Vào lúc 6 giờ 30 chiều, thứ Năm, ngày 15/09/2022. tại nhà thờ Thánh Maximilian Kolbe thuộc giáo xứ Ottoway, Nam Úc đã quy tụ đông đảo quý tin hữu người Việt cư ngụ quanh khu vực nhà thờ Ottoway trong tâm tình tưởng nhớ và cùng tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, vào dịp giỗ 20 năm Ngài qua đời.
Chủ tế Thánh lễ là cha Antôn Hà thanh Sơn, hiện đang chăm sóc mục vụ cho 2 giáo đoàn VN tại GP Wollongon (TGP Sydney) tiểu bang NSW, Úc Châu, cùng đồng tế có cha Phêrô Trần Trọng Mỹ, phó xứ nhà thờ chánh toà Saint Francis TGP Adelaide, Nam Úc và cha Phêrô Maria Bùi Công Minh đến từ Hoa Kỳ, nhân chuyến đến Nam Úc giảng tĩnh tâm “Tái Sinh trong Thần Khí” vào dịp cuối tuần.
XEM VIDEO
XEM HÌNH
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí thật sốt sáng và tâm tình. Qua những lời chia sẻ của cha chủ tế, cộng đoàn phụng vụ có dịp tưởng nhớ và suy gẫm về các nhân đức của Đức Cố Hồng Y, như lời Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhận xét: "Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta, nơi con người của Đức Hồng Y Thuận, một tấm gương sáng ngời về đời sống người Kitô hữu, phù hợp với đức tin, đến độ tử đạo.
Cũng trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha chủ tế nhắc nhở về những nhân đức, khi Đức Hồng Y đã xác quyết nền tảng của đời sống Kitô hữu là "chọn một mình Chúa mà thôi" như các vị tử đạo Việt Nam đã làm trong những thế kỷ trước. Trong cả cuộc đời của ĐHY, Ngài đã sống với "Tin Mừng và Hy Vọng" ngoài ra "chúng ta chỉ có thể chu toàn Ơn Gọi ấy với sự hy sinh quyết liệt, dù phải chịu những thử thách cam go nhất.”
Thánh lễ được diễn ra thật sốt sắng qua những lời nguyện cầu, hoà quyện với những bài ca tưởng nhớ, yêu thương, như một sự hiệp thông trọn vẹn của cộng đoàn phụng vụ với niềm tín thác vào mầu nhiệm thánh thể để cầu cho vị cha chung đã khuất bóng.
Trong thánh lễ cộng đoàn đã cung kính đọc kinh Xin ơn cùng Đức Đáng Kính Phanxicô Xavier, cầu xin Ngài bằng những kinh nghiệm và sự khổ đau mà Ngài đã chịu đựng trong ngục CS, mà biết noi gương Ngài sống liên kết với Đức Kitô chịu đóng đinh để nhờ lời cầu bầu của Ngài trước toà đấng tối cao, ban cho chúng ta mọi ơn lành cần thiết, với niềm hy vọng sớm thấy Ngài vinh hiển lên thánh trong giáo hội.
Được biết, vào ngày 4 tháng 5 năm 2017, ĐGH Phanxicô đã phê chuẩn sắc lệnh của bộ tuyên thánh và đã công bố chính thức, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận là đấng đáng kính và đang tiếp tục trong tiến trình phong Chân phước cho Ngài.
Thánh lễ kết thúc với lời cám ơn của cha Antôn Hà Thanh Sơn thay mặt cho anh em trong gia đình Lâm Bích Nam Úc, đến với cộng đoàn đã hiện diện để hiệp dâng lời nguyện cầu trong ngay giỗ lần thứ 20 cầu cho Đức Hồng Y đáng kính của giáo hội nói chung và cách riêng là vị cha chung của gia đình Lâm Bích khắp nơi đều hướng về Ngài, trong ngày giỗ năm thứ 20 với tâm tình kính nhớ vô biên.
ĐH truyền thông Vietcatholic News Adelaide