Mumbai, Ấn độ - Các tu sĩ Dòng Tên Ấn độ của Học viện Thần học Vidyajyoti (Ánh sáng của lý trí) của Dehli đã mở một trung tâm mới ở Kuala Lumpur, nơi họ sẽ dạy Thần học cho các giáo dân. Các bài học sẽ được dạy trên mạng internet nhằm mục đích phổ biến đức tin Ki-tô giáo và thúc đẩy đến một sự tham dự mạnh mẽ vào sứ vụ của Giáo hôi.

Trung tâm địa phương được khai giảng ngày 4/6 tại phòng hội Loyola của nhà thờ thánh Phanxicô ở Petaling Jaya. Tại buổi lễ có sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Kuala Lumpur – Đức Cha Julian Leow Beng Kim và cha Clarence Devadoss – giám đốc Học viện mục vụ của Giáo phận và là tân giám đốc của trường Thần học. Cha đã giải thích chương trình học và nhấn mạnh mục đích của việc học thần học không chỉ để mở rộng sự hiểu biết của cá nhân nhưng còn phát triển tình yêu Thiên Chúa và với tha nhân nơi chính mình.

Học viện đã hoạt động ở Ấn độ từ 150 năm và tuân theo các hướng dẫn của Công đồng Vatican II trong Hiến chế “Ánh sáng muôn dân” số 35: hãy để cho giáo dân siêng năng tìm hiểu sâu xa hơn chân lý được mạc khải. Bởi lý do này, Học viện đã quyết định mở một chương trình giáo dục Thần học “từ xa” cho giáo dân.

Cha Joseph Rajkumar dòng Tên, giám đốc trung tâm thần học mới nói với hãng tin Á châu là trung tâm thần học của Kuala Lumpur sẽ theo đường hướng của Đức Thánh Cha Phanxicô. Tổng giáo phận của Malaysia mời gọi họ đi ra ngoại quốc và thành lập một chương trình để phục vụ Giáo Hội địa phương. Sự nhiệt tình của các tín hữu của Kuala Lumpur lan rộng và đầy khuyến khích; sự đáp lời của họ vượt quá mong đợi của các cha. Nhiều người ghi danh trong danh sách chờ.

Cha Clarence mời gọi các sinh viên chăm chỉ học hành cả ở trường và ở nhà. Cha Rajkumar đã nói về sự phát triển của Thần học từ bối cảnh của các cộng đoàn Ki-tô hữu đầu tiên và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mang các giáo huấn thần học vào cuộc sống xã hội với sự tham gia nhiều hơn của giáo dân trong việc phổ biến nó ngay trong cuộc sống hàng ngày. Bởi thế chương trình đào tạo từ xa rất linh động và dành cho các sinh viên Ấn độ cũng như sinh viên ngoại quốc. Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho bước khởi đầu mới này để Giáo Hội có thể được hưởng lợi và mở mang Nước Chúa. (Asia News 9/6/2016)

(Nguồn: Radio Vatican)