Hôm thứ Hai, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết ông hoan nghênh một bức thư mới từ Vatican trình bày chi tiết những lo ngại về việc ông thúc đẩy hình thành một hội đồng thượng hội đồng thường trực - như một cơ quan kiểm soát mới của Giáo hội ở Đức.

Trong một tuyên bố được công bố vào ngày 23 Tháng Giêng, Giám Mục Georg Bätzing của Limburg cho biết các giám mục giáo phận Đức đã thảo luận về bức thư và sẽ tìm cách thảo luận thêm về vấn đề này “trong tương lai gần”.

Đồng thời, Bätzing bác bỏ những lo ngại rằng một hội đồng thượng hội đồng Đức sẽ có thẩm quyền đối với hội đồng giám mục và làm suy yếu thẩm quyền của từng giám mục. Ông cho rằng lo ngại này là “không có cơ sở”.

Như CNA Deutsch, đối tác tin tức tiếng Đức của CNA, đã báo cáo, những lo ngại này đã được đề cập đến trong bức thư mới nhất từ Vatican vì năm giám mục Đức đã yêu cầu Rôma phải làm rõ vấn đề.

Các giám mục của Köln, Regensburg, Passau, Eichstätt và Augsburg đã viết thư cho Vatican vào ngày 21 tháng 12 năm 2022. Các vị nêu ra điều mà Bätzing thừa nhận hôm thứ Hai là “những câu hỏi chính đáng và cần thiết” — đặc biệt, là câu hỏi liệu các giám mục có thể bị buộc phải tuân theo thẩm quyền của một hội đồng như vậy hay không.

Lá thư mới nhất của Vatican lưu ý rằng các Giám Mục không bắt buộc phải tuân theo cơ chế này. Thông điệp, được viết bằng tiếng Đức, nhắc nhở Bätzing rằng theo Hiến Chế Tín Lý Lumen Gentium, Công đồng Vatican II dạy rằng “việc tấn phong giám mục, cùng với nhiệm vụ thánh hóa, cũng trao cho nhiệm vụ giảng dạy và cai quản, tuy nhiên, nhiệm vụ này tự bản chất, chỉ có thể được thực hiện trong sự hiệp thông phẩm trật với người đứng đầu và các thành viên của Giám Mục đoàn.”

Dài bốn trang, lá thư mới nhất của Vatican gửi Đức cho biết lá thư đã được Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận. Lá thư được ký bởi Quốc vụ khanh Vatican, Hồng Y Pietro Parolin; bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng Y Luis Ladaria; và Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng Y Marc Ouellet.

Cảnh báo về mối đe dọa của một cuộc ly giáo mới từ Đức, Vatican đã can thiệp vào tháng 7 năm 2022 chống lại việc thành lập một hội đồng thượng hội đồng Đức.

Công văn mới nhất, đề ngày 16 Tháng Giêng, thông báo cho Bätzing “rằng cả Tiến Trình Công Nghị, cũng như bất kỳ cơ quan nào được thành lập bởi nó, cũng như bất kỳ hội đồng giám mục nào đều không có thẩm quyền thành lập 'hội đồng thượng hội đồng' ở cấp quốc gia, giáo phận hoặc giáo xứ.”

Trong tuyên bố công khai của mình hôm thứ Hai, Đức Giám Mục Bätzing cho biết “tài liệu mới nhất từ Rôma sẽ có hệ quả đối với chúng tôi ở Đức rằng chúng tôi sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn nhiều về các hình thức và khả năng tham vấn và ra quyết định của công đồng nhằm phát triển một nền văn hóa tính đồng nghị.”

Bätzing cho biết điều này là “hữu ích” đối với cách thức thành lập hội đồng. Điều này sẽ được thảo luận trong cuộc đối thoại tiếp theo với Rome.
Source:Catholic News Agency