Ngày 23-03-2023
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Tội Đồ Giêsu – John 5:17-30
Nguyễn Trung Tây
00:24 23/03/2023
Nguyễn Trung Tây
Tội Đồ Giêsu – John 5:17-30


QUỐC GIA PHÁP TRỊ
Do Thái, quốc gia pháp trị. Sách luật Lêvi, sách luật Dân Số, sách Đệ Nhị Luật.

Xin mời đếm, đếm cẩn thận, đếm chi tiết. Xin cũng đừng quên, “Mười Điều Luật,” trái tim đỏ bơm máu tới từng tế bào nhỏ li ti của những sách, bộ luật, và của dân được tuyển chọn.

Không lạ chi, tác giả Thánh Vịnh 119 dâng một lời kinh Luật lạ lùng, lời kinh hương thơm bay lên thiên đàng, “Lạy Ngài! Bộ luật Ngài, niềm hạnh phúc đời con” (Thánh Vịnh 119: 77, 92, 174).

Bởi thế, Ngày Sabath, ngày Hưu Lễ ghi rõ ràng trong cả hai sách,
— Xuất Hành 20:8-11, “Hãy nhớ ngày Sabbath, mà coi đó là ngày thánh… Vì trong sáu ngày, ĐỨC CHÚA đã dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy.”

— Và Đệ Nhị Luật 5:12-15, “Hãy giữ ngày Sabbath, mà coi đó là ngày thánh, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi… ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi vậy, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày Sabbath.”

Vào một ngày rơi vào ngày Sabbath, môn phái Lấm Lem đi ngang ruộng lúa.
Môn sinh giơ tay bứt lúa.
Môn phái Pharisê cự nự trưởng môn nhân.
Để rồi Ngài khẳng định, “Luật vị nhân sinh, chứ không phải nhân sinh vị luật” (Mark 2:27).

Hơn nữa, đã bao nhiêu lần rồi, Đức Giêsu “thản nhiên” chữa bệnh ngày Sabbath.

Một người vô danh tiểu tốt đến từ ngôi làng nhỏ như mắt muỗi dám chống lại Luật, “bộ luật Ngài, niềm hạnh phúc đời con!”
Tội đồ Giêsu, tội rõ ràng!

DO THÁI, MỘT THIÊN CHÚA
Ngôn sứ Môisen tuyên phán, “Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất” (Đệ Nhị Luật 6:4-5).

Đấng Duy Nhất đã gọi tổ phụ Abraham rời bỏ quê hương Ur, Chaldeans.

Đấng Duy Nhất đã gọi Môisen từ trong bụi gai lửa, xưng danh, “Yahweh/Giavê” tiếng Hebrew, “Ta Là” tiếng Việt.

Dân riêng kính trọng tên cực thánh không dám gọi Ngài: Giavê, nhưng Ađônai.

Niềm tin Đệ Nhị Luật 6:4 được để trên trán, đeo trên tay, và khắc trong tim, cung kính, trang trọng.

Nhưng! Người đến từ vùng sâu vùng xa Nadarét mở miệng gọi Ngài, Ađônai là Bố, tự xưng mình là Con Trai (Gioan 5:25-27).

Tội đồ Giêsu, tội thứ hai!

HAI TỘI DANH
Cả hai tội danh này và bao nhiêu tội danh khác, dư thừa lực đẩy đưa Ngài lên thẳng núi Sọ.

TỘI ĐỒ GIÊSU
Đức Giêsu, Đấng chủ trương luật vị nhân sinh.
Đức Giêsu, Con Một của Đấng Duy Nhất.
Hai điều này đều là sự thật, một viết thường và một viết hoa.
Và bởi đó là sự thật, sự thật đã giải thoát Ngài, tội đồ Giêsu.
Không lạ chi! Giờ phút đó, ngày hôm đó! Hoa Phục Sinh nở rực rỡ đồi Golgotha.

Lời Nguyện
Lạy Ngài! Xin cho con sống lại như Ngài!
 
Chiến thắng sự chết
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
00:32 23/03/2023


Mọi dân tộc trên Địa Cầu từ thời tiền sử, thời đồ đá, đồ đồng… cho đến thời nay đều có một kẻ thù chung, đó là thần Chết.

Tất cả mọi người, thuộc mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, văn hóa, giai cấp, tôn giáo… ở khắp thế giới đều có chung một kẻ thù, kẻ thù đó cũng là thần Chết.

Tất cả mọi dân, mọi nước khắp địa cầu đều có một ước vọng chung, một nỗ lực chung là làm sao đánh bại được thần Chết.

Cho dù nhân loại văn minh, tiến bộ hôm nay có dồn hết công sức, tài lực, trí tuệ và những phát minh khám phá khoa học tiên tiến của mình để chung tay đánh bại thần Chết thì cũng chỉ hoài công. Không sớm thì muộn, thần Chết sẽ vung lưỡi hái kết liễu đời sống mọi người trên dương gian. Thế là ai ai cũng nơm nớp lo sợ thần Chết tước đoạt sự sống của mình.

Thế rồi,

Một bầu trời hy vọng bừng sáng lên khi trong số con cái loài người có một vị anh hùng kiệt xuất, là Chúa Giê-su xuất hiện. Ngài là người nhưng cũng là Thiên Chúa nên Ngài có quyền lực của Thiên Chúa và đã dùng thần lực của mình đánh bại thần Chết và cứu muôn người khỏi nanh vuốt Tử thần.

Chúa Giê-su đánh bại thần Chết khi làm cho con gái ông Giai-rô mới chết được sống lại.

Chúa Giê-su đánh bại thần Chết khi cho người con trai bà góa thành Na-in đang được người thân mang đi chôn được trở về với cuộc sống;

Chúa Giê-su đánh bại thần Chết khi làm cho La-da-rô, dù đã chết bốn ngày rồi được sống lại, từ giã ngôi mộ đá, quay về đoàn tụ với bao người thân yêu.

Và đặc biệt là chính Ngài sau khi nộp mình chịu khổ nạn và chịu chết đau thương, đã sống lại và lên trời vinh hiển.

Như vậy, Ngài là vị Cứu tinh cao cả tuyệt vời của nhân loại, đã giúp loài người thoát khỏi gông cùm sự chết và ban cho họ sự sống đời đời.

Nối kết với nguồn ban sự sống

Muốn cho bóng đèn toả sáng thì nó phải được nối kết với nguồn điện;

Muốn cho cành nho được trổ sinh trái trăng ngon ngọt thì nó phải được tháp nhập vào thân nho;

Bàn tay muốn sống còn và hoạt động thì phải nối liền với thân thể…

Vậy thì nếu chúng ta muốn được sống đời đời thì phải nối kết với Chúa Giê-su như bóng đèn nối với nguồn điện, như cành nho nối liền thân nho, như bàn tay nối liền cơ thể… nhờ đó sự sống đời đời của Chúa Giê-su sẽ được thông truyền cho chúng ta.

Muốn nối kết bền chặt với Chúa Giê-su, chúng ta hãy vững Tin vào Ngài, như lời Ngài phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ.”

Lạy Chúa Giê-su là nguồn ban sự sống,

Không gì trên đời quý báu bằng sự sống. Không gì đáng khao khát cho bằng sự sống đời đời.

Xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa cách mật thiết, như bàn tay với thân thể… để được đón nhận sự sống đời đời do Chúa truyền ban và kiên quyết không bao giờ phạm tội trọng để khỏi đánh mất sự sống đời đời. Amen.
 
Ngày 24/03: Biết Chúa – Nữ Tu Têrêsa Phùng Thị Yến, Dòng Mến Thánh Giá.
Giáo Hội Năm Châu
02:19 23/03/2023

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.

Lễ Lều của người Do-thái gần tới. khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.

Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.”

Bấy giờ họ tìm cách bắt Người; nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

Đó là lời Chúa
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Giám Mục Shyrokoradiuk của Odessa nhận định: Lệnh bắt giữ Putin là một bước lịch sử, rất quan trọng đối với chúng tôi
Đặng Tự Do
05:10 23/03/2023


“Đó là một bước lịch sử, rất quan trọng đối với chúng ta. Thật là một tin vui mà chúng tôi đã nhận được một cách bất ngờ và vui mừng”. Đức Cha Stanislav Shyrokoradiuk, giám mục của Odessa, có thẩm quyền bao gồm cả lãnh thổ Crimea, đã cho biết như trên với cơ quan truyền thông của Hội Đồng Giám Mục Ý.

Ngài đã được yêu cầu bình luận về quyết định được đưa ra trong những ngày gần đây bởi Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague về hai lệnh bắt giữ. Đầu tiên là dành cho tổng thống Liên bang Nga, bị cáo buộc đã ra lệnh trục xuất bất hợp pháp hàng nghìn trẻ em Ukraine bị bắt từ các vùng lãnh thổ bị xâm lược và đưa sang Nga. Thứ hai là dành cho Maria Alekseyevna Lvova-Belova, ủy viên phụ trách quyền trẻ em tại Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga, chịu trách nhiệm về cùng một “tội ác chiến tranh là trục xuất trái phép trẻ em và chuyển giao trái phép trẻ vị thành niên”.

