Trong tâm tình tôn thờ Chúa Giê-su trong Phép Thánh Thể, Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng kính báo đến toàn thể cộng đồng dân Chúa về NGÀY THÁNH THỂ X, sẽ được tổ chức từ ngày 6-9/6/2019, với chủ đề: «Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất» (Lc 24,31).

Đan Viện mời gọi mọi thành phần giáo hữu gia tăng đời sống đức tin nơi Phép Thánh Thể. Đan Viện ước ao NGÀY THÁNH THỂ là một dịp thuận tiện quí khách hành hương quây quần bên Chúa Thánh Thể để kín múc và gia tăng đời sống thiêng liêng. Bên cạnh đó, mọi người cùng nhau cầu nguyện với Chúa xin ơn hoán cải và tha thứ, xin cho hạnh phúc gia đình, xin ơn thánh hóa, và cũng xin ơn ủi an thương xót của Chúa cho mỗi người chúng ta.

Đan Viện cũng mời gọi mọi người tham dự cách tích cực các sinh hoạt của NGÀY THÁNH THỂ. Chương trình của NGÀY THÁNH THỂ gồm có các giờ hội thảo, đi Đàng Thánh Giá, rước Kiệu Thánh Thể, Chầu Thánh Thể chung và riêng, xưng tội, sinh hoạt cho giới trẻ.

Nhân dịp năm nay đánh dấu năm thứ mười (10) của NGÀY THÁNH THỂ, Đan Viện và Ban Tổ Chức được hân hạnh đón tiếp Tượng Thánh Du Đức Mẹ Fa-ti-ma. Với tâm tình tạ ơn và con thảo, Đan Viện cùng với tất cả quí khách hành hương chạy đến Đức Mẹ, để nhờ Đức Mẹ và trong Đức Mẹ, chúng ta tôn thờ và chúc tụng Chúa Giê-su Thánh Thể! Do vậy, trong chương trình năm nay, sẽ có rước Kiệu Đức Mẹ để cung nghinh và tạ ơn Đức Mẹ.

Đan Viện xin trân trọng kính mời quí toàn thể quí vị và gia đình, quí đoàn thể Công Giáo tiến hành, và tất cả quí ông bà anh chị em cùng đến tham dự và tôn thờ Phép Thánh Thể.

Địa chỉ của Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm: 13055 SE County Road 4271, Kerens, Texas 75144.

Muốn biết thêm chi tiết xin Quí Vị vào trang nhà: www.thientamosb.org hoặc liên lạc về Đan Viện tại số điện thoại: 903-396-3201.

Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và là của nuôi linh hồn, ban muôn hồng ân cho quí vị!

Trân trọng kính mời,

Lm. Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB
và các Đan Sĩ