Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân nói ngài tin rằng Đức cố Giáo hoàng Danh dự Bênêđictô XVI sẽ là “người chuyển cầu đầy quyền năng trên thiên đàng” cho Giáo Hội Công Giáo ở Trung Quốc.

Trong một bài phản ánh được đăng trên blog của mình vào ngày 3 tháng Giêng, Đức Hồng Y Quân nhớ đến Đức Bênêđíctô XVI như một “người bảo vệ sự thật vĩ đại”, người đã có những hành động “phi thường” để hỗ trợ Giáo hội ở Trung Quốc, bất chấp một số thất bại.

“Là một thành viên của Giáo hội Trung Quốc, tôi vô cùng biết ơn Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô vì những điều ngài đã làm cho Giáo Hội Trung Quốc mà ngài không làm cho các Giáo hội khác,” Đức Hồng Y Quân viết.

Đức Hồng Y Hương Cảng đặc biệt nhắc lại Bức thư gửi anh chị em tín hữu Trung Quốc năm 2007 của Đức Bênêđictô XVI, mà Đức Hồng Y Quân gọi là “một kiệt tác về sự cân bằng giữa tính sáng suốt của học thuyết giáo hội học Công Giáo và sự hiểu biết khiêm tốn đối với chính quyền dân sự.”

Đức Hồng Y Quân cũng chỉ trích “những sai sót” trong bản dịch tiếng Hoa bức thư của Đức Bênêđíctô, mà ngài nói rằng ngài tin rằng có “những trích dẫn thiên vị chống lại ý nghĩa rõ ràng của bức thư”.

Đức Hồng Y nói thêm: “Một điều phi thường khác mà ngài đã làm cho Giáo hội ở Trung Quốc là thành lập một ủy ban đầy quyền lực để chăm sóc các công việc của Giáo hội ở Trung Quốc; thật không may, dưới thời chủ tịch mới của ủy ban nói trên, nó đã bị biến mất một cách lặng lẽ mà không hề có một lời từ biệt kính trọng”.
Source:Catholic News Agency