Ngày 07-12-2023
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02:38 07/12/2023

10. Phục tùng cách hoàn mỹ là đức khiêm tốn tạo thành các nhân đức, cũng là kết quả việc kính sợ Thiên Chúa.

(Thánh Benedictus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02:41 07/12/2023
21. MỘT ĐOÀN “KHÁCH TIÊN”

Chúc Chi Sơn, Đường Bá Hổ và Trương Mộng Tấn ở tại Tô Châu đều là những người có hành vi thái độ giống như người khùng.

Một lần nọ, họ đi xuống Vân Thiên giả làm người ăn xin, tay gõ bản tre, hát bài “hoa sen rụng” đi ăn xin, sau đó dùng tiền xin được mua rượu đi vào trong một cái miếu nơi hoang dã và uống quên trời quên đất.

Lại một lần khác, họ lại xé rách quần áo, tay cầm gậy trúc xanh, chen vào vùng Hổ San, hát lên một bài đạo tình hoá duyên của đạo sĩ.

Có một du khách làm thơ rất chậm, Chúc Chi Sơn bèn tiến lên phía trước viết nhanh một bài thơ, nét chữ thanh thoát như mây khói, sau đó đột nhiên bỏ đi, du khách tìm tung tích ông ta nhưng tìm không ra, thế là truyền miệng nói đó là “khách tiên”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 21:

Vì bất mãn cuộc sống mà có người giả điên giả khùng để trêu đời, vì hận đời có quá nhiều bất công nên có những người chữ nghĩa mưu lược đầy mình giả điếc giả câm...

Có người giả điên, có người giả câm giả điếc, lại có người giả “khùng khùng mát mát” nhưng tâm trí thì minh mẫn hiểu rõ nhân tình thế thái hơn những người khác.

Người Ki-tô hữu khác với những người khác ở chỗ họ hiểu được chuyện nhân tình thế thái, họ hiểu được trần gian là bể khổ, là có nhiều bất công và áp bức nhưng họ không giả câm giả điếc, họ không giả khùng giả điên, trái lại họ càng sống cho ra sống để làm chứng cho Phúc Âm của Chúa, là dùng cuộc sống công bằng bác ái và yêu thương của mình để xây dựng một xã hội trần thế tốt đẹp như ý Thiên Chúa muốn.

Người không có đức tin thì thích giả khùng giả điếc để hưởng thụ một mình trong sự giả điên giả khùng của mình.

Người có đức tin thì không thích hưởng thụ một mình, nhưng biết đem cái mình biết mình hiểu ra giúp người, như vậy họ là những sứ giả tình yêu của Thiên Chúa, chứ không phải là “khách tiên” như người ta tưởng...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Ngày 08/12: Vô Nhiễm Nguyên Tội nhờ Xin Vâng – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lm. Giuse Đỗ Tuấn Anh, CSsR
Giáo Hội Năm Châu
02:52 07/12/2023

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca,

Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Đó là lời Chúa
 
Chọn Lựa Khác Thường
Lm Vũđình Tường
03:55 07/12/2023
Phúc Âm Thánh Marcô khởi đầu bằng câu giới thiệu, ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, thông báo

'Tin Mừng Đức Jêsu Kitô, Con Thiên Chúa' Mk 1,1.

Kết thúc Phúc Âm, thánh Marcô loan báo

'Chúa Giêsu được đưa lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa' Mk 15,19.

Câu đầu tiên khởi đầu Phúc Âm, thánh Marcô thông báo sứ vụ cứu chuộc của Đức Kitô nơi trần gian. Kết thúc Phúc Âm, thánh Marcô mặc khải Đức Kitô trở về nguyên thuỷ nơi Ngài ra đi; đó là ngự Bên Hữu Chúa Cha. Hai câu này tóm gọn niềm tin của Kitô hữu. Đức Kitô là Con Thiên Chúa xuống trần gian ban ơn cứu độ cho muôn dân. Sau khi hoàn thành tốt đẹp sứ mạng cứu chuộc, Đức Kitô trở về ngự bên hữu Thiên Chúa.

Tin vào Đức Kitô là vào Tin Mừng Đức kitô mang đến cho nhân loại, bởi Ngài xuống trần gian, không phải để phán xét, kết án, luận tội, nhưng để ban ơn giao hoà, thứ tha, cứu độ. Đây là Tin Mừng vĩ đại, bởi con người không thể tự cứu mình mà cần đến Thiên Chúa. Thiên Chúa mở rộng vòng tay ban lượng hải hà, cứu độ muôn dân. Thứ hai, đây là Tin Mừng có một không hai trong lịch sử nhân loại, bởi ngoài Thiên Chúa ra, không thế lực nào có thể giải thoát con người khỏi án phạt đời đời; của tội bất tuân con người đã phạm. Thứ ba, đây là Tin Mừng được các tiên tri loan báo nhiều ngàn năm trước.Muôn dân mong đợi, mãi cho đến thời điểm này Thiên Chúa mới thực hiện nơi Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Thiên Chúa sai sứ giả của Ngài là thánh Gioan Tiền Hô đi trước loan báo tin vui cho toàn dân. Ông kêu gọi toàn dân thống hối, trở về con đường công chính. Dấu hiệu tỏ tường thống hối chính là chịu phép rửa do ông trao ban. Phép rửa này không mang ơn tha tội, nhưng là dấu chỉ của thống hối trong tâm hồn. Trong quá khứ, hối nhân thường ngồi trên tro tàn, mặc áo nhặm diễn tả tâm hồn thống hối. Dấu chỉ mới Gioan đưa ra là rửa trong nước. Gioan nói rõ, Đấng đến sau ông tha tội bằng Thánh Thần. Bằng cách này Gioan nói đến sứ mạng của Ngôi Ba Thiên Chúa, đó là Thánh Thần.

Người ta túa đến gặp Gioan từ Giêrusalem và các vùng lân cận. Điều này cho thấy Gioan rao giảng cho toàn dân, bất cứ nơi đâu, xa gần, bất cứ ai cũng có thể đến xin nhận phép rửa của Gioan. Như thế Tin Mừng Gioan loan báo không có ranh giới.

Chính Gioan chọn lối sống đơn giản; khác thường về cách ăn mặc. Lối sống và lời ông rao giảng có một điểm chung: đó là sống đơn sơ, khiêm nhường. Ông chọn sống bên lề xã hội, nơi hoang địa, từ bỏ mọi thú vui trần thế giả tạo, và lời hứa trống rỗng, mà xã hội cổ võ, khuyến khích, kêu gọi, dụ dỗ kẻ quyền thế, giầu có, tham gia. Đây là dấu chỉ rõ ràng một tâm linh trống rỗng. Nó làm giảm danh giá con người chọn sống bê tha đồng thời biến người phục vụ họ thành nô lệ. Túng thiếu khiến họ âm thầm trong nước mắt, cắn răng chịu đựng, nhịn nhục phục vụ mong có được miếng cơm, manh áo, mái nhà trú nắng, che mưa, cho gia đình. Gioan kêu gọi mọi người từ bỏ lối sống bất chính, chạy theo dục vọng để trở về con đường công chính. Con đường ông kêu gọi thống hối là sống khiêm nhường và đơn sơ. Lối sống của ông cho biết nhu cầu sống rất đơn giản. Bởi đơn giản trong lối sống nên con người có bình an thật, tự do thật và tinh thần thoải mái. Ao ước, mong mỏi thì vô tận. Chính những ước ao này trói buộc con người, làm khổ con người. Chúng là nguyên nhân gây nên bất công, tham lam, làm con người sống trong tự do giả tạo, hạnh phúc nhất thời.

Gioan chọn samạc làm nơi khởi đầu cho công cuộc rao giảng. Sa mạc, nơi khô cằn, nơi thú dữ rình rập cấu xé nhau. Đây chính là hình ảnh một xã hội thiếu công bằng, bất công; kẻ mạnh cấu xé kẻ thế cô. người giầu nặng lời, ức hiếp, dằn vặt kẻ phục vụ mình. Thay đổi lối sống để biến con tim samạc khô cằn thành con tim yêu mến, từ bỏ lối sống cắn xé nhau, thay vào đó là lối sống thân thiện, bác ái, yêu thương.
Gioan không mặc gấm vóc, lụa là, sang trọng; ông từ chối tiệc tùng, dư cuả ăn, thừa của uống. Ông tự nguyện chọn mặc áo nhặm, da thú lạc đà, ăn châu chấu và mật ong. Những ai từ chối cuộc sống đơn sơ, khiêm nhường chính là từ chối lời ông kêu gọi. Những ai thành tâm đón nhận lời ông, chấp nhận thay đổi lối sống mới, họ tìm được bình an thật trong tâm hồn. Lối sống mới đòi phải cố gắng, hy sinh, chấp nhận khó khăn, phấn đấu thay đổi để có được bình an thật, hạnh phúc thật.

Chúng ta xin ơn khôn ngoan, sức mạnh, chấp nhận thay đổi, trở về con đường công chính, sống đơn sơ, khiêm nhường. Lối sống mới giảm gánh nặng cuộc đời.

TiengChuong.org


Unusual Choice

The Gospel of Mark begins with a short, precise, and bold statement announcing

'the Good News of Jesus Christ, the Son of God' Mk 1,1.

At the end of his Gospel, Mark proclaims

'The Lord Jesus was taken up into heaven and took his place at the right hand of God' Mk16,19.

Jesus' disciples preached this Good News message for the whole world. The beginning of St. Mark's Gospel, announces Jesus' earthly saving mission; at the end of his Gospel, Mark concludes Jesus' saving mission on earth. The phrase ' he was taken up into heaven' reveals where Jesus originated from- God's right hand. This very first verse reveals the foundation of our faith in Jesus. Having faith in Jesus is the Good News because God comes to the world not to condemn, but to save mankind from the power of darkness. It is the Good News because we can't save ourselves. God doesn't abandon us; but comes to save us. Second, the Good News is only found in Jesus, the Son of God. Third, the Good News had been prophesised long ago and now is being fulfilled in Jesus. The fulfilment of the prophecy began with John the Baptist, who announced the coming of the Good News. John called people to change their minds and hearts to welcome The Good News. Those who do not, fail to see the Good News. The change would appear in a concrete, visible form and that was to receive John's baptism. John made clear that the water of his baptism revealed the invisible internal change. John said to the people,

'I have baptised you with water, but he will baptise you in the Holy Spirit' v.8.

This reveals that John knew very well his role and his power. His role was calling people to prepare the way for the Lord; his power was to baptise them with water as the sign of their repentance. The real power lay from the One Who came after him. Repentance in the past was pointing outwards, through sitting on ashes; and wearing rough garments. The new repentance John proposed was pointing inwards, the inner change, the change of mind, and heart. John also reveals the new baptism Jesus gave, which is the work of the Third Person of God, The Holy Spirit.

People who came to John from Jerusalem and surrounding areas implies the Good News is for everyone who truly desired to have it. The Good News had no universal boundary because it was available for everyone, anywhere and at anytime. John the Baptist lived a life of penance by means of his lifestyle, food, and clothing. His life and his message had the same focus, and that was a simple and humble way of life. Choosing to live from the outskirts, John denied any form of pleasure, false happiness, and empty promises of his society, which deceived the rich and the powerful. This emptiness was a clear sign of spiritual poor. It dehumanizes the one who receives it; and makes the poor and voiceless to slave to empty promises. John called people to turn away from what was harmful and return to God through repentance.

Simplicity was the way of life. It certainly was not comfortable for our physical body but brought peace and tranquillity to our minds and hearts, and that is true happiness. A simple life requires little, but it is rich in freedom and joy. John showed that the human body truly had a few needs, but plenty of wants. The former is necessary, and the latter is extravagance.

He chose the desert to start his mission. This symbolic, dried wilderness would become a rich and fertile place, for the peaceful hearts of those who listened to his voice, and made changes accordingly.

John didn't choose to wear an expensive royal garment, but rather a hairy garment made from a camel's skin. He didn't have magnificent banquets but enjoyed wild honey and grasshoppers. Those who refuse to discard silky clothing and rich party food would not walk on the path John called them to do. John called the people to accept life's challenges; and discipline themselves to improve their quality of life.
We pray to listen to John and learn to simplify our lives to lighten the burden of life.
 
Con đường đón nhận Tình yêu
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
05:29 07/12/2023

CON ĐƯỜNG ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU
(Chúa Nhật II Mùa Vọng B)

“Có tiếng hô trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa…”(Is 40,3). Lời của ngôn sứ Isaia được thánh sử Maccô lấy lại để mở đầu cho sách Tin mừng của Ngài: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1,3). Đấng mà chỉ bằng một lời đã dựng nên trời đất muôn vật, Đấng mà không có sự gì là không thể, lại có vẻ như gặp phải khó khăn khi muốn đi vào lòng con người đến nỗi cần phải có một con đường được chuẩn bị. Một hệ luỵ tất yếu vì Người đã dựng nên con người và đã ban cho nó có ý chí tự do. “Thiên Chúa có thể dựng nên tôi không cần có tôi, nhưng Người không thể cứu tôi mà không cần có tôi” (Thánh Âugustinô). Tình yêu giả thiết có sự tự do đáp trả. “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20).

Để cho tình yêu đơm hoa, kết trái, Thiên Chúa chờ đợi sự đáp trả của loài người chúng ta. Và một trong những cách thế đáp trả tình yêu của Thiên Chúa mà Lời Chúa trong Chúa Nhật II Mùa Vọng B mời gọi chúng ta, đó là hãy mở cho Người một con đường. Nói đến con đường là nói đến lối đi, cách bước, đúng hơn là nói đến đường đời của chúng ta, cách sống của chúng ta.

“Đồi cao hãy san cho bằng; hố sâu hãy lấp cho đầy…” Những cách diễn tả trên chỉ muốn nhắm mục đích là sửa đường cho ngay và bằng phẳng. Rất có thể có nhiều cách diễn giải mang chiều kích luân lý như là dẹp bỏ sự kiêu căng, cao ngạo, loại trừ những hố sâu ích kỷ, tham lam hay chia rẽ… Dĩ nhiên cần phải có những sửa đổi trong cách sống của con người, tuy nhiên điều quan trọng và cốt yếu đó là tấm lòng của chúng ta. Đó phải là một tấm lòng khiêm hạ chân thành. Một tấm lòng chân thành trong khiêm hạ là một tấm lòng trung thực, ngay thẳng. Tình yêu đòi hỏi trước tiên sự ngay thẳng và trung thực. Sẽ chẳng còn là tình yêu khi có yếu tố gian dối xen vào. Chính vì thế để mở cho Chúa một con đường, chúng ta cần phải:

Trung thực với chính mình: Mình có sao, mình ra sao thì nhìn nhận vậy. Con người chúng ta vốn thích kẻ khác có cái nhìn tốt đẹp về mình, muốn kẻ khác luợng giá cao về mình. Vì thế chúng ta rất dễ bị cám dỗ thoa son, tô phấn cho bản thân. Và dần dà người ta đâm ra ảo tưởng về chính mình hoặc có cái nhìn không thật, không đúng về bản thân. Cái cám dỗ này này càng mạnh lên mỗi khi chúng ta đã có thêm chút tiền, chút quyền hay chút địa vị.

Rất nhiều lần xét mình, chúng ta thoáng nhận ra con người thật của mình với bao là tham sân si. Ta sám hối ăn năn, ta quyết tâm sửa mình, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Bệnh thì dễ chữa, nhưng tật thì khó chừa. Sự tái phạm lỗi lầm nhiều lần cũng làm chúng ta dễ có cái nhìn lệch lạc về bản thân. Để có được cái nhìn trung thực về mình thiết tưởng cần đào tạo lương tâm liên lĩ. Các nhà luân lý chỉ cho ta những cách thế để đào tạo lương tâm như là tích cực học hỏi; kiên quyết chừa tội và từ bỏ nết xấu; xa lánh các môi trường xấu, những lý thuyết lầm lạc; siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích nhất là bí tích Thánh Thể và bí tích giao hoà…

Trung thực với tha nhân: Dù biết rằng ta có thể dối lừa một người nhiều lần, có thể dối lừa nhiều người một đôi lần, nhưng ta không thể lừa dối nhiều người nhiều lần. Thế nhưng để can đảm sống thật như chính mình trước mặt tha nhân thì quả là không mấy dễ. Cái nhìn của tha nhân, cái quan niệm của xã hội bên cạnh mặt tích cực vẫn có mặt tiêu cực, và chúng có thể khiến ta sống giả hình.

Đã là người hẳn ta thật khó mà cởi mở tấm lòng với tha nhân cách sạch sành sanh, nhưng ít ra là không bao giờ chủ ý sống giả hình, sống hai mặt vì chút lợi lộc hay chút hư danh nào đó. Đặc biệt cần phải loại trừ những mưu mô xảo quyệt gây hại cho tha nhân và xã hội. Chúa Kitô đã từng cảnh báo: “Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết”(Lc 12,1-2).

Trung thực với Thiên Chúa: Chắc hẳn Ađam biết rõ Thiên Chúa nhìn thấy mọi sự, thế mà sau khi phạm tội, ông vẫn tìm cách lánh mặt Thiên Chúa. Khi Chúa hỏi tội thì Adam đã đổ lỗi cho bà Evà, rồi Evà lại đổ tội cho con rắn (x.St 3,8-13). Khi đã trót phạm tội, chúng ta thường bị cám dỗ ẩn mình hoặc tìm cách bào chữa. “Các ngươi vốn mù mà tự cho mình sáng nên tội các ngươi vẫn còn” (x.Ga 9,41). Đọc Tin Mừng chúng ta nhận ra sự thật này: con đường đã mở ra để cho Chúa Giêsu đến yêu thương, tha thứ, thi ân cho những người biết khiêm nhu nhìn nhận con người thật của mình, dù họ là người tội lỗi hay là người ngoại bang, là người thu thuế hay là kẻ bán thân nuôi miệng. Chính Chúa Giêsu đã từng kể câu chuyện người thu thuế vào Đền thờ không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết cúi đầu đấm ngực nói: Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Và Người đã kết luận rằng người thu thuế này ra về và được nên công chính (x.Lc 18,9-14).

Chúa đến thế gian là để yêu thương con người. Và con đường Chúa đi là con đường của sự thật. Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ thần dữ, khỏi ách nô lệ tội lỗi và giúp chúng ta có khả năng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.

Mọi đường lối Chúa đều là từ bi và ngay chính. “Lạy Chúa, Chúa ở gần bên con, mệnh lệnh Chúa đều là chân lý” (Tv 119,151). “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37). Cùng với tác giả Thánh Vịnh, ước gì chúng ta chân thành thân thưa: “Đường chân lý, này con đã chọn, quyết định của Ngài con khao khát đợi trông” (Tv 119,30). Sự thật là nền tảng cho tình yêu nẩy mầm. Sự thật cũng là con đường để tình yêu đi vào, ở lại và đơm bông kết trái. Trung thực với chính mình, trung thực với tha nhân và trung thực với Đấng Tạo Thành là một cách thế tuyệt vời dọn đường cho Chúa đến yêu thương chúng ta.

Một trong những cách thế để giúp sống trung thực với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa, sống trong sự khiêm hạ, đó là hãy tích cực tập thói quen tốt của cha ông ta xưa là dọn mình chết lành mỗi tối trước khi đi ngủ. “Con chim sắp chết hót tiếng bi ai, người ta sắp chết nói lời lẽ phải”. Đúng hơn khi đối diện với “giờ Chúa đến” chắc chắn chúng ta không chỉ nói lời lẽ phải mà còn nói lời rất trung thực.

(Ban Mê Thuột)
 
Dọn Đường
Lm. Thái Nguyên
05:36 07/12/2023DỌN ĐƯỜNG
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B : Mc 1, 1-8

Suy niệm

Bước vào Mùa Vọng, chúng ta gặp lại Gioan Tiền Hô, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Ông được cưu mang và sinh ra cách lạ lùng, rõ ràng là một biến cố hoàn toàn do ân sủng của Thiên Chúa. Sau 5 thế kỷ vắng bóng ngôn sứ, nay ông xuất hiện với sứ mạng Tiền Hô, để dọng đường cho Đấng cứu tinh nhân loại. Đúng như lời Thiên Chúa đã nói qua ngôn sứ Isaia:“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”. Để thực hiện sứ mạng này, Gioan chọn con đường khổ chế: ẩn tu trong sa mạc, ăn châu chấu và mật ong rừng, uống nước lã và mặc áo da thú. Chính trong hoang địa mà ông đã lớn lên và trưởng thành trong sự gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa. Nhờ sự đào luyện bản thân cách nghiêm túc, nhiệm nhặt, mà Gioan đã trở thành người mở đường hữu hiệu cho Đấng Cứu Thế.

Khi ra rao giảng, việc quan trọng đầu tiên là Gioan “kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”. Cụm từ Hy Lạp baptisma metanoias (thanh tẩy sám hối: Lc 3,3; Cv 13,24; 19,4): xác định đặc tính của phép rửa Gioan là “phép rửa tượng trưng hoặc diễn tả lòng sám hối”. Lòng sám hối đích thực không hệ tại nơi những tình cảm chóng qua, hay những nghi thức bên ngoài, nhưng phát xuất từ chính tâm tình bên trong, là sự mong đợi Đấng Mêsia ngự đến.

Việc sám hối bao gồm sự hoán cải. Vì “Sám” là ăn năn lỗi trước, và “Hối” là chừa bỏ lỗi sau. Chỉ có “sám” mà không có “hối” thì tội vẫn còn nguyên. Sám hối và hoán cải cũng không chỉ là sửa chữa những lầm lỗi hay thiếu sót, mà cơ bản là trở về với Thiên Chúa, Đấng là Chân, Thiện, Mỹ, mà từ trong sâu thẳm, con người hằng thao thức và khát mong tìm về. Chỉ dừng lại ở việc hoán cải trí tuệ và luân lý thôi thì đời sống Kitô hữu vẫn còn đang dang dở, chưa dấn thân trọn vẹn con người mình cho Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cứu độ ta chứ không phải sự hiểu biết về chân lý hay những việc thiện mà ta làm.

Cụ thể của việc sám hối và hoán cải nơi sứ điệp của Gioan là kêu gọi mọi người “Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Trên phương diện xã hội, nếu không có đường thì giao thông vận chuyển và mọi phát triển đều bế tắc. Nhưng có đường mà đất bùn lầy, đá lởm chởm, nhiều lồi lõm, lối quanh co… sẽ gây trắc trở và nhiều nguy hại. Con đường mà Gioan nói tới là đường vào cõi lòng ta, nhiều khi cũng đã sình lầy và bít bùng hoặc hư hỏng rồi, nên phải “dọn”, phải “sửa”, để Chúa có thể đến với tâm hồn mình.
Dọn đường hay sửa đường là nỗ lực đổi mới bản thân, không chỉ vượt qua những ngăn chặn tiêu cực nơi chính mình, cũng không chỉ làm đẹp một tính cách nào đó, mà còn là tích cực góp phần để tình yêu và chân lý được tỏa sáng, để công lý và hòa bình được ngự trị. Đức Bênêđictô XVI khẳng định: “Chính tinh thần sám hối và hoán cải giúp canh tân Giáo Hội chứ không phải việc thay đổi các cơ cấu”.

Mỗi Kitô hữu cũng chính là một con đường để mọi người đến với Chúa và để Chúa đến với mọi người. Nhưng chúng ta hãy thật tâm nhìn lại con đường của tâm hồn mình, biết đâu đang có những chỗ lồi lõm, gồ ghề, quanh co, và có cả vực sâu ngăn chặn Thiên Chúa và con người đến với nhau. Cần bạt đi thói kiêu căng tự mãn, cần san bằng tính tự ái ngang ngạnh, cần lấp đi những hố sâu tham vọng, cần uốn thẳng lại những kiểu sống quanh co dối trá, giả hình... để tâm hồn ta trở thành một con đường thật đẹp để Chúa đến với mọi người xung quanh.

Cuối cùng, tâm tình sám hối và hoán cải phải thật sự đưa ta đến gặp gỡ Đức Giêsu, Đấng cứu độ. Sám hối và hoán cải là nhịp đập của một trái tim hít vô và thở ra để mang lại sự sống, cũng là một sự thanh tẩy và đổi mới bản thân để gặp gỡ Chúa sâu xa hơn. Đức Bênêđictô XVI cũng đã khẳng định rằng: “Trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của sự lựa chọn đạo đức hoặc ý tưởng cao thượng mà là cuộc gặp gỡ với một biến cố, một con người, đem lại cho đời sống mình một chân trời mới và một hướng đi quyết định” (Tông huấn Verbum Domini 11).