Về số phận của những đứa trẻ hiện đang ở trên đất Nga và do đó, về những hậu quả thực sự mà những lệnh bắt giữ này có thể gây ra đối với cuộc sống của chúng, Đức Giám Mục đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế: “Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, mọi người phải nhận thức được tội ác này và mỗi người phải phản ứng theo khả năng của mình “. Thay mặt cho một Giáo hội cũng hiện diện ở Crimea, vị giám mục nói: “Vai trò của Giáo hội là cầu nguyện cho đối phương, cầu nguyện cho tội phạm hoán cải”. Trong khi đó, hôm nay có tin rằng một nền tảng mới đã được tạo ra, “Những đứa trẻ trong chiến tranh”, nơi có thể nhập tên và họ của những trẻ vị thành niên có lẽ đã biến mất trong cuộc chiến bắt đầu hơn một năm trước. Nó được tạo ra bởi Tổng thống Ukraine.

Theo Cục Thông tin Quốc gia Ukraine, người Nga đã trục xuất 16.226 trẻ vị thành niên Ukraine, nhưng nền tảng này cũng tính đến dữ liệu được công bố trên các nguồn mở của Liên bang Nga, theo đó số trẻ em bị đưa ra khỏi Ukraine lên tới 744.000. Kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức là kể từ khi bắt đầu xung đột, 464 trẻ em đã thiệt mạng, 935 em bị thương, 387 trẻ vị thành niên mất tích, trong khi 308 em đã được trao trả. Tổng cộng 10.576 đã được tìm thấy.


Source:Sismografo
 
Giáo Hội Chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa làm reo với Tổng thống Zelenskiy
Đặng Tự Do
05:12 23/03/2023


Thượng hội đồng của Giáo Hội Chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, gọi tắt là UOC đã họp vào ngày thứ Hai, 20 tháng 3. Sau một cuộc họp chóng vánh, Đức Tổng Giám Mục Onufry và các thành viên của Thượng hội đồng đã đến phủ tổng thống của Tổng thống Zelenskiy để đích thân trình bày với Tổng thống một văn kiện và “để giải thích trực tiếp cho ông ấy về tình hình thực sự”. Họ đợi trên đường trước phủ tổng thống khoảng hai giờ cho đến khi còi báo động không kích khiến họ phải tìm nơi trú ẩn.

Một đại diện của Văn phòng Tổng thống đã đến để nhận văn bản kháng cáo, nhưng các thành viên Thượng hội đồng nhất quyết muốn gặp trực tiếp Tổng thống. Văn phòng Tổng thống đã lưu ý rằng Tổng thống đã không lên kế hoạch cho một cuộc họp với UOC vào ngày này. Trong số mười thành viên của UOC có mặt, có ba người là các Tổng Giám Mục Pavel, Anthony và Luke, là những người gần đây đã bị chính phủ Ukraine trừng phạt cá nhân vì các liên hệ với Nga, tích trữ các tài liệu chống lại nền độc lập của Ukraine, cũng như có các bài thuyết giảng ủng hộ Nga như Đất Mẹ.

Có lẽ cơ hội gặp Tổng thống sẽ lớn hơn nhiều nếu chỉ có Đức Tổng Giám Mục Onufry và một số người khác, không phải những cá nhân bị trừng phạt. Thay vào đó, UOC đã phát trực tiếp toàn bộ sự chờ đợi trước văn phòng của Tổng thống trên Facebook ngay từ khi bắt đầu chờ đợi – đó là một dấu hiệu cho thấy họ đã tìm cách trình chiếu toàn bộ sự kiện. Ban đầu, các vị này đã khăn khăng từ chối giao văn kiện cho đại diện của Văn phòng Tổng thống, nhưng đã đăng nó ngay lập tức trên trang web của UOC.

Sau đó cùng ngày tại Mạc Tư Khoa, RIA Novosti và các phương tiện truyền thông khác đã đưa tin về những sự kiện này với các tiêu đề như “Các thành viên của hội đồng UOC bị buộc phải rời khỏi lãnh thổ của văn phòng Zelenskiy”, hay “Phát ngôn nhân của Giáo chủ tuyên bố rằng ‘Zelenskiy, từ chối gặp các thành viên của Thượng hội đồng của Nhà thờ Chính thống Ukraine’, một lần nữa thể hiện sự thiếu tôn trọng và khinh miệt đối với hàng triệu tín hữu Ukraine''

Người ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo tập trung không báo trước tại Quảng trường Đỏ và yêu cầu được gặp Tổng thống Putin ngay lập tức.
Source:Sismografo
 
Tại sao Nga chỉ trích Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô?
Đặng Tự Do
05:14 23/03/2023


Tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Lithuania về việc thiết lập Giáo Hội Chính Thống Giáo trực thuộc Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinople

Chính phủ Lithuania đã yêu cầu Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinople thiết lập tại Lithuania các cơ chế cần thiết của Chính Thống Giáo trực thuộc Constantinople. Ngày 21 tháng Ba, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô đã đến thăm Lithuania và được Thủ tướng Ingrida Šimonytė tiếp đón. Hai bên đã ký một văn kiện hợp tác về các lãnh vực này.

Các phương tiện truyền thông Nga do nhà nước kiểm soát đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật và kích động các hành động quân sự chống lại Lithuania dưới chiêu bài tôn giáo. Vì thế, chính quyền Lithuania đã công bố tài liệu sau để làm rõ sự thật.

Cách đây không lâu, chỉ mới vào ngày 17 tháng 2, Thượng Hội đồng của Tòa Thượng phụ Đại kết đã công bố việc phục hồi và chấp nhận các giáo sĩ của Tổng giáo phận Chính thống Lithuania thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa. Tuy nhiên, vào dịp đó Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô của Constantinople dự kiến sẽ đến thăm đất nước chúng ta trong tháng này để ký một thỏa thuận hợp tác giữa Tòa Thượng phụ Đại kết và Lithuania. Trong tài liệu này, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày thỏa thuận này là gì, tại sao các sự kiện lại diễn ra nhanh chóng như vậy và tại sao nó lại quan trọng đối với đất nước chúng ta, đối với người Ukraine và đối với toàn bộ Âu Châu.

Làn sóng người Ukraine tị nạn đến Âu Châu không chỉ là một thách thức kinh tế và xã hội nghiêm trọng đối với Lithuania mà còn là một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh tôn giáo của chúng ta, vì phần lớn dân số Ukraine là Kitô hữu Chính thống. Để hiểu rõ hơn về kinh nghiệm và nguyện vọng của họ, cũng như vai trò của họ và toàn thể Giáo hội Chính thống đối với đất nước chúng ta, điều quan trọng là phải nhận thức được các quá trình diễn ra trong Giáo Hội này và hiểu rằng cuộc đối đầu với Nước Nga cũng có chiều kích tôn giáo.

Với sự khởi đầu của cuộc xung đột ở Donbass vào năm 2014, phần lớn dân số Ukraine không muốn cầu nguyện trong các nhà thờ của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa.

Vào năm 2019, sau các cuộc đàm phán kéo dài với Tổng thống Poroshenko và các hành động giáo luật quan trọng, mà ý nghĩa địa chính trị của nó đã được cố vấn của Thủ tướng Galina Vaščenkaitė giải thích rõ, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô đã trao cho Chính Thống Giáo Ukraine quyền độc lập hoàn toàn khỏi giáo quyền Chính Thống Giáo Nga – tức là chế độ tự trị. Quá trình chuyển đổi hàng loạt của các cộng đồng của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa sang Giáo Hội Chính thống Ukraine mới đã bắt đầu. Tuy nhiên, có thể đoán trước, thiểu số thân Nga, bị Mạc Tư Khoa khuấy động, không muốn nhượng lại các ngôi đền và gây ra tình trạng bất ổn, làm gia tăng căng thẳng tôn giáo trong nước.

Năm 2019 khi Tổng thống Zelenskiy nhậm chức, quá trình chuyển đổi các cộng đồng từ Tòa thượng phụ Mạc Tư Khoa sang Chính Thống Giáo độc lập Ukraine đã bị chậm lại vì không muốn gây hiềm khích với Nga. Nhưng, quá trình chuyển đổi này lại gia tăng mạnh mẽ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào năm 2022. Theo một số chính trị gia và chuyên gia, Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa và các cộng đồng thân Nga của nó thực sự chỉ là công cụ của Điện Cẩm Linh và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Ukraine, do đó, họ không thể được gọi là Chính thống giáo và nên bị cấm càng sớm càng tốt. Bất kỳ với giá nào. Những người khác nhấn mạnh sự cần thiết phải cấm các trung tâm tôn giáo và hiệp hội có bất kỳ mối quan hệ nào với Nga hoạt động ở Ukraine. Rốt cuộc, như người đứng đầu Cơ quan Nhà nước về Chính sách Dân tộc và Tự do Lương tâm của Ukraine đã lưu ý, «những người duy trì mối liên hệ này, những người đấu tranh cho nó đến cùng, chỉ đơn giản là chọn cho mình con đường đối đầu với xã hội Ukraine và với các tín hữu của họ».

