CHUNG MỘT ĐƯỜNG, CÙNG MỘT ĐÍCH
“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn!”.

Một nhà tu đức nói, “Khi ngu khờ, chúng ta muốn chinh phục thế giới; khi khôn ngoan, chúng ta muốn chinh phục cái tôi! Cuộc sống của bạn không được đo bằng những gì giành được, nhưng bằng nỗ lực của toàn bộ xác hồn khi xác và hồn ‘chung một đường, cùng một đích’; đó là kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình!”.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Chung một đường, cùng một đích’, đó cũng là chí hướng phải có nơi người môn đệ Chúa Giêsu mà Lời Chúa hôm nay cho thấy! Quả vậy, mọi lề luật cũ và mới đều ‘chung một đường’: “yêu như Chúa yêu”; ‘cùng một đích’: ‘Kính mến Chúa trên hết mọi sự!’.

Môisen, trong bài đọc thứ nhất, nói với dân, “Tôi thừa lệnh Chúa là Thiên Chúa mà truyền dạy cho anh em biết lề luật và huấn lệnh Ngài!”. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói, “Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn!”. Từ Môisen đến Chúa Giêsu, việc giữ luật được thực hiện theo hai cách: chu toàn điều được yêu cầu, và hoàn thành những điều còn thiếu. Chúa Giêsu chu toàn luật cũ và hoàn thành nó bằng luật mới yêu thương. Ngài chu toàn nó không chỉ bằng cách hoàn thành mỗi giới răn, nhưng bằng việc cho thấy mọi giới răn đều ‘chung một đường, cùng một đích’. Đường đó là đường yêu thương, đường dâng hiến; và đích tự nhiên của chúng là chính Thiên Chúa. Phaolô thật chí lý khi nói, “Yêu thương là chu toàn cả lề luật!”.

Chúa Giêsu nói thêm, “Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót”. Ngài đang nói đến ‘tính toàn diện’ của luật mới. Các giới răn đi trên đường yêu thương sẽ không bao giờ bị giới hạn; trái lại, toả lan và vươn đến tận cùng trái đất! Không vật tạo thành nào trong vũ trụ lại nằm ngoài quy luật yêu thương Ngài dạy; không thực thể nào, dù là nhỏ nhất, thoát khỏi yêu cầu của luật yêu thương này. Sử dụng phép ẩn dụ, “một chấm, một phẩy”, Ngài cho thấy sự ‘hoàn thiện tuyệt đối’ của luật. Tình yêu và đòi hỏi của nó vươn tới chỗ xa nhất của vũ trụ, đến sinh vật nhỏ nhất được tạo thành, và đến tận mút cùng của thời gian!

Các điều của luật cũ được nêu trong Mười Điều Răn như ‘ngươi không được giết người; không được tà dâm…’ là những vi phạm nghiêm trọng nhưng dễ xác định, chúng chỉ là những hành động bên ngoài; nhưng các điều răn của luật mới như ‘ngươi không được biểu lộ sự tức giận; không được ham muốn trong lòng; hãy tha thứ cho kẻ thù…’ diễn đạt tinh tế hơn, và vì thế, chúng thường khó giữ hơn. Sống những giới răn này với động cơ thích hợp và thái độ ân cần, tận tụy, là điều ‘khiến cho một con người trở nên vĩ đại!’. Lấy tình yêu làm động lực cho mọi hành động, không chỉ giúp chúng ta lên thiên đàng, mà còn giúp chúng ta được chia sẻ nhiều hơn trong hạnh phúc và vinh quang của Đấng ở trên thiên đàng.

Anh Chị em,

“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn!”. Bản thân Chúa Giêsu chính là toàn bộ lề luật. Và toàn bộ lề luật này được kiện toàn bằng chính cái chết của Ngài. Ngài đã “khôn ngoan chinh phục cái tôi”, nên Ngài đã “chinh phục cả thế giới”. Bước vào trần gian, Chúa Giêsu đã chịu chi phối bởi tất cả lề luật Cựu Ước và luật tự nhiên, nhưng Ngài đã mặc cho chúng một giá trị vĩnh cửu bằng tình yêu trao hiến của Ngài cho Chúa Cha và tha nhân, triệt để cho đến chết. Như thế, việc tuân giữ lề luật của chúng ta cũng chỉ có ý nghĩa khi bạn và tôi làm mọi sự chỉ vì ước mong trở nên giống Chúa Giêsu. Và Ngài đã là toàn bộ lề luật, thì cả chúng ta cũng thế, chúng ta trở nên một Giêsu khác, ‘chung một đường, cùng một đích’ với Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin dạy con khôn ngoan chinh phục cái tôi, để dù không chinh phục cả thế giới, con, với tư cách môn đệ Ngài, vẫn có thể chinh phục cho Chúa những ai Chúa trao cho con!”, Amen.

(Tgp. Huế)