Gioan Tẩy Giả nhìn người ta được tẩy sạch khi lên khỏi nước. Ông gạt đi những lời cám ơn và ca ngợi. Ông nói với họ về “Đấng quyền thế hơn”, Đấng mà ông “không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người”. Đó là Đấng sẽ làm phép rửa cho họ trong Thánh Thần để tiến tới một đời sống mới. Đời sống này sẽ khởi sự khi người ta nhận ra và đón nhận Đức Kitô cùng với sự khôn ngoan của Người vào lòng. Họ đang ở tại bờ của một khởi đầu; họ cần sẵn sàng, khao khát và mở lòng ra.

Mỗi Kitô hữu cũng có một vai trò tiền hô đối với anh chị em xung quanh mình hằng ngày. Cần khiêm tốn và trung thực để giới thiệu về Đức Giêsu là Đấng đã và đang có mặt trong lịch sử loài người.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Cũng như thánh Gio-an Tẩy Giả,
mỗi người chúng con là một con đường,
để Chúa đến với con người hôm nay,
ban sức thiêng cho cuộc sống đời này.
Nhưng lòng con còn quanh co gian dối,
còn che chắn và tăm tối mịt mù,
còn những lối hiềm thù và đố kị,
còn những mô cao khinh thị kiêu căng,
còn gồ ghề và nhỏ nhen ích kỷ,
những vô lý và thô bỉ với người.
Nghe theo thánh Gio-an đã kêu gọi,
xin cho con biết thật tình sám hối,
biết tu tâm và đổi mới bản thân,
biết siêng năng và sốt sắng ân cần,
để dành giờ cho Chúa và tha nhân.
Cũng như thánh Gio-an đã từng sống,
cho con sống khó nghèo và nhiệm nhặt,
biết từ khước những gì là dễ dãi,
những tiện nghi và thoải mái cho mình,
để sống chân tình và giản dị đơn sơ.
Cũng như thánh Gio-an đã hành động,
xin cho con dám sống một đức tin,
ra khỏi mình và đến với anh em,
gần gũi và đỡ nâng người yếu kém,
xả thân vì sự thật của Tin Mừng.
Cũng như thánh Gio-an đã nêu gương,
cho con biết rút lui vào hậu trường,
bỏ uy thế và ảnh hưởng của mình,
rất hân hoan nhường đường cho Chúa đến,
để đem lại ơn cứu độ cho đời. Amen.
 
Bay cao vút
Lm. Minh Anh
14:27 07/12/2023

BAY CAO VÚT
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!”.

Trong “Living for Eternity”, “Sống Cho Vĩnh Cửu”, Dave Breese so sánh: “Giá mà Ađam Eva giữ được trạng thái ban đầu! Tiếc thay, họ đã khuất phục con rắn! Trước đó, trong trạng thái nguyên sơ đẹp đẽ, họ tồn tại ở một mức độ cao hơn nhiều so với loài người bây giờ. Thật khó để hình dung con người lúc đó! Giờ đây, xem ra nó đang cố tạo lại phiên bản gốc của mình như tái tạo một chiếc máy bay từ đống đồng nát. Và nếu không biết gì về việc bay, khó có thể ngờ rằng, nó đã từng bay! Vật liệu giống nhau; tuy nhiên, khả năng bay không còn!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Vật liệu giống nhau; tuy nhiên, khả năng bay không còn!”. Nhận xét của Breese thật sâu sắc, tinh tế! Tuy nhiên, với ân sủng của Thiên Chúa, mọi vật vẫn có thể được tái tạo, có thể bay trở lại và ‘bay cao vút!’. Đó là một sự thật hấp dẫn khơi gợi niềm cảm hứng và hy vọng cho bạn và tôi trong ngày mừng kính Đức Trinh Nữ Maria, Vô Nhiễm Nguyên Tội!

Các bài đọc tường thuật hai cuộc đối thoại của hai bà mẹ với Chúa. Eva, mẹ của ‘cuộc đối thoại mất mát’ khi đang trần truồng, phải ẩn núp vì sợ ánh sáng. Đó là cuộc đối thoại chạy tội đầy sợ hãi. Ađam đổ lỗi cho Eva, Eva đổ lỗi cho con rắn và kết quả, hai ngài bị đuổi khỏi địa đàng. Một cuộc đối thoại xúi quẩy mà kết quả là nguyên tổ và hậu duệ “mất khả năng bay!”. Tuy nhiên, giữa khoảnh khắc bẽ bàng đó, Thiên Chúa vẫn không tài nào giấu được cảm xúc và lòng thương xót khi Ngài nói với con rắn, “Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi”. Đó là ‘tiền Phúc Âm’, một lời hứa. Và Thiên Chúa đã thực hiện điều Ngài hứa!

Maria, người mẹ thứ hai, mẹ của ‘cuộc đối thoại được lại’, khoác phẩm phục chói ngời nhân đức của “Đấng đầy ân sủng”. Mẹ mở toang cửa nhà, mở rộng cõi lòng, thưa “Xin vâng!”. Để từ đó, con người đã bị đuổi được vào lại nhà Cha, nhờ sự chết và phục sinh của Đấng Mẹ cưu mang. Thiên Chúa là tình yêu! Thiên Chúa lớn hơn con người; tình yêu lớn hơn sự chết; lòng thương xót lớn hơn tội lỗi! Đó là một cuộc tái tạo “phiên bản gốc”, cuộc tạo dựng mới mẻ kỳ vĩ! Thánh Vịnh đáp ca diễn tả, “Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công!”. Với cuộc đối thoại thứ hai, con người biết rằng, với ân sủng Chúa, nó vẫn có khả năng bay trở lại và ‘bay cao vút!’. Phaolô xác thực niềm vui đó qua bài đọc hai, “Trong Đức Kitô… trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người!”.

Anh Chị em,

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!”. Không chỉ Đức Mẹ đầy ân sủng, cả chúng ta cũng đầy ân sủng! Từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, mặc lấy Chúa Kitô, chúng ta “không thiếu một ơn nào”. Vì thế, chừng nào sống trong ơn nghĩa Chúa, nghĩa là sống trong tình trạng sạch tội và quyết tâm làm theo ý muốn của Ngài, chúng ta vẫn có thể ‘bay cao vút’ như Đức Mẹ. Qua mọi thời, các thánh đã bay cao, bao tâm hồn quảng đại không sống cho mình nhưng chỉ sống cho Chúa đã bay cao. Ngược lại, một khi nuông chiều xác thịt, liều lĩnh đánh mất ơn nghĩa Chúa và phạm tội, thì tuy “vật liệu giống nhau, khả năng bay đã không còn!”. Mùa Vọng, mùa tìm lại khả năng bay!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con chỉ là một đống đồng nát. Những ngày Mùa Vọng, giúp con tìm đến suối Hoà Giải, tắm gội trong ân sủng, hầu con có thể tiếp tục bay trở lại, ‘bay cao vút!’”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha tiếp các Đại sứ mới… Ngài chia sẻ: ‘Ước mong Hội Nghị Quốc Tế về Khí hậu đạt một bước tiến lịch sử.’
Thanh Quảng sdb
16:29 07/12/2023
Đức Thánh Cha tiếp các Đại sứ mới… Ngài chia sẻ: ‘Ước mong Hội Nghị Quốc Tế về Khí hậu (COP28) đạt một bước tiến lịch sử.’

Tiếp sáu tân Đại sứ, mới được bổ nhiệm tại Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại niềm hy vọng rằng các nhà lãnh đạo thế giới đang nhóm họp tại Hội Nghị Quốc Tế về Khí hậu (COP28) ở Dubai có thể đồng ý về các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế sự biến đổi khí hậu.

(Tin Vatican - Lisa Zengarini)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận Thư ủy nhiệm của sáu tân Đại sứ của Tòa thánh. Các quốc gia mà họ đại diện là Kuwait, New Zealand, Malawi, Guinea, Thụy Điển và Chad.

Ngoại giao đa phương cho các giải pháp toàn cầu trước các cuộc khủng hoảng

Chào mừng các nhà ngoại giao tại Vatican hôm thứ Năm (7/12/2023), Đức Thánh Cha nhắc lại mối quan tâm sâu xa của ngài đối với hòa bình thế giới vào thời điểm mà ngài đã nhiều lần nói rõ là Thế Chiến thứ ba đang diễn ra “từng phần”, và đối với tương lai ngôi nhà chung của chúng ta đang bị đe dọa bởi nạn biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh này, ĐTC nhấn mạnh tầm quan trọng cốt yếu của các nhà ngoại giao.

Đức Thánh Cha nói: “Dĩ nhiên, xét đến quy mô toàn cầu trước các cuộc xung đột, cộng đồng quốc tế đang bị thách thức, cần thông qua các biện pháp ngoại giao hòa bình, để tìm kiếm các giải pháp toàn cầu cho những bất công nghiêm trọng thường là nguyên nhân gây ra những xung đột đó”.

Nhắc lại Tông huấn Laudate Deum gần đây của mình, Đức Thánh Cha một lần nữa tái khẳng định nhu cầu cấp thiết phải tái cơ cấu nền ngoại giao đa phương để cung cấp “những phản ứng hiệu năng cho các vấn đề đang nổi lên” và đưa ra “các cơ chế toàn cầu để giải quyết những thay đổi về môi trường, y tế công cộng, văn hóa và xã hội hiện nay”.

“Công tác ngoại giao kiên nhẫn không chỉ tìm cách ngăn chặn và giải quyết xung đột mà còn củng cố sự chung sống hòa bình và phát triển nhân loại của các dân tộc trên thế giới bằng cách thúc đẩy sự tôn trọng nhân phẩm, bảo vệ các quyền bất khả xâm phạm của mọi người, nam nữ và già trẻ, thúc đẩy các mô hình phát triển kinh tế và con người toàn diện.”

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với những người dễ bị tổn thương nhất

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu và sự tàn phá môi trường tự nhiên, ĐTC nêu bật mối quan ngại của Tòa thánh về tác động của nó đối với những người dễ bị tổn thương nhất.

Về vấn đề này, ĐTC nhắc lại hy vọng mà ngài đã bày tỏ trong bài phát biểu gần đây tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), rằng các nhà lãnh đạo thế giới đang hội họp tại Dubai “sẽ tham gia áp dụng các biện pháp cụ thể để trao lại cho các thế hệ tương lai một thế giới hoàn hảo”, những khu vườn trù phú mà Đấng Tạo Hóa đã giao phó cho chúng ta chăm sóc và quản lý.

“Tháng 5, COP28 thể hiện một bước tiến lịch sử trong việc ứng phó khôn ngoan và có tầm nhìn xa trước những mối đe dọa hiển nhiên và hiện tại đối với lợi ích chung phổ quát”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời tái khẳng định rằng “tương lai của tất cả chúng ta phụ thuộc vào hiện tại mà chúng ta lựa chọn”.
 
Đức Thánh Cha dâng tặng Đức Mẹ Muôn Dân Bông Hồng vàng.
Thanh Quảng sdb
21:14 07/12/2023
Đức Thánh Cha dâng tặng Đức Mẹ Muôn Dân Bông Hồng vàng.

Vào Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Phanxicô tỏ lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria một Bông Hồng Vàng, đặt dưới chân bàn thờ Đức Maria, Mẹ của dân thành Roma, được gọi là 'Maria Salus Populi Romani'.

(Tin Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô dâng kính Đức Mẹ một Bông hồng vàng, cho Đức Mẹ của muôn dân được đặt trong Vương cung thánh đường Đức Bà Cả vào Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.

ĐTC sẽ đến Vương cung thánh đường vào ngày 8 tháng 12 để thực hiện nghĩa cử lịch sử chưa từng được thực hiện trong 400 năm qua.

Vào buổi chiều, như truyền thống, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Nghi thức tôn kính Đức Trinh Nữ Maria trước tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở quảng trường Piazza Spagna ở trung tâm Rome.

Trước đó, ngài sẽ dừng chân tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả để dâng kính món quà Bông Hồng Vàng cho Đức Mẹ.

Món quà cổ xưa

Bông Hồng Vàng này có nguồn gốc cổ xưa, tượng trưng cho sự phù hộ chở che ĐTC và truyền thống dâng kính món quà như thế này có từ thời Trung cổ. Qua nhiều thế kỷ, món quà này thường được trao cho các tu viện, đền thờ, các vị vua và những nhân vật nổi bật để ghi nhận sự cam kết của họ đối với niềm tin và vì lợi ích chung.

Như được giải thích trong một tuyên bố do Vương cung thánh đường đưa ra, với món quà Hoa Hồng cho Đức Mẹ muôn dân này, “Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tới tầm quan trọng tinh thần và ý nghĩa sâu sắc mà biểu tượng này đã có trong đời sống của Giáo hội, vì đây là một biểu tượng lâu đời nhất”. Đền thờ Đức Bà cả này được cung hiến kính dâng cho Mẹ Thiên Chúa.”

Hai tiền lệ

Đây không phải là lần đầu tiên Bông hồng vàng được dâng kính với ý nghĩa này.

Bông Hồng Vàng đầu tiên được tặng vào năm 1551 bởi Giáo hoàng Julius III, người rất sùng kính Di ảnh Đức Mẹ Muôn Dân này (Salus Populi Romani). Chính tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, trên bàn thờ Máng cỏ, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ đầu tiên.

Năm 1613, Thánh Giáo hoàng Paul V đã tặng một Bông hồng vàng nhân dịp di chuyển biểu tượng này đến Nhà nguyện Borghese mới được xây dựng này.

Dù Vương cung thánh đường không còn dấu vết gì của hai Bông hồng vàng do hai vị Giáo hoàng kính tặng, có lẽ đã bị mất trong cuộc xâm lược của vua Napoléon vào thời các Giáo hoàng bị lưu đầy (Hiệp ước Tolentino, 1797).

Vì vậy, sau 400 năm, tuyên bố cho biết thêm, “Đức Thánh Cha đã chọn một dấu hiệu hữu hình về lòng sùng kính của mình đối với biểu tượng đáng kính này, để củng cố mối liên kết ngàn năm giữa Giáo Hội Công Giáo và thành phố Rome này”.

Một nghĩa cử lịch sử

Đức Tổng phụ trách Vương cung thánh đường, Đức Tổng Giám Mục Rolandas Makrickas, bày tỏ sự vui mừng trước nghĩa cử này.

ĐTGM nói: “Món quà Hoa Hồng Vàng là một cử chỉ lịch sử thể hiện rõ ràng mối liên hệ sâu sắc giữa Đức Thánh Cha Phanxicô với Mẹ Thiên Chúa, Đấng được tôn kính trong đền thờ này dưới danh hiệu “Đức Mẹ của dân thành Roma” (Salus Populi Romani). dân Chúa sẽ được củng cố sâu xa trong mối liên hệ thiêng liêng và sùng kính của mình với Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Với Salus, chúng ta xin ơn hòa bình cho toàn thế giới.
 
Văn Hóa
Tình Người Liên Kết
Phạm Bá Nha
15:59 07/12/2023

Tình Người Liên Kết

Con người tồn tại là nhờ Tình Người. Xã hội bền vững là biết Liên Kết. Hai yếu tố quan trọng này phát xuất từ Thánh Kinh. Nhân loại áp dụng cho từng nơi cho phù hôp phong tục tập quán để sống còn.

Như Việt Nam, cha ông dặn con cháu, muốn sống chân chính :
- Đoàn kết gây sức mạnh. Chia rẽ thì chết.
- Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao.
- Thấy người hoạn nạn thì thương....
Lẽ sống đơn giản này bắt nguồn từ Thánh Kinh, qua gương ‘‘người Samarita nằm bên đường’’ (x. Lc 10, 29-37) hay ‘‘trả công cho nguời làm vườn nho’’ (x.Mt. 20, 1-16 )
Những sự kiện này do luật căn bản ‘‘bác ái yêu thương’’ (x.Mt.19, 19)

Hai luồng tư tưởng, ‘’Đạo Đời’’ gặp nhau: Thánh Kinh rao truyền: Yêu thương nhau, vì anh em cùng cha trên trời (x. Mt 7, 9). Thì luân lý Khổng giáo khuyên: Anh em bốn bể một nhà. (Tứ hải giai huynh đệ). Căn bản giáo thuyết Phật giáo, là: từ bi, thương xót mọi người. Chính vì thế văn minh nhân loại cùng hưởng chung, loại bỏ chế độ nô lệ. Cùng nhau xây dựng hòa bình chung. Hay mọi người liên kết qua tương thân tương ái (x. Rm 13, 8)

Luật con ngưởi không qua khỏi luật Thiên Chúa

Thánh Kinh gắn liền với kinh nghiệm trải rộng trong đời sống bình dân VN. Con đường tự tập tức tạo ra tín ngưỡng, rồi dần dần đem ý thức kết thành giáo lý, tín ngưỡng.

- Một người bị cướp, lại bị trọng thương nằm vệ đường, khách qua ÇÜ©ng không ai thèm ngó ngàng. Chỉ có người Samari chạnh lòng thương đến băng bó vết thương đem vào quán, nhờ chăm sóc. (x. Lc 10, 29-37)
- Trả công đồng đều, một đồng, cho những ngườơi làm vườn nho, đến làm từ sáng, trưa hay chiều. (x. Mt 20, 1-16)
- Phục vụ nhau như Chúa truyền : Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em... Con người đến không phải được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ. (Mt 20, 27-28)

Con người sống liên kết cộng đoàn

Lịch sử văn minh xã hội là đoàn kết đấu tranh. Người bình dân không triết lý, lập trường suy tư phát xuất từ sinh hoạt xã hội.
Dân VN thực hành Thánh Kinh ‘’phải đổ mồ hôi trán mới có cái mà ăn. Tự mình làm ra của cải. Không hy vọng ai. Dù trải qua hai sương một nắng ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh, cũng sẽ thành công, kết quả tốt đẹp: Có công mài sắt có ngày nên kim.
Họ bảo nhau trong việc đồng áng: Cày sâu cuốc bẫm, cấy thưa hơn bừa kỹ.

Tranh đấu để đoàn kết. Dân làng nhủ nhau :
Muốn cho có đó cùng đây
Sơn lâm há dễ một cây nên rừng
Hay: Một cây làm chẳng nên non.
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Ý nghĩa hay Thánh Kinh tính, hàm chứa trong ca dao VN
- Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
- Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
- Chị ngã em nâng
Tay đứt ruột sót
- Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ ây là chân tu.
- Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây

Nào yêu thương bỏ tư lợi lo công ích. Bỏ ích kỷ sống rộng lượng quảng đại hơn.
- Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Trích n trong ‘‘Gió Đầu Mùa’’ (1937) của Thạch Lam (1910-1942) nói về anh em trong nhà, gắn bó với nhau từng miếng cơm manh áo :
Sơn cũng thấy lạnh, với vơ lấy cái chăn trùm lên đầu rồi cất tiếng gọi chị. Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước chè xuống, bảo chị Lan :
- Con vào buồng lấy thúng áo ra mặc cho em, đi
Rồi quay ra bảo Sơn:
- Con sang đây mà ngồi cho ấm. Bước khéo để cho em bé ngủ…
Sơn kéo chăn lên đắp cho em, rồi co ro vùng dậy sang phần bên này.
Chị Lan từ trong buồng đi ra, khệ nệ ôm cái thúng quần áo đặt trên đầu phản. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm lục đống quần áo rét. Sơn nhận ra cùng nhừng áo Sơn đã mặc năm ngoái, năm kia... Sơn cầm giơ những chiếc áo lên, thấy mát lånh cả tay. Từ bộ quần áo thoáng ra hơi mốc của vải gấp từ lâu trong hòm. Làm Sơn nhớ lại những buổi đầu mùa rét từ bao giớ, lâu lắm, ngày Sơn còn nhỏ
Mẹ Sơn giơ lên một cái áo cánh bông đã cũ nhưng còn lành lạnh, nói :
- Đây là chiếc áo cûa cô Duyên đây
Duyên là đứa em gái bé của Sơn, chết từ năm lên bốn tuổi. Mẹ Sơn nhắc đến làm Sơn nhớ em, cảm động và thương em quá. Vú già đã nuôi Duyên từ lúc mới đẻ, với lấy áo lật qua lật lại ngắm nhìn, tay mân mê các đường chỉ:
- Giá bây giờ em nó còn cũng chả mặc được
Mẹ Sơn yên lặng không nói gì. Nhưng đến lúc vời Sơn lại gần mặc áo. Sơn thấy mẹ rớm rớm nước mắt.
Nhà văn Hồ Biểu Chánh (Gò Công, 1884-1958) viết trong ‘‘Cha Con Nghĩa Nặng’’ (1929) tả về gia đình thôn quê. Chồng là Trần văn Sự thật thà, hiền lành. Vợ trẻ như trai tơ, lẻo mép. Hai vợ chồng có 3 con : Tú, Duyên và Sung. Vợ Sự gian díu với một lính canh trong hội đồng, tên Sửu. Ai cũng biết. Chuyện đến tai Sự.
Hồ Biểu Chánh tả về chiều ở đồng ruộng :
- Một bữa nọ, nhằm tiết tháng bảy. Trời mưa sấm chớp ầm ỹ. Ngoài đồng nông phu làm leng xeng, người thì lo phát cỏ, kẻ thì lo tróc đất. Mấy đám mả gió thổi lên sóng vàng vàng; trong hào nhoáng, trái già cuốn cổ vũ. (Nhà Văn Hiện Đại. Q 2, tr.364)
Măt trời chưa yên, ếch ương kêu vang mé hào, trâu theo đàn đi lần về xóm. Lúa cầy đã giáp công hết rồi, đám nào chưa bén thì coi như vàng phè, đám nào đã nở thì coi như xanh mướt (Sđd, tr. 365)

Đem bác ái chứng minh dân tộc tính. Dân Việt lấy tình thương làm căn bản sống :

- Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
- Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con
Mong cây rồi lại mong cành
Cây đức lắm chồi, người đức lắm con
Ba vuông sánh với bảy tròn
Đời cha vinh hiển, đời con sang giầu

Đạo thánh hiền xử thế ai giữ được sẽ là người tốt xứng đáng hiền nhân quân tử (Sđd,
t.68)
Liêm chính thanh bạch là nền tảng trong việc cai trị dân.
Như chuyện kể về viên quan thanh bạch :
Dương Chấn được bầu làm Thái Thú Đông Lai. Lúc đi phó nhiệm ở Xương Ấp gặp quan huyện Vương Mật, nhờ Dương Chấn mà được tiến chức. Chờ đêm tối, quan huyện mới đem vàng bạc vào tạ ơn và có nài xin nhận :
- Bây giờ đêm khuya, không ai biết.
Dương Chấn đáp : Trời, Đất, ông và tôi biết.
Vương mặt xấu hổ, lùi ra. (Hậu Hán thư. Cổ Học Tinh Hoa)
Qủa vậy, đúng là ‘‘tôn giáo đi vào cuộc đời’’. Hay tôn giáo đến với xã hội

Dòng thơ mang dấu ấn Thánh Kinh. Đọc lại những tác phẩm thơ, người ta thấy rải rác hay nói tư tưởng tác giả giông giống trong Thánh Kinh.

Nguyễn Du (Hà Tĩnh, 1765-1820) đã phác họa Thúy Kiều có đủ mọi yếu tố sống hånh phúc trong xã hội : thông minh học thức, nhạy cảm, xinh đẹp đến siêu phàm, giỏi đàn hát, thêu thùa may vá, sắc sả
o trong ứng xử giao tiếp, chuyên cần, chung thửy...mãu mực trong gia đình trung dung. Nhân vật trọn hảo, nhưng phải tẩy hết mới ạt hạnh phúc. Nàng phải trả giá cho phẩm giá của mình.
Làn thu thûy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hơn kém xanh
Một hai nghiêng nước nghiên thành
Sắc đành đòi một, tài đành hứa hai
Thông minh vốn sẵn tính Trời
Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm (25-30)
Chữ hiếu đánh giá người con là Kiều..
- Bên trời góc bể bơ vơ
Tấm son gọt rửa bao giờ cho phai
Xót người tựa cửa hôm mai
Quạt nồng ấp lạnh, nhưng ai có giờ.
Sân lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc từ đã vừa người ôm
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa.
Buồn trông ngọn nước mới sa.
Hoa trôi man mác biết là về đâu
Buồn trông nỗi cỏ rầu rầu
Chân mây đạp đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi (c. 1041-1055).

