60. XỬ PHẠT QUÁ NẶNG

Có người không học hành gì cả, ỷ vào tiền nên mua được học vị giám sinh.

Môt hôm trên đường đi qua cửa Quốc tử giám ở kinh thành, nghe nói quan chủ đang xử phạt hai học sinh, bẻn hỏi người gác cửa:

- “Lão gia xử phạt hai học trò đó là phạt hay là đánh, hay là bắt giam lại?”

Người gác cửa đáp:

- “Lộ đề thi văn chương”.

Anh ta nghe xong thì kinh hoảng, le lưỡi ra nói:

- “Quái lạ, tội của hai học sinh này cũng không đến nỗi nặng như thế !”

(Tiếu lâm)

Suy tư 60:

Giám sinh là một chức vụ quan trọng ở trường học, là người coi về kỷ luật của học sinh, nhưng giám sinh lại cho việc lộ đề thi là không quan trọng, thì đúng là người dùng tiền bạc để mua học vị nên không hiểu biết phần việc của mình phải làm...

Tất cả mọi dòng tu nam nữ trong Giáo Hội đều có chức vụ giám tập, chức vụ này rất quan trọng vì là người đào tạo nhân cách, nhân bản, nhân đức của các tu sĩ tương lai, do đó mà chức vụ này không thể dùng tiền để mua, lại càng không thể coi thường được. Khi giám tập coi thường chức vụ và bổn phận của mình, thì có nghĩa là sẽ có một lớp tập sinh tương lai ngổ ngáo không coi trọng lời khấn, không thích sống theo tôn chỉ và mục đích của hội dòng, không biết vâng lời bề trên và có khi chửi cả bề trên của mình, bởi vì giám tập đã bật “đèn xanh” khi họ đang ở thời kỳ nhà tập.

Dùng tiền để mua chức vụ là phá hoại cả một công trình lâu dài, mà chức vụ càng quan trọng thì sự tệ hại càng lớn thêm.

Giám sinh là người giúp cho học sinh biết giữ kỷ luật của nhà trường; giám tập là người gìn giữ và bảo vệ tôn chỉ và mục đích của nhà dòng hiện tại và trong tương lai.

Có một linh mục lão thành đã nói với tôi: “Năm nhà tập không ra gì thì sau này sẽ trở thành một tu sĩ linh mục không ra gì.” Và tôi đã tận mắt thấy lời của ngài là rất đúng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info