Việc 40.000 người Ukraine chạy trốn chiến tranh đến Lithuania khiến những tranh cãi về tôn giáo của Ukraine cũng liên quan đến chúng ta. Cơ quan tài phán Chính thống duy nhất được ghi danh tại Lithuania là Giáo Hội Chính thống ở Lithuania của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa. Nó được đề cập trong Hiến pháp của chúng ta. Tuy nhiên, với những điều trên, rõ ràng là chúng ta cần một Giáo Hội Chính thống khác để đáp ứng nhu cầu tôn giáo của những người tị nạn Ukraine và những người Lithuania Chính thống giáo đã từ chối đến các nhà thờ của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa vì lương tâm của họ. Tòa Thượng phụ Đại kết sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.

Các cuộc đàm phán với Constantinople được tăng cường vào tháng 5 năm 2022, khi đại sứ của chúng ta tại Ankara trao cho Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô một lá thư từ Thủ tướng Lithuania Ingrida Šimonytė. Lý do của bức thư là do Tòa Giám Mục Inokentiy của Lithuania đã giáng chức 7 giáo sĩ vì đã lên án cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Thượng phụ Đại kết có quyền chấp nhận kháng cáo từ các giáo sĩ của các Giáo hội Chính thống khác và hủy bỏ các phán quyết được đưa ra nếu các phán quyết ấy không có cơ sở giáo luật. Trong một bức thư gửi cho Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô, Thủ tướng đã lên án lập trường của Thượng phụ Kirill liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, ủng hộ các giáo sĩ người Lithuania bị ảnh hưởng và kiến nghị chấp nhận họ dưới quyền tài phán của Constantinople. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mantas Adomenas được chỉ định chịu trách nhiệm về các cuộc đàm phán với Constantinople. Cố vấn của Thủ tướng Galina Vaščenkaitė cũng đóng một vai trò quan trọng: họ nói, phần lớn nhờ vào lập trường chủ động và nguyên tắc của bà mà các cuộc đàm phán không biến thành một hình thức trống rỗng mà không có kết quả thiết thực.

Vào ngày 19 tháng 9, ông Adomenas và bà Vaščenkaitė đã đến thăm Istanbul và gặp Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô. Đức Thượng Phụ đã được đề nghị chấp nhận quyền tài phán của ngài đối với các giáo sĩ của Tòa thượng phụ Mạc Tư Khoa bị trục xuất và, với sự tham gia của họ, khôi phục quyền tài phán của Tòa thượng phụ đại kết ở Lithuania. Để bảo đảm các thỏa thuận sơ bộ, đã nảy sinh ý tưởng ký kết một thỏa thuận – một thỏa thuận đặc biệt giữa Chính phủ Lithuania và Tòa Thượng phụ Đại kết. Một tài liệu hợp tác tương tự đã được ký kết vào năm 2014 giữa Constantinople và Hung Gia Lợi. Tương tự như vậy, chính phủ của chúng ta, do tầm quan trọng của những thách thức nêu trên, sẽ cam kết cung cấp cho cơ quan điều tra cơ sở vật chất và ngân sách, và các thư ký của cơ quan này với mức lương nhà nước.

Vào ngày 14 tháng 12, Đức Tổng Giám Mục Emmanuel của Chalcedon đã đến Lithuania. Mục đích chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám Mục, cánh tay phải của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô và có khả năng là người kế vị của ngài, là để thảo luận với Thủ tướng về dự thảo hòa ước và gặp gỡ các cựu linh mục của Tòa thượng phụ Mạc Tư Khoa.

Thủ tướng đã thể hiện sự nghiêm túc trong ý định của mình: vị khách không chỉ được trình bày bản dự thảo của thỏa thuận song phương mà còn được cho xem các tòa nhà sẽ được bàn giao cho cơ quan quản lý mới của Tòa Thượng phụ Đại kết sau khi Chính Thống Giáo trực thuộc Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinople được thành lập ở Lithuania.

Chính phủ rất khó tìm được một nhà thờ xứng đáng với Đức Thượng phụ Đại kết và địa vị của ngài với tư cách là vị thứ nhất của thế giới Chính thống giáo. Các nhà thờ Chính thống giáo ở Lithuania đã được chuyển giao cho Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa sử dụng và vẫn chưa thể lấy lại được. Nhưng một cách thoát khỏi tình huống thành công đã được tìm thấy: Đức Tổng Giám Mục Emmanuel được cho xem nhà thờ Thánh Nicholas tuyệt đẹp trong nhà tù Lukiškės trước đây, hiện là trung tâm văn hóa và địa điểm tổ chức hòa nhạc. Vị khách rất có ấn tượng bởi vị trí của ngôi đền, không gian và kiến trúc của nó.

Để có chỗ ở cho các cấu trúc hành chính, Đức Thượng Phụ đã được cung cấp hai tòa nhà cổ tại Antakalnio g. 10, gần Đại sứ quán Vương quốc Anh, và một tòa nhà văn phòng hai tầng được xây dựng hiện đại tại Rožių al. 4A, trước đây được sử dụng bởi Trung tâm Tình huống Khẩn cấp Y tế của Bộ Y tế.

Mong muốn của các tín hữu Chính thống giáo của chúng ta là thực hiện nghĩa vụ tôn giáo theo lương tâm của họ, nhu cầu của những người Ukraine đã tìm nơi ẩn náu sau chiến tranh và cuối cùng là lợi ích an ninh của Lithuania – tất cả những điều này đòi hỏi những hành động khẩn cấp như vậy. Các giáo sĩ được phục hồi sẽ tạo thành xương sống của cơ quan mới của Tòa Thượng phụ Đại kết, và tất cả những người Chính thống giáo sống ở nước ta sẽ có một sự thay thế xứng đáng của Âu Châu đối với ảnh hưởng của Giáo Hội ở Mạc Tư Khoa. Đổi lại, nhà nước Lithuania sẽ chịu mọi chi phí cần thiết để trang bị nội thất cho các tòa nhà nói trên cho sứ mệnh cao cả mới của họ.

Ngoài ra, trong chuyến thăm của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô, Lithuania cũng vinh dự cung cấp cho nhà lãnh đạo tinh thần của tất cả các Kitô hữu Chính thống một nền tảng để gặp Seimas và các thành viên Nghị viện Âu Châu, cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo, để họ có thể thảo luận về phản ứng của Giáo Hội và các cộng đồng tôn giáo trước chiến tranh và xung đột. Do đó, chuyến thăm Vilnius của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô cũng sẽ nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đất nước chúng ta trong việc hỗ trợ Ukraine và trong phản ứng chung trước các mối đe dọa địa chính trị và tinh thần do Nga gây ra.
Source:lithuaniatribune.com
 
VietCatholic TV
Căng thẳng: Phản ứng của NATO sau vụ Nga chặn B52. Zelenskiy anh hùng thăm Bakhmut gây xúc động mạnh
VietCatholic Media
03:24 23/03/2023


1. Căng thẳng: Phản ứng của NATO sau vụ chiếc SU-35 của Nga ngăn chặn hai chiếc B-52 trong không phận quốc tế

Hai ký giả Chris Jewers và Rachael Bunyan của tờ Daily Mail có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề “'You will see a fearful response': Putin ally warns of a 'lesson for the whole planet' when Ukraine uses depleted uranium ammo against Russian forces - as NATO puts on awesome show of strength with B-52 mission”, nghĩa là “'Bạn sẽ thấy phản ứng đáng sợ': Đồng minh của Putin cảnh báo về 'bài học cho cả hành tinh' khi Ukraine sử dụng đạn Uranium nghèo chống lại lực lượng Nga - và khi NATO phô trương sức mạnh tuyệt vời với phi vụ B-52”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm nay cảnh báo Vương quốc Anh 'sẽ thấy một phản ứng đáng sợ', đó sẽ là 'bài học cho toàn hành tinh' nếu Anh gửi đạn xe tăng có Uranium nghèo tới Ukraine.

Trong một lời đe dọa thẳng thừng, nhà độc tài, một đồng minh trung thành của Vladimir Putin, cho biết Nga sẽ trả đũa quyết định của Anh cung cấp cho các lực lượng Ukraine đạn dược chứa Uranium nghèo bằng cách gửi cho Belarus vũ khí chứa 'uranium giầu' - được sử dụng trong vũ khí hạt nhân.

'Chúng ta cần lùi lại khỏi sự điên rồ này. Ngay khi loại đạn này phát nổ vào vị trí của quân đội Nga, bạn sẽ thấy phản ứng đáng sợ, đó sẽ là bài học cho cả hành tinh', Lukashenko, người đã cho phép lực lượng Nga sử dụng Belarus làm bệ phóng tấn công Ukraine, cho biết.

