Vào ngày chót ở Chile, một cô cảnh sát trong đội cảnh vệ đã bị té ngựa khi con ngựa cuả cô bị đám đông làm cho hoảng sợ, đúng vào lúc chiếc xe mui trần cuả ĐGH đi qua. Lập tức ĐGH đã truyền lệnh cho chiếc xe dừng lại và Ngài đã xuống xe chăm sóc cho nạn nhân còn trong tình trạng hôm mê.

Cô cảnh sát Ana Belén Aguilera Casas nay đã bình phục.

Xem Video trên Youtube cuả hãng thông tấn AFP:Hoặc: