Xem hình ảnh

Như thể mừng dịp được thoát nạn Covid-19, Gx ĐMHCG ở Garland TX đã tổ chức ngày lễ vị Thánh Quan Thầy một cách trọng thể chưa từng thấy, kéo dài tới 1 tuần!

Vị Thánh Quan Thầy cuả Gx ĐMHCG là ai vậy?

-Xin thưa Quan Thầy cuả Gx ĐMHCG là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, (chứ còn ai nữa?́ Thật là 1 câu hỏi ngớ ngẩn, vậy mà đã có người hỏi tôi thế đó!)

Trở lại việc ăn mừng dài 1 tuần lễ, Gx đã không chỉ tổ chức ăn mừng 'phần xác', như tiệc tùng cuả nhiều đoàn thể, mà thôi đâu, mà Cha xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, CSsR, còn 'make sure' giáo dân ăn mừng cả 'phần hồn' bằng cách tổ chức 3 ngày tĩnh tâm từ thứ 2 tới thứ 4 với LM Phanxicô Trần Quảng, CSsR, vừa lãnh văn bằng tiến sĩ còn thơm mùi giấy mới, với chủ đề " Đức Trinh Nữ Maria, đấng khơi nguồn sự sống".

Thông thường thì vào lúc đầu Hè người ta đua nhau đi 'vacation', cho nên cá nhà thờ vắng hẳn đi, vặy mà số người tham dự những ngày tĩnh tâm này vẫn đông đúc như xưa.

Thêm vào đó, 3 hội đoàn cũng đã tổ chức tuyên hứa cho đoàn viên mới, đó là hội các 'Thừa Tác Viên Rước Lễ' vào ngày lễ "Mình Máu Chuá Kitô' (sau khi đã có một buổi 'tĩnh tâm và học tập'). Rồi đến việc đoàn Liên Minh Thánh Tâm tuyên hứa cho các đoàn viên mới vào lễ 'Thánh Tâm Chuá Giêsu' chiều thứ 6, và sau cùng là việc tuyên hứa hội viên mới cuả hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào đúng lễ Chuá Nhật.

Dù cho nhiệt độ vùng Dallas đã bắt đầu lên cao, ngày lễ mừng kính ĐMHCG đã diễn ra một cách suông sẻ nhờ việc Cha xứ biết tuỳ cơ ứng biến một các uyển chuyển, thí dụ như thay đối lộ trình cuộc rước kiệu ở ngoài trời cho ngắn hơn, và giáo dân tiếp tục kết thúc tràng chuỗi mân côi ờ trong nhà thờ.
Việc mừng lễ kết thúc với một bữa ăn trưa (cầm tay) miễn phí và những trò chơi nước cho các em nhỏ.