Tuần này, Phúc âm thánh Marco đặt trọng tâm vào thánh Gioan Tẩy Giả, được biết đến như là Đấng Mở Đường, đi trước Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Ngài là Ánh Sáng chiếu soi thế gian. Thế gian bị tội lỗi làm ra tối tăm, u mê. Đức Kitô là Ánh Sáng thật mở đường, soi lối, ban ơn cứu độ cho những ai thành tâm muốn đi theo con đường ngay thẳng, công chính.

Thánh Gioan tự nhận ông không phải là ánh sáng như nhiều người lầm tưởng. Ông là người được sai đi, đi trước mở đường, dọn tâm hồn con người để khi Ánh Sáng thật xuất hiện họ sẵn sàng đón nhận Ngài vào trong tâm hồn. Những ai từ chối lời Gioan rao giảng, họ tự nguyện sống trong tăm tối trần gian.

Lời Gioan kêu gọi vắn gọn, trong sáng, rõ ràng, mạch lạc. Thiên hạ khắp nơi đồn thổi kéo đến nghe ông rao giảng. Điều này cho biết Ánh Sáng đến mang ơn cứu độ cho muôn dân, không ai bị loại ra ngoài, ngoại trừ cá nhân đó tự chọn sống bên lề Ánh Sáng. Chính vì thiên hạ đổ xô đến nghe Gioan mà lãnh đạo Đền Thờ lo lắng, ghen ghét. Lo lắng vì uy tín của Gioan tăng vọt, trong khi uy tín của họ sụt giảm. Vì thế họ sai Thượng Tế và các thầy Levites đến chất vấn Gioan. Họ hỏi ông là ai? Gioan nói thẳng, xác quyết, 'Tôi không phải là Đấng Thiên Sai'. Họ hỏi thêm, vẫn không nhận được câu trả lời thoả đáng. Họ chất vấn ông về quyền rao giảng và ban phép rửa.

'Ông không phải là Đấng Thiên Sai, cũng không phải là tiên tri Elijah, cũng không phải là một trong số các tiên tri; thế tại sao ông làm phép rửa?'. c.25.

Gioan đáp, thực ra tôi không phải là tiên tri Elijah; tôi là tiếng kêu trong sa mạc, không phải cho tôi, mà kêu cho Đấng đến sau tôi, điều mà tiên tri Malachi 3,1 tiên báo. Tôi là sứ giả được sai đi trước dọn đường cho Đấng Thiên Sai, điều mà tiên tri Isaiah 40,3 tiên báo. Sự thật Gioan loan báo quá cay đắng cho những người chất vấn Gioan và lãnh đạo của họ. Vì sao? Vì họ lúc nào cũng tự hào mình là thầy thiên hạ, học sâu, biết rộng về Thánh Kinh. Gioan cho biết, họ mù mờ về Gioan. Điều Gioan rao giảng và sứ mạng của ông còn gây cho họ hoang mang hơn. Gioan mở mắt cho họ biết. Ông ban phép rửa bằng nước, còn một Đấng nữa, Đấng này có quyền ban phép rửa bằng Thánh thần. Ngài ở giữa các ông mà các ông không biết. Ngài cao trọng, quyền phép, đến độ Gioan không xứng đáng cởi quai dép Ngài (c. 26). Như thế có hai đấng họ không biết: Một là Gioan và hai là Đấng uy quyền cao trọng. Gioan giúp họ nhận biết Đấng Thiên Sai nhưng do cao ngạo họ không nhận biết Ngài. Họ tin là họ không cần Gioan giúp; họ dựa vào kiến thức học hỏi, đào sâu về Kinh Thánh giúp họ nhận biết Đấng Thiên Sai khi Ngài xuất hiện.

