Washington, D.C. (Zenit.org) - Hai vị chủ tịch Ủy ban về các Hoạt động Phò sinh và về Tín lý, thuộc Hội đồng giám mục Hoa kỳ, đã khẳng định rằng bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện, trong một cuộc phỏng vấn được phát hình toàn quốc, đã trình bày sai lạc giáo huấn của Giáo Hội về tệ nạn phá thai.

Hôm Chủ nhật vừa qua, trên đài truyền hình NBC, trong chương trình “Gặp gỡ Báo chí (Meet the Press)”, khi được yêu cầu bình luận về câu hỏi khi nào thì sự sống bắt đầu, bà Pelosi đã trả lời rằng, bà là một người Công giáo đã nghiên cứu về vấn đề này “trong một thời gian dài” và “các vị tiến sĩ trong Giáo hội đã không thể xác định được điều đó.”
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi


Đức hồng y Justin Rigali, chủ tịch Ủy ban phụ trách các Hoạt động Phò sinh, và đức giám mục William Lori, chủ tịch Ủy ban về Tín lý, đã nói rằng câu trả lời của bà “trình bày sai lạc lịch sử và tính chất của giáo huấn chân chính nơi Giáo hội Công giáo về nạn phá thai.”

Hai vị cho biết rằng sách Giáo lý Công giáo dậy: “Từ thế kỷ thứ nhất Giáo hội đã khẳng định sự xấu xa về luân lý của bất cứ sự phá thai nào. Giáo huấn này đã không thay đổi và vẫn không thể thay đổi. Phá thai trực tiếp, nghĩa là muốn làm sẩy thai như một mục đích hay như một phương tiện, đều vi phạm nặng nề luật luân lý.”

Hai vị cũng đưa ra lời giải thích: “Trong thời Trung cổ, các lý thuyết kém cỏi và thiếu sót về phôi học (embryology, khoa học nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của bào thai) đã đưa một số nhà thần học đến chỗ suy đoán rằng sinh mạng con người chỉ có thể nhận được một linh hồn bất tử mấy tuần lễ sau khi thụ thai. Trong giáo luật, các lý thuyết này dẫn đến việc phân biệt sự phạt vạ những vụ phá thai rất sớm hay trễ, nhưng lời giảng dậy của Giáo hội về luân lý không bao giờ biện minh hoặc cho phép phá thai ở bất cứ giai đoạn phát triển nào.

“Các lý thuyết sinh học sai lạc đó đã trở thành lỗi thời hơn 150 năm trước đây khi các nhà khoa học khám phá thấy rằng một cá thể con người mới, được hình thành từ khi có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng vào lúc thụ tinh. Theo với sự hiểu biết mới mẻ này, Giáo hội dậy rằng từ lúc hoài thai – khi trứng thụ tinh – mỗi thành phần của chủng loại con người phải được tôn trọng đầy đủ như một con người, bắt đầu bằng sự tôn trọng quyền căn bản là được sống.”

Các vị giám mục khác cũng đã ra tuyên bố minh định lời dậy của Giáo hội.

Tổng giám mục Donald Wuerl ở Washington, D.C nói rằng các giám mục được ủy thác nhiệm vụ giải thích và giảng huấn tín lý Công giáo.

Ngài phát biểu trong một bản tuyên bố: “Chúng tôi tôn trọng quyền của các viên chức dân cử, chẳng hạn như bà chủ tịch Hạ viện Pelosi, khi đề cập đến những vấn đề về chính sách công cộng xuất hiện trước mắt họ, nhưng sự diễn giải về đức tin Công giáo đã được ủy thác chính đáng cho các giám mục Công giáo. Vì có nhiệm vụ giảng dậy, điều quan trọng là chúng tôi phải đưa ra lời cải chính này […]

“Ngay từ đầu, Giáo hội Công giáo đã tôn trọng phẩm giá của mọi con người từ lúc hoài thai cho đến khi chết một cách tự nhiên.”

Từ Denver, Tổng giám mục Charles Chaput và giám mục phụ tá James Conley cũng đã gửi một lá thư trên mạng internet cho các giáo hữu. Lá thư nhan đề: “Về sự Phân biệt giữa Cảm thức và Nhà nước: Lời Minh xác gửi đến các tín hữu tại miền bắc Colorado.”

Lá thư khẳng định rằng: “Những người Công giáo nhiệt tâm hành đạo sẽ mau chóng học biết qua những dữ kiện ghi trong lịch sử rằng từ thời các thánh tông đồ, truyền thống Kitô giáo hoàn toàn chủ trương rằng phá thai là một tội ác nghiêm trọng. Trong lúc thiếu kiến thức về y khọc hiện đại, một số các vị Giáo phụ thời sơ khai chủ trương rằng phá thai là tội giết người; một số khác cho rằng phá thai ngang bằng với tội giết người; và nhiều học giả đã đưa ra những lý thuyết về thời gian và cách thức đứa trẻ chưa ra đời “được phú cho một linh hồn”.

“Nhưng không một ai đã giảm thiểu tội ác phá thai là một cuộc tấn công vào chính sự sống, và Giáo hội thời sơ khai đã coi phá thai là tội giết chết trẻ em. Tóm lại, ngay từ đầu, cộng đồng tín hữu Kitô giáo đã chủ trương rằng phá thai luôn luôn là một điều lầm lỗi nghiêm trọng.”

Đức hồng y Edward Egan sáng nay cũng ra một bản tuyên bố cho biết ngài thật “bàng hoàng khi được biết” vể lời phát biểu của bà Pelosi. Ngài nói rằng lời tuyên bố của bà là “một thông tin sai lạc.”

Đức hồng y xác quyết rằng đứa trẻ chưa ra đời có “quyền bất khả xâm phạm được sống, một quyền lợi mà vị chủ tịch Hạ viện có nhiệm vụ phải bảo vệ với bất cứ giá nào vì những lý do đạo đức căn bản nhất.”

“Bất cứ ai dám biện hộ rằng chúng có thể bị giết đi một các hợp pháp, vì một người khác “chọn lựa” làm như thế, hoặc vì bất cứ một lý do nào kỳ cục không kém, thì không nên được trao quyền lãnh đạo trong một nền dân chủ văn minh xứng đáng với tên gọi.”