Đức cha Sang Bình được thuyên chuyển về Thượng Hải, Tòa thánh chỉ được biết việc thuyên chuyển này từ truyền thông

Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, ông Matteo Bruni cho biết Vị Giám mục được thuyên chuyển từ Giáo phận Hải Môn, mà “Tòa thánh chỉ được thông báo vài ngày trước về quyết định của chính quyền Trung Quốc. Hiện tại Tòa thánh không có tiếng nói gì!”.

(Tin Vatican)

Đức Giám Mục Sang Bình, cho đến nay là Giám mục Hải Môn, đã được nhận Giáo phận Thượng Hải, Trung Quốc, vào sáng nay. “Tòa Thánh đã được thông báo cách đây vài ngày về quyết định của chính quyền Trung Quốc” thuyên chuyển Đức Giám Mục Sang Bình và “được biết từ các phương tiện truyền thông về việc sắp xếp này”, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Matteo Bruni, cho biết trong một tuyên bố với báo giới. “Hiện tại”, ông nói thêm, “tôi không có gì để nói, không có ý kiến gì của Tòa thánh về vấn đề này”.