Phúc Âm Thánh Marcô khởi đầu bằng câu giới thiệu, ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, thông báo

'Tin Mừng Đức Jêsu Kitô, Con Thiên Chúa' Mk 1,1.

Kết thúc Phúc Âm, thánh Marcô loan báo

'Chúa Giêsu được đưa lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa' Mk 15,19.

Câu đầu tiên khởi đầu Phúc Âm, thánh Marcô thông báo sứ vụ cứu chuộc của Đức Kitô nơi trần gian. Kết thúc Phúc Âm, thánh Marcô mặc khải Đức Kitô trở về nguyên thuỷ nơi Ngài ra đi; đó là ngự Bên Hữu Chúa Cha. Hai câu này tóm gọn niềm tin của Kitô hữu. Đức Kitô là Con Thiên Chúa xuống trần gian ban ơn cứu độ cho muôn dân. Sau khi hoàn thành tốt đẹp sứ mạng cứu chuộc, Đức Kitô trở về ngự bên hữu Thiên Chúa.

Tin vào Đức Kitô là vào Tin Mừng Đức kitô mang đến cho nhân loại, bởi Ngài xuống trần gian, không phải để phán xét, kết án, luận tội, nhưng để ban ơn giao hoà, thứ tha, cứu độ. Đây là Tin Mừng vĩ đại, bởi con người không thể tự cứu mình mà cần đến Thiên Chúa. Thiên Chúa mở rộng vòng tay ban lượng hải hà, cứu độ muôn dân. Thứ hai, đây là Tin Mừng có một không hai trong lịch sử nhân loại, bởi ngoài Thiên Chúa ra, không thế lực nào có thể giải thoát con người khỏi án phạt đời đời; của tội bất tuân con người đã phạm. Thứ ba, đây là Tin Mừng được các tiên tri loan báo nhiều ngàn năm trước.Muôn dân mong đợi, mãi cho đến thời điểm này Thiên Chúa mới thực hiện nơi Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Thiên Chúa sai sứ giả của Ngài là thánh Gioan Tiền Hô đi trước loan báo tin vui cho toàn dân. Ông kêu gọi toàn dân thống hối, trở về con đường công chính. Dấu hiệu tỏ tường thống hối chính là chịu phép rửa do ông trao ban. Phép rửa này không mang ơn tha tội, nhưng là dấu chỉ của thống hối trong tâm hồn. Trong quá khứ, hối nhân thường ngồi trên tro tàn, mặc áo nhặm diễn tả tâm hồn thống hối. Dấu chỉ mới Gioan đưa ra là rửa trong nước. Gioan nói rõ, Đấng đến sau ông tha tội bằng Thánh Thần. Bằng cách này Gioan nói đến sứ mạng của Ngôi Ba Thiên Chúa, đó là Thánh Thần.

Người ta túa đến gặp Gioan từ Giêrusalem và các vùng lân cận. Điều này cho thấy Gioan rao giảng cho toàn dân, bất cứ nơi đâu, xa gần, bất cứ ai cũng có thể đến xin nhận phép rửa của Gioan. Như thế Tin Mừng Gioan loan báo không có ranh giới.

Chính Gioan chọn lối sống đơn giản; khác thường về cách ăn mặc. Lối sống và lời ông rao giảng có một điểm chung: đó là sống đơn sơ, khiêm nhường. Ông chọn sống bên lề xã hội, nơi hoang địa, từ bỏ mọi thú vui trần thế giả tạo, và lời hứa trống rỗng, mà xã hội cổ võ, khuyến khích, kêu gọi, dụ dỗ kẻ quyền thế, giầu có, tham gia. Đây là dấu chỉ rõ ràng một tâm linh trống rỗng. Nó làm giảm danh giá con người chọn sống bê tha đồng thời biến người phục vụ họ thành nô lệ. Túng thiếu khiến họ âm thầm trong nước mắt, cắn răng chịu đựng, nhịn nhục phục vụ mong có được miếng cơm, manh áo, mái nhà trú nắng, che mưa, cho gia đình. Gioan kêu gọi mọi người từ bỏ lối sống bất chính, chạy theo dục vọng để trở về con đường công chính. Con đường ông kêu gọi thống hối là sống khiêm nhường và đơn sơ. Lối sống của ông cho biết nhu cầu sống rất đơn giản. Bởi đơn giản trong lối sống nên con người có bình an thật, tự do thật và tinh thần thoải mái. Ao ước, mong mỏi thì vô tận. Chính những ước ao này trói buộc con người, làm khổ con người. Chúng là nguyên nhân gây nên bất công, tham lam, làm con người sống trong tự do giả tạo, hạnh phúc nhất thời.

