Chúa Nhật IV Mùa Vọng, năm C
Lc 1,39-45

Chúa Nhật thứ tư Mùa Vọng bao giờ cũng dành chỗ đặc biệt để nói về Đức Mẹ. Mà chẳng đề cao vai trò của Đức Mẹ sao được khi mẹ Maria đã được Thiên Chúa chọn lựa để làm mẹ Con Thiên Chúa, làm mẹ chính Thiên Chúa và mẹ nhân loại, mẹ Giáo Hội…Mẹ Maria nắm vai trò quan trọng trong lịch sử cứu rỗi. Mẹ Maria là người được chúc phúc hơn mọi người nữ như lời bà Êlisabét ca tụng mẹ.

Vâng, Tin Mừng của Thánh Luca hôm nay cho ta gặp gỡ hai người phụ nữ : Đức Maria và và Êlisabét, cả hai phụ nữ nay đều đang mang thai. Cả hai thai của hai người phụ nữ đều là những phép lạ. Đức Trinh nữ Maria, mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần và bà Êlisabét thụ thai cũng bởi quyền năng của Thiên Chúa vì hai ông bà Giacaria, Êlisabét đã già,và mang tiếng là son sẻ. Mẹ Maria khi nói lời xin vâng làm theo ý Chúa, đã vội vã lên đường đi thăm bà chị họ là Êlisabét.Cuộc gặp gỡ này, tạo điều kiện, cơ hội để Gioan Tẩy Giả trong lòng bà Êlisabét và Hài Nhi Giêsu nơi cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ được gặp nhau trong sự vui mừng, hân hoan và tràn đầy Chúa Thánh Thần. Bà Isave đã nhận ra điều mà mắt thường, sự suy nghĩ thường không bao giờ có thể nhận ra được.Nhưng với ơn Chúa Thánh Thần bà Isave đã nhận ra con trong cung lòng của Mẹ Maria là Đấng Cứu Thế.,

Mẹ Maria đem niềm vui, chia sẻ hạnh phúc với người chị họ Isave, nhưng cũng đem đến cho người chị họ sự phục vụ. Mẹ Maria càng xác tín hơn điều mà Mẹ đã lãnh nhận, bởi vì chính điều kín ẩn nơi cung lòng của Mẹ đã được người chị họ nhận ra. Mẹ đã tin và chị họ của mình cũng đã tin. Do đó, Mẹ cất tiếng ngơi khen Thiên Chúa và ca ngợi Lòng Thương xót của Chúa đối với Mẹ…Mẹ biết mình là người có phúc hơn mọi người nữ vì Thiên Chúa chọn mẹ làm mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ tin vào Lời của Chúa cũng như người chị họ đã tin vào Lời của Chúa.

Mẹ đã cưu mang Đấng Mêsia bởi phép Chúa Thánh Thần.Mãi mãi Thiên Chúa gìn giữ Mẹ. Mãi mãi cung lòng của Mẹ là nơi Thiên Chúa ngự trị. Mầu nhiệm Nhập Thể là mầu nhiệm Ngôi Lời được cưu mang. Thiên Chúa đã chọn một gia đình để sinh ra có Cha, có Mẹ. Mầu nhiệm Nhập Thể là mầu nhiệm đức tin. Mẹ đã tin.Nhân loại cũng phải tin như Mẹ.

Bà Êlisabét đã tin vào Lời của Chúa.Mẹ Maria cũng đã tin vào Chúa. Tất cả đều thành sự như lời Thiên Chúa truyền…

Mừng mầu nhiệm Giáng Sinh Nhập Thể, mọi Kitô hữu trên thế giới phải yêu mến gia đình, tôn trọng phụ nữ và tôn trọng thai nhi.Biết bao phụ nữ lầm lỗi đã phá đi biết bao mạng trẻ vô tội.Chúng ta cầu nguyện cho mọi phụ nữ trên thế giới, đặc biệt trong giáo xứ chúng ta biết bảo vệ phẩm giá làm người của mình, đừng biến thân xác mình làm trò chơi cho thiên hạ.Tin mừng Giáng Sinh và Sứ điệp Giáng Sinh là kính trọng thân xác phụ nữ, tôn trọng thai nhi.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn một gia đình có Cha có Mẹ để sinh ra.Xin giúp chúng con biết yêu mến và bảo vệ sự hạnh phúc của gia đình.Amen.

Gợi ý để chia sẻ :

1.Mẹ Maria đi thăm bà chị họ Êlisabét để làm gì ?
2.Bà chị họ đã nói gì với Đức Trinh Nữ Maria ?
3.Mẹ Maria đã chúc tụng Thiên Chúa thế nào ?
4.Sứ điệp của Lễ Giáng Sinh là gì ?
5.Chúa Nhật IV Mùa Vọng thường nói về ai ?