Các nghị sĩ Nga đã soạn thảo một dự luật mới về “các điệp viên nước ngoài”. Luật được đề xuất, có tiêu đề “Về việc giám sát hoạt động của các cá nhân dưới ảnh hưởng của nước ngoài,” đã được đệ trình lên Duma, tức là Hạ Viện của Nga, vào ngày 25 tháng 4.

Andrey Lugovoi, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Chống tham nhũng và đồng tác giả dự luật nói:

“Dự luật là cần thiết vì số lượng lớn và ngày càng tăng của các điệp viên nước ngoài hoạt động cho các quốc gia không thân thiện với Nga và muốn ảnh hưởng đến công dân của chúng ta và các chính sách của đất nước chúng ta.”

Những người được xem là chịu 'ảnh hưởng của nước ngoài' có thể được coi là 'đặc vụ nước ngoài'

Theo dự luật mới, “đặc vụ nước ngoài” có thể bao gồm bất kỳ ai nhận được hỗ trợ tài chính từ nước ngoài hoặc “chịu sự ảnh hưởng của nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào”.

Ngay cả việc nhận tiền từ người thân ở nước ngoài cũng có thể khiến một người bị điều tra và cuối cùng có thể bị kết án.


Source:meduza.io