Một nhà nguyện bệnh viện ở thị trấn Puerto Real, Tây Ban Nha, thuộc Giáo phận Cádiz và Ceuta, gần đây đã bị xúc phạm hai lần.

Các nguồn tin tại giáo phận nói với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng nhà tạm đã bị xúc phạm ít nhất hai lần khác nhau, như đã được xác nhận bởi các tuyên úy phụ trách.

Lần đầu tiên, một linh mục phát hiện ra cửa nhà tạm “không khớp” và đã đặt lại vị trí của nó. Mặc dù không có thiệt hại lớn và cả bình thánh cũng như Mình Thánh đều không bị mất, vị linh mục nhận thấy ở một góc “một chiếc cốc bẩn có vết sót lại trông giống như cà phê”.

Vào lần thứ hai, một vị tuyên úy khác phát hiện ra rằng “màn che Nhà tạm đã bị xé ra,” và mặc dù cửa không bị cạy nhưng “họ đã lấy đi nắp bình và bình đựng Mình Thánh cùng với tất cả Mình Thánh”.

Sau khi dỡ bỏ mọi thứ khỏi nhà tạm để đề phòng, các tuyên úy đã báo cáo hành vi xúc phạm đến ban quản lý bệnh viện, cơ quan này đã chuyển vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật.

Thánh lễ đền tạ được cử hành tại nhà nguyện vào ngày 15 tháng 9 cũng như ngày 18 tháng 9.

Huấn thị Redemptionis Sacramentum của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích lúc bấy giờ giải thích rằng các bánh thánh đã được truyền phép chủ yếu được để dành sau Thánh lễ để “các tín hữu không thể hiện diện trong Thánh lễ, nhất là những người bệnh tật và người già, có thể được hiệp nhất bằng cách Rước lễ với Chúa Kitô và hy tế của Người được dâng trong Thánh Lễ.”

Việc bảo lưu này cũng cho phép “thực hành việc tôn thờ bí tích lớn lao này và dâng lên Thiên Chúa sự thờ phượng xứng đáng”.

Chỉ dẫn nêu rõ rằng “Bí Tích Cực Thánh phải được lưu giữ trong nhà tạm ở một khu vực cao quý, nổi bật, dễ nhìn thấy và trang hoàng một cách trang nghiêm trong nhà thờ” và quy định rằng “phải chuyên tâm chú ý đến tất cả các các quy định của sách phụng vụ và quy tắc của luật, đặc biệt là liên quan đến việc tránh nguy cơ xúc phạm” (Số 129-130).

Hướng dẫn cảnh báo, “Cũng nên lưu ý rằng việc loại bỏ hoặc giữ lại các bánh đã thánh hiến vì mục đích phạm thánh hoặc vứt bỏ chúng là graviora delicta, một tội nghiêm trọng mà việc xá tội chỉ được thực hiện bởi Bộ Giáo lý Đức tin” (Số 132).


Source:Catholic News Agency