Melbourne, vào lúc 4 giờ 30 phút chiều Chúa Nhật 28/10/ 2018. Tại Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã có giờ kinh Mân Côi đặc biệt, và dâng hoa cộng đoàn để bế mạc Tháng Mân Côi Năm 2018.

Xem hình

Trước buổi dâng hoa, mọi người được mời cùng nhau ngồi trước tượng Đức Mẹ khu vực phía dưới, để cùng nhau lần chuỗi Mân Côi tạ ơn Đức Mẹ. Sau khi xong năm chục kinh. Mỗi người được nhận một bông hoa tươi cùng nhau rước lên trên nhà nguyện để tiến dâng hoa lên Ngai tòa Đức Mẹ được đặt trang trọng bên cạnh cung thánh từ ngày khai mạc Tháng Mân Côi. Như tấm lòng của tất cả đoàn con cái Mẹ dâng lời tri ân cảm tạ.

Mọi người với đủ mọi thành phần, từ các cụ già cho đến các cháu nhỏ, tay nâng cao đóa hoa, cung kính tiến lên dâng hoa, cất cao những bài hát về Đức Mẹ cùng với Ca đoàn Cecilia. Một đoàn người đông đảo đã theo sau Linh mục quản nhiệm cộng đoàn lên dâng hoa. Khi cuộc dâng hoa hoàn tất, Linh mục quản nhiệm nói: chúng ta tạm bế mạc Tháng Mân Côi, không có nghĩa là chúng ta thôi không đọc kinh Mân Côi nữa, nhưng chúng ta lại khởi đầu cho những chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Theo như lời Đức Mẹ nhắn nhủ: hãy ăn năn đền tội, hãy Tôn sùng Mẫu Tâm và hãy năng lần hạt Mân Côi. Nên kinh đi theo chúng ta suốt cuộc đời.

Kết thúc Tháng Mân Côi là Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ 30 mùa Thường niên với bài Tin Mừng Chúa chữa lành cho người mù được trông thấy. Và bài chia sẻ của Linh mục Nguyễn Huy Liệu về bài tin mừng và cũng nhắc nhở mọi người luôn cầu nguyện qua kinh Mân Côi, mọi lúc, mọi nơi những khi có thể.

Sau phép lành cuối lễ đặc biệt. Mọi người được tặng lộc của Đức Mẹ là chính những bông hoa mà mọi người đã dâng lên Mẹ.