Lúc nào tác giả lấy nhân vật chính thay cho mình mang tâm trạng báo đền : Đền ơn Tạo hóa, ơn cha mẹ, non nước.. cho xứng danh con người trong trời đất và cõi nhân sinh :
- Trên vì Nước dưới vì Nhà
Một là cực hiếu hay là cực trung (c. 2483-2484)
- Để lời thệ hải minh sơn
Làm con trước phải đền ơn sinh thành (c. 603-604)
- Vẻ chi một mảnh hồng nhan
Tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành (669-670)
- Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống thuyền đài chưa tan (709-710)
- Hồ còn mang nặng lời thề
Nát thân bờ liễu đền ghì trúc mai (745-746)
Trong Kiều, linh hồn được thoát lạc, siêu giác, đầy linh cảm do nội tâm;
- Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài (3251-52)
-Thác là thể phách, còn là tinh anh
- Tu là cõi phúc, tình là dây oan.

Nhà thơ Công Giáo Hàn Mặc Tử (1912-1940) biết mình mắc bệnh cùi không chữa nổi, đã để lại cho mẹ, anh em và bạn bè thông điệp : giữ ‘‘tâm hồn thanh khiết’’ và sống bằng ‘‘tình thương cao cả’’, nhất là luôn được tràn ơn ‘‘thánh đức, can đảm và hạnh phúc’’ trước mặt Chúa. Trong lúc tẩm liệm, các sơ tìm thấy trong túi áo của nhà thơ mảnh giấy nhàu, viết bằng tiếng Pháp :
Hỡi Thiên Thần ở trên Trời
Thiên Thần của Thiên Chúa
Thiên Thần của Hòa Bình và Hoan Lạc
hãy đem đến cho tôi một tràng hoa.
Tôi muốn tìm mình trong hào quang và tình thương cao cả
Bởi vì ở chốn hạ giới này,
Những phép linh dị của Chúa khiến mọi người phải im lặng
say sưa chiêm ngưỡng cái công nghiệp huyền diệu của Đấng Tối Cao...

Hỡi Thiên Thần ở trên Trời
Thiên Thần của Thiên Chúa
Thiên Thần của Hòa Bình và Hoan Lạc
hãy tung lên không gian những cánh hồng và những đóa sen
những khúc hát du dương và những trầm hương thơm ngát
và hãy rót đầy thánh đức, can đảm cùng hạnh phúc
xuống giữa các nô tỳ của Chúa.

Đêm thứ tư, 24.10.1940
Phanxicô Trí (Deo gratias, tạ ơn Chúa)
(Báo Emmau. Nhóm Trẻ, GXVN Paris, Nov. 1990, tr. 44)

Ngoài ca dao và văn chương, người VN còn những tục lệ thói quen lâu đời mà chúng ta vẫn giữ..nó gắn liền với đời sống, như kim chỉ nam cho cuộc sống. Tập quán hay tục lệ dần dần trở thành luật sống. Phép vua thua lệ làng. Kỷ luật trong tổ chức cần giữ để phát triển.
Yêu tổ quốc, nơi sinh trưởng và lớn lên. Đó là bổn phận người dân

Nước non nặng một lời thề
Nước đi đi mãi cũng về cùng non
Nhớ lời nguyện ước thề non
Nước đi chưa lại, non còn đứng không
Non cao những ngóng cùng trông
Suối tuôn giòng lệch mong tháng ngày (Tản Đà)

Muốn cho quốc gia giầu, dân mạnh, phải tôn trọng công ích. Giữ gìn tài nguyên.
Làm việc tận tâm. Và cuối cùng gìn giữ lịch sử, tỏ ra người có giáo dục và tư cách
Vua Louis XIV của Pháp có tư cách khiến dân kính trọng và qúi mến. Một hôm, công tước Bourgeon còn trẻ đẹp cùng ngồi ăn với vua, bên cạnh có một sĩ quan xấu trai, phế binh. Bà buông lời chế riễu. Vua lớn tiếng : Thưa bà, tôi cho là người đáng qúi trong nước. Vì ông can đảm và anh hùng.

Trình bày như trên, Đạo Công Giáo phù hợp với tín ngưỡng dân tộc và dân gian VN :Tình người liên kết tạo con người hoàn thiện. Dù Công Giáo (8%) hay không, đều người VN. Có khí phách và căn tính như nhau.
Quyền tự do tôn giáo là tối thượng. Tín ngưỡng qúi hơn tài sản nào khác.Vì nó liên quan đến số phận đời đời mọi người. Khi chết tài sản để lại tất cả, chỉ mang theo tín ngưỡng về đời sau. Như Kinh Thánh ghi rõ :
- Trước hết hãy tìm kiếm Nước Trời (x. Mt 6, 20)
- Mọi sự đều là phù vân (veritas est veritas) (x. Gv 1, 2-11; 2, 21-23)
- Một thời để chào đời, một thời để lìa thế (Gv 3, 2)
- Con người từ bùn đất mà ra, sẽ trở về bụi tro (x.St. 2, 7)
- Tôi vững tin được Chúa ân thưởng trong đất dành cho kẻ sống (Tv 26,13)

Có trùng hợp, Ca dao VN quan niệm :
- Sống chơi tràn thế thác về âm ty (Ca Dao)
- Con gái bỏ chồng theo trai
Chết xuống âm phủ của hai đầu lâu (Ca Dao)
Phật học xem xã hội là sống tạm:
- Đời người như bóng phù du
Sớm còn tối mất, công phu lỡ làng
Và trông chờ vào ‘‘Cõi khác, kiếp sau’’.
-Kiếp này duyên lạ làng duyên
Kiếp sau xin hẹn cửu tuyền gặp nhau
- Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giũa trời mà reo (Nguyễn Công Trứ)
- Ai ơi hãy ở cho lành
Kiếp này chẳng gặp để dành kiếp sau
- Trăm năm còn thấy gì đâu
Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì (Kiều)
- Ngẫm hay muôn sự tại Trời
Trời kia đã bắt làm người có thân. (Kiều, 3241-3242)

Kết luận của bài khảo luận thô sơ này: Canh tân tư tưởng và hòa giải với mọi người trước, thì hòa bình tới sau.
Và kết luận khác theo ĐGH:

1) Ngày 12.2.2023, trong kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô dựa vào Tin Mừng Chúa Nhật VI, A quanh năm (Mt 5, 7-37, xác quyết:
-…Ai tuân hành và dạy làm Lề Luật, thì gọi là lớn trong Nước Trời
- Nếu anh em không ăn ở công chính…thì chẳng vào được Nước Trời. (Vietcatholic 12.2.2023)

2) Ngày 15. 2. 2023, tại Hội TrườngVI, Đức Phanxicô trong bài Giáo lý “Niềm say mê rao giảng Tin Mừng, nhiệt thành của các tông đồ”, đưa ra ba quan niệm:
- Không có đi mà không có lại (Không thể ở lại mà không đi)
- Hãy rao giảng “Nước Thiên Đàng đến gần” (Mt 10, 7)
- Đừng mang theo bất cứ điều gì (Mt 10, 9-10) (Vietcatholic 15.2.2023)
 
Các phép lạ Thánh Thể dưới con mắt một Bác Sĩ Chuyên Khoa Tim, Chương II
Vũ Văn An
19:04 07/12/2023

Chương II. Buenos Aires (1992, 1994, 1996)

Tiền đề phải có để hiểu các biến cố ở Buenos Aires, Sokółka và LegnicaLinh mục nên làm gì khi Mình Thánh đã bị vấy bẩn - vô tình hoặc do xúc phạm - và khó có thể rước được nữa? Các chính sách của Giáo hội cổ xưa thực sự đã đưa ra câu trả lời cho ngay cả những trường hợp đáng kinh ngạc nhất có thể nảy sinh trong quá trình cử hành Hy tế Thánh lễ, bao gồm cả cái chết của người chủ tế. Năm 1962, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã phê chuẩn bản sửa đổi mới nhất của Missale Romanum (Sách Lễ Rôma), trong chương “De Defectibus” (“Về những khiếm khuyết”), đoạn X, Số 7 viết như sau: “Nếu có chất độc chạm vào Mình Thánh Chúa,... nó có thể được đặt vào một chén đầy nước, như đã nêu ở trên liên quan đến Máu ở số 6.” Số 6 nói: “Để hình bánh có thể hòa tan và nước đó được đổ vào giếng thánh.”

Vì vậy, người ta mong đợi được nhìn thấy bánh không men tan rã hoàn toàn. Một khi hình bánh bị mất đi do bị hòa tan trong nước thì bản thể của Mình Thánh Chúa chúng ta cũng được cho là bị mất đi. Chỉ ở giai đoạn đó, nước mới có thể được xả đi, mặc dù không chảy vào cống chung mà vào giếng thánh: một lối thoát xuống đất trong khuôn viên nhà thờ đã thánh hiến.

Điều đáng lưu ý là, đây là phần bổ sung mới năm 1962 cho phiên bản Sách lễ trước đó vốn cho rằng thay vào đó “cùng hình bánh này sẽ được bảo quản ở một nơi riêng biệt bên trong Nhà tạm cho đến khi hình bánh này bị phân hủy và chỉ sau đó mới được đổ vào giếng thánh”.

Phép lạ năm lần

Năm biến cố Thánh Thể lạ lùng đã diễn ra từ năm 1992 đến năm 1996, tất cả đều diễn ra tại cùng một giáo xứ ở Buenos Aires. Không lý lẽ nào của con người có thể giải thích được sự phong phú của các hồng phúc này: Há những phép lạ này không thể được phân bổ một cách “công bằng” hơn trên khắp thế giới này của chúng ta, một thế giới đang khao khát những dấu hiệu hữu hình của sự hiện diện của Thiên Chúa hay sao? Như thể những lời của Chúa Kitô vinh hiển trong Ngày Khải Huyền đang vang vọng lại: “Này, ta đứng ngoài cửa và gõ”. Việc Chúa Kitô gõ cửa cánh cửa đó ở Buenos Aires thực sự rất dai dẳng.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người hầu như không biết gì về những biến cố này, ngay cả ở Á Căn Đình. Ở Ý, những vấn đề này chỉ mới được thảo luận gần đây sau cuộc bầu Đức Giáo Hoàng Phanxicô và chỉ từ khi giới truyền thông – đặc biệt là các blogger Công Giáo – chuyển sự chú ý của họ sang giáo phận “ở nơi tận cùng thế giới” nơi Đức Phanxicô xuất thân này. Một trong những nhà báo Công Giáo giỏi nhất người Ý, Maurizio Blondet, đã dành hai tuần ở Buenos Aires vào năm 2014 cho một cuộc điều tra độc quyền, sau đó dẫn tới cuốn sách Un cuore per la vita eterna (Một Trái tim cho sự sống vĩnh cửu) của ông, mà tôi đặc biệt đề nghị làm tài liệu tham khảo để tìm hiểu thêm về các sự kiện.

Phát biểu từ kinh nghiệm du lịch Buenos Aires của chính tôi (chính xác vào thời điểm đó vì lý do gia đình), nếu bạn nhờ một tài xế taxi địa phương đưa bạn đến Nhà thờ Đức Bà trên Đại lộ La Plata 286, rất có thể anh ta sẽ ngắt lời bạn bằng một cử chỉ hiểu biết, khi nói: "Vâng, nhà thờ." Không, bạn không nghĩ đến cùng một câu trả lời. Ngay ở Á Căn Đình, rất ít người biết các sự kiện mà chúng ta sắp thảo luận. “Nhà thờ có đồng hồ!” sẽ là câu trả lời nhiệt tình của anh ta: anh ta luôn kiểm tra thời gian khi lái xe phía trước nó.

Hãy tưởng tượng bạn đang ở trung tâm Buenos Aires, trong một khu phố rất bình thường và không mấy gây ấn tượng: không phải là một nơi tồi tàn, nhưng chắc chắn khác xa với những khu phố cổ kính và trang nhã hơn được hầu hết khách du lịch ghé thăm. Nhà thờ theo lối tân Rôma bằng gạch đỏ này rất có thể chỉ mới một trăm năm tuổi. Nó có vẻ bình dị nhưng trang nghiêm, giống như khu phố xung quanh. Năm 2006, một nhà nguyện chầu Thánh Thể dành riêng đã được thêm vào gian giữa bên trái. Mọi Thứ Sáu của tuần thứ ba trong tháng lúc 8 giờ tối và vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy của tuần thứ tư hàng tháng, sẽ có những buổi định kỳ giải thích sự thật về các sự kiện đã diễn ra ở đó cho các tín hữu đến thăm.

Sau một thời gian dài chờ đợi, vì tôi và gia đình không đến thăm vào một trong các phiên hàng tháng, nên cha xứ đã gửi chúng tôi đến gặp một giáo dân: một quý ông vui vẻ, người đã giải thích cặn kẽ và kín đáo các biến cố của những năm 1990 cho chúng tôi bằng tiếng Tây Ban Nha chậm rãi và dễ hiểu. Cuối cùng, ngài mở một nhà tạm trên bức tường phía sau mặt nhật sang trọng giữ Mình Thánh Chúa trong nhà nguyện tôn thờ. Mặt nhật trang trí đặt phía trước Nhà tạm là mặt nhật hiện đại, được làm bằng hồ thủy tinh [glass paste] và kim loại. Thiết kế của nó giống với hoa nahui ollin, một loài hoa bốn cánh đơn giản tượng trưng cho sự hiện diện quyền năng của Chúa đối với người Aztec cổ thời. Bông hoa tương tự cũng được tìm thấy trên áo của Đức Trinh Nữ Guadalupe, chính xác hơn là trên bụng ngài, như một lời nhắc nhở về việc mang thai của Đức Maria. Sau một lúc im lặng tôn giáo cảm động, ngài lấy từ nhà tạm một mặt nhật đơn giản khác giữ lớp vỏ máu nhỏ năm 1992 giữa hai tấm kính và cho chúng tôi xem bằng cách chiếu sáng nó với một chiếc đèn pin nhỏ.

Các sự kiện

Năm 1992

Vào tối thứ Sáu, ngày 1 tháng 5 năm 1992, Carlos Dominguez, một thừa tác viên Thánh Thể giáo dân, nhận thấy hai mảnh bánh thánh hình lưỡi liềm nằm trên khăn thánh (11) trước nhà tạm. Rất có thể chúng đã rơi ra khỏi bình thánh (12) trước đó. Ông đã đề cập điều đó với cha xứ, Cha Juan Salvador Carlomagno, người đã yêu cầu ông bắt đầu diễn trình hòa tan, đã giải thích trước đó rằng chúng không còn tươi và ăn được nữa. Do đó, hai mảnh bánh thánh được ngâm trong nước trong một hộp sứ nhỏ rồi khóa bên trong Nhà tạm.

Sáng ngày 8 tháng 5, Cha Juan kiểm tra chiếc hộp lần đầu tiên và rất ngạc nhiên. Ngài nói về những gì ngài thấy với các linh mục khác sống trong cùng giáo xứ: Cha Eduardo Pérez Dal Lago, Cha Eduardo Graham và Phó tế Marcelo Pablo Tomaino. Ba cục máu đông đã hình thành trong nước, ban đầu được bao phủ bởi một lớp “lông tơ” màu trắng, sau đó biến mất. Có những vệt máu trên thành thùng chứa, như thể chúng được tạo ra bởi một loại “vụ nổ” nào đó của chính bánh thánh. Họ đã thông báo cho văn phòng trung ương [curia] của giáo phận: Đức Hồng Y Antonio Quarracino (người tiền nhiệm trực tiếp của Bergoglio) vắng mặt, và vì vậy họ đã thảo luận vấn đề này qua điện thoại với Đức cha Eduardo Miras, Giám Mục Phụ Tá của Buenos Aires, người đã đề nghị lượng giá y khoa. Như chúng ta sẽ thấy, lượng giá này xác nhận bản chất biểu kiến của chất này là máu. Marcelo Antonini, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cũng được triệu tập và ông đã ghi lại những thay đổi liên tục của mẫu vật diễn ra trong những ngày tiếp theo.

Vào hôm Chúa Nhật, ngày 10 tháng 5, trong cả thánh lễ lúc 7 giờ tối, do cha xứ cử hành lẫn thánh lễ lúc 8 giờ 15 tối, được cử hành bởi Cha Graham, một biến cố lạ lùng mới đã diễn ra hai lần. Đĩa thánh (13) đựng Mình Thánh đã được truyền phép dính máu - không chỉ một mà là hai đĩa riêng biệt: một đĩa bằng đồng và một đĩa bằng thiếc hình con cá.

Các linh mục giáo xứ Đức Bà đang sống qua những giây phút vui mừng và sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao điều này lại đặc biệt xảy ra với họ, ngay trong tay họ? Tôi phải khuyên bạn nên đọc cuốn nhật ký tâm linh cảm động do Cha Eduardo Pérez viết vào chính những ngày đó và được tìm thấy trong cuốn sách của Blondet. Vị linh mục trẻ ba mươi tuổi đã có sự can dự bản thân sâu sắc vào mầu nhiệm Sự Hiện Diện Thực Sự vào thời điểm đó. Trong khi chờ đợi tuyên bố chính thức từ Giáo quyền, các linh mục ở giáo xứ Đức Bà đã quyết định không nói gì về các biến cố bên ngoài vòng rất nhỏ của họ, ngay cả khi việc duy trì sự kín miệng là chuyện khá khó khăn.

Trong khi đó, theo lời của Cha Pérez, "'thứ máu' này vẫn sáng bóng, giống như thịt gan, mặc dù có màu đỏ tươi và không phải màu tía, không có một chút mùi hôi nào." Sau một thời gian, nước trong hộp bay hơi và còn sót lại một ít lớp vỏ ở đáy trước khi bong ra vài năm sau đó. Đó là lớp vỏ nhỏ màu đỏ - có kích thước nhiều nhất là vài cm - mà tôi cũng có cơ hội nhìn thấy.

Năm 1994

Trong thánh lễ buổi sáng dành cho trẻ em Chúa nhật ngày 24 tháng 7 năm 1994, thừa tác viên giáo dân phân phối Mình Thánh Chúa nhận thấy một giọt máu chảy ở mép trong của bình thánh. Tình tiết này không có nhiều tiếng vang vì nó bị chen vào giữa các biến cố “lớn” năm 1992 và 1996. Khi ở Buenos Aires, tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp chiếc bình thánh đó với một vệt máu trên thành trong của nó, và tôi đã giữ lại một ký ức không thể xóa nhòa về nó. Người đã sống và chứng kiến tận mắt tình tiết đó chắc chắn không coi đó là một sự việc “nhỏ nhặt”!

Năm 1996

Khi kết thúc việc trao Mình Thánh Chúa vào Thánh lễ lúc 7 giờ tối, Chúa nhật ngày 18 tháng 8 năm 1996, một tín hữu đã hướng về linh mục chủ tế, Cha Alejandro Pezet, vô cùng bối rối. Cô đã nhận thấy một Mình Thánh được giấu dưới chân nến trước tượng chịu nạn, cho đến ngày nay vẫn còn ở gian giữa bên phải. Cha Alejandro nhìn qua và nhặt Mình Thánh chắc chắn đã bị ai đó có ý đồ xúc phạm bỏ rơi. Ngài đã nghĩ đến việc tự mình tiêu thụ nhưng nó quá bẩn và bụi bặm.

Vì vậy, ngài đã yêu cầu Emma Fernandez - một giáo dân bảy mươi bảy tuổi, nhúng nó vào nước và khóa nó trong nhà tạm theo thủ tục thông thường. Người đọc có cái nhìn sâu sắc bây giờ chắc hẳn đang cảm thấy một chuyện đã xẩy ra [déjà vu]. Bà Fernandez, giáo dân duy nhất được đụng tới nhà tạm, quả thực đã nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ trong chiếc hộp thủy tinh tròn mà bà đã để trong đó và đã thảo luận những gì bà nhìn thấy với Cha Pezet vào ngày 26 tháng 8. Sau khi ngay lập tức thông tri cho Cha Eduardo Graham, Cha Pezet cũng nhận thấy bánh thánh đang biến đổi thành một thứ gì khác, một thứ gì đó có màu đỏ và sẽ phát triển trong những tuần tiếp theo. Tất nhiên, ngài biết các sự kiện của các năm 1992 và 1994, mặc dù lúc đó ngài chưa đến giáo xứ Đức Bà. Vì vậy, ngay lập tức, ngài nghi ngờ có nguyên nhân siêu nhiên nào đó dẫn đến chuyện đang xảy ra. Ngài đã thông báo cho văn phòng trung ương của giáo phận, và Jorge Mario Bergoglio, một trong bốn Giám Mục Phụ Tá của Buenos Aires vào thời điểm đó, đã đề nghị nên bắt đầu chụp những bức ảnh chuyên nghiệp. Như năm 1992, những bức ảnh chụp vào ngày 26 tháng 8 và ngày 6 tháng 9 của Marcelo Antonini đều có sẵn cả trong các văn bản được tham chiếu trong thư mục của tôi và trên mạng. Bánh thánh hòa tan ngày càng khó phân biệt, mặc dù nước ngày càng đục hơn bởi một chất “giống như đám mây” màu đỏ và các khối “giống như thạch” sẫm màu hơn có kết cấu giống như máu đông. Những bông hoa “giống như nấm mốc” sẫm màu hơn được nhìn thấy trên bề mặt của những cục được cho là máu này.

Sau khoảng một tháng, “vật lạ” còn sót lại được chuyển vào một chai nước cất đậy kín: đây không hẳn là phương tiện bảo quản tốt nhất để bảo quản mô sống! Thật không may, nó vẫn tồn tại trong nước cất ít nhất ba năm cho đến khi cuộc điều tra của Bác sĩ Castañón bắt đầu.

Các đánh giá khoa học

Các năm 1992–1995

Vào tháng 5 năm 1992, linh mục giáo xứ, Cha Carlomagno, nói với Đức Cha Miras điều đang xảy ra. Chính vị giám mục đã khuyến nghị nên thực hiện việc đánh giá y khoa. Hai bác sĩ đã tham gia từ rất sớm, một bác sĩ ung thư (14) và một bác sĩ huyết học. (15)

Bác sĩ BOTTO

Tiếp theo lời kể của Cha Pérez về các biến cố, cuộc điều tra ban đầu được giao cho Bác sĩ Isabel Botto, một bác sĩ chuyên khoa ung thư sống gần giáo xứ. Bà đã cố gắng dùng ống chích hút một ít thứ trông giống như máu từ khối chính trong chiếc bình gốm từ ngày 1 tháng 5, nhưng không thể làm được vì nó quá cứng. Sau đó, bà thu thập vật liệu tạo nên một trong những vệt đỏ bám trên thành thùng chứa. Cùng với kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, Alicia Martines, bà đã phân tích mẫu của mình tại Sanatorio Evangelico El Buen Samaritano. Phản ứng dương tính với xét nghiệm phát hiện huyết sắc tố đã xác nhận rằng chất đó là máu; tuy nhiên, bà không nói rõ liệu bộ phân tích mà bà sử dụng cũng có thể xác nhận nguồn gốc con người của nó hay không. Bác sĩ Botto thừa nhận rằng các phân tích chuyên sâu hơn của giám định y tế là cần thiết ở giai đoạn đó. Bà thậm chí còn khẳng định mình đã nhìn thấy các tế bào cơ và “mô sợi sống” dưới kính hiển vi của mình. Cha. Cha Pezet đích thân hỏi liệu những tế bào đó có thể là tế bào cơ tim hay không và bà trả lời rằng điều đó khả hữu, mặc dù cần phải thử nghiệm thêm.

Bác sĩ SASOT

Hai báo cáo y khoa đã được trình bày, hay tôi nên nói là được chụp ảnh, trong cuốn sách của Bác sĩ Castañón. Chúng được đánh máy và ký tên bởi Bác sĩ Adhelma Myrian Segovia de Sasot. Đằng sau cái tên ấn tượng như vậy là một bác sĩ huyết học đang làm việc tại Bệnh viện J. M. Ramos Mejia ở Buenos Aires. Ba cuộc điều tra riêng biệt có thể được suy ra từ các bài viết của bà:

1. Trong một báo cáo “tháng 6 năm 1992”, không đề cập đến ngày tháng chính xác, bà đã mô tả sự tiến hóa vĩ mô của một vật liệu “có hình dạng cục máu đông” trong một hộp đựng bằng gốm. Kết cấu của nó cũng giống như một cục máu đông khi chạm vào. Chất này vẫn khá ổn định cho đến khi nước thánh được thêm vào chỉ vài ngày sau đó. Vào tháng 6, chỉ sau một tháng, bác sĩ Sasot nhắc đến việc cục máu đông sắp bong ra khỏi bình chứa (điều thực sự đã xảy ra trong những năm tiếp theo).

Ban đầu, bà mô tả hình dáng vi mô của nó ở độ phóng đại thấp 16 lần như được tạo thành từ nhiều lớp: lớp màu đỏ sẫm phía dưới và lớp bề ngoài có màu nhạt hơn. Lớp vừa kể dường như được tạo thành từ những sợi trong suốt giống như hình dạng trong sách giáo khoa của ty lạp thể [mitochondria]. Mô tả của bà về cấu trúc phân lớp quả khá thiếu chính xác và dựa vào các loại suy. Tất nhiên, bà không thực sự cho rằng các lớp bề mặt được tạo thành từ ty lạp thể: những cơ quan tế bào [organelles] sản xuất năng lượng này có trong nhiều loại tế bào không thể được nhìn thấy ở độ phóng đại thấp 16 lần. Ai đó - rất có thể là chính bà - đã vẽ một bức vẽ nhỏ trên lề một trong những trang báo cáo của bà: một bản phác thảo nguệch ngoạc giống như một mặt cắt ngang của màng bên trong của ty lạp thể. Tôi nghĩ bà đã vẽ nó như một việc trình bầy bằng hình cấu trúc mà bà nhìn thấy qua kính hiển vi của bà.

Sau đó, bà tiếp tục mô tả các lớp bề mặt của mẫu vật bằng cách đề cập đến ít nhất ba hình dạng khiến bà nhớ đến “giọt nước”. Tôi không hoàn toàn chắc chắn về những kết luận khoa học nào có thể được rút ra từ những mô tả này của bà: Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã dịch và chép lại những ghi chú của bà với hy vọng rằng một ngày nào đó một chuyên gia mô bệnh học [histopathology] (16) có thể đọc chúng và có thể làm sáng tỏ những bài viết bí mật nhà nghề của bà.

Tuy nhiên, đột nhiên, báo cáo của bà không còn mơ hồ và thiếu chính xác nữa. Bà thực sự khiến người đọc vui mừng khi viết: “Một trong những lần tôi quan sát nó, tôi nhận thấy một khu vực dường như đang đập nhịp nhàng” (trong tiếng Tây Ban Nha: parecia latir ritmicamente). Điều không may là bà không có máy ảnh hoặc máy quay phim vào thời điểm quan sát ấy. Vì vậy, chúng ta chỉ há hốc miệng khi đọc về một điều gì đó quá tuyệt vời và khó tin.

Cuối cùng, Bác sĩ Sasot kết thúc báo cáo của mình bằng cách lưu ý rằng bà rất tiếc phải ngừng công việc quan sát của mình vì vấn đề sức khỏe.

2. Vẫn vào tháng 6 năm 1992, Bác sĩ Sasot đã mô tả các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm được thực hiện trên mẫu được coi là máu lấy từ đĩa thánh. Chất này đã được phân tích ba ngày sau khi xuất hiện. Do đó, chắc chắn bà đang đề cập đến một trong hai phép lạ xảy ra vào tối ngày 10 tháng 5. Một cuộc kiểm tra đơn giản nhưng rõ ràng đã được thực hiện để khảo sát xem điều gì được cho là một giọt máu: một màng máu [17] được chuẩn bị bằng các vết May-Grunwald và Giemsa tiêu chuẩn. (18) Xét nghiệm máu thông thường này mang lại số lượng đầy đủ bạch cầu khác nhau, (19) nói lên tỷ lệ phần trăm tương đối của năm loại tế bào bạch cầu chính. Số lượng khác biệt cho thấy số lượng tế bào lympho [lymphocytes] (20) vượt quá (47%) so với bạch cầu trung tính [neutrophils] (21) (49%), như mong đợi trong một phản ứng sinh lý học điển hình đối với việc nhiễm virút, nhưng cũng trong bối cảnh căng thẳng tâm sinh lý dữ dội.

Hơn nữa, màng máu cho thấy các mảnh vụn không chuyên biệt, các tế bào có không bào [vacuolated], (22) và nhiều vi khuẩn bị nhiễm khuẩn cầu [cocci]. (23) Sử dụng một thuật ngữ phi y học, tất cả những phát hiện màng máu bất thường này đều gợi ý về “trạng thái đau khổ” của mẫu máu được phân tích. Ít nhất đó là những gì có thể được nhìn thấy vào tháng 6 năm 1992, sau một khoảng thời gian không xác định – tính bằng ngày - kể từ khi máu xuất hiện.

Cuối cùng, Bác sĩ Sasot kết luận báo cáo tháng 6 năm 1992 bằng cách xác nhận rằng mẫu được phân tích có nguồn gốc từ con người, tuy không có lời giải thích rõ ràng.

3. Cuối cùng còn có “báo cáo huyết học” của bác sĩ Sasot ngày 29/10/1995. Đó là bản tóm tắt tất cả các kết luận tích cực mà bà có thể rút ra và trực tiếp chứng minh - trong tư cách một nhà huyết học chuyên ngành có năng lực - từ công việc của bà về một chất liệu mà nguồn gốc của nó bà thực sự không được nói cho biết, ít nhất là lúc đầu. Mẫu mà bà phân tích - vẫn có sẵn cho bà vào năm 1995 - là một phần mô nhỏ được bảo quản trong ống nghiệm chứa đầy nước thánh đã được đưa cho bà vào một thời điểm nào đó. Rất có thể, nó hẳn đã được lấy ra từ chiếc hộp đựng bằng gốm của phép lạ đầu tiên năm 1992, mặc dù điều này không được nêu rõ. Bà đưa ra danh sách các kết luận sau đây, những kết luận sẽ chứng minh một cách dứt khoát rằng chất được phân tích là máu, ít nhất là theo bà ấy, khi xem tất cả với nhau:

* Số lượng bạch cầu chênh lệch với chứng tăng tế bào lympho [lymphocytosis] nhẹ (24) thu được sau khi nhuộm May-Grunwald Giemsa: kết quả này rất giống với kết quả ngày 10 tháng 5 năm 1992 trước đó.

* Ô nhiễm vi khuẩn và nấm đã được quan sát.

* Natri và kali đã có mặt.

* Sự hiện diện của enzyme LDH (25) có thể được đánh giá.

* Mẫu này có cấu hình hiện tượng điện chuyển protein “sinh lý học”, (26) ngoại trừ lượng gamma globulin giảm, (27) một phát hiện được quan sát thấy ở những bệnh nhân có hệ thống miễn dịch bị tổn hại.

Cuối cùng, ở phần cuối của báo cáo này có đề cập đến mối quan tâm về việc thực hiện thêm phân tích xác định nhóm máu cũng như các xét nghiệm khác nhằm tìm kiếm sự hiện diện của DNA. Đáng chú ý, Bác sĩ Sasot tin rằng tất cả các xét nghiệm bổ sung này có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách tiếp tục sử dụng cùng một lượng mẫu nhỏ đó.

Ý kiến chung của tôi về cuộc điều tra năm 1992? Rất nhiều thiện chí, nhưng ít phương tiện sẵn có và sự phối hợp nghiên cứu kém. Tại sao lại lãng phí vật liệu mẫu quý giá với nhiều thử nghiệm lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa? Tại sao không ai tìm cách thu thập ý kiến về việc nhận dạng hết sức quan trọng khi đối diện với một mô sinh học chưa ai biết: ý kiến của một nhà mô bệnh học? Thật không may, vì điều này, chúng ta sẽ không bao giờ biết liệu những mô cơ đó – giống như sợi – thậm chí có thể co lại một cách tự nhiên – có thực sự như những gì chúng ta vẫn nghĩ hay không. Tại sao không có tài liệu ảnh hoặc bất cứ ghi chú thích hợp nào trong phòng thí nghiệm để tham khảo? Tại sao chúng ta phải chấp nhận những mô tả thô thiển và những nét vẽ nguệch ngoạc trên mép trang? Tôi có thể hiểu tại sao không có cuộc điều tra DNA nào được thực hiện: kỹ thuật PCR (28) không dễ dàng có được vào những năm 1990. Những xét nghiệm DNA như vậy sẽ rất tốn kém và có lẽ sẽ phải hy sinh quá nhiều chất liệu. Nhưng tại sao không ai cố gắng xác định nhóm máu? Đó sẽ là một xét nghiệm tầm thường, mặc dù quan trọng và rẻ tiền, được thực hiện trên máu tươi. Nguồn gốc nhân bản của các mô được phân tích có được chứng minh một cách thực sự và không thể chối cãi được không? Không có thủ tục chuyên biệt nào được đề cập về vấn đề này. Điều kiện bảo quản mẫu như thế nào? Chắc chắn, khi tiếp xúc với một thánh tích, người ta muốn xét tới tính bất khả hư hoại siêu nhiên của nó. Tuy nhiên, ngay cả phòng thí nghiệm nghèo nhất thế giới ít nhất cũng có tủ lạnh và chắc chắn sẽ không dựa vào đặc tính sát trùng và bảo quản của nước thánh. Nói cho ngay, và để biện minh một phần cho bản chất may rủi của các cuộc điều tra này, cần lưu ý rằng Đức Tổng Giám Mục Miras đã đề cử một chuyên gia cho các biến cố năm 1992: Đức Cha José Luis Mollaghan. Ở một thời điểm nào đó, ngài là người đã cấm việc lấy mẫu thêm để bảo toàn tính toàn vẹn của phép lạ. Ngài yêu cầu các nhà điều tra và tín hữu hài lòng với những kết luận đã được đưa ra vào thời điểm đó.

Các năm 1995–2005

Đức Cha Jorge Mario Bergoglio là tổng giám mục mới của Buenos Aires từ năm 1998. Khi được Cha Luis Maria Rodrigues Melgarejo, người kế nhiệm Cha Carlomagno, yêu cầu bằng văn bản trong tư cách linh mục quản xứ tại nhà thờ Đức Bà, Đức Tổng Giám Mục Bergoglio đã quyết định cho phép thử nghiệm khoa học hơn nữa về các thánh tích thánh thể vào tháng 7 năm 1999. Bác sĩ Castañón, một nhà nghiên cứu các biến cố siêu nhiên, đã quan tâm đến các sự kiện thánh thể tại giáo xứ Đức Bà trong những tháng tiếp theo. Cuối cùng, vào ngày 28 tháng 9, Đức Tổng Giám Mục Bergoglio đã phê duyệt diễn trình đánh giá mới do Castañón đề xuất với sự thận trọng và tính bảo mật phải luôn được duy trì trong suốt diễn trình điều tra.

Bác sĩ Ricardo Castañón Gómez là ai? Ông là nhà tâm lý học lâm sàng và chuyên gia về tâm lý học, hóa sinh và tâm sinh lý thần kinh. Ông cũng là một nhà truyền thông tuyệt vời và những cuộc hội thảo trên YouTube của ông rất thú vị để lắng nghe. Ông đã thu hút khán giả hàng giờ tại hội trường giáo xứ ở ngoại ô thành phố cũng như tại các hội nghị lớn ở Bắc Mỹ. Xuất thân từ Bolivia, ông cũng đã học ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Năm 1992, ông bắt đầu quan tâm đến các hiện tượng huyền bí từ quan điểm y học, bắt đầu với những ý kiến hoài nghi và sau đó kết cục trở thành một người trở lại Công Giáo. Vào thời điểm ông tham gia, chắc chắn không thiếu “tư liệu” nghiên cứu dành cho ông, đặc biệt là ở Nam Mỹ: các cuộc hiện ra, phép lạ, dấu thánh, các bức tượng khóc lóc hay chảy máu. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox vào năm 1999, ông nói rằng ông đã theo dõi 50 trường hợp nhưng chỉ có thể loại trừ nguồn gốc siêu nhiên trong 6 trường hợp trong số đó. Thật không may, khi duyệt qua danh sách những người có tầm nhìn nổi tiếng nhất mà ông nghiên cứu (Nancy Fowler, Patricia Talbot, Julia Kim, Catalina Rivas), cá nhân tôi sẽ đảo ngược tỷ lệ các trường hợp thật và giả của ông. Chủ đề về những hiện tượng huyền bí giả tạo, hoặc những hiện tượng thực sự không thể giải thích được – mà nguồn gốc của chúng có thể và có khả năng là ma quỷ - chắc chắn là một chủ đề đáng lưu ý, mặc dù nó đáng được thảo luận chi tiết mà tôi sẽ không theo đuổi ở đây.

Trong nhiều năm, Bác sĩ Castañón đã tận dụng sự hợp tác của hai chuyên gia giàu có người Úc: luật sư Ron Tesoriero và người dẫn chương trình truyền hình Mike Willesee, một nhân vật nổi tiếng của công chúng ở Úc. Cùng nhau, họ đã tạo ra một toán đặc nhiệm chung, một cỗ máy chiến tranh không thể lay chuyển được, nhằm nghiên cứu các hiện tượng mầu nhiệm. Họ quay phim một cách chuyên nghiệp những lời kể của các nhân chứng trước sự chứng kiến của công chứng viên, quay video việc lấy mẫu vật liệu sinh học từ các thánh tích gốc và đảm nhận việc chuyển những mẫu đó đến một mạng lưới rộng khắp các phòng thí nghiệm có đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học giỏi nhất trên toàn thế giới. Chính sách của họ là duy trì một “chuỗi lưu trữ rõ ràng, không gián đoạn và được lên tài liệu”, một việc bàn giao tài liệu không bị gián đoạn và được lên tài liệu để nghiên cứu trong các điều kiện “gây mù” - nghĩa là bằng cách giữ không cho các nhà nghiên cứu có nhiệm vụ phân tích chúng biết nguồn gốc của các mẫu. Tất cả những cuộc điều tra tốn kém này hoàn toàn do Grupo Internacional para la Paz, do chính Castañón thành lập, tài trợ.

Đây là “cơ quan” đặc biệt được Đức Tổng Giám Mục Bergoglio giao phó điều tra các biến cố tại Giáo xứ Đức Bà. Vào ngày 5 tháng 10 năm 1999, trước sự chứng kiến của các nhân chứng và máy quay truyền hình, Bác sĩ Castañón đã lấy hai mẫu.

1. Một mẫu đầu tiên và rất nhỏ được lấy từ lớp vỏ khô nhỏ xíu mà ngày nay vẫn còn thấy ở Buenos Aires: phần còn lại của biến cố đầu tiên năm 1992. Nhãn đi kèm ống nghiệm kín vô trùng ghi: “8 de mayo de 1992 Muestra 5 de Octobre de 1999.[ Ngày 8 tháng 5 năm 1992 Mẫu ngày 5 tháng 10 năm 1999]”

2. Mẫu thứ hai được lấy từ phần còn lại của biến cố năm 1996: chất nửa rắn màu nâu trong nước cất. Tương tự, nhãn ghi: “26 de Agosto de 1996 Muestra humeda 5 de Octobre de 1999.[ 26/8/1996 Mẫu ướt 5/10/1999]”

Theo quy trình giám sát thông thường, hai lọ này đã được đích thân Tesoriero bàn giao cho Cơ quan Phân tích Pháp y ở Hayward, California vào ngày 21 tháng 10 năm 1999. Bạn có thể đọc phần sau đây trong báo cáo ngày 1 tháng 5 năm 2000, có chữ ký của Bác sĩ Vanora M. Kean, về thử nghiệm số 19990441 được thực hiện trên hai mẫu:

* Mục số 1-1, mẫu khô năm 1992, được khảo sát dưới kính hiển vi soi nổi [stereomicroscope]: một chất màu sẫm và màu nâu đỏ không xác định được nhìn thấy cùng với một sợi tóc, hoặc một mảnh tóc, dường như dính chặt vào mép của nó. Xét nghiệm nhận dạng máu orthotolidine [phát hiện độ clorine] sơ bộ (29) cho kết quả âm tính. Một phần 2x3 mm đã được cắt ra từ mảnh 3x5 mm ban đầu để loại trừ sự hình thành đáng ngờ giống như sợi tóc và được gửi đi phân tích DNA: một lượng nhỏ DNA của con người thực sự đã được phát hiện, mặc dù phân tích hồ sơ DNA sau đó không nhận diện được bất cứ chuỗi STR (30) tiêu chuẩn nào.

* Mục số 1-2, mẫu năm 1996, cũng được khảo sát dưới kính hiển vi soi nổi. Khi vẫn còn ướt, người ta đã ghi nhận sự hiện diện của chất liệu dạng sợi màu trắng cùng với chất màu nâu đỏ bám vào nó, mặc dù không thể nhận ra đặc điểm hình thái học [morphological] nào được biết đến. Sau khi sấy khô, các hạt sẫm màu hơn trở nên rõ ràng và xét nghiệm orthotolidine [phát hiện độ clorine] được thực hiện trên các hạt này và cho kết quả âm tính. Một phần ba của toàn bộ mẫu phân tích đã được sử dụng để lập hồ sơ DNA. Một lần nữa, một lượng nhỏ DNA nhân bản có trọng lượng phân tử cao chất lượng tốt đã được cô lập trong mẫu. Tuy nhiên, kỹ thuật PCR không nhận diện và sao chép được bất cứ dấu hiệu nào trong số mười dấu hiệu hồ sơ di truyền tiêu chuẩn [chín STR cộng với các gen X và Y tạo men răng [amelogenin](31) đối với mẫu ướt số 1-2 cũng vậy. Đáng chú ý, ngay cả khi DNA được báo cáo là có nguồn gốc từ con người, báo cáo cuối cùng chỉ có thể đưa ra giả thuyết về nguồn gốc không phải của con người vì một lần nữa, không có hồ sơ DNA nào của con người có thể được xác định bằng phương pháp phân tích STR tiêu chuẩn. Chúng ta sẽ quay lại chủ đề này sau trong một chương riêng về DNA.

Không có cuộc điều tra nào được thực hiện để xác định nhóm máu. Những điều này có thể được thực hiện ngay cả khi không có máu, vì kháng nguyên [antigen] ABO (32) cũng có thể có trong các mô khác (trên thực tế, đối với Lanciano, Thịt cũng AB như Máu). Bác sĩ Castañón đã trực tiếp nói với tôi rằng các mảnh quá nhỏ và ưu tiên dành cho việc chứng minh sự hiện diện của DNA, một phát hiện chuyên biệt và “mạnh mẽ” hơn nhóm ABO. Theo yêu cầu, chất liệu còn sót lại từ hai mẫu được gửi qua FedEx vào ngày 2 tháng 3 năm 2000, tới Bác sĩ Robert Lawrence của Hiệp hội Bệnh lý Delta ở Stockton, cũng thuộc California. Do đó, Bác sĩ Lawrence, một giám định viên y tế đến từ San Francisco, có thể chuẩn bị một số slide kính hiển vi về những mô mầu nhiệm này và bắt đầu nghiên cứu chúng. Mô thu hút sự chú ý của nhà nghiên cứu là mô năm 1996: nó không dễ nhận dạng và dường như đã bị một số lượng lớn tế bào bạch cầu xâm nhập, giống như tình trạng bị viêm. Đặc biệt, trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại bằng video ngày 7 tháng 12 năm 2000, ông đã chỉ rõ rằng các tế bào bạch cầu đang hoạt động và đang sống vào thời điểm mẫu được lấy. Ngoài ra, ông còn nói rằng việc làm thế nào những tế bào bạch cầu đó có thể tồn tại trong nước mà không bị hòa tan sau hơn vài phút, nhiều nhất là một giờ, một khi tách khỏi sinh vật sống mà từ đó chúng phát sinh hoặc sau khi sinh vật này chết, đơn giản là không thể giải thích được. Tôi nên nhắc nhở người đọc rằng những mẫu này được lấy từ mô được bảo quản trong nước, không có chất dinh dưỡng. Riêng một mình nước cất thực sự không tương thích với sự sống vì lý do thẩm thấm lọc [osmotic], (33) tuy nhiên, các tế bào bạch cầu sống vẫn hiện diện tại thời điểm lấy mẫu, ngay cả khi chất liệu đã được giữ trong những điều kiện này trong hơn ba năm. Tuy nhiên, những điều ngạc nhiên vẫn chưa kết thúc.

Các mô đã bị các tế bào viêm xâm nhập và do đó không dễ nhận dạng. Bác sĩ Lawrence đã dám gợi ý rằng nó có thể phù hợp với các cụm hoặc mảnh tế bào sừng hóa [keratinized] (34) - do đó là lớp biểu bì [epidermis], lớp da bề mặt nhất hay chính xác hơn là da bị viêm, bị bạch cầu xâm nhập.

Các slide tương tự đã được trình bầy cho các chuyên gia khác trong những tháng và năm tiếp theo. Tại Úc, Tiến sĩ Peter Ellis tại Đại học Sydney và Tiến sĩ Thomas Loy tại Đại học Queensland đã xác nhận giải thích của Bác sĩ Lawrence về nguồn gốc biểu bì. Tuy nhiên, tại Sydney, Tiến sĩ John Walker tin rằng đó có thể là mô cơ. Ngay cả giáo sư Linoli trẻ tuổi ở Arezzo, người đã nghiên cứu phép lạ Lanciano, cũng tham gia: theo ông, rất có thể đó là mô cơ tim.

Cần có một ý kiến có thẩm quyền và dứt khoát hơn. Vì vậy, nhóm nghiên cứu quyết định tìm đến Giáo sư Frederick Zugibe, trưởng phòng khám y khoa và bác sĩ tim mạch tại Quận Rockland, New York. Hồ sơ học thuật của ông, bao gồm những khám phá khoa học và nhiều ấn phẩm, cùng với kinh nghiệm ba mươi năm thực hiện mười nghìn cuộc khám nghiệm tử thi, ít nhất cũng rất ấn tượng. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2004, các nhà điều tra Ron Tesoriero và Mike Willesee có mặt tại văn phòng của Giáo sư Zugibe ở New York, và các tấm kính hiển vi vẫn là những tấm kính do Bác sĩ Lawrence chuẩn bị. Cuộc gặp được quay phim, Tesoriero cầm máy quay phim và Willesee phỏng vấn. Giáo sư Zugibe mong muốn được biết nguồn gốc của chất liệu cần nghiên cứu nhưng hai người Úc ban đầu giữ im lặng. Zugibe nhất quyết đòi, nhưng Willesee giải thích rằng như vậy sẽ tốt hơn cho ông và cuộc điều tra. Zugibe xem xét kỹ lưỡng các mẫu dưới kính hiển vi và lời nói của ông được ghi lại. Ông bắt đầu bằng cách nói: “Tôi là một chuyên gia về tim. Trái tim là việc của tôi. Đây là mô cơ tim, đến từ tâm thất trái, gần khu vực van tim.” Ông nhìn kỹ hơn và nói rõ: “Cơ tim này bị viêm; nó đã mất các vân và bị bạch cầu xâm nhập.” (35) Các bạch cầu [Leukocytes] bình thường không ở trong tim mà rời khỏi máu lưu thông và hướng tới vị trí chấn thương hoặc vết thương. Trái tim của người này đã bị thương và chịu chấn thương. Lưu lượng máu bị suy giảm và một phần cơ tim đã bị hoại tử [necrosis]. (36) Nó giống với những gì tôi thấy trong các vụ tai nạn trên đường, khi tim phải trải qua các thủ thuật hồi sinh kéo dài, hoặc nó giống với những gì tôi thấy khi ai đó bị một cú đánh nặng vào ngực.

Tesoriero và Willesee rùng mình khi Zugibe nói về sự hiện diện của bạch cầu: phản ứng viêm qua trung gian hệ thống miễn dịch thường diễn ra theo trình tự có trật tự và bạch cầu chỉ có thể được tìm thấy nếu được nuôi dưỡng bởi một sinh vật vẫn còn sống. Ông khẳng định:

“Đây là mẫu sống vào thời điểm nó được lấy!”

Sau một lúc im lặng để trấn tĩnh lại, Willesee dám hỏi: “Những bạch cầu này sẽ tồn tại được bao lâu nếu thả mô vào nước?” Câu trả lời được nhắc lại bởi Bác sĩ Lawrence bốn năm trước: “Chúng sẽ tan biến trong vòng vài phút và không còn tồn tại nữa”.

Vào thời điểm đó, chính hai người Úc đã làm giáo sư ngạc nhiên khi tiết lộ với ông rằng tấm kính này được lấy từ mô được giữ trong nước máy một tháng và trong nước cất trong ba năm: “Hoàn toàn không thể tin được! Khoa học không thể giải thích được!” Sau đó, ông nói rõ rằng sau một thời gian dài ở trong nước, không chỉ các tế bào bạch cầu sẽ biến mất mà bất cứ tế bào nào khác của con người cũng sẽ mất đi mọi hình thái có thể nhận biết được. Chỉ khi nhận ra muộn màng, và trước sự ngạc nhiên của ông, họ mới tiết lộ cho ông biết rằng mô nghiên cứu có nguồn gốc từ Mình Thánh đã được truyền phép.

