THAM GIA NHÀ CHÚA

Để sống tinh thần hiệp hành, Hội đồng Giám mục Việt Nam đang thúc đẩy sự “tham gia đời sống Giáo Hội”. Và Lời Chúa hôm nay cho thấy thái độ tham gia là sống tương thân và dấn thân theo Chúa.

1. Tương thân. Ngày nay, nhiều xã hội người ta chủ trương chuyện tôn giáo, việc theo Chúa là chuyện riêng của mỗi cá nhân, không nên, thậm chí không được nói tới. Nhưng Lời Chúa hôm nay cho thấy điều ngược lại, chuyện đến với Chúa lại là chuyện tương thân giúp nhau nhận ra Chúa, đi theo Chúa. Ông Gioan đã giới thiệu Chúa cho 2 môn đệ mình trên đường. Ông Êli đã giúp Samuen nhận ra tiếng Chúa gọi trong đêm. Rồi Anrê sau khi gặp Chúa đã kể về Chúa và dẫn em mình đến gặp Chúa. Vậy tham gia đời sống Giáo Hội, tôi đã làm những gì giúp người khác đến với Chúa?

2. Dấn thân. Tham gia luôn cần sự dấn thân. Cậu bé Samuen đang ngủ giữa đêm nghe tiếng Chúa gọi đã nhiều lần vùng dạy, ra khỏi giường, chạy đến với thầy của mình. Hai môn đệ đang đứng với ông Gioan, sau khi được giới thiệu đã mau chóng bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa Giêsu đến tận nhà của Ngài. Tham gia là dấn thân, chuyển từ trạng thái tĩnh của đang ngủ, đang đứng sang trạng thái động của đi theo, đến xem, chạy tới. Vậy tham gia đời sống Giáo Hội, tôi đã dấn thân làm những việc gì khi theo Chúa?

Quả thật, tham gia là sống tương thân giúp nhau dấn thân theo Chúa. Theo Chúa để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và thực thi ý Chúa, chứ không phải theo Chúa để cầu xin Ngài làm những điều theo ý riêng chúng ta mong muốn. Amen.