Truyện người mù từ lúc mới sinh là hành trình đức tin của một người dù mắt mù không nhìn thấy Đức Kitô, nhưng anh không điếc; tai anh nhận biết Ngài, nghe được tiếng Ngài. Đây cũng là câu chuyện của một người biết vâng phục Thiên Chúa. Sau khi tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa, anh bị lãnh đạo hội đường làm khó dễ; chất vấn, xỉ vả và cuối cùng trục xuất anh khỏi hội đường. Dù gặp khó khăn, chống đối, anh vẫn can đảm tuyên xưng niềm tin của mình. Sau khi bị đuổi khỏi hội đường, Đức Kitô tìm gặp, hỏi anh có tin Đức Kitô là Con Thiên Chúa không? Anh mạnh dạn, dõng dạc tuyên xưng con tin Ngài là Con Thiên Chúa, mặc dù con chưa nhìn thấy Ngài. Đức Kitô đáp với anh,

'Anh đã thấy Ngài, chính Ngài đang nói với anh' Gn 9,37. Anh đáp, 'Thưa Ngài, con tin'.
Anh liền sấp mình thờ lậy Ngài.

Mắt mù ngăn cảnh anh nhìn thấy Đức Kitô, nhưng tai anh nghe được. Đức tin nơi anh thể hiện qua hành động vâng lời Thiên Chúa. Đức Kitô lấy đất pha nước miếng bôi vào mắt anh. Ngài sai anh đi rửa tại hồ Siloam. Anh đi rửa mắt; lạ lùng thay, mắt anh sáng ra, anh nhìn thấy rõ ràng.

Có sự liên kết chặt chẽ giữa tội và mù tâm linh, bởi tội giống như làn khói dầy đặc che khuất tầm nhìn con mắt tâm linh, khiến người đó không nhìn thấy sự thật. Nếu có thấy cũng thấy rất mờ ảo, và từ đó đem lòng ngờ vực, từ đó dẫn đến chối bỏ tình yêu Thiên Chúa. Hoá chất mang tính kích thích cha mẹ dùng chắc chắn ảnh hưởng đến sức khoẻ thai nhi. Tuy nhiên, tội không phải là nguyên nhân dẫn đến tàn tật như một số người lầm tưởng. Tội không gây tác hại thể lí. Tội tấn công, gây tác hại nặng nề tâm linh. Môn đệ Đức Kitô hỏi Ngài về điều này, và Ngài giải thích cho các ông biết. Người mạnh khoẻ cũng như người tàn tật; tất cả, không trừ ai, đều có cơ hội làm vinh danh Thiên Chúa.

Người mù mắt được sáng thay đổi nhiều đến độ người từng quen biết anh không dám chắc đây là anh. Một số giải thích nói là ai đó trông giống anh. Chính anh xác định rõ, 'Chính là tôi đây'. Điều xác quyết trên trở thành đại hoạ cho anh. Giới thẩm quyền hội đường đòi anh đến gặp họ để giải thích anh là ai, và ai làm cho anh được sáng mắt. Họ đã định sẵn trong đầu ai đó chữa lành mắt anh đều là kẻ tội lỗi vì phạm điều cấm làm trong ngày hưu lễ. Quyết định này bị chính đồng nghiệp họ phản đối. Họ lí luận kẻ tội lỗi không thể làm điều vừa tốt lành, vừa kì lạ ngoài sức tưởng. Vì thế có chia rẽ nội bộ. Họ chất vấn anh và anh xác định. Người làm việc lạ lùng đó phải là một đại tiên tri. Lời xác quyết trên không phải là câu trả lời lãnh đạo hội đường tìm kiếm. Câu trả lời họ tìm kiếm là câu: 'Đức Kitô là kẻ tội lỗi'. Họ quay lại đòi cha mẹ anh với hy vọng hai ông bà sẽ cho họ câu trả lời họ muốn. Cha mẹ anh chấp nhận sự thật. Thực tế, nó là con chúng tôi. Nó bị mù từ lúc mới sinh. Bây giờ mắt nó sáng. Tất cả đều là sự thật. Hai ông bà, vì sợ bị khai trừ khỏi công đoàn, không dám xác định chính Đức Kitô mở mắt sáng cho con bà. Họ trả lời nhóm lãnh đạo hội đường. Nó lớn rồi, các vị đi hỏi nó thì chính đáng hơn. Không vừa í với câu trả lời trên họ cho đòi anh mù mắt được sáng đến để điều tra thêm. Bị vặn tới, vặn lui chỉ có một điều. Anh mù không còn rụt rè, kiêng nể như trước, anh nói với họ,

'Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không nghe. Tại sao còn muốn nghe thêm một lần nữa. Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng?' Gn 9,27.

Anh mù mắt được sáng bị lãnh đạo hội đường dồn vào chân tường. Họ không ngờ, anh phản kháng dồn họ vào chân tường. Lãnh đạo hội đường phản kháng bằng cách kết án anh là người tội lỗi và dùng quyền trục xuất anh khỏi hội đường. Điều này có nghĩa anh không còn là thành viên cộng đoàn. Họ cũng nói cho anh biết,

'Chúng tôi không biết ông Giêsu ấy từ đâu đến' Gn 9,29.

Họ đâu ngờ, chính họ tự thú, xác nhận lời anh mù mắt được sáng nói với họ

'các ông không nghe'.