Trong báo cáo cuối cùng, được viết vào tháng 3 năm 2005, Giáo sư Zugibe đã xác định rõ rằng các slide kính hiển vi chứa mô cơ tim bị mất các sợi (37) – các vân, sự kết đặc nhân tế bào [nuclear pyknosis], (38) và các tập hợp hỗn hợp của các tế bào viêm khác nhau, liên quan đến cả tình trạng viêm mãn tính, (39) chẳng hạn như các đại thực bào [macrophages] chiếm ưu thế, (40) và viêm cấp tính, chẳng hạn như các tế bào đa nhân [polymorphonuclear]. (41) Hướng của các sợi cơ tim gợi ý rằng vị trí ban đầu nằm ở vùng tâm thất, tương đối gần với khu vực van tim.

Những thay đổi thoái hóa này tương thích với nhồi máu cơ tim gần đây, (42) hoặc do tắc nghẽn động mạch vành (43) sau chứng huyết khối [thrombosis] (44) hoặc sau chấn thương ngực nghiêm trọng ở vùng phía trên tim. Hơn nữa, có thể ước tính rằng thời gian “căng thẳng tim” phải ở mức vài ngày tính từ thời điểm mô được lấy đi. Điều này dựa trên sự hiện diện của các tế bào viêm mãn tính và các biến đổi tế bào tim mà chúng tôi vừa mô tả.

Nhưng làm thế nào mà cùng một slide có thể trông giống như lớp biểu bì đối với một chuyên gia pháp y và cơ tim đối với một chuyên gia khác?

Câu trả lời nằm ở những biến đổi sâu sắc mà mô ướt năm 1999 đã phải chịu. Điều này dẫn đến các sợi cơ mất đi các nét đặc trưng của chúng. Chúng tách rời nhau, cong, gãy, bị xâm nhập bởi một số lượng rất lớn bạch cầu, và do đó không còn giống với những hình ảnh cổ điển trong tập bản đồ bệnh lý giải phẫu.

Danh tiếng của giáo sư Zugibe mạnh đến mức 5 năm sau, vào ngày 28 tháng 2 năm 2008, tại một cuộc họp ở San Francisco, bác sĩ Lawrence thừa nhận đã mắc sai lầm và thừa nhận mô cơ tim chắc chắn bị viêm.

Tính hiển thị của biến cố không thoả đáng

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2006, Bác sĩ Castañón đã có thể chính thức trình bày một báo cáo kết luận về các cuộc điều tra bắt đầu vào năm 1999 cho Đức Tổng Giám Mục Jorge Mario Bergoglio, người đã trở thành Hồng Y tổng giám mục của Buenos Aires trong thời gian đó. Ở giai đoạn đó, người ta đã mong đợi một tuyên bố chính thức của Đức Hồng Y, vì một báo cáo khác về các sự kiện năm 1992 đã được đệ trình lên Giáo triều Buenos Aires và Vatican. Sự hiện diện của máu đã được xác nhận rõ ràng trong các mô năm 1992, trong khi sự hiện diện của mô cơ tim còn sống và “bị đau đớn” đã được xác nhận trong các mô năm 1996. Trong cuốn sách của mình, Blondet lên tiếng về sự thất vọng của Cha Eduardo Pérez Dal Lago:

Tôi đã hy vọng rằng khi có sẵn những câu trả lời này, Đức Tổng Giám Mục Bergoglio sẽ tuyên bố: “Corpus Christi” [đây là Mình Chúa Kitô]. Thay vào đó, không, ngài chỉ cho phép tôn thờ các thánh tích trong nhà nguyện của nhà thờ Đức Bà và chỉ từ năm 2002 - mười năm kể từ biến cố này - việc trưng bày định kỳ điều chúng ta phải gọi là “dấu lạ thánh thể” hơn là một phép lạ thánh thể.

Quả thực, giáo triều đã giữ thái độ nước đôi trong nhiều năm. Một mặt, nó hỗ trợ và khuyến khích Giáo xứ Đức Bà đào sâu lòng sùng kính Bí tích Thánh Thể và chào đón những ai tự mình đến thăm và tích cực tìm kiếm thông tin về các biến cố đã diễn ra. Năm 2006, một nhà nguyện mới được khánh thành ở gian giữa bên trái, dành riêng cho việc chầu Thánh Thể, vĩnh viễn trong vài năm đầu và ngày nay chỉ vào lúc ban ngày. Như tôi đã đề cập, giáo xứ chào đón bất cứ khách hành hương nào đến thăm trong hai giờ vào lúc 8 giờ tối Thứ Sáu của tuần thứ ba trong tháng và vào ngày Thứ Bảy thứ tư trong tháng lúc 11 giờ sáng. Những câu chuyện về các biến cố năm 1992 và 1996 được kể lại, và tôi tin rằng lớp vỏ máu nhỏ - đó là tất cả những gì còn sót lại từ phép lạ đầu tiên năm 1992 - đã được trưng bày.

Tôi được biết rằng chính Đức Hồng Y Bergoglio thường đến thăm Nhà thờ Đức Bà để chầu Thánh Thể một giờ mỗi năm một lần. Giáo xứ cũng công bố một tấm thiệp có hình Đức Hồng Y Bergoglio nhìn từ phía sau và quay người cầu nguyện về phía nhà tạm phía sau mặt nhật bốn cánh không thể nhầm lẫn. Nhận định mà vị giáo hoàng đương nhiệm đưa ra sau khi nhìn thấy chính mình trên tấm thẻ đã được viết ở mặt sau: “Đây là bức ảnh đẹp nhất về một vị giám mục mà tôi từng thấy: nó tượng trưng cho con đường mà ngài phải trở thành.”

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng rất ít việc được thực hiện để làm cho những sự kiện kỳ lạ này được biết đến ít nhất là vượt ra ngoài ranh giới giáo xứ, vì chúng chắc chắn không được biết đến nhiều ngay cả ở Á Căn Đình, chứ đừng nói đến phần còn lại của thế giới. Một người hành hương lái xe trên xa lộ A14 trên đường đến Lanciano có thể nhìn thấy những tấm biển chỉ đường dẫn đến Đền thờ Phép lạ Thánh Thể cách lối ra hàng chục km. Thay vào đó, tại Nhà thờ Đức Bà ở Buenos Aires, sự thận trọng là điều tuyệt đối: Bạn có thể đi bộ qua lối vào nhà thờ mà không nhận thấy một tấm biển hoặc dấu hiệu nào. Bạn phải biết về phép lạ rồi và cần trực tiếp hỏi ai đó để biết thêm thông tin. Chỉ khi đó, với sự lịch sự và nụ cười đáng yêu, giáo dân vô danh mới trả lời rằng đúng vậy, một biến cố lạ lùng đã xảy ra trong nhà thờ. Ông ta sẽ mang ra một số tài liệu và kiểm tra xem cha xứ có sẵn sàng cho một cuộc gặp mặt hay không. Thành thật mà nói, cách đây vài năm, hai phiến đá khắc cuối cùng đã được đặt ở lối vào nhà nguyện chầu Thánh Thể với dòng chữ như sau:

"Cộng đồng Đức Bà đã cung hiến nhà nguyện này cho việc Chầu Thánh Thể vĩnh viễn. Dấu Lạ Thánh Thể được lưu giữ ở đây cùng với tất cả các bình thánh từ các biến cố năm 1992, 1994 và 1996.

Chúng tôi hy vọng Dấu Lạ này sẽ dành cho người khác như những gì nó đã dành cho chúng tôi: một con đường dẫn đến việc khám phá việc Tôn thờ Thánh Thể.... Các cuộc họp về các biến cố của Dấu Lạ Thánh Thể diễn ra vào thứ Sáu thứ ba.... Không cần ghi tên trước. Tại những cuộc gặp gỡ này, các thành viên của cộng đồng sẽ nói về những gì đã xảy ra, chúng tôi sẽ nói về những biến cố đó và cùng nhau cầu nguyện. Đây là cách mà cộng đồng giáo xứ, cùng với giám mục của mình, quyết định chia sẻ những sự thật này với anh chị em trong Đức Tin, coi đây là cách thoả đáng hơn và thích đáng hơn để nói về những biến cố này so với bất cứ phương tiện truyền thông nào khác".

Đáng chú ý, chữ dấu lạ được lặp đi lặp lại một cách nhất quán. Nó chắc chắn không kém phần mạnh mẽ hoặc gây bối rối so với chữ phép lạ, mặc dù nó chắc chắn mơ hồ hơn rất nhiều.

Việc kiên quyết không muốn sử dụng các phương tiện truyền thông mạnh mẽ và lan tràn ngày nay, ưa thích cách tiếp cận trực tiếp và giữa các bản vị, là một lựa chọn đáng lưu ý. Ngay cả văn bản trong tập tài liệu quảng cáo mà tôi được mời cũng đến với người đọc theo một phong cách khá đúng đắn về mặt chính trị và không hề có chút quyết đoán nào. Nó viết: “Trong một bầu không khí biện phân, chúng ta liên tục hỏi chúng ta phải đi theo con đường nào.... Chúng tôi tin rằng khi truyền lại những sự kiện này, chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Không ai có thể bắt buộc ai đó phải xem xét chúng theo cách này hay cách khác. Mọi người trong Đức tin có nghĩa vụ đón nhận những gì Thiên Chúa gợi hứng cho mình trong lời cầu nguyện, cùng với thái độ huynh đệ chia sẻ tự do.”

Tôi không muốn liều bước vào lĩnh vực nằm ngoài chuyên môn của mình, nhưng tôi không thể không tự hỏi: Chúng ta có chắc mình đang diễn giải đúng ý trời hay không? Điều gì đó đáng kinh ngạc đã xảy ra ở Buenos Aires năm lần liên tiếp, vì vậy thông điệp phải mạnh mẽ và rõ ràng. Có máu và một mảnh trái tim đang sống đang đau khổ. Ở góc độ đức tin, nếu những dấu hiệu này xảy ra thì rõ ràng chúng ta cần chúng. Tại sao lại sợ hãi thì thầm những gì đáng lẽ phải hét lên tận đáy phổi? Tại sao lại “giấu đèn dưới một cái thùng” chỉ đưa ra một trích dẫn có thẩm quyền?

Kết quả của việc giữ kín đáo như vậy là không thể tránh khỏi: bên ngoài Giáo xứ Đức Bà, rất ít người biết về phép lạ này, và các chuyến bay thuê bao dành cho khách du lịch tôn giáo ở Châu Mỹ Latinh (và Hoa Kỳ) sẽ đi đến nơi khác - đến Bethany, ở Venezuela, nơi mà một thị nhân mà tôi không sợ gọi là cuồng loạn chắc chắn đã không trau dồi nhân đức khiêm nhường hoặc thực hành việc che giấu ở cùng mức độ, ngay cả khi diễn trình phong chân phước cho bà đang được tiến hành.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đóng góp mới nhất cho việc kiểm duyệt các biến cố ở Buenos Aires là khủng bố mạng. Bắt đầu từ mùa thu năm 2015, trang web của Giáo xứ Đức Bà đã bị các hacker Hồi giáo chuyên nghiệp chặn đứng. Những gì có thể là điểm tham chiếu cho bất cứ khách truy cập nào đang tìm kiếm thông tin an toàn và đáng tin cậy đã không còn tồn tại. Không có cách nào để tìm hiểu các chi tiết như thời gian tiếp nhận, tóm tắt ngắn gọn các sự kiện và xác nhận rằng Giáo xứ Đức Bà thực sự là một thực tại cụ thể của cuộc sống hàng ngày. Thay vào đó, hình ảnh cố định của một nhà thờ Hồi giáo và hình ảnh phản chiếu của nó trên mặt nước lúc hoàng hôn với giọng nói khàn khàn và đáng lo ngại của một thầy tu báo giờ Hồi Giáo [muezzin] đang thay thế trang web của giáo xứ. Thủ phạm là một nhóm tin tặc chuyên nghiệp người Thổ Nhĩ Kỳ được gọi là “Đội Ayyidldiz”. Họ thực sự có thể khoe khoang những thành tích ấn tượng thể hiện kỹ năng của mình: Thí dụ, họ đã đột nhập vào hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel vào năm 2014. Họ cũng chặn các trang web của Liên hiệp quốc và Coca-Cola cũng như các trang web của nhiều tổ chức châu Âu khác nhau. Vào tháng 1 năm 2016, họ thậm chí còn chế nhạo trang web của Bộ Quốc phòng Nga bằng cách thay cờ Nga bằng cờ Thổ Nhĩ Kỳ.

Suy nghĩ cuối cùng: Tại sao những kẻ khủng bố mạng có năng lực như vậy lại quan tâm đến việc ngăn chặn trang web của một giáo xứ Công Giáo nghèo? Tại sao họ lại cố gắng làm hại một tổ chức vô danh, tầm thường trên trường thế giới? Bạn có dám cá rằng kẻ thù, kẻ không bao giờ ngủ, có những ý tưởng rõ ràng hơn nhiều so với những đứa trẻ của ánh sáng về điều gì thực sự đáng đánh?

Cuối cùng, sau khoảng một năm, trang web chính thức của giáo xứ đã xuất hiện trở lại trên mạng với định dạng mới vào mùa thu năm 2016.

Thư mục

Maranatha.it. Missale Romanum de defectibus [Sách lễ Rôma về các thiếu sót]. Sestri Levante, Ý. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2021. https://www.maranatha.it/MobileEdition/T15MissaleRomanum1962/testi/ddefpage.htm.

Toàn văn, được dịch bằng tiếng Ý nhưng cũng có sẵn bằng các ngôn ngữ khác.

Del Guercio, Gelsomino. 2015. “L'Ostia danneggiata o rovinata và utilizzata oppure no?” [Mình Thánh Chúa bị hư hỏng có nên sử dụng hay không] Aleteia. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2021. https://it.aleteia.org/2015/12/02/come-comportarsi-ostia-caduta-terrabicchiere-acqua-sacrario/. Một chuyên viên phụng vụ giải thích các quy tắc giáo luật phải áp dụng trong trường hợp Mình Thánh Chúa rơi xuống đất hoặc bị bẩn.

Blondet, Maurizio. 2014. Un cuore per la vita eterna [Một trái tim cho cuộc sống vĩnh cửu] Effedieffe. Báo cáo đầu tiên và duy nhất viết bằng tiếng Ý về các phép lạ ở Buenos Aires. Sự quan tâm đặc biệt được dành cho các biến cố năm 1992, bao gồm cả lời khai ban đầu của Cha Eduardo Pérez Dal Lago. Trong phần thứ hai của cuốn sách, ngài tự đặt câu hỏi về lý do đằng sau việc nhận thức rất ít về những sự kiện này.

Bí tích Thánh Thể:Trong Hiệp thông với tôi. 2002. Video. Trans Media Productions.
Video này do các cộng tác viên người Úc của Bác sĩ Castañón tạo ra và có sẵn để bán trực tuyến. Cuộc phỏng vấn với Giáo sư Linoli tại phút. 10:41 đặc biệt đáng lưu ý. Vào phút 13:21, Tiến sĩ Lawrence nói về sự hiện diện của bạch cầu xâm nhập vào mô ở Buenos Aires. Vào phút 13:56 có bản ghi gốc về việc thu thập mẫu thử ở Buenos Aires vào ngày 5 tháng 10 năm 1999.

Castañón Gómez, Ricardo. 2011. Más allá de la razón [Quá vô lý], tái bản lần thứ 3. México: Trung tâm Quốc tế Estudios Humanos. Một cuốn sách không thể bỏ qua được viết bởi người chỉ đạo các cuộc điều tra về các sự kiện ở Buenos Aires năm 1999. Có những bức ảnh chụp các tài liệu quan trọng như các báo cáo lâm sàng và xét nghiệm trong phần phụ lục của nó.

Tesoriero, Ron. 2007. Reason to Believe [Lý do để tin] Úc: Ron Tesoriero. Tường thuật tự truyện và suy gẫm về một số biến cố lạ lùng, một số trong đó đã được tác giả đích thân điều tra. Chương 12 trình bày các biến cố ở Buenos Aires.

Tesoriero, Ron và Lee Han. 2013. Unseen New Evidence: The Origin of Life Under the Microscope [Bằng chứng mới chưa từng thấy: Nguồn gốc của sự sống dưới kính hiển vi]. Úc: Ron Tesoriero. Một cuốn sách thu thập các suy tư bản thân tương đối gần đây của Luật sư người Úc. Chương 8 thu thập các sự kiện liên quan đến các biến cố ở Buenos Aires. Phụ lục liệt kê các bản sao quý giá của các thử nghiệm và báo cáo trong phòng thí nghiệm.

Parroquia Santa Maria. 2020. Parroquia Santa Maria. Trang mạng. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2021. https://parroquiasantamariacaballito.com.ar/. Trang web chính thức của Giáo xứ Đức Bà. Trang web này đã bị tấn công bởi một nhóm người Thổ Nhĩ Kỳ theo trào lưu chính thống nhưng đã được kích hoạt lại vào năm 2016.

Ghi chú

(11) Tấm vải vuông trên đó đựng các bình thánh.

(12) Bình thánh đựng bánh thánh và được cất giữ bên trong Nhà tạm.

(13) Đĩa kim loại đựng bánh trong Phụng vụ Thánh Thể.

(14) Oncologist là bác sĩ chuyên điều trị bệnh ung thư.

(15) Hematologist là bác sĩ chuyên điều trị các bệnh về máu.

(16) Histopathology [Mô bệnh học] là chuyên ngành chẩn đoán bệnh dựa trên việc quan sát mẫu mô bệnh.

(17) Blood film [Màng máu] (còn gọi là phết máu) là một lớp máu mỏng được phết lên một phiến kính, sau đó được nhuộm màu để quan sát các loại tế bào máu khác nhau trong đó dưới kính hiển vi.

(18) Đây là những hỗn hợp tiêu chuẩn hóa được sử dụng phổ biến của chất cố định và chất tạo màu. Chúng nhuộm các quần thể tế bào bạch cầu khác nhau theo những cách khác nhau để làm cho chúng có thể được phân biệt rõ ràng dưới con mắt của nhà khoa học.

(19) Đây thực sự là một xét nghiệm máu cực kỳ phổ biến, được các bác sĩ chỉ định như một phần của công việc sàng lọc máu định kỳ tại nhiều cuộc tư vấn và kiểm tra y tế.

(20) Nói rộng ra và không riêng biệt, tế bào lympho là những tế bào bạch cầu chuyên biệt để chống lại nhiễm virút.

(21) Nói rộng ra và không chỉ riêng, bạch cầu trung tính là những tế bào bạch cầu chuyên chống nhiễm trùng do vi khuẩn.

(22) Vacuoles [Không bào] là những khối nhỏ bên trong tế bào có xu hướng xuất hiện khi tế bào bị căng thẳng sinh lý hoặc chết.

(23) Coccus [Cầu khuẩn] là bất cứ loại vi khuẩn nào có hình cầu, hình trứng hoặc hình tròn. Hầu hết mọi người đều đã nghe nói về các loài Staphylo-coccus và Strepto-coccus thường gây nhiễm trùng da và đường hô hấp.

(24) Lymphocytosis [Tăng tế bào lympho trong máu] là tình trạng dư thừa tế bào bạch cầu lympho.

(25) LDH là viết tắt của lactate dehydrogenase, một phân tử enzyme protein nằm bên trong hầu hết các tế bào sống có liên quan đến việc điều hòa năng lượng tạo ra các phản ứng hóa học.

(26) Protein electrophoresis [Điện chuyển protein] là phương pháp phân tích được sử dụng để tách tất cả các protein trong một mẫu nhất định dựa trên kích thước phân tử. Protein di chuyển những khoảng cách khác nhau trên ma trận gel dựa trên kích thước của chúng khi có điện trường. Sau khi được tách ra, lượng tương đối của chúng cũng có thể được định lượng để tạo ra cấu hình điện chuyển.

(27) Gamma globulin là kháng thể được hệ thống miễn dịch sử dụng để chống nhiễm trùng.

(28) Kỹ thuật PCR, viết tắt của polymerase chain reaction công nghệ phản ứng chuỗi polymerase, là một kỹ thuật tạo ra nhiều bản sao của một lượng DNA chẵn được tìm thấy trong một mẫu nhất định.

(29) Thử nghiệm orthotolidine là một thử nghiệm giả định nhằm tìm kiếm sự hiện diện của máu liên quan đến phản ứng của phân tử o-tolidine với huyết sắc tố trong máu với sự hiện diện của hydrogen peroxide [chất lỏng xirô không mầu có mùi hăng và vị nồng].

(30) Phân tích STR, viết tắt của phân tích short tandem repeat [lặp lại song song ngắn], là một kỹ thuật lập hồ sơ DNA thường được sử dụng trong y học pháp y để xác định DNA của cá nhân có mẫu được phân tích.

(31) Gien amelogenin là chuỗi DNA nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Chúng quan trọng đối với tổng hợp men răng và xác định giới tính của nghi phạm trong pháp y. Vì lý do này, chúng luôn được đưa vào các xét nghiệm lập hồ sơ DNA cùng với phân tích STR tiêu chuẩn.

(32) Antigen [Kháng nguyên] là bất cứ chất nào có thể được hệ thống miễn dịch phát hiện và kích hoạt phản ứng miễn dịch. Nhóm máu được xác định bởi sự hiện diện hay vắng mặt của các kháng nguyên chuyên biệt như A, B và O trên bề mặt tế bào máu.

(33) Osmosis [Thẩm thấu] là sự di chuyển tự phát của nước qua màng tế bào từ những vùng có nồng độ chất tan thấp qua nơi có nồng độ chất tan cao. Theo định nghĩa, nước cất không có chất tan nào hòa tan trong đó. Như vậy, nước cất chắc chắn sẽ thấm vào các tế bào sống chứa chất tan. Vì lý do này, các tế bào sống sẽ sưng lên và cuối cùng vỡ ra nếu tiếp xúc với nước cất.

(34) Keratin là chất liệu cấu trúc protein quan trọng trong da, tóc và móng tay.

(35) Leukocyte là thuật ngữ y tế cho bạch cầu.

(36) Necrosis [Hoại tử] là thuật ngữ y học cho sự chết tế bào vô tổ chức và không được kiểm soát. Điều này trái ngược với apoptosis, là quá trình tự sát tế bào có tổ chức và được kiểm soát tốt.

(37) Fibers, muscle fibers, và muscle cell [ Sợi, sợi cơ và tế bào cơ] đều là những thuật ngữ có ý nghĩa giống nhau và có thể được sử dụng thay thế cho nhau.

(38) Pyknosis là sự co lại và dày đặc của nhân tế bào xảy ra trong cả hoại tử và apoptosis [cơ chế xé nhỏ tế bào].

(39) Chronic inflammation [Viêm mãn tính] - nghĩa là tình trạng viêm kéo dài, lâu dài và liên tục - khác về mặt bệnh lý với viêm cấp tính. Viêm cấp tính và mãn tính khác nhau vì các quần thể tế bào bạch cầu khác nhau với các chức năng và mục đích khác nhau can dự vào từng loại viêm.

(40) Macrophages [Đại thực bào] là những tế bào bạch cầu chuyên biệt có khả năng nuốt chửng và tiêu hóa các mảnh vụn tế bào, chất lạ và vi khuẩn. Chúng liên quan nhiều hơn đến tình trạng viêm mãn tính.

(41) Polymorphonuclear cells [Tế bào đa nhân] là một họ bạch cầu bao gồm bạch cầu trung tính, nhưng cũng có basophils [bạch cầu ưa kiềm] và eosinophils [bạch cầu ưa toan]. Bạch cầu trung tính chuyên tiêu diệt vi khuẩn, bạch cầu ưa kiềm có liên quan đến phản ứng dị ứng và bạch cầu ưa toan chuyên tấn công ký sinh trùng. Các tế bào đa nhân có xu hướng đóng vai trò lớn hơn trong tình trạng viêm cấp tính.

(42) Myocardial infarction [Nhồi máu cơ tim] là thuật ngữ y học thường được gọi là “lên cơn đau tim”. Đó là tình trạng tử vong và thoái hóa sau đó của một vùng cơ tim, phổ biến nhất là do sự suy giảm lượng máu cung cấp đầy đủ cho mô bị ảnh hưởng.

(43) Các mạch máu cung cấp máu cho tim được gọi là động mạch vành. Tắc nghẽn các động mạch này là nguyên nhân phổ biến nhất gây nhồi máu cơ tim.

(44) Thrombosis [chứng huyết khối] là sự hình thành cục máu đông.
 
VietCatholic TV
Tổng Bí Thư ĐCS theo Nga, phản bội Ukraine, giữa Moscow, biệt kích bóp cò. Quân Nga đánh quân Putin
VietCatholic Media
02:56 07/12/2023


1. Nga cáo buộc tình báo Ukraine hành thích ngay trên đất Nga nguyên tổng bí thư Đảng Xã Hội, trước gọi là Đảng Cộng sản Ukraine

Trung Tướng Igor Krasnov, Tổng Công Tố Nga, đã cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU đã hành thích Illia Kyva vào hôm Thứ Tư.

