(Vatican News) Trong bài giảng Thánh Lễ sáng nay, ngày Thứ Sáu 18 tháng Năm, tại nhà nguyện Casa Santa Marta, ĐGH Phanxicô đã nhắc nhở cám giám mục và tất cả các linh mục hãy “yêu Chúa, chăm sóc đoàn chiên và chuẩn bị mình để vác thập giá,“đừng phí phạm thời gian can thiệp vào đời sống của những người khác.”

Lời khuyên của ĐGH được rút ra từ Phúc Âm của Thánh Gioan kể lại cuộc gặp gỡ cuối cùng của Chúa Giê-su và Thánh Phê-rô.

Hãy theo Ta.

ĐGH nói rằng Chúa Giê-su hướng dẫn Thánh Phê-rô trên một hành trình tinh thần qua sự liên hệ của Chúa và thánh nhân. Chúa Giê-su muốn làm như thế đối với tất cả mỗi người chúng ta, để chúng ta “nhớ lại cuộc hành trình chung của chúng ta.”

Đức Thánh Cha đã chuyển những lời cuối cùng của Chúa nói với Thánh Phê-rô - Hãy theo Ta- thành một thái độ và hành vi cụ thể, và cho thánh Phê-rô ba chỉ đạo: “ Yêu Chúa, chăm sóc con chiên của Chúa và chuẩn bị chính mình”

Tình yêu là căn tính của linh mục.

Bước đầu tiên để trở thành môn đệ của Con Thiên Chúa là yêu. Vì thế chăm sóc và yêu thương đoàn chiên của Thiên Chúa là một phần thiết yếu nơi căn tính của linh mục. ĐGH nói rằng “Căn tính của một vị giám mục và của một linh mục là một người mục tử.”

“Yêu Chúa, chăm sóc con chiên của Chúa và chuẩn bị cho mình. Yêu Chúa hơn tất cả những người khác. Hãy yêu Chúa như con có thể yêu. Đó là những gì Thiên Chúa đòi hỏi nơi các linh mục và tất cả chúng ta. “Hãy yêu Chúa”. Bước đầu tiên trong đối thoại với Thiên Chúa là yêu.”

Dẫn con đến nơi mà con không muốn.

ĐGH Phanxicô nhắc nhở các tín hữu rằng những ai ôm chặt, trọn vẹn vào Chúa là chuẩn bị bước vào “ tử đạo” và “ vác thập giá,” có nghĩa là được dẫn vào nơi họ không muốn tới. Nhưng đây chính là chiếc la bàn định hướng cho linh mục.

“Hãy chuẩn bị cho những gian truân; chuẩn bị để lại đàng sau mọi thứ, để người khác có thể đến và làm khác đi. Hãy chuẩn bị cho mình cho sự lãng quên này trong cuộc đời. Và người ta sẽ mang con dọc theo những con đường đầy tủi nhục, ngay cả phải chết vì đạo. Những người ca ngợi con, nói tốt về con khi con còn làm linh mục thì giờ đây sẽ nói xấu con, bởi vì kẻ khác đã đến mà họ thích người ấy hơn con. Hãy chuẩn bị vác thập giá cuộc đời khi người ta mang con tới nơi mà con không muốn tới. Hãy yêu Chúa, chăm sóc đoàn chiên và chuẩn bị cho mình. Đây là tấm bản đồ chỉ đường, chiếc la bàn của một linh mục.

Đừng làm những chuyện không đâu.

Trong phần kết thúc, ĐGH Phanxicô đã chú trong đến một loại cám dỗ cuối cùng, phổ biến: Ước muốn can thiệp vào đời sống của những người khác mà lại lơ là, không để tâm để trí vào công việc của mình.

“Hãy để tâm lo cho công việc của mình và đừng dí mũi vào những công việc của người khác. Vi linh mục yêu Chúa, chăm lo cho đoàn chiên và chuẩn bị mình để vác thập giá…Đừng phí phạm thời gian làm những việc không đâu, ngay cả với những lời đồn đoán về giáo hội. Hãy yêu Chúa, chăm sóc con chiên của Chúa và chuẩn bị mình để đừng xa vào cám dỗ.”


Source: Vatican News Pope Francis at Mass: 'Don't waste time being a busybody'