Đời người có điểm khởi đầu, và điểm kết thúc. Khi hai thời điểm gặp nhau chính là lúc người đó qua đời. Những ai không tin vào Đức Kitô; thời điểm của họ là lúc sinh ra và thời điểm kết thúc là lúc họ chết. Kitô hữu dùng một từ rất í nghĩa, thanh tao, tế nhị. Để nói về một người nào đó ra đi về cõi bên kia, chúng ta diễn tả là họ qua đời. Qua đời trong trường hợp này mang í nghĩa người đó đã đi qua đời tạm này, để bước chân vào cuộc đời mới, vĩnh cửu an lạc trong tình yêu Đức Kitô. Kitô hữu tin cuộc đời con người bắt đầu từ lúc Chúa có í định tạo dựng nên người đó, và khi hoàn thành cuộc đời trần thế, người đó bước chân vào cuộc sống vĩnh cửu. Họ không bao giờ chết nữa, nhưng sống muôn đời. Nói một cách khác, khi ta qua đời là ta trở về điểm khởi đầu. Ta đến từ Chúa và trở về với Đấng tạo dựng nên ta, sống muôn đời an vui, thanh nhàn trong nhà Chúa. Nơi đó Kitô hữu diện kiến Vinh Quang Dung Nhan Thánh Chúa.

Đức Kitô giáng thế và về trời mặc khải cho Kitô hữu khởi thủy,và kết thúc vòng tròn cuộc sống rao giảng công khai của Ngài nơi trần thế. Ngày lễ Chúa về trời mặc khải vòng sống con người. Đức Kitô Phục Sinh soi sáng ngày Đức Kitô Giáng Sinh; Đức Kitô về trời soi sáng ngày Đức Kitô Phục Sinh. Giáng Sinh để có ngày Phục Sinh; Phục Sinh để có ngày về trời. Đức Kitô về trời mở đường, dẫn lối cho Kitô hữu về trời. Điều huyền diệu này được tóm gọn trong một chữ- Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Cuộc đời trần thế của Đức Kitô khởi đầu qua hai tiếng 'Xin Vâng' của Đức Trinh Nữ Maria. Cuộc đời rao giảng công khai của Đức Kitô kết thúc bằng việc Đức Kitô lên trời. Từ Emmanel đến Lên Trời làm thành vòng sống trần thế của Đức Kitô. Chúng ta không hiểu mấy về mầu nhiệm: Giáng Sinh, Qua Đời, Phục Sinh và Lên Trời của Đức Kitô. Thực ra những điều này là để cho Kitô hữu tin, không phải để hiểu. Đây là niềm tin của Kitô hữu. Không thể hiểu mầu nhiệm, bởi mục đích việc Đức Kitô Giáng Sinh không nhằm giải thích về huyền bí cuộc sống. Đức Kitô Giáng Sinh với mục đích mặc khải tình yêu Chúa Cha ban cho nhân loại. Ngài là hiện thân tình yêu Chúa Cha. Qua Đức Kitô Kitô hữu biết về tình yêu Chúa Cha. Yêu thương để cảm nhận, tin tưởng, phó thác, không phải để hiểu. Tình yêu Chúa dành cho ta để cảm nhận, tin tưởng, phó thác, sống thảnh thơi.
Kitô hữu biết đường về nhà Cha bởi chính Đức Kitô loan báo: Thầy là Đường. Nơi khác, Đức Kitô nói với môn đệ, Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Sau khi Thầy đi, dọn xong chỗ, Thầy sẽ trở lại đón anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy. Điều hứa trên mặc khải nơi đến cuối cùng của Kitô hữu. Nơi đó chính là nhà Cha. Đức Kitô mặc khải tình yêu Chúa qua Bí Tích Rửa Tội. Bí tích này biến chúng ta thành con Thiên Chúa, anh chị em trong Đức Kitô, có chung một Cha là Thiên Chúa Ba Ngôi. Điều mặc khải này được biết đến qua lời phán bảo của Đức Kitô.

'Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.... Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế'. Mt 28,19-20.

Đức Kitô về trời, các tông đồ không còn nhìn thấy Ngài nữa. Các ông dán mắt nhìn không gian, cho đến khi có lời nhắc các ông về điều Đức Kitô phán dậy. Điều phán dậy này trở thành điểm khởi đầu, khai sanh khánh nhật truyền giáo.