Theo Krasnov, Illia Volodymyrovych Kyva sinh ngày 2 tháng 6 năm 1977 đã bị bắn chết hôm Thứ Tư, 6 tháng 12. Ông là một chính trị gia người Ukraine và là thành viên quốc hội Ukraine từ năm 2019 đến ngày 15 tháng 3 năm 2022. Ông được tìm thấy bị bắn chết vào ngày 6 tháng 12 năm 2023, được cho là bị Cơ quan An ninh Ukraine giết chết.

Kyva từng là quan chức và cảnh sát trước khi tham gia chính trường, và leo lên đến chức tổng bí thư Đảng Xã hội Ukraine từ năm 2017 đến năm 2019.

Tưởng cũng nên biết thêm: Các đảng cộng sản có lịch sử lâu đời ở Ukraine. Với sự sụp đổ của Liên Xô, các thành viên của Đảng Cộng sản Ukraine thời Xô viết đã thành lập Đảng Xã hội Ukraine.

Theo nhà xã hội học Ukraine Volodymyr Ishchenko, vào những năm 2010, đảng này đã “thoái hóa thành một nhóm bảo thủ và thân Nga hơn là ủng hộ tầng lớp lao động, dần dần mất đi cử tri và tư cách thành viên”.

Sau khi Nga chiếm được bán đảo Crimea và một số vùng ở Donbas vào năm 2014, các chi bộ Đảng Xã hội Ukraine lấy lại tên cũ là Đảng Cộng sản Ukraine.

Năm 2019, ông là ứng cử viên tổng thống nhưng không thành công. Trong cuộc chiến đang diễn ra của Nga ở Ukraine, anh ta chuyển đến Nga một tháng trước cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022 của Nga, xin tị nạn chính trị và yêu cầu Putin cấp quốc tịch Nga. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Verkhovna Rada, tức là Quốc Hội Ukraine, đã tước bỏ tư cách thành viên quốc hội của Kyva sau những bình luận ủng hộ Nga trong cuộc xâm lược của Nga.

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều thứ Tư 6 Tháng Mười Hai, ngay sau khi Nga thông báo anh ta bị bắn chết, phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Thượng Úy Andriy Yusov, đã tuyên bố rằng Kyva là “một trong những kẻ cặn bã, kẻ phản bội và cộng tác viên lớn nhất” và cái chết của anh ta là “công lý”.

Yusov cho biết Kyva là người tích cực sử dụng các mạng xã hội để tung tin đồn thất thiệt, và hô hào Nga sử dụng vũ khí giết người hàng loạt để sớm giải phóng Ukraine. Trong bài viết cuối cùng trước khi bị bắn chết, Kyva tung tin đồn nhảm rằng Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu đã bỏ rơi Ukraine, cắt đứt viện trợ; và Tổng thống Zelenskiy đang soạn thảo văn kiện xin đầu hàng Putin.

Vụ bắn chết Kyva gây xôn xao ở Mạc Tư Khoa vì nó cho thấy biệt kích Ukraine gần như có thể xâm nhập vào bất cứ môi trường nào.

2. Quân Đoàn Tự Do Nga tấn công vào quân Putin

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Avdiivka Video Shows Hodgepodge Rebel Unit's Sneak Attack on Russian Troops”, nghĩa là “Video Avdiivka cho thấy cuộc đột kích của Đơn vị phiến quân Hodgepodge vào quân Nga.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Một đơn vị nổi dậy của Nga đã tấn công thành công quân đội Nga gần thị trấn Avdiivka đang tranh chấp khốc liệt ở Donetsk, nơi Mạc Tư Khoa tập trung nỗ lực trong những tháng gần đây, một đoạn phim mới xuất hiện cho thấy.

Đoạn phim lan truyền trên mạng dường như cho thấy một số giai đoạn trong chiến dịch của Quân đoàn tình nguyện Nga chống Điện Cẩm Linh ở Donetsk, bao gồm sự di chuyển của các phương tiện quân sự và một loạt vụ nổ xung quanh mạng lưới chiến hào.

Một số clip dường như được quay bởi các chiến binh nổi dậy ở miền đông Ukraine, trong khi những clip khác được ghi lại bởi máy bay không người lái.

Các tình nguyện viên đã “xông vào các vị trí của đối phương” xung quanh Avdiivka và sau đó “chuyển giao vị trí này cho lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát”, một tuyên bố kết luận có đoạn viết.

Quân đoàn Tình nguyện Nga, được thành lập sau cuộc xâm lược Ukraine của Điện Cẩm Linh vào đầu năm 2022, bao gồm các chiến binh Nga đã chiến đấu cho Kyiv chống lại Mạc Tư Khoa. Họ đã nhận trách nhiệm về các cuộc xâm nhập xuyên biên giới trên lãnh thổ Nga và nói rằng họ đã hoạt động ở các khu vực Chernihiv, Kyiv, Kherson, Zaporizhzia và Donetsk của Ukraine cũng như các khu vực biên giới của Nga, Bryansk và Belgorod.

Quân đoàn cũng được cho là đã nhận các chiến binh từ Nhóm lính đánh thuê Wagner, là nhóm đã đóng vai trò nổi bật trong các hoạt động của Điện Cẩm Linh ở Ukraine trước cuộc nổi dậy bị hủy bỏ của nhóm vào tháng 6 và cái chết của người sáng lập nhóm, Yevgeny Prigozhin. Nó cũng được cho là bao gồm các chiến binh trước đây đã gia nhập các đơn vị quân đội hình sự của Nga, được gọi là Storm Z.

Các lực lượng của Mạc Tư Khoa bắt đầu phối hợp tấn công xung quanh Avdiivka vào ngày 10 tháng 10. Khu định cư này đã trở thành một điểm nóng giao tranh dọc theo các chiến tuyến phần lớn là tĩnh lặng và là biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine chống lại các lực lượng Nga và lực lượng ủy nhiệm ở Donetsk trong gần một thập kỷ.

Các quan chức Ukraine hôm thứ Hai cho biết Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Avdiivka, nhận thấy “sự gia tăng đáng kể về pháo kích”. Vitaliy Barabash, nhà lãnh đạo của thị trấn, nói với truyền thông Ukraine trong bài phát biểu được Reuters đưa tin: “Các hành động tấn công cũng gia tăng”.

Nga đã xác nhận những bước tiến về phía bắc Avdiivka vào hôm thứ Hai, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, ở Washington DC cho biết trong bản cập nhật mới nhất. Viện nghiên cứu cho biết quân đội Mạc Tư Khoa cũng đã tiến vào Stepove, một thị trấn cách Avdiivka khoảng 3 dặm về phía tây bắc.

ISW cho biết lực lượng Ukraine “gần đây đã phản công gần Avdiivka và đã giành lại được các vị trí đã mất” kể từ hôm thứ Sáu.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm thứ Ba rằng Nga tiếp tục cố gắng bao vây Avdiivka, nhưng các lực lượng Ukraine đang “kiên định phòng thủ, khiến đối phương tổn thất đáng kể”. Trong một tuyên bố, Bộ Tổng tham mưu cho biết các chiến binh của Kyiv đã “đẩy lùi” 18 cuộc tấn công của Nga trong và xung quanh Avdiivka trong 24 giờ qua. Nga không đề cập đến tình hình giao tranh ở Avdiivka trong bản cập nhật ngắn gọn về nhóm lực lượng phía nam của nước này ở Donetsk hôm thứ Ba.

3. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy khẳng định với người dân Ukraine rằng Putin sẽ bị đánh bại

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói với người Ukraine hôm thứ Tư rằng Kyiv sẽ đánh bại Nga và giành được một nền hòa bình công chính “bất chấp mọi khó khăn” khi tương lai của viện trợ tài chính và quân sự quan trọng của Mỹ đang treo lơ lửng.

Reuters đưa tin, Zelenskiy đã đưa ra thông điệp thách thức của mình trong một đoạn video bất thường để bày tỏ lòng kính trọng đối với những người lính đã hy sinh vào ngày Ukraine đánh dấu là Ngày Lực lượng Vũ trang.

“Bây giờ mọi việc không dễ dàng nhưng chúng ta đang tiến lên. Dù khó khăn thế nào chúng ta cũng sẽ đến được đó. Đến biên giới của chúng ta, đến người dân của chúng ta. Vì hòa bình của chúng ta. Hòa bình công chính. Hoà bình tự do. Bất chấp mọi khó khăn.”

Nhận xét của ông dường như nhằm đáp lại sự không chắc chắn về tương lai của gói viện trợ trị giá 60 tỷ Mỹ Kim đang được tranh luận tại Quốc hội Hoa Kỳ và đã bị mắc kẹt trong nhiều tuần.

4. Tường trình của tờ The Sun về vụ hành thích ngay trên đất Nga nguyên tổng bí thư Đảng Xã Hội, trước gọi là Đảng Cộng sản Ukraine

Hai ký giả Aliki Kraterou và Will Stewart của tờ The Sun có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề “TURNCOAT TAKEN OUT. Treacherous Ukraine MP Ilya Kyva shot in the head in ‘daring Ukrainian special ops assassination’ on Putin’s doorstep”, nghĩa là “Thanh lý kẻ trở cờ đón gió. Nghị sĩ Ukraine phản bội Ilya Kyva bị bắn vào đầu trong 'vụ ám sát đặc nhiệm táo bạo của Ukraine' ngay trước cửa nhà Putin.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Một cựu nghị sĩ Ukraine trở cờ đón gió kêu gọi Vladimir Putin sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quê hương của mình đã bị cơ quan an ninh SBU của Ukraine ám sát.

Thi thể của cựu nghị sĩ Ilya Kyva, 46 tuổi, người công khai ủng hộ Điện Cẩm Linh, được tìm thấy “đầy máu” tại khách sạn Velich Country Club ở thị trấn Suponevo ngay tại Thủ đô Mạc Tư Khoa.

Kyva được tìm thấy với một vết thương do đạn bắn vào đầu, các nguồn thực thi pháp luật xác nhận với BBC Ukraine rằng anh ta “đã bị thanh lý bằng cách sử dụng vũ khí nhỏ”.

Phát ngôn nhân tình báo quân sự Ukraine Andriy Yusov dường như đã công khai tuyên bố chính quyền của ông chịu trách nhiệm về vụ giết người.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng Ilya Kyva là mục tiêu thật sự,” ông nói.

“Đây là số phận giáng xuống những kẻ phản bội tệ hại nhất của Ukraine, cũng như những tay sai của chế độ Putin.

“Anh ta là một trong những kẻ cặn bã lớn nhất và kinh tởm nhất, một kẻ phản bội và cộng tác.

“Vì vậy, ở đây chúng tôi chỉ có thể nói rằng công lý….có nhiều hình thức khác nhau đã được thực hiện…

“Trong số những người khác, những nhân vật như Kyva…thật không may, vẫn còn rất nhiều ở Nga.”

Truyền thông Nga trích dẫn các dịch vụ khẩn cấp cho biết thi thể của Kyva được tìm thấy “đầy máu” tại khách sạn ở quận Odintsovsky.

Một đoạn video do Ủy ban Điều tra Nga công bố cho thấy các nhà điều tra đang tìm kiếm trong tuyết tại nơi Kyva bị sát hại.

Trong các hình ảnh được ghi lại từ video, có thể thấy máy dò kim loại được sử dụng khi các nhà điều tra có lẽ đang tìm kiếm vũ khí giết người.

Cái chết của Kyva xảy ra chỉ vài giờ sau khi anh ta tuyên bố trong bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội rằng Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đang soạn thảo văn kiện xin đầu hàng Putin, và sẽ bị buộc phải trốn sang Anh.

Năm giờ trước khi chết vì một vết dao bị nghi ngờ ở thái dương bên trái, hắn ta đăng: “Lựa chọn duy nhất của Zelenskiy là chạy trốn sang Anh, nhưng ngay cả từ đó, anh ta cũng bị dẫn độ về Ukraine khi điều đó có lợi cho Vương Quốc Anh hoặc sẽ bị bức tử khi cái chết của anh ta là cần thiết cho Hoàng gia.”

Là một nhà tuyên truyền của Điện Cẩm Linh, người xuất hiện trên các chương trình truyền hình nhà nước một cách ngoan ngoãn, hắn ta đã cáo buộc Zelenskiy là một kẻ nghiện cocaine và bù nhìn của MI6, tức là cơ quan phản gián của Vương Quốc Anh.

Hắn coi việc Mỹ không ủng hộ lời cầu xin thêm tiền mặt và vũ khí của Zelenskiy trong tuần này là một chiến thắng dành cho Putin và bắt đầu “đếm ngược cho đến ngày Zelenskiy bị loại khỏi quyền lực”.

Trong một bài đăng cay độc, hắn ta nói với những người theo dõi: “Ở giai đoạn này, nhiều quốc gia sẵn sàng chấp nhận cho Zelenskiy và gia đình anh ta di tản cũng như bảo đảm an toàn tính mạng, nhưng không thể chắc chắn rằng họ sẽ không bị dẫn độ sau này.”

“Một cái kết hợp lý cho kẻ đã nhấn chìm cả quốc gia trong máu.”

“Sẽ tốt hơn nếu Zelenskiy tự sát ngay bây giờ, như những kẻ thua cuộc vẫn thường làm, để giải quyết mọi vấn đề với ông ấy và khép lại những vấn đề.”

“Nhưng anh ta quá hèn nhát và tự ái cho những hành động như vậy.”

Trước khi Putin xâm lược Ukraine, anh ta là nghị sĩ của đảng Nền tảng vì sự sống đối lập của Ukraine và chủ trương rằng Nga và Ukraine cần đoàn kết. Trong thời gian từ 2017 đến 2019, hắn ta là tổng bí thư của Đảng Xã Hội Ukraine, về thực chất là Đảng Cộng sản Ukraine.

“Tổng thống Zelenskiy, đoàn tùy tùng của ông ấy và những người phụ trách phương Tây lo sợ nhất về một cuộc tấn công phủ đầu của Nga,” Kyva huênh hoang chỉ vài giờ trước khi bi hành thích.

“Chỉ điều này mới có thể chấm dứt cuộc đối đầu ngày nay, không chỉ với chính quyền Ukraine mà còn với toàn bộ phương Tây.”

Sau những bình luận của mình sau cuộc xâm lược của Nga, hắn ta đã bị tước bỏ chức vụ nghị sĩ.

Tháng trước, một tòa án Ukraine đã kết án vắng mặt anh ta 14 năm tù vì tội phản quốc.

Oleg Tsaryov, người được Putin chọn làm Tổng thống Ukraine lâm thời nếu chiếm được Kyiv, đã bị SBU hành quyết vào cuối Tháng Mười vừa qua. Y không chết, nhưng không còn đi lại được nữa. Sau biến cố này, Kyva linh hoạt hẳn lên. Có lẽ hắn ta muốn được Putin để mắt xanh đến thay cho Oleg Tsaryov.

Trung Tướng Igor Krasnov, Tổng Công Tố Nga, cho biết nguyên nhân cái chết vẫn đang được làm rõ. Năm 2019, ông là ứng cử viên không thành công cho chức tổng thống Ukraine. Ôm hận trong lòng, hắn ta đã hướng về Nga.

Sau cuộc xâm lược của Putin, hắn ta xin Putin cho tị nạn chính trị và được cấp hộ chiếu Nga.

Kênh 24 của Ukraine cho biết việc “thanh lý” Kyva gần Mạc Tư Khoa là “một hoạt động đặc biệt của SBU”

Trong một bài công kích kịch liệt chống Zelenskiy trên truyền hình nhà nước Nga, hắn ta nói: “Việc xóa sổ thế giới Slav bắt đầu từ năm 1941 chỉ được tạm dừng vào năm 1945…

“Phương Tây tập hợp lại để thực hiện một đòn chiến lược khác, vì mục tiêu chính là hủy diệt hoàn toàn thế giới Slav.…

“Sự sụp đổ của Liên Xô là một thảm kịch… chia cắt chúng ta thành những phần riêng biệt nhiều phần giờ đây bị chiếm giữ, thuộc địa và bị tiêu diệt.

“Ukraine là một ví dụ sinh động về điều này…bị tạm chiếm và dưới sự cai trị của phương Tây…

“Tình báo Ukraine gần đây nằm dưới sự kiểm soát của MI6 và những người phụ trách chương trình nghị sự của Tổng thống Zelenskiy đã cung cấp cho anh ta thông tin sai lệch.

“Họ nói với anh ta những lời nói dối về những thành công của quân đội Ukraine… người Nga sẽ bắt đầu đàm phán như thế nào.

“Sau đó là trạng thái tinh thần và thể chất của anh ta.

“Không có gì bí mật khi anh ta lên nắm quyền vì dễ bị kiểm soát.

“Anh ta là một người nghiện ma túy. Côcain. Việc anh ta nghiện cocaine cũng bóp méo hiện thực.”

Mặc dù Tổng thống Zelenskiy vẫn ở Kyiv để điều hành đất nước chống lại cuộc xâm lược của Putin, Kyva nói láo rằng từ ngày 24 Tháng Hai, “Zelenskiy vẫn an toàn, anh ta đã rời đất nước từ lâu rồi. Điều này mang lại cho anh ta sức mạnh vì cả anh ta và gia đình đều không gặp nguy hiểm.”

5. Trung Quốc thử nghiệm máy bay không người lái Switchblade nhái theo Hoa Kỳ

Trung Quốc nổi tiếng về kỹ thuật làm hàng giả nhái y như hàng thật. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Video Shows Test of China's Suspected US Switchblade Drone Clone, nghĩa là “Video cho thấy cuộc thử nghiệm bản sao máy bay không người lái Switchblade bị nghi ngờ của Hoa Kỳ.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Trung Quốc đã thử nghiệm một loại đạn lảng vảng mới có vẻ là bản sao của Switchblade 300 do Mỹ sản xuất, loại đạn này đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

Đoạn phim do nhà thầu quốc phòng Trung Quốc ở Bắc Kinh Angfei Technology công bố cách đây một tuần cho thấy XS101 đang hoạt động tại một địa điểm miền núi không được tiết lộ. Vũ khí, lúc đầu gập đôi cánh, được phóng từ một ống và hướng tới mục tiêu.

Đoạn video cho thấy những người điều khiển máy bay không người lái của Trung Quốc đang thử nghiệm một loại vũ khí sử dụng một lần tương tự như Switchblade do AeroVironment có trụ sở tại Virginia sản xuất. Họ đã theo dõi thiết bị này đang bay thông qua nguồn cấp dữ liệu màu có độ phân giải cao, thời gian thực.

Cuộc thử nghiệm đã dẫn đến một cuộc tấn công thành công vào mục tiêu đặt trên đỉnh đồi, mà nhà thầu cho biết là ở độ cao 4.600 mét so với mực nước biển.

Các nhà hoạch định quốc phòng của Trung Quốc, giống như những nước khác trên thế giới, rất quan tâm đến việc sử dụng máy bay không người lái được sản xuất tại Hoa Kỳ và các nơi khác trong cuộc kháng chiến đang diễn ra của Ukraine chống lại các lực lượng xâm lược của Nga.

Switchblade 300 của AeroVironment, hay còn gọi là máy bay không người lái kamikaze, là một trong những loại được sử dụng và quan sát rộng rãi nhất. Nó có thể bỏ vừa trong ba lô và có thể được phóng bởi một người điều khiển đã qua đào tạo để tấn công xe thiết giáp hạng nhẹ hoặc các quân nhân.

XS101 của Angfei đang được phát triển cùng với loại đạn lảng vảng FH-901 do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước sản xuất và nêu bật sự thay đổi chiến lược quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu do cuộc chiến đang diễn ra ở Âu Châu.

Hiện chưa rõ khi nào hàng nhái này sẽ được Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc lên kế hoạch sản xuất hàng loạt và sử dụng rộng rãi hơn.

Trong một bài báo gần đây trên tạp chí The Diplomat, các nhà phân tích Lyle Goldstein của Defense Priorities và Nathan Waechter của Rand Corp. cho biết các chiến lược gia Trung Quốc đang phát triển các cách để kết hợp máy bay không người lái kamikaze vào phương pháp tác chiến của Bắc Kinh.

Goldstein và Waechter cho biết: “Do đó, các loại đạn lảng vảng được các chiến lược gia Trung Quốc coi là 'có hiệu quả cao về mặt chi phí' trong cuộc xung đột tiêu hao này”.

Họ nói: “Các chiến lược gia Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ việc sử dụng máy bay không người lái và đạn dược lảng vảng trong cuộc chiến Ukraine, cho thấy rằng họ có thể đang xem xét cách cải tiến các chiến thuật tấn công và cải thiện các biện pháp đối phó phòng thủ”.

Đây không phải là lần đầu tiên một công ty quốc phòng Trung Quốc trưng bày một loại vũ khí đang được phát triển. Năm ngoái, tờ Hoàn cầu Thời báo của nhà nước đã đưa tin về FH-901, vốn được ví như Switchblade do Mỹ sản xuất.

“Các nhà quan sát gọi FH-901 là sản phẩm của Trung Quốc tương đương với máy bay không người lái tự sát Switchblade do Mỹ phát triển. Switchblade đã nổi tiếng gần đây trong cuộc khủng hoảng Ukraine,” tờ báo cho biết

6. Putin nói trong chuyến thăm hiếm hoi rằng mối quan hệ giữa Nga và UAE đang ở đỉnh cao chưa từng thấy

Mối quan hệ giữa Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang ở mức cao chưa từng thấy, ông Vladimir Putin cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, hôm thứ Tư.

Reuters đưa tin Nga và UAE hợp tác trong khối Opec+ và tham gia vào các dự án dầu khí lớn.

Putin cho biết trong các bình luận trên truyền hình rằng tình hình ở Ukraine và cuộc xung đột Israel-Palestine sẽ là một trong những chủ đề thảo luận.

Putin đang thăm Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất và Ả Rập Saudi trong một chuyến đi nước ngoài hiếm hoi. Ông cũng sẽ hội đàm với thái tử Ả Rập Saudi, Mohammed bin Salman, để thảo luận về dầu mỏ, Opec+ cũng như các cuộc xung đột ở Gaza và Ukraine.

7. Mỹ buộc tội 4 binh sĩ Nga tội ác chiến tranh

Mỹ đã buộc tội 4 binh sĩ Nga về tội ác chiến tranh chống lại một công dân Mỹ trong thời gian Nga xâm chiếm Ukraine.

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã công bố các cáo buộc tội ác chiến tranh liên quan đến Ukraine tại một cuộc họp báo ở Washington lúc 10 giờ sáng, theo giờ địa phương.

Bốn binh sĩ Nga đã bị buộc tội tội ác chiến tranh vì bị cáo buộc bắt cóc và tra tấn một công dân Mỹ sống ở Ukraine.

Ông Garland cho biết công dân Mỹ này đã sống ở Ukraine từ năm 2021 và chưa hề chiến đấu hay tham gia cuộc chiến nào.

Anh ta bị giam giữ khoảng 10 ngày vào tháng 4 năm 2022 và được tường trình là đã bị đánh đập dã man. 4 tên người Nga sau đó đã giả vờ hành quyết anh ta.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, Mỹ đưa ra cáo buộc theo luật tội ác chiến tranh của mình.

Hai trong số những người bị buộc tội được nêu tên là sĩ quan chỉ huy Suren Seiranovich Mkrtchyan và Dmitry Budnik. Hai người còn lại là quân nhân cấp thấp hơn tên là Valerii và Nazar, nhưng không rõ họ của những người này, theo tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Khi công bố cáo buộc vào sáng thứ Tư, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết đây là “một bước quan trọng hướng tới trách nhiệm giải trình đối với cuộc chiến bất hợp pháp của chế độ Nga ở Ukraine”.

Ông nói: “Công việc của chúng tôi còn lâu mới hoàn thành”, đồng thời lưu ý rằng Bộ Tư pháp đã dành nhiều thập kỷ để điều tra tội phạm chiến tranh của Đức Quốc xã đã định cư ở Mỹ.

Ông Garland nói: “Bộ Tư pháp - và người dân Mỹ - có một trí nhớ lâu dài. “Chúng tôi sẽ không quên những hành động tàn bạo ở Ukraine. Và chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.”

Bốn binh sĩ này vẫn chưa bị bắt và Mỹ không có hiệp ước dẫn độ với Nga, khiến cáo buộc này có phần mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, những người Nga phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Mỹ trước đó đã bị bắt giam khi họ đi du lịch nước ngoài.

