở hữu nhà nước của Pháp, Caesar là loại pháo 155 ly đặt trên xe tải sáu bánh, có khả năng bắn đạn pháo ở cự ly hơn 40 km.

6. Iran tán thành cuộc xâm lược Ukraine của Nga

Vladimir Putin đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh lớn đầu tiên của mình bên ngoài nước Nga kể từ khi xâm lược Ukraine với sự tán thành từ phía Iran về phản ứng của nước này với NATO, cuộc đụng độ với Thổ Nhĩ Kỳ về Syria, và những dấu hiệu tiến triển trong việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa ngũ cốc của Nga đối với Ukraine.

Tòa Bạch Ốc cho biết hội nghị thượng đỉnh Tehran được tổ chức giữa Putin, Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdoğan, cho thấy nhà lãnh đạo Nga đã trở nên cô lập như thế nào. Các phương tiện truyền thông ở Nga lại cho rằng cuộc họp cho thấy Nga vẫn được tôn trọng ở Trung Đông.

Trong một ngày ngoại giao căng thẳng liên quan đến các cuộc đàm phán song phương sau hội nghị thượng đỉnh ba bên về Syria, ông Putin ca ngợi nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán về xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine, và nói rằng đã có một số tiến bộ.

Sự can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine đã cản trở các chuyến hàng từ Ukraine, là một trong những nhà xuất khẩu lúa mì và ngũ cốc lớn nhất thế giới, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu lương thực toàn cầu.

Trong một nỗ lực để môi giới một thỏa thuận theo đó hải quân Nga sẽ dỡ bỏ việc phong tỏa các cảng như Odesa, Liên Hiệp Âu Châu đã đồng ý giải phóng các nguồn lực kinh tế thuộc sở hữu của bảy nhà cho vay hàng đầu của Nga, miễn là các nguồn lực này là cần thiết cho việc mua, nhập khẩu hoặc vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm, bao gồm lúa mì và phân bón.

Kể từ Công ước Montreux năm 1936, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, có trách nhiệm đối với giao thông hải quân vào Hắc Hải.

Cuộc gặp của Putin với Erdoğan là cuộc gặp đầu tiên của ông với một người đứng đầu chính phủ của một thành viên NATO và chuyến đi tới Tehran là chuyến đi thứ hai của ông bên ngoài nước Nga kể từ cuộc xâm lược Ukraine.

Erdoğan đã dẫn đầu các nỗ lực để môi giới một thỏa thuận theo đó ngũ cốc có thể rời cảng miễn là các tàu được kiểm tra độc lập về vũ khí. Hơn 25 triệu tấn ngũ cốc cần gấp ở Phi Châu và Trung Đông hiện đang được giữ trong các hầm chứa.

Putin đã giành được sự tán thành của nhà lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, cho cuộc xâm lược Ukraine.

Khamenei nói với Putin: “Chiến tranh là một vấn đề khắc nghiệt và khó khăn, và Iran không hài lòng chút nào khi người dân thường phải chịu đựng nó, nhưng trong trường hợp của Ukraine nếu bạn không chủ động, bên kia sẽ gây ra chiến tranh với sáng kiến của riêng mình.”

“Nếu con đường được mở ra cho Nato, họ không biết ranh giới là gì và nếu họ không bị dừng lại ở Ukraine, họ sẽ bắt đầu cuộc chiến tương tự một thời gian sau đó với cái cớ là Crimea.”

Ông cho rằng Nga và Iran cần làm việc cùng nhau để giảm dần sức mạnh của đồng USD.

Ông Putin nhắc lại nhận định của Iran rằng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc xâm lược, ông nói: “Không ai ủng hộ chiến tranh, và thiệt hại về sinh mạng của người dân thường là một thảm kịch lớn, nhưng hành vi của phương Tây khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phản ứng. Một số nước Âu Châu nói rằng 'Chúng tôi phản đối việc Ukraine trở thành thành viên của NATO, nhưng chúng tôi đã đồng ý dưới áp lực của Mỹ', điều này cho thấy người Ukraine không có độc lập.”

Nga và Iran cũng đồng ý ký một biên bản ghi nhớ dài hạn để hợp tác các hợp đồng dầu trị giá 40 tỷ USD.

Tuy nhiên, bầu không khí đồng thuận thân tình mà Nga và Iran thể hiện đã không được Erdoğan chia sẻ khi đề cập đến tham vọng can thiệp vào miền bắc Syria của ông ta.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, có khả năng khai thác những phiền nhiễu của Putin ở Ukraine, đã chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự mới vào miền bắc Syria trong nỗ lực xây dựng một vùng đệm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria 30 km về phía nam.

