37. Phàm là người cố ý phân tâm khi suy niệm thì không những phạm tội, mà còn cản trở rất nhiều thánh sủng từ trong suy niệm mà có được.

(Thánh Thomas Aquinas)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info