“Nga không chỉ có Uranium nghèo mà thôi”, Lukashenko nói trong một mối đe dọa không che đậy về một cuộc chiến tranh hạt nhân sắp xảy ra. 'Chúng ta phải hạ thấp xu hướng leo thang xung đột này và tiến tới một giải pháp hòa bình.'

Lời đe dọa của anh ta diễn ra sau khi Vladimir Putin nổi giận chống lại quyết định của Anh cung cấp cho quân đội Kyiv xe tăng chiến đấu Challenger 2 và đạn Uranium nghèo, cho rằng nó đánh dấu một bước tiến tới việc sử dụng vũ khí có 'thành phần hạt nhân'.

Diễn biến này xảy ra sau quyết định của NATO rằng các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ ở Âu Châu sẽ luôn được hộ tống bởi các chiến đấu cơ của NATO. Điều này nhằm tránh xảy ra những đụng độ đáng tiếc sau khi một chiếc SU-35 của Nga ngăn chặn 2 chiếc B-52 của Hoa Kỳ ngay trong không phận quốc tế.

Một video của NATO cho thấy các máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân B-52 Stratofortress, được các máy bay chiến đấu của Tây Ban Nha, Ý và Rumani hộ tống.

Bộ Tư lệnh Không quân của NATO cho biết trên Twitter rằng “các máy bay B-52 đang huấn luyện với Lực lượng Không quân Đồng minh trong các phi vụ của họ nhằm củng cố quan hệ đối tác Âu Châu-Đại Tây Dương của chúng ta” trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh James Cleverly hôm nay tuyên bố không có leo thang hạt nhân trong cuộc chiến Ukraine sau khi ông Putin chỉ trích Anh cung cấp đạn Uranium nghèo cho các lực lượng Ukraine.

Kim loại nặng được sử dụng trong vũ khí vì nó có thể xuyên thủng xe tăng và áo giáp dễ dàng hơn do mật độ của nó, cùng với các đặc tính khác.

Nhưng ông Putin hôm thứ Ba đã lên án kế hoạch của Anh gửi vũ khí như vậy tới Ukraine, nói rằng Mạc Tư Khoa sẽ buộc phải đáp trả tương ứng vì những vũ khí đó có 'thành phần hạt nhân'.

Ngoại trưởng Cleverly nói rằng Nga là quốc gia duy nhất luôn hù dọa về rủi ro hạt nhân; và khẳng định đạn dược chứa Uranium nghèo là chuyện bình thường.

'Không có leo thang hạt nhân. Quốc gia duy nhất trên thế giới đang nói về vấn đề hạt nhân là Nga. Không có mối đe dọa nào đối với Nga, đây hoàn toàn là việc giúp Ukraine tự bảo vệ mình', Cleverly nói tại buổi ra mắt chiến lược công nghệ quốc tế của Anh.

'Cần bảo đảm rằng mọi người hiểu rằng tuy chữ Uranium có trong tiêu đề của đạn Uranium nghèo, chúng không phải là đạn hạt nhân, chúng hoàn toàn là đạn thông thường.'

Anh đã sử dụng Uranium nghèo trong các quả đạn xuyên giáp của mình trong nhiều thập kỷ và không coi những quả đạn đó là có khả năng hạt nhân. Nga được biết là cũng có đạn dược chứa Uranium nghèo.

Diễn biến này xảy ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Nga, mà ông mô tả là “hành trình hữu nghị, hợp tác và hòa bình”, đồng thời chỉ trích Washington vì đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi ông trở về Bắc Kinh.

Chuyến đi kết thúc hôm thứ Tư báo hiệu không có tiến triển mới nào trong việc chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu giữa Nga và Ukraine trong khi củng cố lập trường của Putin với Trung Quốc trong bối cảnh các nỗ lực ngày càng gia tăng nhằm cô lập ông và chính phủ của ông trên trường quốc tế.

Trong khi Mỹ, NATO và các quốc gia đối tác đã công khai ủng hộ Kyiv kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, thì Trung Quốc được nhiều người coi là hỗ trợ kinh tế cho chế độ của Putin trong khi tránh can dự trực tiếp.

Chủ tịch Trung Quốc trở về Bắc Kinh sau khi thảo luận về đề xuất chấm dứt chiến tranh, vốn đã bị phương Tây bác bỏ vì lý do là các đề xuất này bắt buộc Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga. Tập Cận Bình nói với Putin đang cười toe toét rằng 'sự thay đổi đang đến' trong một thông điệp chia tay đáng ngại.

'Thay đổi đang đến mà đã không xảy ra trong 100 năm. Và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi này,” Tập nói với Putin qua người phiên dịch – những lời chắc chắn sẽ gióng lên hồi chuông cảnh báo ở phương Tây.

“Xin hãy bảo trọng, bạn thân mến,” ông nói thêm, nắm chặt tay nhà lãnh đạo Điện Cẩm Linh một cách nồng nhiệt trước khi được nhà độc tài Nga vẫy tay chào, người đã chúc ông Tập “chuyến đi an toàn”.

Sau khi hai nhà lãnh đạo ca ngợi một 'kỷ nguyên mới', máy bay của ông Tập đã rời sân bay Vnukovo ở Mạc Tư Khoa hôm thứ Tư. Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga cho biết ông đã được tiễn bởi một đoàn quân cận vệ danh dự, đã chơi quốc ca Nga và Trung Quốc.

2. Zelenskiy bất ngờ đến thăm quân đội ở tiền tuyến ở khu vực phía đông Donetsk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã bất ngờ đến thăm các binh sĩ bị thương tại một bệnh viện ở khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine gần tiền tuyến.

Trong số những quân nhân Ukraine bị thương có một số người bảo vệ Bakhmut, theo một tuyên bố từ Phủ Tổng thống.

“Cảm ơn các bạn đã bảo vệ Ukraine, tôi chúc các bạn phục hồi nhanh chóng,” Zelenskiy nói khi trao giải thưởng cho các thành viên quân đội.

Theo đoạn video do văn phòng Tổng thống công bố, Zelenskiy nói từ một nhà kho ở một địa điểm không được tiết lộ rằng ông “rất vinh dự được có mặt ở đây hôm nay, ở phía đông của đất nước chúng ta, ở Donbas, và trao giải thưởng cho các anh hùng của chúng ta, để cảm ơn, để bắt tay. Cảm ơn các bạn đã bảo vệ nhà nước, chủ quyền, miền đông Ukraine”.

3. Các quan chức Ukraine cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn ở Zaporizhzhia

Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước của Ukraine cho biết hôm thứ Tư rằng ít nhất một người đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn ở Zaporizhzhia.

“Tính đến thời điểm hiện tại, 32 người đã bị thương do cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của đối phương giữa hai tòa nhà 9 tầng: 27 người đã phải nhập viện, trong đó có 3 trẻ em. 5 người được sơ cứu tại chỗ. Một người đã chết.”

Theo văn phòng công tố Ukraine, lực lượng Nga đã bắn ít nhất 6 hỏa tiễn vào Zaporizhzhia.

Văn phòng công tố cho biết loại hỏa tiễn được sử dụng “hiện đang được xác định”.

Văn phòng công tố nhấn mạnh rằng các hỏa tiễn đã gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng dân sự và một số người vẫn đang mất tích.

“Một trong những quả hỏa tiễn đã đánh trúng giữa hai tòa nhà cao tầng, phá hủy một phần căn hộ và ban công, làm hư hại mái nhà và làm vỡ cửa sổ. Xung động và các mảnh vỡ cũng làm hư hại các tòa nhà dân cư, xe hơi và cơ sở hạ tầng dân sự khác gần đó trong thành phố.”

Mykhailo Podolyak, một quan chức cấp cao của Ukraine và là cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, cho biết các cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào thường dân.

“Zaporizhzhia. Hôm nay. Một cuộc tấn công có chủ ý cụ thể tại một tòa nhà dân cư. Để giết thường dân. Không có 'quân đội' nào gần đó,” Podolyak cho biết như trên. “Một lần nữa, điều hiển nhiên. 'Thế giới Nga' đến để giết – rõ ràng là trắng trợn.

Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết các hoạt động cấp cứu vẫn đang được tiến hành.

4. Tòa Bạch Ốc nói: Cuộc tấn công của Zaporizhzhia “chắc chắn có thể” là nhắm vào dân thường

Chính quyền Biden cáo buộc Nga có lẽ đã tấn công hỏa tiễn nhắm vào dân thường ở Zaporizhzhia, Ukraine, vì điều đó “chắc chắn” phù hợp với các cuộc tấn công như vậy trước đây.

CNN đã báo cáo rằng ít nhất một người đã thiệt mạng và 32 người bị thương hôm thứ Tư, với một quan chức cấp cao của Ukraine gọi đó là “một cuộc tấn công có chủ ý cụ thể vào một tòa nhà dân cư.”

