Chương 15


CẦU NGUYỆN“Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.” (Lc 22, 40)

CẦU NGUYỆN (1)

“Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22, 40)

1. Cầu nguyện là sức mạnh mà chúng ta phải dựa vào.

(Thánh John Bosco)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info