Chúa Thánh Thần NGỌN LỬA TÌNH YÊU

Chúa Thánh Thần được định nghĩa là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống cho thấy Ngài đã ban tình yêu huyền diệu của Ngài cho các môn đệ và nhân loại để mọi người hiểu nhau, hiệp nhất và tha thứ.

1. Hiểu Nhau . Sách Thánh kể Chúa Thánh Thần hiện xuống làm cho các môn đệ nói các ngôn ngữ khác nhau nên muôn dân muôn nước đều hiểu được các ngài. Tình yêu giúp người ta nhạy cảm hiểu nhau. Nhờ hiểu nhau lại càng yêu nhau hơn. Trong tình yêu ai cũng mong muốn người kia hiểu được lòng mình. Nếu hiểu lầm thường làm tình cảm tổn thương đổ vỡ thì hiểu đúng, hiểu tốt về nhau lại cho tình cảm thêm nồng nàn hạnh phúc.

2. Hiệp Nhất. Chúa Thánh Thần là tình yêu nên luôn đem lại sự hiệp nhất. Khi người ta chia rẽ bất hòa là lúc đó tình yêu vỗ cánh bay đi mất rồi. Thánh Phaolô dùng hình ảnh thân quen mà tuyệt vời để diễn tả hiệp nhất: Như các chi thể gắn bó làm nên một thân thể, thì dù chúng ta có nhiều đặc sủng, nhiều hoạt động, nhiều việc phục vụ khác nhau, vẫn cứ gắn bó hiệp nhất làm nên một thân thể nhờ một Thần Khí duy nhất. Yêu là nên một với nhau.

3. Tha Thứ. Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các môn đệ cùng với ơn tha thứ. Con người yếu đuối và ích kỉ không thể tránh được những lầm lỗi tội tình, thế nên, chúng ta rất cần ơn tha thứ của Chúa và tha thứ cho nhau để những liên hệ tình nghĩa lại tươi màu hạnh phúc. Một trái tim phập pHồng Yêu thương thì luôn dễ dàng tha thứ. Khi không có khả năng tha thứ là trái tim đã bị chai cứng mất rồi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con biết mở rộng tấm lòng, mở rộng gia đình để đón những cơn gió và ngọn lửa tình yêu của Chúa, để đời chúng con được sung sướng hạnh phúc nhờ hiểu nhau, hiệp nhất và tha thứ cho nhau. Amen.