KHÔNG AI CÓ THỂ THỜ Ơ QUÁ LÂU
“Họ tìm cách bắt Chúa Giêsu!”.

“Không ai có thể thờ ơ quá lâu với Chúa Giêsu, họ sẽ theo Ngài, hoặc sẽ giết Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, ý tưởng của Don Schwager giúp chúng ta khám phá một sự đan quyện đầy ý nghĩa được rút ra từ hai bài đọc Lời Chúa hôm nay. “Không ai có thể thờ ơ quá lâu với Chúa Giêsu”, cũng ‘không ai có thể thờ ơ quá lâu’ với điều thiện. Họ phải chọn lựa! Chọn điều thiện, hay bóp nghẹt nó; chọn Chúa Giêsu hay giết chết Ngài!

Chúng ta thường nghĩ, sự tốt lành của tôi sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều người; ấy thế, không ít lần, kinh nghiệm cho thấy một điều hoàn toàn ngược lại! Bài đọc Khôn Ngoan hôm nay là một thực tế! Tác giả viết, “Quân vô đạo với những suy tính sai lầm trong lòng rằng, ta hãy gài bẫy, hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta!”; “Nào ta kết án cho nó chết cách nhục nhã!”. Những lời này có thể áp dụng hoàn hảo cho Chúa Giêsu, đến nỗi nhiều người coi phân đoạn này là một tiên báo số phận mai ngày của Ngài. Đúng thế! Nó cũng được áp dụng cho các môn đệ Giêsu mọi thời. Lòng tốt của họ đã bị phẫn nộ; hành vi đạo đức của họ bị coi như một sự lên án kẻ khác; và sự nhiệt thành của họ là mối đe dọa liên tục đối với những kẻ cứng lòng. Kết quả là, người tốt bị bức hại, thậm chí, bị giết chết, vì ‘không ai có thể thờ ơ quá lâu’ với điều thiện; hoặc chọn nó, hoặc bóp chết nó! Thế nhưng, bài đọc Khôn Ngoan kết luận, “Chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa!”.

Tại sao? Chính những định kiến đã tạo ra một cảm giác tội lỗi nơi những kẻ cứng lòng, “Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa”, “Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta”. Rõ ràng, ‘sự trách móc’ của người công chính không bị phủ nhận nhưng nó bị phẫn nộ mạnh mẽ. Những lời này gần như đúng hoàn toàn khi áp dụng cho Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài tuyên bố, “Đấng sai Tôi là Đấng chân thật, các ông không biết Ngài. Phần Tôi, Tôi biết Ngài, bởi Tôi từ Ngài mà đến, và chính Ngài đã sai Tôi”. Đó là những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu dưới bàn tay các đối thủ của Ngài; họ chế nhạo Ngài, thách thức Ngài vì không chịu nổi Ngài. Điều này cũng đã xảy ra với các môn đệ Giêsu mọi thời; nó cũng đang xảy ra trong thời đại chúng ta.

Anh Chị em,

“Họ tìm cách bắt Chúa Giêsu!”. Và quả thế, họ đã bắt và giết Ngài. Vậy Thiên Chúa thua cuộc rồi sao? Đúng, nhìn bên ngoài, Ngài đã thua! Nhưng ở đây, “Ai thắng thì thua, ai thua thì thắng!”. Và Thiên Chúa đã toàn thắng! Tình yêu Ngài toàn thắng! Thiên Chúa đã để con người sử dụng tự do của nó mà đối xử với Con của Ngài tuỳ thích; nhưng đó là mầu nhiệm của sự khôn ngoan nơi Thiên Chúa. Đường lối cứu độ của Ngài là thế đó, một đường lối không ai hiểu thấu! Đó là khôn ngoan của thập giá, điên rồ đối với người Hy Lạp, ô nhục đối với người Do Thái. Mùa Chay, mùa chọn lựa tình yêu, chọn lựa điều thiện, chọn lựa thập giá như Thiên Chúa chọn lựa! ‘Không ai có thể thờ ơ quá lâu’ với Chúa Giêsu, Ngài cũng đã chờ bạn và tôi quá lâu! Hãy trở về với Ngài, chọn Ngài, dù chúng ta tội lỗi, yếu hèn; vì lẽ, “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ” như Thánh Vịnh đáp ca cho biết. Đừng sợ phải chọn Ngài, nên giống Ngài! Lời Chúa và ân sủng qua các Bí Tích, đặc biệt, Thánh Thể và Hoà Giải; chúng sẽ bổ sức, chữa lành bạn và tôi!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, càng đến gần Tuần Thánh, cho con biết con càng phải cấp bách quay về với Chúa nhờ các Bí Tích, vì ‘không ai có thể thờ ơ quá lâu’ với Ngài, nhất là con!”, Amen.

(Tgp. Huế)