Kiến thức con người hữu dụng cho việc học hỏi, đào sâu về đức tin Kitô giáo. Kiến thức không ban đức tin, bởi có người học biết nhiều về Kinh Thánh, nói rất hay về Kinh thánh nhưng bản thân họ không tin. Để có niềm tin cần đến Thánh Thần Chúa mặc khải. Đây là điều Gioan rao giảng. Đấng đến sau tôi rửa bằng Thánh Thần.c. 26. Điều kiện để nhận ơn Thánh Thần mặc khải là phải có lòng khiêm nhường. Chính nhờ mặc khải dẫn đến niềm tin và kiến thức giúp đào sâu niềm tin. Theo thánh Gioan, khiêm nhường thể hiện qua hành động thực tiễn, đón nhận phép rửa ông trao ban. Thánh Thần Chúa đánh động con tim khiêm nhường. Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, chỉ bảo, giúp người đó nhận ra Ánh Sáng Thật là Đức Kitô. Ngài là Thầy nguồn công lí chân chính.

Đấng đến sau tôi, tôi không đáng cởi quai dép Ngài.

Gioan cho biết sự khác biệt sâu thẳm, vô hạn giữa Thiên Chúa và loài thụ tạo. Con người là loài thụ tạo không thể tự khả năng mình hiểu biết Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên họ, mà cần đến ơn mặc khải. Đức Kitô đến trần gian mặc khải cho nhân loại biết tình yêu cực cao, cực trọng Thiên Chúa. Để hiểu biết ít nhiều về tình yêu này cần khiêm nhường đón nhận lời Đức Kitô mặc khải. Đón nhận Đức Kitô vào trong tâm hồn, người đó được nếm thử tình yêu thật, hạnh phúc thật, vị ngọt ngào, êm đềm của một tâm hồn thanh thản, con tim an bình. Món quà thiên quốc này Đức Kitô trao ban cho tâm hồn khiêm nhường đón nhận chân lí Ngài trao ban.

TiengChuong.org

Testimony

In today's reading, the Gospel of Mark focuses on John The Baptist, known as the Precursor for Jesus the Son of God, who is the true Light for the world. The world is darkened by human sin; Jesus comes to the world as the Light for the world to follow. He himself is the true Light. John came as a witness to testify for the Light, and those who love the Light come to John; those who prefer darkness refuse to heed John's message; they remain in the darkness of sin.

John's message is clear and loud. The crowds from all over the place flocked in to see him, and that made the Temple authority live in fear and jealousy. From Jerusalem, they sent Priests and Levites to question John. They asked him,

'Who are you'?

John came straight to the point,

'I am not the Christ'.

They put further questions to him, before putting even more pressure on him,

'Then why are you baptizing, if you are not the Messiah, or Elijah, or the prophets? Jn 1: 25.

John confirmed that he is not Elijah. He is the voice, not to himself, but to the Lord, said prophet Malachi 3:1. He is a messenger who prepares the way for the Lord, said prophet Isaiah 40:3. It is hard for the questioners and the Temple authority to swallow this bitter truth, because they prided themselves on their expertise of the scriptures, and yet they didn't know John, a new prophet, who lived amongst them. His message and his mission confused them even more when he said,

'I baptise you with water, but among you stand one whom you do not know' Jn 1: 26.

They now have two unknown persons. The first one was John, and the second was much more important than John. John opened their eyes to see, but pride and jealousy concealed their eyes to recognize the One who is not far away, but 'stands among you', and they do not know. They failed to recognize Jesus simply because they thought they could bypass John. They believed they didn't need John but simply relied on their knowledge, and that would be enough for them to know the Messiah when he came.

Human knowledge is useful to query faith, but knowledge alone can't lead to faith. It needs revelation, and the two leads to have faith in Jesus. The revelation is the work of the Spirit and that is what Jesus gives to anyone with a humble heart. Humility is shown through repentance and manifests itself through the water of baptism John gave. John is very strong about this when he says,

'Jesus(He) will baptise you with the Holy Spirit'. Jn 1:33

The Spirit is given to a humble heart. The Spirit will lead, guide, and direct that person to a deeper faith in Jesus. The Spirit has been working quietly in a person's heart before that person came to John's baptism.

John is not the Light but the herald, and witness for the Light. John declared openly that the Light is much more power than him, and he is unworthy to undo his sandals. John, a creature, and the Light the Creator; according to John, there is an immense gap between a creature and the Creator. We come to know something about the Light, simply because the Light comes to live among us and reveals himself to us.
Welcoming Jesus into our lives can make us truly happy because He is the endless source of joy and peace. This special heavenly gift is given to a humble heart.