88. CHUNG YÊM MẮNG CHỒNG

Vợ của thừa tướng Vương Hỗn là Chung Yêm sinh một đứa con trai là Vương Tế.

Một hôm, Vương Hỗn cùng Chung Yêm ngồi nơi phòng khách, Vương Tế từ giữa phòng khách chạy qua (bày tỏ sự hiếu thuận).

Vương Hỗn rất phấn chấn nói:

- “Sinh con thì phải như thế, cũng đủ để an ủi chúng ta rồi”.

Nhưng Chung Yêm không cho là như thế, nói:

- “Nếu tôi không phối hợp với tham quân (em của Vương Hỗn là Vương Luân), thì không thể sinh được đứa con như thế !”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 88:

Ngoại tình là chuyện của những người đàn ông ham ăn nhậu nhẹt, bởi vì hể có tửu là phải có sắc mới chịu; ngoại tình cũng là chuyện của những mụ đàn bà trắc nết lăng loàn thích ăn không ngồi rổi, thích làm dáng làm điệu thái quá trước mặt mọi người, cho nên mới có câu “dâm phu dâm phụ”.

Ngoại tình là đã có chồng con rồi mà vẫn còn ham muốn người nam khác, ham muốn là vì không giữ được nết na đức hạnh khi có nhiều đàn ông vây quanh tán tụng sắc đẹp...nửa mùa của mình; ngoại tình là người đàn ông đã có vợ con rồi, nhưng vẫn cứ tán tỉnh những người đàn bà khác vì dục vọng và vì không có tâm hồn đạo đức. Ngày nay chuyện ngoại tình thường xảy ra nơi những người lắm tiền nhiều của, nơi những người có chức có quyền nhưng không có đạo đức, và nhiều thảm kịch đã xảy ra cho những người ngoại tình...

Những đứa con của những mối tình bất chính thật là khổ, mà cái khổ nhất của chúng nó là mặc cảm với chúng bạn vì mình...không cha, và không được pháp luật chính thức thừa nhận, do đó mà sách Khôn Ngoan đã dạy:

“Nhưng con cái bọn ngoại tình sẽ chẳng ra chi,

giống nòi kẻ chung chạ bất chính rổi sẽ lụi tàn” (Kn 3, 16).


Tình yêu vợ chồng của người Ki-tô hữu là phản ảnh lại tình yêu của Đức Chúa Giê-su và Hội Thánh, cho nên gia đình của họ là mẫu gương cho những gia đình khác khi họ sống đời vợ chồng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, đó cũng chính là hình ảnh của gia đình Thánh Gia tại trần gian vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info