Chiều Chúa Nhật 05/01/2014 Cộng Đồng Công Giáo Úc-Việt và các hội đoàn, đoàn thể đã đến tham dự Lễ Tuyên Khấn của quý Sơ Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Úc Châu tại thánh đường Chúa Ba Ngôi Grandville Sydney, do Đức Giám Mục Anthony Fisher Giáo Phận Parramatta chủ tế.

Hình ảnh

Sơ Maria Vũ Trần Thùy Linh (Khấn Lần Đầu)

Sơ Maria Đoàn Thanh Thảo (Tuyên Lại Lời Khấn)

Trong bài giảng Đức Giám Mục nói về bài Phúc Âm hôm Chúa đã tỏ mình ra cho 3 nhà Đạo sĩ Phương Đông biết Chúa chính là Ánh Sáng để các Ngài tìm đến Ánh Sáng mà thờ lạy. Cũng như quý Sơ không phân biệt ở bất cứ nơi đâu, nhưng hôm nay cũng đã đến đây để tuyên khấn đón nhận Thiên Chúa là Ánh Sáng và quý sơ đem Ánh Sáng đến cho tất cả mọi người…

Sau bài giảng là nghi thức Tuyên Khấn do Đức Giám Mục Anthony Fisher chủ tọa. Sơ Maria Vũ Trần Thùy Linh lên quỳ trước bàn thờ và tay phải đặt lên Sách Kinh Thánh và tuyên đọc 3 lời khấn “ Khiết Tịnh, Vâng Lời và Khó Nghèo” Kế tiếp Đức Giám Mục trao Lúp mới cho Sơ Vũ Trần Thùy Linh. Sau đó Sơ Maria Đoàn Thanh Thảo lên quỳ trước bàn thờ và Tuyên Lại Lời Khấn.

Chấm dứt nghi thức Tuyên Khấn là phần dâng Thánh lễ tạ ơn do Đức Giám Mục cùng với 7 Linh Mục Úc Việt đồng tế

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Sơ Justin Phạm Thị Trân Bề Trên Dòng Trinh Vương Úc Châu lên ngỏ lời cám ơn Đức Giám Mục, quý Cha, quý Thầy, quý Quan Khách Úc Việt và mọi người đã thương mến đến tham dự Lễ Tuyên Khấn của hai Sơ Thùy Linh và Thanh Thảo. Sơ cũng xin mọi người cầu nguyện cho quý Sơ luôn bền vững và trung thành với Thiên Chúa trong Ơn Gọi. Sau cùng Đức Giám Mục Anthony Fisher cũng ngỏ lời chúc mừng quý Sơ Dòng Trinh Vương Úc Châu.

Thánh lễ kết thúc Đức Giám Mục cùng tất cả mọi người ở lại tham dự bữa tiệc thân mật tại khuôn viên trường học của nhà thờ để chung vui cùng các Sơ và thưởng lãm văn nghệ do các em Thiếu Nhi, quý Sơ và Ca đoàn Granville củng trình diễn

Sơ Maria Vũ Trần Thùy Linh ngỏ lời cám ơn Đức Giám Mục, quý Cha, Sơ Bề Trên, các Sơ trong Dòng và mọi người đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho con. Con cũng cám ơn Sơ Bề Trên và Nhà Dòng đã yêu thương con và đón nhận con là phần tử của Dòng, đặc biệt Sơ đã sắp đặt con để con có được một tuần cấm phòng chuẩn bị tâm hồn và tăng thêm lòng yêu mến Chúa trước ngày tuyên khấn. Con cũng hết lòng cám ơn Ba Mẹ, con có được ngày hôm nay là nhờ vào sự nuôi dưỡng dạy dỗ của Ba Mẹ, và ngày hôm nay Ba Mẹ đã quảng đại dâng hiến con cho Chúa. Xin Chúa tuôn đổ tràn đầy hồng ân xuống trên Ba Mẹ và ban cho Ba Mẹ có nhiều sức khỏe đặc biệt luôn có sự bình an trong Chúa. Chị cũng không quên cám ơn các em qua những lời cầu nguyện và nâng đỡ tinh thần trong việc phụ giúp Ba Mẹ để chị có thể yên tâm đi trong con đường Ơn Gọi của mình…. Kính xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con và nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người.

Sau đó Đức Giám Mục và quý Sơ cùng cắt bánh chúc mừng và kết thục bế mạc.