Ngày Trái đất: Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tất hãy có trách nhiệm đối với ngôi nhà chung của chúng ta

Nhân Ngày Trái đất Thế giới 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở mọi người về nghĩa vụ bảo vệ hành tinh và bảo vệ hòa bình.

(Tin Vatican - Lisa Zengarini)

Nhân Ngày thế giới về Trái đất vào Thứ Hai, ngày 22 tháng 4, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời kêu gọi khẩn cấp của ngài về phải cấp tốc hành động cách nghiêm chỉnh để cứu ngôi nhà chung của chúng ta và vì hòa bình thế giới.

Ngày quốc tế về trái đất được thành lập vào năm 1970 nhằm nâng cao nhận thức trước những thách đố về môi trường quan yếu mà hành tinh chúng ta đang phải đối diện và huy động các nỗ lực để giải quyết chúng.

Việc kỷ niệm ngày này là cơ hội cho các cá nhân, cộng đồng, tổ chức và chính phủ cùng nhau tham gia vào các hoạt động nhằm vun góp và xây dựng một hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm gìn giữ hành tinh chúng ta đang sống cho các thế hệ tương lai.

Thế giới chưa nỗ lực đủ

Trong một bài đăng trên truyền thông xã hội X (trước đây gọi là Twitter), Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng thế hệ của ngài đã để lại nhiều của cải tài sản cho các thế hệ sau, nhưng làm được rất ít việc để bảo vệ hành tinh.

ĐTC cũng bình luận về mối liên hệ giữa môi trường hiện nay và nhiều cuộc xung đột đang hoành hành trên toàn thế giới.

"Thế hệ của chúng ta đã để lại rất nhiều của cải, nhưng chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ hành tinh và không bảo vệ hòa bình. Chúng ta được kêu gọi trở thành những nghệ nhân và người chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta, trái đất đang "rơi vào thảm cảnh hủy diệt!"

Suy tư của Đức Thánh Cha lặp lại những lời của ngài trong Thông điệp Laudato si’ năm 2015 về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và lời kêu gọi các cá nhân, cộng đồng và chính phủ quan tâm đến thiên nhiên.

Ngày Trái Đất 2024 vì một thế giới không dung bao nhựa

Mỗi năm, Ngày Trái đất có một chủ đề cụ thể nhằm thu hút sự chú ý toàn cầu về các vấn đề môi trường cấp bách. Qua chủ đề "Hành tinh vs. Nhựa", phiên bản thứ 54 tập trung vào ô nhiễm nhựa và nhu cầu cấp thiết là giảm việc xử dụng và sản xuất nhựa.

Ngoài những tác động đến môi trường, sự phát triển của nhựa còn gây ra mối đe dọa đáng kể cho với sức khỏe con người, giống như những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra.

400 triệu tấn nhựa được sản xuất hàng năm

Con người sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mỗi năm, gần bằng trọng lượng của toàn bộ loài người trên trái đất.

Chỉ 9% được tái chế và khoảng 22% rác thải nhựa trên toàn thế giới không được thu gom, xử lý không đúng cách hoặc trở thành rác thải.

Khi nhựa phân hủy thành vi nhựa, chúng thải ra các hóa chất độc hại vào hệ sinh thái, làm ô nhiễm đại dương (nơi thải ra hơn 1 triệu tấn mỗi năm), nguồn thực phẩm và nước, đồng thời gây nguy hiểm cho cuộc sống.

Tác động có hại tới môi trường và sức khỏe con người

Do đó, chiến dịch năm nay ưu tiên nâng cao nhận thức về những tác động tác hại này. Chiến dịch kêu gọi tăng cường nghiên cứu về tác động sức khỏe của việc tiếp xúc với nhựa và yểm trợ cho sự minh bạch tìm hiểu việc tác hại của nhựa trong cuộc sống đại chúng.

Mục tiêu trước mắt của chiến dịch là nhanh chóng loại bỏ việc xử dụng nhựa vào năm 2030 và đưa cam kết này vào Hiệp ước Liên hợp quốc về ô nhiễm nhựa vào năm 2024, đảm bảo sự hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề cấp bách này.

Mục tiêu dài hạn là giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040 để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Để đạt được mục tiêu này, chiến dịch cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào công nghệ và vật liệu tiên tiến để mở đường cho một thế giới không dùng nhựa nữa!