Ít nhất 66 phòng khám ở 15 tiểu bang đã ngừng cung cấp dịch vụ phá thai kể từ khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật lại vụ án Roe kiện Wade.

Theo Viện Guttmacher, một nhóm nghiên cứu ủng hộ quyền phá thai, số lượng phòng khám cung cấp dịch vụ phá thai ở 15 tiểu bang đã giảm từ 79 trước quyết định ngày 24 tháng 6 xuống còn 13 phòng khám vào ngày 2 tháng 10.

Tất cả 13 phòng khám còn lại đều ở Georgia. Các tiểu bang khác không có nhà cung cấp dịch vụ phá thai, mặc dù một số phòng khám của họ cung cấp dịch vụ chăm sóc khác ngoài phá thai.

Viện cho biết trên toàn quốc có hơn 800 phòng khám phá thai vào năm 2020.

Báo cáo mới không bao gồm dữ liệu về các bệnh viện và văn phòng bác sĩ đã cung cấp dịch vụ phá thai và đã dừng các hoạt động lại sau phán quyết của tòa án, nhưng nhà nghiên cứu Rachel Jones của Guttmacher lưu ý rằng các phòng khám cung cấp hầu hết các ca phá thai ở Hoa Kỳ, bao gồm cả thủ thuật và cấp phát thuốc phá thai. Dữ liệu gần đây của Guttmacher cho thấy chỉ hơn một nửa số ca phá thai ở Mỹ được thực hiện bằng thuốc.

Các tiểu bang không có nhà cung cấp dịch vụ phá thai tập trung ở miền Nam.

Bác sĩ Jeanne Corwin, người cung cấp dịch vụ phá thai ở Indiana và Ohio, cho biết việc đóng cửa phòng khám gây hại cho “sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và sức khỏe tài chính của phụ nữ”.

Ở một số tiểu bang như Indiana, Ohio và Nam Carolina phá thai vẫn tiếp tục vì các tòa án địa phương tìm cách ngăn chặn việc áp dụng các đạo luật đã được Quốc Hội tiểu bang thông qua.

Bác sĩ Katie McHugh, một bác sĩ chuyên cung cấp dịch vụ phá thai ở Indiana cho biết: “Chúng tôi thấy bấp bênh từ quan điểm y tế và chắc chắn là từ quan điểm kinh doanh. Thật khó để giữ cho cửa mở và đèn sáng khi bạn không biết liệu ngày mai mình có phạm trọng tội hay không.”
Source:AP