3. Bạn có biết Đức Chúa Giê-su ở trong nhà tạm là vì bạn cách đặc biệt, chỉ vẻn vẹn vì bạn mà tồn tại không? Ngài nồng nhiệt hoan hỉ ngự vào trong tâm hồn của bạn đấy.

(Thánh Teresa of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info