Anh mù nhưng tai không điếc, trong khi lãnh đạo hội đường, mắt sáng, nhưng tai điếc bởi không biết Đức Kitô từ đâu đến. Điều này cho biết lãnh đạo hội đường mắt thể lí sáng, nhưng mắt tâm linh mù, bởi không nhìn nhận Đức Kitô là Thiên Chúa. Sau khi bị đuổi khỏi hội đường, anh mù mắt được sáng đang bơ vơ, lạc lõng; Đức Kitô đến với anh. Ngài hỏi anh,

'Anh có tin vào Con Người không?'. Anh đáp, 'Thưa Ngài, tôi tin'.

Nhưng tôi chưa nhìn thấy Ngài. Đức Kitô nói với anh,

'Anh đã thấy Người, chính Người đang nói với anh' Gn 9, 38.

Anh liền phủ phục thờ lậy Người.

Có vài ba trùng hợp tư tưởng giữa người mù mắt sáng và Đức Kitô. Trùng hợp thứ nhất thể hiện khi anh mù đáp lại đám đông, 'Chính là tôi'. Đức kitô cũng xác định với anh mù, 'Chính Người đang nói với anh'.

Trùng hợp thứ hai xảy ra khi anh mù nói với lãnh đạo hội đường,

'Tôi đã nói với các ông mà các ông không chịu nghe'.

Đức Kitô nói với nhóm Pharasiêu,

'Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại lên đui mù'. Gn 9,39.

Theo anh mù mắt được sáng nhận xét nhóm Pharisiêu bị điếc; Đức Kitô xác định nhóm Pharisiêu bị đui mù tâm linh.

Trùng hợp thứ ba xảy ra khi nhóm Pharisiêu kết án anh mù mắt được sáng là kẻ tội lỗi,

'Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Gn 9,34.

Đức Kitô nói với nhóm Pharisiêu,

'Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Các ông xác định 'Chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn' Gn 9,41.

Nhóm Pharisiêu không nhìn thấy phép lạ, bởi tâm linh họ mù tối. Không chấp nhận sai trái, không thể thay đổi. Anh mù biết mình mù nên được mắt sáng, nhóm Pharisiêu không biết tâm linh họ mù tối, nên không thay đổi.

TiengChuong.org

Conformity

The story of a man born blind from birth is the story of a man who had found faith in Jesus. After professing Jesus as his Lord, he becomes the victim of the faith in which he believes. Being confronted by the local synagogue's authority, he fearlessly gives witness to Jesus. Because of his faith in Jesus; the authorities excommunicate him from his own community. Later on, Jesus found the man and asks him if he believed in the Son of Man. The man replied that he believed in Jesus, but had not yet seen him. Jesus told the man,

'You are looking at him; he is speaking to you'.

The man replied,

'Lord, I believe, and worshipped him'. Jn 9,37.

Blindness prevents the man from seeing Jesus, but not from hearing Jesus. His faith in Jesus is demonstrated through his conformance. Jesus put a paste on his eyes and asked him to go and wash at the Pool of Siloam. He washed and he could see clearly. There is a connection between sin and spiritual blindness; because sin creates a smoke screen, that blurs our spiritual eyes to see the truth. There is a link between human substance consumption and birth deficiency. Being born with a physical disability is not the direct result of sin as people believe. Jesus told his disciples that it is not the blind man's own sin nor that of his parents; but that through his blindness, God's glory is being proclaimed.

After being healed, the man becomes a new person that confuses his people. Some say that it is someone who looks like him; others say it is him. The man himself asserts: I am the man. This assertion lands him in deep trouble. The Pharisees and Jews question him at length. They come to the pre-conceived judgment that whoever healed him can't be a good man. This causes a division amongst them. They argue that a person who performs such a miracle must be God's agent. The man himself proclaimed that Jesus is a prophet. The authority fails to get the answer they want from the blind man; they turned to his parents in the hope of achieving a favourable answer. His parents accept the reality; that he is our son, who was blind from birth. However, out of fear, they denied knowing how he was healed. They reply; we don't know. He is an adult, ask him. Again, the authority fails to get the answer they want. They interrogate the man again. Having told the whole story for a second time; the man accuses the authority of lacking listening skills. He wonders: you can't listen to the voice of a man; how can you listen to God's voice? What stops you from becoming his disciples? The man challenges the authority. They turned to violence, by hurling the man out of the synagogue, and then declaring that they don't know where Jesus came from. This statement alone confirms the man's opinion; that the authorities lack listening skills. It also underlines that they are spiritually blind.

It is interesting to notice to some identical ideas between Jesus and the man. The first one is self-identification. The man tells the public: 'I am the man'. Jesus told the man: You are looking at him, he is talking to you. Jesus confirms the man can see, and hear.

The second one is the man's opinion about authority. 'I have told you once, and you wouldn't listen'; while Jesus told them they are spiritually blind. 'It is for judgement that I have come into this world, so that those without sight may see and those with sight turn blind.

The third identical idea happens between Jesus and the Pharisees. They judged the man,

'Are you trying to teach us,...You are a sinner through and through, since you were born' Jn 9,34;

while Jesus told them, 'Since you say 'We see', your guilt remains'. Jn 9,49.

The Pharisees fail to see the miracle. Instead, they only see darkness. Without accepting of deficiency, change is impossible. The blind man accepts his blindness and is ready for the change; the Pharisees deny their spiritual blindness; and darkness rules.