Các tội ác được cho là xảy ra sau khi lực lượng Nga chiếm được ngôi làng nhỏ Mylove, trên sông Dnipro ở phía đông nam Ukraine.

Các công tố viên cho biết, người thường dân Mỹ này đã bị binh lính Nga bắt cóc khỏi nhà và bị ném trần truồng xuống đất với hai tay bị trói sau lưng.

Sau đó, anh ta bị đưa đến một nhà tù tạm thời trong làng, nơi anh ta bị tra tấn và đe dọa tấn công tình dục và hành quyết, theo tài liệu của tòa án.

Bản cáo trạng được công bố hôm thứ Tư bao gồm các mô tả chi tiết về việc thẩm vấn và tra tấn, và các công tố viên nói rằng tại một số thời điểm, binh lính đã nói với thường dân Mỹ rằng anh ta sắp chết.

Trong một lần hành quyết giả, Nazar và những người khác được cho là đã ép người đàn ông xuống đất, dí súng vào sau đầu anh ta, sau đó di chuyển súng một chút và bắn một viên đạn ngay qua đầu người đàn ông.

Nạn nhân được cho là còn bị ép lao động chân tay như đào hào cho quân Nga. Sau khoảng 10 ngày, anh ta được thả ra.

Luật tội ác chiến tranh của Hoa Kỳ, được thông qua năm 1996, đã hình sự hóa bất kỳ hành vi “vi phạm nghiêm trọng” nào đối với Công ước Geneva liên quan đến người Mỹ là nạn nhân hoặc thủ phạm.

Các cáo buộc chống lại binh lính Nga bao gồm âm mưu phạm tội ác chiến tranh, tra tấn, đối xử vô nhân đạo và giam giữ trái pháp luật. Nếu bị bắt, xét xử và kết án, họ phải đối mặt với mức án tối đa là chung thân.

8. Anh công bố 46 lệnh trừng phạt mới nhắm vào chuỗi cung ứng quân sự của Nga

Hôm thứ Tư, Anh đã công bố 46 lệnh trừng phạt mới chống lại các cá nhân và nhóm từ các quốc gia khác nhau mà nước này cho rằng có liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự của Nga và giúp duy trì cuộc xâm lược Ukraine của nước này.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Vương Quốc Anh David Cameron cho biết những đối tượng bị trừng phạt bao gồm các thực thể hoạt động tại Trung Quốc, Serbia và Uzbekistan.

Phản ứng với các biện pháp trừng phạt mới được công bố của Anh đối với các cá nhân và nhóm từ các quốc gia khác nhau mà họ cho rằng có liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự của Nga và giúp duy trì cuộc xâm lược Ukraine của nước này, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ninh, tuyên bố:

Các biện pháp trừng phạt của Anh đối với các cá nhân và nhóm bị cáo buộc có liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự của Nga vi phạm luật pháp quốc tế.

Trung Quốc đã duy trì quan điểm khách quan và công bằng đối với Ukraine.

Vương quốc Anh được kêu gọi sửa chữa sai lầm của mình và rút lại các lệnh trừng phạt.

Bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc sẽ gặp phải phản ứng cứng rắn từ Trung Quốc.

Ông Cameron cũng đã đưa ra cảnh báo tới các ngân hàng và ngành tài chính rằng Nga có thể tìm cách lách các biện pháp trừng phạt thông qua các nước trung gian.

Các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga do nước này xâm lược Ukraine đã có tác động đáng kể đến khả năng mua sản phẩm của nước này, bao gồm cả vật tư quân sự, trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, trong nỗ lực lách các biện pháp kiểm soát này, Nga đang sử dụng chuỗi cung ứng phức tạp và các tuyến cung ứng thay thế để có được các sản phẩm bị trừng phạt.

9. Bộ Ngoại Giao Ukraine phàn nàn về việc ách tắc giao thông gây ra bởi các cuộc biểu tình của Ba Lan

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Ukraine, Oleg Nikolenko, cho biết các tổ chức bác ái và các tổ chức phi chính phủ cung cấp viện trợ quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với sự chậm trễ vài tuần trong việc cung cấp máy bay không người lái, thiết bị điện tử và xe vận tải do các cuộc biểu tình ở biên giới của các tài xế xe tải Ba Lan.

Hàng nghìn xe tải chở hàng hóa thương mại đã bị ùn tắc trong nhiều tuần tại các cửa khẩu biên giới Ba Lan với Ukraine vì các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 6 tháng 11. Những tài xế xe vận tải ở Slovakia cũng đã bắt đầu đợt phong tỏa tương tự vào ngày 1 tháng 12.

Những người biểu tình muốn chấm dứt quyền tiếp cận không cần giấy phép của các tài xế xe tải Ukraine vào Liên Hiệp Âu Châu, nói rằng các tài xế Ukraine đang hạ giá của họ. Kyiv cho biết lưu lượng giao thông thời chiến khiến hệ thống cấp giấy phép xe tải trở nên không thực tế.

Trong khi những người biểu tình nói rằng họ cho phép viện trợ nhân đạo và quân sự đi qua, nhiều nguồn lực cần thiết cho lực lượng vũ trang Ukraine lại được các tổ chức dân sự mua và vận chuyển trên các xe tải thương mại, không được phép vượt qua vòng phong tỏa.

Chính phủ Ukraine có nguồn tài chính để tài trợ cho quân đội nhỏ hơn nhiều so với Nga, quốc gia đã phát động cuộc tấn công toàn diện vào tháng 2 năm 2022.

Kết quả là, các lực lượng vũ trang đã phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp phụ trợ trị giá hàng trăm triệu Mỹ Kim như máy bay không người lái, xe cộ và áo giáp từ các tổ chức bác ái của Ukraine trong suốt cuộc chiến.
 
24 triệu USD của Nga tan tành. Putin thăng Tướng 67 Đại Tá Nga bù tổn thất, huy động 100.000 tù nhân
VietCatholic Media
16:03 07/12/2023


1. Ukraine bắn hạ máy bay tấn công Su-24M của Nga gần đảo Rắn: Kyiv

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Ukraine Shot Down Russian Su-24M Attack Jet Near Snake Island: Kyiv” nghĩa là “Kyiv cho biết Ukraine đã bắn hạ máy bay tấn công Su-24M của Nga gần đảo Rắn”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Quân đội Kyiv cho biết Ukraine đã bắn hạ một máy bay ném bom Su-24M của Nga ở Hắc Hải trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực bảo vệ bờ biển phía nam trước sự bắn phá của Nga.

Ukraine đã “tiêu diệt” máy bay Nga quanh Đảo Rắn, một tiền đồn ở Hắc Hải, cách bờ biển Ukraine gần Rumani khoảng 30 dặm, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm thứ Tư. Quân đội Ukraine cho biết thêm, chiếc máy bay này đang cố gắng tấn công khu vực Odesa bị bắn phá của Ukraine và đang bay cùng một chiến đấu cơ đa chức năng Su-30SM.

Mykola Oleshchuk, chỉ huy lực lượng không quân Kyiv, cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội rằng Bộ chỉ huy miền Nam Ukraine đã bắn một hỏa tiễn phòng không vào chiếc Su-24M.

Phát ngôn nhân lực lượng không quân Ukraine cho biết một máy bay tìm kiếm và cứu nạn An-26 của Nga đang cố gắng xác định vị trí của phi hành đoàn Su-24M.

Lực lượng của Điện Cẩm Linh đã nhắm vào Đảo Rắn, còn được gọi là Đảo Zmiinyi, trong những giờ đầu tiên của nỗ lực xâm lược từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nhưng các binh sĩ Ukraine đóng quân tại tiền đồn Hắc Hải xa xôi nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì phản ứng gay gắt trước hành động của tàu chiến Nga yêu cầu đầu hàng.

Các cuộc đụng độ giữa quân đội Nga và Ukraine quanh Đảo Rắn lại gây chú ý vào tháng 6 năm ngoái, khi Ukraine đòi lại tiền đồn sau khi Nga cho biết họ sẽ rút lui khỏi hòn đảo như một cử chỉ “thiện chí”.

Ngay trước khi Ukraine giành lại Đảo Rắn, nhà lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Kyiv, Trung tướng Kyrylo Budanov, đã mô tả tiền đồn này là “có tầm quan trọng chiến lược” đối với các mục tiêu dân sự, thương mại và quân sự.

Budanov cho biết vào giữa tháng 5 năm 2022: “Bất cứ ai kiểm soát hòn đảo đều có thể ngăn chặn sự di chuyển của các tàu dân sự theo mọi hướng về phía nam Ukraine bất cứ lúc nào” và cũng có thể tấn công phía tây Ukraine.

Theo số liệu từ quân đội Ukraine, Kyiv hiện đã tiêu diệt 324 máy bay Nga trong 21 tháng chiến tranh tổng lực, mặc dù không thể xác minh độc lập con số này.

Nga thường xuyên tiến hành các cuộc không kích từ Hắc Hải, nhằm vào cảng ven biển nơi có cơ sở hạ tầng dân sự và xuất khẩu ngũ cốc của Odesa.

Tư Lệnh không quân của Ukraine mô tả máy bay phản lực Su-24M của Nga tham gia cùng “tàu chiến Nga”, ám chỉ rõ ràng đến vụ đánh chìm tàu Moskva ở Hắc Hải của Nga vào tháng 4 năm 2022.

Su-24, còn được NATO gọi với tên ký hiệu là Fencer, là máy bay ném bom do Công ty Cổ phần Cục Thiết kế Sukhoi có trụ sở tại Mạc Tư Khoa chế tạo.

Nó được không quân Nga cũng như quân đội Ukraine, Algeria và Iran sử dụng.

2. Putin thay thế các tướng lĩnh hàng đầu sau khi các tướng tử trận

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Putin Replaces Top Military After Generals Killed”, nghĩa là “Putin thay thế giới quân sự hàng đầu sau khi các tướng bị giết.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Putin được cho là đã thăng chức cho hàng chục sĩ quan quân đội cao cấp sau cái chết của nhiều tướng lĩnh trong cuộc chiến Nga-Ukraine.

Ít nhất bảy tướng Nga đã thiệt mạng kể từ khi Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trong khi Mạc Tư Khoa nhìn chung rất kín tiếng về tổn thất của các sĩ quan và bộ binh trong cuộc chiến, một quan chức Nga hồi đầu tuần cho biết rằng Vị tướng mới nhất thiệt mạng, Thiếu tướng Vladimir Zavadsky, đã bị giết ở Ukraine vào cuối tháng trước.

Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, hôm thứ Tư tuyên bố trong một bài đăng trên X, rằng Putin đã thăng cấp tướng cho 67 sĩ quan cấp tá để bù đắp những cái chết. Gerashchenko cũng cho biết có tới 12 tướng Nga đã thiệt mạng, trong khi “hơn 1.300 tướng lĩnh” đang phục vụ trong quân đội của Putin.

Gerashchenko viết: “Putin đã ban hành sắc lệnh phong cấp tướng cho 67 sĩ quan hàng đầu của Lực lượng vũ trang và các cơ quan an ninh Nga. “Tính đến năm 2023, có hơn 1.300 tướng lĩnh ở Liên bang Nga… 12 tướng lĩnh đã thiệt mạng ở Ukraine trong 'chiến dịch quân sự đặc biệt'“.

“ Việc kịp thời thăng cấp bậc tiếp theo là một trong những 'yếu tố quan trọng' giúp quân đội và những người thực thi pháp luật trung thành với chế độ. “Việc thực hành này không liên quan gì đến bất kỳ kết quả nào. Việc tăng số lượng tướng lĩnh là một gánh nặng bổ sung cho ngân sách: tiền lương và lương hưu của các tướng lĩnh, cung cấp và bảo trì.”

Gerashchenko nói rằng hơn 100 “tướng mới đã xuất hiện ở Nga” trong cuộc chiến Ukraine, đồng thời chỉ ra rằng “không có thông tin nào về việc các tướng về hưu được công khai” và rằng Tướng “Armageddon” Sergei Surovikin, cựu chỉ huy lực lượng Mạc Tư Khoa ở Ukraine, đã bị Putin sa thải.

Vào tháng 6, vài tháng trước cái chết của Zavadsky, hãng truyền thông độc lập tiếng Nga Mediazona đưa tin ít nhất 4 tướng lĩnh Nga, 58 đại tá và 176 trung tá đã thiệt mạng ở Ukraine.

Vài ngày sau, Mediazona và BBC Russian Service đưa tin thêm một tướng Nga, hai đại tá và ba trung tá đã thiệt mạng. Cái chết của Trung tướng Nga Oleg Tsokov được đưa tin vào tháng 7.

Quân đội Ukraine tuyên bố rằng hơn 335.000 thành viên của quân đội Nga đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Mạc Tư Khoa hiếm khi công bố số liệu về thương vong của mình, trong khi số liệu thương vong chính xác rất khó có được trong bất kỳ cuộc chiến nào.

Vào tháng 10, Bộ Quốc phòng Anh ước tính Nga “có khả năng” phải chịu tới 290.000 thương vong trong cuộc chiến, bao gồm cả binh lính “tạm thời bị thương” nhưng không bao gồm bất kỳ thương vong nào của tổ chức đánh thuê tư nhân Wagner Group.

3. Nga đã tuyển dụng hơn 100.000 tù nhân kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Hết chiến tranh xã hội Nga lãnh đủ

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Exclusive: Russia Has Recruited Over 100,000 Convicts Since Ukraine War Began”, nghĩa là “Báo cáo độc quyền: Nga đã tuyển dụng hơn 100.000 tù nhân kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Newsweek cho biết Nga đã tuyển dụng hơn 100.000 tù nhân từ các nhà tù hình sự để chiến đấu ở Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.

Các số liệu tiết lộ quy mô của những gì các nhà phê bình cho là phương pháp tuyển dụng mang tính săn mồi của Putin, được cung cấp bởi nhà bất đồng chính kiến người Nga lưu vong Mikhail Khodorkovsky, là nhà lãnh đạo dự án chống tham nhũng Gulagu.net, một tổ chức bảo vệ quyền của tù nhân. Người ta tin rằng anh ta có một mạng lưới cung cấp thông tin rộng lớn trong hệ thống nhà tù của Nga.

Khodorkovsky đã chia sẻ với Newsweek danh sách một số tù nhân được tuyển dụng mà ông cho biết được cung cấp bởi một nguồn tin trong Cơ quan Nhà tù Liên bang Nga, gọi tắt là FSIN, cũng như các hình ảnh từ đoạn phim an ninh trong nhà tù. Những con số tổng thể đã được chứng thực bởi nhà lãnh đạo một nhóm khác ủng hộ quyền của tù nhân ở Nga.

Các chuyên gia cho biết quy mô tuyển dụng tù nhân nêu bật tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng mà Điện Cẩm Linh đang phải đối mặt. Họ nói rằng nó cũng thể hiện sự ưu tiên của Putin đối với nhân sự “dùng một lần” hơn là huy động dân số thành thị trẻ tuổi, điều này có thể dẫn đến những hậu quả chính trị. Các tù nhân được tuyển dụng bao gồm những kẻ giết người và thậm chí cả một người theo đạo Satan bị kết tội giết bốn sinh viên theo nghi thức của đạo Satan.

Người ta đã biết từ lâu rằng Nga đã tuyển dụng rộng rãi từ các nhà tù để hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh ở nước láng giềng Ukraine - mặc dù quy mô tuyển dụng đầy đủ vẫn chưa được tiết lộ cho đến nay.

Việc tuyển dụng nhà tù được khởi động bởi đơn vị lính đánh thuê thuộc Tập đoàn Wagner hiện đã giải thể dưới sự lãnh đạo quá cố Yevgeny Prigozhin vào mùa hè năm 2022, trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho rằng đất nước đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự ở Ukraine.

Prigozhin dụ dỗ họ bằng lệnh ân xá từ Điện Cẩm Linh và ưu đãi tiền mặt để đổi lấy sáu tháng phục vụ ở Ukraine.

Tuy nhiên, Newsweek được biết Điện Cẩm Linh đã tiếp quản nguồn nhân lực đó vào đầu năm nay. Olga Romanova, nhà lãnh đạo Russia Behind Bars, một tổ chức bác ái ủng hộ quyền của tù nhân, nói với Newsweek rằng Prigozhin đã ngừng tuyển dụng trong các nhà tù ở Nga vào ngày 1 tháng 2 và đại diện của Bộ Quốc phòng trong nhiều tháng đã tuyển dụng những người bị kết án ở ít nhất hai thuộc địa hình sự ở Nga. vùng Volgograd và Kemerovo.

Khodorkovsky nói với Newsweek rằng vào năm 2022, hơn 49.500 tù nhân đã được Tập đoàn Wagner tuyển dụng trên toàn quốc và cho đến nay vào năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga đã thuê hơn 52.000 tù nhân đó để chiến đấu ở Ukraine.

Tổng cộng, hơn 100.000 tù nhân Nga đã được ân xá để chiến đấu và mỗi tuần có hơn 1.000 người trong số họ thiệt mạng trong chiến tranh, Khodorkovsky cho biết.

Khodorkovsky cho biết ông nhận được thông tin từ các quan chức trong hệ thống FSIN của Nga, cơ quan điều hành liên bang của nước này chịu trách nhiệm giam giữ những cá nhân bị nghi ngờ và bị kết án.

Danh sách tù nhân được chia sẻ với Newsweek tiết lộ những người đàn ông lớn tuổi đã qua tuổi nghỉ hưu đã được tuyển mộ để chiến đấu ở Ukraine. Newsweek không công bố danh sách vì lo ngại về an ninh cho cả các cựu tù nhân và nguồn tin của Khodorkovsky.

Danh sách các tù nhân được thuê từ các thuộc địa hình sự ở Nga được đính kèm với một email do một sĩ quan FSIN khu vực gửi tới Khodorkovsky vào ngày 12 tháng 10 năm 2022. Email cho biết rằng cho đến cuối tháng, các đơn vị gồm những người bị kết án sẽ “tham gia vào cuộc xâm lược lãnh thổ ở các khu vực bị sáp nhập của Ukraine.”

Sĩ quan FSIN đang đề cập đến các khu vực của Ukraine đã bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào tháng 9 năm 2022 và một phần nằm dưới sự kiểm soát của nước này: Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Số liệu của Khodorkovsky đã được Romanova chứng thực, là người cho biết cho đến nay, khoảng 120.000 tù nhân đã được tuyển dụng ở Nga.

“Trong số này, 50.000 người đã được Prigozhin tuyển dụng. Số còn lại được Bộ Quốc phòng tuyển dụng. Số người chết chưa được biết. Khoảng 50.000 tù nhân đã hoàn thành hiện đã được tự do”, Romanova nói với Newsweek.

Cho đến nay, khoảng 1.000 nữ tù nhân đã được tuyển dụng và Bộ Quốc phòng chủ yếu thuê những người bị kết án từ các nước cộng hòa dân tộc thiểu số của đất nước, bao gồm Dagestan ở Caucasus, Yakutia ở đông bắc Siberia, Buryatia, gần biên giới Nga-Mông Cổ và lãnh thổ Krasnoyarsk. Romanova nói.

Putin “chắc chắn nghĩ rằng các dân tộc thiểu số có thể bị tiêu xài”, Vladimir Budaev thuộc Tổ chức Buryatia Tự do, một nhóm ủng hộ dân chủ có trụ sở tại Hoa Kỳ, trước đây đã nói với Newsweek, sau khi các nước cộng hòa trở thành mục tiêu tuyển dụng trong sắc lệnh huy động một phần của Nga vào tháng 9 năm 2022.

Bộ Quốc phòng Anh hồi tháng 5 cho biết quân đội Nga đã “tăng cường” tuyển dụng tù nhân trong năm nay, nhưng nỗ lực này không theo kịp tỷ lệ thương vong.

Đáng chú ý, Nikolai Ogolobyak, một người đàn ông Nga thú nhận là thành viên của giáo phái Satan và bị kết án hai thập kỷ tù vì giết 4 thiếu niên trong một “nghi lễ”, đã được Putin ân xá để đổi lấy việc tham gia vào chiến tranh.

Cha anh nói với ấn phẩm 76.ru của Nga rằng anh đã phục vụ trong sáu tháng trong đơn vị “Storm-Z” khét tiếng của Nga, đơn vị mà Nga đã sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công địa phương trên tiền tuyến ở Ukraine. Cha của Ogolobyak cho biết anh trở về từ Ukraine vào ngày 2/11 và hiện đang sống với mẹ.

Điện Cẩm Linh cũng buộc phải đáp trả phản ứng dữ dội sau khi Putin ân xá cho Vladislav Kanyus, một người đàn ông bị kết án sát hại bạn gái cũ 23 tuổi, sau khi chiến đấu ở Ukraine. Anh ta bị kết án 17 năm vào tháng 7 năm ngoái trong một nhà tù an ninh tối đa vì vụ sát hại Vera Pekhteleva ở Kemerovo, Siberia, vào năm 2020.

Phát ngôn nhân của Putin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 10/11: “Họ chuộc tội bằng máu trên chiến trường, trong các lữ đoàn xung kích, dưới làn đạn, dưới đạn pháo”.

Theo Agentstvo, một trang điều tra của Nga ra mắt vào năm 2021, ít nhất 17 người phạm tội giết người nghiêm trọng — bao gồm cả Kanyus — đã được ân xá để chiến đấu ở Ukraine vào năm 2022 và 2023 và một số lại phạm tội khi trở về Nga.

Viktor Kovalenko, một cựu quân nhân và nhà báo Ukraine, nói với Newsweek rằng các hoạt động tuyển dụng chứng tỏ rằng Putin “coi người dân của mình như đồ dùng một lần trong các mục tiêu đế quốc của ông”.

Ông nói: “Ngay cả những ước tính vừa phải cũng cho thấy thương vong trong chiến tranh của Nga tăng lên đáng kể”.

“Vì vậy, trong mắt hắn ta, những tên tội phạm trong tù là những thứ có thể dùng một lần. Bằng cách để họ chết thay vì huy động dân cư đô thị trẻ, Putin câu giờ để hy vọng rằng chiến thắng trước Ukraine sẽ sớm rơi vào tay ông ta.”

Neil Melvin, giám đốc Nghiên cứu An ninh Quốc tế tại Viện nghiên cứu an ninh và quốc phòng Anh, Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, đồng ý và nói với Newsweek rằng quân đội Nga chiến đấu mà ít quan tâm đến quan hệ nhân quả.

Ông nói: Putin tung quân vào trận chiến và sau đó đưa các đơn vị mới vào để thay thế những đơn vị bị tiêu diệt, dựa vào dân số đông của đất nước và ít quan tâm đến mạng sống.

Melvin nói thêm: “Đối với loại chiến tranh này, các tù nhân được lãnh đạo Nga coi là một nguồn lực có thể được sử dụng mà ít có nguy cơ gây ra hậu quả chính trị lớn”.

4. Đảng cầm quyền Hung Gia Lợi kêu gọi ngăn cản Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu

Đảng cầm quyền Hung Gia Lợi đã đệ trình một nghị quyết lên quốc hội kêu gọi chính phủ không được ủng hộ việc bắt đầu các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu.

Reuters đưa tin, động thái này diễn ra trong bối cảnh thủ tướng Viktor Orbán đang tăng cường áp lực lên Brussels trước hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên Hiệp Âu Châu vào tuần tới.

Đảng cầm quyền của ông cho biết việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine phải dựa trên sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên và “hiện chưa có điều kiện cho việc đó”.

Bên cạnh việc phản đối các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine, Hung Gia Lợi cũng phản đối viện trợ cho Ukraine. Liên minh Âu Châu đã công bố gói hỗ trợ nhiều năm trị giá 50 tỷ euro sẽ được chuyển giao đến năm 2027.

Các quan chức Kyiv cho biết họ hy vọng sẽ nhận được 18 tỷ euro hỗ trợ từ quỹ này vào năm 2024, đó là nguồn tài chính rất quan trọng để bù đắp thiếu hụt ngân sách vào năm tới, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào về việc cấp viện trợ trong khối do những chống đối và đe dọa phủ quyết từ chính quyền Hung Gia Lợi của Thủ tướng Viktor Orbán. Một số thành viên Quốc Hội Âu Châu lạc quan tin rằng cuối cùng Ukraine cũng sẽ nhận được khoản viện trợ này vì Orbán không thực tâm muốn thấy Ukraine rơi vào tay người Nga. Ông ta chỉ muốn tống tiền Liên Hiệp Âu Châu để giải ngân số tiền 13 tỷ cho Hung Gia Lợi. Một khi có tiền, ông ta sẽ chấp thuận các khoản viện trợ dành cho Ukraine.

5. Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hung Gia Lợi chỉ trích Orbán là 'phò Putin'

Ký giả Seb Starcevic của tờ Politico có trụ sở ở Washington DC có bài tường trình nhan đề “US envoy slams Orbán as a leader who ‘embraces Putin’”, nghĩa là “Đại Sứ Hoa Kỳ chỉ trích Orbán là nhà lãnh đạo 'phò Putin'“. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Hung Gia Lợi chỉ trích gay gắt Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán vì coi thường liên minh của nước này với NATO, mô tả ông là một nhà lãnh đạo “ôm chân Putin”.

Đại sứ David Pressman cho biết Hung Gia Lợi “dựa vào các đồng minh NATO nhưng cảm thấy thoải mái khi không quan tâm đến lợi ích của chính những đồng minh đó và liên minh của chúng ta, kể cả trong thời kỳ chiến tranh ở Âu Châu.” Ông đưa ra lập trường trên trước một cuộc họp mặt các lãnh đạo doanh nghiệp tại một sự kiện của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tối thứ Tư ở Budapest.

“Sự coi thường đó thể hiện rõ khi thủ tướng Hung Gia Lợi ôm lấy Putin, khi chính phủ của ông đe dọa sẽ trì hoãn viện trợ cực kỳ cần thiết cho nước láng giềng Ukraine, trong khi đàn ông, phụ nữ và trẻ em Ukraine bị bọn tội phạm chiến tranh sát hại,” Pressman nói thêm.

Orbán đã đe dọa phủ quyết khoản viện trợ trị giá 50 tỷ euro theo kế hoạch cho Ukraine và kiên quyết phản đối việc mở các cuộc đàm phán gia nhập với Kyiv, sau khi Ủy ban Âu Châu khuyến nghị vào tháng 11 nên bắt đầu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên. Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu dự kiến sẽ ủng hộ khuyến nghị này tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới trong tháng này - một động thái mà Orbán đe dọa sẽ ngăn chặn.

Nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi cũng đã tán tỉnh Nga và gặp Putin tại Bắc Kinh vào tháng 10, là điều mà ông ta nói rằng rất “tự hào” làm như thế. Bức ảnh Orbán và Putin bắt tay nhau đã thu hút sự lên án trên khắp Liên Hiệp Âu Châu.

Đại sứ Mỹ cũng chỉ trích lối hùng biện chống Mỹ của Orbán, bao gồm cả tuyên bố từ một báo cáo CIA bị rò rỉ rằng ông coi Mỹ là một trong những đối phương lớn nhất của đảng Fidesz của mình.

“Khi thủ tướng tuyên bố Hoa Kỳ là một trong những 'đối thủ' hàng đầu của Hung Gia Lợi hoặc tuyên bố công khai rằng chính phủ Hoa Kỳ đang cố gắng lật đổ chính phủ của ông ấy, những lời đó không chỉ truyền đến Washington, DC, mà còn đến trụ sở chính và hội đồng quản trị của các bạn,” Pressman nói.

Đại Sứ Hoa Kỳ cũng đã nhắm vào tình trạng tụt hậu của nền pháp quyền và hạn chế quyền tự do báo chí của Hung Gia Lợi, đồng thời chỉ ra một dự luật “đáng báo động” nhằm thành lập một cơ quan có quyền lực rộng rãi để điều tra sự can thiệp của nước ngoài mà các nhà phê bình đã cảnh báo sẽ được sử dụng để đe dọa các đối thủ chính trị và làm suy yếu các hoạt động xã hội dân sự.

Pressman nói: “Dự thảo luật này khiến luật đặc vụ nước ngoài của Mạc Tư Khoa có vẻ ôn hòa và nhẹ nhàng hơn”.

Pressman, người được bổ nhiệm làm Đại Sứ Mỹ tại Hung Gia Lợi vào năm ngoái, là một nhà phê bình thẳng thắn - và thường xuyên là mục tiêu - của chính phủ Hung Gia Lợi.

6. Video mẹo 'sống sót' của người lính Nga có kết thúc nghiệt ngã

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russian Soldier's 'Survival' Tips Video Has a Final Twist”, nghĩa là “Video mẹo 'sống sót' của người lính Nga có kết thúc nghiệt ngã.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Nỗ lực quay phim để diễn ra lời khuyên của một người lính Nga về cách sống sót trong cuộc chiến ở Ukraine đã đột ngột kết thúc khi anh ta bị trúng đạn pháo của Ukraine.

Đoạn video được nhà báo Ukraine Yury Butusov chia sẻ trên Telegram cho thấy người lính này đang đi bộ một mình ở một địa điểm không được tiết lộ.

Trước khi bị tấn công, anh ta nói rằng anh ta đã nhận được một số lời khuyên quan trọng giúp anh ta thực hiện các cuộc tấn công ở Ukraine mà không hề hấn gì, và anh ta muốn live stream để chia sẻ với các binh sĩ Nga khác.

“Chúng tôi sẽ rời khỏi nhiệm vụ. Chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, và bây giờ chúng tôi đang dậm chân đều bước tiến về nhà. Đây là thời tiết chết tiệt ở đất nước chết tiệt này...hôm nay là ngày 1 tháng 12, ngày đầu tiên của mùa đông. Chúng tôi đang có chiến tranh”, người lính Nga nói.

“Như đại đội trưởng đầu tiên của tôi đã nói khi tôi vẫn còn là thiếu sinh quân tại Đội cận vệ dù cao cấp của Tướng VF Margelov Ryazan nổi tiếng hai lần Huân chương Cờ đỏ của Trường Chỉ huy Suvorov...để sống sót trong chiến tranh…” người lính mới nói tới đó thì anh ta bị một máy bay không người lái tấn công và hét lên.

Theo Butusov, vấn đề là chiếc máy bay không người lái tấn công anh ta là của người Nga, không phải của người Ukraine.

Butusov viết trong một bài đăng kèm theo đoạn phim: “Bí mật về sự sống sót của lính dù xâm lược trên đất Ukraine vẫn chưa được giải quyết”. “Mặc dù trên thực tế, công thức bất thành văn rất đơn giản – hãy ở lại Ryazan và mọi chuyện sẽ không nguy hiểm đến thế.”

Butusov đang đề cập đến vị trí của học viện quân sự của lính Dù ở Ryazan, cách Mạc Tư Khoa khoảng 120 dặm về phía đông nam, nơi người lính này cho biết anh đã được đào tạo. Trường này được thành lập vào năm 1918, là học viện quân sự chính thức và trung tâm đào tạo nâng cao của Lực lượng Dù Nga.

Newsweek đưa tin vào tháng 9 rằng hơn 60 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương do một cuộc tấn công bằng pháo binh từ chính quân đội của họ.

Yury Mysiagin, một thành viên quốc hội Ukraine, cho biết trong một bài đăng ngày 10/9 trên Telegram rằng binh lính Nga ở Optyne, một thị trấn ở vùng Donetsk phía đông Ukraine, đang “rút lui về vị trí mới một cách hỗn loạn và gần như hoảng loạn” khi các lực lượng Nga khác nhầm lẫn họ với quân đội Ukraine. Kết quả là, một người Nga điều khiển máy bay không người lái được cho là đã ra lệnh tấn công bằng pháo vào chính các binh sĩ Nga.

“Kết quả là 27 người chết và 34 người bị thương. Khoảng một nửa số người bị thương bị đứt tay hoặc chân và một số thiết bị bị mất”, Mysiagin nói.

7. Thụy Điển đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Washington

Trong bối cảnh đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển vẫn còn dằng dai vì những trở ngại gây ra bởi Thổ Nhĩ Kỳ và Hung Gia Lợi, Thụy Điển đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Washington, cho phép Mỹ tiếp cận tất cả các căn cứ quân sự trên khắp đất nước Scandinavi này, đồng thời cho biết thỏa thuận này sẽ tăng cường an ninh khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết thỏa thuận được ký kết tại Washington hôm thứ Ba “sẽ tạo điều kiện tốt hơn để Thụy Điển có thể nhận được hỗ trợ từ Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra chiến tranh hoặc khủng hoảng”, AP đưa tin.

Jonson nói với đài truyền hình Thụy Điển SVT rằng điều đó không có nghĩa là “tất cả 17 địa điểm sẽ được sử dụng” mà là “nơi quan trọng nhất từ góc độ quân sự để họ có thể lưu trữ thiết bị phòng thủ chẳng hạn”.

Thỏa thuận được Jonson và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ký tại Ngũ Giác Đài. Hai vị nói rằng bằng cách bổ sung năng lực của lực lượng vũ trang Thụy Điển cho NATO, “chúng tôi sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa”.

Austin cho biết thỏa thuận này “gửi một tín hiệu mạnh mẽ rằng chúng tôi vẫn cam kết cùng nhau giải quyết các thách thức an ninh”.

8. Nepal bắt 10 người nghi tuyển mộ người địa phương cho quân đội Nga

Ký giả Veronika Melkozerova của tờ Politico có trụ sở ở Washington DC có bài tường trình nhan đề “Nepal arrests 10 on suspicion of recruiting locals for Russian army”, nghĩa là “Nepal bắt 10 người nghi tuyển mộ người địa phương cho quân đội Nga”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Cảnh sát Nepal vừa bắt giữ 10 người bị cáo buộc lừa đảo thanh niên thất nghiệp gia nhập quân đội Nga.

Cảnh sát trưởng quận Kathmandu Bhupendra Khatri nói với Reuters rằng các nghi phạm đã tính phí lên tới 9.000 Mỹ Kim cho “visa du lịch” và gửi họ đến Nga thông qua các nước thứ ba, chủ yếu là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Quan chức này cho biết sau đó họ được tuyển dụng vào quân đội Nga và cho biết thêm rằng hành vi này có liên quan đến hoạt động buôn người.

Ngoại trưởng Nepal trước đó đã yêu cầu Nga không tuyển dụng công dân của mình để chiến đấu ở Ukraine, vì ít nhất 6 người Nepal đã thiệt mạng.

Hôm thứ Hai, phóng viên quân sự Ukraine Andriy Tsaplienko đã công bố đoạn video ghi lại cảnh 5 tù nhân chiến tranh Nga bị quân đội Ukraine bắt giữ ở khu vực phía nam Zaporizhzhia. Trong video, tất cả đều xác định danh tính và cho biết họ đều đang phục vụ trong Trung đoàn súng trường cơ giới số 70 của Nga. Trong khi ba người đến từ Dagestan và các vùng khác của Nga, một tù nhân cho biết anh ta đến từ Nepal.

“Chiến binh không nói được tiếng Nga… chút nào. Đây là một lính đánh thuê đến từ Nepal, và việc người Nepal trở thành kẻ xâm lược của Nga như thế nào, chúng tôi sẽ kể riêng”, Tsaplienko cho biết như trên.

Điện Cẩm Linh cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức nào. Tuy nhiên, Nga đã tích cực tuyển mộ người nước ngoài để chiến đấu trong cuộc xâm lược Ukraine. POLITICO trước đó đưa tin về việc Nga tuyển dụng công dân Cuba để chiến đấu chống Ukraine. Động lực chung nhất của lính đánh thuê là tiền, nhưng đó là thứ mà không phải lúc nào họ cũng nhận được từ Điện Cẩm Linh.

9. Putin phóng tới 48 máy bay không người lái tấn công vào Ukraine trong đêm qua

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Năm 7 Tháng Mười Hai, Phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, Đại Tá Yurii Ihnat, cho biết Nga đã phóng tổng cộng 48 máy bay không người lái tấn công vào Ukraine trong đêm.

Ông cho biết thêm rằng hệ thống phòng không của Ukraine đã tiêu diệt 41 máy bay không người lái trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Đại Tá Yurii Ihnat nhấn mạnh rằng tất cả các máy bay không người lái tấn công đều là máy bay không người lái cảm tử Shahed do Iran sản xuất.

Ông không cho biết điều gì đã xảy ra với những chiếc máy bay không người lái không bị bắn hạ hoặc liệu có bất kỳ thiệt hại nào từ cuộc tấn công hay không.

10. Báo cáo cho thấy Lính Nga bị trói vào gốc cây vì không chịu chiến đấu

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russian Soldiers Were Tied Up to a Tree for Refusing to Fight: Report”, nghĩa là “Báo cáo cho thấy Lính Nga bị trói vào gốc cây vì không chịu chiến đấu.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Một sĩ quan quân đội Nga đã trói binh lính dưới quyền của ông ta vào gốc cây qua đêm để trừng phạt vì từ chối chiến đấu ở tiền tuyến trong cuộc chiến Ukraine, một nhóm hoạt động nhân quyền đưa tin hôm thứ Tư.

Nhóm Phong trào phản đối lương tâm, gọi tắt là DSO, đã cho thông tấn xã Reuters biết như trên; và nói rằng anh trai của một trong những người lính bị trừng phạt, cùng với vợ của hai anh em, đã báo cáo chi tiết cho DSO. Theo báo cáo, người lính bị trói - được xác định là Gennady Kiskorov - đã được cử đến chiến đấu ở tỉnh Donetsk bị sáp nhập bất hợp pháp trong một đợt huy động do Putin ra lệnh.

Sau cuộc xâm lược Ukraine của Putin vào tháng 2 năm 2022, tỉnh Donetsk là một trong những vùng lãnh thổ đầu tiên chứng kiến giao tranh ác liệt trước khi Nga tuyên bố nắm quyền kiểm soát khu vực. Vào tháng 9 năm ngoái, nhà độc tài Nga tuyên bố Nga đã sáp nhập tỉnh này cùng với ba khu vực khác, mặc dù động thái này không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Theo lời kể của DSO về hình phạt mà Kiskorov và những người khác phải nhận, những người lính bị trói vào gốc cây qua đêm để chịu “tra tấn bằng mưa lạnh” vì không tuân lệnh. Họ được cho là đã không được thả hoặc được phép vào bên trong cho đến khi họ đồng ý chiến đấu ở tiền tuyến.

Trang web điều tra độc lập của Nga có tên “Những câu chuyện quan trọng” cho biết Kiskorov và anh trai Semyon Kiskorov được điều động từ Novokuznetsk - một thành phố ở Siberia - và được gửi đến phục vụ trong một tiểu đoàn súng trường cơ giới ở Donetsk.

Được biết, hai anh em đã gửi đơn vào cuối tháng 11 yêu cầu chuyển nghĩa vụ quân sự của họ sang công việc dân sự cho chính phủ Nga vì họ là các kỹ sư có chuyên môn cao, nhưng yêu cầu của họ đã bị một tiểu đoàn phó từ chối.

DSO viết: Vì từ chối chiến đấu, Gennady Kiskorov đã bị trói vào một cái cây trên đường phố cho đến khi anh ta bằng lòng “tham gia vào các hoạt động chiến sự”. Semyon Kiskorov cho biết cách tra tấn tương tự cũng được áp dụng đối với các quân nhân khác và anh ta được cho là đã cung cấp bằng chứng video về một người lính bị trói trên cây cho DSO.

Sau một đêm, Gennady được cho là đã đồng ý ra tiền tuyến. DSO cho biết vợ của hai anh em đã báo cáo tội ác với văn phòng công tố quân sự và đại diện của DSO đã thông báo cho nhiều bộ phận quân sự của Nga.

Theo DSO, vụ việc nhanh chóng được các phương tiện truyền thông địa phương ở Nga đưa tin, dẫn đến việc viên Đại úy chỉ huy đơn vị của anh em nhà Kiskorov yêu cầu họ từ bỏ yêu sách của mình và viết một lá thư nói rằng quân đội Ukraine đã trói Gennady vào gốc cây.

Đại úy cũng được cho là đã yêu cầu Semyon xóa tất cả tin nhắn trên điện thoại của anh ta về vụ việc, bao gồm cả đoạn video anh ta gửi cho thấy cảnh một người lính bị trói vào gốc cây. DSO cho biết Semyon, người có thể bị áp lực từ lệnh này, đã gọi điện cho vợ và hướng dẫn cô rút lại lời khai về tội ác.

Vợ anh nói với DSO rằng anh đã không liên lạc với cô ấy kể từ đó.

Nhóm nhân quyền viết: “Chúng tôi rất lo sợ cho tính mạng và sức khỏe của anh ta”. “Mọi người đều hiểu tại sao một người lại gọi điện cho vợ mình như vậy. Anh ta phó mặc cho những người đã tra tấn người khác vì anh ta không có khả năng tự vệ, và họ yêu cầu anh ta phải nói chính xác điều này. Nhưng vợ của Semyon sẽ không rút lại tuyên bố của mình.”
 
Cảnh Giáng Sinh lớn nhất thế giới là ở đâu? Ác cảm của xã hội Nga nói chung đối với Công Giáo
VietCatholic Media
16:51 07/12/2023


1. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mừng 53 năm linh mục

Ngày 13 tháng 12 tới đây là ngày kỷ niệm thụ phong linh mục lần thứ 54 của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Chính tại nhà thờ Thánh Giuse ở Buenos Aires, vào năm 1953, chàng trai 17 tuổi Jorge Mario Bergoglio đã khám phá ra ơn gọi của mình và tuyên bố ước muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa và con người.

Cơ quan thông tin của dòng Salêdiêng đưa ra bản tóm tắt ngắn gọn về ơn gọi của Đức Thánh Cha như sau:

Ơn gọi của ngài bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 năm 1953, Lễ Thánh Mátthêu. Lời cầu nguyện ngài viết cho ngày đáng nhớ đó vẫn còn in đậm trong ngài: “Tôi tin rằng trong câu chuyện, được nhìn xuyên qua bởi cái nhìn của tình yêu Thiên Chúa, vào ngày mùa xuân, ngày 21 tháng 9, Ngài đến để mời tôi đi theo. Và tôi hy vọng trong sự ngạc nhiên của mỗi ngày, trong đó tình yêu và sức mạnh, sự phản bội và tội lỗi tự biểu hiện, sẽ luôn đồng hành cùng tôi cho đến cuộc gặp gỡ cuối cùng với khuôn mặt kỳ diệu mà tôi không biết nó như thế nào, là điều luôn trốn thoát tôi, nhưng tôi muốn biết và yêu thương.”

Khẩu hiệu của Đức Thánh Cha Phanxicô được lấy từ Bài giảng của Bậc Đáng kính là linh mục Bede (Hom. 21; CCL 122, 149-151), người trong bài bình luận của mình về trình thuật Tin Mừng về việc kêu gọi Thánh Mátthêu đã viết: Chúa Giêsu thấy người thu thuế, và vì Ngài đã nhìn ông với lòng thương xót, Ngài đã phán với ông: 'Hãy theo ta'.

Sau nhiều năm, vào ngày lễ Thánh Giuse, ngày 19 tháng 3 năm 2013, vị linh mục đó—nay đã có tuổi—sẽ được tấn phong làm Giáo hoàng và là người đứng đầu Giáo hội.

Dưới đây là một số mốc thời gian quan trọng khác trong lịch sử ơn gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô:

Ngày 11 tháng 03 năm1958: Vào Dòng Tên

Ngày 12 tháng 03 năm 1960: Khấn lần đầu

Ngày 13 tháng 12 năm 1969, chỉ 4 ngày trước sinh nhật lần thứ 33: Ngài được thụ phong linh mục

Ngày 22 tháng 04 năm 1973: Ngài khấn trọn.

27 tháng 06 năm 1992, được tấn phong Giám mục.

2. Thánh Lucy trở thành ánh sáng ở Scandinavia như thế nào?

Trong dịp Giáng Sinh, các tín hữu Kitô bao gồm người Công Giáo và người Chính Thống Giáo ở Nga có những lễ hội đặc biệt để kính Thánh Nicolas, cũng thường được gọi là Ông già Noel. Theo tờ Aleteia, nghĩa là Chân Lý Tỏ Tường, các tín hữu Kitô ở vùng Scandinavia bao gồm Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển lại có những lễ hội mừng để kính Thánh Lucy tử đạo.

Vị tử đạo này chết ở Ý nhưng đã trở thành vị thánh nổi tiếng nhất của miền Scandinavia.

Vào thế kỷ thứ 3, một cô gái tên là Lucy hay Lucia trong tiếng Latinh, được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là quý tộc. Ngay từ khi còn nhỏ, Lucy đã hiến dâng trinh tiết của mình cho Chúa Kitô, nhưng mẹ cô không biết điều đó và đã sắp xếp để cô kết hôn.

Lucy đã từ chối vì lời thề của mình và người đàn ông mà cô ấy phải kết hôn đã nổi giận, phản ứng mạnh và đưa cô vào chỗ chết vì lý do cô là một Kitô hữu. Điều này dẫn đến một cuộc tử đạo khủng khiếp, trong đó đôi mắt của cô bị khoét ra trước khi bị giết. Cô ấy chết ở Sicily, nhưng danh tiếng của cô ấy nhanh chóng lan rộng khắp Âu Châu. Khi các nhà truyền giáo Kitô giáo đến Scandinavia, họ đã mang theo câu chuyện về Thánh Lucy và cuộc đời cũng như cái chết của cô đã thu hút người dân địa phương.

Tên của cô ấy bắt nguồn từ từ tiếng Latinh lux, có nghĩa là “ánh sáng”, và có một câu chuyện khác về cuộc đời cô ấy kể rằng cô ấy đội một chiếc vương miện bằng nến để giúp cô ấy nhìn thấy trong các hang toại đạo của Kitô giáo.

Mối liên hệ của Lucy với ánh sáng đã gây được tiếng vang với những người Scandinavi. Họ tổ chức Lễ Đông chí, tức là ngày đen tối nhất trong năm, gần thời điểm diễn ra ngày lễ của cô, ngày 13 tháng 12. Cô là ánh sáng trong một nơi tối tăm và tấm gương trung thành của cô đã soi sáng trái tim và khối óc của họ trong nhiều thế kỷ sau.

Nhiều bài hát cổ của Thụy Điển nêu bật biểu tượng này, chẳng hạn như bài này.

Đêm bước đi nặng nề

xung quanh sân và nhà ở

Ở những nơi không có mặt trời chiếu tới,

bóng tối

Cô ấy đến trong ngôi nhà tối tăm của chúng tôi,

mang nến thắp sáng,

Thánh Lucia, Thánh Lucia.

Xin cầu cho chúng tôi.

Từ lòng sùng kính mãnh liệt xung quanh Thánh Lucy đã nảy sinh nhiều truyền thống về Ngày Thánh Lucy. Ở nhiều quốc gia vùng Scandinavi đã phát triển Lussibrud, một truyền thống mà con gái lớn nhất trong gia đình mặc một chiếc váy trắng và thắt lưng màu đỏ với một chiếc vương miện bằng nến trên đầu. Cô ấy đánh thức cả gia đình vào ngày 13 tháng 12 và mang đến cho họ nhiều loại đồ ngọt khác nhau.

Ngày Thánh Lucy là một ngày lễ lớn để chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh, một ngày báo hiệu sự xuất hiện của ánh sáng Chúa Kitô vào ngày Giáng Sinh.

3. Cảnh Giáng Sinh lớn nhất thế giới là ở đâu?

Theo thông tấn xã ACIPrensa, cảnh Giáng Sinh lớn nhất thế giới hiện nay được tin là ở thành phố Alicante, bên Tây Ban Nha. Các tín hữu và du khách có thể ngắm cảnh này cho đến ngày lễ Chúa Hiển Linh, ngày 06 tháng Giêng năm 2024.

Từ năm 1991 cảnh Giáng Sinh lớn nhất thế giới là tại thành phố Monterrey bên Mễ Tây Cơ. Thành phố này giữ kỷ lục đó trong 29 năm, và phải nhường lại danh hiệu này cho Alicante vào năm 2020.

Cảnh Giáng Sinh tại thành phố Alicante, có từ năm 2020, và được đặt tại quảng trường tòa thị chính. Năm nay, Cảnh Giáng Sinh đến một con đường rất đẹp trong khu du lịch của thành phố.

Cảnh Giáng Sinh ở Alicante đã được đưa vào sách Guinness chuyên đăng các kỷ lục trên thế giới, từ ngày 01 tháng Mười Hai năm 2020, vì các tượng cao tổng cộng 56.02 mét vượt xa cảnh Giáng Sinh tại Monterrey, Mễ Tây Cơ chỉ cao tổng cộng có 28.58m.

Theo hãng tin Aciprensa, trong cảnh Giáng Sinh ở Alicante, tượng thánh Giuse cao 18.01 mét, tương đương với một tòa nhà 5 tầng, và tượng Đức Mẹ cao 10 mét rưỡi. Để ráp tượng thánh Giuse, người ta phải dùng 1.000 kilo đinh ốc.

Báo chí địa phương cho biết các tượng thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng Giêsu được phủ một chất hóa học chống cháy, bảo vệ các tượng khỏi thời tiết xấu và sự phá hoại có thể xảy ra.