“Chắc chắn nó có thể” nhắm vào dân thường,” điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia về truyền thông chiến lược John Kirby nói với các phóng viên báo chí.

“Việc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và không quan tâm đến việc tránh tấn công vào dân thường rõ ràng là kế hoạch của Nga. Vì vậy, nó hoàn toàn có thể xảy ra,” Kirby nói, đồng thời cho biết thêm rằng Hoa Kỳ chưa có “thông tin cụ thể về cuộc tấn công đó”.

Kirby cũng thảo luận về thông tin Mỹ đang đẩy nhanh việc vận chuyển hệ thống hỏa tiễn Patriot và Abrams tới Ukraine. Trong khi ông nói rằng “luôn luôn” có cảm giác cấp bách, ông nói rằng người Ukraine đang phản ứng “tốt” với việc đào tạo và việc chuyển giao nhanh chóng là một “điều tốt”. Ông nhắc lại rằng “không có thay đổi” đối với chính sách của Mỹ về việc gửi máy bay phản lực F-16 vào thời điểm này.

“Những tuần và tháng tới sẽ rất quan trọng. Chúng ta muốn bảo đảm rằng người Ukraine có mọi thứ họ cần để thành công”.

Kirby cho biết, trọng tâm của những tuần tới là “Bốn A”: thiết giáp, pháo binh, phòng không và đạn dược, và chỉ ra “địa hình rộng mở hơn, chiến tranh vũ trang kết hợp” ở tiền tuyến.

Khi được hỏi về khả năng Trung Quốc trang bị vũ khí cho Ukraine, ông Kirby cho biết “không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang đi theo hướng đó hoặc đã đưa ra quyết định về vấn đề đó”.

Ông nói rằng ông “không biết” về bất kỳ kế hoạch nào của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhưng nhắc lại hy vọng của Hoa Kỳ rằng một cuộc trò chuyện như vậy sẽ diễn ra.

5. Quốc hội Thụy Điển đã phê chuẩn việc gia nhập NATO khi nước này đang chờ phê chuẩn

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết quốc hội Thụy Điển đã chính thức phê chuẩn việc nước này gia nhập NATO vào hôm thứ Tư.

Quốc gia Bắc Âu này đã yêu cầu tham gia liên minh quân sự cùng với nước láng giềng Phần Lan vào năm ngoái, với lý do Nga xâm lược Ukraine, nhưng đơn xin này phải được tất cả 30 quốc gia thành viên hiện tại phê chuẩn trước khi có thể trở thành thành viên.

Tình hình hiện tại: Tư cách thành viên của cả hai quốc gia hiện đang bị đình trệ bởi Thổ Nhĩ Kỳ và Hung Gia Lợi, cả hai đều chưa phê chuẩn. Trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuần trước tuyên bố rằng quốc hội của ông sẽ bắt đầu phê chuẩn việc Phần Lan gia nhập NATO và đảng cầm quyền của Hung Gia Lợi cho biết họ cũng sẽ phê chuẩn việc Phần Lan gia nhập, thì cả hai quốc gia đều chưa bắt đầu quá trình này đối với Thụy Điển.

Ông Erdogan từng tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thay đổi đường lối với Thụy Điển trừ khi có “các bước tích cực” được thực hiện. Nước này đã cáo buộc Thụy Điển chứa chấp các thành viên của các nhóm khủng bố, là điều mà Thụy Điển bác bỏ.

6. Thủ tướng Estonia nói NATO phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài ở Ukraine

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas tuyên bố các nước NATO phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng.

“Nga đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài và chúng ta cũng phải như vậy,” Thủ tướng Kallas nói.

Thủ tướng Estonia hối thúc các nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng vượt ngưỡng 2%.

Cô nói: “Estonia đã tăng đáng kể ngân sách quốc phòng, chúng tôi sẽ đạt 3% GDP vào năm 2024. 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng phải là mức sàn chứ không phải mức trần.”

Thủ tướng Kallas nhận định rằng với tình trạng dậm chân tại chỗ trên chiến trường hiện nay, cô tin rằng Putin sẽ tìm cách mở rộng chiến tranh, trong nỗ lực giành được sự ủng hộ của dân chúng Nga cho một kế hoạch tăng quân quy mô lớn.

7. Trung Quốc bán máy bay không người lái trị giá 12 triệu đô la cho Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu

Trung Quốc đã vận chuyển hơn 12 triệu đô la máy bay không người lái cho Nga kể từ khi nước này xâm lược Ukraine, một dấu hiệu cho thấy sự hợp tác thầm lặng giữa hai bên.

Tờ New York Times đã cho biết như trên.

Tổng cộng, gần 70 nhà xuất khẩu Trung Quốc đã bán 26 nhãn hiệu máy bay không người lái khác nhau của Trung Quốc cho Nga kể từ cuộc xâm lược.

Theo hãng tin này, các lô hàng, hỗn hợp các sản phẩm từ DJI, nhà sản xuất máy bay không người lái nổi tiếng nhất thế giới và một loạt các công ty nhỏ hơn, thường được chuyển qua các nhà xuất khẩu và trung gian nhỏ.

“Các kênh bán hàng phức tạp và mô tả sản phẩm mơ hồ trong dữ liệu xuất khẩu cũng khiến khó có thể chỉ ra chắc chắn liệu có các thành phần của Mỹ trong các sản phẩm Trung Quốc hay không, điều này có thể cấu thành hành vi vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Và việc bán hàng chính thức có thể chỉ là một phần của dòng công nghệ lớn hơn thông qua các kênh không chính thức và các quốc gia thân thiện với Nga khác, như Kazakhstan, Pakistan và Belarus,” bài báo viết.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thêm DJI vào danh sách đen vào năm 2020 để ngăn các công ty Mỹ bán công nghệ mà không có sự cho phép rõ ràng. Theo dữ liệu hải quan, biện pháp này đã ảnh hưởng rất ít đến sự thống trị trong ngành của DJI và các sản phẩm của công ty chiếm gần một nửa số lô hàng máy bay không người lái của Trung Quốc đến Nga. Một phần trong số chúng được DJI bán trực tiếp thông qua iFlight Technology, một công ty con của DJI.

Thương hiệu lớn thứ hai được bán là Autel, một nhà sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc có các công ty con ở Hoa Kỳ, Đức và Ý; các nhà xuất khẩu đã bán được gần 2 triệu đô la máy bay không người lái của mình, với lô hàng mới nhất được vận chuyển vào tháng 2 năm 2023. Trên trang web của mình, công ty táo tợn đến mức quảng cáo bán hàng cho lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ.

Phát ngôn nhân của DJI cho biết công ty không tìm thấy hồ sơ nào về bất kỳ hoạt động bán hàng trực tiếp nào cho Nga kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2022 và họ sẽ điều tra các công ty khác có vẻ như đang bán hàng cho Nga. Ông cho biết, công ty đã ngừng tất cả các chuyến hàng đến và hoạt động ở Nga và Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh và có “các giao thức kỹ lưỡng” để bảo đảm không vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Autel cho biết trong một tuyên bố gửi qua email rằng họ không biết về bất kỳ giao dịch bán hàng nào cho Nga và đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về vấn đề này.

Các chuyên gia trong ngành cho biết, việc bán hàng trực tiếp của các nhà xuất khẩu Trung Quốc chỉ là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm mua máy bay không người lái từ các thị trường lân cận, nơi chúng có thể được mua ngoài kệ của các cửa hàng bán lẻ.

Theo các chuyên gia, việc nạp đầy kho dự trữ ngay cả những phương tiện bay không người lái cơ bản nhất cũng trở nên quan trọng đối với cuộc chiến của Nga.

8. Zelenskiy nói rằng thật đau buồn khi chứng kiến hậu quả của cuộc oanh tạc của Nga ở Donbas

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết hôm thứ Tư rằng ông rất đau buồn khi chứng kiến hậu quả của các cuộc oanh tạc của Nga sau khi ông thực hiện chuyến thăm không báo trước tới khu vực phía đông Donbas.

“Thật đau lòng khi nhìn vào các thành phố Donbas, nơi Nga đã mang đến sự đau khổ và đổ nát khủng khiếp,” Zelenskiy nói trong bài phát biểu hàng đêm của mình. “Tiếng còi cảnh báo không kích gần như liên tục, hàng giờ ở Kramatorsk, mối đe dọa pháo kích liên tục, mối đe dọa thường trực đối với cuộc sống…”

“Ngay tại đó, ở Donbas, ở khu vực Kharkiv - bất cứ nơi nào tội ác của Nga đến, rõ ràng là nhà nước khủng bố không thể bị ngăn chặn bởi bất cứ điều gì khác ngoài một điều - là chiến thắng của chúng ta,” ông nói thêm.