Gioan chọn samạc làm nơi khởi đầu cho công cuộc rao giảng. Sa mạc, nơi khô cằn, nơi thú dữ rình rập cấu xé nhau. Đây chính là hình ảnh một xã hội thiếu công bằng, bất công; kẻ mạnh cấu xé kẻ thế cô. người giầu nặng lời, ức hiếp, dằn vặt kẻ phục vụ mình. Thay đổi lối sống để biến con tim samạc khô cằn thành con tim yêu mến, từ bỏ lối sống cắn xé nhau, thay vào đó là lối sống thân thiện, bác ái, yêu thương.
Gioan không mặc gấm vóc, lụa là, sang trọng; ông từ chối tiệc tùng, dư cuả ăn, thừa của uống. Ông tự nguyện chọn mặc áo nhặm, da thú lạc đà, ăn châu chấu và mật ong. Những ai từ chối cuộc sống đơn sơ, khiêm nhường chính là từ chối lời ông kêu gọi. Những ai thành tâm đón nhận lời ông, chấp nhận thay đổi lối sống mới, họ tìm được bình an thật trong tâm hồn. Lối sống mới đòi phải cố gắng, hy sinh, chấp nhận khó khăn, phấn đấu thay đổi để có được bình an thật, hạnh phúc thật.

Chúng ta xin ơn khôn ngoan, sức mạnh, chấp nhận thay đổi, trở về con đường công chính, sống đơn sơ, khiêm nhường. Lối sống mới giảm gánh nặng cuộc đời.

TiengChuong.org


Unusual Choice

The Gospel of Mark begins with a short, precise, and bold statement announcing

'the Good News of Jesus Christ, the Son of God' Mk 1,1.

At the end of his Gospel, Mark proclaims

'The Lord Jesus was taken up into heaven and took his place at the right hand of God' Mk16,19.

Jesus' disciples preached this Good News message for the whole world. The beginning of St. Mark's Gospel, announces Jesus' earthly saving mission; at the end of his Gospel, Mark concludes Jesus' saving mission on earth. The phrase ' he was taken up into heaven' reveals where Jesus originated from- God's right hand. This very first verse reveals the foundation of our faith in Jesus. Having faith in Jesus is the Good News because God comes to the world not to condemn, but to save mankind from the power of darkness. It is the Good News because we can't save ourselves. God doesn't abandon us; but comes to save us. Second, the Good News is only found in Jesus, the Son of God. Third, the Good News had been prophesised long ago and now is being fulfilled in Jesus. The fulfilment of the prophecy began with John the Baptist, who announced the coming of the Good News. John called people to change their minds and hearts to welcome The Good News. Those who do not, fail to see the Good News. The change would appear in a concrete, visible form and that was to receive John's baptism. John made clear that the water of his baptism revealed the invisible internal change. John said to the people,

'I have baptised you with water, but he will baptise you in the Holy Spirit' v.8.

This reveals that John knew very well his role and his power. His role was calling people to prepare the way for the Lord; his power was to baptise them with water as the sign of their repentance. The real power lay from the One Who came after him. Repentance in the past was pointing outwards, through sitting on ashes; and wearing rough garments. The new repentance John proposed was pointing inwards, the inner change, the change of mind, and heart. John also reveals the new baptism Jesus gave, which is the work of the Third Person of God, The Holy Spirit.

People who came to John from Jerusalem and surrounding areas implies the Good News is for everyone who truly desired to have it. The Good News had no universal boundary because it was available for everyone, anywhere and at anytime. John the Baptist lived a life of penance by means of his lifestyle, food, and clothing. His life and his message had the same focus, and that was a simple and humble way of life. Choosing to live from the outskirts, John denied any form of pleasure, false happiness, and empty promises of his society, which deceived the rich and the powerful. This emptiness was a clear sign of spiritual poor. It dehumanizes the one who receives it; and makes the poor and voiceless to slave to empty promises. John called people to turn away from what was harmful and return to God through repentance.

Simplicity was the way of life. It certainly was not comfortable for our physical body but brought peace and tranquillity to our minds and hearts, and that is true happiness. A simple life requires little, but it is rich in freedom and joy. John showed that the human body truly had a few needs, but plenty of wants. The former is necessary, and the latter is extravagance.

He chose the desert to start his mission. This symbolic, dried wilderness would become a rich and fertile place, for the peaceful hearts of those who listened to his voice, and made changes accordingly.

John didn't choose to wear an expensive royal garment, but rather a hairy garment made from a camel's skin. He didn't have magnificent banquets but enjoyed wild honey and grasshoppers. Those who refuse to discard silky clothing and rich party food would not walk on the path John called them to do. John called the people to accept life's challenges; and discipline themselves to improve their quality of life.
We pray to listen to John and learn to simplify our lives to lighten the burden of life.