Khi Đức Mẹ Guadalupe nói với Thánh Juan Diego rằng Mẹ muốn xây dựng một nhà thờ ở Mỹ Châu, ngài đã khởi động việc xây dựng nơi hiện nay là đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Thành phố Mexico. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của Los Angeles đã viết trong một thông điệp nhân ngày lễ kính Đức Mẹ.

“Ngôi đền mà Đức Mẹ muốn là một ngôi đền tâm linh được xây dựng từ những 'viên đá sống' là cuộc đời chúng ta. Cuộc sống của anh chị em và cuộc sống của tôi. Mỗi người chúng ta đang sống với niềm vui của Chúa Giêsu Kitô trong tâm hồn mình, dõi theo con đường của Ngài cho cuộc sống của chúng ta, sống cho sự vinh hiển của Thiên Chúa và cho tình yêu thương anh chị em của chúng ta.”

“Thưa anh chị em, chúng ta là đền thờ mà Đức Mẹ muốn xây dựng ở Châu Mỹ!”

Đức Mẹ Guadalupe hiện ra vào năm 1531 với Thánh Juan Diego trên một ngọn đồi phía tây bắc Thành phố Mexico. Theo truyền thống, Giáo hội tổ chức ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe vào ngày 12 tháng 12, mặc dù một số nơi đã chuyển sang ngày 13 tháng 12 vì trùng với Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng.

Đức Tổng Giám Mục Gomez nói rằng mọi người Công Giáo đều được kêu gọi bắt chước tiếng 'fiat', hay xin vâng, với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình.

Ngài nhấn mạnh rằng: “Vai trò của chúng ta trong lịch sử cứu độ cũng giống như của Đức Maria. Anh chị em và tôi - mỗi người trong chúng ta - được kêu gọi để mang Chúa Giêsu Kitô vào thế giới, vào mọi lĩnh vực của cuộc sống của chúng ta, qua cách chúng ta sống và qua cách chúng ta yêu mến.”

Đức Tổng Giám Mục khuyến khích người Công Giáo tập trung vào việc mang tình yêu của Chúa Kitô vào trong gia đình và tình bạn của họ.

Ngài nói: “Qua những nỗ lực nhỏ nhoi của chúng ta, ngày qua ngày, yêu thương người khác và cố gắng sống như Chúa Giêsu đã dạy và như chính Chúa Giêsu đã sống - đây là cách chúng ta xây dựng ngôi đền mà Đức Mẹ Guadalupe muốn chúng ta xây dựng”.

Đức Tổng Giám Mục Gomez đã thách thức người Công Giáo hãy đưa càng nhiều người vào Giáo Hội càng tốt từ đây cho đến năm 2031, là năm đánh dấu kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ Guadalupe hiện ra.

“Thế giới của chúng ta cần Chúa Giêsu! Hoa Kỳ, mọi quốc gia ở Mỹ Châu, đều cần Chúa Giêsu”.

“Chúng ta cần nói với những người hàng xóm của chúng ta - và quan trọng hơn, chúng ta cần cho những người hàng xóm của chúng ta thấy - rằng họ được yêu thương! Chúng ta cần cho họ thấy rằng Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta và đã hiến mạng sống của mình để cứu chúng ta. Chúng ta cần mời những người hàng xóm của chúng ta đặt bàn tay của họ vào bàn tay của Người, để họ có thể bước đi bên ánh sáng của Người và theo Người trên con đường đi đến cõi vĩnh hằng, đến với tình yêu không bao giờ kết thúc!”

“Chúa đã làm những điều tuyệt vời cho chúng ta! Vì vậy, chúng ta hãy ra ngoài và làm những điều tuyệt vời cho Người! Chúng ta hãy tiếp tục xây dựng đền thờ Đức Mẹ ở Mỹ Châu, và biến nơi đây thành một thế giới đức tin mới!”
Source:Catholic News Agency