HƠI THỞ THẦN KHÍ
Trong trời đất, vật chất tồn tại ở 3 thể cơ bản: rắn, lỏng, và khí. Khí vô hình nhưng lại quan trọng nhất. Khí, gió, hơi thở cũng là những hình ảnh diễn tả Chúa Thánh Thần.

1. Hơi thở sự sống. Không phải ăn hay uống, mà thở mới là điều quan trọng nhất giúp con người sống. Tắt thở thì chết. Không phải người nào, đảng nào, nước nào, mà chính Chúa cho muôn loài khí thở để sống như lời Thánh Vịnh Đáp Ca: “Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên.” Thế nên, khi Chúa Giêsu phục sinh thổi hơi vào các môn đệ là Chúa trao ban sự sống thần linh biến đổi đời người, con người sống khác hẳn con vật.

2. Hơi thở sống động. Hơi thở sự sống nối kết các chi thể với nhau làm nên 1 thân thể lành mạnh. Lúc tắt thở cũng là lúc các chi thể bắt đầu quá trình tan rã, rời nhau. Tương tự, Chúa Thánh Thần là sự sống hiệp nhất mọi thành phần trong Hội Thánh. Hơi thở cũng làm cho các chi thể sống động, hoạt động vì ích chung toàn thân thể. Không ai muốn thân mình bị liệt. Chúa Thánh Thần cũng tạo nên sự sống mãnh liệt của Hội Thánh. Trong Hội Thánh, mỗi người hãy là chi thể sống động, đừng dửng dưng nguội lạnh như chi thể bị liệt.

3. Hơi thở và lời. Lời nói là quà tặng đặc biệt Chúa ban cho con người. Con vật không biết nói. Muốn nói được không chỉ cần miệng lưỡi, thanh quản, mà quan trọng là phải có hơi. Bài đọc 1 diễn tả Chúa Thánh Thần như cơn gió thổi tạo hơi giúp các môn đệ nói được các thứ tiếng khác nhau để loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Ở đây, lại nhớ bài hát “Tình yêu trên dòng sông Quan Họ” có những ca từ diễn tả rất hay: “Tiếng anh ấm như hơi thở. Em nghe để nhớ suốt đời.”

Xin cho mỗi chúng ta mở rộng lòng hít thở Thần khí Chúa, để can đảm mạnh mẽ sống và yêu thương như Ngài. Amen.