Zelenskiy cho biết ông cảm thấy có hy vọng ở mọi thành phố miền đông Ukraine không bị xâm lược, đồng thời cho biết thêm rằng thật vinh dự khi được hỗ trợ những người gần mặt trận nhất.

“Tôi bắt đầu từ phía trước, từ khu vực Bakhmut. Tôi rất vinh dự được hỗ trợ các chiến binh của chúng ta đang bảo vệ đất nước trong những điều kiện tiền tuyến khó khăn nhất,” ông nói. “Tôi đã trao giải thưởng cấp nhà nước, cảm ơn những người lính của chúng ta vì lòng dũng cảm, vì sự kiên cường của họ, vì Ukraine - thứ mà chúng ta đang gìn giữ nhờ những anh hùng như vậy, nhờ từng người trong số họ đang chiến đấu chống lại cái ác của Nga. “

Tổng thống Ukraine cũng đến thăm các binh sĩ bị thương để tri ân.

“Tôi chúc họ — và tôi chắc chắn thay mặt cho tất cả các bạn, tất cả người dân của chúng ta — phục hồi nhanh chóng,” ông nói. “Tôi cảm ơn các bác sĩ và y tá. Và bây giờ tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ những người lính của chúng ta hồi phục sau chấn thương. Tất cả những ai đang giúp mọi thứ cần thiết, bác sĩ của chúng ta, tất cả những người làm việc để phục hồi chức năng sau chấn thương.

Ông kết thúc bài phát biểu của mình bằng việc đánh dấu thời điểm bắt đầu tháng Ramadan và tưởng nhớ người Tatar ở Crimea, hiện đang nằm dưới sự xâm lược của Nga.

Ông nói: “Mong sức mạnh của lời cầu nguyện trong tháng linh thiêng này giúp chúng ta tẩy sạch Ukraine khỏi cái ác vô thần của Nga, khỏi những kẻ thực sự không tin vào điều gì cả, và đó là lý do tại sao chúng có khả năng gây ra khủng bố như vậy”. “Hãy để tháng Ramadan tiếp theo bắt đầu trong hòa bình và trên toàn bộ vùng đất Ukraine không có Nga. Ramadan Mubarak!”

Tổng thống Zelenskiy đã đặc biệt nhắc đến người Tatar sau khi có tin một nhóm ít nhất 6 người Tatar đã bị bắt hôm thứ Tư 22 tháng Ba vì bị tình nghi có liên quan đến vụ tấn công làm nổ tung hàng trăm hỏa tiễn hành trình Kalibr của Nga.

Như đã đưa tin, các vụ nổ đã được nghe thấy ở thị trấn Dzhankoy ở phía bắc bán đảo Crimea tạm thời bị xâm lược vào khuya ngày thứ Hai rạng sáng thứ Ba 21 tháng Ba. Theo Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, do vụ nổ, các hỏa tiễn hành trình Kalibr của Nga, được vận chuyển bằng đường sắt, đã bị phá hủy hoàn toàn ở Dzhankoy.

Theo các bloggers quân sự Nga thạo tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, đang truy lùng 3 người lính Nga gốc là người Tatar. Các binh sĩ Nga áp tải chuyến tầu chở hàng trăm hỏa tiễn hành trình Kalibr-NK được tường trình đã nổ tung theo con tầu. Tuy nhiên, có 3 binh sĩ người Tatar mất tích. Có giả thuyết cho rằng họ đã mật báo cho quân Ukraine tấn công con tầu này và biến mất ngay trước khi vụ tấn công xảy ra. Quân Ukraine không thể tấn công bất cứ đoàn tầu nào vì đó có thể là một tội ác chiến tranh, và thực tế là họ cũng không đủ phương tiện để tấn công tràn lan như thế.

Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Đại Tá Oleksandr Motuzianyk, đã bác bỏ giả thuyết người Tatar có liên quan. Ông cho rằng người Nga thường có khuynh hướng chạy tội. Trước một biến cố lớn như thế này, các cơ quan an ninh chịu áp lực phải làm một cái gì đó thật nhanh chóng, bắt giữ một vài người nào đó, chẳng hạn. Ông cũng nhấn mạnh rằng cũng có nguy cơ đây là cái cớ để đàn áp người Tatar.

Bình luận về chuyến thăm các binh sĩ ở mặt trận của Tổng thống Zelenskiy, Igor Girkin, người Nga, một cựu sĩ quan cấp tá của FSB, và là một cựu chỉ huy chiến trường đã đóng một vai trò quan yếu trong cuộc xâm lược Crimea vào năm 2014, cho rằng ông cảm thấy xấu hổ vì Putin không có can đảm như Tổng thống Zelenskiy. Như nhiều người Nga, ông tin rằng Putin đi thăm thành phố Mariupol là Putin giả, chỉ là thế thân của ông ta.

Xin mạn phép đăng lại bài tường trình sau của tờ Daily Mail.

9. Quan chức Ukraine và phe đối lập Nga khẳng định Putin vừa thăm Crimea và Mariupol là Putin giả

Ký giả Will Stewart của tờ Daily Mail có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề “ “, nghĩa là “Putin bị cáo buộc gửi thế thân tới Mariupol: Ukraine nói cái cằm của Putin bộc lộ mọi thứ sau chuyến thăm lãnh thổ bị xâm lược của nhà lãnh đạo Nga”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh

Vladimir Putin đã bị Ukraine chế giễu hôm nay vì bị cáo buộc gửi một người trông giống như ông ta tới Mariupol bị chiến tranh tàn phá trong một chuyến thăm an ninh cao.

Quan chức Kyiv Anton Gerashchenko đã đăng ba bức ảnh chụp cái cằm của Putin và đặt câu hỏi liệu chúng có phải của cùng một người đàn ông hay không.

Anh ta chế nhạo: 'Có chuyện gì với cái cằm của ông thế, ông Putin ơi?'

Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ đã đăng: 'Có vẻ như gần đây các nghệ sĩ trang điểm của ông ta cho các chuyến đi gần đây của người đàn ông chuyên trốn trong hầm trú ẩn đến Crimea và Mariupol bị xâm lược đã phải làm việc với một bản sao phẩm chất khá thấp, thậm chí không phải là bản sao mà là bản sao của bản sao. Tôi tự hỏi cái nào trong số chúng là thật?”

Anton Gerashchenko đưa ra 3 bức ảnh. Một bức ảnh cho thấy Putin, 70 tuổi, một tháng trước trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang ở Mạc Tư Khoa.

Bức ảnh thứ hai là Putin trong chuyến thăm tới cảng hải quân Sevastopol ở Crimea vào ngày 18 tháng 3.

Bức ảnh thứ ba là từ đoạn phim được phát hành vào ngày hôm sau cho thấy nhà độc tài ở Mariupol bị chiến tranh tàn phá.

Hình ảnh đầu tiên cho thấy chiếc cằm của anh ta căng và chính xác.

Nhưng hình ảnh ở Sevastopol - được chụp từ Ukraine vào năm 2014 - khiến cằm chảy xệ, trong khi cằm ở Mariupol có vẻ săn chắc hơn nhưng ít giống hơn so với hình ảnh ở Mạc Tư Khoa.

Một nguồn tin người Nga cho biết: 'Ông ta có những khoảnh khắc trông giống như một babushka, tức là một bà nội không có răng.'

Đã có nhiều tuyên bố lặp đi lặp lại rằng Putin sử dụng thế thân trong một số chuyến đi bên ngoài Mạc Tư Khoa hoặc khi có nhiều người xung quanh.

Kênh Telegram General SVR khẳng định Putin chưa từng tới Sevastopol hay Mariupol, thành phố bị xâm chiếm sau trận chiến đẫm máu năm ngoái.

“Thông tin từ các nguồn của Điện Cẩm Linh rằng Vladimir Putin đã đến thăm Crimea và Mariupol là KHÔNG đúng sự thật”, kênh truyền hình có nguồn tin nội bộ tuyên bố.

Ở Crimea, một thế thân của Putin đã được chú ý với một chuyến thăm ngắn và chỉ với mục đích quay video.'

Nhân viên thế thân bị 'cấm tiến hành các cuộc trò chuyện có ý nghĩa và tổ chức các cuộc họp kéo dài, vì sợ xấu hổ hoặc gây ra các sai lầm cho người dưới quyền.'

Kênh chống Putin của Nga cáo buộc: 'Điều tương tự cũng áp dụng cho chuyến thăm Mariupol.

'Kẻ thế thân đã được quay phim nhưng không nói nhiều và không ở các nơi ấy trong một thời gian dài.'

Tại Mariupol, người ta nhìn thấy tổng thống lái xe trong đêm mà không thắt dây an toàn với rất ít nhân viên an ninh.

'Việc 'Putin' lái xe 'tự phát' vòng quanh Mariupol, không chặn đường, không có đoàn xe bảo vệ, và đi 'đến với người dân' ở thành phố tiền tuyến bị xâm lược không chỉ là phi thực tế, mà thậm chí còn đáng buồn cười.