Ông tuyên bố vùng đệm sẽ che chắn cho Thổ Nhĩ Kỳ khỏi các cuộc tấn công của người Kurd ở Syria do lực lượng dân quân YPG do Mỹ hậu thuẫn, cũng như cung cấp không gian cho khoảng 1 triệu người tị nạn Syria từ bên trong Thổ Nhĩ Kỳ. Sự trở lại của những người tị nạn sẽ giúp Erdoğan hiện đang mất sự ủng hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội tái đắc cử vào năm tới.

Nhưng Khamenei bày tỏ sự phản đối rộng rãi của mình đối với một cuộc xâm lược mới của Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng điều này chắc chắn sẽ gây tổn hại cho Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực.

Erdoğan, phát biểu khi bắt đầu cuộc họp ba bên, dường như khẳng định quyền đơn phương tiến hành một cuộc xâm lược, nói rằng “không thể mong đợi Thổ Nhĩ Kỳ ngồi yên và xa cách với vấn đề này”. Ông tuyên bố cần có một hàng rào dài 30 km để đối phó với các điểm nóng của khủng bố ở miền bắc Syria.

Các động thái tiếp theo của Erdoğan sẽ cho thấy liệu ông có tin rằng mình đang được Iran và Mạc Tư Khoa bật đèn xanh rằng họ sẽ không can thiệp để ngăn chặn vùng đệm dự kiến của ông hay không.

Nga dường như đang làm việc với chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad để tạo ra sự hiện diện quân sự của Syria ở khu vực biên giới với sự hỗ trợ ngầm của YPG.
 
Lại thêm hai linh mục Công Giáo bị bắt cóc ở Nigeria. Trả tiền chuộc là khích lệ nạn bắt cóc các linh mục
VietCatholic Media
17:28 20/07/2022


1. Hai linh mục Công Giáo bị bắt cóc ở Nigeria

Giáo phận Kafanchan của Nigeria đã yêu cầu những lời cầu nguyện sau khi hai linh mục Công Giáo bị bắt cóc vào tối thứ Sáu.

Cha John Mark Cheitnum và Cha Denatus Cleopas bị bắt cóc vào khoảng 5:45 chiều ngày 15 tháng 7 tại nhà xứ của Nhà thờ Công Giáo Chúa Kitô Vua ở thị trấn Lere, bang Kaduna phía bắc Nigeria.

Cha Emmanuel Uchechukwu Okolo viết trong một tuyên bố chia sẻ với CNA: “Cầu mong Chúa Giêsu, bị đóng đinh trên Thập tự giá, lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi và nhanh chóng mang lại tự do vô điều kiện cho các linh mục của Ngài và tất cả những người bị bắt cóc khác”.

Cha Okolo, Chưởng Ấn của giáo phận Kafanchan, nói rằng giáo phận đang kêu gọi mọi người cầu nguyện cho việc thả các linh mục bị bắt cóc một cách nhanh chóng và an toàn.

Ngài nói: “Chúng tôi sẽ sử dụng mọi phương tiện hợp pháp để bảo đảm họ được trả tự do nhanh chóng và an toàn.

Ít nhất 7 linh mục Công Giáo đã bị bắt cóc ở Nigeria trong tháng 7, theo dữ liệu do tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, một tổ chức phi lợi nhuận của Công Giáo, tổng hợp.

Vụ bắt cóc mới nhất nâng tổng số lên tới 20 linh mục Nigeria bị bắt cóc kể từ đầu năm 2022 đến nay. Ba trong số các linh mục đã thiệt mạng.

Chuyên gia an ninh David Otto, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Phi Châu, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, nói với CNA rằng sự đồng thuận của các chuyên gia an ninh trong nhóm của ông là Giáo Hội Công Giáo đang bị tấn công vì họ đã trả tiền chuộc cao do bọn cướp yêu cầu, có thể lên tới 200.000 USD hoặc hơn. Càng trả tiền chuộc cao, càng kích thích bọn cướp.

Đức Cha Jude Arogundade của Ondo, phía tây nam Nigeria, nơi các tay súng vẫn chưa bị bắt đã giết chết ít nhất 40 người tham dự Thánh lễ Hiện xuống ở Owo, tin rằng Giáo Hội Công Giáo ở Nigeria vừa là mối đe dọa vừa là mục tiêu chiến lược cho những người chăn gia súc theo đạo Hồi cực đoan Fulani và các nhóm khủng bố Hồi giáo sử dụng bạo lực để gây bất ổn ở Nigeria.

