78. HUYỆN THỪA MÍT ĐẶC

Huyện thừa huyện Trường Châu là Mã Tín, một hôm ngồi thuyền đi thăm cấp trên.

Cấp trên hỏi:

- “Thuyền đậu ở đâu?”

Mã Tín đáp:

- “Thuyền ở trên sông.”

Cấp trên xem ông ta đáp không đúng câu hỏi, giận dữ chửi ông ta:

- “Mít đặc !”

Mã Tín tức thời đáp:

- “Mít đặc cũng ở trên sông.”

(Nhã Ngược)

Suy tư 78:

Hỏi “thuyền đậu ở đâu?”, đáp “thuyền ở trên sông” thì sai cả dặm nên giận dữ chửi là mít đặc thì cũng đúng thôi. Nhưng dùng chữ “mít đặc” để chửi cấp dưới thì thật là không đúng. đây là cái giận của kẻ hách dịch kiêu ngạo, của người thích lên giọng kẻ cả với mọi người.

Mít đặc là hai chữ dành cho những người có đầu óc u mê, tức là không thông minh sáng dạ.

Có những người học rộng biết nhiều nhưng có những lúc đầu óc cũng mít đặc như thằng ngu, đó là khi họ kiêu ngạo trợn mắt trợn mũi chửi anh em là đồ ngu; có những ông quan lớn trở thành mít đặc khi thích nghe lời nịnh bợ hơn là nghe lời góp ý thẳng thắn của cấp dưới, họ trở thành mít đặc khi tâm hồn họ đầy ắp những kiêu căng và đầu óc họ dày đặc những thỏa mãn...

Đầu óc tư lợi thỏa mãn ở đâu thì cái ngu mít đặc cũng ở đó như hình với bóng, vì Đức Chúa Giê-su đã nói: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó”, mà kho tàng lớn nhất của con người không phải là cái tôi tham lam, cái tôi ích kỷ, cái tôi thỏa mãn và kiêu căng sao?

Khi người ta chửi mình là đồ mít đặc thì đừng buồn, nhưng hãy buồn khi chính mình nhận ra mình là mít đặc mà vẫn cứ kiêu ngạo với tha nhân.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info