55. TÓC ĐỔI RƯỢU

Có người nhìn thấy tóc có thể đổi được đường mật nên nghĩ rằng có thể đổi được các thứ khác.

Một hôm, hắn ta nhổ một nắm tóc đi uống rượu, uống xong, đưa nắm tóc cho chủ tiệm và cất bước đi ra khỏi quán, chủ quán hay tay nắm chặt hắn ta, cười nói:

- “Nắm tóc này làm sao có thể dùng để thế tiền hử?”

Hắn ta nổi giận nói:

- “Người ta dùng nó để đổi đường mật, còn tôi tại sao không thể dùng nó để đổi rượu sao?”

Nói xong, kéo tay chủ quán xuống, chủ quán vội nắm tóc hắn ta không buông cho hắn đi.

Hắn ta càng nổi giận:

- “Tóc đã cắt thì không muốn, sao lại muốn nắm tóc ở trên đầu, đâu có như thế được !”

(Tiếu lâm)

Suy tư 55:

Trên đời, mọi thứ đều có thể đổi chác cho nhau với điều kiện là hai bên cùng có lợi, nhưng không phải thứ gì cũng có thể đổi được: một nhúm tóc không thể đổi được rượu.

Có những người Ki-tô hữu đem chỗ của mình trên thiên đàng đổi lấy chỗ trong hỏa ngục khi họ sống sa đà trong tội lỗi; có những người Ki-tô hữu vì thích hưởng thụ mà đem lương tâm của mình đổi lấy vật chất xác thịt, nên họ trở nên gương mù cho anh em chị em...

Có những người Ki-tô hữu chân chính thì biết lấy sự giàu sang của thế gian để đồi lấy sự nghèo hèn của Thiên Chúa nên họ được gọi là “người nghèo của Thiên Chúa”; có những người Ki-tô hữu biết coi sự hưởng thụ vật chất phú quý ở đời này là chuyện tạm bợ, nên đã không ngần ngại phục vụ tha nhân trong tình yêu của Thiên Chúa...

Lấy tóc để đổi rượu là chuyện của người khù khờ không hiểu chuyện nhân tình thế thái, nhưng đem tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình để đổi lấy sự nuông chiều của thế gian, thì là chuyện của người đại ngu vậy...

Ai có tai thì nghe !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info