Rome, 19/10/04 -Hai giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican thúc giục cử tri Hoa Kỳ hãy ghi nhớ những giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề xã hội trong kỳ bầu cử vào đầu tháng 11 tới đây.

Trong một buổi họp báo tại Rome, ĐHY Renato Martino và đức TGM Piero Parolin đã nói về sự liên hệ giữa giáo huấm của Giáo Hội với những vấn đề chính trị và xã hội đương thời.

Đức Hồng Y Martino là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Công Lý và Hòa Bình và đức TGM Piero Parolin là Bộ Trưởng Ngoại Giao. Hai vị đã cùng hiện diện trong buổi họp báo để loan tin về việc Tòa Thánh sẽ cho xuất bản vào ngày 25 tháng 10, cuốn sách Tổng Lược Giáo Huấn Của Giáo Hội về Xã Hội.

Được hỏi về lập trường của Tòa Thánh đối với chiến dịch tranh cử hiện nay tại Hoa Kỳ, ĐHY Martino trả lời Tòa Thánh Vatican khuyến khích các vị Giám Mục Hoa Kỳ đưa ra lời kêu gọi giáo dân hãy chú ý đến những giáo huấn của Giáo Hội về các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, Ngài cũng nói thêm Tòa Thánh sẽ không đưa ra một bình luận nào nhất định, hoặc cho phổ biến tuyên ngôn nào có thể được coi là phân tích nhằm can thiệp vào tiến trình bầu cử tại Hoa Kỳ.

Đức Hồng Y Martino cũng cho biết tác phẩm này đã được Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình nghiên cứu trong 6 năm và chỉ nhằm mục đích cung cấp nguồn tài liệu hữu ích cho những ai quan tâm đến việc tìm hiểu những giáo huấn của Giáo Hội về các lãnh vực xã hội. Tác phẩm tổng hợp tất cả các tài liệu từ trước tới nay về những giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề xã hội.

Ấn Bản bằng tiếng Ý và tiếng Anh sẽ được xuất bản trước, sau đó sẽ có những ấn bản tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

Đức Tổng Giám Mục Parolin cũng được giới báo chí đặt câu hỏi là quan điểm của Tòa Thánh như thế nào đối với cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ? Đức TGM đã trã lời rằng “ Vị trí của Tòa Thánh là mời gọi các ĐGM đưa ra các nguyên tắc về học thuyết xã hội Công Giáo và nhắc nhở cử tri Công Giáo về học thuyết xã hội này. Ngài cũng lập lại quan điểm của ĐHY Martino rằng Tòa Thánh Vatican không muốn dính líu gì đến vấn đề chính trị nội bộ của Hoa Kỳ.

Sách Tổng Lược Học Thuyết Xã Hội Công Giáo sẽ được phát hành trước khi có đại hội của Hội Đồng Giáo Hoàng Về Công Lý và Hòa Bình được triệu tập vào cuối tháng 10.