Đặc biệt, bang Kaduna của Nigeria đã được tổ chức nhân quyền Christian Solidarity Worldwide có trụ sở tại Vương quốc Anh miêu tả là “tâm chấn của nạn bắt cóc và bạo lực bởi các tác nhân phi nhà nước” ở Nigeria. Một báo cáo năm 2022 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ trích dẫn sáu cuộc tấn công nhằm vào các nhà thờ ở Bang Kaduna vào năm 2021.

Các linh mục Công Giáo trong tổng giáo phận Kaduna đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối bạo lực chống lại các tín hữu Kitô ở Nigeria trong đám tang của một linh mục bị giết vào cuối tháng Sáu.

Hiệp hội Linh mục Công Giáo Giáo phận Nigeria đã kêu gọi các linh mục tuân thủ một tuần cầu nguyện, ăn chay, chầu Thánh Thể và đọc kinh Mân Côi để giúp các ngài bền đỗ trong thánh chức bất chấp tình hình an ninh nguy hiểm.

“ Bổn phận của chúng ta là đặt lên trước bàn thờ Thiên Chúa lòng biết ơn, sự quan tâm, lo lắng và những lời cầu xin của các tín hữu và của chúng ta. Chúng ta là những người ủng hộ cuộc sống và hòa bình,” tuyên bố của hiệp hội các linh mục cho biết.

“Chúng ta được kêu gọi và gửi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo, trả tự do cho những người bị giam cầm, giải phóng những người bị áp bức, chữa lành trái tim tan vỡ, băng bó những vết thương và những thứ tương tự. Chúng ta đã thực hiện lời kêu gọi này và chúng ta sẽ tiếp tục.”
Source:Catholic News Agency

2. Phải làm gì khi có tin tức giả mạo như tin giả về 'cái chết' của Đức Bênêđíctô XVI

Cha Juan Manuel Góngora, một linh mục người Tây Ban Nha có hơn 53.000 người theo dõi trên Twitter và gần đây đã nhận được giải thưởng HazteOír vì bảo vệ đức tin của mình trên các phương tiện truyền thông xã hội, đã giải thích với EWTN Spanish News vào ngày 12 tháng 7 về những cách nhằm phản ứng trước những tin tức giả mạo như tuyên bố gần đây cho rằng Đức Giáo Hoàng Danh dự Bênêđictô XVI đã qua đời.

Trong cuộc phỏng vấn, vị linh mục từ Almería, Tây Ban Nha, nói rằng khi tin tức giả mạo về Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 được đưa ra, “chúng tôi đã tuyên bố phủ nhận độ tin cậy của nó, đặc biệt là khi xem xét rằng tài khoản đó là giả mạo và đang lan truyền một lời nói dối.”

Tài khoản Twitter giả mạo @BischofBatzing đã sử dụng tên của chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Giám mục Georg Bätzing. Sau trò lừa bịp, khi một số phương tiện truyền thông đã cắn câu, chính người tung tin giả đã viết: “Tài khoản này là giả mạo được tạo bởi nhà báo người Ý Tommaso De Benedetti.”

Vị linh mục người Tây Ban Nha đã chỉ ra rằng “trong thế giới truyền thông xã hội, điều thường xảy ra là các phương tiện truyền thông cố gắng thu hút người xem, bằng những tin tức thật nhanh, bất kể nó đúng hay sai, để nhận được nhiều lượt truy cập vào trang web.”

De Benedetti nói với tờ The Guardian vào năm 2012 rằng “Twitter hoạt động hiệu quả đối với những trường hợp tử vong.”

Trò chơi khăm này đã khiến một số cơ quan Công Giáo bị lừa vì quá nhanh nhẩu, và là một minh chứng hùng hồn cho luận điểm của De Benedetti.

Trước tình hình này, ngài cảnh báo, “chúng ta phải hết sức thận trọng và trên hết, phải rõ ràng về tiêu chí độ tin cậy của nguồn tin và tìm đến các nguồn chính thức để kiểm chứng loại tin tức này”.

Đây là “một bằng chứng nữa về sự cần thiết ngày nay, khi lượng thông tin khổng lồ di chuyển nhanh trên lục địa thứ sáu này là Internet, cần phải cảnh giác và quan tâm nhiều hơn đến độ tin cậy và các tiêu chí xác minh.”

Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta cảm thấy mệt mỏi khi nghe những người tự xưng là những người xác minh thực tế làm việc để kiểm tra độ chính xác của tin tức.”

Ngài kết luận, “một tiêu chí thực tế, và phù hợp hơn cần phải được thiết lập để bảo đảm thông tin trung thực, đặc biệt là không vô tình khuyến khích những báo cáo thông tin sai lệch trong nỗ lực thao túng.” Ngài cũng cảnh giác rằng “ngày này người ta có xu hướng coi Giáo Hội Công Giáo là một trong những nạn nhân yêu thích của họ.”
Source:Catholic News Agency

3. Đức Tổng Giám Mục nêu bật tình cảnh những trẻ vị thành niên bị bắt cóc và lạm dụng ở Pakistan

Đức Tổng Giám Mục Sebastian Shaw của Lahore ở Pakistan đang kêu gọi cộng đồng quốc tế làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề bắt cóc, cưỡng bức cải đạo và trở thành nạn nhân tình dục của các thanh thiếu niên Kitô Giáo và các tôn giáo thiểu số khác ở Pakistan.

Theo Phong trào Đoàn kết và Hòa bình có trụ sở tại Pakistan, hàng năm, 1.000 phụ nữ và trẻ em gái Kitô Giáo và Ấn Giáo từ 12 đến 25 tuổi bị bắt cóc ở Pakistan.

Những con số rõ ràng này đã khiến Đức Tổng Giám Mục Sebastian Shaw của Lahore kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhiều hơn nữa để giải quyết nạn bắt cóc, tấn công tình dục và cưỡng bức cải đạo những người trẻ theo Kitô Giáo và các tôn giáo thiểu số khác trong nước.

Phát biểu trong một sự kiện ở Bồ Đào Nha tại đền thờ Chúa Kitô Vua ở Giáo phận Setúbal, Đức Tổng Giám Mục đã mô tả những nguy hiểm mà những người trẻ phải đối mặt.

“Những người trẻ này thậm chí không được tự do chơi trong vườn. Chúng tôi có nhiệm vụ lên tiếng về những gì đang xảy ra, để ngăn chặn những trường hợp này”.

Ngài cũng nêu bật những nỗi đau khổ của các bậc cha mẹ khi con họ bị bắt cóc.

“Hãy tưởng tượng hoàn cảnh của những bậc cha mẹ này, những người chuẩn bị cặp sách cho con mình, đưa chúng đến lớp, và sau đó không bao giờ gặp lại chúng vì chúng đã bị bắt cóc.”

“Đôi khi xác của họ được tìm thấy, và họ chỉ còn biết tổ chức tang lễ, và than khóc”.

“Nhưng trong những trường hợp khác, tất cả những gì các bậc cha mẹ có thể làm là khóc trước sự biến mất của con mình”.

Trong sự kiện do văn phòng Bồ Đào Nha của tổ chức bác ái Công Giáo Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ tổ chức, Đức Tổng Giám Mục Shaw lưu ý rằng vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến các bé gái. Ông nói: “Đôi khi các bé trai cũng bị bắt cóc, lạm dụng tình dục và thường xuyên bị giết sau đó”.

Đức Tổng Giám Mục Shaw nhấn mạnh rằng chính phủ Pakistan đang cố gắng giải quyết tình trạng bắt cóc, hãm hiếp, cưỡng ép kết hôn và cưỡng bức cải đạo những người thuộc các nhóm tín ngưỡng thiểu số - nhưng nói thêm rằng sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế là cần thiết để giúp giải quyết vấn đề này.

Ngài cũng cho biết Tổng giáo phận Lahore đang làm việc về những vấn đề này thông qua một nhóm liên tôn.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về những trường hợp này, Đức Tổng Giám Mục nói rằng những sự kiện công cộng như thế này, do tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ tổ chức, “là một phần quan trọng trong nỗ lực giảm thiểu số trường hợp.”

Vào năm 2021, văn phòng Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ của Vương quốc Anh đã đưa ra báo cáo Hear Her Cries – Nghe Tiếng Khóc của cô ấy đề cập đến các vụ bắt cóc, cưỡng bức cải đạo và trở thành nạn nhân tình dục của các phụ nữ và trẻ em gái Kitô giáo.

Báo cáo đã xem xét các vấn đề mà các cộng đồng Kitô phải đối mặt ở Ai Cập, Iraq, Mozambique, Nigeria và Syria, cũng như Pakistan.
Source:Vatican News