Ký giả Edward Pentin của National Catholic Register có bài tường thuật nhan đề “Cardinal Zen Calls Pope Francis’ ‘Dubia’ Response on Same-Sex Blessings ‘Pastorally Untenable’”, nghĩa là “Đức Hồng Y Quân gọi phúc đáp của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với ‘Dubia’ về việc chúc phúc cho người đồng giới là ‘không thể chấp nhận được về mặt mục vụ’”.

Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân đã chỉ trích một số câu trả lời của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với năm dubia mà ngài và bốn vị Hồng Y khác đã gửi cho Đức Thánh Cha trước Thượng Hội Đồng về tính đồng nghị, đồng thời nói rằng hướng dẫn của Đức Thánh Cha về việc ban phước cho các kết hiệp đồng tính là “không thể biện minh được về mặt mục vụ”.

Trong một tuyên bố ngày 12 tháng 10 được đăng trên trang web của mình, vị giám mục hiệu tòa của Hương Cảng, là người đã ký bản dubia gửi cho Đức Giáo Hoàng vào ngày 11 tháng 7, cho biết các câu trả lời của Đức Giáo Hoàng, được gửi một ngày sau đó và được Vatican công bố vào ngày 2 tháng 10 “không phải là những câu trả lời chính xác và không giải quyết được những nghi ngờ”, khiến ngài phải đưa ra tuyên bố của riêng mình “để các tín hữu hiểu tại sao năm người chúng tôi không thấy đó là các câu trả lời thỏa đáng”.

Trong Đoạn (g) trong câu trả lời của Đức Giáo Hoàng đối với câu hỏi thứ hai, trong đó hỏi liệu có thể cho phép các chúc lành đồng tính “mà không phản bội lại giáo lý mạc khải” hay không, Đức Phanxicô nói, “giáo luật không nên và không thể bao gồm mọi thứ” và rằng “sự phân định thực tế “ sẽ là cần thiết trong những trường hợp cụ thể.”

Đức Hồng Y Quân nói trong tuyên bố của mình rằng một phản ứng như vậy là “không thể chấp nhận được về mặt mục vụ”, đồng thời nói thêm: “Làm sao Giáo hội, trong một vấn đề quan trọng như vậy, lại để người dân không có một quy tắc rõ ràng có thể tin tưởng vào sự phân định cá nhân? Đây chẳng phải là sự hỗn loạn của ngụy biện rất nguy hiểm cho các linh hồn sao?”

Trong tuyên bố của mình, ngài cũng đặt câu hỏi về các phần khác của phản ứng đối với các chúc lành đồng tính, và nói rằng các Hồng Y đã “ngạc nhiên” trước việc Đức Giáo Hoàng trích dẫn tông huấn hậu thượng hội đồng Amoris Laetitia (Niềm vui tình yêu) để khẳng định rằng sự kết hiệp đồng tính “phần nào cũng tương tự” như hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.

“Khó khăn không kém”, Đức Hồng Y Quân nói, là đoạn văn đó “cho phép một số hình thức chúc lành cho các kết hợp đồng tính luyến ái”, mà ngài hỏi: “Không phải sự kết hợp như vậy bao hàm hoạt động tình dục giữa những người cùng giới tính sao, và điều này không rõ ràng là tội lỗi sao? Không phải bất kỳ hoạt động tình dục nào ngoài hôn nhân hợp pháp đều là tội lỗi sao?”

Ngài chỉ trích các khía cạnh khác trong phản ứng của Đức Giáo Hoàng đối với dubium này, chẳng hạn như nâng cao tầm quan trọng của “sự dịu dàng” đối với những người đồng tính luyến ái trong một cuộc kết hợp đồng giới trong khi coi sự thật khách quan “chỉ là” một biểu hiện của lòng bác ái đối với họ.

“Trên thực tế, chúng ta tin rằng với sự hiểu biết và dịu dàng, chúng ta cũng phải trình bày với họ sự thật khách quan rằng hoạt động đồng tính luyến ái là một tội lỗi, nó đi ngược lại kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa,” Đức Hồng Y Quân nhận xét. “Chúng ta cũng phải khuyến khích họ thực hiện một cuộc hoán cải trong Giáo hội và tin tưởng vào sự giúp đỡ của Thiên Chúa để vác thập giá nặng nề của họ trên con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu”.

Phản ứng của Đức Giáo Hoàng đối với dubium này đã được các phương tiện truyền thông trên khắp thế giới hiểu như một dấu chỉ cho thấy Đức Giáo Hoàng đang mở đường cho việc chấp nhận các chúc lành đồng giới.

Đức Hồng Y Quân đã cùng với các Hồng Y Walter Brandmüller, Raymond Burke, Juan Sandoval Íñiguez và Robert Sarah gửi dubia như một phương tiện để đạt được sự rõ ràng về các chủ đề liên quan đến phát triển giáo lý, việc chúc lành cho các kết hợp đồng giới, thẩm quyền của Thượng hội đồng về tính đồng nghị, quyền của phụ nữ, truyền chức và bí tích giải tội.

Năm vị Hồng Y đều nhận thấy các câu trả lời của Đức Thánh Cha không rõ ràng và thiếu chính xác, nên các ngài đã đưa ra bản dubia được sửa đổi vào ngày 21 tháng 8 nhằm mục đích yêu cầu Đức Thánh Cha đưa ra các câu trả lời rõ ràng “Có” hay “Không”.

Đức Thánh Cha vẫn chưa trả lời những câu hỏi đó.