86. CÚNG CHÂN VÕ

Giả Tự thết tiệc mời khách, đầu bếp bưng lên một bát canh ba ba còn nóng hổi, có một người khách từ chối ăn, nói:

- “Tôi vừa mới theo đạo và cúng Chân Võ bồ tát (thần của đạo giáo thường cúng). Con ba ba ấy giống như con rùa ở phía dưới cái án kỷ của bồ tát, cho nên tôi không ăn.”

Trong canh còn có mía, có vị khách khác nói:

- “Tôi cũng không ăn, bởi vì tôi cũng vừa mới theo đạo và cúng Chân Võ bồ tát, khúc mía này không phải giống cán cờ trước mặt bồ tát đó sao?”

Khách ngồi dự tiệc cười loạn cả lên.

(Nhã Ngược)

Suy tư 86:

Không ăn con ba ba là vì không thích ăn, không thích ăn mía là vì không thích ăn, thế thôi, chứ đừng viện cớ nó giống con rùa dưới cái án kỷ của bồ tát hoặc nó giống cái cán cờ của bồ tát mà không ăn, đó là người trí trá không thật thà.

Trí trá là người ứng xử nhanh nhẹn với những gì có lợi cho họ, nhưng lại rất chậm chạp khi công việc đó có lợi cho tha nhân, bởi vì lòng dạ và trí óc của họ lúc nào cũng đầy ắp những ý nghĩ có lợi cho mình, mà không suy nghĩ kiếm cách làm lợi cho tha nhân, cho cộng đoàn, những người này luôn có mồm mép dẻo hơn kẹo kéo, khiến cho người ta rất dễ lầm lẫn, vì thế cho nên người ta thường hay lầm lẫn giữa trí trá và sự khôn ngoan, vì thế mà người ta dễ tin vào lời họ nói, kể cả những người Ki-tô hữu.

Ăn được thì nói ăn được chứ đừng lấy lý do này nọ để biện minh, cũng vậy, khi có thể giúp đỡ được cho tha nhân thì nên giúp đỡ, dù họ là hạng người nào trong xã hội, đó chính là người khôn ngoan trong Chúa Thánh Thần, chứ đừng trí trá viện cớ Đức Chúa Giê-su dạy thế này, Giáo Hội dạy thế nọ để rồi dửng dưng trước nhu cầu cấp thiết của tha nhân, đó chính là mưu mô của ma quỷ vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info