Curia Nữ Vương Mân Côi TGP Sydney Tĩnh Tâm và Tổng Hội Thường Niên

Sáng Thứ Bảy 10/12/2022, khoảng 500 anh chị em Legio Mariae 13 Praesidia thuộc các Giáo Đoàn đã đến hội trường của trường học St. Luke Revesby tham dự ngày Tĩnh Tâm và Tổng Hội Thường Niên của Curia Nữ Vương Mân Côi TGP Sydney.

Xem Hình

Mọi người tập trung trong sân trường, Cha Linh Giám Curia Paul Văn Chi ngỏ lời chào mừng tất cả các anh chị em Legio Mariae đã đến tham dự ngày Tĩnh Tâm hôm nay. Sau đó Cha dâng hương kiệu Thánh tượng Đức Mẹ và cung nghinh kiệu Thánh tượng Đức Mẹ rước vào hội trường với lời kinh Mân Côi mùa Vui cầu cho bản thân, cầu cho gia đình và cho Curia luôn phát triển và thăng tiến.

Khi kiệu Thánh tượng Đức Mẹ an vị. Cha Linh Giám Paul Văn Chi thuyết giảng về đề tài Sống Tâm Tình Tạ Ơn. Kế tiếp mọi người cùng đóng góp chia sẻ và nêu những câu hỏi thắc mắc đã được Cha trả lời thỏa đáng. Sau giờ nghỉ giải lao. Cha Phó Linh Giám Curia Phêrô Trần Văn Trợ thuyết giảng đề tài Legio Mariae Sống Dâng Hiến.

Kết thúc phần thuyết giảng, giờ cơm trưa tại hội trường và sau đó Paul Văn Chi và Cha Trần Văn Trợ cùng hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn trong ngày Tĩnh Tâm và Tổng Hội Thường Niên. Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi đã chia sẻ nói về Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội với sứ điệp của Mẹ tại Fatima cũng như tại Lộ Đức. Đức Mẹ đã nói với Thánh nữ Bernadette “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội” Về với Mẹ ngày hôm nay, chúng ta trông cậy phó thác, cầu khẩn Mẹ ban bình an cho mỗi người chúng ta, đặc biệt cho các bệnh nhân

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Lý Ngọc Thuyên Trưởng Curia Nữ Vương Mân Côi TGP Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, và tất cả mọi người đã tham dự ngày tĩnh tâm của Curia và Thánh lễ tạ ơn. Đặc biệt cám ơn Ca đoàn, Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Revesby và quý ân nhân đã trợ giúp cho ngày tĩnh tâm hôm nay được tốt đẹp. Thánh lễ kết thúc, Cha Paul Văn Chi cũng ngỏ lời cám ơn tất cả mọi người.

Diệp Hải Dung