'Tổng thống lúc đó đang ở cách xa hàng trăm km, ấm áp và hoàn toàn an toàn.'

Putin với 'sự hèn nhát bệnh hoạn' của mình đã không 'liều mạng'.

Kênh này khẳng định: 'Tích cực sử dụng thế thân, gần đây, Putin ngày càng trở thành một tổng thống 'giả mạo'.

'Cả nước cười nghiêng ngả vì thế thân không giống bản gốc' về ngoại hình, hành vi và thói quen.

Thay vào đó, Putin thực sự đang được 'điều trị' và chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.
 
Đức Giám Mục Odesa: Lệnh bắt giữ Putin rất quan trọng đối với Ukraine. Chính thống Moscow xuống đường ở Kyiv
VietCatholic Media
05:08 23/03/2023


1. Đức Giám Mục Shyrokoradiuk của Odessa nhận định: Lệnh bắt giữ Putin là “một bước lịch sử, rất quan trọng đối với chúng tôi”

“Đó là một bước lịch sử, rất quan trọng đối với chúng ta. Thật là một tin vui mà chúng tôi đã nhận được một cách bất ngờ và vui mừng”. Đức Cha Stanislav Shyrokoradiuk, giám mục của Odessa, có thẩm quyền bao gồm cả lãnh thổ Crimea, đã cho biết như trên với cơ quan truyền thông của Hội Đồng Giám Mục Ý.

Ngài đã được yêu cầu bình luận về quyết định được đưa ra trong những ngày gần đây bởi Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague về hai lệnh bắt giữ. Đầu tiên là dành cho tổng thống Liên bang Nga, bị cáo buộc đã ra lệnh trục xuất bất hợp pháp hàng nghìn trẻ em Ukraine bị bắt từ các vùng lãnh thổ bị xâm lược và đưa sang Nga. Thứ hai là dành cho Maria Alekseyevna Lvova-Belova, ủy viên phụ trách quyền trẻ em tại Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga, chịu trách nhiệm về cùng một “tội ác chiến tranh là trục xuất trái phép trẻ em và chuyển giao trái phép trẻ vị thành niên”.

Về số phận của những đứa trẻ hiện đang ở trên đất Nga và do đó, về những hậu quả thực sự mà những lệnh bắt giữ này có thể gây ra đối với cuộc sống của chúng, Đức Giám Mục đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế: “Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, mọi người phải nhận thức được tội ác này và mỗi người phải phản ứng theo khả năng của mình “. Thay mặt cho một Giáo hội cũng hiện diện ở Crimea, vị giám mục nói: “Vai trò của Giáo hội là cầu nguyện cho đối phương, cầu nguyện cho tội phạm hoán cải”. Trong khi đó, hôm nay có tin rằng một nền tảng mới đã được tạo ra, “Những đứa trẻ trong chiến tranh”, nơi có thể nhập tên và họ của những trẻ vị thành niên có lẽ đã biến mất trong cuộc chiến bắt đầu hơn một năm trước. Nó được tạo ra bởi Tổng thống Ukraine.

Theo Cục Thông tin Quốc gia Ukraine, người Nga đã trục xuất 16.226 trẻ vị thành niên Ukraine, nhưng nền tảng này cũng tính đến dữ liệu được công bố trên các nguồn mở của Liên bang Nga, theo đó số trẻ em bị đưa ra khỏi Ukraine lên tới 744.000. Kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức là kể từ khi bắt đầu xung đột, 464 trẻ em đã thiệt mạng, 935 em bị thương, 387 trẻ vị thành niên mất tích, trong khi 308 em đã được trao trả. Tổng cộng 10.576 đã được tìm thấy.


Source:Sismografo

2. Giáo Hội Chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa làm reo với Tổng thống Zelenskiy

Thượng hội đồng của Giáo Hội Chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, gọi tắt là UOC đã họp vào ngày thứ Hai, 20 tháng 3. Sau một cuộc họp chóng vánh, Đức Tổng Giám Mục Onufry và các thành viên của Thượng hội đồng đã đến phủ tổng thống của Tổng thống Zelenskiy để đích thân trình bày với Tổng thống một văn kiện và “để giải thích trực tiếp cho ông ấy về tình hình thực sự”. Họ đợi trên đường trước phủ tổng thống khoảng hai giờ cho đến khi còi báo động không kích khiến họ phải tìm nơi trú ẩn.

Một đại diện của Văn phòng Tổng thống đã đến để nhận văn bản kháng cáo, nhưng các thành viên Thượng hội đồng nhất quyết muốn gặp trực tiếp Tổng thống. Văn phòng Tổng thống đã lưu ý rằng Tổng thống đã không lên kế hoạch cho một cuộc họp với UOC vào ngày này. Trong số mười thành viên của UOC có mặt, có ba người là các Tổng Giám Mục Pavel, Anthony và Luke, là những người gần đây đã bị chính phủ Ukraine trừng phạt cá nhân vì các liên hệ với Nga, tích trữ các tài liệu chống lại nền độc lập của Ukraine, cũng như có các bài thuyết giảng ủng hộ Nga như Đất Mẹ.

Có lẽ cơ hội gặp Tổng thống sẽ lớn hơn nhiều nếu chỉ có Đức Tổng Giám Mục Onufry và một số người khác, không phải những cá nhân bị trừng phạt. Thay vào đó, UOC đã phát trực tiếp toàn bộ sự chờ đợi trước văn phòng của Tổng thống trên Facebook ngay từ khi bắt đầu chờ đợi – đó là một dấu hiệu cho thấy họ đã tìm cách trình chiếu toàn bộ sự kiện. Ban đầu, các vị này đã khăn khăng từ chối giao văn kiện cho đại diện của Văn phòng Tổng thống, nhưng đã đăng nó ngay lập tức trên trang web của UOC.

Sau đó cùng ngày tại Mạc Tư Khoa, RIA Novosti và các phương tiện truyền thông khác đã đưa tin về những sự kiện này với các tiêu đề như “Các thành viên của hội đồng UOC bị buộc phải rời khỏi lãnh thổ của văn phòng Zelenskiy”, hay “Phát ngôn nhân của Giáo chủ tuyên bố rằng ‘Zelenskiy, từ chối gặp các thành viên của Thượng hội đồng của Nhà thờ Chính thống Ukraine’, một lần nữa thể hiện sự thiếu tôn trọng và khinh miệt đối với hàng triệu tín hữu Ukraine''

Người ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo tập trung không báo trước tại Quảng trường Đỏ và yêu cầu được gặp Tổng thống Putin ngay lập tức.
Source:Sismografo

3. Tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Lithuania về việc thiết lập Giáo Hội Chính Thống Giáo trực thuộc Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinople

Chính phủ Lithuania đã yêu cầu Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinople thiết lập tại Lithuania các cơ chế cần thiết của Chính Thống Giáo trực thuộc Constantinople. Ngày 21 tháng Ba, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô đã đến thăm Lithuania và được Thủ tướng Ingrida Šimonytė tiếp đón. Hai bên đã ký một văn kiện hợp tác về các lãnh vực này.

Các phương tiện truyền thông Nga do nhà nước kiểm soát đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật và kích động các hành động quân sự chống lại Lithuania dưới chiêu bài tôn giáo. Vì thế, chính quyền Lithuania đã công bố tài liệu sau để làm rõ sự thật.

Cách đây không lâu, chỉ mới vào ngày 17 tháng 2, Thượng Hội đồng của Tòa Thượng phụ Đại kết đã công bố việc phục hồi và chấp nhận các giáo sĩ của Tổng giáo phận Chính thống Lithuania thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa. Tuy nhiên, vào dịp đó Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô của Constantinople dự kiến sẽ đến thăm đất nước chúng ta trong tháng này để ký một thỏa thuận hợp tác giữa Tòa Thượng phụ Đại kết và Lithuania. Trong tài liệu này, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày thỏa thuận này là gì, tại sao các sự kiện lại diễn ra nhanh chóng như vậy và tại sao nó lại quan trọng đối với đất nước chúng ta, đối với người Ukraine và đối với toàn bộ Âu Châu.

Làn sóng người Ukraine tị nạn đến Âu Châu không chỉ là một thách thức kinh tế và xã hội nghiêm trọng đối với Lithuania mà còn là một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh tôn giáo của chúng ta, vì phần lớn dân số Ukraine là Kitô hữu Chính thống. Để hiểu rõ hơn về kinh nghiệm và nguyện vọng của họ, cũng như vai trò của họ và toàn thể Giáo hội Chính thống đối với đất nước chúng ta, điều quan trọng là phải nhận thức được các quá trình diễn ra trong Giáo Hội này và hiểu rằng cuộc đối đầu với Nước Nga cũng có chiều kích tôn giáo.

Với sự khởi đầu của cuộc xung đột ở Donbass vào năm 2014, phần lớn dân số Ukraine không muốn cầu nguyện trong các nhà thờ của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa.

