Xem hình ảnh

Ngày 25 tháng 11 vừa qua, một buổi lễ truyền chức phó tế đã được Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó GM Toronto Canada, cử hành tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, Kerens, TX.

Vị tân phó tế là thày Dominic Dat Phùng Mai Lượng, OSB. Thày Lượng là một trong 6 tu sĩ tiên khởi đã tới từ New Mexico để thành lập đan viện 8 năm về trước.

Đông đảo giáo dân từ các vùng lân cận, như Houston, Austin, Ft Worth, Arlington, Dallas...đã đến tham dự và chung vui với đan viện. Trong số quan khách chúng tôi còn thấy sự hiện diện cuả nhiều dòng tu như các sơ Mến Thánh Giá từ Arlington tới, và quí cha DCCT từ Houston lên.

Sự quan trọng và ý nghiã cuả thiên chức phó tế đã được LM Đan Viện Trưởng tóm lược như sau:


THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

Ngày 25 tháng 11, tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, đã truyền chức phó tế cho Thày Dominic Dat Phùng Mai Lượng, OSB.

Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm tán tạ hồng ân Thiên Chúa vì có thêm một tiến chức phó tế. Ơn gọi đan tu dâng hiến cho Chúa trong đan viện bằng đời sống nguyện cầu và lao động.

Thày Dominic Dat, OSB, cũng đã đi tu dâng hiến cho Chúa được hai mươi năm. Thày Dominic Dat, OSB, khấn dòng năm 2000 và nay đã 42 tuổi.

Đan Viện lựa chọn người đan sĩ tiến chức, lãnh nhận thừa tác vụ thánh, nhưng cũng tin vào sự thánh hóa của Thiên Chúa.

Đức Cha Vincent, giảng: “hôm nay chính là ngày mà Thiên Chúa biểu lộ thiên ý của Người, xác quyết ý định của Người dành cho thầy qua nghi thức mà giáo hội cử hành trong chốc lát nữa đây: thánh hóa Thầy trong chức vụ Phó Tế.”

Đức Cha Vincent đã cử hành Thánh Lễ truyền chức phó tế cho thày Dominic Dat, OSB, để nói lên sứ vụ mục tử của hàng giám mục. Bên cạnh đó, Đức Cha Vincent mỗi khi thi hành sứ vụ mục tử, ngài cũng thể hiện cách đích thực tình hiệp thông của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ.

Đức Cha Vincent cũng đã có những lời khuyên dạy cho thày tiến chức phó tế. Đức Cha Vincent dạy thầy Dominic Đat: “Trong khi thực thi chức vụ này, thầy hãy phục vụ bằng tất cả lòng mến yêu chân thành, gắn bó mật thiết với Chúa Ki-tô.”

Quả thực, Chúa Ki-tô là Đấng thầy Dominic Đat đang tìm kiếm trong đời sống đan tu Biển Đức, đồng thời thầy cũng phải ý thức và phục vụ Ngài với tư cách là một phó tế.

Cũng trong tâm tình chọn Chúa Ki-tô và phục vụ Ngài, Đức Cha Vincent dạy:

“Thầy Dominic Đạt Phùng Mai Lượng thân mến, con sắp lãnh nhận chức Phó tế, Chúa đã nêu gương để chúng ta làm theo như Người đã làm.

Vậy, Phó tế là những thừa tác viên của Đức Giê-su Ki-tô, Đấng ở giữa các môn đệ như người phục vụ, con cũng hãy hết lòng làm theo ý Thiên Chúa trong lòng mến, con hân hoan phục vụ Chúa thế nào thì hãy hân hoan phục vụ người ta thế ấy. Vì không ai có thể làm tôi hai chủ, nên con hãy coi mọi đam mê xác thịt và tiền tài là ách nô lệ tà thần.”

Hiện diện trong Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế, Đan Viện lấy làm vinh dự và được khích lệ khi nhận thấy có khá nhiều quí khách dành thì giờ và đã không quản ngại đường xá xa xôi đến tham dự. Cha Bề Trên Dominic Hạnh, OSB, cũng đại viện Đan Viện bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả quí ân nhân, thân nhân, bạn hữu xa gần, và các hội viện Hội Bảo Trợ Ơn Gọi “Gia Đình Thiên Tâm” còn sống và đã qua đời đã giúp đỡ các ơn gọi cho Đan Viện.

Để đáp lại sự thương mến và giúp đỡ của quí ân nhân, thân nhân và các hội viên, Đan Viện dâng lễ và cầu nguyện hằng ngày cho tất cả mọi người.

Sau Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế, quí khách đã nán lại mừng tiệc chung vui với tân phó tế và Đan Viện.

Fr. Dominic Hạnh Nguyễn, OSB