Mọi Kitô hữu đều chia sẻ chung phép rửa với công thức chung hoàn vũ. Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tất cả được mời gọi đi theo Đức Kitô; Yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Đi theo Đức Kitô có nghĩa là sống cho tha nhân. Yêu mến Thiên Chúa là làm cho người khác trở thành môn đệ Chúa. Tình yêu Chúa kêu gọi Kitô hữu vào đời. Tình yêu Chúa biến Kitô hữu thành con Thiên Chúa, anh chị em trong đại gia đình Chúa. Tình yêu Chúa biến Kitô hữu thành thành viên trong Giáo Hội Chúa nơi trần gian. Chúa luôn đồng hành với Kitô hữu trong mọi tình huống cuộc sống, và cuối cùng tình yêu Chúa dẫn Kitô hữu vào cư ngụ trong nước Chúa.

Kitô hữu lãnh trách nhiệm rao giảng Tin Mừng Phục Sinh bởi đây chính là lệnh truyền của Đức Kitô, khi Ngài phán bảo:

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ'.

Kitô hữu làm công việc truyền giáo với niềm tin, mặc dù không nhình thấy Đức Kitô Phục Sinh, nhưng tin Đức Kitô cùng đồng hành, bởi Ngài luôn thực hiện điều đã hứa.

'Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế'.

Bất cứ nơi nào, khi nào, Kitô hữu họp nhau nhân danh Chúa, Đức Kitô đều hiện diện với họ. Kitô hữu rao giảng Tin Mừng vì lòng yêu mến Đức Kitô. Việc rao giảng bắt đầu từ gia đình được hiểu như là mái trường gia đình, giáo hội nhỏ. Nơi đó cha mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái về đức tin, sống thực hành giới răn, mến Chúa, yêu tha nhân, qua hành động bác ái, yêu thương, tha thứ, nhẫn nại. Những cử chỉ này làm cho Lời Chúa trở nên sống động, nhìn thấy rõ ràng qua việc làm.

Chúng ta xin ơn sống trung thành với lệnh truyền Chúa ban:

Hãy làm cho muôn dân thành môn đệ.

TiengChuong.org

God Is With Us

A human life is a circle with its starting and ending points. When the two points meet; it is the completion of a human life on earth. For those who don't believe in Jesus; the starting point of life is at birth, and its ending point is on the last breath. For the followers of Jesus, our starting point is at the will of God, and when we have completed our earthly journey; we will return to where we first come from. We will meet our loving God face to face. Jesus' birth and Ascension reveals the circle of life of each human life. His birth reveals the resurrection; His resurrection reveals the Ascension. We celebrate His Birth, Death, Resurrection, and Ascension as one single mystery of the Incarnation- Immanuel- God is with us.

Jesus' earthly life began at the Annunciation when Mary said 'Yes' to the angel. His earthly mission is completed at the Feast of the Ascension. From the Emmanuel- God is with us- to the Ascension is the full circle of Jesus' earthly life. We understand none of these four mysteries: Birth, Death, Resurrection, and Ascension. They are for us to believe, not to understand. The purpose of these mysteries is not to reveal the mystery of human life, but rather through Jesus, God shows his love for mankind. Through Jesus, we know the way to the Father, as Jesus himself told his disciples that He is the Way, and those who follow His way will end up at His Father's house. Elsewhere, Jesus told them again; that He is going before them to prepare a place for them and after He had prepared the place; He will return to take them with him, so where He is they may be there too. This promise confirms our eternal destination. Jesus reveals God's love for us by allowing the Baptised to call God as their Father. This revelation is understood by Jesus' command to make disciples. He told them:

'All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations......And remember, I am with you always, to the end of time'. v.20.

The Ascended Lord becomes invisible to his disciples. They stood in the open and looked into an empty sky. The voice from on high reminded them that the Ascension is the birthday of the Church mission. The mission is given to all believers. They are to make disciples of all nations. All believers share the universal baptism formula- Baptising in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. All are called to follow His way and love. His way is to live for others. His love is to make disciples of all nations. God's love has brought us into beings. God's love gathers us into His Church. God's love allows us to call God our Father. God's love is with us always, till the end of time, and finally, God's love gives us eternal life.

We are called to live and share God's love to everyone. We embark on the mission because we are commissioned by Jesus, when he told them,

'All authority in heaven and on earth has been given to me'.

We do the divine mission with the belief that Jesus is invisible amongst us wherever and whenever we gather in his name. We do the divine mission with the divine power, baptise them in the name of the Holy Trinity, and teach them what Jesus has taught us. This divine mission is the mission of all Christian parents, starting from a private home, known as a domestic church. Parents have the divine power to teach their children about God's love and mission. They do it by example, making God's commandment visible to their children through acts of charity and love.

We pray for the grace to fulfil the command to make disciples for Jesus.