Vào năm 2019, sau các cuộc đàm phán kéo dài với Tổng thống Poroshenko và các hành động giáo luật quan trọng, mà ý nghĩa địa chính trị của nó đã được cố vấn của Thủ tướng Galina Vaščenkaitė giải thích rõ, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô đã trao cho Chính Thống Giáo Ukraine quyền độc lập hoàn toàn khỏi giáo quyền Chính Thống Giáo Nga – tức là chế độ tự trị. Quá trình chuyển đổi hàng loạt của các cộng đồng của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa sang Giáo Hội Chính thống Ukraine mới đã bắt đầu. Tuy nhiên, có thể đoán trước, thiểu số thân Nga, bị Mạc Tư Khoa khuấy động, không muốn nhượng lại các ngôi đền và gây ra tình trạng bất ổn, làm gia tăng căng thẳng tôn giáo trong nước.

Năm 2019 khi Tổng thống Zelenskiy nhậm chức, quá trình chuyển đổi các cộng đồng từ Tòa thượng phụ Mạc Tư Khoa sang Chính Thống Giáo độc lập Ukraine đã bị chậm lại vì không muốn gây hiềm khích với Nga. Nhưng, quá trình chuyển đổi này lại gia tăng mạnh mẽ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào năm 2022. Theo một số chính trị gia và chuyên gia, Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa và các cộng đồng thân Nga của nó thực sự chỉ là công cụ của Điện Cẩm Linh và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Ukraine, do đó, họ không thể được gọi là Chính thống giáo và nên bị cấm càng sớm càng tốt. Bất kỳ với giá nào. Những người khác nhấn mạnh sự cần thiết phải cấm các trung tâm tôn giáo và hiệp hội có bất kỳ mối quan hệ nào với Nga hoạt động ở Ukraine. Rốt cuộc, như người đứng đầu Cơ quan Nhà nước về Chính sách Dân tộc và Tự do Lương tâm của Ukraine đã lưu ý, «những người duy trì mối liên hệ này, những người đấu tranh cho nó đến cùng, chỉ đơn giản là chọn cho mình con đường đối đầu với xã hội Ukraine và với các tín hữu của họ».

Việc 40.000 người Ukraine chạy trốn chiến tranh đến Lithuania khiến những tranh cãi về tôn giáo của Ukraine cũng liên quan đến chúng ta. Cơ quan tài phán Chính thống duy nhất được ghi danh tại Lithuania là Giáo Hội Chính thống ở Lithuania của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa. Nó được đề cập trong Hiến pháp của chúng ta. Tuy nhiên, với những điều trên, rõ ràng là chúng ta cần một Giáo Hội Chính thống khác để đáp ứng nhu cầu tôn giáo của những người tị nạn Ukraine và những người Lithuania Chính thống giáo đã từ chối đến các nhà thờ của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa vì lương tâm của họ. Tòa Thượng phụ Đại kết sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.

Các cuộc đàm phán với Constantinople được tăng cường vào tháng 5 năm 2022, khi đại sứ của chúng ta tại Ankara trao cho Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô một lá thư từ Thủ tướng Lithuania Ingrida Šimonytė. Lý do của bức thư là do Tòa Giám Mục Inokentiy của Lithuania đã giáng chức 7 giáo sĩ vì đã lên án cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Thượng phụ Đại kết có quyền chấp nhận kháng cáo từ các giáo sĩ của các Giáo hội Chính thống khác và hủy bỏ các phán quyết được đưa ra nếu các phán quyết ấy không có cơ sở giáo luật. Trong một bức thư gửi cho Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô, Thủ tướng đã lên án lập trường của Thượng phụ Kirill liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, ủng hộ các giáo sĩ người Lithuania bị ảnh hưởng và kiến nghị chấp nhận họ dưới quyền tài phán của Constantinople. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mantas Adomenas được chỉ định chịu trách nhiệm về các cuộc đàm phán với Constantinople. Cố vấn của Thủ tướng Galina Vaščenkaitė cũng đóng một vai trò quan trọng: họ nói, phần lớn nhờ vào lập trường chủ động và nguyên tắc của bà mà các cuộc đàm phán không biến thành một hình thức trống rỗng mà không có kết quả thiết thực.

Vào ngày 19 tháng 9, ông Adomenas và bà Vaščenkaitė đã đến thăm Istanbul và gặp Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô. Đức Thượng Phụ đã được đề nghị chấp nhận quyền tài phán của ngài đối với các giáo sĩ của Tòa thượng phụ Mạc Tư Khoa bị trục xuất và, với sự tham gia của họ, khôi phục quyền tài phán của Tòa thượng phụ đại kết ở Lithuania. Để bảo đảm các thỏa thuận sơ bộ, đã nảy sinh ý tưởng ký kết một thỏa thuận – một thỏa thuận đặc biệt giữa Chính phủ Lithuania và Tòa Thượng phụ Đại kết. Một tài liệu hợp tác tương tự đã được ký kết vào năm 2014 giữa Constantinople và Hung Gia Lợi. Tương tự như vậy, chính phủ của chúng ta, do tầm quan trọng của những thách thức nêu trên, sẽ cam kết cung cấp cho cơ quan điều tra cơ sở vật chất và ngân sách, và các thư ký của cơ quan này với mức lương nhà nước.

Vào ngày 14 tháng 12, Đức Tổng Giám Mục Emmanuel của Chalcedon đã đến Lithuania. Mục đích chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám Mục, cánh tay phải của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô và có khả năng là người kế vị của ngài, là để thảo luận với Thủ tướng về dự thảo hòa ước và gặp gỡ các cựu linh mục của Tòa thượng phụ Mạc Tư Khoa.

Thủ tướng đã thể hiện sự nghiêm túc trong ý định của mình: vị khách không chỉ được trình bày bản dự thảo của thỏa thuận song phương mà còn được cho xem các tòa nhà sẽ được bàn giao cho cơ quan quản lý mới của Tòa Thượng phụ Đại kết sau khi Chính Thống Giáo trực thuộc Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinople được thành lập ở Lithuania.

Chính phủ rất khó tìm được một nhà thờ xứng đáng với Đức Thượng phụ Đại kết và địa vị của ngài với tư cách là vị thứ nhất của thế giới Chính thống giáo. Các nhà thờ Chính thống giáo ở Lithuania đã được chuyển giao cho Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa sử dụng và vẫn chưa thể lấy lại được. Nhưng một cách thoát khỏi tình huống thành công đã được tìm thấy: Đức Tổng Giám Mục Emmanuel được cho xem nhà thờ Thánh Nicholas tuyệt đẹp trong nhà tù Lukiškės trước đây, hiện là trung tâm văn hóa và địa điểm tổ chức hòa nhạc. Vị khách rất có ấn tượng bởi vị trí của ngôi đền, không gian và kiến trúc của nó.

Để có chỗ ở cho các cấu trúc hành chính, Đức Thượng Phụ đã được cung cấp hai tòa nhà cổ tại Antakalnio g. 10, gần Đại sứ quán Vương quốc Anh, và một tòa nhà văn phòng hai tầng được xây dựng hiện đại tại Rožių al. 4A, trước đây được sử dụng bởi Trung tâm Tình huống Khẩn cấp Y tế của Bộ Y tế.

Mong muốn của các tín hữu Chính thống giáo của chúng ta là thực hiện nghĩa vụ tôn giáo theo lương tâm của họ, nhu cầu của những người Ukraine đã tìm nơi ẩn náu sau chiến tranh và cuối cùng là lợi ích an ninh của Lithuania – tất cả những điều này đòi hỏi những hành động khẩn cấp như vậy. Các giáo sĩ được phục hồi sẽ tạo thành xương sống của cơ quan mới của Tòa Thượng phụ Đại kết, và tất cả những người Chính thống giáo sống ở nước ta sẽ có một sự thay thế xứng đáng của Âu Châu đối với ảnh hưởng của Giáo Hội ở Mạc Tư Khoa. Đổi lại, nhà nước Lithuania sẽ chịu mọi chi phí cần thiết để trang bị nội thất cho các tòa nhà nói trên cho sứ mệnh cao cả mới của họ.

Ngoài ra, trong chuyến thăm của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô, Lithuania cũng vinh dự cung cấp cho nhà lãnh đạo tinh thần của tất cả các Kitô hữu Chính thống một nền tảng để gặp Seimas và các thành viên Nghị viện Âu Châu, cũng như các nhà lãnh đạo tôn giáo, để họ có thể thảo luận về phản ứng của Giáo Hội và các cộng đồng tôn giáo trước chiến tranh và xung đột. Do đó, chuyến thăm Vilnius của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô cũng sẽ nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đất nước chúng ta trong việc hỗ trợ Ukraine và trong phản ứng chung trước các mối đe dọa địa chính trị và tinh thần do Nga gây ra.
Source:lithuaniatribune.com
 

Liên Hệ: Contact Us: bbt@vietcatholicint.com
© 2023 - VietCatholic News - Designed by J.B. Đặng Minh An