Sùng kính Đức Mẹ Maria


Một linh mục người Đức có nhận xét:„ Tôi thấy người Công Giáo Việt Nam các Ông có lòng sùng kính Đức mẹ Maria rất sốt sắng tuyệt vời. Nhưng nhiều khi đưa đến cảm tưởng hơi nhiều, và qua đó có vẻ như đặt Đức mẹ cao hơn thập giá Chúa Giêsu!“.

Nhận xét riêng tư này gợi suy nghĩ.

Vì lẽ gì chúng ta có cung cách lòng sùng kính Đức Mẹ cách sốt sắng trọng thể sâu xa đến nỗi gợi nên ấn tượng nhận xét như thế?

Chúng ta có cung cách sống lòng sùng kính Đức mẹ Maria, nhưng vẫn hằng tâm niệm: qua Đức mẹ đến với Chúa Giêsu.

Và tin tưởng rằng: Đức mẹ Maria đã trao tặng chúng ta món qùa mang đến sự an vui cho tâm hồn đời sống là Chúa Giêsu Kitô.

Qua sự đau khổ, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có được ơn cứu độ. Chúa Giêsu ban tặng con người ân phúc và niềm vui ơn cứu độ, cùng được làm con Thiên Chúa, Đấng là Cha con người.

Đức mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, người mẹ săn sóc đến sự an vui con mình, hằng chú ý sao cho những người con mình được sống trong gìn giữ che chở yêu thương.

Người mẹ nào cũng vậy không chỉ sinh thành ra con mình, nhưng lúc nào cũng hằng nuôi dưỡng giúp con mình lớn lên khoẻ mạnh trưởng thành về thân xác lẫn tinh thần trí khôn.

Người mẹ làm công việc này với cả tấm lòng trách nhiệm chan chứa tình yêu thương.

Người mẹ làm công việc này giúp con mình không chỉ lớn lên về thân xác, nhưng còn uốn nắn hướng dẫn đời sống tinh thần con mình sống theo lý tưởng cao đẹp trở nên người tốt hữu ích, biết phân biệt lựa chọn sự tốt lành, xa từ bỏ sự dữ điều xấu, sống có trách nhiệm cho chính bản thân và cho gia đình xã hội cùng Cộng đoàn Giáo Hội.

Người mẹ làm công việc này với cả tấm lòng chan chứa niềm vui hạnh phúc, dẫn dắt con mình biết phấn đấu vượt qua khó khăn đến thành công từ lúc còn nhỏ tuổi, cùng mong sao cho đời sống con mình có niềm vui hạnh phúc.

Chúa Giêsu khi còn thơ ấu sống ở nhà với Đức mẹ ở quê nhà làng Nazareth cho đến khi trưởng thành đi vào trường đời, như Kinh Thánh viết thuật lại:“ Còn Hài Nhi Giêsu ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.“ ( Lc 2,40).

Đức mẹ Maria, người mẹ thiêng liêng trên trời của con người cũng quan tâm săn sóc chúng ta như vậy, khi con người với lòng tin tưởng chạy đến kêu khấn cùng người xin ơn phù giúp.

Lòng sùng kính Đức Mẹ, người mẹ thiêng liêng trên trời, cho dù nhiều khi cung cách bên ngoài đưa đến cảm tưởng trọng thể rực rỡ. Nhưng không vì thế mà quên Thiên Chúa, bỏ Thánh giá Chúa Giêsu sang một bên hay cho thấp bé hơn, để Đức Chúa Thánh Thần, Đấng là hơi thở sự sống bị rơi vào quên lãng.

Trái lại, đó là tâm tình lòng biết ơn mẹ Thiên Chúa, cùng xin Đức mẹ cầu thay nguyện giúp cho trước tòa Thiên Chúa, Đấng là nguồn mọi ân đức chúc phúc lành.

Tháng hoa kính Đức mẹ Maria
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long