Nông dân biết rõ cố gắng của con người đóng góp rất nhiều vào việc làm tăng năng xuất sản xuất, nhưng nông dân không phải là yếu tố tối hậu quyết định của thành công hay thất bại mà chính là thiên nhiên. Mưa thuận gió hoà là yếu tố chính. Bởi chỉ cần một cơn mưa trái mùa hay một luồng gió chướng đủ làm tan nát công trình khó nhọc của cả mùa. Nhìn vào cảnh vật quanh ta để thấy, cùng loại cây giống, cùng loại cỏ dại nhưng chúng mọc cao thấp khác nhau, xanh tươi hay khô héo khác nhau đủ biết thời tiết đóng vai trò tối hậu trong đời sống mọi loài, từ con người đến cây cối, sinh vật. Từ ngàn xưa con người đã biết điều đó. Kinh nghiệm ròng rã bốn mươi năm lưu đầy trong xa mạc dân Chúa chọn có kinh nghiệm đó hàng ngày. Họ sống những ngày nắng hạn, khô cằn, bòn từng giọt nước nơi tảng đá, nhặt từng chút thực phẩm buổi sáng tinh sương. Ngày chịu nóng cháy da mặt của những cơn gió cát. Đêm đến cái lạnh khô làm nứt da chân. Đói, khát, mệt mỏi, bệnh tật dẫn đến cãi vã, nghi kị, tranh giành sức sống là kinh nghiệm của con người. Đức Kitô đến với họ Ngài chỉ cho họ biết con đường sống. Sống một cách vui vẻ, thảnh thơi, không còn tranh giành để sống. Con đường Ngài chỉ dẫn ban cho sự sống trường sinh. Đức Kitô nói về bánh trường sinh nuôi sống tâm linh, trong khi đám đông lại cho là Đức Kitô nói về bánh Ngài dùng phép lạ nuôi sống họ. Đây là hiểu lầm căn bản dẫn đến việc Đức Kitô giải thích thêm khi Ngài nói:

Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ. Gn 6,35

Đức Kitô ban bánh trường sinh và chính Ngài là bánh trường sinh. Người ta nhận được bánh này với điều kiện đến với Ngài. Đến với Ngài chưa đủ mà phải đến với niềm tin. Như thế đến để tin là điều cần thiết. Đến để xin ăn chưa đủ mà phải đến với lòng tin.

Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. v.26

Bánh trường sinh Đức Kitô ban mang ba í nghĩa quan trọng và xảy ra trong hiện tại và tương lai. Thứ nhất, bánh thường rượu thường, khi linh mục đọc kinh truyền phép, qua tác động của Thánh Thần bánh rượu thường biến thành bánh trường sinh. Thứ hai, ai ăn bánh đó với tâm tình yêu mến và hết mực kính trọng bánh đó trở nên nguồn sinh lực và sự sống cho người đó. Thứ ba, ngoài sức mạnh nội tâm và tâm linh trong cuộc lữ hành trần thế bánh đó còn ban sức mạnh tâm linh trên đường dẫn về trời, tiến vào nước Chúa vì thế tiếng bình dân diễn tả là của ăn thiêng liêng trên đường về trời hay nói tắt 'là của ăn đường'.

Đức Kitô dùng danh xưng 'con người' để chỉ Ngài là con Đức Trinh Nữ Maria, là người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Ngài cũng có kinh nghiệm đói, khát, mệt mỏi vì thế Ngài thông cảm với nỗi thống khổ của con người. Một nghĩa khác Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng có thể làm những điều lạ mà người thường không thể thực hiện được. Đám đông không nhận ra điều này, họ chỉ coi Ngài như một tiên tri. Không tiên tri nào đủ khả năng ban bánh trường sinh, ngoại trừ Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Quan trọng nhất vẫn là không phải chỉ ban bánh trường sinh mà chính 'Ngài là Bánh Trường Sinh'

TiengChuong.org

Nature dictates

Farmers know very well that human efforts can make tremendous difference about the outcome of a harvest but nothing can bypass nature. It is not the seed or human effort but nature that dictates the final result of a harvest. Look at the natural landscapes we see different pictures. Trees and grass are higher and greener at one field and the same kind of trees that are dwarf and weeds are brown at other places because of different weather patterns. Ancient people had experienced the forces of nature that it could relieve them from drought or it could drown them. Years of wandering in the deserts where for years of dependent on nature for food, water and shelter. They had endured the extreme heat and horrible cold and the enjoyable breeze. Foods that are affected by nature follow the rule of nature, including Manna in the desert. Food that Jesus talked about would not be affected by nature and the rule of nature had no power over the food. The product of the earth and labour of human hands, and the words of consecration, through the power of the Spirit, will transform the food to be the Body and Blood of Jesus who is the Lord of nature. The foods that Jesus talked about were not made by human hands but by the Spirit whom nature obeys. Jesus used the image of his own Body and Blood to talk about the divine love that God would feed his people with. Food was given by Jesus, the divine food for our soul. It has a threefold meaning and all will happen in the future. First, it means every time at the consecration ordinary bread and wine become the divine sustenance for our soul. Second, it strengthens spiritual life and energy for those who receive it with love and utmost reverend. Third, it gives eternal life when the time comes.

I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry; he who believes in me will never thirst Jn 6,35

Jesus prophesised what he was going to do for those who loved him. Only through Jesus who had the power to provide food that satisfies and drink that quenches the crowd's thirst forever. It was something the crowd had ever heard of. Today we understand Jesus died for us to cleanse our sin, to reconcile us to God the Father, to save us from damnation but people of the time of Jesus they couldn't understand what Jesus meant. Jesus fed the crowd in the hope that they would see the signs correctly but they failed to interpret the signs that Jesus is both 'the son of man and the Son of God'.

You are not looking for me because you have seen the signs but because you had all the bread you wanted to eat. v.26

As 'the son of man' Jesus is the son of Mary and would be like them in all things except sin. He felt hungry and thirsty and tired and other feelings as each one of them. As the Son of God Jesus had the power to do extraordinary things that no ordinary person could do such thing. The crowd saw Jesus as the prophet but could not see him as the Son of God who came to offer food and drink for eternal life.