ATLANTA - Ðể chuẩn bị tinh thần đức tin và sống đạo mừng Ðại Hội Khánh Thành Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia, Đức Ông Chánh Xứ Francis Phạm Văn Phương đã kính mời Cha Joachim Lê Quang Hiền, cựu chủ tịch Liên Ðoàn Công
Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, từ thành phố Spokane, Washington. Tuần lễ mừng Khánh Thành bắt đầu từ thứ Hai ngày 27-01-2014, Cha Joachim cùng dâng thánh lễ để cầu nguyện cho giáo dân và giảng thuyết sáng và chiều với chủ đề:

• Tâm tình cảm tạ yêu mến biết ơn của những người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại.
• Tâm tình cảm tạ yêu mến biết ơn của những người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
• Tâm tình cảm tạ yêu mến biết ơn của những người thuộc Giáo xứ Ðức Mẹ Việt Nam, Atlanta, Georgia.

Được biết việc trùng tu Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, văn phòng Giáo Xứ, 20 lớp học Giáo lý và tiếng Việt, nhà sinh hoạt giới trẻ v.v..., qua sự điều hợp của Cha Phó Phêrô Vũ Ngọc Đức cùng sự hợp tác tích cực của Cộng Đồng Dân Chúa, đã khởi công từ 3 năm qua với kinh phí hoàn tất lên đến 3 triệu mỹ kim. Cơ sở tân trang tạm đáp ứng nhu cầu sống đạo cho hơn 750 gia đình trong Giáo Xứ cũng như cho bà con đồng hương liên hệ.

Cao điểm cùa dịp mừng Khánh Thành được diễn ra trong 3 Ngày Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ vào cuối tuần này, với sự hiện diện của Đức TGM Atlanta và nhiều qúy khách đạo đời, nội dung tổng quát như sau:

1. Thứ Sáu (Ngày 31-01-2014): Mồng Một Tết Nguyên Ðán Giáp Ngọ: Ngày Tôn Kính Chúa Ba Ngôi

• 7:00 giờ chiều: Thánh Lễ Tân Niên
o Trước Thánh Lễ: ba hồi chiêng trống.
o Sau Thánh Lễ: Tường trình về Hội Trường và kêu gọi Quà Mừng Khánh Thành.
o Nghi thức Tết Chúa, Tết Ðức Mẹ, Các Thánh và Tổ Tiên.
o Múa Lân.
o Giáo xứ gây quỹ: các Hội Ðoàn bán thực phẩm.
• 8:30 tối: Ðại Nhạc Hội với các ca sĩ từ California và nghệ sĩ địa phương cho tới 12 giờ đêm.

2. Thứ Bảy (Ngày 01-02-2014): Mồng Hai Tết Nguyên Ðán Giáp Ngọ: Ngày Cầu Cho Tổ Tiên.

• 5:00 giờ chiều: Thánh Lễ Chúa Nhật: Tôn Thờ Chúa, Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.
o Trước Thánh Lễ: Ba hồi chiêng trống.
o Sau Bài Giảng: Tường trình về Hội Trường và thực hiện việc dâng Quà Mừng Khánh Thành.
• 7:00 giờ chiều: Tiếp đón quan khách: Tôn Giáo bạn, Hội Ðoàn Ðồng Hương, Neighborhoods Hoa Kỳ.
o Giáo xứ gây quỹ: các Hội Ðoàn bán thực phẩm.
• 8:30 tối: Ðại Nhạc Hội với các ca sĩ từ California và nghệ sĩ địa phương đến 12 giờ đêm.

3. Chúa Nhật (Ngày 02-02-2014): Mồng Ba Tết Nguyên Ðán Giáp Ngọ: Ngày Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm.

• 10:00 giờ sáng: Ðốt pháo, ba hồi chiêng trống khai mạc; Ðức Tổng Giám Mục Atlanta: Lễ Cắt Băng và Làm Phép Khánh Thành.
o Rảy nước thánh trên cơ sở.
o Tường trình công việc chỉnh trang xây cất.
o Thực hiện việc dâng quà mừng Ngày Khánh Thành.
o Thánh Lễ đại trào và giảng thuyết do Ðức Tổng Giám Mục.
o Sau thánh lễ: Trao tặng Văn Bằng Tri Ân: Nhà Thầu, Kiến Trúc Sư và Mạnh Thường Quân.
o Ðọc Sớ Táo Quân.
o Lì xì cho trẻ em.
o Giáo xứ qua các đoàn viên Hội Ðoàn đãi tiệc miễn phí đến mọi người.
• 12:00 trưa: Ðại Nhạc Hội với các ca sĩ từ California và các nghệ sĩ địa phương tới 6:30 chiều. Sau đó cùng xem Superball tại Hội Trường.

Cầu chúc Cộng Đồng Dân Chúa và đồng hương Việt Nam vui hưởng Năm Giáp Ngọ được bình an và tràn đầy ơn phúc lành của Chúa.