Hội Lêgiô Mariae Curia Phú Thọ 3: Đại hội Acies 2022

“Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.

Lời kinh trên đây đã được các hội viên Lêgiô Maiae Curia Phú Thọ III lập lại trước thánh lễ Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Maria, cũng là ngày các hội viên hoạt động và tán trợ dâng mình cho Đức Mẹ.

Xem Hình

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ chịu Truyền Tin diễn ra lúc 12g thứ Sáu ngày 25-3-2022, do linh mục (Lm) Gioakim Lê Hậu Hán – Chánh xứ Vĩnh Hòa - Linh Giám Curia Phú Thọ III chủ sự.

Tham dự thánh lễ có khoảng 200 hội viên đến từ giáo xứ Bình Thới, Phú Hòa, Tân Phú Hòa và Vĩnh Hòa.

Trước thánh lễ, lúc 11g30, các hội viên đã cùng nhau tề tựu về ngôi nhà thờ đá giáo xứ Vĩnh Hòa để cùng nhau nguyện kinh và đọc lời dâng mình cho Đức Mẹ. Kế đó, các hội viên xếp thành hai hàng tiến lên trước tượng Đức Mẹ và thầm đọc “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.

Bài giảng trong thánh lễ, Lm Gioakim đã diễn giảng về Mầu Nhiệm ơn cứu độ của Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người qua cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Quả thật, Đức Mẹ là một mẫu gương tuyệt vời về sự vâng phục và một lòng tín thác tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Qua đây, Lm Gioakim cũng chia sẻ về tông thư của ĐTC mời gọi mọi thành phần dân Chúa hướng đến một Giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Hiệp hành là cùng nhau tiến bước đi trên một con đường và biết lắng nghe và phân định biết đâu là ý Chúa mời gọi.

Kết thúc bài giảng, Lm chủ tế nhắn nhủ các hội Lêgiô Mariae hãy noi gương Đức Mẹ nói lời “Xin vâng” trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, và thực thi sứ vụ theo đường hướng của Giáo hội.

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và dâng những của lễ.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm Linh Giám có lời chúc mừng và cảm ơn Hội đồng Curia Phú Thọ III và các hội viên đã cùng nhau tổ chức và hiệp dâng thánh lễ hôm nay. Đồng thời, ngài cũng cảm ơn các hội viên đã dâng bó hoa thiêng liêng gồm: 515 lần tham dự thánh lễ, 99 lần chầu Thánh Thể, 504 lần rước lễ, 963 lần đọc kinh Mân Côi và 130 lần làm việc bác ái.

Thánh lễ khép lại lúc 13g30. Sau thánh lễ, Lm Linh Giám cùng các hội viên hướng đến Linh Đài Đức Mẹ đọc một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính mừng, một kinh Sáng Danh và kinh tận hiến cho Đức Mẹ để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Đặc biệt là cho đất nước Ucraina sớm thoát khỏi sự tàn phá của chiến tranh.